Tuần 24 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

32 1,646 40
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2018, 16:05

Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 TUẦN 24: Thứ hai ngày 20 tháng năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI THEO CẶP M/P, NG/C ( Thiết kế trang 225) Thể dục: BÀI 24: BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Kiến thức: Biết cách thực sáu động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, tồn thân thể dục phát triển chung - Bước đầu biết cách thực động tác điều hòa TD phát triển chung - Biết cách điểm số hàng học theo tổ lớp Kĩ năng: Rèn HS kĩ thực động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, tồn thân thể dục phát triển chung thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường ,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ Khởi động: – 8’ – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức – Lớp trưởng tập trung lớp khỏe học sinh – hàng ngang, báo cáo sĩ số – Phổ biến nội dung yêu cầu cho giáo viên học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm * * * * * * * * * + Khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Xoay cổ tay, chân, * * * * * * * * * * hông, gối …… GV  Chạy nhẹ nhàng – Từ đội hình HS di trước (2 x m) chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * Tên GV * * * Trường Tiểu học * * * Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * * * * * * * GV B/ Hoạt động thực hành: a Học động tác điều hoà 22 – 24’ Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh luyện tập  Nhận xét GV – GV quan sát nhắc nhở sửa sai hs – GV nêu sai lầm thường mắc cách sửa cho hs nắm – Đồi hình tập luyện – GV wan sát nhắc nhở sửa sai hs b Ôn động tác thể dục học ( bài) Mỗi động tác thực x nhịp  Nhận xét: * Ôn điểm số hàng dọc theo tổ ( hàng ) Giáo viên tổ chức học sinh thực – Từ đội hình cho hs quay sang phải trái thành hàng dọc Điểm số theo hàng – GV nêu tên trò chơi, luật chơi, trường hợp phạm qui cho hs nắm, gọi – em thị phạm mẫu, nhẫn xét Sau tổ chức cho em tham gia trò chơi – GV nêu tên trò chơi, luật chơi, trường hợp phạm qui cho hs nắm, gọi – em thị phạm mẫu, nhẫn xét Sau tổ chức cho em tham gia trò chơi – GV biểu dương đội thắng, khuyến khích đội thua chơi tốt  Nhận xét: c Trò chơi: “Nhảy đúng, Nhảy nhanh” Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh chơi Tên GV – GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem hơ nhịp cho hs tập cá nhân, nhóm, lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 lần sau C/ Hoạt động tiếp nối: – 8’ – Thả lỏng: HS thường theo nhịp –Lớp tập trung -4 hàng hát ngang, thả lỏng – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm * * * * * * * * * tiết học * * * * * * * * * – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân * * * * * * * * * theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau * * * * * * * * * – Xuống lớp GV Toán LUYỆN TẬP A.MUC TIÊU: Kiến thức: - Biết đọc, viết, so sánh số tròn chục - Bước đầu nhận biết cấu tạo số tròn chục ( 40 gồm chục đơn vị ) Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đọc, viết, so sánh số tròn chục 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Toán - Làm BT II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập1 - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - Biết đọc, viết, so sánh số tròn chục - Bước đầu nhận biết cấu tạo số tròn chục ( 40 gồm chục đơn vị ) *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Bài 1: - Cho hs nêu yêu cầu: nối theo mẫu - Nối chữ với số cho phù hợp VD: tám mươi nối với số 80… - GV HS chữa bài… - HS làm vở, chia sẻ cặp đơi, chia sẻ trước lớp - HS chơi trò chơi: "Nối đúng, nối nhanh ” - HS chơi bảng phụ - HS khác nhận xét chữa * Bài 2: Cho hs nêu yêu cầu làm - Yêu cầu hs chữa * Bài 3: Khoanh vào số bé nhất, lớn - Cho hs nêu yêu cầu làm * Bài 4: Yêu cầu hs nêu yêu cầu, làm vở, chữa -Viết theo mẫu VD: Số 40 gồm chục đơn vị - HS làm vở, chia sẻ cặp đôi, chia sẻ trước lớp, chữa - HS nêu yêu cầu a 20 b 90 - HS làm , chia sẻ trước lớp, chữa a.Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn: 20, 50, 70, 80, 90 b Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé: 80, 60, 40, 30,10 Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: - Số 20 gồm chục đơn vị - Số 30 gồm chục đơn vị - Số 50 gồm chục đơn vị - Số 90 gồm chục đơn vị - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét nhanh Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Cho hs đọc số tròn chục từ 10 đến 90 ngược lại - Nhận xét, dặn dò - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Thứ ba ngày 13 tháng năm 2018 Tự nhiên xã hội CÂY GỖ I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hs kể tên nêu lợi ích số gỗ - Chỉ rễ , thân , lá, hoa gỗ - HS có ý thức chăm sóc gỗ nhà, không bẻ cây, trèo nơi công cộng - HS M3, M4 kể số gỗ: ích lợi Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Kĩ năng: Rèn HS kĩ có ý thức chăm sóc gỗ nhà , khơng bẻ cây, hái hoa nơi công cộng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học * GDMT: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ cối * KNS: + Kĩ tư phê phán: hành vi bẻ nơi cơng cộng + Tìm kiếm xử lý thông tin hoa + Phát triểngiao tiếp thông qua tham gia hoạt động học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Hình ảnh gỗ - HS: sách giáo khoa tự nhiên – xã hội III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Em yêu xanh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - GV cho HS hát, nhận xét - HS hát - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (25 phút) * Mục tiêu: Hs kể tên nêu lợi ích số gỗ - Chỉ rễ , thân , lá, hoa gỗ *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp 1: Quan sát gỗ - HS nhận gỗ phân biệt phận gỗ - GV tổ chức cho lớp sân trường, dẫn em quanh sân yêu cầu em xem gỗ - nói tên gì? - GV cho HS dừng lại bên gỗ cho em quan sát để trả lời câu hỏi sau: + Cây gỗ tên ? + Hãy phận ? Em có nhìn thấy rễ khơng ? + Thân có đặc điểm ? ( Cao hay thấp , to hay nhỏ cứng hay mềm so với rau , hoa học ) * Kết luận: Giống học, Tên GV - Cả lớp sân quan sát gỗ - Cá nhân quan sát , trả lời câu hỏi gv - Hs khác bổ sung Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 gỗ có rễ, thân, hoa Nhưng gỗ thân cao to cho ta gỗ để dùng Cây gỗ có nhiều cành xum x làm bóng mát - Giãn tiết : Làm việc với SGK Bước 1: - Chia nhóm em quan sát tranh trả lời câu hỏi SGK - Gv giúp đỡ kiểm tra hoạt động hs Bước : - Gv gọi hs trả lời câu hỏi sau : + Cây gỗ trồng đâu ? + Kể tên số thường gặp địa phương +Kể tên số đồ dùng làm gỗ + Cây gỗ có ích lợi ? * Lưu ý: - GD học sinh biết trồng cây, chăm sóc bảo vệ - HS M3, M4 kể số gỗ: ích lợi * Kết luận: Cây gỗ trồng để lấy gỗ, làm bóng mát, ngăn lũ Cây gỗ có nhiều lợi ích Vì Bác Hồ nói: “Vì lợi ích 10 năm trồng Vì lợi ích trăm năm trồng người” - Từng nhóm đơi thảo luận - em hỏi ,1 em trả lời - Hs trả lời - Hs khác nhận xét , bổ sung - Hs lắng nghe Hoạt động thực hành: (5 phút) * Mục tiêu: HS kể tên nêu lợi ích số hoa - Chỉ rễ, thân, lá, hoa hoa *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp 3: Trò chơi : “ Ai thông minh hơn?’ - Gv cho hs lên tự làm gỗ , số hs hỏi - Một số hs lên làm gỗ câu hỏi - Hs trả lời , nhanh , thắng được- VD: Hỏi bạn tên ? tuyên dương Bạn trồng đâu ? Bạn có lợi ích ? Hoạt động tiếp nối: (2') - Gọi HS nêu lợi ích gỗ - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị số loại cá -Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: VẦN / OI/, /ÔI/, /ƠI/ ( Thiết kế trang 226) Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Tốn CỘNG CÁC SỐ TRỊN CHỤC I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đặt tính, làm tính cộng số tròn chục phạm vi 90 - Giải tốn có phép tính cộng Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đặt tính, làm tính cộng số tròn chục phạm vi 90 Kĩ giải tốn có phép tính cộng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập bó que tính - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì bó que tính III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Mục tiêu: Biết đặt tính, làm tính cộng số tròn chục phạm vi 90 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp a Giới thiệu phép cộng 30 + 20 - GV cho HS lấy bó chục que tính (GV - Học sinh thực theo nhóm thao tác bảng) + bó que tính chục que tính? - … chục - GV cho HS lấy thêm chục que tính (GV thao tác bảng) hỏi: + chục que tính thêm chục que tính ta -… chục que tính que tính? + Các em tính nào? - Em đếm chục với chục năm * Giới thiệu cách tính: chục 30 - cộng 0, viết +20 - cộng 5, viết 50 - HS nêu lại cách tính Vậy 30 + 20 = 50 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đặt tính, làm tính cộng số tròn chục phạm vi 90 - Giải toán có phép tính cộng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Bài 1: - Cho nêu cách tính tính - HS làm vở, chia sẻ trước lớp - GV chữa bài, lưu ý cách đặt tính Bài 2: Cho hs nêu yêu cầu làm - HS chơi trò chơi: “ Xì điện” - GV hướng dẫn cách nhẩm: 20 + 30 50 + 10 = 60 40 + 30 = 70 chục + chục = chục 20 + 20 = 40 20 + 60 = 80…\ Vậy 20 + 30=50 Bài : - Cho HS đọc đề tốn, tìm hiểu Tóm tắt : tốn, tóm tắt giải tóan: Thùng 1: 20 gói bánh - Bài tốn cho biết gì? Thùng 2: 30 gói bánh Cả hai thùng : … gói bánh? - Bài tốn hỏi điều gì? - Lấy số bánh thùng cộng với số bánh - Muốn biết hai thùng có gói thùng bánh ta làm nào? - HS làm bài: - Cho HS làm, chữa Bài giải: - Cho HS nêu câu trả lời khác Cả hai thùng đựng số gói bánh là: ( Số gói bánh hai thùng có là:) Bài tập phát triển lực: ( Dành cho 20 + 20 = 40 ( gói bánh ) HS M3, M4): Đáp số : 40 gói bánh * Bài 4: - Tính: 20 + 10 = 30 30 + 20 = 50 50 + 30 = 80 30 + 30 = 60 - HS làm 40 + 40 = 80 60 + 20 = 80 - Cho HS làm vở, GV quan sát Hoạt động tiếp nối: ( 2’) + Trò chơi tiếp sức " Tính nhẩm nhanh" - GV nhận xét tổng kết trò chơi - Nhận xét chung học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Thứ tư ngày 21 tháng năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: VẦN / UI/, /ƯI/ ( Thiết kế trang 230) -Hát nhạc: Bài : QUẢ ( GV chuyên) Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Tiếng Anh ( Gv chuyên) -Thứ năm ngày 22 tháng năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 7, 8: VẦN / UÔI/, ƯƠI/ ( Thiết kế trang 233) -Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đặt tính,làm tính, cộng nhẩm số tròn chục - Bước đầu biết tính chất phép cộng - Biết giải tốn có phép cộng Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đặt tính,làm tính, cộng nhẩm số tròn chục , kĩ giải tốn có phép cộng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm tập1, (a), 3, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, (a), 3, - HS: Vở ô li tốn, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) - Làm tập1, (a), 3, * Mục tiêu: Biết đặt tính,làm tính, cộng nhẩm số tròn chục Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Bước đầu biết tính chất phép cộng - Biết giải tốn có phép cộng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - Đặt tính tính - Cho HS làm, chia sẻ trước lớp * Lưu ý HS: Đặt tính cho hàng chục thẳng cột với hàng chục, hàng đơn vị thẳng - HS làm với hàng đơn vị HS lên bảng em làm cột - GV nhận xét chữa * Bài 2: Tính nhẩm - Bài u cầu ? * Lưu ý: Củng cố cho HS tính phép - HS làm bài, chia sẻ cặp đôi, chia sẻ cộng thông qua VD cụ thể trước lớp - GV vào phép tính 30 + 20 = 50 - HS lên bảng chữa 20 + 30 = 50 H: Em có nhận xét số phép - Các số giống tính ? H: Vị trí cuả chúng ? - Vị trí thay đổi H: Kết phép tính ? - Đều * Kết luận: Khi đổi chỗ số phép cộng kết khơng thay đổi - vài HS nhắc lại * Bài 3: - Cho HS tự đọc toán, tự nêu tương tự làm - Cho HS chữa miệng - HS làm * Bài 4: Bài yêu cầu ? - Nối (theo mẫu) H: 60 + 20 = ? Y/c HS nêu cách nhẩm - Bằng 80 Vậy nối ntn ? - HS làm cá nhân, chia sẻ trước lớp Vậy em phải nhẩm kết qủa - Nối phép tính 60 + 20 với số 80 kết phép tính nối cho xác phép tính - Gọi HS chia sẻ chữa Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - Tính: 30 + 10 = 40 20 + 20 = 40 50 + 20 = 70 30 + 40 = 70 40 + 40 = 80 70 + 20 = 90 Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: đêm khuya, hoa huệ, phéc – mơ - tuya * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần uân: - Ghi vần: uân - Đọc trơn: uân - Ghi tiếng : xuân - GT tranh - Ghi từ: mùa xuân *Dạy vần uyên: Quy trình tương tự - So sánh vần uyên với vần uân - Viết tiếng : chuyền - Giới thiệu tranh: bóng chuyền *Từ ngữ ứng dụng: - Viết từ: huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện - Hướng dẫn đọc từ tìm tiếng - Hướng dẫn đọc toàn - GV nhận xét, sửa phát âm * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết bảng : - Viết mẫu: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền HD viết - GV theo dõi, sửa sai Tên GV - HS phân tích vần, so sánh vần uân với vần uê, ghép vần : uân - Đánh vần, đọc trơn vần: uân - HS ghép tiếng: xuân, phân tích tiếng , đánh vần, đọc trơn cá nhân, ĐT - Đọc trơn từ: mùa xuân - Phân tích vần: uyên - Giống âm u đầu vần,kết thúc âm n, khác vần un có âm đơi đứng giữa,vần uân có âm â đứng - Ghép vần đánh vần, đọc trơn cá nhân, đồng - Ghép tiếng: chun, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng chuyền cá nhân , ĐT - Đọc trơn: bóng chuyền cá nhân ,ĐT - Đọc thầm ,tìm ,phân tích tiếng - Đọc tiếng, từ ( cá nhân tổ, lớp) - HS đọc cá nhân, đồng - HS viết không - HS viết vào bảng con: uân, uyên, mùa xn, bóng chuyền - HS thi tìm nhanh 18 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Cho hs thi tìm tiếng có chứa vần TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: HS đọc, viết : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền Đọc từ, câu ứng dụng - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp - Luyện tập : *Luyện đọc - HS đọc: uân, xuân, mùa xuân +Đọc vần, tiếng, từ khóa uyên, chuyền, bóng chuyền - HS đọc: huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện GV theo dõi, sửa sai - HS đọc SGK trang1 +Đọc ứng dụng - Giới thiệu tranh vẽ - Xem tranh - Giới thiệu ứng dụng - Đọc thầm, tìm tiếng - Tìm tiếng - Phát tiếng: xuân - Luyện đọc: chữa sai cho HS, luyện - Đọc cá nhân, tổ, lớp đọc hay, ngắt nghỉ chỗ - HS đọc SGK - GV nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, - HS viết vào Tập Viết: uân, uyên, mùa từ, câu ứng dụng tốt xuân, bóng chuyền *Luyện viết - Hướng dẫn HS viết vào tập viết - GV theo dõi, uốn nắn - Chấm, chữa số * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Em thích đọc truyện - Chủ đề gì? - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - Bạn đọc truyện - Tranhvẽ gì? - HS phát biểu tự nhiên 19 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 + Em thích đọc lọai truyện gì? + Em thường đọc truyện vào lúc nào? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - HS đem SGK - Trò chơi: Tìm tiếng - Tham dự trò chơi - Dặn HS đọc chuẩn bị sau ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 13 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 101 : UÂT-UYÊT A.MUC TIÊU: Kiến thức: HS đọc, viết : uât, uyết, sản xuất, duyệt binh Đọc từ ứng dụng câu ứng dụng - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có uât, uyết, sản xuất, duyệt binh; từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: HS đọc, viết : uât, uyết, sản xuất, duyệt binh Đọc từ ứng dụng câu ứng dụng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần uât: Tên GV 20 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Ghi vần: uât - Đọc trơn: uât -HS phân tích vần uất,so sánh vần uât với vần uân - HS ghép vần : uât - Đánh vần, đọc trơn vần uât cá nhân, ĐT - Ghép tiếng: xuất, phân tích tiếng : xuất - Đánh vần, đọc trơn tiếng : xuất - Đọc trơn từ: sản xuất - Đọc trơn vần, tiếng, từ: uât, xuất, sản xuất - Uốn sửa - Ghi tiếng : xuÊt - Giới thiệu tranh sản xuất - Ghi từ - GV uốn sửa *Dạy vần uyêt: Quy trình tương tự - So sánh vần uyêt với vần uât - Ghi vần đọc vần - Cho HS ghép tiếng duyệt - Viết tiếng : duyệt -GV uốn sửa - Giới thiệu tranh: duyệt binh - Ghi từ: duyệt binh -HS phân tích vần: uyêt so sánh vần uất với vần uyết - HS ghép vần,đánh vần, đọc trơn vần: uyêt cá nhân,ĐT *Từ ngữ ứng dụng - Giới thiệu từ - Luyện đọc tiếng, từ - Giải nghĩa: luật giao thông, băng tuyết * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết bảng : uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh - Viết mẫu lên bảng Nêu quy trình - Sửa chữa, tuyên dương * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Tìm tiếng, từ ngồi có chứa vần vừa học TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) - Phân tích tiếng: duyệt đánh vần, đọc trơn - Đọc trơn từ: duyệt binh - Đọc trơn vần, tiếng, từ: uyêt, duyệt, duyệt binh - Đọc thầm, tìmvà phân tích tiếng - Đọc tiếng, từ ( cá nhân tổ, lớp) - HS đọc toàn xuôi, ngược cá nhân, ĐT -HS theo dõi - HS viết khơng,viết vào bảng -HS thi tìm nhanh * Mục tiêu: HS đọc, viết : uât, uyết, sản xuất, duyệt binh Đọc từ ứng dụng câu ứng dụng - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp Tên GV 21 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 đôi, hoạt động lớp - LuyÖn tËp : *Luyện đọc +Đọc tiết bảng lớp: vần, tiếng, từ - HS đọc: khóa, từ ứng dụng uât - xuất - sản xuất uyêt - duyệt - duyệt binh GV theo dâi, n n¾n - HS đọc: luật giao thơng, nghệ +Đọc ứng dụng thuật, tuyết, tuyệt đẹp - Tranh vẽ gì? - HS đọc SGK trang - Luyện đọc: HS đọc, Giáo viên đọc mẫu - Đêm trăng khuyết bạn nhỏ chơi dung dăng - GV nhËn xÐt - Đọc thầm, tìm tiếng mới: khuyết * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, - Đọc cá nhân , Đọc đồng ( tổ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu lớp ) ứng dụng tốt *Luyện viết - Giới thiệu viết mẫu - Giảng cách viết - Chấm chữa, nhận xét Chọn viết đúng, - HS viết vào Tập Viết đẹp * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Chủ đề gì? - Đất nước ta tuyệt đẹp - Em nêu nội dung tranh: - HS thảo luận luyện nói + Em biết cảnh đẹp q ta? nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý + Em thích cảnh đẹp quê ta? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu GV, chia sẻ trước lớp HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu - Thác nước, ruộng bậc thang, đồng lúa chín vàng lốt - Phát biểu tự nhiên Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - HS đọc SGK - Trò chơi: Tìm tiếng - Đọc tiếng - Dặn HS đọc chuẩn bị sau - Tham dự trò chơi tổ, tổ HS chơi Thứ tư ngày 21 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 102: UYNH - UYCH I MỤC TIÊU: Tên GV 22 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Kiến thức: Đọc được: uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch ;từ câu ứng dụng -Viết : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch; từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch ;từ câu ứng dụng -Viết : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần: uynh: * Nhận diện vần: - GV ghi bảng vần uynh hỏi: - Vần uynh âm tạo nên ? Đó âm ? - Vần uynh âm tạo nên âm - Hãy phân tích vần uynh ? u, y nh - Hãy so sánh uynh với uy ? - Vần uynh có u đứng trước, y đứng giữa, nh đứng sau - Giống: Đều có uy - Vần uynh đánh vần ntn ? - Khác: uynh có thêm nh cuối - GV theo dõi, chỉnh sửa - u - y - nhờ - uynh * Tiếng, từ khoá: - HS đánh vần, đọc trơn Cn, nhóm, Tên GV 23 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Y/c HS tìm ghép vần uynh tiếng huynh - GV ghi bảng: huynh - Hãy phân tích tiếng huynh ? - HS sử dụng đồ dùng để ghép - HS đọc lại - Tiếng huynh có âm h đứng trước, vần uynh đứng sau - Hờ - uynh - huynh - HS đánh vần, đọc trơn (CN, lớp) - Hãy đánh vần tiếng huynh ? + GV gt ghi bảng từ khoá: phụ huynh - GV theo TT không theo TT: uynh -huynh - phụ huynh * Đọc từ ứng dụng: - Y/c HS đọc tím tiếng có vần vừa học - GV HD thêm giải nghĩa từ * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết: - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - GV theo dõi, chỉnh sửa Vần uych: (Quy trình tương tự vần uynh) * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại + NX chung tiết học TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS đọc trơn Cn, lớp - HS đọc ĐT - HS đọc Cn, nhóm, lớp - HS lên bảng kẻ chân tiếng có vần - HS tơ chữ khơng sau viết bảng * Mục tiêu: Đọc được: uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch ;từ câu ứng dụng -Viết : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Luyện tập: * Luyện đọc: + Đọc lại tiết - GV theo TT không theo TT cho Tên GV - HS đọc Cn, nhóm, lớp 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A HS đọc + Đọc câu ứng dụng: - GV treo tranh hỏi - Các bạn tranh làm ? - Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS giỏi đọc câu - Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó - Luyện đọc câu, ý cách ngắt nghỉ * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng tốt * Viết (15’) - Hướng dẫn HS viết tương tự hướng dẫn viết bảng - Chấm nhận xét viết HS * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Treo tranh, vẽ gì? - Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng) - Nêu câu hỏi chủ đề Năm học 2017 - 2018 - Các bạn trồng - Iuyện đọc từ: phụ huynh ( cá nhân, tập thể) - tập viết - Theo dõi rút kinh nghiệm viết sau - Các loại đèn - Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - Luyện nói chủ đề theo câu hỏi gợi ý GV Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - Trò chơi: Tìm tiếng - Dặn HS đọc chuẩn bị sau - Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: Ôn tập Thứ năm ngày 22 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 103: ÔN TẬP A.MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc đượ vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 98 đến 103 -Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 98 đến 103 - Nghe hiểu kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể không hết - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể: Truyện kể không hết HS M3, M4 kể 2, đoạn truyện 25 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết vần có kết thúc âm kể đoạn theo tranh truyện kể: Truyện kể khơng hết 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn vần kết thúc n,t , Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập Quyển lịch, tượng Bác, ếch nhựa - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS thi đọc từ có tiếng có vần kết thúc âm n, t * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc đượ vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 98 đến 103 -Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 98 đến 103 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Đọc bảng ôn: - Giới thiệu bảng ôn - Hướng dẫn đọc bảng ôn - HS đọc bảng ôn bảng ôn(cá nhân, tổ, lớp) - Thi đua đọc bảng ôn theo nhóm tổ cá nhân * Từ ngữ ứng dụng: ủy ban, hòa thuận, - HS đọc thầm.Tìm,phân tích tiếng luyện tập chứa vần cần ôn - Giới thiệu từ ứng dụng - HS đọc cá nhân, ĐT - Hướng dẫn đọc vần, tiếng, từ * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết bảng : - HS viết theo tưởng tượng - Viết mẫu lên bảng - HS viết vào bảng - Giảng cách viết: hòa thuận, luyện tập * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu - HS nhận xét Tên GV 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Tìm tiếng chứa vần vừa học *HS thi tìm nhanh TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc đượ vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 98 đến 103 -Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 98 đến 103 - Nghe hiểu kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể không hết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp - Luyện tập : *Luyện đọc + Đọc lại bảng - Đọc bảng ôn - Đọc từ ứng dụng - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm + Đọc ứng dụng - Tranh vẽ gì? - Giới thiệu thơ - Luyện HS đọc - Chữa sai cho HS - Đọc mẫu,uốn sửa *Luyện viết - Viết mẫu - Hướng dẫn cách viết - GV theo dõi, uốn nắn - GV thu số chấm, nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Kể chuyện +Giới thiệu câu chuyện +Kể toàn câu chuyện +Kể lần theo tranh: - Vua lệnh phải kể chuyện cho vua nghe với điều kiện phải kể không hết - Những người kể chuyện bị nhà vua bạc đãi Tên GV 27 - HS đọc: (cá nhân, tổ, nhóm, lớp) - HS đọc cỏ nhõn ,nhúm - HS đọc SGK trang - Tranh vẽ kéo lưới - Đọcthầm,tìm tiếng mang vần vừa ơn - Đọc từ dòng thơ (cá nhân, tổ, lớp) - Cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc - Đọc cá nhân ,ĐT - HS đọc SGK - HS viết vào Tập Viết - HS xem tranh - HS lắng nghe - Câu chuyện chuột tha mồi hang - Vua bảo chấm dứt kể ban thưởng Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Câu chuyện anh nông dân kể gì? - Kết câu chuyện anh nơng dân phải khiến nhà vua làm gì? *Thi đua kể * Lưu ý: - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể không hết - HS M3, M4 kể – đoạn truyện theo tranh Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - Trò chơi: Tìm tiếng - Dặn HS đọc chuẩn bị sau - Cho HS kể nhóm đơi, chia sẻ trước lớp - HS đọc SGK - Trò chơi: kể nối tiếp câu chuyện ………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày 23 tháng năm 2018 Tập viết HỊA BÌNH, HÍ HỐY, KHỎE KHOẮN , … I MỤC TIÊU : Kiến thức: Viết chữ: hòa bình, hí hốy, khoẻ khoắn ,… kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo tập viết tập hai Kĩ năng: Rèn HS kĩ viết viết đẹp, viết nhanh tiếng, từ học 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tập viết II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: chữ mẫu: hòa bình, hí hốy, khoẻ khoắn - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi viết:  HS viết bảng lớp: cừu, rau non, thợ hàn * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi viết - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu : GV hình thành cho HS viết chữ: hòa bình, hí hốy, khoẻ khoắn kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết 1, tập II Tên GV 28 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a Giới thiệu chữ: - Cho HS nhận xét chữ mẫu - HS đọc từ cần viết cho HS nhận xét từ: hòa bình, hí hốy, khoẻ - HS quan sát nhận xét, chữ mẫu khoắn -Trên bảng có chữ ghi từ gì? -Trên bảng có chữ ghi từ hòa bình -Từ hòa bình gồm có chữ? Là chữ -Từ hòa bình gồm có hai chữ: gì? chữ hòa chữ bình -Nhận xét độ cao chữ? - Con chữ b, h, nh cao li,các - Hướng dẫn cách viết ,viết mẫu chữ lại cao li b.Viết bảng con: hòa bình, hí hốy, khoẻ khoắn, - HS theo dõi viết không, -Viết mẫu hướng dẫn cách viết bảng -Tương tự hướng dẫn viết từ: : lợp nhà, xinh đẹp… * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, - HS hát viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Viết chữ: hòa bình, hí hốy, khoẻ khoắn, kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập Tập viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp *Viết vào - Hướng dẫn viết vào - HS nêu tư ngồi viết - Quan sát, uốn sửa - HS nêu yêu yêu cầu viết - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết từ -HS đọc từ cần viết - Hướng dẫn viết vào - HS viết vào Tập Viết - Lưu ý tư ngồi, cầm viết - GV thu số chấm , nhận xét chung, chữa lỗi - Cho HS xem để phát đúng, đẹp * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 -Tập viết TÀU THUỶ, GIẤY PƠ - LUYA, TUẦN LỄ,… I MỤC TIÊU : Kiến thức: -Viết chữ: tàu thủy, giấy pơ-luya, tuần lễ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo tập viết tập 2 Kĩ năng: Rèn HS kĩ viết viết đẹp, viết nhanh tiếng, từ học 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập viết II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: chữ mẫu: tàu thủy, giấy pơ-luya, tuần lễ - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi viết:  HS viết bảng lớp: hòa bình, hí hoáy, khoẻ khoắn ,… * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi viết - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: GV hình thành cho HS viết chữ: tàu thủy, giấy pơ - luya, tuần lễ kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết 1, tập II * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a Giới thiệu chữ: tàu thủy, giấy pơ-luya, tuần lễ - GV cho HS quan sát, nhận xét chữ mẫu: cừu - HS đọc từ cần viết -Trên bảng có chữ ghi từ gì? - HS quan sát, nhận xét: - Giáo viên giảng từ -Trên bảng có chữ ghi từ tàu - Chữ ghi từ tàu thủy gồm có chữ? Là thủy chữ nào? - Từ tàu thủy có chữ: chữ tàu - Nhận xét độ cao chữ? chữ thủy - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết từ tàu - Con chữ th, y cao li, chữ thủy lại cao li Tên GV 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 -Tương tự từ lại b.Viết bảng con: tàu thủy -Viết mẫu hướng dẫn cách viết - HS theo dõi viết không, -Tương tự hướng dẫn viết từ: giấy pơ-luya, tuần viết bảng lễ * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o - HS hát HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Viết chữ: tàu thủy, giấy pơ-luya, tuần lễ kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập Tập viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Viết vào - Hướng dẫn viết vào vở: tàu thủy, giấy pơ- - HS nêu tư ngồi viết luya, tuần lễ - HS nêu yêu yêu cầu viết - Lưu ý tư ngồi, cầm viết - HS viết vào tập viết - GV thu số chấm , nhận xét chung, chữa lỗi * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động tiếp nối - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………… Ngày 12/ 2/ 2018 Tên GV 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Tên GV 32 Trường Tiểu học ... GV 11 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 - Học sinh hiểu : Phải vỉa hè, đường khơng có vỉa hè phải sát lề đường Qua đường ngã 3, ngã phải theo đèn hiệu vào vạch quy định. . .Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 * * * * * * * GV B/ Hoạt động thực hành: a Học động tác điều hoà 22 – 24 Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh luyện tập  Nhận... lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói 17 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 - Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 24 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 24 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan