Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ năng tổ chức dạy học theo nhóm.

32 144 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2018, 15:41

Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm PHỊNG GD & ĐT HƯƠNG KHÊ TRƯỜNG TH HƯƠNG TRẠCH -* * - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC: 2012- 2013 TÊN ĐỀ TÀI: KỸ NĂNG DẠY HỌC THEO HỌC THEO NHÓM Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm A PHẦN MỞ ĐẦU I Lí chọn đề tài Trong dạy học việc truyền thụ kiến thức giúp cho người học lĩnh hội kiến thức cách linh hoạt, sáng tạo, người giáo viên phải tìm tòi, khám phá kỹ nhằm giúp cho việc dạy học đạt kết cao Vì trình thực tế giảng dạy nhiều năm với trăn trở đến chọn đề tài sáng kiến “Kỹ dạy học theo nhóm” hình thức dạy học đặt học sinh vào mơi trường học tập tích cực, học sinh tổ chức thành nhóm cách thích hợp Học hợp tác nhóm giúp em rèn luyện phát triển kĩ làm việc, kĩ giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực xã hội sở làm việc hợp tác Thơng qua hoạt động nhóm, em làm việc với cơng việc mà khơng thể tự làm thời gian định Đối với cấp Tiểu học, việc rèn cho em kỹ học hợp tác nhóm cần thiết, tạo điều kiện để em có nhiều hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần vào việc giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh Việc dạy học theo nhóm tổ chức dạy học nào? Những giáo viên chưa đủ tự tin kĩ để vận dụng vào trình dạy học Qua thực tế dạy học Trường tơi nói riêng, số trường tiểu học tồn thị xã Bn Hồ nói chung, phải thừa nhận thực tế rằng: phương pháp dạy học chưa phần lớn giáo viên sử dụng cách thường xun, có sử dụng mang tính hình thức, thường giáo viên thực có thao giảng, dự Cũng qua thực tế cho thấy có thực trạng số nguyên nhân sau: - Đa số giáo viên chưa hiểu nhiều phương pháp Theo họ học hợp tác nhóm xếp em vào nhóm để giải vấn đề khó, câu hỏi khó mà em học sinh bình thường giải Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm - Cho trình độ học sinh thấp, em rụt rè hoạt động, học sinh chưa chịu hoạt động nhiều nên việc học theo nhóm khơng có chất lượng chưa nhìn thấy mà học nhóm mang lại b) Nhiệm vụ: Để dạy học theo nhóm đạt giáo viên phải thực tốt vấn nhiệm vụ giáo dục sau: - Cơ sở vật chất : Cách xếp bàn ghế chỗ ngồi khơng thuận lợi cho việc tổ chức, phòng học thiếu không gian, thiết bị dạy học thiếu thốn… - Phải chuẩn bị nhiều thứ; tốn nhiều thời gian; gây trật tự lớp Với thực trạng để đáp ứng yêu cầu đổi PPDH vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Theo tôi, để thực tốt phương pháp dạy học theo nhóm, giáo viên cần phải có kĩ tổ chức sau: - Kĩ chia nhóm - Kĩ giao nhiệm vụ - Kĩ tổ chức cho học sinh làm việc nhóm - Kĩ quan sát - Kĩ tổ chức cho học sinh trình bày kết học tập - Kĩ đánh giá kết học tập - Kĩ phản hồi * Đây vấn đề nhiều giáo viên Trường chúng tơi quan tâm Chính điều mà tơi chọn đề tài “Kỹ dạy học theo nhóm” để nghiên cứu I Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm a) Mục tiêu: Nhằm đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu học tập theo nhóm học sinh trường tiểu học Lê Q Đơn, qua phát triển kỹ dạy học theo nhóm nhân rộng lớp, qua dạy học nhóm giúp chia sẻ, tư sáng tạo, chiếm lĩnh tri thức cách chủ động, tự tin… góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, đáp ứng yêu cầu học tập thời kỳ hội nhập Lịch sử sáng kiến kinh nghiệm Trong thực tế có nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề này, thành công dự án Oxfam Anh phát triển giáo viên tiểu học có tỉnh khó khăn Việt Nam Lào Cai Trà Vinh thành cơng với mơ hình tổ chức Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng tỉnh khác với mơ hình trường học ENVN việc hợp tác học nhóm lại áp dụng cách triệt để Dự án tập trung việc bồi dưỡng kĩ tổ chức hoạt động dạy học cho giáo viên tiểu học vùng đặc biệt khó khăn nước năm gần Bản thân số nhiều giáo viên Thị xã tham gia giảng dạy thí điểm mơ hình trường học ENVN, với mơ hình việc dạy học theo nhóm thường xuyên thao tác chìa khóa để đến thành cơng q trình dạy học Đối tựng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Kỹ dạy học theo nhóm trường tiểu học lớp 3A1 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn năm học 2012 – 2013 Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: đề tài nghiên cứu kỹ dạy học theo nhóm nhằm mang lại hiệu cao dạy học nhóm lớp 3A1, trường Tiểu học Lê Quý Đôn Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài tơi sử dụng số nhóm phương pháp nghiên cứu sau: Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm - Phương pháp ngiên cứu tài liệu: Thường xuyên sưu tầm tra cứu sách báo tài liệu có liên quan đến nội dung đề tài, qua phân tích tổng hợp hệ thống hóa theo mục đích nghiên cứu - Phương pháp quan sát: Thực quan sát trình học tập lớp, học tập, đặc biệt theo giõi thảo luận nhóm học sinh nhằm đánh giá thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân, giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc dạy học theo nhóm - Phương pháp điều tra vấn: Tiến hành thiết lập số câu hỏi dạng trắc nghiệm tự luận cho số nhóm học sinh điều tra qua phiếu liên quan đến việc phân tích đánh giá việc học học sinh, hay thông qua vấn trực tiếp qua nắm bắt thực trạng - Phương pháp ngiên cứu sản phẩm: Thông qua sản phẩm làm học sinh tập làm việc theo nhóm, kiểm tra học sinh làm cá nhân nhằm để phân tích, đánh giá sản phẩm nhận định đưa kết luận dạy học - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Qua hoạt động Giáo viên ghi chép qua đúc rút kinh nghiệm chưa tổng hợp đến kết luận Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng phương pháp thống kê tốn học nhằm phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm II PHẦN NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN Về mặt thuật ngữ, dạy học theo nhóm tác giả nêu cách gọi khác nhau: phương pháp dạy học; hình thức tổ chức dạy học phương tiện theo nghĩa rộng (Trần Thu Mai, Ngô Thu Dung, Trần Duy Hưng, Vũ Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nam ) Tuy có quan niệm rộng, hẹp khác tác giả đưa dấu chung dạy học theo nhóm mối quan hệ giúp đỡ, gắn kết hợp tác thành viên nhóm với nhằm giải nhiệm vụ học tập chung nhóm Trên sở quan niệm khác nhau, họ đưa định nghĩa sau: Dạy học theo nhóm nhỏ phương pháp dạy học GV xếp HS thành nhóm nhỏ theo hướng tạo tương tác trực tiếp thành viên, mà theo HS nhóm trao đổi, giúp đỡ phối hợp làm việc để hồn thành nhiệm vụ chung nhóm Định nghĩa nhấn mạnh số điểm sau: Dạy học theo nhóm coi phương pháp dạy học Những người tham gia nhóm phải có mối quan hệ tương hỗ, giúp đỡ phối hợp lẫn Nói cách khác tồn tương tác "mặt đối mặt" nhóm HS.HS nhóm thực nhiệm vụ chung Điều đòi hỏi trước tiên phải có phụ thuộc tích cực thành viên nhóm Mỗi thành viên nhóm cần hiểu họ trốn tránh trách nhiệm, hay dựa vào công việc người khác Trách nhiệm cá nhân then chốt đảm bảo cho tất thành viên nhóm thực mạnh lên học tập theo nhóm Thực trạng a) Thuận lợi – khó khăn * Thuận lợi: Học theo nhóm phát huy cao độ vai trò chủ thể, tích cực cá nhân việc thực tốt nhiệm vụ giao: nghiên cứu học theo nhóm, vai trò chủ thể, tính tự giác, tích cực, sáng tạo, động, tinh thần trách nhiệm HS thường phát huy hơn, hội cho HS tự thể hiện, tự khẳng định khả nhiều Đặc biệt, HS học theo nhóm kết học tập thường cao hơn, hiệu làm việc tốt hơn, khả ghi nhớ lâu hơn, động bên trong, thời gian dành cho việc học, trình độ lập luận cao tư phê phán Nhóm làm việc cho phép em thể vai trò tích cực việc Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm học - hỏi, biểu đạt, đánh giá cơng việc bạn, thể khuyến khích giúp đỡ, tranh luận giải thích nhiều kĩ nhận thức hình thành, như: biết đưa ý tưởng mơi trường phối hợp, giải thích, học hỏi lẫn ngơn ngữ phương thức tác động qua lại, phát triển tự tin vào thân người học việc chia sẻ ý tưởng với tiếp thu có phê phán (của nhiều người nghe vấn đề) Hay nói cách khác, HS trở thành chủ thể đích thực họat động học tập cá nhân Giúp hình thành kĩ xã hội phẩm chất nhân cách cần thiết như: kĩ tổ chức, quản lí, kĩ giải vấn đề, kĩ hợp tác, có trách nhiệm cao, tinh thần đồng đội, quan tâm mối quan hệ khăng khít, ủng hộ cá nhân khuyến khích tinh thần học hỏi lẫn nhau, xác định giá trị đa dạng tính gắn kết Có cảm xúc trách nhiệm với nhóm khuyến khích ý thức tự giác, tự kỉ luật; phương tiện rèn luyện trì mối quan hệ liên nhân cách Thể mối quan hệ bình đẳng, dân chủ nhân văn: dạy học theo nhóm tạo hội bình đẳng cho cá nhân người học khẳng định phát triển Nhóm làm việc khuyến khích HS giao tiếp với giúp cho trẻ em nhút nhát, thiếu tự tin, độc có nhiều hội hòa nhập với lớp học Thêm vào đó, học theo nhóm tạo mơi trường hoạt động mang bâù khơng khí thân mật, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ sở cố gắng trách nhiệm cao cá nhân HS có hội tham gia tích cực vào hoạt động nhóm Mọi ý kiến em tôn trọng có giá trị nhau, xem xét, cân nhắc cẩn thận Do khắc phục tình trạng áp đặt, uy quyền, làm thay, thiếu tôn trọng người tham gia hoạt động, đặc biệt GV HS * khó khăn: Đòi hỏi nhiều thời gian: Một lớp học đông với thời gian giảng dạy 45 phút học tiết trở ngại lớn cho dạy học nhóm thành cơng Nếu GV khơng kiểm sốt cẩn thận tương tác HS nhóm, vài HS lãng phí thời gian vào việc thảo luận vấn đề khơng có liên quan xảy trường học HS phụ trách nhóm theo kiểu độc đốn, đa số thành viên nhóm khơng tham gia thảo luận mà lại quan tâm đến vấn đề khác…trong nhóm nhóm phát sinh tình trạng đối địch, ganh đua qua mức Thường khó để đánh giá HS cách công vài em cảm thấy khơng thỏai mái với việc đánh giá dựa nỗ lực nhóm; Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm HS phải học cách học mơi trường nhóm, không dễ cho em mà chúng quen với phương pháp giảng dạy lấy GV làm trung tâm b) Thành công - hạn chế * Thành cơng: Dạy học theo nhóm GV sử dụng phổ biến thường xuyên: Từ có chủ trương đổi phương pháp dạy học theo hướng tăng cường tham gia HS, phát huy tối đa vai trò chủ động, tích cực em dạy học theo nhóm coi phương pháp dạy học hữu hiệu bước đầu làm thay đổi mặt phương pháp dạy học nhà trường phổ thông GV nhận thức ích lợi dạy học nhóm: GV thấy rõ tác dụng dạy học theo nhóm việc phát huy tính tích cực, chủ động, tăng cường tham gia HS, như: HS trình bày ý kiến, HS tự tìm tri thức, nắm hơn, hứng thú với học tập hơn.v.v phát triển kĩ XH cho HS, biết lắng nghe tôn trọng ý kiến bạn, biết trình bày ý kiến cho bạn nghe hiểu, biết thống ý kiến,v.v ; Còn GV dạy học nhóm giúp họ khơng phải nói nhiều lớp, chuẩn bị cần kỹ lưỡng hơn; hiểu khả HS hơn.v.v GV có kiến thức số kỹ để tiến hành dạy học theo nhóm: Qua dự qua số cơng trình nghiên cứu cho thấy GV biết sử dụng phương pháp dạy học nhóm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ nội dung học GV bước đầu biết lựa chọn hình thức cấu nhóm tương đối phù hợp; nêu bước dạy học theo nhóm Khâu chuẩn bị GV cho HS làm việc theo nhóm tương đối tốt HS bước đầu có kĩ làm việc theo nhóm: Các em biết nhanh chóng gia nhập vào nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí; bước đầu biết bày tỏ quan điểm/ý kiến trình bày mạch lạc kết làm việc chung nhóm * Hạn chế: Bên cạnh kết tích cực trên, tồn định, cụ thể là: Quy trình tổ chức dạy học theo nhóm chưa GV thực đầy đủ: Sự không đầy đủ thể từ khâu thiết kế họat động nhóm soạn giáo án GV chủ yếu ý đến việc chuẩn bị phiếu học tập cho nhóm, ý đến kích cỡ nhóm làm việc Khi tổ chức triển khai thực nhiệm vụ nhóm lớp, GV chủ yếu trọng đến việc giao nhiệm vụ học tập cho nhóm, sau theo dõi, giám sát đánh giá kết làm việc nhóm GV chưa hiểu chất, tính đa mục đích dạy học theo nhóm nhỏ: Khi tiến hành tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ, GV chủ yếu hướng HS nhằm vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ học tập cụ Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm thể mà nhóm HS thực chưa trọng GD cho HS kĩ xã hội quan trọng mà làm việc nhóm có ưu Ngồi ra, khơng hiểu hết ích lợi XH mà dạy học nhóm mang lại, nên thực tiễn triển khai vơ hình chung GV "hành hóa" nhóm trưởng thư kí thường em học khá, nhanh nhẹn hội cho em khác hưởng lợi làm việc nhóm khơng có Sau nhóm thảo luận GV quan tâm chốt lại kiến thức, kết luận chung làm cho HS ý kiến phù hợp Dạy học nhóm chưa sử dụng đồng tất môn học Còn đơn điệu việc sử dụng hình thức tiến hành nhiệm vụ giao cho nhóm Nhiệm vụ giao cho nhóm đơn giản, phương án trả lời, không cần huy động nhiều kinh nghiệm cá nhân thiếu định hướng để HS buộc phải phân chia công việc hay phải trưng cầu ý kiến riêng người nhóm c) Mặt mạnh – Mặt yếu dạy học theo nhóm tập trung mặt mạnh học sinh, hoàn thiện cho điểm yếu Dạy học theo nhóm nâng cao tính tương tác thành viên nhóm - Tăng cường động học tập, làm nảy sinh hứng thú Kích thích giao tiếp, chia sẻ tư tưởng, nguồn lực cách giải vấn đề - Tăng cường kĩ biểu đạt, phản hồi hình thức biểu đạt lời nói, ánh mắt cử chỉ… - Khích lệ thành viên tham gia học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, phát triển mối quan hệ gắn bó, quan tâm đến nhau, người trở thành niềm vui chung tất Họ gắn kết với theo phương thức người tồn nhóm khơng thể thành cơng thành viên khơng cố gắng hồn thành trách nhiệm **Mặt yếu: Một số khó khăn q trình tổ chức hoạt động nhóm Bàn ghế chưa phù hợp để xếp cho dạy học nhóm, HS lúng túng nhút nhát, chưa mạnh dạn tham gia vào hoạt động nhóm Một số học sinh ỷ lại, dựa dẫm vào bạn nhóm Việc quan sát, đánh giá giáo viên chưa quan tâm mức d) Các nguyên nhân, yếu tố tác động Từ năm học 2009 - 2010 trở trước , quan điểm dạy học giáo viên chủ yếu lên lớp cố gắng truyền tải hết khối lượng kiến thức theo yêu cầu sách giáo khoa cho học sinh, tiết học học sinh thật đơn Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm điệu, hình thức tổ chức dạy học chủ yếu ngồi nghe thầy giảng sau luyện tập theo em tiếp thu Việc đánh giá kết học tập học sinh chủ yếu thông qua học thuộc lòng việc áp dụng học vào thực tiễn cách máy móc: “Thầy bảo làm – với hình thức trả cho thầy” Đánh giá cảm tính, khơng thơng qua biểu cụ thể Những tiết học tổ chức theo hình thức nhóm, trò chơi học tập, sắm vai … ít; điều diễn thao giảng, hội giảng, mang tính hình thức “ Tổ chức cho có phát huy tác dụng khơng” Đồ dùng tranh ảnh, đồ, hay giáo cụ phục vụ cho việc dạy học sử dụng Tiết học có phấn trắng, bảng đen, SGK, “Tư trang”của GV lên lớp có giáo án với SGK… Học Việc học học sinh tất nhiên phải phụ thuộc vào khâu tổ chức giáo viên, giáo viên tổ chức dạy học sinh học theo Với việc tổ chức trên, học sinh lên lớp ngồi nghe – ghi nhớ kiến thức mà thầy truyền đạt sau học thuộc bài, học sinh mà muốn chia sẻ học với bạn bị thầy nhắc nhở “gây trật tự” Trong suốt buổi học , em chủ yếu ngồi nhìn lên bảng nghe thầy giảng Ngồi yên chỗ nghe giảng làm thực điều khó khăn trẻ học sinh tiểu học Chính điều mà học sinh rụt rè, nhút nhát hoạt động, nhàm chán việc học tập, kết học tập không cao, khả tự bộc lộ thân yếu, tư chậm - Ảnh hưởng phương pháp dạy truyền thống Lên lớp cần truyền thụ hết khối lượng kiến thức sách giáo khoa, ý đến nhiều việc trình bày kiến thức Các kĩ sư phạm chủ yếu giảng giải Học sinh tập trung vào việc ghi nhớ luyện tập làm theo Hs thường làm việc đơn lẻ Giáo viên tập trung vào việc dạy rập 10 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm Thư kí: Cũng thành viên nhóm giữ nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp ý kiến, đồng thời thành viên nhóm trao đổi, đóng góp ý kiến nhiệm vụ giao nhóm Báo cáo viên Cũng thành viên nhóm giữ nhiệm vụ báo cáo kết làm việc nhóm giải trình ý kiến thắc mắc trước lớp GV đồng thời thành viên nhóm trao đổi, đóng góp ý kiến nhiệm vụ giao qua hoạt động Các thành viên Trao đổi, đóng góp ý kiến nhiệm vụ giao ** Ngun tắc làm việc nhóm: Tơn trọng tổ chức nhóm trưởng, ghi chép trung thực ý kiến chung, báo cáo đầy đủ toàn nội dung ghi chép, người nói phải có người nghe, tơn trọng ý kiến cá nhân, thiểu số phải tuân thủ theo đa số Có nhận xét rút kinh nghiệm sau hoạt động… Một nhóm muốn hoạt động hiệu cần phải có cấu tổ chức chặt chẽ Cơ cấu nhóm gồm: - Một nhóm trưởng có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động nhóm, nhóm trưởng thành viên nhóm bầu lên giáo viên định - Một nhóm phó (nếu quy mơ nhóm lớn) để thay thế, hỗ trợ nhóm trưởng nhóm trưởng vắng mặt; - Một thư để ghi chép nội dung, diễn biến họp, thảo luận nhóm, thư thay đổi theo họp nhóm cố định từ đầu đến cuối Nhóm phải quy định rõ trách nhiệm cụ thể vị trí nhóm, xây dựng mối quan hệ gắn kết thành viên nhóm Lưu ý nhóm trưởng thành viên nhóm cần thay đổi thường xuyên tạo nên tự tin làm việc nhóm Vai trò giáo viên hoạt động nhóm 18 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm - Trong thời gian học sinh làm việc, giáo viên cần phải đến xung quanh nhóm để quan sát hoạt động nhóm, có vấn đề kịp thời định hướng - Nên thực hành với số nhóm học sinh cụ thể - Đặt câu hỏi gợi mở trợ giúp cho nhóm - Khen ngợi động viên HS nói kết làm việc Vì trình giao việc cho nhóm, thấy nhóm làm việc chăm trao đổi sơi GV yên tâm Một thấy nhóm làm việc trầm lắng, hay nhốn nháo … Gv cần nghĩ tới lí do, phiếu học tập chưa phù hợp với trình độ hay chưa thực vai trò, HS chưa hiểu cần phát lệnh cứu trợ… lúc GV phải có mặt kịp thời giải vấn đề mà nhóm vài cá nhân nhóm gặp phải * Lưu ý giao việc cho nhóm Thơng thường q trình dạy học chia nhóm xong giao việc Giao việc lúc khơng có hiệu có thấp, sau thành lập nhóm, HS tập trung nghe phổ biến yêu cầu Theo kinh nghiệm tơi, nên giao việc trước tiến hành chia nhóm trước chia nhóm học sinh tập trung, giao việc hay triển khai nhiệm vụ vào thời điểm hiệu cao Tổ chức xếp bàn ghế cho thuận lợi việc hoạt động nhóm Vấn đề sếp lại chỗ ngồi để thuận tiện cho việc dạy học theo nhóm tận dụng khơng gian phòng học để tổ chức trò chơi tiết học, vấn đề nhiều giáo viên quan tâm chủ đề gây nên nhiều tranh luận nhiều trường học Tơi xin đưa hai mơ hình để so sánh việc để bạn đồng nghiệp lựa chọn Mơ hình 1: Theo cách xếp truyền thống 19 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm B ả n g Mơ hình : Sắp xếp theo quan điểm dạy học B ả n g Mơ hình nhiều giáo viên trường chọn để xếp cho lớp học Vì thuận tiện cho việc hoạt động nhóm cho học sinh tận dụng khơng gian phòng học để có chỗ tổ chức trò chơi đồng thời làm cho lớp học thống hơn, thích hợp với lớp trang bị bàn chỗ 20 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm Tuy chưa phổ biến rộng rãi số trường BGH lại cho ngồi theo cách gây cong vẹo cột sống học sinh Thực vấn đề xem xét cách đắn cách sếp ngồi học không ảnh hưởng tới thể chất học sinh cả: Việc tổ chức hoạt động nhóm thường xuyên thay đổi vị trí ngồi học , lúc ngồi học chỗ này, tiết học sau lại ngồi chỗ khác Hay nói cách khác áp dụng hình thức dạy học theo nhóm chỗ ngồi học sinh chỗ ngồi không ổn định Ngày xưa ngồi học lấy bảng làm trung tâm để tiếp thu kiến thức thầy, ý nghe thầy giảng bài, ngày nay, ngồi học tức ngồi làm việc, ngồi để thực nhiệm vụ khơng đơn nhìn phía bảng, em nghe phổ biến nhiệm vụ sau thực nhiệm vụ tinh thần hợp tác, chia sẻ bàn ngồi Giải pháp, Biện pháp a) Mục tiêu giải pháp, biện pháp Kỹ giao tiếp, tương tác trẻ với trẻ + Biết lắng nghe trình bày ý kiến cách rõ ràng + Biết lắng nghe biết thừa nhận ý kiến người khác + Biết ngắt lời cách hợp lí + Biết phản đối cách lịch đáp lại lời phản đối + Biết thuyết phục người khác đáp lại thuyết phục Kỹ tạo môi trường hợp tác Đây ảnh hưởng qua lại , gắn kết thành viên Kỹ xây dựng niềm tin Đây kỹ tránh mặc cảm đối tượng học sinh có khó khăn học Kỹ giải mâu thuẫn Đây kỹ giúp học sinh tránh từ ngữ dễ gây lòng Vì thế, thảo luận cần tránh từ ngữ đúng, sai mà cần thay vào cụm từ như: tốt hơn, tìm giải pháp hợp lý hơn… 1- Quan hệ mục đích dạy với hình thức tổ chức lên lớp: Nếu đối tượng nhận thức mẻ với HS, cần vai trò chủ đạo GV việc thơng báo, giải thích cách tổ chức học tồn lớp cần thiết Nhưng gặp đối tượng nhận thức mà thân HS nhiều có kinh nghiệm chứa đựng hiểu biết khác nhau, dễ phân hóa thành nhóm ý kiến để tranh luận, bàn cải… học nhóm có tác dụng kích thích hoạt động cá nhân khác Ví dụ: trao đổi nghĩa từ, giọng đọc đoạn văn, cách giải đề toán, vấn đề TN-XH gần gũi 21 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm với HS chắn học nhóm có nhiều tác dụng Hoặc muốn đa dạng hóa, sinh động hóa hoạt động nhận thức HS chia nhóm học nhằm tạo dạng, kiểu đánh giá, nhận xét, bình luận khác nhau, tránh đơn điệu Ví dụ: chia nhóm quan sát số cặp, số gà khác nhau… để viết văn miêu tả phù hợp đối tượng quan sát chia nhóm để tìm cách giải khác đề tốn có nhiều cách giải Đơi khi, tùy mức độ khó dễ nội dung học, chia nhóm theo trình độ để HS góp phần giải nhiệm vụ học tập chung nhóm Mặt khác, cần phải chọn lọc nội dung có “tính vấn đề” tương đối khó, cần có hợp tác nhóm học sinh, làm việc độc lập, học sinh không đủ khả giải Cũng cần lưu ý đến “độ khó” vấn đề, nên chọn vấn đề vừa sức học sinh giáo viên phải theo sát để hướng dẫn, gợi ý cho em Nếu chọn vấn đề đơn giản không thực mục tiêu phương pháp dạy học theo nhóm lại làm cho việc tổ chức hoạt động nhóm trở nên hình thức 3- Quan hệ phương tiện học tập, giảng dạy CSVC lớp học: Rõ ràng, tài liệu, phương tiện học tập đủ, thiếu, đồng hay không đồng điều kiện CSVC phù hợp hay không phù hợp quan hệ trực tiếp ảnh hưởng đến cách tổ chức học nhóm Tổ chức luyện tập theo nhóm, khơng quan tâm tới điều có thể, khơng khai thác có hiệu phương tiện dạy học có, vơ hiệu hóa phương tiện 4- Quan hệ cách tổ chức học tập cá nhân hay toàn lớp tiến hành trước tổ chức học nhóm: Một tiết dạy cấu hồn chỉnh từ phút đầu đến phút chót, có tính đặc thù trình tự, nhịp điệu, tiến trình theo mơn học Vì vậy, việc làm trước, việc làm sau đương nhiên liên quan với Hoạt động trước làm nảy sinh hoạt động sau, hoạt động sau củng cố nối tiếp hoạt động trước Dùng cách tổ chức học tập trước, sau cần có lí mối quan hệ này, tránh tượng xen kiểu học nhóm vào để tiếng có đổi phương pháp ***Cần đảm bảo trình tự tiến hành phương pháp dạy học theo nhóm: Bất phương pháp dạy học đếu có quy trình thực Việc đảm bảo quy trình giúp giáo viên tránh lúng túng hướng dẫn học sinh Nó thể tính khoa học tổ chức dạy học, đồng thời giúp học sinh tham gia thảo luận, chọn vấn đề tốt Tuy nhiên việc thực quy trình bỏ qua thường xuyên dùng Nên tránh máy móc thời gian không lạm dụng việc làm vắn tắt mức làm hứng thú học tập Ví dụ: vừa nghe giáo viên nói đến thảo luận nhóm có nhóm y cũ: A nhóm trưởng, B thư kí… 22 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm 1- Giáo viên nêu vấn đề: giúp học sinh xác định nhiệm vụ cần giải 2- Chia nhóm: từ việc nắm nội dung, đối tượng học sinh lớp, đồ dùng dạy học có, giáo viên chọn cách chia nhóm cho phù hợp: - Khi nội dung yêu cầu không khác nhau, có chênh lệch độ khó nên chia nhóm ngẫu nhiên - Khi nội dung cần có phân hóa độ khó, dễ nên chia nhóm trình độ - Khi nội dung đơn vị kiến thức cần có hỗ trợ lẫn ơn tập nên chia nhóm đủ trình độ 3- Giao nhiệm vụ cho nhóm: tổ chức dạy học nhóm thơng thường nhóm giao nhiệm vụ khác 2-3 nhóm nhiệm vụ…Giáo viên cần làm cho tất thành viên nhóm nắm rõ nhiệm vụ nhóm nhiệm vụ thân Nên giao việc sau chia xong nhóm nhóm vị trí Có thể giao nhiệm vụ cho nhóm chung lớp, việc có ưu điểm nhóm biết nhiệm vụ nhóm khác để tự tham khảo thêm bổ sung cho nhóm bạn dễ dàng Hoặc giao nhiệm vụ dạng phiếu giao việc cho nhóm…Nhưng hình thức cần cho nhóm nêu nội dung mà nhóm cần thảo luận 4- Hướng dẫn nhóm thực nhiệm vụ: điều kiện nay, nhóm học sinh tiểu học nên từ – học sinh tốt Các chức danh nhóm trưởng thư kí (đối với lớp 4-5) nên luân phiên Khi bắt đầu làm việc, nhóm trưởng phải phân cơng thành viên nhóm, người việc, sau cá nhân làm việc độc lập em đưa ý kiến để thảo luận nhóm Ý kiến thống ghi nhận để chuẩn bị trình bày trước lớp Người trình bày nên luân phiên để tạo điều kiện cho tất học sinh rèn kĩ Trong thời gian học sinh làm việc, giáo viên thường xuyên theo dõi để hướng dẫn, giúp đỡ nhóm trao đổi thảo luận yêu cầu học, tránh thảo luận tùy hứng dẫn đến nguy chệch yêu cầu giáo viên gợi mở thêm nhằm mở rộng kiến thức cho em 5- Tổ chức thảo luận chung: trước cho đại diện nhóm trình bày, giáo viên cần nêu lại vấn đề để lớp tập trung lắng nghe Phải rèn cho học sinh có thói quen lắng nghe khuyến khích em đưa nhận xét cụ thể ý kiến bổ sung cho nội dung nhóm bạn vừa trình bày Cao tập cho học sinh đặt vấn đề, nêu câu hỏi tạo tình phản biện Quá trình thảo luận chung điều hành tốt giúp học sinh rút thêm kinh nghiệm điều hành thảo luận nhóm sau kĩ hợp tác nhóm học sinh ngày cao 6- Tổng kết vấn đề - Nhận xét trình làm việc: giáo viên cần dự kiến trước hướng trả lời học sinh để xử lí tốt kết luận Ví 23 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm dụ: Chuẩn bị câu hỏi gợi mở để làm rõ vấn đề liên hệ thực tế để giúp học sinh có khả vận dụng kiến thức vào sống Nếu kết làm việc nhóm học sinh đáp ứng đầy đủ u cầu sử dụng để hệ thống thành học Điều làm tăng thích thú làm việc học sinh em tự hào tự hình thành học cho lớp, đồng thời giảm bớt can thiệp giáo viên trình học Việc nhận xét trình làm việc nhóm khơng nên qua loa, đại khái Càng đưa nhận định cụ thể giúp học sinh tích lũy nhiều kinh nghiệm cho lần làm việc sau Những tiêu chí nhận xét cần thiết phải có: - Sự phân cơng nhóm - Tinh thần thái độ làm việc thành viên trình thảo luận - Kết thực nhiệm vụ giao - Kĩ trình bày kết giải thích chất vấn trước lớp Cần khen ngợi học sinh biết lắng nghe đưa câu hỏi thắc mắc phù hợp Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề ngiên cứu GV nhận thức ích lợi dạy học nhóm: GV thấy rõ tác dụng dạy học theo nhóm việc phát huy tính tích cực, chủ động, tăng cường tham gia HS, như: HS trình bày ý kiến, HS tự tìm tri thức, nắm hơn, hứng thú với học tập hơn.v.v phát triển kĩ XH cho HS, biết lắng nghe tôn trọng ý kiến bạn, biết trình bày ý kiến cho bạn nghe hiểu, biết thống ý kiến,v.v ; Còn GV dạy học nhóm giúp họ khơng phải nói nhiều lớp, chuẩn bị cần kỹ lưỡng hơn; hiểu khả HS hơn.v.vHS bước đầu có kĩ làm việc theo nhóm: Các em biết nhanh chóng gia nhập vào nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí; bước đầu biết bày tỏ quan điểm/ý kiến trình bày mạch lạc kết làm việc chung nhóm * Kết dạy học áp dụng tổ chức dạy học theo nhóm sau dạy xong nội dung mơn tốn tiết cụ thể sau: TS KẾT QUẢ 24 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm LỚP3 A1 30/15 GIỎI KHÁ TS NỮ TS NỮ 15 8 TB TS NỮ YẾU TS NỮ 1 III Kết luận kiến nghị Tóm lược giải pháp - Để có kĩ tổ chức hoạt động nhóm, đòi hỏi người giáo viên phải khơng ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi rèn luyện - Phải nắm vững yêu cầu quan điểm dạy học, chương trình, nội dung dạy học - Thấy tầm quan trọng ích lợi hoạt động nhóm q trình dạy học - Nắm vững cách chia nhóm tổ chức nhóm - Rèn luyện cách chia nhóm thơng qua tiết học cách thường xuyên - Chuẩn bị tốt cho đồ dùng phục vụ cho việc học nhóm HS Hoạt động nhóm áp dụng cho tất tiết học tất khối lớp cấp Tiểu học, đặc biệt mơ hình trường học ENVN Nội dung áp dụng: Các đơn vị kiến thức rộng, nhiều phương án trả lời (yêu cầu mở) Kiến nghị: Để hoạt động nhóm trở thành hoạt động dạy học thường xuyên, có chất lượng, mang lại hiệu cao cho công tác dạy học nâng cao chất lượng giáo dục Với kinh nghiệm trăn trở thân trình bày đề tài Tôi mong muốn nhận đóng góp tất bạn đồng nghiệp, nhà chun mơn, nhà quản lí GD để chun đề hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! IV Giáo án Thực hành dạy học theo nhóm mơ hình VNEN Mơn Tốn Lớp 3: Tập trang (Tiết - Hoạt động ) VNEN 25 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm Bài 8: Chia số có hai chữ số cho số có chữ số I Mục tiêu: - Em biết chia số có hai chữ số cho số có chữ số - Em luyện tập tìm phần số II Chuẩn bị: - Phiếu tập nhiệm vụ 3, phiếu kiểm tra kiến thức III Hoạt động dạy học: - Khởi động Ban văn nghệ cho lớp chơi “Trò chơi đồn kết” Chia sẻ nội dung học tiết trước - học sinh lên bảng tìm: a) ½ 10 kg là… kg? b) 1/5 45 m … m ? nhận xét đánh giá ghi điểm - khen ngợi - Muốn tìm phần số ta làm ? - HS trả lời GV chốt ý – nhận xét đánh giá A Bài a) Giới thiệu bài: GV ghi tên học Chia số có hai chữ số cho số có chữ số HS ghi tên – đọc mục tiêu A/ Hoạt động Nhiệm vụ “Chơi trò chơi truyền điện” ơn lại bảng chia 2; 3;4 5;6 GV tổ chức cho nhóm ngồi em nhóm hướng dẫn nhóm chơi Nhóm trưởng người truyền điện đầu VD 8: = hỏi bạn bên cạnh 15: 3= ? sau mời người bên cạnh Người bên cạnh trả lời 15:3 = hỏi tiếp 18: = ? Cứ vòng lại đến hết tổ thời gian chơi phút GV tới nhóm theo dõi chơi hỏi học sinh VD HS nói 26 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm 18: = Vì em biết 18:6 = HS trả lời 3X = 18 GV chốt đánh giá Nhóm phát tín hiệu đỏ chuyển sang nhiệm vụ Nhiệm vụ Nghe thầy cô hướng dẫn đặt tính tính 96:3 Các nhóm học tập trung với GV GV hỏi? 96 số gì? 96 Là số bị chia số gì? số chia (96 số bị chia có hai chữ số chia cho số chia có chữ số) Tìm kết phép tính ta làm nào? GV hỏi HS nhóm vừa trả lời bước nêu cách thực bước 96 :3= ? Bước 1: Đặt tính : 96 Bước 2: Tính :96 96 06 32 Vậy 96 : = 32 Cho HS nhắc lại cách chia nhiều lần GV hỏi nêu cách chia số có hai chữ số cho số có chữ số ta làm nào? HS Nhiều em nhóm nêu cách chia GV lưu ý thương tìm ta ghi ? ta ghi gạch ngang phía số chia Khi chia ta nhớ nhân nhẩm lại để tìm số dư sau ta lấy số bị chia trừ cho số dư kết gọi phép chia hết Nhiệm vụ 3: GV phát cho nhóm ngơi lớn khác màu Xanh; Đỏ; Vàng; Tím; Nâu; Cùng nhóm ngơi nhỏ khác màu Xanh; Đỏ; Vàng; Tím; Nâu; nhóm trưởng chia nhóm nhỏ cho bạn nhóm Khi nghe hiệu lệnh giáo giao em có màu với lớn ngồi vào nhóm đến nhóm lớp hát: « Năm cánh 27 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm kết thành hoa nỡ thành tên gọi cháu ngoan Bác Hồ » Hát bạn ngồi xuống ghế dừng lại Nhóm trưởng phát phiếu cho bạn bạn phiếu thi làm theo cặp đôi nhanh 84 : 63 : Các nhóm đơi tự làm GV kiểm tra giúp đỡ em có thẻ cứu trợ hay yếu Hỏi HS em kết ? Hay muốn chia số có hai chữ số cho số có chữ số ta làm ? Đại diện nóm GV đến hỏi kết nhóm báo cáo nhóm Củng có dặn dò: Nêu cách chia số có hai chữ số cho số có chữ số Phiếu kiểm tra kiến thức: Đặt tính tính : 39 : 3; 64 :2 ; 48 :4 : 55 : HS làm vòng phút GV thu đánh giá kết thu mà tơi trình bày phần kết khảo nghiệm Tài liệu tham khảo Ngô Thu Dung, Mô hình tổ chức học theo nhóm học lớp, Tạp chí Giáo dục số 3, 5/2001 Trần Thị Thu Mai, Về phương pháp học tập nhóm, T/c NCGD số 12/2000 28 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm Vũ Thị Sơn, Tương tác học sinh dạy học theo nhóm, Tạp chí TT KHGD, số 114, 2005 IV Giáo án Thực hành dạy học theo nhóm mơ hình VNEN Mơn Toán Lớp 3: Tập trang (Tiết - Hoạt động ) VNEN Bài 8: Chia số có hai chữ số cho số có chữ số IV Mục tiêu: 29 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm - Em biết chia số có hai chữ số cho số có chữ số - Em luyện tập tìm phần số V Chuẩn bị: - Phiếu tập nhiệm vụ 3, phiếu kiểm tra kiến thức VI Hoạt động dạy học: - Khởi động Ban văn nghệ cho lớp chơi “Trò chơi đồn kết” Chia sẻ nội dung học tiết trước - học sinh lên bảng tìm: a) ½ 10 kg là… kg? b) 1/5 45 m … m ? nhận xét đánh giá ghi điểm - khen ngợi - Muốn tìm phần số ta làm ? - HS trả lời GV chốt ý – nhận xét đánh giá A Bài a) Giới thiệu bài: GV ghi tên học Chia số có hai chữ số cho số có chữ số HS ghi tên – đọc mục tiêu A/ Hoạt động Nhiệm vụ “Chơi trò chơi truyền điện” ơn lại bảng chia 2; 3;4 5;6 GV tổ chức cho nhóm ngồi em nhóm hướng dẫn nhóm chơi Nhóm trưởng người truyền điện đầu VD 8: = hỏi bạn bên cạnh 15: 3= ? sau mời người bên cạnh Người bên cạnh trả lời 15:3 = hỏi tiếp 18: = ? Cứ vòng lại đến hết tổ thời gian chơi phút GV tới nhóm theo dõi chơi hỏi học sinh VD HS nói 18: = Vì em biết 18:6 = HS trả lời 3X = 18 GV chốt đánh giá 30 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm Nhóm phát tín hiệu đỏ chuyển sang nhiệm vụ Nhiệm vụ Nghe thầy hướng dẫn đặt tính tính 96:3 Các nhóm học tập trung với GV GV hỏi? 96 số gì? 96 Là số bị chia số gì? số chia (96 số bị chia có hai chữ số chia cho số chia có chữ số) Tìm kết phép tính ta làm nào? GV hỏi HS nhóm vừa trả lời bước nêu cách thực bước 96 :3= ? Bước 1: Đặt tính : 96 Bước 2: Tính :96 96 06 32 Vậy 96 : = 32 Cho HS nhắc lại cách chia nhiều lần GV hỏi nêu cách chia số có hai chữ số cho số có chữ số ta làm nào? HS Nhiều em nhóm nêu cách chia GV lưu ý thương tìm ta ghi ? ta ghi gạch ngang phía số chia Khi chia ta nhớ nhân nhẩm lại để tìm số dư sau ta lấy số bị chia trừ cho số dư kết gọi phép chia hết Nhiệm vụ 3: GV phát cho nhóm ngơi lớn khác màu Xanh; Đỏ; Vàng; Tím; Nâu; Cùng nhóm ngơi nhỏ khác màu Xanh; Đỏ; Vàng; Tím; Nâu; nhóm trưởng chia nhóm nhỏ cho bạn nhóm Khi nghe hiệu lệnh giáo giao em có màu với lớn ngồi vào nhóm đến nhóm lớp hát: « Năm cánh kết thành hoa nỡ thành tên gọi cháu ngoan Bác Hồ » Hát bạn ngồi xuống ghế dừng lại 31 Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ tổ chức dạy học theo nhóm Nhóm trưởng phát phiếu cho bạn bạn phiếu thi làm theo cặp đôi nhanh 84 : 63 : Các nhóm đơi tự làm GV kiểm tra giúp đỡ em có thẻ cứu trợ hay yếu Hỏi HS em kết ? Hay muốn chia số có hai chữ số cho số có chữ số ta làm ? Đại diện nóm GV đến hỏi kết nhóm báo cáo nhóm Củng có dặn dò: Nêu cách chia số có hai chữ số cho số có chữ số Phiếu kiểm tra kiến thức: Đặt tính tính : 39 : 3; 64 :2 ; 48 :4 : 55 : HS làm vòng phút GV thu đánh giá kết thu mà trình bày phần kết khảo nghiệm 32 ... chức dạy học theo nhóm a) Mục tiêu: Nhằm đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu học tập theo nhóm học sinh trường tiểu học Lê Quý Đôn, qua phát triển kỹ dạy học theo nhóm nhân rộng lớp, qua dạy học. .. cách cho học sinh Việc dạy học theo nhóm tổ chức dạy học nào? Những giáo viên chưa đủ tự tin kĩ để vận dụng vào trình dạy học Qua thực tế dạy học Trường tơi nói riêng, số trường tiểu học tồn thị... việc dạy học đạt kết cao Vì trình thực tế giảng dạy nhiều năm với trăn trở đến chọn đề tài sáng kiến “Kỹ dạy học theo nhóm hình thức dạy học đặt học sinh vào mơi trường học tập tích cực, học
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ năng tổ chức dạy học theo nhóm., Sáng kiến kinh nghiệm Kỹ năng tổ chức dạy học theo nhóm.

Từ khóa liên quan