CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X XV

5 157 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2018, 18:57

Bài 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X -XV I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức: - Tình hình kinh tế nơng nghiệp, thủ công, thương nghiệp Nguyên nhân tạo phát triển kinh tế - Sự phân hóa xã hội cuối triều đại phong kiến 2.Tư tưởng: Giáo dục cho học sinh lòng biết ơn cơng lao to lớn triều đại trước, tinh thần hăng hái lao động, xây dựng đất nước phát triển Từ học sinh hiểu rõ vai trò, trách nhiệm xây dựng đất nước em thời đại ngày Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ phân tích, khai thác tư liệu thơng qua kênh hình Hiểu thuật ngữ “ Lễ cày ruộng tịch điền”, “ Phép quân điền”, II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên: Lược đồ Việt Nam, số tranh ảnh tư liệu thời Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, số câu chuyện liên quan đến giảng “ Lễ cày ruộng tịch điền” (trang 50, Truyện đọc lịch sử Việt Nam) Tìm thơ, văn chương trình lớp 10 sách ngữ văn mà em học học để giúp em liên tưởng đến, đồng thời phát huy phương pháp dạy học lịch sử tích hợp, làm cho giảng bớt khô khan, dễ hiểu - Học sinh: Các câu chuyện, thơ nói phát triển Đại Việt giai đoạn từ kỉ X-XV Tranh ảnh sản phẩm thủ công nghiệp III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Thuyết trình, vấn đáp, đàm thoại, kể chuyện, ứng dụng công nghệ vào dạy học IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC Ổn định lớp Kiểm tra, ôn lại cũ Sử dụng slide trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm để giúp lớp ôn lại cũ Bài mới: a Dẫn dắt Ở 17, em tìm hiểu bước đầu xây dựng nhà nước độc lập kỷ thứ X phát triển hoàn chỉnh nhà nước phong kiến kỷ XI – XV mặt: tổ chức máy nhà nước, luật pháp quân đội hoạt động đối nội đối ngoại Hôm nay, tìm hiểu cơng xây dựng phát triển kinh tế nhà nước phong kiến Việt Nam kỷ X – XV b Tiến trình tổ chức dạy-học Các hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Kiến thức Mở rộng Phát triển nông GV cho HS biết giai đoạn từ TK X – XV nghiệp tương ứng với thời gian thống trị triều *Bối cảnh: Thế kỷ X-XV đại Ngô, Đinh – Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ giai đoạn đầu thời kì Đây giai đoạn đầu thời kỳ phong phong kiến độc lập, đồng thời kiến độc lập, lúc Đại Việt trở thành thời kỳ đất nước thống quốc gia thống nhất Đầu TK X, sau giành độc lập, * Điều kiện phát triển kinh nhân dân bắt tay vào mở rộng, phát triển nông tế: nghiệp GV nêu câu hỏi: Nông nghiệp mở - Đất đai mở rộng, Vua rộng nào? Trần khuyến khích khai hoang HS đọc SGK trả lời: Khai hoang, mở rộng lập điền trang diện tích canh tác, khai phá vùng châu thổ, - Vua cấp ruộng đất cho quí ven biển, nhà Trần khuyến khích quý tộc, tộc, quan lại theo phép quân vương hầu khai hoang, lập điền trang… điền GV kể cho HS nghe kiện hàng năm - Thuỷ lợi mở mang, đê vua thời Tiền Lê, Lý làm lễ tịch điền khuyến điều xây dựng, cử quan khích nd sản xuất Hà đê sứ trơng coi đê GV nêu câu hỏi: Công tác thủy lợi - Nhà nước quan tâm phát quan tâm nào? HS đọc SGK trả lời triển nông nghiệp => Những sách GV cho HS đọc đoạn nhận xét sứ thần nhà nước thúc đẩy nông TQ công tác thủy lợi nghiệp phát triển, đời sống GV nêu câu hỏi: Nhà nước làm để bảo nhân dân ổn định, độc vệ sức kéo? lập củng cố HS đọc đoạn Đại Việt Sử kí tồn thư SGK để trả lời Hoạt động 2: Hoạt động theo nhóm 2.Phát triển thủ công nghiệp GV nêu câu hỏi: Các loại trồng phát a Thủ công nghiệp nhân triển nào? dân: HS đọc SGK trả lời - Các nghề thủ cơng cổ truyền GV chia lớp thành nhóm để thảo luận (đúc đồng, rèn sắt, gốm…) Nhóm 1: Thủ cơng nghiệp nhân dân có phát triển tình hình phát triển nào? - Khai thác tài nguyên lòng đất ngày phát triển - Các làng nghề thủ công đời: Bát tràng, Thổ Hà Nhóm 2: Thủ cơng nghiệp nhà nước có b phát triển nào? Thủ công nghiệp nhà nước: HS đọc SGK, trao đổi thống ý kiến − Có nhiều quan xưởng (Cục Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác góp Bách tác), tập trung thợ ý giỏi Cuối GV nhận xét chốt ý − Chế tạo số sản phẩm có kỹ thuật cao *Hoạt đông 3: Hoạt động lớp cá nhân Mở rộng thương nghiệp GV sử dụng phương pháp miêu tả, phân * Nội thương: phát triển tích để rút nhận xét - Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên khắp nơi nơi trao đổi sản phẩm nn, tcn nhân dân - Thời Lê sơ, Thăng Long có 36 phố phường vừa bn bán vừa làm thủ cơng GV đặt thêm câu hỏi: Nguyên nhân *Ngoại thương: dẫn đến hạn chế ngoại thương nhà - Thời Lý, Trần, ngoại thương Lê sơ? (Do tính chất tự cấp, tự túc kinh tế phong kiến giữ vai trò thống trị) phát triển - Nhà nước cho xây dựng nhiều biến cảng để buôn bán GV trình bày: Sự phát triển kinh tế dẫn với nước ngồi đến phân hóa xã hội, nhà nước không quan − Thời Lê sơ, ngoại thương tâm đến đời sống nhân dân, mùa, đói giảm sút xảy nhiều ⇒ GV đặt câu hỏi: Đó Tình hình phân hóa xã hội ngun nhân dẫn đến điều gì? HS đọc SGK trả lời Nhiều đấu tranh nông dân bùng nổ ⇒ nhà Trần sụp đổ GV trình bày thêm vài nét cải cách Hồ Quý Ly Củng cố đấu tranh nông dân(không dạy) Sự phát triển nông nghiệp thủ công nghiệp từ kỷ XI- XV phân hóa xã hội cuối triều đại phong kiến Dặn dò Học nhà, tìm hiểu Sưu tầm câu chuyện liên quan đến vị anh hùng dân tộc công kháng chiến chống giặc ngoại xâm V RÚT KINH NGHIỆM ... đầu x y dựng nhà nước độc lập kỷ thứ X phát triển hoàn chỉnh nhà nước phong kiến kỷ XI – XV mặt: tổ chức máy nhà nước, luật pháp quân đội hoạt động đối nội đối ngoại Hôm nay, tìm hiểu cơng x y dựng. .. cấp, tự túc kinh tế phong kiến giữ vai trò thống trị) phát triển - Nhà nước cho x y dựng nhiều biến cảng để buôn bán GV trình bày: Sự phát triển kinh tế dẫn với nước ngồi đến phân hóa x hội, nhà... hiểu cơng x y dựng phát triển kinh tế nhà nước phong kiến Việt Nam kỷ X – XV b Tiến trình tổ chức dạy-học Các hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Kiến thức Mở rộng Phát triển nông GV cho
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X XV, CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X XV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn