Một số ý kiến góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thương Mại Hương Lúa .

59 213 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 10:57

Trong nền kinh tế thị trường bất cứ một doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến lợi nhuận, vì lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng để thu lợi nhuận không phải là dễ dàng, con đường đi tới mức lợi nhuận cao là con đường khó khăn nhất đối với mọi nhà kinh doanh. Dù hoạt động trong lĩnh vực gì, muốn thu được lợi lợi nhuận, doanh nghiệp phải quan tâm đến tất cả các khâu của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiêu thụ là một trong những khâu quan trọng của quá trình đó vì tiêu thụ là khâu cuối cùng của quá trình tái sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp . với công ty TNHH thương mại Hương Lúa cũng như tất cả các doanh nghiệp khác trong cơ chế thị trường, tiêu thụ là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Đây là nấc thang quan trọng nhất mang lại lợi nhuận, mang lại hiệu quả cao cho mọi quá trình sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để công ty ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn.Hiện nay, các doanh nghiệp nước ta đang hoạt động trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và đều chịu sự chi phối của quy luật thị trường, đều vận động và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của thị trường. Vì vậy vấn đề thị trường luôn là mối quan tâm sống còn của các doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH Thương Mại Hương Lúa nói riêng. Do nhận thức được tầm quan trọng của thị trường và hoạt động tiêu thụ sản phẩm, với kiến thức chuyên nghành đã được học cùng quá trình thực tập tại công thy TNHH Thương Mại Hương Lúa . Em đã chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Thương Mại Hương Lúa” làm đề tài của khoá luận tốt nghiệp.Ngoài lời mở đầu và kết luận , kết cấu của khoá luận tốt nghiệp gồm 3 chương:Chương 1: Lý luận chung về thị trường và tiêu thụ sản phẩm.Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thương Mại Hương Lúa .Chương 3: Một số ý kiến góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thương Mại Hương Lúa . Khoá luận tốt nghiệp Khoa : QTKD Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trờng bất cứ một doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến lợi nhuận, vì lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhng để thu lợi nhuận không phải là dễ dàng, con đờng đi tới mức lợi nhuận cao là con đờng khó khăn nhất đối với mọi nhà kinh doanh. Dù hoạt động trong lĩnh vực gì, muốn thu đợc lợi lợi nhuận, doanh nghiệp phải quan tâm đến tất cả các khâu của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiêu thụmột trong những khâu quan trọng của quá trình đó vì tiêu thụ là khâu cuối cùng của quá trình tái sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp . với công ty TNHH thơng mại Hơng Lúa cũng nh tất cả các doanh nghiệp khác trong cơ chế thị trờng, tiêu thụ là vấn đề đợc đặt lên hàng đầu. Đây là nấc thang quan trọng nhất mang lại lợi nhuận, mang lại hiệu quả cao cho mọi quá trình sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để công ty ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Hiện nay, các doanh nghiệp nớc ta đang hoạt động trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đều chịu sự chi phối của quy luật thị trờng, đều vận động phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của thị trờng. Vì vậy vấn đề thị trờng luôn là mối quan tâm sống còn của các doanh nghiệp nói chung công ty TNHH Thơng Mại Hơng Lúa nói riêng. Do nhận thức đợc tầm quan trọng của thị trờng hoạt động tiêu thụ sản phẩm, với kiến thức chuyên nghành đã đợc học cùng quá trình thực tập tại công thy TNHH Thơng Mại Hơng Lúa . Em đã chọn đề tài Một số biện pháp nhằm duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Thơng Mại Hơng Lúa làm đề tài của khoá luận tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu kết luận , kết cấu của khoá luận tốt nghiệp gồm 3 chơng: Chơng 1: Lý luận chung về thị trờng tiêu thụ sản phẩm. Chơng 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Thơng Mại Hơng Lúa . Chơng 3: Một số ý kiến góp phần duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Thơng Mại Hơng Lúa . Em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ: Đinh Thị Minh Hạnh cùng tập thể các cô chú phòng vật t tiêu thụ các phòng ban khác tại công ty TNHH Th- ơng Mại Hơng Lúa đã tận tình giúp đỡ, hớng dẫn em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này. Sinh viên : Triệu Ngọc Đạt Lớp : Q10T1 1 Khoá luận tốt nghiệp Khoa : QTKD Chơng 1 Lý luận chung về thị trờng tiêu thụ sản phẩm 1.1.Những vấn đề cơ bản về thị trờng : 1.1.1.Khái niệm thị trờng : Thị trờng ra đời phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá nên khái niệm về thị trờng rất phong phú đa dạng: -Theo cách hiểu cổ điển, thị trờng là nơi diễn ra các quan hệ trao đổi mua bán hàng hoá, dịch vụ giữa những ngời có cung hàng hoá những ngời có cầu hàng hoá. Thị trờng đợc hiểu theo nghĩa hẹp nh một cái chợ. -Trong thuật ngữ kinh tế hiện đại, thị trờng là nơi gặp gỡ của tất cả ngời bán ngời mua các hàng hoá dịch vụ, là sự biểu hiện thu gọn của quá trình thông qua đó tất cả các quyết định của qia đình về tiêu dùng các mặt hàng nào, các quyết định của công ty về sản xuất cái gì, sản xuất thế nào, các quyết định của công nhân về làm việc cho ai bao lâu đều đợc xác định bằng sự điều chỉnh giá cả. -Thị trờng là sự kết hợp giữa cung cầu trong đó những ngời mua ngời bán bình đẳng cùng cạnh tranh. Số lợng ngời mua, ngời bán nhiều hay ít phản ánh quy của thị trờng lớn hay nhpr. Việc xác định nên mua hay nên bán hàng hoá, dịch vụ với khối lợng giá cả bao nhiêu do cung cầu quyết định. Từ đó ta thấy thị trờng còn là nơi thực hiện sự kết hợp chạt chẽ giữa hai khâu sản xuất tiêu thụ hàng hoá. Nh vậy sự hình thành thị trờng cần phải có : +Đối tợng trao đổi: sản phẩm hàng hoá dịch vụ. +Đối tợng tham gia trao đổi: ngời mua , ngời bán. +Điều kiện thực hiện trao đổi:khả năng thanh toán Trên thực tế hoạt động cơ bản của thị trờng đợc thể hiện qua ba nhân tố: cung, cầu giá cả. Hay nói cách khác thị trờng chỉ có thể ra đời tồn tại phát triển khi có đầy đủ ba yếu tố: +Phải có hàng hoá d thừa để bán ra. +Phải có khách hàng mà khách hàng phải có nhu cầu cha đợc thoả mãn có sức mua. +Giá cả phải phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng đảm bảo cho sản xuất kinh doanh có lãi. Qua đây cho thấy điều quan tâm của doanh nghiệp là phải tìm ra thị tr- ờng, tìm ra nhu cầu khả năng thanh toán của sản phẩm dịch vụ mà mình cung ứng. Ngợc lại đối với ngời tiêu dùng họ phải quan tâm đến việc so sánh những sảm phẩm mà nhà sản xuất cung ứng có khả năng thanh toán của mình đến đâu. Sinh viên : Triệu Ngọc Đạt Lớp : Q10T1 2 Khoá luận tốt nghiệp Khoa : QTKD Nh vậy các doanh nghiệp thông qua thị trờng mà tìm cách giải quyết các vấn đề: +Phải sản xuất hàng hoá gì, cho ai? +Số lợng bao nhiêu? +Mẫu mã, kiểu cách, chất lợng nh thế nào? Còn ngời tiêu dùng thì biết: +Ai sẽ đáp ứng đợc nhu cầu của mình? +Nhu cầu đợc thoả mãn đến mức nào? +Khả năng thanh toán ra sao? Tất cả các câu hỏi trên chỉ có thể trả lời chính xác trên thị trờng . trong công tác quản lý kinh tế, xây dựng kế hoạch mà không dựa vào thị trờng để tính toán kiểm chứng số cung cầu thì kế hoạch sẽ không có cơ sở khoa học mất phơng hớng, mất cân đối. Ngợc lại, việc mở rộng thị trờng mà thoát khỏi sự điều tiết của công cụ kế hoạch thì tất yếu sẽ dẫn đến sự rối loạn trong hoạt động kinh doanh. Từ đó ta thấy: sự nhận thức phiến diện về thị trờng cũng nh sự điều tiết thị trờng theo ý muốn chủ quan, duy ý chí trong quản lý chỉ đạo kinh tế đều đồng nghĩa với việc đi ngợc lại các hệ thống quy luật kinh tế vốn có trong thị trờng hậu quả sẽ làm nền kinh tế khó phát triển, 1.1.2. Các yếu tố cấu thành thị trờng: 1.1.2.1 Cung hàng hoá: là toàn bộ khối lợng hàng hoá đang có hoặc sẽ đợc đa ra bán trên thị trờng trong một khoảng thời gian thích hợp nhất định mức giá đã đợc định trớc. Các nhân tố ảnh hởng đến cung: + Các yếu tố về giá cả hàng hoá + Cầu về hàng hoá + Các yếu tố về chính trị, xã hội + Tài nguyên thiên nhiên 1.1.2.2 Cầu hàng hoá: là nhu cầu có khả năng thanh toán + Các nhân tố ảnh hởng: + Quy thị trờng + Giá cả thị trờng + Mức quảng cáo về sản phẩm khác, đặc biệt là sản phẩm bổ sung các sản phẩm thay thế + Thu nhập đợc sử dụng của ngời tiêu dùng + Sở thích thị hiếu của ngời tiêu dùng. + Cung hàng hoá + Giá cả của những hàng hoá khác có liên quan. + Ngoài ra còn phụ thuộc vào lãi suất, sự sẵn có của tín dụng, kỳ vọng về giá cả sản phẩm. Sinh viên : Triệu Ngọc Đạt Lớp : Q10T1 3 Khoá luận tốt nghiệp Khoa : QTKD 1.1.2.3.Giá cả thị trờng: Mức giá cả thực tế mà ngời ta dùng để mua bán hàng hoá trên thị trờng hình thành ngay trên thị trờng . các nhân tố ảnh hởng đến giá cả thị trờng : + Nhân tố tác động thông qua cung hàng hoá + Nhóm nhân tố tác động thông qua cầu hàng hoá + Nhóm nhân tố tác động thông qua sự ảnh hởng một cách đồng thời tới cung cầu hàng hoá 1.1.2.4.Cạnh tranh: đó là sự ganh đua kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trờng nhằm cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình. 1.1.3. Các quy luật của thị trờng: Trên thị trờng có nhiều quy luật kinh tế hoạt động đan xen nhau có quan hệ mật thiết với nhau. Sau đây là một số quy luật quan trọng: - Quy luật giá trị: đây là quy luật kinh tế cơ bản của nên kinh tế hàng hoá. Khi nào còn sản xuất lu thông hàng hoá thì quy luật giá trị còn phát huy tác dụng. Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất lu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở phân công lao động xã hội cần thiết trung bình để sản xuất lu thông hàng hoá trao đổi ngang giá. Việc tính toán chi phí sản xuất lu thông bằng giá trị là cần thiết đòi hỏi của xã hội là với nguồn lực có hạn phải sản xuất đợc nhiều của cải vật chất cho xã hội nhất, hay là chi phí cho một đơn vị sản phẩm là ít nhất với điều kiện chất lợng cao. Ngời sản xuất kinh doanh nào đó có chi phí xã hội cho một đơn vị sản phẩm thấp hơn trung bình thì ngời đó có lợi, ng- ợc lại ngời nào có chi phí cao thì khi trao đổi sẽ không thu về đợc giá trị đã bỏ ra, không có lãi phải thu hẹp hoặc chuyển hớng sản xuất kinh doanh. Đây là yêu cầu khắt khe buộc ngời sản xuất kinh doanh phải tiết kiệm chi phí, không ngừng cải tiến khao học kỹ thuật, đổi mới sản phẩm để thoã mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng với chi phí thấp nhất. - Quy luật cung- cầu: cung, cầu hàng hoá, dịch vụ không tồn tại độc lập, riêng rẽ mà thờng xuyên tác động qua lại với nhau trên cùng một thời gian cụ thể, trong thị trờng, quan hệ cung cầu là quan hệ cơ bản thờng xuyên lặp đi lặp lại, khi tăng, khi giảm tạo thành một quy luật thị trờng. khi cung cầu hợp nhau giá cả thị trờng đợc xác lập (PE) đó là giá cả cân bằng. Gọi là giá cả cân bằng nghĩa là mức giá đó cung- cầu gặp nhau. Tuy nhiên mức giá (PE) lại không đứng yên, nó luôn giao động trớc sự tác động của lực lợng cung, cầu trên thị trờng. Khi cung lớn hơn cầu giá sẽ hạ xuống, ngợc lại khi cầu lớn hơn cung giá sẽ tăng lên. Việc giá mức (PE) cân bằng chỉ là tạm thời, việc mức giá thay đổi là thờng xuyên. Sự thay đổit trên là do một loạt các nguyên nhân trực tiếp gián tiếp tác động đến cung, cầu cũng nh kỳ vọng của ngời sản xuất, ngời kinh doanh cả khách hàng. - Quy luật cạnh tranh: trong nền kinh tế có nhiều thành phần kinh tế, có nhiều ngời mua, ngời bán với lợi ích kinh tế khác nhau thì việc ngời mua với Sinh viên : Triệu Ngọc Đạt Lớp : Q10T1 4 Khoá luận tốt nghiệp Khoa : QTKD ngời bán, ngời bán với ngời bán cạnh tranh với nhau cạnh tranh với ngời mua tạo nên sự vận động của thị trờng trật tự thị trờng. Cạnh tranh trong nền kinh tế là một cuộc thi đấu không phải với một đối thủ mà với đồng thời hai đối thủ. đối thủ thứ nhất là giữa hai phe của hệ thống thị trờng đối thủ thứ hai là giữa các thành viên của cùng một phía với nhau. Các doanh nghiệp không thể lẩn trốn cạnh tranh mà phải chấp nhận cạnh tranh, đón trớc cạnh tranh sẵn sàng sử dụng vũ khí cạnh tranh một cách hữu hiệu. Trong các quy luật trên, quy luật giá trị là quy luật cơ bản của sản xuất hàng hoá. Quy luật giá trị đợc biểu hiện thông qua giá cả thị trờng. Quy luật giá trị biểu hiện bằng giá cả thị trờng phải thông qua sự vận động của quy luật cung cầu. Ngợc lại, quy luật này biểu hiện yêu cầu của mình thông qua sự vận động của quy luật giá trị là giá cả. Quy luật cạnh tranh biểu hiện sự cạnh tranh giữa ngời bán với ngời bán, giữa ngời mua với nhau, giữa ngời mua ngời bán. Cạnh tranh vì lợi ích kinh tế nhằm thực hiện giá trị hàng hoá do đó quy luật giá trị cũng là cơ sở của quy luật cạnh tranh. 1.1.4 Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp : Thị trờng là khâu tất yếu của quá trình tái sản xuất hàng hoá, thị trờng có vị trí trung tâm, nó vừa là mục tiêu vừa là môi trờng cho các hoạt động của các doanh nghiệp. Có thể thấy thị trờng qua các vai trò sau: - Thứ nhất, là sống còn đối với sản xuất kinh doanh hàng hoá. Mục đích của ngời sản xuất hàng hoá là để bán để thoã mãn nhu cầu của ngời khác qua đó đạt đợc các mục tiêu của mình. Bán khó hơn mua, bán là bớc nhẩy nguy hiểm có nhiều rủi ro, do đó thị trờng còn thì còn sản xuất kinh doanh, mất thị trờng thì sản xuất kinh doanh bị đình trệ phá sản. - Thứ hai: thị trờng phá vỡ ranh giới giữa sản xuất tự nhiên, tự cấp, tự túc để tạo thành tổng thể thống nhất trong toàn nền kinh tế quốc dân. Qua trao đổi mua bán giữa các vùng sẽ biến kiểu tổ chức khép kín thành các vùng chuyên môn hoá sản xuất hàng hoá liên kết với nhau, chuyển kinh tế tự nhiên thành kinh tế hàng hoá. - Thứ ba: thị trờng hớng dẫn sản xuất kinh doanh . các nhà sản xuất kinh doanh căn cứ vào cung cầu giá cả thị trờng để quyết định sản xuất cái gì ? sản xuất cho ai ? sản xuất nh thế nào, bao nhiêu? Đồng thời thông qua thị trờng nhà nớc tiến hành điều tiết, hớng dẫn sản xuất kinh doanh. -Thứ t: thị trờng phản chiếu tình hình sản xuất kinh doanh , thị trờng cho biết hiện trạnh tình hình sản xuất kinh doanh , nhìn vào thị trờng sẽ thấy đợc tốc độ quy của sản xuất kinh doanh. -Thứ năm: thị trờng là nơi quan trọng để đánh giá, kiểm nghiệm chứng minh tính đúng đắn của các chủ trơng chính sách biện pháp kinh tế của cơ quan nhà nớc của các nhà sản xuất kinh doanh. Sinh viên : Triệu Ngọc Đạt Lớp : Q10T1 5 Khoá luận tốt nghiệp Khoa : QTKD Đối với hàng hoá tiêu dùng các dịch vụ phục vụ tiêu dùng , thị trờng hàng tiêu dùng dịch vụ là cầu nối giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kể cả kinh doanh xuất nhập khẩu, với ngời tiêu dùng. Đây cũng chính là khâu dịch vụ tiêu dùng, là nghề nội trợ của toàn xã hội vì vậy thị trờng hàng tiêu dùng dịch vụ phát triển văn minh có tác dụng to lớn đối với toàn xã hội, bởi lẽ: + Nó đảm bảo thuận tiện cho ngời tiêu dùng có thể nhận đợc hàng hoá dịch vụ thích hợp, hợp với thị hiếu, thu nhập của họ, nó cho phép ngời tiêu dùng tự do lựa chọn để tối đa hoá thoả dụng. + Nó thúc đẩy nhu cầu gợi mở nhu cầu đa đến cho ngời tiêu dùng cuộc sống văn minh hiện đại. thị trờng nối liền các quá trình sản xuất, cả trong nớc thế giới, đa hàng hoá có chất lợng ngày càng tốt đến với ngời tiêu dùng kể cả những mặt hàng trong nớc cha sản xuất đợc hoặc sản xuất cha tốt. + Hàng tiêu dùng dịch vụ phục vụ tiêu dùng cá nhân ngày càng phát triển phong phú đa dạng. Nhờ có sự phát triển các loại hàng tiêu dùng dịch vụ thuận tiện đối với đời sống xã hội đã giải phóng con ngời khỏi công việc không tên trong gia đình, vừa nặng nề mất nhiều thời gian. Nó cho phép con ngời có nhiều thời gian nghỉ ngơi. + Nhờ có thị trờng hàng hoá tiêu thụ thuận tiện đã bỏ bớt dự trữ hàng tiêu dùng các hộ gia đình. Sự phân phối lại dự trữ hàng tiêu dùng theo hớng tập trung hàng hoá các doanh nghiệp thơng mại nói riêng khâu lu thông nói chung làm cho thị trờng hàng hoá phong phú đa dạng, ngời mua có thể lựa chọn hàng hoá phù hợp với thị hiếu khả năng thanh toán của mình. + Những thị trờng hàng tiêu dùng, dịch vụ ổn định có tác dụng lớn đối với việc ổn định đời sống bình thờng của mỗi con ngời gia đình xã hội. Sự tác động từ phía chính phủ trong quản lý vĩ có tác dụng rất lớn trong việc bình ổn thị trờng hàng tiêu dùng đặc biệt là những hàng hoá thiết yếu. 1.1.5 Chức năng của thị trờng : Thị trờng có vai trò hết sức quan trọng trong nên kinh tế quốc dân. qua thị trờng có thể nhận biết đợc sự phân phối các nguồn lực sản xuất thông qua hệ thống giá cả. trên thị trờng giá cả hàng hoá các nguồn lực khác về t liệu sản xuất, sức lao động luôn biến động nhằm đảm bảo các nguồn lực có hạn này đ- ợc sử dụng để sản xuất những hàng hoá dịch vụ mã xã hội có nhu cầu. Thị tr- ờng là khách quan do vậy các doanh nghiệp phải dựa trên cơ sở nhận biết nhu cầu xã hội lợi thế của mình mà có phơng án kinh doanh phù hợp, đem lại lợi nhuận cao nhất. Sởthị trờng có vai trò to lớn nh vậy là do có chức năng sau: 1.1.5.1 Chức năng thừa nhận: Thị trờng là nơi gặp gỡ giữa ngời mua ngời bán. Ngời bán mong muốn bán đợc nhiều hàng hoá với giá cả sao cho bù đắp đợc mọi chi phí có lợi nhuận. Ngời mua tìm đến thị trờng để mua hàng hoá thoả mãn đợc nhu cầu Sinh viên : Triệu Ngọc Đạt Lớp : Q10T1 6 Khoá luận tốt nghiệp Khoa : QTKD có khả năng thanh toán theo ý mình. đối với bất lỳ hàng hoá nào sẽ có hai khả năng xảy ra: - Không đợc thị trờng thừa nhận: tức là hàng hoá đó không thoả mãn nhu cầu hoặc không phù hợp với điều kiện thanh toán của ngời mua. - Đợc thị trờng thừa nhận hàng hoá đó đáp ứng đợc yêu cầu về giá cả, số lợng, chất lợng, sự đồng bộ cũng nh các yêu cầu khắt khe khác của ngời mua hàng hoá đó có ngời mua. 1.1.5.2.Chức năng thực hiện: Chức năng này đòi hỏi hàng hoá dịch vụ trên thị trờng phải đợc thực hiện giá trị trao đổi bằng tiền hoặc giấy tờ có giá trị khác. ngời bán cần tiền còn ng- ời mua cần hàng, sự gặp gỡ giữa ngời mua ngời bán đợc xác định bằng giá cả số lợng hàng hoá mua bán. hàng hoá dịch vụ bán đợc tức là có sự dịch chuyển hàng hoá dịch vụ từ ngời bán sang ngời mua. 1.1.5.3 Chức năng điều tiết kích thích: Qua hành vi trao đổi hàng hoá dịch vụ trên thị trờng , thị trờng điều tiết kích thích sản xuất kinh doanh phát triển hoặc ngợc lại. đói với các doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thơng mại, hàng hoá,dịch vụ tiêu thụ nhanh sẽ kích thích doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh để cung ứng nhiều hàng hoá hơn nữa cho thị trờng. Ngợc lại nếu hàng hoá dịch vụ không tiêu thụ đợc sẽ là tác nhân điều tiết doanh nghiệp hạn chế sản xuất, thu mua hoặc chuyển hớng sản xuất kinh doanh. Chức năng này còn điều tiết các doanh nghiệp gia nhập ngành hoặc tách khỏi ngành, khuyến khích các nhà sản xuất kinh doanh nghiên cứu kinh doanh các mặt hàng mới, chất lợng cao, khả năng tiêu thụ khối lợng lớn. 1.1.5.4 Chức năng thông tin: Thông tin thị trờng là những thị trờng về nguồn cung ứng hàng hoá, dịch vụ, nhu cầu hàng hoá dịch vụ, giá cả hàng hoá dịch vụ. Đó là những thông tin quan trọng đối với mọi nhà sản xuất kinh doanh cả ngời mua ngời bán, cả ngời cung ứng ngời tiêu dùng, cả ngời quản lý những ngời nghiên cứu sáng tạo. có thể nói đó là những thông tin quan trọng đối với toàn xã hội. Có thể nói thông tin thị trờng là thông tin khách quan vì vậy mà khó có thể dự đoán chính xác những thông tin này. không có thông tin thị trờng thì không thể có quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh, cũng nh trong quyết định của chính phủ về quản lý kinh tế vĩ mô. Bởi vì thị trờng có những thông tin tổng hợp về cầu- hành vi của ngời mua cũng nh cung- hành vi của ngời bán, giá cả thị trờng là kết quả của sự tơng tác giữa ngời mua ngời bán với nhau. vì vậy việc thu thập các thông tin về thị trờng đợc sự chú ý của cả giới sản xuất kinh doanh, cả ngời tiêu dùng của toàn xã hội. 1.1.6 Phân loại thị trờng phân khúc thị trờng: 1.1.6.1 Phân loại thị trờng: Sinh viên : Triệu Ngọc Đạt Lớp : Q10T1 7 Khoá luận tốt nghiệp Khoa : QTKD Sự hiểu biết cặn kẽ tính chất của thị trờng là một trong những bí quyết quan trọng nhất để thành công trong kinh doanh. Thị trờng là một khái niệm rộng, vì thế ngời ta dực vào nhiều tiêu thức khác nhau để phân loại thị trờng. Trong số đó có 6 cách phân loại nh sau: - Căn cứ vào quan hệ mua bán giữa các quốc gia: Theo đó thị trờng bao gồm thị trờng trong nớc thị trờng quốc tế: Thị trờng trong nớc là thị trờng mà hoạt động mua bán chỉ diễn ra trong nớc, nó chỉ ảnh hởng đến an ninh chính trị, xã hội, kinh tế của nớc đó. Thị trờng quốc tế là thị trờng mà hoạt động mua, bán diễn ra trong phạm vi một nớc, nó ảnh hởng trực tiếp đến các nớc tham gia vào thị trờng nớc đó ,ở đây có sự cạnh tranh rất quyết liệt trên mọi phơng diện. - Căn cứ vào đối tợng trao đổi trên thị trờng: thị trờng đợc chia thành thị trờng hàng hoá thị trờng dịch vụ Thị trờng hàng hoá là n ơi diễn ra hành vi mua, bán trao đổi các sản phẩm tồn tại hữu hình nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất của ngời tiêu dùng. Thị trờng hàng hoá lại gồm thị trờng t liệu sản xuất thị trờng t liệu tiêu dùng. Thị tr- ờng tiêu thụ sản xuất là nơi diễn ra các hoạt động mua bán về đất đai, tiền vốn, lao động phục vụ quá trình sản xuất. Thị tr ờng t liệu tiêu dùng là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại hàng hoá phục vụ tiêu dùng. Nếu thị trờng hàng hoá liên quan đến các sản phẩm hữu hình thì thị trờng dịch vụ lại là nơi diễn ra hoạt động trao đổi của nơi diễn ra các hoạt động trao đổi các sản phẩm vô hình. Sản phẩm trên thị trờng dịch vụ không thể nhìn, nắm, sờ bởi vì dịch vụ không có tính đồng nhất không thể đo lờng quy chuẩn hoá chất lợng nh sản phẩm hàng hoá nên uy tín là yếu tố hàng đầu doanh nghiệp phải coi trọng khi cạnh tranh trên thị trờng này. thị trờng dịch vụ rất đa dạng, khách hàng của nó là các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các cá nhân. - Căn cứ vào vai trò, vị trí của ngời mua, ngời bán: Theo cách phân loại này, thị trờng gồm có thị trờng ngời mua thị trờng ngời bán. Tại thị trờng ngời mua, vai trò quyết định trong quan hệ mua bán thuộc về ngời mua, do đó để tồn tại phát triển ngời bán buộc phải bán những sản phẩm mà ngời mua có nhu cầu. Thị trờng ngời bán là thị trờng mà vai trò quyết định trên thị trờng thuộc về ngời bán. ngời mua chỉ đợc tiêu dùng những sản phẩm do nhà sản xuất ấn định, vai trò của họ bị thủ tiêu, các quan hệ kinh tế hình thành trên thị trờng không khách quan. - Căn cứ vào số lợng ngời mua, ngời bán trên thị trờng: Thị trờng cách phân loại này bao gồm ba loại: thị trờng cạnh tranh hoàn hảo, thị trờng cạnh tranh không hoàn hảo thị trờng độc quyền. Thị trờng cạnh tranh không hoàn hảo là thị trờng có rất đông ngời mua ngời bán, giá bán sản phẩm do chính thị trờng quyết định. Khi tham gia thị tr- ờng cạnh tranh hoàn hảo các nhà sản xuất phải luôn quan tâm đến việc cải tiến Sinh viên : Triệu Ngọc Đạt Lớp : Q10T1 8 Khoá luận tốt nghiệp Khoa : QTKD kỹ thuật, đổi mới công nghệ, làm cho các sản phẩm có chất lợng cao hơn, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Ngời tiêu dùng thờng có lợi khi thị trờng này vì sẽ đợc hởng các hoạt động giảm giá, khuyến mại của ng ời bán. Thị trờng cạnh tranh không hoàn hảo là thị trờng mà trong đó khối lợng sản phẩm của những ngời bán rất khác nhau dẫn đến vai trò của mỗi ngời bán trên thị trờng là không giống nhau đối với giá bán của sản phẩm. Các doanh nghiệp phải có biện pháp giá linh hoạt. một mặt doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc của thị trờng cạnh tranh hoàn hảo, mặt khác không nên bỏ qua cơ hội chi phối của thị trờng khi sản phẩm của minh rơi vào thế độc quyền. Thị trờng độc quyền với nghĩa thị trờng độc quyền bán là thị trờng có duy nhất một ngời bán, đồng thời sản phẩm trên thị trờng không có sản phẩm khác thay thế hoặc số lợng ngời bán đủ ít để họ chi phối các quan hệ trên thị trờng. thị trờng này, sự cạnh tranh rất ít, giá cả bị chèn ép, các nhà sản xuất không chịu cải tiến kỹ thuật, công nghệ vì thế ngời tiêu dùng thờng không thoả mãn tối đa nhu cầu trên thị trờng này. - Căn cứ vào vị trí của từng thị trờng trong khu vực thị trờng: Dựa vào tiêu thức này thị trờng đợc chia thành thị trờng chính thị trờng phụ: Thị trờng chính là thị trờng có khối lợng hàng hoá tiêu thụ lớn, số lợng nhà kinh doanh nhiều, cạnh tranh gay gắt phức tạp, số lợng ngời mua đông. Trên thị trờng chính hàng hoá không những nhiều mà còn đảm bảo chất lợng, các quan hệ cung cầu diễn ra tơng đối ổn định, giá cả có ảnh hởng rất lớn đến thị trờng khác. Thị trờng phụ là thị trờng có khối lợng hàng hoá tiêu thụ ít, các quan hệ kinh tế trên thị trờng này thờng biến động, giá cả thị trờng có sự thay đổi, sức cạnh tranh ít, ngời mua thờng lẻ tẻ không nhiều. - Căn cứ vào quan hệ cung cầu khả năng biến nhu cầu thành hiện thực: Theo cách phân loại này thị trờng đợc phân thành: thị trờng thực tế, thị tr- ờng tiềm năng thị trờng lý thuyết. Thị trờng thực tế là thị trờng phản ánh số ngời thực tế đã có sản phẩm, đã mua sản phẩm để thoả mãn nhu cầu. Cũng có thể định nghĩa đây là thị trờng cầu đã thực hiện. Thị trờng tiềm năng đợc định nghĩa rộng hơn thị trờng thực tế. Thị trờng tiềm năng không chỉ gồm số khách đã mua sản phẩm của doanh nghiệp mà còn bao gồm số ngời có nhu cầu, hoặc có khả năng thanh toán về sản phẩm nhng vì một lý do nào đó nên cha mua đợc sản phẩm theo yêu cầu. Thị trờng lý thuyết là thị trờng rộng nhất của doanh nghiệp. Thị trờng này gồm tất cả các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm kể cả những khách hàng đã thanh toán, có khả năng thanh toán hay không có khả năng thanh toán cho sản phẩm ấy để thoả mãn nhu cầu. Sinh viên : Triệu Ngọc Đạt Lớp : Q10T1 9 Khoá luận tốt nghiệp Khoa : QTKD Tóm lại, mỗi doanh nghiệp khi tham gia trên thị trờng đều cần phải xác định loại hình thị trờng của mình là loại nào, loại thị trờng ấy có đặc điểm gì để từ đó doanh nghiệp có những quyết định phù hợp với các đặc điểm của thị trờng, có các kế hoạch kinh doanh hợp lý hiệu quả. 1.1.6.2 Phân khúc thị trờng: Phân khúc thị trờng là quá trình chia một thị trờng lớn không đồng nhất ra nhiều đơn vị thị trờng nhở hơn gọi là khúc thị trờng để từ đó sử dụng chiến lợc marketing phân biệt cho từng khúc. Thực chất đây là quá trình chia nhỏ ngời tiêu dùng trong một thị trờng thành các đoạn thị trờng sao cho một nhóm ngời trên đoạn thị trờng đó có phản ứng nh nhau đối với cùng một tập hợp những kích thích của marketing. Phân đoạn thị trờng là rất cần thiết bởi lẽ, trên thị trờng có rất nhiều ngời mua ngời bán. tính không đồng nhất của thị trờng thể hiện chỗ những ng- ời mua ngời bán rất khác nhau về tuổi tác, giới tính, thu nhập nên khác nhau về thói quen, sở thích, yêu cầu, thậm chí khi nhu cầu giống nhau khách hàng vẫn có mong muốn có sản phẩm rất khác nhau để thoả mãn nhu cầu. Hơn nữa, thị trờng vô cùng rộng lớn mà khả năng của các doanh nghiệp chỉ có giới hạn. họ chỉ có những điều kiện thuận lợi nhất định để phục vụ một đoạn thị trờng. Vì vậy các doanh nghiệp cần phải phân đoạn thị trờng , tìm cho đợc đoạn thị trờng riêng để xâm nhập kinh doanh có hiệu quả. Phân đoạn thị trờng hợp lý sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh giá bán, kênh phân phối, hoạt động quảng cáo phù hợp với các đoạn thị tr ờng, từ đó đẩy mạnh thị trờng giúp doanh nghiệp duy trì mở rộng hơn n ữa thị trờng kinh doanh của mình. Muốn phân khúc thị trờng thành công, doanh nghiệp cần thu thập thông tin, phân tích thông tin trên cơ sở lựa chọn tiêu thức để phân khúc hợp lý. Có các tiêu thức phân khúc thị trờng sau: - Tiêu thức địa d: trên cơ sở sự khác biệt về vị trí địa lý của thị trờng, doanh nghiệp chia thị trờng thành những khúc khác nhau. - Tiêu thức dân số xã hội: theo tiêu thức này thị trờng đợc chia thành những khúc khác nhau trên cơ sở sự khác nhau về giới tính, thu nhập, nghề nghiệp, tuổi tác. - Tiêu thức tâm lý: dựa vào sự khác biệt về giai cấp xã hội, khác biệt về lối sống, về đặc tính nhân cách của khách hàng, ngời ta có thể chia thị trờng làm nhiều khúc khác nhau. - Tiêu thức hành vi ngời tiêu dùng: mỗi ngời tiêu dùng đều có động cơ mua sắm khác nhau, lợi ích kiếm tìm từ việc mua sử dụng sảm phẩm không giống nhau. bởi sự khác biệt này trong hành vi của ngời tiêu dùng ngời ta có thể chia thị trờng thành những khúc thị trờng nhỏ hơn. Sinh viên : Triệu Ngọc Đạt Lớp : Q10T1 10 . nhằm duy trì và mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm: 1.4.1 Vai trò và sự cần thiết của việc duy trì và mở rộng thị trờng : 1.4.1.1. Khái niệm duy trì và mở. về thị trờng và tiêu thụ sản phẩm. Chơng 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thơng Mại Hơng Lúa . Chơng 3: Một số ý kiến góp phần duy
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thương Mại Hương Lúa ., Một số ý kiến góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thương Mại Hương Lúa .

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn