Những vấn đề của việc xây dựng chương trình đào tạo cử nhân việt nam học hiện nay (2008) lê quang hưng

4 118 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2018, 18:06

Lê Quang Hưng KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HOẽC LAN THệ BA TIểU BAN NHữNG VấN Đề Về Lý THUYếT Và PHƯƠNG PHáP ĐàO TạO VIệT NAM HọC NHữNG VấN Đề CủA VIệC XÂY DựNG CHƯƠNG TRìNH ĐàO TạO Cử NHÂN VIệT NAM HọC HIệN NAY PGS.TS Lê Quang Hưng * Tính cấp thiết việc xây dựng chương trình đào tạo cử nhân Việt Nam học tình hình Ở trường đại học, cao đẳng Việt Nam nay, Việt Nam học ngành đào tạo non trẻ, thu hút ý nhiều lớp người Thực tế cho thấy người Việt Nam chưa hẳn hiểu đúng, hiểu đầy đủ người, đất nước Hơn nữa, để hội nhập với nhân loại, để phát triển, cần hiểu biết cặn kẽ ưu điểm, nhược điểm dân tộc Đó lý khiến ngành học trở nên cần thiết, hấp dẫn Đến nay, theo thống kê sơ chúng tơi, có gần 70 sở, chủ yếu trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp toàn quốc mở ngành đào tạo Hiện nay, có số sở đào tạo mở mã ngành đào tạo thạc sỹ chun ngành Việt Nam học Chính non trẻ nên chương trình đào tạo chưa thống nhất, chí có nhiều điểm khác biệt, vênh lệch rõ Trong thực tế, khơng trường xây dựng chương trình đào tạo chủ yếu từ vốn cán có Mục tiêu, nội dung chương trình, thế, có thiên lệch mà chưa vươn tới yêu cầu chung Có trường nặng hẳn hướng đào tạo du lịch Có trường lại thiên đào tạo tiếng Việt Đành sở đào tạo cần thiết phát huy mạnh riêng, song yêu cầu, kiến thức bản, tối thiểu lại khơng thể bỏ sót, xem nhẹ Chúng tơi khơng phản đối tính địa phương (bây đào tạo ngành nghề cần tính tới nhu cầu thực tiễn địa phương, khu vực), không phản đối * Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 638 NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN… tính chuyên sâu lĩnh vực sở mạnh đơn vị Song trước hết, chương trình đào tạo phải đạt chuẩn mực với tên gọi chuyên ngành Xác định để xây dựng chương trình 2.1 Muốn xây dựng chương trình ngành học nào, trước tiên phải vào mục tiêu đào tạo, phải hình dung rõ ràng “đầu ra”, sản phẩm Đào tạo cử nhân Việt Nam học nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức bản, có tính hệ thống, đại thiết thực đất nước, người Việt Nam, giúp sinh viên sau tốt nghiệp có khả sâu nghiên cứu giảng dạy Việt Nam học, cơng tác ngành văn hố, du lịch, làm việc quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội,… nước Đối với học viên người nước ngồi, chương trình hướng tới rèn luyện kỹ sử dụng tiếng Việt giao tiếp, soạn thảo văn bản, biên dịch… Như vậy, hiển nhiên đối tượng khác chương trình phải có thêm bớt, điều chỉnh cho phù hợp 2.2 Đầu ngành đào tạo Việt Nam học nên hình dung nào? Một thực tế xảy “dài dài” đào tạo cử nhân dường biết mà sâu hẳn lĩnh vực Văn hố ư? Đã có Đại học Văn hố, khoa Phương Đơng học Lịch sử, địa lí, văn học ư? Đã có khoa Lịch sử, Địa lí, Văn học lừng lững trường đại học Du lịch ư? Đã có khoa Du lịch đại học, có Cao đẳng Du lịch,… Các quan cần có chuyên ngành Vậy cử nhân Việt Nam học xin việc đâu ? Đó câu hỏi lớn chắn không sở đào tạo (Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) mà nhiều trường băn khoăn, chí lúng túng lúc trả lời Nếu không giải vấn đề này, ngành Việt Nam học thu hút lâu dài nhiều người học Nêu lên thực tế để thấy rõ cần thiết phải xây dựng chương trình đào tạo khoa học, thiết thực Những người tham gia xây dựng chương trình, giảng dạy Việt Nam học phải suy nghĩ nhiều mối quan hệ tính liên ngành chuyên sâu Cũng thời gian đào tạo, khối lượng đơn vị học trình thế, học nhiều mơn đủ chun sâu Ngược lại, để chuyên sâu đảm bảo kiến thức rộng, đủ “xây nền”, “làm phông” 2.3 Từ mục tiêu đào tạo, đối tượng đào tạo “đầu ra” thế, theo chúng tôi, quan trọng xây dựng chương trình cử nhân Việt Nam học phải kết hợp uyển chuyển, linh hoạt “phần cứng” “phần mềm”, tính hàn lâm tính thực tiễn Đã đại học, kiến thức phải có tính hàn lâm Nhưng hàn lâm mà xa rời thực tiễn hỏng, vô dụng, bối cảnh xã hội Một sinh viên tốt nghiệp Việt Nam học phải người có 639 Lê Quang Hưng kiến thức tương đối tồn diện, hệ thống đất nước, người dân tộc mình, đồng thời phải có kỹ hoạt động thực tiễn đơi lĩnh vực Nhà trường đại học có nhiệm vụ chuẩn bị, hình thành cho sinh viên điều Tất nhiên, kiến thức, kỹ mà nhà trường cung cấp, rèn luyện sở quan trọng ban đầu Sau đó, tuỳ theo lĩnh vực công tác, người lại tiếp tục tự học tập, bồi bổ tri thức, phương pháp làm việc để thích ứng Chúng tơi thường nói với sinh viên bốn năm đại học lúc đáp ứng đủ nhu cầu, ý hướng đa dạng tất người, không ngừng học tập, rèn luyện sau lúc trường nhiệm vụ hiển nhiên Phải chăng, đặc trưng Việt Nam học trường sinh viên thường làm việc, công tác nhiều lĩnh vực khác nhau? Những đề xuất việc xây dựng chương trình cử nhân Việt Nam học Từ quan sát thực tiễn, từ kinh nghiệm đào tạo dù chưa nhiều đơn vị mình, chúng tơi xin đề xuất số phương châm, biện pháp cụ thể sau việc xây dựng chương trình đào tạo Việt Nam học bậc cử nhân: Thứ nhất, cần xác định học phần có tính chất sở, chun ngành, có tính bắt buộc Việt Nam học Đây học phần, nội dung kiến thức mà cử nhân “mang danh” Việt Nam học đương nhiên phải học, cần nắm vững Phải chăng, học phần xoay quanh bốn lĩnh vực: văn hoá, văn học, lịch sử, địa lý? Nội dung kiến thức lĩnh vực cần tinh gọn, cần thấm nhuần tính liên ngành Tất chúng nhằm tập trung nhận thức, lý giải đặc điểm dân tộc Việt Nam, người Việt Nam tiến trình lịch sử, mối quan hệ với khu vực giới Thứ hai, cấu trúc chương trình đào tạo cần tương xứng, có tỷ lệ hợp lý phần, cần ưu tiên thích đáng cho phần kiến thức chuyên nghiệp Hiện nay, chương trình đào tạo bậc cử nhân hệ quy cho sinh viên Việt Nam Khoa Việt Nam học phân bố: Khối lượng kiến thức tồn khố: 210 đơn vị học trình (đvht) Kiến thức giáo dục đại cương 65 đvht Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 145 đvht, phần bắt buộc 130 đvht, phần chuyên đề tự chọn gồm 15 đvht Bộ Giáo dục Đào tạo nên nghiên cứu giảm bớt phần kiến thức giáo dục đại cương để thời gian học kiến thức chuyên ngành nâng lên Đó nguyện vọng khơng trường, khơng ngành đào tạo Thứ ba, chương trình đào tạo Việt Nam học nên dành số đơn vị học trình thích đáng cho việc rèn luyện nghiệp vụ thực tế Đây thể phương châm học đôi với hành, nhà trường gắn liền với thực tiễn, với nhu cầu xã hội Rèn luyện nghiệp vụ nên xuất phát từ lực, sở nguyện người học, từ nhu cầu xã hội địa phương Cơ sở đào tạo Việt Nam học cần có quan hệ mật thiết với quan, tổ chức xã hội, xem môi trường học 640 NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN… tập, rèn luyện cần thiết sinh viên Đó thuận lợi để giải khâu việc làm, “đầu ra” cử nhân Việt Nam học sau Thứ tư, bên cạnh học phần mang tính bắt buộc, chương trình nên chấp nhận màu sắc riêng trường, địa phương, nên có khả “mở” chuyên đề tự chọn đa dạng, bổ sung, thêm bớt tuỳ khoá, năm học Làm thế, sở đào tạo phát huy mạnh mình, nhà trường có điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh động xã hội Linh hoạt, mềm dẻo để có độ thích ứng cao, u cầu chung chương trình đào tạo đại học Phương châm lại cần nhấn mạnh ngành Việt Nam học Đó chưa bàn đến chương trình đào tạo cho người nước Để làm tất điều trên, với động sở đào tạo, đến lúc cần có hội đồng chuyên môn cấp quốc gia, nghĩa tổ chức đầu não để hoạch định chiến lược phát triển, bàn bạc soạn thảo chương trình, trường có đào tạo chuyên ngành Việt Nam học cần ngồi lại chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, xây dựng giáo trình đội ngũ cán Theo chúng tôi, vài năm tới, ngành đào tạo Việt Nam học có nhiều việc cần làm Phải chăng, niềm vui ngành học trẻ hấp dẫn? 641 ... học, từ nhu cầu xã hội địa phương Cơ sở đào tạo Việt Nam học cần có quan hệ mật thiết với quan, tổ chức xã hội, xem môi trường học 640 NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN…... trưng Việt Nam học trường sinh viên thường làm việc, công tác nhiều lĩnh vực khác nhau? Những đề xuất việc xây dựng chương trình cử nhân Việt Nam học Từ quan sát thực tiễn, từ kinh nghiệm đào tạo. .. Xác định để xây dựng chương trình 2.1 Muốn xây dựng chương trình ngành học nào, trước tiên phải vào mục tiêu đào tạo, phải hình dung rõ ràng “đầu ra”, sản phẩm Đào tạo cử nhân Việt Nam học nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề của việc xây dựng chương trình đào tạo cử nhân việt nam học hiện nay (2008) lê quang hưng , Những vấn đề của việc xây dựng chương trình đào tạo cử nhân việt nam học hiện nay (2008) lê quang hưng

Từ khóa liên quan