Báo cáo tham luận mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học tự sáng tạo

10 10,863 82
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 01:27

Nhìn lại một năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo" 06/01/2009 16:57 N gày nay công cuộc đổi mới đất nước ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện trên tất cả mọi mặt của đời sống xã hội. Do đó yêu cầu đào tạo ngày càng nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, của tỉnh nhà đã và đang đòi hỏi sự nghiệp giáo dục phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện. thể nói đây vừa vinh dự vẻ vang vừa trách nhiệm to lớn của ngành giáo dục, của đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ hiện nay đang đòi hỏi người giáo viên phải và không ngừng nâng cao khả năng tự họcsáng tạo để đủ năng lực làm thầy thể làm tốt nhiệm vụ người hướng dẫn các em tự họcsáng tạo ngay từ lứa tuổi học sinh. thể nói: Giáo viên phấn đấu đạt chuẩn điều kiện cần nhưng việc đẩy mạnh tự họcsáng tạo chính điều kiện đủ trong xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo. Chính vì thế, nhằm góp phần khẳng định vị trí quan trọng và trách nhiệm của nhà giáo hiện nay, tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” với 4 nội dung, Bộ GD&ĐT và CĐGD Việt Nam phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo” và xác định đây cuộc vận động lâu dài nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động Từ chủ trương của Bộ GD&ĐT và CĐGD.VN, ngành GD&ĐT Long An đã nhanh chóng tiếp thu và triển khai trong toàn ngành bởi lẻ đây cuộc vận động mang tính chất ngành nghề sâu sắc, phù hợp với đặc điểm lao động của nghề dạy học và đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp GDĐT hiện nay. Từ nhận thức trên, từ cuối tháng 11 năm 2007, BGĐ Sở GD&ĐT và BTV.CĐ ngành đã công văn liên tịch hướng dẫn, cụ thể hóa yêu cầu, nội dung, biện pháp nhằm tổ chức thực hiện cuộc vận động; đồng thời cũng văn bản hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Trái tim người thầy” trong tất cả các trường học sở giáo dục toàn ngành. Trong sinh hoạt chuyên đề được tổ chức một cách nhẹ nhàng, cởi mở, thoải mái tưởng, tạo điều kiện cho CBGV thể phát biểu những suy nghĩ thật của mình, đồng thời những ý kiến đề xuất để cuộc vận động thật sự đi vào cuộc sống, đi vào tâm tình cảm của đội ngũ nhà giáo. Sinh họat chuyên đề tập trung vào các nội dung sau: - Những vấn đề xoay quanh việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo”. - Những suy nghĩ gì về tấm gương: Đạo đức – Tự họcSáng tạo của Bác trong suốt cuộc đời hoạt động Cách mạng của mình. - Trước bối cảnh hiện nay, người Thầy phải làm gì để học tập gương Bác và phấn đấu để “Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo”. - Những giải pháp cần thiết để cuộc vận động “Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo” thực sự đi vào cuộc sống, không mang tính hình thức? Sở GD&ĐT và CĐ ngành cũng đã văn bản liên tịch “V/v chấn chỉnh lời nói, thái độ không phù hợp trong giao tiếp ở quan, trường học” nhằm xây dựng phong cách ứng xử đúng mực của nhà giáo trong giao tiếp với đồng nghiệp, học sinh, cha mẹ học sinh và những người xung quanh; thể hiện sự mẫu mực, nghiêm túc trong lối sống, sự tôn trọng nhân cách, nghề nghiệp của mình. Từ hướng dẫn của ngành, trong năm qua, các đơn vị đã xây dựng văn bản liên tịch giữa chuyên môn và công đoàn nhằm cụ thể hoá cuộc vận động tại đơn vị mình và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Đưa nội dung cuộc vận động vào chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, gắn nội dung cuộc vận với phong trào thi đua hai tốt, phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà, phong trào xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa; tổ chức phổ biến, trao đổi ý kiến về nội dung cuộc vận động, tìm ra mặt mạnh, mặt yếu để đề ra nội dung phấn đấu, rèn luyện của từn đơn vị, cá nhân. Từ những hướng dẫn và kế hoạch cụ thể của từng đơn vị, cuộc vận động đã được đông đảo CBGVCNV trong ngành hưởng ứng góp phần tạo sự chuyển biến trong xây dựng đội ngũ. 1/ Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ: Qua triển khai nội dung cuộc vận động, đặc biệt qua tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Trái tim người thầy” đã góp phần tạo sự chuyển biến của đội ngũ nhà giáo về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo; nâng cao ý thức thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của người thầy trong thời kỳ mở cửa hội nhập và phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. Trường THPT Hậu Nghĩa tổ chức diễn đàn “Nhà giáo với cuộc vận động Mỗi thầy giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo” trong hội đồng giáo viên, tổ chuyên môn để CBGV tham gia trao đổi ý kiến, giới thiệu gương người tốt việc tốt; vận động CBGV viết bài tham gia trong “Thông tin sự nghiệp giáo dục-đào tạo”, “Bản tin công đoàn”; kẻ khẩu hiệu “Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo ở phòng giáo viên nhằm động viên đội ngũ tích cực tham gia cuộc vận động. Huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Vĩnh Hưng, Đức Huệ, Tân Thạnh, Tân Trụ … đã liên tịch giữa chuyên môn và công đoàn cụ thể hóa cuộc vận động tại đơn vị, tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện cuộc vận động từ đó rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo thực hiện; phát động viết bài giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, tập hợp giới thiệu, tuyên truyền đến các trường trong huyện. Bên cạnh đó, các đơn vị đã gắn cuộc vận động với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức cho CBGV học tập nghiêm túc, đầy đủ các chuyên đề tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sửa đỏi lối làm việc; viết thu hoạch đạt chất lượng theo yêu cầu. Nhiều đơn vị đã tổ chức tọa đàm về tấm gương “Đạo đức-tự họcsáng tạo” của Bác trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, từ đó động viên mỗi CBGV học tập theo gương Bác với những nội dung cụ thể. Hầu hết các đơn vị đều cử giáo viên tham gia hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp; Đức Hòa tổ chức hội thi ở cấp trường và cấp huyện; Cần Giuộc, Đức Huệ, Tân Trụ …. Cử GV tham gia hội thi đã đạt nhiều giải cao. giáo Đỗ Thị Hương Thảo-GV Trường THCS&THPT Rạch Kiến tham gia hội thi cấp tỉnh và đã đạt giải nhất Một vấn đề mà qua hầu hết các cuộc hội thảo, tọa đàm đều được nêu ra đó cái “Tâm” của người thầy; qua hầu hết các ý kiến tổng hợp được đều cho thấy “Tâm” chính một yêu cầu bản, đặc trưng của người thầy. Chính cái “Tâm” sẽ sở cho lòng nhân ái của người thầy. Cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã nói: "càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu". Bởi vì người thầy phải lòng nhân ái, vị tha đối với học sinh của mình, luôn giữ được sự khoan dung, lòng độ lượng, hết lòng thương yêu, chăm sóc học sinh với tinh thần "tất cả vì học sinh thân yêu". 2/ Về tự họcsáng tạo của nhà giáo: Bên cạnh việc nâng cao nhận thức, người CBGV phải thường xuyên tự học, tự rèn cả về chuyên môn nghiệp vụ, lẫn nhận thức chính trị. Bởi vì để đào tạo những con người lao động sáng tạo đòi hỏi người thầy phải không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng và cả tính sáng tạo. Người thầy phải xem việc tự học vừa quá trình tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người học. Từ thực tế đó, trong năm học qua phong trào đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng và quản lý đã được đông đảo CBGV tích cực hưởng ứng. Nhiều trường đã thực hiện tốt việc dự giờ, thao giảng, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, đẩy mạnh xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện; tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học cho CBGV. 3/ Kết quả các phong trào thi đua năm học qua: Trong năm qua, cuộc vận động được gắn với các phong trào hành động Cách mạng của toàn ngành như phong trào "thi đua 2 tốt", phong trào "2 giỏi", cuộc vận động "dân chủ hóa trường học", "xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa"… Qua cuộc vận động đã góp phần duy trì và phát triển phong trào thi đua, các ngành học, bậc học ở các địa phương đều những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, ý thức học tập, rèn luyện của học sinh-sinh viên tiến bộ hơn. Phong trào thi đua không chỉ duy trì phát triển ở vùng thuận lợi, mà ở vùng sâu cũng đã những vươn lên rõ nét. Trong năm học qua đã 11 đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh, 63 tập thể LĐXS, 59 CSTĐ cấp tỉnh, 10 tập thể và 201 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Nhiều anh chị em đã phấn đấu liên tục nhiều năm liền GV giỏi, CSTĐ. Đây những hạt nhân, nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng GD, những tấm gương sáng cho học sinh và cả đồng nghiệp noi theo. Bên cạnh đó phong trào tự học tự rèn cũng được phát động, tổ chức ở các đơn vị như phong trào thăm lớp dự giờ, thao giảng, hội thi, tham gia phong trào đổi mới phương pháp dạy-học; những đợt hội thi đổi mới phương pháp dạy-học, hội nghị chuyên đề về chuyên môn bao giờ cũng thu hút đông đảo GV nhiệt tình, tích cực tham gia. Năm học mới 2008-2009, năm học được xác định “Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và năm học tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo” đang đặt ra cho ngành GDĐT Long An nói chung, đội ngũ thầy giáo nói riêng phải tiếp tục nhũng nỗ lực cao hơn, khắc phục những khó khăn trước mắt để không ngừng vươn lên hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ GD&ĐT đã đề ra trong năm học, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội được đề ra trong NQ Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII. ANH KHOA - Sở GD & ĐT Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức học tập và sáng tạo 04:59:22, 28/01/2008 Ngày 21-1, tại Vĩnh Yên, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” của các tỉnh vùng đồng bắc Bắc bộ (vùng 2). Đến dự đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Trường Kỳ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT 10 tỉnh vùng 2. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh Văn Hiên Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện chỉ thị năm học và triển khai cuộc vận động “Hai không” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, học tập và sáng tạo” Sở GD&ĐT các tỉnh trong vùng đã tham mưu cho tỉnh ra văn bản chỉ đạo việc thực hiện các cuộc vận động trên; được cán bộ, giáo viên, học sinh và mọi tầng lớp trong xã hội đồng tình hưởng ứng đã tạo ra bước chuyển biến sâu rộng hơn năm học trước. Các sở đã chỉ đạo các nhà trường tiến hành kiểm tra, đánh giá nghiêm túc nhằm phản ánh đúng kết quả học tập của học sinh. Kết thúc học kỳ I, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tiếp tục giảm, tỷ lệ học sinh học lực yếu, kém tăng…Tuy nhiên, một số đơn vị triển khai còn hình thức, chưa chiều sâu, nhất ở một số trung tâm GDTX, trường dân lập, thục. Một số nơi thực hiện còn dè dặt, chưa quyết liệt, một số giáo viên chưa chú trọng đúng mức yêu cầu “tự học, sáng tạo”. Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT các địa phương tiếp tục phối hợp với các quan hữu quan tuyên truyền thường xuyên, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động; xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế, tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo; tiếp tục chỉ đạo và quản lý thi cử thật nghiêm túc… Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT các địa phương đã trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt tháo gỡ tồn tại, khó khăn để cuộc vận động hiệu quả thiết thực hơn. Bộ GD&ĐT cũng đã triển khai công tác ứng dụng CNTT trong các trường học, công khai tài chính trường học và xây nhà công vụ cho giáo viên… Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Hai không” của các địa phương trong vùng. Đồng chí đề nghị, cần đánh giá sát thực các vấn đề để giải pháp thực hiện hiệu quả. Các Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu cho tỉnh ra văn bản chỉ đạo về vấn đề này. Đặc biệt, đối với cuộc vận động “mỗi thầy giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo” cần phải tập trung làm thật tốt để biểu dương trong dịp 20-11. Bên cạnh đó cần kế hoạch cho việc sắp xếp lại các loại hình trường lớp; sắp xếp giáo viên; đánh giá hiệu trưởng thông qua nhận xét của giáo viên; công khai tài chính trường học; dạy phụ đạo cho học sinh yếu, kém; huy động các nguồn lực đầu cho giáo dục… Như Phong Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo by Nguyễn Thành Công - Tuesday, 13 November 2007, 01:45 PM (ĐCSVN) - Đây chủ đề cuộc vận động do Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của ngành từ 20/11/2007 đến 20/11/2012 . Cuộc vận động sẽ chính thức được phát động vào ngày 20/11/2007 nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết vào ngày 20/11/2012. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn giáo dục các cấp, công đoàn các trường học sở giáo dục phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tọa đàm, trao đổi, giới thiệu tấm gương nhà giáo điển hình về đạo đức, tự họcsáng tạo ở đơn vị. Hiện nay, một bộ phận nhỏ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, việc tự họctự nghiên cứu còn hạn chế, chậm đổi mới về phương pháp giảng dạy. Cá biệt một số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học. Những vi phạm này làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, làm tổn hại đến danh dự nhà giáo, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và còn ảnh hưởng xấu trong việc giáo dục nhân cách thế hệ trẻ. Do vậy, từ năm học 2007- 2008 và những năm tiếp theo, việc tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp, lối sống và phong cách mô phạm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong sạch, vững mạnh vấn đề ý nghĩa cấp thiết. Cuộc vận động "Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo" với những yêu cầu về đạo đức, tự học và tinh thần sáng tạo của nhà giáo mà cuộc vận động đặt ra sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục – đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHCT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ------------------------------------ Số: 44 /CV-CĐ Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2008 Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi Thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo” Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị Qua 3 năm thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư TW Đảng “ V/v xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý quản lý giáo dục” và 1 năm thực hiện chỉ thị của số 06-CT/TƯ ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị Đảng về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, ngày 01/11/2007 Ban TV CĐ GDVN đã ra nghị quyết số 442/NQ-CĐN v/v phát động cuộc vận động “MỖI THẤY, GIÁO MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌCSÁNG TẠO”. (CĐ Trường đã phát động trong buổi tập huấn CĐ ngày 10/4/2008, trong tài liệu tập huấn) Cuối tháng 7/2008 tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới của ngành đã xác định thực hiện cuộc vận động “MỖI THẤY, GIÁO MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌCSÁNG TẠO” một nội dung trọng tâm trong năm học 2008-2009. Ngày 23/9/2008 tại buổi Lễ Khai giảng của Trường, Hội đồng thi đua - khen thưởng đã chính thức phát động đợt thi đua trong năm học mới trong đó nội dung đầu tiên “Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết với cuộc vận động “Mổi Thầy, giáo, mỗi CB-VC một tấm gương về đạo đức, tự họcsáng tạo”. Hôm nay, tại hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2007 - 2008 và triển khai công tác năm học 2008 - 2009, Ban Tthường vụ Công đoàn Trường phát động tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động trên với các nội dung: 1. Công đoàn đơn vị phối hợp với chính quyền phổ biến, tuyên tuyền nội dung cuộc vận động; tổ chức hội thảo, tọa đàm dịp 19/5/2009; chọn một đơn vị Công đoàn khoa để tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung cuộc vận động giữa Nhà giáo – Công đoàn - Khoa. 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những phẫm chất đạo đức nhà giáo, tự học, sáng tạo trong giảng dạy và công tác; tổ chức họp mặt, tôn vinh nhà giáo dịp 20/11/2008 cấp đơn vị và cấp trường. 3. Công đoàn trường phối hợp các đơn vị phổ biến, quán triệt đến mỗi giáo viên, cán bộ viên chức về quy định đạo đức nhà giáo theo qui định số 16/QĐ- BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (trường đã gởi văn bản này đến các đơn vị ngày 02/5/2008) với các quy định về Phẩm chất chính trị, Đạo đức nghề nghiệp, Lối sống, tác phong, Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. 4. Tổ chức sơ kết và đánh giá một năm thực hiện cuộc vận động vào dịp 20/11/2009. Trên đây một số nội dung CĐ phát động tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “MỖI THẤY, GIÁO MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌCSÁNG TẠO”, đề nghị các đ/c trong Ban Chấp hành Công đoàn trường và Công đoàn các đơn vị quán triệt để triển khai thực hiện. TM. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHỦ TỊCH TRƯƠNG CHÍ HẢI Nơi nhận: Đảng ủy, BGH (để b/c) BCH, UBKT CĐ Trường (để theo dõi & t/h) Công đoàn các đơn vị (để t/h) PHÒNG GD & ĐT LƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA SƠN A Số …/KH-BCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hòa Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2008 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo" Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định về đạo đức nhà giáo và Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2008- 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Thực hiện Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 và Công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/09/2008 của Côgn đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện công văn số 1506/SGD&ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Sở GD&ĐT Hòa Bình và công văn hướng dẫn số 94/HD-PGD của Phòng GD&ĐT Lương Sơn về tiếp tục cuộc vận động “Mỗi thầy, giáo là một tâm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo" Trường Tiểu học Hòa Sơn A xây dựng Kế hoạch triển khai như sau: 1. Mục đích, yêu cầu 1.1. Mục đích: - Tạo được phong trào rèn luyện trong toàn trường theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những chuẩn mực đạo đức nhà giáo. - Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong sự nghiệp giáo dục, trong việc giữ gìn uy tín để phát triển bền vững nhà trường. - Nâng cao vai trò, uy tín của mỗi thầy giáo, giáo, cán bộ và viên chức nhà trường trong hoạt động giáo dục và giảng dạy. - Xây dựng những tấm gương sinh động về đạo đức, về tinh thần tự họcsáng tạo trong đội ngũ thầy giáo, giáo, cán bộ và viên chức trong nhà trường. 1.2. Yêu cầu: Tổ chức quán triệt tuyên truyền rộng rãi và tổ chức thực hiện thật hiệu quả nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo". 2. Nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự họcsáng tạo” Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn trường thực hiện các phẩm chất đạo đức, tinh thần tự học và tính sáng tạo của mỗi nhà giáo và cán bộ theo các nội dung sau: 2.1 Về đạo đức nhà giáo: - ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực hiện pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục. - Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, thương yêu học sinh. - Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp. 2.2 Về tự học của nhà giáo: - Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn và tin học để phục vụ công tác giáo dục, đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. - Khắc phục khó khăn, kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỷ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng giáo dục và nghệ thuật sư phạm. - Việc tự học của nhà giáo và và cán bộ quản lý nhà trường, vừa quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho học sinh noi theo. 2.3 Về tính sáng tạo của nhà giáo: - Sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kĩ năng và đổi mới phương pháp vào quá trình giảng dạy. - Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới, cải tiến đồ dùng dạy học đã phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và học sinh. - Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ tin học vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những học sinh năng khiếu, học giỏi, đồng thời biết phụ đạo những học sinh học yếu kém. - Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo. 3. Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy, giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được tổ chức gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và nói không với việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cức”. Kế hoạch triển khai cụ thể như sau: * Tháng 10, 11/2008: - Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 và Công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/09/2008 của Côgn đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. - Tổ chức triển khai kí cam kết thực hiện cuộc vận động, mỗi giáo viên viết một bản cam kết (viết tay). - Tiếp tục triển khai học tập các nội dung về “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” , các nội dung về quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và nói không với việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp”. - Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nội dung thi đua tập trung vào các vấn đề về phẩm chất đạo đức nhà giáo; đổi mới phương pháp dạy học; tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác và quan tâm đến học sinh. - Triển khai làm và treo băng rôn khẩu hiệu tại trường học. * Tháng 12/ 2008. - Tiếp tục triển khai và thực hiện các nội dung cuộc vận động. - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, giảng dạy trên tinh thần sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy. - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Hội quốc phòng toàn dân và ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Gắn nội dung đợt thi đua với 3 nội dung của cuộc vận động. * Tháng 1, 2 /2009. - Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ, giáo viên thông qua công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp. - Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. * Tháng 3, 4/2009. - Tiếp tục triển khai học tập các văn bản và kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, giáo viên. - Tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05. * Tháng 5/2009. - Phát động đợt thi đua chào mừng Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/1890 – 19/05/2008. - Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động trong năm học 2008-2009 và rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học 2009-2010. 4. Biện pháp thực hiện - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thi đua trong các hoạt động của nhà trường, phát huy vai trò của mỗi cán bộ, giáo viên tự giác hưởng ứng phong trào, nâng cao tinh thần tự học, sáng tạo trong giảng dạy và quản lý. - Gắn công tác thi đua của các tổ, khối chuyên môn với cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, phục vụ, coi thi và chấm thi. - Các tổ, khối chuyên môn trong toàn Trường tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nội dung cuộc vận động vào cuối các đợt thi đua. - Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm điểm và đánh giá theo học kỳ và năm học. - Ban chấp hành công đoàn chủ động và lực lượng quan trong phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch, thường xuyên cổ động, đôn đốc thực hiện. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Phạm Thị Duyên HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Xung . " ;Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo& quot;. 2. Nội dung cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học. tin sự nghiệp giáo dục-đào tạo , “Bản tin công đoàn”; kẻ khẩu hiệu Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ở phòng giáo viên nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tham luận mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học tự sáng tạo, Báo cáo tham luận mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học tự sáng tạo, Báo cáo tham luận mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học tự sáng tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn