Bài giảng điện tử văn bản mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

22 236 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2018, 20:48

GV:LÊ THỊ CHÂU Tiết 113: THANH HẢI Mùa xuân người cầm súng Lộc dắt đầy lưng Mùa xuân người đồng Lộc trải dài nương mạ Nhóm 1: Em trình bày ước nguyện tác giả Em có suy nghĩ trước ước nguyện đó? Nhóm 2: Tác giả chuyển đổi xưng từ “tôi”(khổ 1) sang “ta”(khổ 4) cú dng ý gỡ? Ta lm: Thay đổi cách xng h« T«i Ta Sè Ýt Sè Ýt + sè nhiều Riêng Riêng + chung Tác giả Tác giả + ngời Trang trọng, tự hào Khát vọng hoà nhập vµo cc Gv chia lớp thành nhóm Có tất câu hỏi Các nhóm quay để chọn điểm Nếu quay vào ô phần thưởng nhận phần q,nếu quay vào Trống nhường phần trả lời cho nhóm khác Sau chọn câu hỏi Nếu trả lời số điểm quay trúng Sau câu hỏi, tổng số điểm nhóm cao nhóm chiến thắng 70 30 ần g h P ưở n h T Bỏ a qu 80 100 Phần g n thưở 50 Points CÂU HỎI Bài thơ viết hồn cảnh nào? Trước qua đời khơng (nằm giường bệnh) ĐÁP ÁN 5s Ho me CÂU HỎI Mạch cảm xúc thơ bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn cảm xúc từ vẻ đẹp thiên nhiên ĐÁP ÁN 5s Ho me CÂU HỎI Chuyển đổi xưng “tôi” sang “ta” nhằm mục đích gì? Thể ước nguyện hòa nhập “tôi” vào “ta” chung cộng đồng ĐÁP ÁN 5s Ho me CÂU HỎI Tác giả ước nguyện trước lúc qua đời? Muốn thành chim, hoa, nốt trầm xao xuyến ĐÁP ÁN 23451 5s Home CÂU HỎI Những ước nguyện cho ta thấy tác giả người có đức tình gì? Khiêm nhường, cao cả, khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước ĐÁP ÁN 5s Ho me CÂU HỎI Qua thơ em nhận thấy thân nên học tập điều tác giả? Yêu quê hương, đất nước, khát khao cống hiến để xây dựng đất nước ngày giàu đẹp ĐÁP ÁN 5s Ho me Học thuộc thơ, nắm đợc nội dung nghệ thuật Viết đoạn bỡnh khổ thơ em thích Soạn bài: Viếng lng Bác CM N QUí THY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE! ...Tiết 113: THANH HẢI Mùa xuân người cầm súng Lộc dắt đầy lưng Mùa xuân người đồng Lộc trải dài nương mạ Nhóm 1: Em trình bày ước nguyện... nhóm cao nhóm chiến thắng 70 30 ần g h P ưở n h T Bỏ a qu 80 100 Phần g n thưở 50 Points CÂU HỎI Bài thơ viết hoàn cảnh nào? Trước qua đời không (nằm giường bệnh) ĐÁP ÁN 5s Ho me CÂU HỎI Mạch cảm... ÁN 5s Ho me Học thuộc thơ, nắm đợc nội dung nghệ thuật Viết đoạn bỡnh khổ thơ em thích Soạn bài: ViÕng lăng B¸c CẢM ƠN Q THẦY CƠ VÀ CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử văn bản mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, Bài giảng điện tử văn bản mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

Từ khóa liên quan