Kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác về tội phạm trong pháp luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)

117 178 1
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2018, 16:32

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN VIỆT H Kiểm sát việc giải tin báo tố giác tội phạm pháp luật tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phó Thä) LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYN VIT H Kiểm sát việc giải tin báo tố giác tội phạm pháp luật tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bµn tØnh Phó Thä) Chun ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC CHÍ HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các kết luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn khóa luận tốt nghiệp đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Việt Hà MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIN BÁO, TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM VÀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT TIN BÁO, TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.1 Khái quát tin báo, tố giác tội phạm pháp luật tố tụng hình 1.1.1 Khái niệm tin báo, tố giác tội phạm 1.1.2 Vai trò tin báo, tố giác tội phạm 15 1.2 Kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân 19 1.2.1 Khái niệm kiểm sát hoạt động tư pháp 19 1.2.2 Khái niệm kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân 25 1.2.3 Đặc điểm kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiếm sát nhân dân 27 1.3 Quy định kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân trước Bộ luật tố tụng hình năm 2003 32 1.3.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến trước năm 1988 32 1.3.2 Giai đoạn từ năm 1988 đến trước năm 2003 34 Kết luận chương 37 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT TIN BÁO, TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI TỈNH PHÚ THỌ 38 2.1 Quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2003 kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân 38 2.1.1 Cơ sở pháp lý hoạt động kiểm sát giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân 38 2.1.2 Quy định chủ thể đối tượng hoạt động kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân 40 2.1.3 Quy định trình tự, thủ tục, thời hạn kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân 46 2.2 Thực trạng kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dâ tỉnh Phú Thọ 55 2.2.1 Một số đặc điểm tỉnh Phú Thọ 55 2.2.2 Thực trạng công tác giải vụ án hình địa bàn tỉnh Phú Thọ 57 2.2.3 Thực trạng công tác kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ 59 2.2.4 Những hạn chế, tồn công tác kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm 71 2.2.5 Nguyên nhân thực trạng kiểm sát việc giải tin báo, tố gíac tội phạm 78 Kết luận chương 83 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT TIN BÁO, TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 84 3.1 Những điểm kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân Bộ luật tố tụng hình năm 2015 84 3.2 Một số giải pháp tiếp tục hồn thiện Bộ luật tố tụng hình năm 2015 kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm 91 3.3 Một số giải pháp tổ chức, thực nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân 92 3.3.1 Những kiến nghị đảm bảo công tác nghiệp vụ 92 3.3.2 Tăng cường quan hệ phối hợp Cơ quan điều tra Viện kiểm sát 94 3.3.3 Kiến nghị bảo đảo điều kiện vật chất nhân lực cho hoạt động ngành kiểm sát nhân dân 95 3.3.4 Tăng cường công tác tổ chức, đạo, điều hành nghiệp vụ kiểm sát giải tin báo, tố giác tội phạm 96 3.3.5 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm 98 Kết luận chương 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLTTHS: Bộ luật Tố tụng hình CQĐT: Cơ quan điều tra KSV: Kiểm sát viên THQCT: Thực hành quyền cơng tố TTHS: Tố tụng hình VKS: Viện kiểm sát VKSND: Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1: Số liệu thụ lý án hình địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2011 đến 2016 57 Bảng 2.2: Kết điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2011 đến năm 2016 58 Bảng 2.3: Tổng số tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kiểm sát việc giải 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phú Thọ tỉnh trung du miền núi phía Bắc với dân số khoảng 1,3 triệu người, 13 đơn vị hành cấp huyện 277 đơn vị hành cấp xã Tỉnh có diện tích tự nhiên khơng lớn có vị trí địa lý thuận lợi, đầu mố i giao thông với nhiều tuyế n đư ờng huyế t ma ̣ ch chạy qua đường bô ̣, đường sắ t , đường thủy nô ̣i điạ , trung tâm kinh tế tỉnh vùng kinh tế tro ̣ng điể m Tây Bắ c Bô ̣ , có hệ thống núi đồi tạo nên vị trí quốc phòng quan trọng , cửa ngõ của thủ đô Hà Nô ̣i Những năm gần đây, Phú Thọ có những bư ớc phát triển vượt bậc kinh tế, trị, xã hội Hệ thống sở hạ tầng đô thị đầu tư tương đối hoàn chỉnh, đồng theo cấu trúc đô thị đại Đời sống nhân dân, trình độ dân trí ngày nâng cao Cùng với phát triển, Phú Thọ phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, đặc biệt tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng Trung bình năm, quan chức địa bàn tỉnh tiếp nhận 2.000 tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố, đó khởi tố hình khoảng 1.000 vụ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh Phú Thọ với chức quan tiến hành tố tụng thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật Trong đó, kiểm sát việc tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm hoạt động quan trọng ngành Kiểm sát nhân dân Thực tốt công tác này, đảm bảo hoạt động tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm Cơ quan điều tra (CQĐT) đúng trình tự pháp luật, có cứ, khách quan triệt để; hành vi phạm tội phải khởi tố, điều tra, xử lý kịp thời, không để lọt tội phạm người phạm tội, không làm oan người vô tội; bảo đảm tuân thủ pháp luật CQĐT người tham gia tố tụng trình giải vụ án hình Sự đời thơng tư liên tịch số 06/2013/TTLT-VKSNDTC-BCABQP-BNNPTNT-BTC hướng dẫn quy định Bộ luật Tố tụng hình (BLTTHS) tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố bước ngoặt quan trọng hành lang pháp lý nhằm giúp quan thống nhận thức, áp dụng pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu công tác tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố, đảm bảo đúng quy định Điều 103 BLTTHS năm 2003 Tuy nhiên, thời gian qua, xuất phát từ số nguyên nhân chủ quan khách quan khác nhau, công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm VKSND cấp tỉnh Phú Thọ bộc lộ khó khăn, vướng mắc định như: chưa quản lý chặt chẽ, đầy đủ tin báo, tố giác tội phạm; tình trạng vi phạm pháp luật tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm CQĐT xẩy chưa khắc phục cách hiệu quả; chất lượng công tác kiểm sát hạn chế, quan tiến hành tố tụng địa bàn còn lúng túng thực hiện, dẫn đến trình phối hợp giải quyết, đơi khơng có thống nhất, tình hình tội phạm ẩn còn nhiều, lượng tin tồn, tin hạn giải chiếm tỷ lệ không nhỏ Điều chưa phát huy tốt vai trò Viện kiểm sát (VKS) việc thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Từ lý nêu trên, tác giả định lựa chọn đề tài "Kiểm sát việc giải tin báo tố giác tội phạm pháp luật tố tụng hình Việt Nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ )" làm đề tài luận văn thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Cơng tác kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm giai bàn phức tạp thường xảy tội phạm để từ đó rút kinh nghiệm cho Điều tra viên, KSV, Thẩm phán việc thực chức nhiệm vụ 3.3.3 Kiến nghị bảo đảo điều kiện vật chất nhân lực cho hoạt động ngành kiểm sát nhân dân Trong công cải cách, yếu tố người hay việc xây dựng nguồn nhân lực giải pháp luôn giải pháp quan trọng, có ý nghĩa định đến thành bại của công đổi mới, cải cách nên thường quan tâm, nghiên cứu Suy cho cùng, mục đích cải cách tư pháp người người Cho nên cơng cải cách tư pháp, yếu tố người có tầm quan trọng đặc biệt Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đổi tăng cường Hình thức đào tạo phong phú, tồn diện; có kết hợp đào tạo nước với đào tạo ngồi nước, đào tạo tập trung, quy với tự đào tạo đơn vị công tác thông qua vụ án cụ thể Các sở đào tạo ngành nâng cấp đầu tư Việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội bước đột phá nghiệp đào tạo ngành, đáp ứng niềm mong đợi nhiều hệ kiểm sát viên, mở triển vọng đào tạo nguồn cán có chất lượng cao tương lai Tuy nhiên, phát triển thời gian qua đội ngũ cán kiểm sát còn tỏ có nhiều hạn chế như, điển hình như: Sự phát triển khơng phải kết q trình đầu tư lâu dài đào tạo nên chưa đáp ứng nhu cầu Nhiều lúc, nhiều nơi phát triển đội ngũ cán kiểm sát còn mang tính thời sự, chấp vá nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt nhiệm vụ giao Kết chất lượng đội ngũ cán ngành kiểm sát chủ yếu thành tựu phấn đấu, trưởng thành từ thực tiễn công tác đội ngũ cán có xuất phát điểm trình độ học vấn, lực tư không đồng đạt yêu cầu hình 95 thức cấp lực công tác còn nhiều hạn chế, đặc biệt còn lúng túng thực thi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm có thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt, xảy thực tế tội phạm sử dụng công nghệ cao Chưa bảo đảm tỉ lệ cán trẻ yếu tố kế thừa đội ngũ cán lãnh đạo Về lâu dài, để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ngành kiểm sát, cần xây dựng đội ngũ cán kiểm sát theo phương hướng sau: Về đào tạo, cần đổi nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cách cụ thể toàn diện cho đội ngũ lãnh đạo ngành kiểm sát đội ngũ cán bộ, KSV trực tiếp tác nghiệp, theo hướng cập nhật kiến thức cơng tác quản lý, điều hành hoạt động hành tư pháp hoạt động TTHS, trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, để xây dựng kỹ nghề nghiệp, kiến thức thực tiễn, phẩm chất đạo đức sạch, có tinh thần thượng tôn pháp luật dũng cảm đấu tranh cơng lý Về cơng tác quản lý cán bộ, KSV, cần thực việc qui chế hóa hoạt động quản lý đánh giá, qui hoạch, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp đội ngũ cán bộ, KSV, vừa tăng cường hiệu quản lý, điều hành, vừa tạo hành lang pháp lý cho hoạt động độc lập cán bộ, KSV vừa nhằm chống tiêu cực, tham nhũng Song song với đội ngũ cán bộ, sở vật chất, phương tiện làm việc yếu tố cần phải quan tâm đến tiến hành cải cách, cải tổ, đặc biệt Bộ máy Nhà nước 3.3.4 Tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành nghiệp vụ kiểm sát giải tin báo, tố giác tội phạm Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp lĩnh vực tư pháp hình sự, việc tăng cường vai trò quản lý, đạo 96 điều hành tổng kết rút kinh nghiệm nghiệp vụ Viện trưởng - VKS cấp yêu cầu khách quan, xuất phát từ nguyên tắc tổ chức hoạt động ngành kiểm sát tập trung dân chủ Một thực tế tồn lâu có nhiều Viện trưởng - VKS cấp tập trung vào công việc hành chính, vụ mà phó mặc hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp khởi tố - điều tra vụ án hình cho cấp Phó cho KSV quyền, nhiều định tố tụng Viện trưởng ban hành sở nghe báo cáo cấp dưới, xảy trường hợp oan, sai Với vai trò người lãnh đạo, đạo chịu trách nhiệm chung toàn hoạt động VKS cấp chịu trách nhiệm hoạt động VKS cấp dưới, đồng thời trước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khởi tố - điều tra vụ án hình sự, theo chúng tơi Viện trưởng - VKS cấp phải thực tốt nội dung sau: Thứ nhất, phải tham gia trực tiếp vào hoạt động kiểm sát quan trọng nhằm bảo đảm định pháp lý ban hành phải đúng đắn, hợp pháp có Ví dụ: vụ án giết người không tang, Lãnh đạo VKS phải trực tiếp kiểm sát viên tham gia kiểm sát khám nghiệm trường; vấn đề phê chuẩn việc áp dụng biện pháp ngăn chặn trường hợp phức tạp, khó khăn việc xác định để phê chuẩn Lãnh đạo Viện phải trực tiếp xem xét hồ sơ trước định phê chuẩn Thứ hai, phải tăng cường công tác quản lý chặt chẽ hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp cấp kiểm sát Hoạt động quản lý trước hết phải bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động quan trọng quản lý tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm; quản lý vấn đề khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; quản lý vấn đề trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung quan tiến hành 97 tố tụng hay quản lý trường hợp án đình Bên cạnh đó, còn phải quản lý người để phát huy hết lực cán giao thực chức kiểm sát khởi tố - điều tra vụ án hình Thứ ba, Viện trưởng - VKS cấp phải tăng cường công tác đạo cho Viện trưởng - VKS cấp công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, trước tiên Viện trưởng - VKS cấp cần có biện pháp để VKS cấp thực tốt chế độ báo cáo, thống kê, chế độ thỉnh thị nghiệp vụ, đồng thời phải tạo chế chặt chẽ việc xử lý thông tin báo cáo, trả lời thỉnh thị VKS cấp Tiếp theo phải tăng cường công tác kiểm tra hoạt động thực chức kiểm sát khởi tố - điều tra VKS cấp dưới, quy định chế độ giao ban công tác VKS cấp với VKS cấp dưới, lập đoàn kiểm tra việc kiểm tra VKS cấp VKS cấp phải thực nghiêm túc, thường xuyên có hiệu nội dung Chỉ thị cơng tác năm 2013 đồng chí Viện trưởng - VKSND tối cao đa nêu: "VKS cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đạo nghiệm vụ VKS cấp VKS cấp phải báo cáo đầy đủ, kịp thời hoạt động cho VKS cấp theo quy định ngành" [70, tr.12] Qua giải pháp nói trên, chúng đưa số kiến nghị sau: Cần quy định rõ quy chế công tác kiểm sát ngành trách nhiệm cụ thể VKS cấp việc trả lời thỉnh thị VKS cấp dưới, vấn đề thời gian trả lời thỉnh thị quan hệ đơn vị nghiệp vụ cấp có liên quan đến vấn đề thỉnh thị VKS cấp Với quy định đó khắc phục tình trạng nhiều vụ việc VKS cấp thỉnh thị chưa VKS cấp trả lời kịp thời, mà để kéo dài thời gian ảnh hưởng đến thời hạn giải vụ án 3.3.5 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Cùng với xu phát triển đất nước, việc sử dụng công nghệ thông 98 tin có ý nghĩa quan trọng việc thực chức năng, nhiệm vụ ngành Kiểm sát nói chung việc kiểm sát giải tin báo, tố giác tội phạm nói riêng Tại Điều 14, Thông tư số 06 quy định: “ Cơ quan điều tra cấp có trách nhiệm thơng báo văn tình hình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố cho Viện kiểm sát cấp định kỳ: hàng tháng cấp huyện, ba tháng cấp tỉnh, sáu tháng cấp trung ương Viện kiểm sát cấp có trách nhiệm thơng báo văn tình hình kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố cho Cơ quan điều tra cấp định kỳ: hàng tháng cấp huyện, ba tháng cấp tỉnh; sáu tháng cấp trung ương.” [67, tr.22] Như vậy, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát quan có liên quan phải có trách nhiệm báo cáo văn việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm Vì vậy, việc ứng dựng cơng nghệ thơng tin tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm đảm bảo việc thống kê số liệu, phân loại nguồn tin, quản lý nguồn tin báo báo cáo số liệu nhanh chóng, xác, kịp thời Đây sở để có nhìn xác tình hình tội phạm giai đoạn cần nghiên cứu, từ đó đưa dự báo, giải pháp cách thức quản lý hiệu Việc áp dụng cơng nghệ thơng tin khích lệ, nâng cao ý thức tố giác tố giác công dân trường hợp công dân phát tội phạm, hành vi phạm tội đến quan chức 99 Kết luận chương Tại Chương luận văn, tác giả nghiên cứu điểm luật tố tụng hình năm 2015 tin báo, tố giác tội phạm xây dựng nhóm giải pháp tiếp tục hoàn thiện luật tố tụng hình năm 2015 giải pháp tổ chức, thực nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân Trước yêu cầu công cải cách tư pháp nay, Đảng, Nhà nước ta xã hội đòi hỏi ngành kiểm sát phải phát huy ưu điểm đạt được, kịp thời phát yếu kém, nguyên nhân để có giải pháp, kiến nghị khắc phục Việc thực giải pháp cần phải đồng bộ, thường xun liên tục 100 KẾT LUẬN Q trình hồn thiện máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa nước ta, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định VKS quan nhà nước Quốc hội tổ chức ra, có chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Thực chức kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp nhận, giải tố giác tin báo tội phạm VKSND hoạt động VKS Vì hoạt động giải tố giác, tin báo tội phạm nguồn tin ban đầu đảm bảo cho trình thực việc khởi tố điều tra tiến hành thuận lợi xuyên suốt Chính vậy, trải qua giai đoạn khác nhau, quy định giải tố giác, tin báo tội phạm nói chung kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm VKSND nói riêng ngày hoàn thiện Xuất phát từ sở đảm bảo cho hoạt động kiểm sát VKSND hoạt động tố tụng đó có hoạt động giải tố giác, tin báo tội phạm BLTTHS năm 2003 có quy định cụ thể hoạt động Qua nghiên cứu đề tài, chúng có số kết luận sau: Một là, mặt lý luận ngành kiểm sát còn số quan điểm, nhận thức chưa quán chức kiểm sát hoạt động tư pháp VKS Đặc biệt giai đoạn dài chúng ta không chú trọng đến hoạt động kiểm sát giải tố giác tin báo tội phạm dẫn đến tình trạng bỏ lọt tội phạm có lúc, có chỗ còn xảy Tăng cường kiểm sát hoạt động giải tố giác, tin báo tội phạm đòi hỏi phải có nâng cao nhận thức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn VKSND trình Đề tài góp phần đảm bảo hoạt động thực tế Thứ hai, tình hình đơn thư tố giác tin báo tội phạm nhân dân, quan tổ chức xã hội thường gửi đến phận 101 nghiệp vụ ngành Công an Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát hình sự… Các phận nghiệp vụ có thụ lý, chuyển cho CQĐT hay không VKS nắm Trên sở thực tiễn tỉnh Phú Thọ, luận văn luận giải đánh giá tình hình kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm giai đoạn vừa qua Từ đó đưa phân tích, lập luận thực tiễn kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm VKSND Trong BLTTHS quy định VKS kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm CQĐT, VKS không có quyền can thiệp vào hoạt động điều tra trinh sát Cơng an Vì thế, dẫn đến tình hình nhiều đơn thư tố giác tội phạm, tin báo tội phạm không thụ lý giải kịp thời Điều cần hoàn thiện quy định BLTTHS giải tin báo, tố giác kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Thứ ba, qua thực tiễn đánh giá công tác kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm VKSND tỉnh Phú Thọ, đề tài đưa kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật kiểm sát hoạt động giải tố giác, tin báo tội phạm nâng cao lực, hiệu công tác VKSND giải tố giác, tin báo tội phạm Điều góp phần đảm bảo quyền người, đảm bảo công lý, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm tình hình 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo cải cách tư pháp Trung ương (2005), Đề án Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2020, Hà Nội Lê Văn Cảm (2009), Hệ thống tư pháp hình giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Văn Cảm Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên) (2004), Cải cách tư pháp điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Bùi Mạnh Cường (2009), “Một số kinh nghiệm Viện kiểm sát tỉnh Đăk Lăk công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí kiểm sát, (27) Chính phủ (1945, 1959, 1960, 1963, 1984), Cơng báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bùi Đăng Dung (2012), “Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp việc phát hiện, giải tố giác, tin báo tội xâm phạm hoạt đông tư pháp thành phố Hải Phòng”, Tạp chí kiểm sát, (48) Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2001 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 103 11 Nguyễn Văn Đồn (2011), “Tăng cường cơng tác kiểm sát việc giải tin báo tội phạm định khơng khởi tố vụ án hình vụ tai nạn giao thơng”, Tạp chí kiểm sát, (29) 12 Trần Văn Độ (2003), "Một số vấn đề hoạt động tư pháp kiểm soát hoạt động tư pháp nước ta nay", Kỷ yếu đề tài cấp bộ: Những giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, Hà Nội 13 Nguyễn Duy Giảng (2008), “Về nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát công tác kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố theo yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí kiểm sát, (84) 14 Dương Ngọc Hải (2009), “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Viện kiểm sát hân dân thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí kiểm sát, (38) 15 Trương Bá Hùng (2009), “Một số kinh nghiệm VKSND tỉnh Phú Thọ công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí kiểm sát, (18) 16 Vũ Việt Hùng (2009), “Quy định pháp luật việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố - Thực trạng số đề xuất, kiến nghị”, Tạp chí kiểm sát, (4) 17 Vũ Việt Hùng (2012), “Quan hệ phối hợp Cục điều tra Vụ 1A VKSND tối cao công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố điều tra, truy tố vụ án hình sự”, Tạp chí kiểm sát, (39) 18 Đinh Gia Hưng (2009), “Một số kinh nghiệm VKSND tỉnh Sóc Trăng công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí kiểm sát, (34) 19 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Giáo trình luật Tố tụng hình sự, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 104 20 Trương Công Khoa (2009), “VKSND tỉnh Tây Ninh thực tốt công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí kiểm sát, (41) 21 Hà Như Khuê (2012), “Tăng cường phối hợp phân loại, xử lý thông tin xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền CQĐT VKSNDTC”, Tạp chí kiểm sát, (29) 22 Liên ngành tư pháp Trung ương ban hành (2005), Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT - VKSTC - TATC - BCA - BQP ngày 01/7/2005 hướng dẫn thi hành số quy định pháp luật công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm, Hà Nội 23 Lê Minh Long (2011), “Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập giải kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm giết người”, Tạp chí kiểm sát, (41) 24 Trần Đức Lương (2002), “Đẩy mạnh cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản 25 Nguyễn Trọng Nga (2011), “Một số giải pháp nâng cao hiệu tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm CQĐT hình Qn đội nhân dân”, Tạp chí kiểm sát, (35) 26 Lưu Trọng Nguyên (2009), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí kiểm sát, (16) 27 Trần Thị Nhanh (2009), “Một số đề xuất Viện kiểm sát tỉnh Long An nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí kiểm sát, (32) 28 Hồng Phê (Chủ biên) (1992), Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 29 Nguyễn Hữu Phúc (2009), “Thực tiễn giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố VKSND tỉnh Phú Yên”, Tạp chí kiểm sát, (24) 105 30 Nguyễn Khắc Quang (2010), “Vai trò, thẩm quyền số CQĐT khác Công an nhân dan, Quân đội nhân dân giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí kiểm sát, (7) 31 Quốc hội (1980), Hiến pháp, Hà Nội 32 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 33 Quốc hội (2001), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 34 Quốc hội (2002), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Hà Nội 35 Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 36 Quốc hội (2011), Luật tố cáo, Hà Nội 37 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 38 Quốc hội (2014), Luật tổ chức VKSND, Hà Nội 39 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 40 Lê Ra (2012), “Cần thống nhận thức khái niệm tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố nguồn thông tin tội phạm”, Tạp chí kiểm sát, (32) 41 Nguyễn Tiến Sơn (2009), “Một số vướng mắc, bất cập giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố nay”, Tạp chí kiểm sát, (10) 42 Nguyễn Tiến Sơn (2010), “Phân định trách nhiệm CQĐT Viện kiểm sát giai đoạn điều tra vụ án hình sự”, Tạp chí kiểm sát, (13) 43 Phạm Đình Sự (2009), “Những kinh nghiệm tổ chức, thực biện pháp công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí kiểm sát, (45) 44 Lương Văn Thành (2009), “Một số đề xuất Viện kiểm sát thành phố Hải Phòng công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí kiểm sát, (22) 106 45 Nguyễn Quang Thành (2012), “Nâng cao chất lượng, hiệu phối hợp VKSND thành phố Hà Nội với Cục điều tra việc phát giải tố giác, tin báo tội xâm phạm hoạt động tư pháp”, Tạp chí kiểm sát, (45) 46 Lê Hữu Thể (Chủ biên) (2013), Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Nxb Tư pháp, Hà Nội 47 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (2016), Giáo trình luật Tố tụng hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 48 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình luật Tố tụng hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 49 Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát (2011), Tập giảng Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, Hà Nội 50 Đào Trí Úc (Chủ biên) (1994), Tội phạm học, luật hình luật TTHS, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2002), Pháp lệnh Kiểm sát viên Kiểm sát nhân dân, Hà Nội 52 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2015), Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Hà Nội 53 Trần Thanh Vân (2012), “VKSND thành phố Đã Nẵng thực tốt công tác phối hợp với Cục điều tra việc phát giải tố giác, tin báo tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp”, Tạp chí kiểm sát, (51) 54 Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp (2006), Từ điển luật học, Nxb Từ điển bách khoa – Nxb Tư pháp, Hà Nội 55 Viện ngôn ngữ học (2002), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 56 Viện trưởng VKSND tối cao (2008), Quy chế công tác thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc điều tra vụ án hình ban hành kèm theo định số 07/2008/QĐ VKSTC ngày 02/01/2008, Hà Nội 107 57 Nguyễn Tất Viễn (2003), "Hoạt động tư pháp kiểm sát hoạt động tư pháp", Kỷ yếu đề tài cấp bộ: Những giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, Hà Nội 58 Võ Khánh Vinh (2003), "Về quyền tư pháp nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa", Nhà nước pháp luật, (8), Hà Nội 59 VKSND quận Long Biên – Công an quận Long Biên (2011), Quy chế Phối hợp VKSND quận Long Biên Công an quận Long Biên việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố (QC số 169 ngày 13/7/2011), Hà Nội 60 VKSND quận Long Biên Công an quận Long Biên (2011), Quy chế phối hợp số 169 ngày 13/7/2011 VKSND quận Long Biên Công an quận Long Biên việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 61 VKSND tối cao (2006), Quy chế công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo kiểm sát việc giải khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền VKS (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐVKSTC-V7 ngày 06/02/2006 Viện trưởng VKSNDTC), Hà Nội 62 VKSND tối cao (2010), Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát 2010, Hà Nội 63 VKSND tối cao (2011), Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát 2011, Hà Nội 64 VKSND tối cao (2012), Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát 2012, Hà Nội 65 VKSND tối cao (2013), Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát 2013, Hà Nội 66 VKSND tối cao (2014), Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát 2014, Hà Nội 108 67 VKSND tối cao, Bộ công an, Bộ Quốc phòng, Bộ nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Bộ tài (2013), Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLTVKSTC-BCA-BNNPTNT-BTC-BQP ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật TTHS tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, Hà Nội 68 VKSND tối cao-Bộ Nội vụ (nay Bộ Công an)-Bộ Quốc phòngBộ Lâm nghiệp-Tổng cục Hải quan (1992), Thông tư Liên ngành số 03/TT-LN ngày 15/5/1992 về: “Hướng dẫn thi hành quy định luật TTHS tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm”, Hà Nội 69 Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 70 Chỉ thị số 01 năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hà Nội 71 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Quy chế tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Ban hành kèm theo Quyết định số 116/2011/QĐ-VKSTC-C6 ngày 14/4/2011 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), Hà Nội 109 ... luận tin báo, tố giác tội phạm kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm Viện kiểm sát nhân dân Chương 2: Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2002 kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm thực. .. GIÁC VỀ TỘI PHẠM VÀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT TIN BÁO, TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.1 Khái quát tin báo, tố giác tội phạm pháp luật tố tụng hình 1.1.1 Khái niệm tin báo, tố giác. .. HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN VIỆT H Kiểm sát việc giải tin báo tố giác tội phạm pháp luật tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phó Thä) Chun ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác về tội phạm trong pháp luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ) , Kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác về tội phạm trong pháp luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn