Tuần 22 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 2,018 86
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2018, 20:18

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 22 Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: Ê - - xơn, lóe lên, miệt mài , móm mém, tiếng, nảy - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu ND: Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê - - xơn giàu sáng kiến, mong muốn đưa khoa học phục vụ cho người (TL câu hỏi SGK) - Bước đầu biết bạn dựng lại đoạn câu chuyện theo lối phân vai (người dẫn chuyện, Ê-đi-xơn, bà cụ) Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ: Nhà bác học, cười móm mém, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh minh họa câu chuyện sách giáo khoa - Bảng phụ viết đoạn để hướng dẫn HS luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - TBHT tổ chức chới T/C “Hái hoa dân chủ” -Lớp tham gia chơi +Nội dung: đọc thuộc lòng “Bàn tay giáo” TLCH - Lắng nghe +TBHT tổng kết trò chơi - Giáo viên giới thiệu mới: ghi tựa lên - Học sinh nhắc lại tên mở bảng sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: Ê - - xơn, lóe lên, miệt mài , móm mém, tiếng, nảy - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Nhà bác học, cười móm mém, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh - HS quan sát tranh minh hoạ - Chú ý giọng đọc: +Đoạn 1: Giọng đọc chậm rãi, khoan thai +Đoạn 2: Giọng bà cụ chậm chạp, mệt mỏi; giọng ÊGiáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 –xơn hỏi: ngạc nhiên +Đoạn 3: Ê-đi –xơn reo vui sáng kiến lóe lên Giọng bà cụ phấn chấn +Đoạn 4: Giọng người dẫn chuyện thán phục,( ) b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó: Ê - - xơn, lóe lên, miệt mài , móm mém, tiếng, nảy Chú ý phát âm đối tượng HS M1 c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Giải nghĩa từ: Nhà bác học, cười móm mém, - Luyện câu: + Nghe bà cụ nói vậy,/ ý nghĩ lóe lên đầu Ê-đi –xơn// Ơng reo lên:// Cụ !// Tôi Ê-đi-xơn // Nhờ cụ / mà nảy ý định làm xe chạy dòng điện // ( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung tun dương nhóm g Đọc tồn - Yêu cầu lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) - Học sinh nối tiếp đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó + Đặt câu với từ: Nhà bác học +… - Học sinh hoạt động theo nhóm, luân phiên đọc đoạn - Các nhóm thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Lắng nghe - Học sinh đọc TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu nội dung: Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê - - xơn giàu sáng kiến, mong muốn đưa khoa học phục vụ cho người (TL câu hỏi SGK) *Kể chuyện - Bước đầu biết bạn dựng lại đoạn câu chuyện theo lối phân vai (người dẫn chuyện, Ê-đi-xơn, bà cụ) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn bài+TLCH -> chia - Thực theoYC sẻ cặp đôi *Việc 2: Đại diện HS đọc - số HS đọc + lớp đọc thầm đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: lớp: - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn - Cả lớp đọc thầm đoạn phần chú thích ảnh Ê - – xơn thích Ê - - xơn Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp + Hãy nói điều em biết Ê - xơn? + Câu chuyện Ê – – xơn bà cụ xảy từ lúc ? - Yêu cầu đọc thành tiếng đoạn đoạn + Bà cụ mong muốn điều ? Năm học 2017 - 2018 + Ê - - xơn nhà bác học tiếng người Mỹ… + Câu chuyện xảy vào lúc ơng vừa chế bóng đèn điện… - Một học sinh đọc đoạn 3, lớp đọc thầm + Bà mong ông Ê-đi-xơn làm loại xe… + Vì xe ngựa xóc Đi xe cụ bị ốm + Mong ước bà cụ gợi cho ơng chế tạo xe chạy dòng điện - Cả lớp đọc thầm đoạn + Nhờ óc sáng tạo kì diệu Ê – – xơn + Khoa học cải tạo giới, cải thiện sống người… + Vì bà cụ lại ước xe không cần ngựa kéo? + Từ mong muốn bà cụ gợi cho Ê - - xơn ý nghĩ ? - Yêu cầu đọc thầm đoạn + Nhờ đâu mà mong ước bà cụ thực ? + Theo em khoa học mang lại lợi ích cho người ? - GV nhận xét, kết luận - Nêu nội dung bài? *Nội dung: Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê - - xơn giàu sáng kiến, mong muốn đưa khoa học phục vụ cho người - HS ý nghe - GV nhận xét, tổng kết HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết - Bước đầu biết đọc phù hợp với diễn biến truyện *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân –> Nhóm - >Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 3) - Vài HS đọc lại - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - Lớp theo dõi +Đoạn 3: Ê-đi –xơn reo vui sáng kiến - Học sinh lắng nghe lóe lên Giọng bà cụ phấn chấn + Nghe bà cụ nói vậy,/ ý nghĩ - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm lóe lên đầu Ê-đi –xơn// Ơng reo lên:// Cụ !// Tôi Ê-đi-xơn // Nhờ cụ / mà nảy ý định làm xe chạy dòng điện // ( ) +HS đọc theo YC - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn + HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn + 3HS thi đọc đoạn - em đọc phân vai toàn - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp - Bình chọn bạn đọc hay - Lớp lắng nghe, nhận xét bình chọn học sinh đọc tốt Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Bước đầu biết bạn dựng lại đoạn câu chuyện theo lối phân vai (người dẫn chuyện, Ê-đi-xơn, bà cụ) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa nội dung đoạn truyện -> phân - HS quan sát tranh minh hoạ kết hợp ND vai, dựng lại câu chuyện câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện - Gọi học sinh đọc câu hỏi gợi - Đọc câu hỏi gợi ý câu chuyện ý * Hướng dẫn dựng lại câu chuyện - Nhắc học sinh nói lời nhân vật -Trao đổi , thống nhập vai Kết hợp làm số động tác điệu b.Tổ chức cho HS tập kể * HD HS kể chuyện nhóm - Lần lượt nhóm thành lập phân - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm cơng thành viên đóng vai nhân vật chuyện phân vai -GV nhóm quan sát HS kể +HS kể chuyện nhóm (N3) + HS (nhóm 3) kể nhóm chuyện - Yêu cầu tốp em lên phân vai kể + bạn nhóm chia sẻ, lại *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 -Các nhóm lên đóng vai kể lại câu chuyện c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp trước lớp - HS tập kể trước lớp + Đại diện số nhóm kể chuyện +Gọi đại diện nhóm lên thi kể +Các nhóm theo dõi, nhận xét chuyện theo đoạn + Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương - > Lớp bình chọn người kể hay HS kể hay - Yêu cầu số em kể lại câu - HSM3+ M4 kể chuyện chuyện - Học sinh nhận xét, khen bạn -GV nhận xét, đánh giá HĐ tiếp nối: (5 phút) - Câu chuyện giúp em hiểu điều ? -> Ê-đi xơn giàu sáng kiến, lao động cần mẫn ( ) -Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét tiết học - Lắng nghe thực -Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị bài: Cái cầu Điều chỉnh: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết tên gọi tháng năm, số ngày tháng - Biết xem lịch( tờ lịch tháng, năm) Chú ý không nên nêu tháng tháng giêng, tháng 12 tháng chạp Kĩ năng: Biết xem lịch: gọi tháng năm, số ngày tháng 3.Thái độ: GD HS chăm học toán, quý trọng thời gian II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Tờ lịch năm 2004, 2005 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Trò chơi: Gọi thuyền -TBHT điều hành chung - Cách chơi: + Trưởng trò hơ: Gọi thuyền, gọi thuyền + Cả lớp đáp: Thuyền ai, thuyền + Trưởng trò hơ: Thuyền (Tên HS) + HS hơ: Thuyền chở ? + Trưởng trò : Thuyền chở tháng 11 coa ngày? (hoặc ) Một năm có tháng ? Nêu tên tháng Hãy nêu số ngày tháng ? - HS tham gia chơi - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Luyện tập - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết tên gọi tháng năm, số ngày tháng - Biết xem lịch( tờ lịch tháng, năm) Chú ý không nên nêu tháng tháng giêng, tháng 12 tháng chạp * Cách tiến hành: a Bài tập 1: Làm việc cá nhân –> Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - HS xem lịch tháng 1, 2, năm 2004 - HS làm vào phiếu HT (cá nhân) - GV yêu cầu HS làm cá nhân - Chia sẻ KQ trước lớp *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn + Ngày tháng thứ ba thành BT + Ngày tháng thứ hai - Chú ý không nên nêu tháng tháng + Thứ hai tháng ngày giêng *GV ý cho HS phải xác định phần lịch tháng cần xem trước, sau xem cụ thể lịch tháng b Bài tập : Làm việc nhóm đơi -> lớp - GV gọi HS đọc - HS đọc YC -Yêu cầu HS tự vào - HS làm nhóm -> chia sẻ trước - GV lưu ý HS + Xem lịch năm 2005 lớp c Bài tập 3: (Trò chơi) - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV tổ chức dạng trò chơi - HS nêu YC +TBHT điều hành chung ->HS tham gia trò chơi Xì điện +Thi đua nêu ( kể tên) tháng có 30 ngày, tháng có 31 ngày ( ) ->Tổng kết, tuyên dương đội HS có kĩ điền số tia số nhanh, đúng, khéo khoa học * BTPTNL (HS M3+M4): Bài tập -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết ->GV chốt đáp án -Bình chọn đội thắng - HS đọc nhẩm YC + Học sinh tự làm báo cáo với giáo viên Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại nội dung - Về nhà học chuẩn bị sau Các số có bốn chữ số (Tiếp) - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đạo đức TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI (T2) I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp Học sinh hiểu: - Cần phải tôn trọng giúp đỡ khách nước ngồi Như thể lòng tự tôn dân tộc giúp người khách nước thêm hiểu, thêm yêu quý đất nước, người Việt Nam Thái độ: - Học sinh tôn trọng, niềm nở, lịch với khách nước - Đồng tình, ủng hộ hành vi tơn trọng, lịch với khách nước Động viên bạn rụt rè khơng dám tiếp xúc với người nước ngồi mạnh dạn hơn, phê phán bạn thiếu tôn trọng với khách nước ngồi Hành vi: - Học sinh có hành động giúp đỡ khách nước như: đường, hướng dẫn - Thể tôn trọng, chào hỏi, đón tiếi khách nước ngồi số trường hợp cụ thể - Khơng tò mò chạy theo sau khách nước II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ - Giấy khổ to, bút - Phiếu tập - Bộ tranh vẽ, ảnh (cho nhóm treo bảng) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát “Tiếng hát bạn bè mình” - Học sinh hát tập thể + Em nên làm để thể tơn trọng với + Khi gặp khách nước em khách nước họ nhờ giúp đỡ? chào, cười thân thiện, đường họ nhờ giúp đỡ + Việc thể điều gì? + Sự tơn trọng khách nước ngồi thêm hiểu biết có cảm tình với đất nước VN - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh -HS nhận xét - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng: “” - HS lắng nghe, ghi vào (T.2) HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - HS có hành động giúp đỡ khách nước ngoài(chỉ đường, hướng dẫn…) - HS hiểu cần phải tôn trọng giúp đỡ khách nước ngồi- Như thể lòng tự tơn dân tộc giúp người khách nước ngồi thêm hiểu, thêm yêu quí đất nước, người Việt Nam *Cách tiến hành: Việc 1: Nhận xét hành vi HĐ cá nhân -> theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp - Thảo luận cặp đôi theo nội dung sau: - Làm việc cá nhân-> trao đổi Nhận xét hành vi sau hay sai? Vì sao? theo cặp (HS thảo luận với nhận xét hành vi) - Chia sẻ trước lớp a- Khi khách nước hỏi thăm, Hải xấu hổ, Chẳng hạn: lúng túng không trả lời chạy + Hành vi bạn nhỏ câu b- Mai biết chút tiếng Anh nhiệt tình a,c,d sai dẫn đương cho người nước ngồi - Chúng ta khơng nên xấu hổ ngại tiếp xúc với khách nước c- Một tốp bạn nhỏ chạy theo sau người họ người bình nước ngồi u cầu họ mua đồ lưu niệm, đánh thường- Họ muốn đến tìm hiểu giày thêm văn hố Việt Nam d- Thấy nhóm người nước ngồi, bạn Tùng - Khơng nên lơi kéo bắt ép người trỏ nói: ”Trơng họ lạ chưa ! Người nước ngồi mua hàng đen xì xì, tóc xoăn tít,người mặc quần áo dài khơng lịch chẳng thấy gì” Các bạn nhìn vào nhóm khách lạ - Khơng kì thị người nước ngồi, cười ầm lên người có văn hố khác - u cầu HS thảo luận, đại diện nhóm báo Làm không tôn cáo kết trọng họ - Các nhóm khác bổ sung, nhận xét + Hành vi câu b đúng: thể - GV nhận xét ý kiến HS nhiệt tình giúp đỡ Kết luận: Chúng ta nên học tập hành vi bạn, điều thể mến bạn Mai, phản đối bạn nhỏ chưa khách,tôn trọng khách, chắn chắn cười người nước ngoài, lôi kéo mua để lại cho họ ấn tượng tốt đẹp hàng Những bạn giống bạn hải cần mạnh người Việt Nam dạn Việc 2: Xử lí tình Làm việc theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp - Thảo luận xử lí tình sau: - Các nhóm thảo luận chọn phương án xử lí: - Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung ý kiến Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1- Hơm có đồn khách nước ngồi đột xuất 1- Vui vẻ chào đón, bắt nhịp chọn lớp em lớp trường họ lớp hát Giới thiệu bạn muốn tới thăm, kể chuyện Nếu lớp trưởng lớp giới thiệu lớp, em làm gì? trường em với khách 2- Em thấy số bạn nhỏ tò mò vây quanh xe 2- Nhắc khơng nên vây quanh xe, tơ khách nước ngồi, số bạn lơi kéo đòi để họ nghỉ- Nếu khơng cho kẹo, đánh giày- Emsẽ làm gì? được, nhờ người lớn can thiệp - GV lắng nghe, nhận xét kết luận nói hộ - Chia thành nhóm, đóng vai thể lại -Sắm vai theo nội dung YC tình việc 1, theo cách ứng xử Thể vai (trước lớp) -Bình chọn vai diễn xuất sắc - Khuyến khích HS M1+ M2 tham gia vào HĐ nhóm *GV KL chung: cần phải tơn trọng giúp đỡ khách nước ngoài- Như thể lòng tự tơn dân tộc giúp người khách nước ngồi thêm hiểu, thêm u q đất nước, người Việt Nam,… HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực tốt học sống - Chuẩn bị bài: Tôn trọng đám tang(T1) Điều chỉnh: Thứ ba ngày 30 tháng năm 2018 Tập đọc CÁI CẦU I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng: xe lửa, đãi đỗ, Hàm Rồng, - Biết ngắt nghỉ hợp lí đọc dòng thơ, khổ thơ.- Hiểu nội dung: bạn nhỏ yêu cha, tự hào cha nên thấy cầu cha làm đẹp nhất, đáng yêu nhất.( Trả lời câu hỏi SGK; thuộc khổ thơ em thích) Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc hiểu, thuộc lòng thơ - Hiểu nghĩa từ khó bài: chum, ngòi, sơng Mã 3.Thái độ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa tập đọc -Bảng phụ ghi sẵn nội dung thơ để hướng dẫn học thuộc lòng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - Lớp hát bài: - GV kiểm tra HS đọc nối tiếp kể lại đoạn “Nhà bác học bà cụ" + em lên tiếp nối kể lại đoạn + Nêu nội dung câu chuyện - GV nhận xét chung - HS theo dõi SGK, quan sát tranh minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Cặp đôi Cả lớp a GV đọc toàn *Đọc mẫu thơ - Học sinh lắng nghe - GV đọc thơ: giọng tình cảm, nhẹ nhàng, thiết tha Nhấn giọng từ ngữ thể tình cảm bạn nhỏ với cầu cha: vừa bắc xong, yêu yêu thế, yêu cả, cầu cha, b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu (đọc dòng thơ) - HD đọc phát âm từ khó: xe lửa, đãi đỗ, - HS nối tiếp đọc dòng thơ Hàm Rồng, - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó - GV hướng dẫn số câu khó:(bảng phụ) * Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt nghỉ nhịp thơ Cha gửi cho ảnh cầu// Cha vừa bắc xong/ qua dòng sơng Mã// Xe lửa qua,/ thư cha nói thế// Con cho mẹ xem,/ cho xem lâu// (…) - Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt nhịp thơ HS * Đọc khổ thơ trước lớp * Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc khổ thơ - Gọi HS đọc khổ thơ trước lớp - Nối tiếp đọc khổ thơ Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Cho HS hát: - Lớp hát tập thể - Kiểm tra kiến thức cũ: + Compa dùng để làm ? - HS thực theo YC + Vẽ bán kính ON, đường kính AB -HS nhận xét hình tròn tâm O - GV nhận xét, tun dương -Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bảng: Nhân số có bốn chữ số với số bày vào có chữ số 2.Hoạt động hình thành kiến thức ( 15 phút) * Mục tiêu: Biết nhân số có bốn chữ số với số có chữ số * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> lớp *Việc 1: Giới thiệu phép nhân + HD trường hợp nhân không dấu - HS nêu cách thực phép thực - Giới thiệu phép nhân số có bốn chữ số phép nhân vừa nói vừa viết SGK Tính (Nhân từ phải sang với số có chữ viết lên bảng: trái SGK) để có: 1034 x 2= ? Yêu cầu: 1034 x 2068 + Hướng dẫn trường hợp nhân có nhớ lần - Tự đặt tính tính 2125 - Viết phép nhân kết phép tính: 1234 x = 2068 x Nêu viết lên bảng 2125 x = ? 6375 - Lưu ý lượt nhân có kết lớn - HS viết 2125 x3 = 6375 10 “Phần nhớ” cộng sang kết phép nhân hàng 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức làm tập1; ( cột a); 3; (cột a) * Cách tiến hành: Bài tập Làm việc cá nhân – Cả lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu BT - HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh thực vào - HS thực cá nhân -HS chia sẻ kết quả, lớp bổ sung + HS làm vào - Yêu cầu lớp đổi chéo chữa - Chia sẻ trước lớp cách làm, kết quả: - Giáo viên nhận xét đánh giá, 1234 4013 2116 1072 Giáo viên: 29 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 X x x x hồn thành BT( ý phép nhân - có 2468 8026 6348 4288 nhớ) *GV củng cố cách nhân số có bốn chữ số với số có chữ số Bài tập 2a : Làm việc cá nhân - HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS đọc - Làm cá nhân - Nộp bài, lắng nghe GV chữa - GV chấm, nhận xét, chữa Bài tập : Thực theo YC ( phiếu nhóm) Làm việc cặp đơi Bài giải - GV gọi HS đọc Số viên gạch xây tường là: 1015 x = 4060 (viên) -YC HS làm việc cặp đôi Đ/S : 4060 viên gạch - Đại diện nhóm chia sẻ-> lớp NX Bài tập : Hoạt động lớp Trò chơi học tập -TBHT điều hành chung -Tổng kết trò chơi µBài tập PTNL: Bài tập 2b; 4b (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết -GV chốt đáp án - HS tham gia chơi luật - Bình chọn bạn thắng - HS đọc nhẩm YC - Học sinh tự làm vào phiếu học tập báo cáo với giáo viên 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu nội dung - Về nhà học chuẩn bị sau: Luyện tập - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Tập làm văn NÓI, VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ĨC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Kể vài điều người lao động trí óc theo gợi ý SGK ( BT 1) - Viết điều vừa kể thành đoạn văn ngắn (khoảng câu) ( BT2) Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói, viết người lao động trí óc Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn câu hỏi gợi ý tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Lớp hát “Thầy cô cho em mùa xuân” -Ôn lại nội dung tiết trước: + Kể lại câu chuyện: Nâng niu hạt giống + Câu chuyện giúp em hiểu điều nhà nơng học Lương Định Của? - Lớp hát tập thể - HSkể chuyện -Ông say mê nghiên cứu khoa học, quý hạt lúa giống -HS nhận xét - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa tập - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng: Nói, viết người lao động trí óc HĐ hình thành kiến thức: (15 phút) *Mục tiêu: - Kể vài điều người lao động trí óc theo gợi ý SGK *Cách tiến hành Bài tập1: Hoạt động cặp đôi -> lớp - Gọi HS đọc yêu cầu: - HS đọc YC - Yêu cầu: kể người ai? Làm nghề gì? + 2HS đọc tập - GV theo dõi giúp HS nêu bổ sung trình tự; + Lớp đọc thầm tập Nêu quan hệ người em +HS trao đổi nội dung, thống - Yêu cầu HS lên chia sẻ trước lớp - HS lên chia sẻ (5 -7 HS) - GV lưu ý cho HS M1+M2 nắm vững yêu cầu: - HS nhận xét + Những người tri thức ai? + Họ làm nghề gì? -HS M4 kể lại - GV khen ngợi HS KL HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Viết điều vừa kể thành đoạn văn ngắn *Cách tiến hành Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài tập 2: Hoạt động cá nhân -> lớp - Yêu cầu đọc đề SGK - HS đọc trước lớp, lớp theo dõi SGK - Yêu cầu tự viết nói vào -Viết theo yêu cầu - Yêu cầu HS đọc - HS cầm viết đọc bài, lớp Lưu ý: Trợ giúp HS M1+M2 viết đoạn theo dõi nhận xét văn khoảng câu * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết học học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: Kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Thể dục NHẢY DÂY TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC” I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Ôn động tác nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực mức tương đối xác - Học trò chơi “Lò cò tiếp sức “ Yêu cầu biết cách chơi chơi mức tương đối chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung phương pháp dạy học 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động xoay khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, gối, hông … - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập Giáo viên: 32 Định lượng 5phút Đội hình luyện tập     G Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Trò chơi "Chim bay, cò bay" 12phút 2/ Phần :  * Ôn nhảy dây cá nhân chụm hai chân  - TB.TDTT điều khiển cho lớp ôn lại động tác nhảy dây  cá nhân kiểu chụm hai chân  + Lớp tập hợp theo đội hình -4 hàng ngang thực GV mô động tác so dây, trao dây, quay dây sau đóp cho học sinh chụm hai chân tập nhảy khơng có dây có dây lần - GV quan sát , trợ giúp HS M1 tự tin tham gia - Chia lớp tổ để luyện tập phút - Thi đua tổ cách đếm số lần nhảy liên tục phân cặp người nhảy người đếm số lần cuối nhảy nhiều lần thi chiến thắng + Tuyên dương bạn nhảy tốt, khéo, trao day mềm đẹp mắt phút * Học trò chơi “ Lò cò tiếp sức” - Nêu tên trò chơi nhắc lại quy tắc chơi, giải thích hướng dẫn học sinh cách chơi - Học sinh thực chơi trò chơi - Nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn luyện tập chơi - GV động viên, khích lệ Hs nhút nhát vui chơi - Tổng kết trò chơi phút 3/ Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng GV - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 02 tháng 01 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết nhân số có chữ số với số có chữ số ( có nhớ lần ) Giáo viên: 33 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - HS làm BT1; BT2( cột 1,2,3); BT3; BT4 ( cột 1,2) Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ nhân số có chữ số với số có chữ số Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính xác Yêu toán học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Bảng con, phiếu HT, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Cho HS hát: - Lớp hát tập thể - Cho HS lên bảng tính - HS thực theo YC 1212 x 2007 x 1922 x -HS nhận xét - GV nhận xét, tuyên dương - Giới thiệu ghi đầu lên -Lắng nghe bảng: Luyện tập - HS mở SGK, trình bày vào 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Rèn kĩ nhân số có bốn chữ số; Rèn kĩ giải tốn có lời văn - HS làm BT1; BT2( cột 1,2,3); BT3; BT4 ( cột 1,2) * Cách tiến hành: Hoạt động -> cặp đôi -> lớp Bài tập 1: Làm việc cá nhân -> lớp - HS đọc YC, thực YC - Đọc YC-> chia sẻ bước thực YC -HS chia sẻ trước lớp - HS làm cá nhân -> chia sẻ trước lớp - GV trợ giúp HS M1 hoàn thành nội - HS nhận xét, bổ sung-> thống dung BT a)4129 + 4129 = 4129 x = 8258 - GV kết luận b) 1052 + 1052 + 1052 = 1052 x = 3156 c) 2007 + 2007 + 2007 +2007 = 2007 x = 8028 Bài tập : (cột 1,2 3) Làm việc nhóm đơi -> lớp - GV gọi HS đọc YC *Lưu ý trợ giúp cho HS M1 hoàn thành nội dung học tập - GV nhận xét, chữa Giáo viên: -1HS đọc YC - HS trao đổi cặp đôi (phiếu) => chia sẻ cách làm trước lớp - HS nhận xét làm 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *GV KL cách tìm quy tắc số chia, số + SBC = thương x số chia bị chia Thương + Số chia = SBC : thương +Số thương = SBC : số chia Bài tập : Làm việc cá nhân -Hướng dẫn HS tìm hiểu đề /?/ Muốn biết lại l dầu ta - 1HS đọc YC -HS thực vào - Hs chia sẻ cách làm - HS thống cách làm phải tính gì? Bài giải Số lít dầu chứa hai thùng là: 1025 x = 2050 (l) Số lít dầu lại là: 2050 – 1350 = 700 (l) Đ/S: 700 l dầu -GV rèn cho HS M1+M2 kĩ giải toàn phép tính *GV chốt bước giải bài: +Bươc 1: Tìm số lít dầu hai thùng +Bước 2: Tìm số lít dầu lại -GV chốt KQ Bài tập : - Đọc YC-> chia sẻ bước thực Làm việc lớp YC - HS đọc YC, thực YC - HS làm cá nhân - GV chấm bài, đánh giá KQ - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm *BTPTNL (M3 +M4) Bài tập : (cột 4) - HS thực hành Bài tập : (cột 3; 4) -Báo cáo kết với G -GV KL cách làm Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu bước tìm trung điểm đoạn thẳng - Về nhà học chuẩn bị sau: Luyện tập chung - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Thủ công ĐAN NONG MỐT ( T.2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đan nong mốt , dồn nan chưa khít - Dán nẹp xung quanh đan Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ 3.Thái độ: Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Mẫu đan nong mốt bìa có kích thước đủ lớn để HS quan sát được, nan dọc nan ngang khác màu - Tranh quy trình đan nong mốt - Các nan đan mẫu màu khác - Bìa màu giấy thủ cơng (hoặc vật liệu khác) bút chì, thước kẻ, kéo thủ công, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: “ khéo khéo khéo nhi đồng ta thật khéo nhanh nhanh nhanh ” - Gọi học sinh lên nêu cách đan nong mốt, kẻ, cắt đan nong mốt - HS khác nhận xét - GV nhận xét, đánh giá - Giáo viên kiểm tra chuẩn bị học sinh - Giáo viên nhận xét -> Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: - Đan nong mốt , dồn nan chưa khít - Dán nẹp xung quanh đan *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Việc 1:HS thực hành đan nong mốt - GV nhận xét hệ thống lại bước - Theo dõi đan nong mốt – SGV tr.234 - Một số HS nhắc lại quy trình đan nong mốt * Bước 1: Kẻ, cắt nan – SGV tr * Bước 1: Kẻ, cắt nan 232 - Cắt nan dọc - Cắt nan dọc - Cắt nan ngang nan dùng để dán - Cắt nan ngang nan dùng để dán nẹp xung quanh nẹp xung quanh * Bước 2: Đan nong mốt * Bước 2: Đan nong mốt giấy bìa - Đan nan ngang thứ (SGV tr 233.) - Đan nan ngang thứ hai - Đan nan ngang thứ - Đan nan ngang thứ ba - Đan nan ngang thứ hai - Đan nan ngang thứ tư - Đan nan ngang thứ ba - Đan nan ngang thứ tư * YC HS thực hành * HS thực hành cá nhân - GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS lúng túng - GV nhắc HS dán chữ cho cân đối - HS trang trí, trưng bày sản phẩm miết cho phẳng - Giáo viên theo dõi, trợ giúp HS nam (HS M1+M2) học sinh lúng túng *Việc 2: Trưng bày sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm thực hành - HS trưng bày sản phẩm HS khen ngợi để khuyến khích em làm sản phẩm đẹp *Việc 4: Đánh giá sản phẩm - Cho học sinh đánh giá, nhận xét sản - Đánh giá sản phẩm phẩm cá nhân + Hồn thành tốt : Những em hồn thành có sản phẩm đẹp, trình bày trang - Giáo viên chấm số học trí sáng tạo sinh làm xong trước + Hoàn thành : Thực bước sản phẩm cân đối kích thước, phẳng, đẹp + Chưa hồn thành : Khơng kẻ, cắt, đan - Giáo viên nhận xét, đánh giá sản -Bình chon HS có sản phẩm đẹp, sáng phẩm thực hành học sinh Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tạo, Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại + Cho học sinh nêu lại bước đan nong mốt - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết thực hành HS - Dặn dò HS học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học “Đan nong đôi” Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội RỄ CÂY (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu chức rễ - Kể ích lợi số rễ 2.Kĩ năng: Rèn kỹ quan sát, nhận biết ích lợi số rễ 3.Thái độ: Thích khám phá, tìm hiểu giới thực vật II CHUẨN BỊ: Phương pháp: Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: -Các hình SGK trang 84, 85 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động (3 phút) - Lớp hát “ Hãy giữ cho em bầu trời xanh” - Kiểm tra cũ: + Có loại rễ ngồi có loại rễ nào? + kể số loại thuộc rễ cọc? + kể số loại thuộc rễ chùm? - Nhận xét, đánh giá -> Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Nêu chức rễ - Kể ích lợi số rễ * Cách tiến hành *Việc 1: Hoạt động nhóm Bước 1: Làm việc theo nhóm -Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo - Nêu chức rễ luận theo gợi ý sau: + Nói lại việc bạn làm theo y/c SGK trang 82 + Giải thích khơng có rễ, khơng sống - Theo bạn, rễ có chức gì? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm chia sẻ kết thảo - Đại diện nhóm chia sẻ luận trước lớp Mỗi nhóm cần trả lời câu - Nhóm khác nhận xét bổ sung hỏi Nhóm khác bổ sung =>KL: rễ đâm sâu xuống đất để hút nước muối khoáng đồng thời bám chặt đất giúp cho khơng bị đổ Việc 2: Làm việc theo cặp - Bước 1: Làm việc theo cặp - HS nói cho nghe - GV yêu cầu hs quay mặt vào + H2: củ sắn dùng để ăn, chế biến… đâu rễ có hình + H3: Củ nhân sâm làm thuốc bổ ->5 rễ sử dụng để làm + H4: Củ tam thất làm thuốc bổ gì? + H5: Củ cải đường làm đường Bước 2: Hoạt động lớp - HS thi đố Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Hs thi đua đặt câu hỏi đố + Cứ HS hỏi -> HSTL việc người sử dụng số loại rễ để làm gì? =>Một số có rễ làm thức ăn, làm đường, làm thuốc… * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 khuyến khích em tham gia hoạt động chia sẻ  GV tổng kết 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Lá Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động học tập, vui chơi - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường -Phát động phong trào thi đua học tốt chào mừng hội giảng mùa xuân II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ Tới lớp tới trường”; Chơi trò chơi Kết bạn Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, -Phát động phong trào Đôi bạn tiến Tình bạn thân Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an toàn giao thông đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt mừng Đảng mừng xuân II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ tới lớp tới trường ” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, - Phát động phong trào nuôi heo đát Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 43 Trường Tiểu học: ... ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Giáo viên: Hoạt động học 12 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 HĐ khởi động: (3 phút) -Lớp hát -Lớp hát - Tuần qua em làm để viết đẹp hơn? - Học sinh trả... lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 3) - Vài HS đọc lại - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - Lớp theo dõi +Đoạn 3: Ê-đi –xơn reo vui sáng kiến - Học sinh lắng nghe lóe lên Giọng bà cụ phấn... - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp - Bình chọn bạn đọc hay - Lớp lắng nghe, nhận xét bình chọn học sinh đọc tốt Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 22 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 22 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Hoạt động khởi động (3 phút), III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Từ khóa liên quan