Lý 6 ( tiết 11-15)

16 355 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 01:25

Tiết 11: LỰC KẾ – PHÉP ĐO LỰC TRỌNG LƯNG VÀ KHỐI LƯNG. Ngày soạn:11/11/2006 I. MỤC TIÊU: * Kiến thức: + Nhận biết được cấu tạo của lực kế, xác đònh được GHĐ và ĐCNN của một lực kế. + Biết đo lực bằng lực kế. + Biết mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng để tính trọng lượng của vật khi biết khối lượng, hoặc ngược lại. * Kỹ năng: + Biết tìm tòi cấu tạo của dụng cụ đo. + Biết cách sữ dụng lực kế trong mọi trường hợp đo. * Thái độ : + Rèn luyện tính sáng tạo, cẩn thận. II. CHUẨN BỊ: • GV : 1 cung tên; 1 xe lăn; 1 vài quả nặng; • HS : Nhóm ( 1 lực kế lò xo; 1 sợi day mảnh để buộc vào SGK ) III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: 1) Ổn đònh tổ chức: Só số. 2) Kiểm tra bài cũ: + HS1: Lò xo bò kéo dãn thì lực đàn hồi tác dụng lên đâu? Lực đàn hồi có phương và chiều như thế nào? +HS 2: Lực đàn hồi phụ thuộc vào yếu tố nào? Em hãy chứng minh? 3) Bài mới: Hoạt động của HS Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức tình huống. Trong bài trước ta đã biết đo trọng lực bằng đơn vò Niutơn (N). Làm thế nào để biết rằng cái cặp của em nặng bao nhiêu Niutơn? Tay người kéo day cung bằng một lực bao nhiêu niutơn? Hai đội kéo co kéo nhau bằng một lực bao nhiêu niutơn? Ta phải dùng một dụng cụ đặc biệt để đo lực , gọi là lực kế Hoạt động 2: Tìm hiểu lực kế. 1/ Cấu tạo của lực kế: GV yêu cầu các nhóm cầm lực kế Trao đổi nhóm : - Với cái cặp thì có thể cân khối lượng rồi tính ra trọng lượng. - Với dây cung và kéo co thì chưa biết cách làm. I. TÌM HIỂU LỰC KẾ : 1) Lực kế là gì? lên.Gv cũng cầm một lực kế , vừa chỉ vào các bộ phận của lực kế vừa nêu tên .Tập trung chú ý vào ba bộ phận : - Cái lò xo - Bảng chia độ, đồng thời là giá treo lò xo - Kim chỉ thò gắn ở đầu dưới tự do của lò xo. * Yêu cầu HS trả lời C1. 2/ Tìm hiểu GHĐvà ĐCNN của lực kế Yêu cầu HS quan sát bảng chia độ của lực kế của nhóm mình, cho biết GHĐ và ĐCNN của lực kế . Hỏi thêm: -GHĐ cho ta biết điều gì? - Lực kế của các em có thể phân biệt được lực nhỏ nhất là bao nhiêu? Hoạt động 3: Tìm hiểu cách đo lực bằng lực kế. Đầu tiên GV làm mẫu giới thiệu chung về cách đo, sau đó hướng dẫn HS chi tiết từng động tác để đảm bảo cho phép đo được chính xác. - GV vừa nói vừa làm động tác mẫu: Muốn đo 1 lực, ví dụ như lực kéo của tay, ta cho lực đó tác dụng vào đầu tự do của lò xo, cầm giá (vỏ) của lực kế sao cho lò xo hướng theo phương của lực, lò xo dãn ra, kim chỉ thò di chuyển rồi dừng lại. Lúc đó kim của lực kế chỉ cường độ lực cần đo. Các em hãy dùng lực kế của mình thử đo trọng lượng của quả cân 200g. GV đã cố ý điều chỉnh từ trước 1 số lực kế lúc đầu chưa có lực tác dụng, kim chỉ thò chỉ khác 0. Các lực kế của các em đều tốt, thế mà kết quả đo khác nhau.Nguyên nhân vì đâu? Có thể vì ta chưa sũ dụng lực kế đúng quy cách. - HS quan sát GV giới thiệu, đối chiếu với lực kế của mình. * Một HS đọc to câu trả lời C1, cả lớp bổ sung. -Vì cả lớp có lực kế giống nhau nên 1 HS đọc to, cả lớp bổ sung. - Mỗi HS trong nhóm đo một lần, ghi lại kết quả rồi so sánh với nhau. Kết quả đo không giống nhau. 2) Mô tả 1 lực kế lò xo đơn giản: * C1: (1) lò xo (2) kim chỉ thò (3) bảng chia độ. * C2: II.ĐO MỘT LỰC BẰNG LỰC KẾ: 1) Cách đo lực Đầu tiên các em để lực kế thẳng đứng, đầu tự do hướng xuống dưới, khi chưa có lực tác dụng, kim lực kế chỉ bao nhiêu? Vậy việc đầu tiên ta phải điều chỉnh kim chỉ thò thế nào? _ GV hướng dẫn cách điều chỉnh. Các em còn thấy nguyên nhân nào làm cho kim chỉ sai nửa không? Thử đặt lực kế nghiêng rồi treo quả nặng vào xem kết quả có khác với khi để thẳng đứng không? Hãy quan sát kỹ để tìm hiểu xem vì sao cầm lực kế nghiêng kết quả đo lại nhỏ hơn. - Vậy muốn kim chỉ đúng thì ta phải đặt lực kế thế nào? Phải đặt lực kế sao cho lò xo song song với phương của lực để cho lò xo không chạm vào giá đỡ (hay vỏ lực kế). Yêu cầu HS trả lời C3 trong SGK. Tóm lại, muốn đo lực được chính xác phải lần lượt thực hiện các động tác nào? a) Điều chỉnh số 0 của lực kế. b) Cho lực cần đo tác dụng vào đầu tự do của lực kế. c) Cầm giá của lực kế (hay vỏ lực kế) quay sao cho phương của lò xo trùng với phương của lực d) Điều chỉnh cho lò xo không chạm vào gia.ù e) Khi kim dừng lại, đứng im, đọc số chỉ. Hoạt động 4: Thực hành đo lực. Yêu cầu HS đo trọng lượng của cuốn SGK Vật 6. Hoạt động 5: Tìm công thức liên hệ -Một số HS phát hiện kim lực kế chỉ số khác 0. -Điều chỉnh cho lúc đầu kim chỉ số 0. -Thep hướng dẫn của GV, các nhóm điều chỉnh số 0 trên lực kế của mình. HS làm thử: nếu đặt nghiêng thì đo được một lực nhỏ hơn để thẳng đứng. -HS thảo luận mhóm phát hiện ra một phần của lò xo bò chạm vào giá đỡ (hay vỏ lực kế). Gọi 1 HS đọc to, cả lớp bổ sung. *Gọi 1 HS phát biểu, cả lớp bổ sung. - Mỗi HS đo 1 lần, ghi lại kết quả. So sánh kết quả đo của các * C3: (1) vạch 0 (2) lực cần đo (3) phương 2) Thực hành đo lực: • C4: giữa khối lượng và trọng lượng. Hãy dùng lực kế của nhóm lần lượt đo trọng lượng của các quả cân 50g, 100g, 150g, 200g, 300g. Từ đó suy ra mối liên hệ giữa số đo khối lượng m (tính ra kg) và số đo trọng lượng P (tính ra N). Hoạt động 6: Vận dụng. Trả lời C7. Hoạt động 7: Cũng cố + Đọc phần ghi nhớ + Đọc có thể em chưa biết . . bạn trong mhóm .Nếu sai khác nhiều thì tìm nguyên nhân Khối lượng (tính ra kg) Trọng lượng (tính ra N) 50g= 0,05 kg 100g= 0,10kg 150g= 0,15kg 200g= 0,20kg 300g=0,30kg . • C5: III.CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA TRỌNG LƯNG VÀ KHỐI LƯNG * C6: a) (1) 10 b) (2)200 c) (3) 10N P= 10m IV. VẬN DỤNG: * C7: 4) Hướng dẫn về nhà: a) Bài vừa học: + Học thuộc phần ghi nhớ + Làm C8, C9 SGK + Làm BT 10.1; 10.2; 10.3 SBT. b) Bài sắp học: Tiết 12: KHỐI LƯNG RIÊNG-TRỌNG LƯNG RIÊNG + Kẽ bảng khối lượng riêng của 1 số chất Tiết 12: KHỐI LƯNG RIÊNG-TRỌNG LƯNG RIÊNG. Ngày soạn:18/11/2006 I. MỤC TIÊU: * Kiến thức: + Hiểu khối lượng riêng và trọng lượng riêng là gì? + Xây dựng được công thức tính m= D.V và P= d.V + Xử dụng bảng khối lượng riêng của 1 số chất để xác đònh: Chất đó là chất gì? Khi biết khối lượng riêng của chất đó hoặc tính được khối lượng hoặc trọng lượng của 1 số chất khi biết khối lượng riêng. * Kỹ năng: + Sử dụng phương pháp cân khối lượng và phương pháp đo thể tích để đo trọng lượng của vật. * Thái độ: + Ngiêm túc, cẩn thận . II. CHUẨN BỊ : *GV: Bảng phụ (bảng khối lượng riêng của 1 số chất) *HS: + 1 lực kế có GHĐ từ 2 đến 2,5N + 1 quả nặng bằng sắt hoặc đá + 1 bình chia độ có ĐCNN đến cm 3 III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: 1) Ổn đònh tổ chức: Só số. 2) Kiểm tra bài cũ: -HS1: Lực kế là dụng cụ để đo đại lượng vật nào? Em hãy nêu nguyên tắc cấu tạo của lực kế? Chữa BT 10.1? - HS2: Chữa BT 10.3 và 10.4 SBT. 3) Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức tình huống.(5phút) Sử dụng câu chuyện ở đầu bài, nên thêm chi tiết để HS thấy sự khó khăn và tính hấp dẫn. Người ta tìm thấy ở Ấn độ một cái cột bằng sắt được dựng lên đã hơn 1000 năm thế mà vẫn nhẵn bóng, không bò rỉ .Nghiên cứu kỹ người ta biết được rằng, cái cột đó bằng sắt nguyên chất .Làm được sắt nguyên chất đến nay vẫn là việc rất khó. Không biết người Ấn Độ cổ xưa đã làm cái cột đó hết bao nhiêu kilôgam sắt nguyên chất? Không thể nhổå cột lên mà cân. Vậy làm thế nào mà biết được? Hơn nữa: Ở Ai Cập có những Kim tự tháp khổng lồ bằng đá được xây dựng từ hơn 2000 nẳm trước. Người ta đã xếp những tảng đá có thể tích đến vài chục mét khối để xây dựng kim tự tháp.Không biết muốn đưa một tảng đá đó lên cao thì phải dùng 1 lực là bao nhiêu? Bao nhiêu người mới có thể khiêng nổi 1 tảng đá đó? Em thử tính xem. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác đònh khối lượng của 1 vật mà ta không thể đặt lên cân được.(5 phút) Rõ ràng không thể để cái cột sắt ở Ấn Độ hay khối đá ở kim tự tháp lên cân hoặc chia nhỏ rồi cân từng phần .Nhưng ta đã biết gì về cái cột hay tảng đá? Từ 2 thông tin đó ta làm cách nào để xác đònh được khối lượng của vật? Ta xét 1 trường hợp khác đơn giản hơn như sau: Biết 1 lít nước có khối lượng 1kg. Vậy 1 thùng chứa 2m 3 nước có khối lượng là bao nhiêu? 2m 3 = 2000lít. Hãy vận dụng cách làm này để tìm khối lượng cái cột sắt (hay tảng đá). Nói rõ ta phải làm những việc gì? * Để HS trao đổi sơ qua. - Một vài HS phát biểu cách làm, tất nhiên còn lung túng không rõ hoặc không khả thi. - Chất làm vật(sắt hay đá) - Có thể đo được kích thước của cột. Tính được thể tích của vật. - HS dễ dàng tìm ra mà không yêu cầu giải thích: 2000 x 1kg = 2000kg. Tìm 1 khối sắt nguyên chất có thể tích 1dm 3 đem cân khối lượng. I.KHỐI LƯNG RIÊNG.TÍNH KHỐI LƯNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯNG RIÊNG 1) Khối lượng riêng: * C1: B V=1dm 3 _ m= 7,8kg V= 1m 3 _ m=? V =0,9 m 3 _m=? Hoạt động 3: GV thông báo khái niệm khối lượng riêng. Trong ví dụ trên, ta phải xác đònh khối lượng của 1 đơn vò thể tích chất làm cột (sắt), có thể là 1cm 3 ,1dm 3 , hay 1m 3 .Ở nước ta, chọn đơn vò hợp pháp của thể tích là 1m 3 . Khối lượng của một mét khối một chất gọi là Khối lượng riêng của chất đó. Đơn vò đo khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối .Kí hiệu là kg/m 3 . Yêu cầu HS nhắc lại: Khối lượng riêng là gì? Cho ta biết cái gì? Hãy căn cứ vào bảng KLR trong SGK để tìm xem 1m 3 sắt,đồng,dầu hoả… có khối lượng bao nhiêu? Hoạt động 4: Lập công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng. Yêu cầu HS trả lời C2 và C3 mà không phải giải thích do vì sao? Hoạt động 5: Tìm hiểu trọng lượng riêng. GV thông báo .Tương tự như khối lượng riêng, nhiều khi ta cần biết trọng lượng riêng của 1 chất để tính trọng lượng của 1 vật mà ta không thể đo bằng lực kế .Ví dụ như tìm trọng lượng của cái cột sắt hay tảng đá. Yêu cầu HS tự đọc thông báo trong SGK rồi trả lời câu hỏi: Thế nào là trọng lượng riêng của 1 chất? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m 3 ,tìm trọng lượng của 2 lit(2dm 3 ) nước. - Yêu cầu HS trả lời C4,lập công thức tính trọng lượng P của vật khi biết trọng lượng riêng d - Đo thể tích của vật. - Làm phép nhân. - HS nhắc lại 2 đònh nghóa và tập tra cứu bảng để tìm khối lượng của 1m 3 một chất. - Cùng có V=1m 3 nhưng các chất khác nhau có khối lượng khác nhau. - 1m 3 đá có khối lượng 2600kg. Vậy 0,5m 3 có khối lượng 1300kg,suy ra:m = D x V -Hs làm việc cá nhân - Một HS lên bảng tính: 1m 3 = 1000lít=1000dm 3 . Vậy trọng lượng 1 lít nước : 10000/1000=10N. 2) Bảng KLR của 1 số chất: 3) Tính khối lượng của 1 vật theo khối lượng riêng: * C2: m=0,5x2600=1300k g * C3: m = D x V II. TRỌNG LƯNG RIÊNG: *C4: (1) trọng lượng riêng ( N/m 3 ). (2) trọng lượng (N). (3) thể tích (m 3 ) Hoạt động 6: Lập công thức liên hệ giữa khối lượng riêng D và trọng lượng riêng d của 1 chất Căn cứ vào 2 công thức m = DV và P= dV,tìm công thức liên hệ ggiữa D và d Ta đã biết P= 10m. Thực hành đo trọng lượng riêng của chất làm quả cân. Yêu cầu HS lần lượt đo trọng lượng của quả cân (bằng lực kế) và đo thể tích của quả cân(bằng bình chia độ )rồi tính trọng lượng riêng . GV cần kiểm tra lại các nhóm có kết quả sai nhiều để tìm nguyên nhân. Hoạt động 7: Củng cố . + Nhắc lại công thức tinh KLR và TLR Trọng lượng của 1 lít là 10N. Từ công tính trọng lượng riêng d= P/V suy ra P= dV * HS làm theo nhóm : m/P= DV/dV=D/d. Vậy d=D.P/m. Vì P/m =10 nên d = 10 D - HS làm thí nghiệm theo nhóm. - Tính trọng lượng riêng. -Công bố kết quả của nhóm. * d =10 D III.XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯNG RIÊNG CỦA MỘT CHẤT: 4) Hướng dẫn về nhà: a) Bài vừa học: + Học thuộc phần ghi nhớ. + Trả lời C6, C7 SGK. + Làm BT 11.2 và 11.5 SBT. b) Bài sắp học: Tiết 13: Thực hành: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯNG RIÊNG CỦA SỎI + Ôn lại cách đo thể tích, đo khối lượng. + Ôn lại khối lượng riêng, cách đo khối lượng riêng. Tiết 13: THỰC HÀNH. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯNG RIÊNG CỦA SỎI. Ngày soạn:25/11/2006 I.MỤC TIÊU: * Kiến thức: +Rèn luyện kỹ năng đo khối lượng bằng cân Rôbécvan và đo thể tích vật rắn bằng bình chia độ + Biết cách xác đònh khối lượng riêng của vật rắn +Biiết cách tiến hành một bài thực hành vật lý. * Kỹ năng: + Làm quen với tiết thực hành. * Thái độ: + Nghiêm túc, cẩn thận .trung thực II. CHUẨN BỊ: *GV: Mỗi nhóm: ( Cân Rôbécvan;Bình chia độ có GHĐ 100cm 3 hoặc lớn hơn; 1 cốc nước ;1 nắm sỏi khoảng 40cm 3 ; 1 đôi đũa để gắp sỏi.) * HS: - Ôn lại cách đo thể tích, đo khối lượng. - Ôn lại khối lượng riêng, cách đo khối lượng riêng. III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: 1) Ổn đònh tổ chức: Só số. 2) Kiểm tra bài cũ: + Kiểm traviệc chuẩn bò mẫu báo cáo + Dụng cụ đầy đủ chưa? 3) Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Hoàn thành mẫu báo cáo Yêu cầu mỗi HS hoàn thành phần thuyết trong mẫu báo cáo từ mục 1 đến mục 5. Gọi 1 HS đọc to phần 5: Tóm tắt cách làm Hoạt động 2: Thực hiện các phép đo. Đầu tiên GV yêu cầu mỗi nhóm HS chia số sỏi của nhóm làm 3 phần ,cứ 2 HS giữ 1 phần để đo .Mỗi HS phải đo 1 lần. Mỗi nhóm chỉ có 1 cái cân và 1 bình chia độ nên phải luân phiên sử dụng. - Hướng dẫn cho HS đo khối lượng sỏi trước rồi mới đo thể tích sau. * GV kiểm tra cẩn thận cách sử dụng cân và bình chia độ như đã học. Đặc biệt chú ý: Điều chỉnh mức thăng bằng ban đầu của cân và đặt bình chia độ thẳng đứng, cách đọc khối lượng tổng cộng của sỏi và mực nước trong bình. - Sau mỗi lần đo, lấy sỏi ra khỏi nước, phải lau khô sỏi rồi mới đo lần sau. - HS làm việc cá nhân. - Một HS đọc to, cả lớp bổ sung. - HS phân công trong nhóm để lần lượt sử dụng cân và bình chia độ. -Mỗi HS lập 1 bảng kết quả đo riêng. - Mỗi HS tính khối lượng riêng của phần sỏi mình đo. Hoạt động 3: Tổng kết bài. 1. GVthu các bản báo cáo. 2. Nêu nhận xét về tình hình làm bài thực hành về các mặt : + Về việc chuẩn bò thuyết của HS. +Về sự phân công của các nhóm. +Về việc thực hiện các phép đo (có đúng quy tắc hay không). + Về độ chính xác của phép đo. (So sánh kết quả của các nhóm). Hoạt động 4:(Dành riêng cho GV) * Chấm và đánh giá bài thực hành : Đánh giá về ba mặt : - Chuẩn bò thuyết cho bài thực hành : 2 điểm -Kó năng thực hiện các phép đo, kết quả đo: 5 điểm -Báo cáo kết quả: 3 điểm Sau đó lấy giá trò của bạn đo được để tính giá trò lhối lượng riêng trung bình. 4) Hướng dẫn về nhà: a) Bài vừa học: + Nắm lại cách tính khối lượng riêng. b) Bài sắp học: Tiết 14: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN. + Kẽ bảng 13.1SGK Tiết 14: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN. Ngày soạn:02/12/2006 [...]... +Làm BT 13.1; 13.2; 13.3 SBT b) Bài sắp học: Tiết 15: MẶT PHẲNG NGHIÊNG + Kẽ bảng 14.1 SGK + Đọc trước phần tiến hành thí nghiệm Tiết 15: I MỤC TIÊU: MẶT PHẲNG NGHIÊNG Ngày soạn:09/12/20 06 là: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc C4:a) dễ dàng b)máy cơ đơn giản C5:Không.Vì tổng các lực kéo cả bốn người là 400N x 4= 160 0N< trọng lượng của ống bê tông(2000N) C6: * Kiến thức: + Nêu được thí dụ sử dụng mặt... dụng Trả lời C3 Thay C4 bằng câu sau đây: Tại sao khi kéo xe lên dốc, dốc càng thoai thoải càng dễ kéo hơn? Hoạt động 6: Tổng kết bài Bài tập về nhà: 14.2, 14.3, 14.4 sách BTVL6 4) Hướng dẫn về nhà: a) Bài vừa học: + Học thuộc phần ghi nhớ + Nắm lại cách tiến hành đo b) Bài sắp học: Tiết 16: ĐÒN BẨY +Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy ********************** ... nghiêng hợp trong từng trường hợp * Kỹ năng: + Sử dụng lực kế + Làm thí nghiệm kiểm tra độ lớn của lực kéo phụ thuộc vào độ cao (chiều dài) mặt phẳng nghiêng * Thái độ: + Cẩn thận, trung thực II CHUẨN BỊ: * GV: Tranh vẽ phóng to H 14.1 và 14.2 Bảng phụ ghi kết quả thí nghiệm của các nhóm * HS: -1 lực kế có GHĐ 2N trở lên - 1 khối trụ kim loại có trục quay ở giữa, nặng2N - 1 mặt phẳng nghiêng ( ộ cao... sử dụng Hoạt động 5: Củng cố bài Yêu cầu HS trả lời C4, C5, C6 Với mỗi câu gọi một HS nêu câu trả lời trước HS chuẩn bò cá nhân rồi lớp Các HS khác bổ sung tham gia ý kiến bổ sung * Nhận xét: C1: Bằng với trọng lượng của vật 3) Rút ra kết luận C2: Ít nhất bằng C3: II.CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN * Các máy cơ đơn giản thường dùng nếu có Hoạt động 6: Tổng kết bài: Yêu cầu 1 HS đọc to phần ghi nhớ Nói rõ thêm:... để kéo vật lên cao được dễ dàng (ngoài việc dùng day kéo)? Gợi ý: HS chỉ có thể mô tả sơ bộ - Người thợ xây dùng cái gì để đưa xô vữa lên dụng cụ được sử dụng mà cao? chưa nêu được tên GV - Ở nông thôn, dùng dụng cụ nào để kéo gầu giới thiệu tên các dụng cụ nước ở giếng lên được dễ dàng? ứng với 3 trường hợp: ròng - Ở nhà tầng, làm thế nào để đưa xe đạp lên rọc, đòn bảy (cầu vượt), tầng trên được nhẹ... Một dây …………….N 2 dây // …………….N 2 dây …………….N choãi ra, Căn cứ vào bảng kết quả rút ra nhận xét : - Trường hợp nào tổng các lực kéo lên nhỏ nhất? - So sánh lực kéo lên nhỏ nhất với trọng lượng của vật (trả lời C1) - Dùng 1 dây hoặc 2 dâykéo lên song song thì tổng lực kéo lên nhỏ nhất -Lực kéo lên nhỏ nhất bằng trọng lượng của vật Hoạt động 3: Rút ra kết luận H4: Trả lời C2 Hoàn chỉnh câu kết luận GV... cơ đơn giản thường dùng * Kỹ năng: + Sử dụng lực kế để đo lực * Thái độ: + Trung thực khi đọc kết quả đo và nhi viết báo cáo thí nghiệm II CHUẨN BỊ: * GV: Tranh vẽ phóng to H 13.1; 13.2; 13.4; 13.5; 13 .6; * HS: - 2 lực kế có GHĐ từ 2 đến 5N - 1 quả nặng 2N III TIẾN TRÌNH GIẢNG D: 1) Ổn đònh tổ chức: Só số 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động 1: Tổ chức tình huống Nhiều khi ta cần . m=0,5x 260 0=1300k g * C3: m = D x V II. TRỌNG LƯNG RIÊNG: *C4: (1 ) trọng lượng riêng ( N/m 3 ). (2 ) trọng lượng (N). (3 ) thể tích (m 3 ) Hoạt động 6: Lập. . • C5: III.CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA TRỌNG LƯNG VÀ KHỐI LƯNG * C6: a) (1 ) 10 b) (2 )200 c) (3 ) 10N P= 10m IV. VẬN DỤNG: * C7: 4) Hướng dẫn về nhà: a) Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý 6 ( tiết 11-15), Lý 6 ( tiết 11-15), Lý 6 ( tiết 11-15), CHUẨN BỊ: • TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: 1 Ổn đònh tổ chức: TÌM HIỂU LỰC KẾ :, CHUẨN BỊ : TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: 1 Ổn đònh tổ chức:, CHUẨN BỊ: TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: 1 Ổn đònh tổ chức:, MỤC TIÊU: CHUẨN BỊ: TIẾN TRÌNH GIẢNG D: 1 Ổn đònh tổ chức:, CHUẨN BỊ: TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: 1 Ổn đònh tổ chức: