Tiểu luận luật hình sự 2015, sđ bs 2017 đánh bạc, gá bạc

11 767 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2017, 13:54

1 Đề tài số 17: Phân tích dấu hiệu pháp lí tội đánh bạc? Phân biệt tội đánh bạc với tội gá bạc? Lời mở đầu Công đổi xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa với xu Toàn cầu hóa- Hội nhập hóa đem lại “bộ áo mới” cho đất nước ta Mặc dù có chuyển biến tích cực, song bộc lộ khơng hạn chế với việc chuyển biến tình hình tội phạm ngày phức tạp bên cạnh việc xuất tội phạm tội phạm điển hình, tiêu biểu ngày diễn biến nghiêm trọng, có nhóm Các tội xâm phạm an tồn cơng cộng, trật tự công cộng Với “tệ nạn cờ bạc” đặc trưng, tiêu biểu nhóm tội phạm này, phát triển cách nhanh chóng phận khơng nhỏ người dân thất nghiệp, thiếu việc làm, văn hóa lối song trụy lạc, thực dụng, buông lỏng gia đình, xã hội làm tha hóa thân trở thành bạc, tham gia vào canh bạc đỏ đen với mong muốn đổi vận đổi đời Cùng với gia tăng ngày lớn quy mô, số lượng tính nghiêm trọng, phức tạp vụ án “tổ chức đánh bạc”, vấn đề khiến xã hội ngày “xuống cấp” hệ lụy mà mang lại gây trật tự trị an, an toàn xã hội Để hiểu rõ vấn đề này, người viết triển khai đề tài: “Phân tích dấu hiệu pháp lí tội đánh bạc? Phân biệt tội đánh bạc với tội gá bạc? ” 2 I Sơ lược lịch sử hình thành sở pháp lí tội đánh bạc, tội gá bạc Ngay từ ngày đầu thành lập, Nhà nước ta nhìn nhận xác đáng khách quan hành vi đánh bạc, Sắc lệnh số 168-SL ngày 14/04/1948 Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa coi hành vi đánh bạc tội phạm ấn định hình phạt với tội đánh bạc Trải qua nhiều biến cố lịch sử, đến năm 1985, nước ta ban hành Bộ luật hình với tội danh khung hình phạt quy định điều 200 (Điều 200 Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc) Đến năm 1999, Quốc hội thơng qua Bộ luật hình năm 1999, Bộ luật tách tội đánh bạc tội tổ chức đánh bạc gá bạc thành hai điều luật riêng biệt Theo đó, tội đánh bạc quy định Điều 248 tội tổ chức đánh bạc gá bạc quy định Điều 249 BLHS Tiếp đến, phát triển tình hình kinh tế, xã hội đất nước, tình hình nhu cầu cải cách tư pháp nói chung Nghị số 48-NQ/TW chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nên ngày 19/6/2009 kỳ họp thừ Quốc Hội khóa XII, Quốc hội thơng qua Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLHS năm 2009, sửa đổi, bổ sung tội đánh bạc Điều 248 BLHS chủ yếu mức tiền đánh bạc, dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc giữ nguyên Chưa dừng lại tai đó, đến năm 2015, Quốc Hội khóa XIII kì họp thứ 10 thơng qua Bộ luật hình năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 Tuy nhiên sai sót khơng mong muốn nên Bộ luật hình năm 2015 bị tạm ngừng thi hành Đến năm 2017, để đáp ứng nhu cầu mong mỏi nước, Quốc Hội khóa XIV thơng qua Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 (Luật số 12/2017/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đó, hai tội danh quy định Điều 321 Tội đánh bạc Điều 322 Tội tổ chức đánh bạc gá bạc có thay đổi đáng kể để góp phần hoàn thiện Nghị 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017 việc thi hành Bộ luật hình số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều theo luật số 12/2017/QH14 hiệu lực thi hành Bộ luật tố tụng hình số 101/2015/QH13, Luật tổ chức quan điều tra hình số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 3 công tác áp dụng pháp luật Việt Nam phục vụ trình đấu tranh phòng chống tội phạm nước ta II Phân tích dấu hiệu pháp lí tội đánh bạc Theo lí luận khoa học luật hình sự, dấu hiệu pháp lí yếu tố tồn chỉnh thể quy định luật hình Tổng hợp dấu hiệu pháp lí đặc trưng tội phạm quy định luật hình cấu thành tội phạm tội phạm Phân tích dấu hiệu pháp lí tội phạm phân tích cấu thành tội phạm tội Cấu thành tội phạm bao gồm bốn yếu tố khách thể tội phạm, mặt khách quan tội phạm, chủ thể tội phạm mặt chủ quan tội phạm Theo cấu thành tội phạm tội đánh bạc sau Khách thể tội phạm Khách thể tội phạm quan hệ xã hội luật hình bảo vệ khỏi xâm hại tội phạm bị tội phạm xâm hại đến Tại điều Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau gọi tắt Bộ luật hình sự) quy định khách thể tội phạm có “xâm phạm văn hóa,… trật tự, an tồn xã hội” Cụ thể với khách thể tội đánh bạc, tội phạm xâm phạm đến trật tự công cộng nếp sống văn hóa, tính mạng, sức khỏe tài sản cuẩ công dân Bởi đánh bạc tệ nạn xã hội thường dẫn đến hậu nghiêm trọng khác giết người, cố ý gây thương tích, cướp của, trộm cắp điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an, đời sống công cộng xã hội Mặt khách quan tội phạm Mặt khách quan tội phạm biểu tội phạm diễn tồn bên giới khách quan Trong tội đánh bạc, mặt khách quan tội phạm thể hành vi đánh bạc trái phép hình thức thua tiền hay vật có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên 5.000.000 đồng bị xử phạt vi phạm hành hành vi Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung) trang 58, NXB Chính trị Quốc gia, năm 2014 4 hành vi Điều 322 Bộ luật hình bị kết án tội tội quy định Điều 322 Bộ luật hình sự, chưa xóa án tích mà vi phạm Tại điều khoản Nghị số 01/2010/NQ-HĐTP (ngày 22/10/2010) giải thích hành vi “đánh bạc trái phép” hành vi đánh bạc thực hình thức với mục đích thua tiền hay vật mà khơng quan nhà nước có thẩm quyền cho phép quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực không với quy định giấy phép cấp Mặc dù không quy định hình thức đánh bạc cụ thể, song từ sở pháp lí có, thấy hình thức đánh bạc diễn đa dạng, phong phú theo nhiều hình thức, cách thức tổ chức với quy mơ khác như: sóc đĩa, chơi số đề, số lơ, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa, chọi gà, đánh bao gồm tá lả, ba cây, tổ tôm, chắn, sâm, liêng,… Trong giải thích khoản điều Nghị số 01, lại xuất khái niệm “tiền hay vật”, cụ thể tiền hay vật dùng đánh bạc, theo điều khoản Nghị số 01/2010/NQ-HĐTP giải thích khái niệm theo hướng liệt kê bao gồm: điểm a) tiền vật dùng đánh bạc thu giữ trực tiếp chiếu bạc; điểm b) tiền vật thu giữ người bạc mà có xác định dùng đánh bạc; điểm c) tiền vật thu giữ nơi khác mà có đủ xác định dùng đánh bạc Tiền tiền Việt Nam Đồng hay ngoại tệ; vật tài sản, như: tơ, xe máy, nhà cửa, gia súc, hàng hóa,…hoặc tài sản khác mà bên chiếu bạc thỏa thuận với dùng để đánh bạc Khi xác định tiền, giá trị vật dùng đánh bạc cần phân biệt rõ trường hợp sau Thứ nhất, trường hợp nhiều người tham gia đánh bạc với việc xác định tiền, giá trị vật dùng đánh bạc người đánh bạc tổng số tiền, giá trị vật người đánh bạc Thứ hai, trường hợp đánh bạc hình thức chơi số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa…thì lần chơi số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa…(để tính lần đánh bạc) hiểu tham gia chơi lô đề, tham gia cá độ trận bóng đá, tham gia cá độ kì đua ngựa… đó, người chơi tham gia chơi làm nhiều đợt Trách nhiệm hình xác định người chơi lần đánh bạc trường hợp tổng số tiền, giá trị vật dùng để chơi đợt đó; kể đợt chơi người phạm tội sử dụng số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên khơng áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” quy định điểm g khoản điều 52 Bộ luật hình Về hậu tội đánh bạc, tội đánh bạc có cấu thành tội phạm hình thức nên tội phạm hồn thành kể từ thời điểm người phạm tội có hành vi đánh bạc, hậu dấu hiệu bắt buộc Theo hướng dẫn Điều Nghị 01/2010/NQ-HĐTP: “2 Khi xác định trách nhiệm hình người đánh bạc khơng tính tổng số tiền, giá trị vật dùng để đánh bạc tất lần đánh bạc, mà phải vào lần đánh bạc để xem xét, cụ thể sau: a Trong trường hợp tổng số tiền, giá trị vật dùng đánh bạc lần đánh bạc mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình (dưới 5.000.000 đồng) không thuộc trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình (đã bị kết án tội tội quy định Điều 322 BLHS, chưa xố án tích mà vi phạm) người đánh bạc khơng phải chịu trách nhiệm hình tội đánh bạc; b Trường hợp tổng số tiền, giá trị vật dùng đánh bạc lần đánh bạc mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình (từ 5.000.000 đồng trở lên) người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình lần đánh bạc c Trường hợp đánh bạc từ hai lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị vật dùng đánh bạc lần đánh bạc mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình (từ 5.000.000 đồng trở lên) người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình tội đánh bạc với tình tiết tăng nặng “phạm tội từ 02 lần trở lên” theo quy định điểm g khoản Điều 52 Bộ luật hình d Trường hợp đánh bạc từ năm lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị vật dùng đánh bạc lần đánh bạc mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình (từ 5.000.000 đồng trở lên) lấy tiền, vật đánh bạc mà có làm nguồn sống người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình tội đánh bạc với tình tiết định khung “phạm tội có tính chất chun nghiệp” quy định điểm a khoản Điều 322 Bộ luật hình sự….” Chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm người từ đủ 16 tuổi trở lên có lực trách nhiệm hình Mặt chủ quan tội phạm Tội đánh bạc thực với lỗi cố ý Động phạm tội sát phạt nhau, tư lợi Mục đích phạm tội nhằm tước đoạt tiền bạc, tài sản Hình phạt Khung hình phạt khoản 1: người phạm tội bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Khung hình phạt khoản 2: người phạm tội bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm Hình phạt bổ sung: ngồi hình phạt chính, người phạm tội bị áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng III Phân biệt tội đánh bạc với tội gá bạc Cơ sở pháp lí Tội đánh bạc quy định điều 321 Bộ luật hình sự; tội gá bạc quy định điều 322 Bộ luật hình sự, quy định tội tổ chức đánh bạc Về chất, điều 322 Bộ luật hình quy định hai tội danh điều luật, tội tổ chức đánh bạc tội gá bạc Khách thể tội phạm Cùng tội phạm Chương XXI Các tội xâm phạm an tồn cơng cộng, trật tự cơng cộng nên khách thể tội đánh bạc tội gá bạc giống nhau, tội phạm xâm phạm đến trật tự cơng cộng nếp sống văn hóa xã hội Mặt khách quan tội phạm Mặt khách quan tội đánh bạc tội gá bạc có điểm khác Tội đánh bạc có hành vi khách quan thể hành vi đánh bạc trái phép hình thức đươc thua tiền hay vật có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên 5.000.000 đồng bị kết án tội tội tổ chức đánh bạc, gá bạc, chưa xóa án tích mà vi phạm Còn tội gá bạc có hành vi khách quan dùng nhà hay địa điểm khác thuê, mượn người khác người khác đánh bạc Thêm nữa, so với mặt khách quan tội đánh bạc tội gá bạc có hành vi khách quan “sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu quản lí 10 người đánh bạc trở lên lúc mà tổng số tiền, vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên cho 02 chiếu bạc chiếu bạc trở lên lúc mà tổng số tiền, vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên (điểm b khoản 1); “Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; đánh bạc có phân cơng ngưòi canh gác, người phục vụ, đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc (điểm d khản 1)”; hay người thực hành vi gá bạc nêu không thuộc trường hợp phải thuộc trường hợp bị xử phạt hành hành vi đánh bạc hành vi tổ chức đánh bạc gá bạc bị kết án tội tổ chức đánh bạc, gá bạc đánh bạc chưa xóa án tích mà vi phạm (điểm đ khoản 1) bị truy cứu trách nhiệm hình tội Đây dấu hiệu cấu thành tội gá bạc, trường hợp tách riêng điều luật 322 Cũng cần lưu ý hành vi gá bạc phải trái phép, tức khơng có giấy phép không với nội dung giấy phép Trong hành vi gá bạc (chứa chấp việc đánh bạc) thiết phải lấy tiền (tiền hồ) bị coi gá bạc; nể nang mà cho người khác dùng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý sử dụng để đánh bạc khơng bị coi gá bạc Như vậy, dấu hiệu bắt buộc để xác định có hành vi gá bạc hay khơng có thu tiền hồ hay không Người thực hành vi gá bạc đồng thời người đánh bạc tổ chức đánh bạc Tại đây, cần phân biệt hành vi khách quan tội tổ chức đánh bạc với hành vi khách quan tội gá bạc, theo đó, hành vi khách quan tội tổ chức đánh bạc thể hành vi rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ, tụ tập người khác vào việc đánh bạc Người đánh bạc đồng thời người tổ chức đánh bạc Trong trường hợp trên, người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình với 03 tội danh: tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc tội gá bạc Chủ thể tội phạm Tương tự chủ thể tội đánh bạc, chủ thể tội gá bạc người từ dủ 16 tuổi trở lên có lực trách nhiệm hình Mặt chủ quan tội phạm Tội gá bạc thực với lỗi cố ý tội đánh bạc Động phạm tội tư lợi Riêng mục đích phạm tội tội đánh bạc nhằm tước đoạt tiền bạc, tài sản nhau, mục đích tội gá bạc nhằm thu lợi bất Hình phạt Khung hình phạt khoản 1: người phạm tội bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng phạt tù từ 01 năm đến 05 năm So với khung hình phạt khoản tội đánh bạc, khung hình phạt nặng hình phạt tiền, hình phạt tù Khung hình phạt khoản 2: người phạm tội bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm Tại khung hình phạt khoản tội gá bạc thuộc tội phạm nghiêm trọng, tội đánh bạc thuộc tội phạm nghiêm trọng (người phạm tội bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm) Hình phạt bổ sung: người phạm tội bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tịch thu phần tồn tài sản Hình phạt bổ sung áp dụng người phạm tội gá bạc nặng so với tội đánh bạc IV Một số kiến nghị tội đánh bạc, tội gá bạc Thứ nhất, việc áp dụng Nghị 01/2010, điểm b khoản điều 1: “Tiền vật thu giữ người bạc mà có xác định dùng đánh bạc” Trong canh bạc người tham gia đánh bạc ý thức hành vi mình, việc đánh thắngthua, dừng lại lúc hay tiếp tục khơng thể khẳng định được, nên việc đặt vấn đề hỏi đối tượng đánh tiền, thua hết số tiền lấy đánh có lấy tiền người đánh tiếp khơng vấn đề khó chứng minh, phụ thuộc vào lời khai đối tượng Thứ hai, Điều khoản Nghị 01/2010 giải thích khái niệm “tiền vật dùng đánh bạc” theo hướng liệt kê, nên dễ dẫn tới tình trạng “bỏ lọt” trường hợp khác, ví dụ khoản tiền vật dùng đánh bạc với trường hợp người tham gia đánh bạc chạy trốn mang theo, bị lực lượng chức ập vào, sau khơng thu giữ được, việc chạy trốn mang theo bị rơi rớt, chuyển giao cho người khác, nhằm giảm bớt giá trị tiền vật đánh bạc Rõ ràng quy định không công người đánh bạc chấp hành tốt bị bắt tang 10 Thứ ba, thời buổi công nghệ phát triển, xuất nhiều loại trò chơi “đánh bạc” điện thoại, máy vi tính, thực chất hình thức chuyển hóa từ chơi thực tế sang chơi ảo Người chơi muốn chơi bên cạnh khoản tiền ảo ỏi mà máy chủ cung cấp, người chơi cần nạp tiền Việt Nam Đồng trực tiếp để chơi với đối tác khác Những đối tác từ đâu truy cập chơi đánh bạc ảo Vấn đề đặt chơi thắng, người thắng quán để quy đổi tiền mặt Do đó, người viết nhận định hình thức đánh bạc “cải tiến”, nên cần có hướng dẫn cho việc xử lí trường hợp này, xét đến “đánh bạc” Kết luận Nhiệm vụ cải cách tư pháp nước ta đứng trước nhiều thách thức tình hình tội phạm diễn biến ngày phức tạp, với tính chất hậu ngày nghiêm trọng Đòi hỏi xã hội quan tư pháp ngày cao; quan tư pháp phải thật chỗ dựa nhân dân việc bảo vệ công lý, quyền người, đồng thời phải công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu với loại tội phạm vi phạm Xuất phát từ dấu hiệu pháp lý định tội lý luận hình người viết đưa số khác biệt cấu thành tội đánh bạc tội gá bạc Điều này, trước tiên nhằm làm rõ dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội đánh bạc, đồng thời giúp phân biệt với tội gá bạc có dấu hiệu giống Với phân tích số kiến nghị, người viết mong muốn góp ý kiến vào q trình hồn thiện pháp luật hình nói chung với tội phạm “đánh bạc” nói riêng, để pháp luật hình Nhà nước ta ngày đáp ứng tốt nhu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trình áp dụng pháp luật 11 Danh mục tài liệu tham khảo: Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nhà xuất trị quốc gia thật Nghị 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017 việc thi hành Bộ luật hình số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều theo luật số 12/2017/QH14 hiệu lực thi hành Bộ luật tố tụng hình số 101/2015/QH13, Luật tổ chức quan điều tra hình số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 Nghị số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 hướng dẫn áp dụng số quy định điều 248 điều 249 Bộ luật hình Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), NXB Chính trị Quốc gia, năm 2014 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) tập 2, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2016 http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1770 – Bài viết: ThS Lê Văn Sua, Tội Đánh bạc- vướng mắc, bất cập kiến nghị hoàn thiện, năm 2015 ... Nghị 41 /2017/ QH14 ngày 20/06 /2017 việc thi hành Bộ luật hình số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều theo luật số 12 /2017/ QH14 hiệu lực thi hành Bộ luật tố tụng hình số 101/2015/QH13, Luật tổ... quy định điều 321 Bộ luật hình sự; tội gá bạc quy định điều 322 Bộ luật hình sự, quy định tội tổ chức đánh bạc Về chất, điều 322 Bộ luật hình quy định hai tội danh điều luật, tội tổ chức đánh... tội phạm quan hệ xã hội luật hình bảo vệ khỏi xâm hại tội phạm bị tội phạm xâm hại đến Tại điều Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau gọi tắt Bộ luật hình sự) quy định khách thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận luật hình sự 2015, sđ bs 2017 đánh bạc, gá bạc, Tiểu luận luật hình sự 2015, sđ bs 2017 đánh bạc, gá bạc