DSpace at VNU: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh - TP Hà Nội

11 97 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2017, 21:00

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Nguyễn Việt Dũng Nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách lĩnh vực đầu xây dựng địa bàn huyện Đông Anh - TP Nội Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh quản lý Mã số: 60 34 05 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Anh Thu Nội - 2007 1.Lý chọn đề tài Đầu xây dựng hoạt động kinh tế vai trò đặc biệt quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội Nhiều học giả nhận định “Đầu chìa khố tăng trưởng kinh tế”, tác động đến mặt kinh tế quốc dân thể nói rằng, để phát triển kinh tế thiếu hoạt động đầu Thực tế cho thấy, nhiều địa phương nhận thức vai trò quan trọng đầu xây dựng bản, song việc sử dụng vốn đầu đầu cho hiệu lại vấn đề khơng đơn giản Theo ơng Đặng Trần Thanh, phó chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế ngân sách Quốc hội: “ Nợ đọng xây dựng bệnh trầm kha” Là huyện cửa ngõ phía bắc thủ Nội, Đơng Anh vị trí đặc biệt quan trọng chiến lược phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng thủ Nội nói riêng, địa phương lân cận nói chung Được quan tâm Đảng Thành phố Nội, với nỗ lực cán nhân dân huyện, thời gian qua Đông Anh gặt hái thành tựu đáng ghi nhận lĩnh vực lĩnh vực đầu xây dựng Tuy nhiên, tiềm Đông Anh lớn cần tiếp tục khai thác, phát huy cách triệt để thời gian tới Để làm điều này, hoạt động đầu xây dựng phải trước bước lẽ sở, điều kiện tiền đề cho phát triển Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn để góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách hoạt động đầu xây dựng địa bàn huyện Đông Anh nhằm tạo sở vật chất tăng kỹ thuật cho phát triển kinh tế huyện, thu hút vốn đầu nước nước thời gian tới, sau thời gian khảo sát thực tiễn, bảo, hướng dẫn tận tình giáo - TS Nguyễn Thị Anh Thu, đồng nghiệp tập thể anh chị em lớp cao học QTKD K12- Khoa kinh tế- ĐHQGHN, chọn đề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách lĩnh vực đầu xây dựng địa bàn huyện Đông Anh –TP Nội ” cho luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu Đã số cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài dạng cơng trình nghiên cứu, báo, tạp chí chuyên đề Cụ thể như: Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Mạnh Đức “ Hoàn thiện chế quản lý nhằm nâng cao hiệu đầu xây dựng Việt nam”; Luận văn Thạc sĩ tác giả Lê Thu Trang “ Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu đầu xây dựng địa bàn Tỉnh Hưng Yên thời gian tới” Tuy nhiên phần lớn viết đề cập tới tổng thể hoạt động đầu xây dựng toàn lãnh thổ Việt Nam, đề cập tới khía cạnh riêng lẻ hoạt động đầu xây dựng địa phương khác hiệu việc sử dụng vốn ngân sách lĩnh vực đầu xây dựng địa bàn huyện Đơng Anh chưa cơng trình nghiên cứu mang tính đặc thù Mặt khác, địa phương khác nhau, cấp độ nghiên cứu khác hình thành nên cách nhìn nhận khác vấn đề Bên cạnh đó, nước ta q trình phát triển, hoạt động đầu xây dựng vấn đề mang tinh thời cần tiếp tục giải hoàn thiện thời gian tới nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách lĩnh vực đầu xây dựng Mục đích nghiên cứu Xuất phát từ tính cấp thiết đề tài, luận văn theo đuổi mục tiêu sau đây: - Làm rõ lý luận hiệu sử dụng vốn ngân sách xây dựng - Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng ngân sách đầu XDCB huyện Đông Anh, phát bất cập phân tích nguyên nhân bất cập - Đưa giải pháp tính thuyết phục lý luận thực tiễn nhằm nâng cao hiệu sử dụng ngân sách đầu XDCB huyện Đông Anh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Hoạt động đầu xây dựng vấn đề nóng bỏng phức tạp Trong khn khổ luận văn thạc sỹ, tác giả tập trung làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn việc sử dụng vốn ngân sách lĩnh vực đầu xây dựng địa bàn huyện Đông Anh - Phạm vi nghiên cứu luận văn: Đi sâu nghiên cứu hoạt động đầu xây dựng dựa nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp Không nghiên cứu sâu hoạt động đầu khác việc sử dụng nguồn vốn khác lĩnh vực đầu xây dựng Phương pháp nghiên cứu Để làm rõ nội dung đạt mục tiêu xác định, trình khảo sát thực tiễn hệ thống hóa sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp sau đây: Phương pháp vật biện chứng; Phương pháp logic; Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp; Phương pháp so sánh phương pháp vấn chuyên gia vấn đề đánh giá trạng sử dụng vốn ngân sách cho Huyện Đông Anh phương pháp vấn sâu Dự kiến đóng góp luận văn Luận văn đưa số đóng góp sau đây: - Hệ thống hóa sở lý luận liên quan tới hiệu sử dụng vốn ngân sách lĩnh vực đầu XDCB; làm rõ vai trò hoạt động tới phát triển kinh tế đất nước nói chung với địa bàn huyện Đơng Anh nói riêng - Đưa tranh thực trạng hiệu sử dụng vốn ngân sách đầu XDCB huyện Đơng Anh; - Tìm hạn chế hiệu sử dụng vốn ngân sách XDCB Huyện Đông Anh nguyên nhân chúng Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ngân sách đầu XDCB huyện Đông Anh - Những kết luận văn góp phần thêm cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung sách đầu xây dựng nói riêng huyện Đông Anh Đồng thời phục vụ làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy chuyên ngành kinh tế trị, kinh tế phát triển, quản trị kinh doanh Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương sau: - Chương1: sở lý luận hiệu sử dụng vốn ngân sách đầu XDCB - Chương 2:Thực trạng hiệu sử dụng vốn ngân sách lĩnh vực đầu XDCB địa bàn huyện Đông Anh - Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách lĩnh vực đầu xây dựng địa bàn huyện Đông Anh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Davis Begg, (2003), “Kinh tế học” (tập 2), NXB Thống kê, Nội Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 2237/BKHCN ngày 28/8/2007 Bộ KH&CN việc nghiên cứu tổ chức thực Thông số 06/2007/TT-BXD việc hướng dẫn hợp đồng hoạt động xây dựng Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 2218/BKHCN-VP ngày 27/7/2007 Bộ KH&CN việc nghiên cứu tổ chức thực Quyết định Chính phủ thuê vấn nước ngồi Bộ Khoa học Cơng nghệ, Cơng văn số 2038/BKHCN-VP ngày 09/8/2007 việc Nghiên cứu tổ chức thực văn hướng dẫn quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 1807/BKHCN-VP Bộ KH&CN việc Hướng dẫn tổ chức quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 1621 /BKHCN-VP Bộ KH&CN gửi đơn vị trực thuộc Bộ việc nghiên cứu tổ chức thực Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Chính phủ Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 989/BKHCN-VP ngày 24/4/2007 việc nghiên cứu tổ chức thực thơng số 33/2007/TT-BTC hướng dẫn tốn dự án hoàn thành thuộc vốn ngân sách Nhà nước Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 622/BKHCN/VP ngày 20/3/2007 việc nghiên cứu tổ chức thực thông số 02/2007/TT-BXD Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 393 /BKHCN-VP ban hành ngày 09/2/2007 việc Quản lý, thực kế hoạch vốn năm 2007 chuẩn bị kế hoạch vốn năm 2008 10 Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 2540/BKHCN-VP ban hành ngày 29/9/2006 việc thực văn quản lý đầu xây dựng 11 Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 2285/BKHCN-VP ban hành ngày 06/9/2006 việc tăng cường công tác quản lý thực dự án đầu xây dựng 12 Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 2127/BKHCN-VP ban hành ngày 21/8/2006 việc tăng cường quản lý đầu xây dựng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 13 Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 609/BKHCN-VP ban hành ngày 17/3/2006 việc quản lý triển khai thực cỏc dự án XDCB năm 2006 14 Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 1625/BKHCN-VP Bộ KH&CN gửi đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2007 từ nguồn vốn đầu phát triển 15 Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 2557/BKHCN-VP ngày 02/10/2007 Bộ KH&CN việc bãi bỏ số văn quy phạm pháp luật Bộ Xây dựng ban hành 16 Bộ Khoa học Công nghệ, Công văn số 2527/BKHCN-VP ngày 28/9/2007 Bộ KH&CN việc nghiên cứu tổ chức thực văn liên quan đến quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình 17 Bộ Tài chính, Thơng số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 hướng dẫn thực đầu thầu mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước vốn nhà nước 18 Bộ tài chính, Thơng số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc vốn ngân sách Nhà nước 19 Bộ Tài chính, Thơng số 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 việc "Hướng dẫn quản lý, tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước" 20 Bộ xây dựng, Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD ngày 11 tháng năm 2006 việc tăng cường chất lượng hiệu công tác khảo sát xây dựng 21 Bộ Xây dựng, Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 Bộ Xây dựng việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án vấn đầu xây dựng cơng trình 22 Bộ Xây dựng, Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD ngày 21/9/2007 việc "Bãi bỏ văn quy phạm pháp luật" 23 Bộ Xây dựng, Thông số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 việc "Hướng dẫn hợp đồng hoạt động xây dựng" 24 Bộ xây dựng, Thông số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 việc "Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình" 25 Bộ Xây dựng, Thơng số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu xây dựng cơng trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình quy định Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính phủ 26 Bộ Xây dựng, Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng năm 2006 ban hành Quy định cơng khai thủ tục hành thái độ, tác phong cán bộ, công chức làm việc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng 27 Bộ xây dựng, Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng năm 2006 ban hành Quy định cơng khai thủ tục hành thái độ tác phong cán công chức lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin chứng quy hoạch xây dựng 28 Chiến lược phát triển kinh tế Đảng Huyện Đơng Anh 29 Chính phủ, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình 30 Chính phủ, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 31 Chính phủ, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 16/2005/NĐ-CP quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình 32 Vũ Cường (dịch), (2004), “Kinh tế tài cơng”, NXB Thống kê, Nội 33 Đại học kinh tế quốc dân, (2004), “Kinh tế đầu tư- Giáo trình”, NXB Thống kê, Nội 34 Đại học kinh tế quốc dân, (2004), “Lập quản lý dự án đầu tư”, NXB Thống kê, Nội 35 Đại học xây dựng, (2004), “Giáo trình kinh tế xây dựng”, NXB Thống Kê, Nội 36 N Gregory Mankiw, (2003), “Principles of Economics - Havard University- NXB Thống kê, Nội 37 Lê Hùng Minh, (2006), “Thực trạng giải pháp chống thất thoát ngân sách đầu xây dựng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Kiểm toán Nhà nước 38 Niên giám thống kê Thành phố Nội, 2006 39 Joseph E Stiglitz , (1995), “Kinh tế học công công”, NXB Khoa học kỹ thuật (Dịch từ nguyên bản: Economics of the Pulic Sector- Second Edition) 40 Tạp chí Kinh tế dự báo- Các số năm 2005 41 Tạp chí Tài (từ tháng 1- tháng 12) năm 2005 42 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 việc ban hành Quy chế thuê vấn nước hoạt động xây dựng Việt Nam 43 PGS-TS Trần Đình Tý, (2004), “Quản lý tài cơng”, NXB Thống kê, Nội 44 Văn kiện Đại hội Đảng IX, 45 Văn kiện Đảng Thành phố Nội 46 Phạm Khắc Xương, (2005), “Định hướng giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tốn chi phí quản lý dự án kiểm toán dự án đầu xây dựng Kiểm toán Nhà nước”, Đề tài NCKH cấp sở, Kiểm toán Nhà nước 47 Các trang web: - www.vneconomy.com.vn ; - www.vinaseek.net; - www.mpi.gov.vn; 10 - www.mof.gov.vn 11 ... vốn ngân sách lĩnh vực đầu tư XDCB địa bàn huyện Đông Anh - Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách lĩnh vực đầu tư xây dựng địa bàn huyện Đông Anh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO... tiễn việc sử dụng vốn ngân sách lĩnh vực đầu tư xây dựng địa bàn huyện Đông Anh - Phạm vi nghiên cứu luận văn: Đi sâu nghiên cứu hoạt động đầu tư xây dựng dựa nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp... động đầu tư xây dựng toàn lãnh thổ Việt Nam, đề cập tới khía cạnh riêng lẻ hoạt động đầu tư xây dựng địa phương khác hiệu việc sử dụng vốn ngân sách lĩnh vực đầu tư xây dựng địa bàn huyện Đơng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: DSpace at VNU: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh - TP Hà Nội, DSpace at VNU: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh - TP Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn