TỜ TRÌNH ĐĂNG KÍ ĐƠN VỊ VĂN HÓA

1 3,095 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:26

CĐ GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT Cộng hoà xã hội chủ nghóa Việt Nam CĐ TRƯỜNG THCS CƯ KNIA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc * * * * * = = =  = = = Cư Jút, ngày 29 , tháng 10 năm 2008 TỜ TRÌNH V/v đề nghò công nhận danh hiệu đơnvăn hoá năm 2008 Kính gửi: - UBND Huyện Cư Jút - LĐLĐ Huyện Cư Jút - Thực hiện hướng dẫn số 195/HD – LĐLĐ, của LĐLĐ tỉnh Đăk Nông ngày 20/10/2004 “Về việc chấm điểm, bình xét đơnvăn hoá”. - Căn cứ 4 tiêu chuẩn đơnvăn hoá, Trường THCS Cư Knia đã tiến hành họp ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá và cơ quan văn hoá gồm các đồng chí đại diện cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, BCH công đoàn Trường THCS Cư Knia. Qua phân tích đánh giá từng chỉ tiêu, Trường THCS Cư Knia đã thực hiện trong năm 2008 đạt 100 điểm (tự chấm), có phiếu chấm điểm kèm theo. Trường THCS Cư Knia lập tờ trình, đề nghò UBND huyện, LĐLĐ huyện xét công nhận đạt danh hiệu đơnvăn hoá năm 2008 cho Trường THCS Cư Knia. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ . bình xét đơn vò văn hoá”. - Căn cứ 4 tiêu chuẩn đơn vò văn hoá, Trường THCS Cư Knia đã tiến hành họp ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá và cơ quan văn hoá. Knia lập tờ trình, đề nghò UBND huyện, LĐLĐ huyện xét công nhận đạt danh hiệu đơn vò văn hoá năm 2008 cho Trường THCS Cư Knia. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TM. BCH
- Xem thêm -

Xem thêm: TỜ TRÌNH ĐĂNG KÍ ĐƠN VỊ VĂN HÓA, TỜ TRÌNH ĐĂNG KÍ ĐƠN VỊ VĂN HÓA, TỜ TRÌNH ĐĂNG KÍ ĐƠN VỊ VĂN HÓA

Từ khóa liên quan