Tuần 18 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

33 1,787 49
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 16:57

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 18 Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 Tập đọc - Kể chuyện ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK I - Nghe- viết đúng, trình bày sẽ, quy định tả (tốc độ viết khoảng 60 chữ/phút), không mắc lỗi Kĩ năng: Đọc to, rõ ràng, trình bày khoa học Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên tập đọc từ tuần 1đến tuần 17 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Em yêu trường em” - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK I * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc -HS trả lời câu hỏi ( Tùy đối tượng HS mà Gv đặt câu hỏi cho phù hợp) - GV nhận xét, đánh giá -HS lắng nghe rút kinh nghiệm Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Chú ý kĩ đọc đối tượng M1 +M2: +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Nghe- viết đúng, trình bày sẽ, quy định tả (tốc độ viết khoảng 60 chữ/phút), khơng mắc lỗi Bài tập 2: Hoạt động cá nhân->cả lớp a) Hướng dẫn HS chuẩn bị: - Đọc đoạn văn “ Rừng nắng" - Lắng nghe GV đọc - Yêu cầu 2HS đọc lại, lớp theo dõi - em đọc lại tả, lớp đọc sách giáo khoa thầm - Giải nghĩa số từ khó: uy nghi , - Tìm hiểu nghĩa số từ khó tráng lệ - Giúp học sinh nắm nội dung tả + Đoạn văn tả cảnh ? + Tả cảnh đẹp rừng nắng - Yêu cầu học sinh đọc thầm phát - Đọc thầm lại bài, viết từ hay viết từ dễ viết sai viết nháp để sai nháp để ghi nhớ: uy nghi, vươn ghi nhớ thẳng, xanh thẳm, b) Đọc cho học sinh viết - Nghe - viết vào c) Chấm, chữa - Dò ghi số lỗi ngồi lề Hoạt động nối tiếp: ( phút) - NX tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi CHKI tiếp” Điều chỉnh: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phúT); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK I - Tìm hình ảnh so sánh câu văn Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, nhận biết hình ảnh so sánh văn cảnh 3.Thái độ: u thích mơn học II.CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Thảo luận nhóm; PP đàm thoại; PP phát giải vấn đề 2.Đồ dùng: - Phiếu viết tên tập đọc từ đầu năm tới Bảng lớp viết sẵn câu văn tập số Bảng phụ ghi câu văn tập Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Lớp đoàn kết” - GV gọi HS đọc TĐ mà GV yêu cầu - Nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phúT); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK I * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu HT + Chú ý giọng đọc, tốc độ đọc + Cách ngắt, nghỉ câu (dấu câu, câu dài, ) Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc -HS trả lời câu hỏi -GV lưu ý tùy đối tượng HS mà Gv đặt câu hỏi cho phù hợp + HS M3+ M4: dùng câu hỏi mở -HS lắng nghe rút kinh nghiệm +HS M1+M2 : dùng câu hỏi đóng - GV nhận xét, đánh giá *Chú ý kĩ đọc nâng cao HS M3 +M4 +GV yêu cầu HS đọc chưa rõ ràng, rành mạch nhà luyện đọc lại tiết sau tiếp tục ôn luyện 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Tìm hình ảnh so sánh câu văn *Cách tiến hành: Bài tập Hoạt động cá nhân =-> Cả lớp - Học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu em đọc tập - Cả lớp đọc thầm SGK - Yêu cầu lớp theo dõi SGK - Giải nghĩa từ “ nến “ - Cả lớp thực làm vào VBT Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu lớp làm vào tập - Gọi nhiều em tiếp nối nêu lên vật so sánh - Cùng lớp chốt lời giải - Yêu cầu học sinh chữa tập - Nhiều em nối tiếp phát biểu ý kiến - Lớp nhận xét chọn lời giải chữa vào a) Những thân tràm nến khổng lồ b) Đước mọc san sát, thẳng đuột hà sa số dù xanh cắm bãi Bài tập HĐ cá nhân =->Nhóm 2=> Cả lớp -Một em đọc yêu cầu tập - Mời em đọc yêu cầu tập - Thảo luận N2 nêu cách hiểu nghĩa - Yêu cầu lớp suy nghĩ nêu nhanh từ : “biển” cách hiểu từ nêu - Lớp lắng nghe câu giải thích - Nhận xét, tuyên dương nhóm học sinh có lời giải thích *GV chốt KT: +Từ biển câu “trong biển xanh rờn ” khơng có nghĩa vùng nước mặn mênh mông bề mặt trái đất mà chuyển thành nghĩa “một tập hợp nhiều vật”: lượng rừng tràm bạt ngàn diện tích rộng lớn khiến ta tưởng đứng trước biển Hoạt động nối tiếp: ( phút) -Tổng kết tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - NX tiết học - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi CHKI tiếp” Điều chỉnh: Tốn CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh nhớ quy tắc tính chu vi hình chữ nhật vận dụng quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật (biết chiều dài, chiều rộng) - Giải tốn có nội dung liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật Kĩ năng: Rèn kĩ tính chu vi hình chữ nhật Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thái độ: GD HS chăm học toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Vẽ sẵn hình chữ nhật có kích thước dm dm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Trò chơi: Hái hoa dân chủ -GV đưa YC +Hình vng có góc vng +4 cạnh hình vng nào? +Hình chữ nhật có góc vng? (…) - HS tham gia trò chơi -> nhận xét - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Chu vi hình chữ nhật - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút) * Mục tiêu: - Học sinh nhớ quy tắc tính chu vi hình chữ nhật vận dụng quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật (biết chiều dài, chiều rộng) * Cách tiến hành: Hoạt động lớp * Xây dựng quy tắc tính chu vi hình chữ nhật: - Vẽ tứ giác MNPQ lên bảng: - Quan sát hình vẽ 2dm M N dm Q 4dm P 5dm - YC HS tính chu vi hình tứ giác MNPQ - HS tự tính chu vi hình tứ giác MNPQ ->GV chốt KQ - HS chia sẻ kết quả, lớp bổ sung - Treo tiếp hình chữ nhật có số đo dm + + + = 14 ( dm ) dm vẽ sẵn lên bảng 4dm 3dm - Tiếp tục quan sát tìm cách tính chu vi hình chữ nhật Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp - Yêu cầu HS tính chu vi HCN - Gọi HS chia sẻ kết quả, GV ghi bảng - Từ hướng dẫn HS đưa phép tính (4 + 3) x = 14 (dm) + Muốn tính chu vi HCN ta làm nào? - Ghi quy tắc lên bảng - Cho HS học thuộc quy tắc GV quy ước cho Hs Chu vi: P Chiềudài là: a Chiều rộng là: b => P = (a + b) x Năm học 2017 - 2018 - HS tự tính chu vi HCN - em chia sẻ kết quả, lớp nhận xét bổ sung + + + = 14 ( dm ) - Theo dõi GV hướng dẫn + Muốn tính chu vi HCN ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) nhân với - Học thuộc QT -HS quan sát ghi nhớ 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS vận dụng quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật để làm BT 1, 2, * Cách tiến hành: Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào (cá nhân) - HS trao đổi kết nhóm bàn *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1+M2 - Chia sẻ KQ trước lớp -> thống KQ: hoàn thành BT a) Chu vi HCN là: ( 10 + ) x = 30 (cm) *GV chốt đáp án b) Đối 2dm = 20 cm +Gọi HS nhắc lại quy tắc tính chu vi Chu vi HCN là: HCN ( 20 + 13 ) x = 66 (cm) Đ/S: a) 30cm b) 66cm Bài tập 2: Làm việc cá nhân –Nhóm- Cả lớp - GV gọi HS đọc toán HS đọc toán - Bài tốn cho biết gì? - HS phân tích tốn - Bài tốn hỏi gì? - Bài tốn thuộc dạng toán nào? + HS nêu - Yêu cầu HS thực vào + HS nêu - GV trợ giúp HS làm M1+M2) + HS chia sẻ cách làm -> GV kiểm tra KQ làm HS Bài giải *GVcủng cố giải tốn có nội dung Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật ( 35 + 20 ) x = 110 (m) => P = (a + b) x Đ/S: 110m Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài tập :Làm việc Nhóm- Cả lớp - GV gọi HS nêu YC - HS đọc - YC HS trao đổi nhóm - HS thực N2, theo YC ( phiếu HT) - Gọi HS dán phiếu -> chia sẻ cách - Chia sẻ KQ trước lớp làm Chu vi HCN ABCD là: - Lưu ý HS M1+ M2: (63 + 31 ) x = 188 (m) *GV củng cố bước giải tốn: Chu vi HCN ABCD là: +Tính chu vi HCN (54 + 40) x =188 (m) +So sánh số đo chu vi hai hình Vậy chu vi hai hình chữ nhật Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau: Chu vi hình vng - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Đạo đức THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ I Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017 Tập đọc ƠN TẬP CUỐI KÌ I (TIẾT 3) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK I - Điền nội dung vào Giấy mời theo mẫu Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, viêt 3.Thái độ: HS ham thích khám phá tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Phiếu viết tên tập đọc từ đầu năm đến III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Mái trường mến yêu” Giáo viên: Hoạt động học Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK I * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc -HS trả lời câu hỏi ( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi cho phù hợp) *Chú ý kĩ đọc diễn cảm đối tượng -HS lắng nghe rút kinh nghiệm M3 +M4 - GV nhận xét, đánh giá +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: Điền nội dung vào Giấy mời theo mẫu *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> Cả lớp Bài tập2 : - 1HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu em đọc tập - Yêu cầu lớp theo dõi SGK - Nhắc nhở học sinh phải đóng vai lớp trưởng viết giấy mời - Yêu cầu HS điền vào mẫu giấy mời - Cả lớp thực làm vào mẫu giấy mời in sẵn in sẵn - Gọi HS đọc lại giấy mời - em đọc lại giấy mời trước lớp - Giáo viên lớp bình chọn lời giải - Lớp nhận xét chọn lời giải chữa ghi vào *Giúp đỡ HS M1+M2 hoàn thành nội *Dự kiến kết quả; GIẤY MỜI dung BT Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng trường - GV kết luận Lớp A trân trọng kính Tới dự: buổi liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20 – 11 Vào hồi: giờ, ngày 19 -11- 2007 Tại phòng học lớp 3B Chúng em mong đón cô Ngày 17 tháng 11 năm 2017 TM lớp Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Lớp trưởng Nguyễn văn A Hoạt động nối tiếp: ( phút) - NX tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi CHKI tiếp” Điều chỉnh: Chính tả ƠN TẬP CUỐI KÌ I (TIẾT 4) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK I - Điền dấu chấm, dấu phẩy đoạn văn Kĩ năng:Rèn kĩ đọc đúng, đọc hay; điền vị trí dấu câu đoạn văn Thái độ: say mê học môn TV II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đơi Đồ dùng dạy học: - Phiếu viết tên tập đọc từ đầu năm học đến tuần18 - tờ phiếu viết đoạn văn tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Tiếng hát bạn bè mình” - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK I * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại 2phút ) Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc - HS đọc theo yêu cầu phiếu Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 ( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi -HS trả lời câu hỏi cho phù hợp) *Chú ý kĩ đọc đối tượng hạn chế M1+ M2 -HS lắng nghe rút kinh nghiệm - GV nhận xét, đánh giá +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: Điền dấu chấm, dấu phẩy đoạn văn *Cách tiến hành: Bài tập2 : Hoạt động nhóm -> lớp - Học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc tập - Các nhóm (N2) thực làm vào - Giáo viên dán tờ phiếu lên bảng phiếu học tập - Mời đại diện em lên bảng thi làm - Đại em lên bảng chia sẻ - Các nhóm khác bổ sung ý kiến - em nối tiếp đọc lại đoạn văn vừa điền - Gọi em nối tiếp đọc đoạn văn dấu mà nhóm vừa điền dấu thích hợp - Lớp tun dương nhóm có lời giải chữa vào - Giáo viên lớp bình chọn lời giải đúng.Yêu cầu chữa tập *Dự kiến đáp án *Giúp đỡ nhóm Hoa Sen xác định vị trí Cà Mau đất xốp Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nhà rạn nứt Trên đất dấu câu đoạn văn phập phuề gió dơng thế, - GV nhận xét, chốt đáp án đứng lẻ khó mà chống chọi Cây bình bát, bần phải quây quần thành chòm, thành rặng Rễ phải dài, phải cắm sâu vào lòng đất Hoạt động nối tiếp: ( phút) - NX tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi CHKI tiếp” Điều chỉnh: Tốn CHU VI HÌNH VNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh nhớ quy tắc tính chu vi hình vng (độ dài cạnh x 4) Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (Sau bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc học thuộc lòng theo YC Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc - Lớp theo dõi ( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi - HS đọc thầm TLCH cho phù hợp) - HS TLCH theo yêu cầu phiếu *Chú ý kĩ đọc đối tượng chưa đạt -HS trả lời câu hỏi yêu cầu tiết trước,( ) - GV nhận xét, đánh giá; GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại thật nhiều -HS lắng nghe rút kinh nghiệm *Gv nhắc nhở Hs có tạo thói quen đọc sách “ văn hóa đọc” 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Bước đầu viết thư thăm hỏi người thân người mà em quý mến *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân-> Cả lớp Bài tập : - Gọi HS đọc tập 2, lớp đọc thầm - 2HS đọc yêu cầu tập -Tban HT cho lớp chia sẻ YC + Viết thư cho người thân + Yêu cầu gì? người q mến: ơng, bà, chú, bác, + Hỏi thăm sức khỏe, tình hình học + Nội dung thư cần nói gì? tập, làm việc, + Cho người thân người yêu + Các bạn viết thư cho ? quý + Sức khỏe,… + Các bạn muốn thăm hỏi người điều ? -GV gợi ý cho HS đọc lại Thư gửi bà - Mở SGK đọc lại Thư gửi bà - Yêu cầu mở SGK trang 81 đọc lại Thư gửi bà - Cả lớp thực viết thư vào tờ giấy - Yêu cầu lớp viết thư rời - Theo dõi giúp đỡ HS M1 +M2 - HS đọc thư trước lớp - Chấm số bài, nhận xét tuyên dương - Lớp nhận xét bổ sung, tuyên dương HS viết tốt -Tổng kết tiết học, đánh giá kết -Lắng nghe HS Hoạt động nối tiếp: ( phút) + Giao nhiệm vụ Giáo viên: 19 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - Về nhà ôn chuẩn bị sau: Ôn tập CHKI ( tiếp theo) Điều chỉnh: Thể dục ĐHĐN VÀ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp học sinh: - Ôn kĩ tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay trái, quay phải vượt chướng ngại vật thấp, chuyển hướng phải trái Yêu cầu thực động tác tương đối xác - Chơi TC "Mèo đuổi chuột" Yêu cầu tham gia chơi TC cách chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung phương pháp dạy học Định lượng 1.Phần mở đầu: 5phút - GV phổ biến nội dung tiết học - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động - Chạy chậm thành hàng dọc xung quanh sân tập - Chơi trò chơi : ( có chúng em ) * Tập thể dục phát triển chung lần: x nhịp Đội hình luyện tập €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 2/ Phần : 25 phút * Ơn tập hàng ngang, dóng hàng, quay 17phút trái,quay phải,đi chuyển hướng trái, phải, vượt chướng ngại vật thấp: -TB.TDTT điều khiển cho lớp tập luyện - HS tập luyện theo nhóm +Trưởng ban điều hành cho nhóm tập luyện - GV theo dõi, sửa chữa cho em hạn Giáo viên: 20 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 chế ( đối tượng HS M1) - Tổ chức cho tổ thi biểu diễn lần * Chơi trò chơi " Mèo đuổi chuột “: - Giáo viên nêu tên trò chơi +1 số HS nhắc lại cách chơi - Học sinh thực chơi trò chơi - GV giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi - Giáo viên nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn luyện tập chơi phút 3/Phần kết thúc: phút - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh nhà thực lại €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € Điều chỉnh: Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017 Chính tả ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK I - Ôn tập dấu chấm, dấu phẩy Kỹ năng: Giúp học sinh sử dụng dấu câu Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ viết II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thảo luận nhóm, thực hành, … - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Mái trường mến yêu” Giáo viên: 21 Hoạt động học Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, thơ học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút ); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (số HS lớp chưa đạt yêu cầu tiết trước cần kiểm tra bổ sung kiểm tra bổ sung phần HTL số HS) - HS thực (Sau bốc thăm -GV yêu cầu HS lên bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc học thuộc lòng theo YC - Lớp theo dõi - HS đọc thầm TLCH Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc ( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi - HS TLCH theo yêu cầu phiếu -HS trả lời câu hỏi cho phù hợp) *Chú ý kĩ đọc diễn cảm học thuộc lòng đối tượng HS M1 - GV nhận xét, đánh giá *GV nhắc nhở HS có tạo thói quen đọc -HS lắng nghe rút kinh nghiệm sách “ văn hóa đọc”, có ý thức ôn cũ luyện qua học 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Ôn tập dấu chấm, dấu phẩy *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> lớp Việc 3: tập - Gọi HS đọc tập 2, lớp đọc thầm -1 HS đọc yêu cầu tập, lớp đọc thầm - Hs thực cá nhân YC BT +Đọc mẩu chuyện: Người nhát *GV trợ giúp cho HS M1+ M2 +Điền dấu phẩy dấu chấm thiếu * Lưu ý em viết hoa chữ đầu vào chỗ thích hợp câu điền dấu chấm vào chỗ thiếu - HS chia sẻ trước lớp +Có người đàn bà nhát không? +Câu chuyện đáng cười điểm nào? -HS nhận xét kết làm bạn -Tổng kết tiết học, đánh giá kết -HS đọc lại đoạn văn sau điền đủ HS dấu câu - Tuyên dương HS sôi tham gia vào ND Giáo viên: 22 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động nối tiếp: ( phút) +GV chốt kiến thức tiết học + Giao nhiệm vụ - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - Về nhà đọc lại học - Chuẩn bị sau: KTĐK CHKI Điều chỉnh: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết làm tính nhân, chia bảng; nhân, chia số có hai chữ số, ba chữ số với ( cho) số có chữ số - Biết tính chu vi hình vng, hình chữ nhật, giải tốn tìm phần số * Điều chỉnh: Giảm BT2 cột 4,5 Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ nhân, chia số có hai chữ số, ba chữ số với ( cho) số có chữ số Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng: Giáo viên: 23 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bảng phụ- Phiếu HT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động:( phút) - Trò chơi : “Ai nhanh, đúng” +Tính chu vi hình chữ nhật có a = 23 m; b = m +Tính chu vi hình vng có a = 19 m +HS nhận xét tuyên dương bạn -Giới thiệu .Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Biết làm tính nhân, chia bảng; nhân, chia số có hai chữ số, ba chữ số với ( cho) số có chữ số - Biết tính chu vi hình vng, hình chữ nhật, giải tốn tìm phần số * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> lớp Bài 1: Trò chơi truyền điện -Tổ chức cho HS tham gia trò chơi học tập - HS dựa vào YC BT nhẩm miệng nêu kết -TBHT điều hành - HS tham gia trò chơi -VD: x = 45 x = 64 35 : 5= 56 : = (…) - Tổng lết trò chơi, tuyên dương *GV củng cố nhân, chia Bài 2: : Hoạt động cá nhân -> nhóm -Gọi Hs nêu YC bai -HS đọc YC-> thực yêu cầu + HS cần giúp đỡ M1 +M2 kĩ nhân, -HS chia se KQ, cách tính với bạn chia số có hai (ba) chữ số cho số có chữ số bên cạnh -GV chấm số bài_> nhận xét -GV Chốt KT Bài 3: Hoạt động cá nhân -> lớp -Gọi HS đọc đề -Trợ giúp cho HS phân tích đề + BT u cầu gì? + Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn? - Chấm chữa bài, nhận xét * GV củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật * Bài 4: Hoạt động cặp đôi -> lớp -Gọi HS đọc đề - HS trao đổi nhóm để phân tích tốn + Bài cho biết gì? Giáo viên: 24 -HS thực theo yêu cầu -HS làm cá nhân -> chia sẻ trước lớp *Dự kiến KQ: Bài giải Chu vi vườn là: (100 + 60) x = 320 ( m) Đáp số : 320 m -HS thực theo yêu cầu -HS làm theo cặp-> chia sẻ trước lớp - Bài toán giải hai phép tính Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +Bài tốn hỏi gì? *Dự kiến KQ: +Bài tốn thuộc dạng tốn gì? Bài giải -GV QS trợ giúp HS M+M2 hoàn thành tập Đã bán số m vải là: 81 : = 27 ( m) Cuộn vải lại số m vải 81 – 27 = 54 (m ) Đáp số : 54 m - Đọc tìm hiểu Y.C *Bài tập PTNLHS: (đối tượng M3+ M4) - Thực YC Bài 2( phần a, b cột 4) - Báo cáo KQ với GV - GV quan sát, trợ giúp Hs - -Đánh giá KQ học tập Hs Hoạt động nối tiếp:( phút) - Nhận xét tiết học - VN học bài, ôn lại học ôn kĩ KT để KTCHKI Điều chỉnh: Tập làm văn KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT ) Điều chỉnh: Thể dục SƠ KẾT HỌC KÌ I TRỊ CHƠI: ĐUA NGỰA I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Sơ kết học kì I GV HS hệ thống lại kiến thức, kĩ học, ưu, khuyết điểm HKI để từ HS có ý thức luyện tập tốt - Chơi trò chơi “Đua ngựa" Yêu cầu biết cách chơi chơi chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Giáo viên: 25 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Nội dung phương pháp dạy học 1/ Phần mở đầu : - GV phổ biến nội dung tiết học - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động - Chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân tập - Chơi trò chơi : Kết bạn - Ơn thể dục phát triển chung x nhịp 2/ Phần : * Sơ kết học kì I : - GV HS hệ thống lại tất kiến thức học HKI: Tập hợp hàng ngang, gióng hàng, điểm số ; Đi theo - hàng dọc; Đi vượt chướng ngại vật thấp , chuyển hướng trái , phải ; +Các trò chơi vận động :” Tìm người huy “,“Thi đua xếp hàng", “ Mèo đuổi chuột", “Chim tổ" , “Đua ngựa” - GV nhận xét, đánh giá kết HS lớp Tuyên dương cá nhân, tổ, nhóm học tốt động viên em chưa tốt * Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Đua ngựa “: - Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi - Học sinh thực chơi trò chơi - Giáo viên giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi - Nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn luyện tập chơi 3/ Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn học sinh nhà thực lại Định lượng Đội hình luyện tập 5phút GV 14 phút €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 7phút phút GV Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017 Toán KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Điều chỉnh: Thủ công Giáo viên: 26 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ ( Tiết ) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ - Kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ Các nét chữ tương đối thẳng Các chữ dán tương đối phẳng, cân đối - Với học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán chữ VUI VẺ Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng, cân đối 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ kẻ, cắt, dán chữ 3.Thái độ: Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Giáo viên: Mẫu chữ VUI VẺ; Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ, giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán - Học sinh : Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động:( phút) - Hát bài: Ở trường cô dạy em - Học sinh kiểm tra đồ dùng học tập nhóm báo cáo cho giáo viên - Giáo viên nhận xét - Đánh giá - Giới thiệu 2.Hoạt động thực hành: ( 30phút) * Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ - Kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ Các nét chữ tương đối thẳng Các chữ dán tương đối phẳng, cân đối Với học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán * Cách tiến hành * Việc : Hoạt động lớp + Củng cố lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ (7 phút) - Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu VUI VẺ -Học sinh quan sát -Gọi học sinh lên thực hành nêu lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ -2 học sinh lên thực hành nêu lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ - Giáo viên nhận xét, củng cố lại quy trình Giáo viên: 27 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 học sinh lên thực hành nêu lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ (bằng hình vẽ minh họa) -Học sinh theo dõi - Bước : Kẻ, cắt chữ chữ VUI VẺ dấu hỏi - Bước : Dán thành chữ VUI VẺ * Việc : Hoạt động cá nhân -> lớp Thực hành kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ (20 phút) - Giáo viên cho học sinh thực hành cắt, -Học sinh thực hành cắt, dán chữ VUI VẺ dán chữ - Giáo viên theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ học sinh M1 +M2 - Nhắc học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán chữ VUI VẺ Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng, cân đối - Giáo viên giúp học sinh hoàn thành * Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm nhận xét sản phẩm -Học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán chữ VUI VẺ Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng, cân đối -Học sinh trưng bày nhận xét sản phẩm theo nhóm - Giáo viên Hs nhận xét đánh giá sản phẩm -HS nhận xét, đánh giá sản phẩm *Hoàn thành: (A) bạn + Nếp gấp thẳng, phẳng + Đường cắt thẳng, đều, không bị mấp mô, cưa + Thực kĩ thuật, quy trình *Hồn thành tốt (A+): + Những em hồn thành có sản phẩm đẹp, sáng tạo đánh giá hoàn thành tốt (A+) *Chưa hoàn thành: (B) + Thực chưa quy trình kĩ thuật + Khơng hoàn thành sản phẩm -Gv động viên, nhắc nhở học sinh sản phẩm chưa hoàn thành (đối tượng M1) -Gv khen, khích lệ Hs có sản phẩm đẹp: (đối tượng M4) Hoạt động nối tiếp:( phút) - Giáo viên cho học sinh nêu lại bước kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ Giáo viên: 28 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Chuẩn bị giấy thủ cơng, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để sau ôn tập kiểm tra chương II “Cắt, dán chữ đơn giản” -Nhận xét tiết học: Tuyên dương - nhắc nhở Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội VỆ SINH MÔI TRƯỜNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tác hại rác thải sức khoẻ người - Thực hành vi để tránh ô nhiễm rác thải gây môi trường 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ nói (làm số việc đơn giản) việc làm việc làm sai việc thu gom rác thải 3.Thái độ: Có ý thức giữ gìn mơi trường xung quanh sạch, đẹp an tồn II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: - Tranh sưu tầm rác thải, cảnh thu gom xử lý rác thải; hình sgk trang 68- 69 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động (3 phút) -Lớp hát: Quê hương em tươi đẹp - Kiểm tra HS đọc nội dung bạn cần biết trước + Kể số hoạt động nông nghiệp mà em biết địa phương? +Em kể hoạt động công nghiệp, … mà em biết? - Nhận khét, đánh giá khen ngợi -Giới thiệu 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) *Mục tiêu: - HS thấy ô nhiễm tác hại rác thải đời sống người - HS nói việc làm việc làm sai việc thu gom rác thải *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> nhóm –>cả lớp *Việc 1: Thảo luận nhóm Giáo viên: 29 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Chia lớp làm nhóm - Đọc câu hỏi thảo luận trước lớp -Yêu cầu nhóm thảo luận theo YC - Mời đại diện nhóm báo cáo + Hãy nói cảm giác bạn qua đống rác Rác có hại nào? + Những sinh vật thường sống đống rác, chúng có hại sức khoẻ người? -Các nhóm nhận nội dung thảo luận -HS làm việc cá nhân -HS chia sẻ kiến thức nhóm - Đại diện nhóm chia sẻ KQ nhóm trước lớp + Khi qua đống rác mùi hôi thối, khó chịu Rất hại sức khoẻ +Trong rác nhiều sinh vật gây bệnh sinh sống như: Ruồi, gián, chuột Chúng vật trung gian truyền bệnh - Các nhóm khác bổ sung ý kiến => GVKL:Trong loại rác, có loại rác rễ bị thối rữa nhiều vi khuẩn gây bệnh Chuột, gián, ruồi… thường sống nơi có rác Chúng vật trung gian truyền bệng cho người * Việc2: Làm việc theo cặp - Quan sát tranh sgk tranh sưu - Các nhóm quan sát tranh trang 69 tầm ảnh sưu tầm cho biết quan điểm - Trao đổi nhóm đơi-> thống KQ - Cho biết việc làm việc - Đại diện nhóm trình bày làm sai? Hình hình sai +Một số nhóm trình bày quan điểm trước lớp - Giáo viên kết luận việc làm +Các nhóm khác bổ sung việc làm sai việc thu gom rác thải *GV ý cần giúp đỡ đối tượng HS hạn chế (M1+M2) -HS tiếp thu *Gv đánh giá kết hoạt động -Nghe, thực nhóm dựa sản phẩm HS Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Gọi HS đọc ND cần biết cuối - Ghi nhớ nội dung học -Dặn Hs tìm hiểu Vệ sinh môi trường (T2) Điều chỉnh: Giáo viên: 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Tổng kết phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 22/12 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ Em yêu trường em” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, - Phát động phong trào “Lá lành đùm rách” phong trào “Nuôi heo đất” Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 33 Trường Tiểu học: ... phút) - Giáo viên cho học sinh thực hành cắt, -Học sinh thực hành cắt, dán chữ VUI VẺ dán chữ - Giáo viên theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ học sinh M1 +M2 - Nhắc học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán chữ VUI... VUI VẺ -2 học sinh lên thực hành nêu lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ - Giáo viên nhận xét, củng cố lại quy trình Giáo viên: 27 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2 018 học sinh lên... thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh chùa Một Cột, phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Giáo viên: 16 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 18 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 18 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan