Hướng dẫn cách soạn GAĐT_PP

20 588 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICRSOFT POWER POINT ĐỂ THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ GIỚI THIỆU MICROSOFT POWER POINT: Microsoft Power Point là một phần mềm trình diễn giúp cho các giáo viên có thể tự xây dựng được các giáo án điện tử theo ý tưởng của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng. Với phần mềm này cho phép giáo viên tạo ra các bài giảng, thể hiện bài giảng một cách linh hoạt, nhịp nhàng. Đặc biệt điểm mạnh của phần mềm cho phép liên kết với tất cả các chương trình được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng khác. Đồng thời phần mềm cho phép tạo ra các bài giảng có âm thanh, hình ảnh, chuyển động và tương tác với các hiệu ứng hết sức phong phú . Nhờ vậy thông qua phần mềm này giáo viên hoàn toàn có thể tạo ra được các giáo án theo ý tưởng của mình. Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point Bài 1: MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN LÀM QUEN MICROSOFT POWER POINT (Lý thuyết + thực hành) 1. Khởi động Microsoft power point: - Cách1: Vào Start  Programs  Microsoft power point. - Cách 2: Kích chuột vào biểu tượng Micr soft Power Point trên màn hình Destop. 2. Giới thiệu màn hình power point: 2 Thanh tiêu đề Thanh công cụ (standard) Thanh định dạng (formatting) Thanh công cụ vẽ (Drawing) Thanh thước (ruler) File trình diễn trắng File trình diễn theo thiết kế File trình diễn đã có sẵn Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point 3. Mở một file trình diễn mới: (New presentation) - Vào file  New hoặc kích chuột vào biểu tượng New trên thanh công cụ chuẩn khi đó hiện ra cửa sổ New Presentation  có thể chọn: + Chọn Blank Presentation để mở một file trình diễn trắng. + From Desighn Template để mở một file trình diễn theo mẫu thiết kế. + From Autocontent Wizard để mở một file trình diễn theo ý tưởng có sẵn. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Ghi một file trình diễn lên đĩa: - Vào File  Save (Save as) hoặc Kích chuột vào biểu tượng Save trên thanh công cụ chuẩn. Khi đó xuất hiện hộp thoại Save As. - Trong Save In, chọn thư mục lưu trữ cho file trình diễn (Thông thường chọn My Document). - Trong hộp file name đánh tên cho file trình diễn  Kích chuột vào Save (hoặc ấn Enter). 3 New Kích Save Gõ Kích Kích Kích chọn thư mục Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point - 5. Mở một file trình diễn có sẵn trên đĩa: - Vào File  Open hoặc kích chuột vào biểu tượng Open trên thanh công cụ chuẩn  Xuất hiện hộp thoại Open. - Trong Hộp Look in chọ thư mục chứa file cần mở. - Kích chuột vào file cần mở  Kích vào nút Open (hoặc ấn Enter). 6. Đóng File trình diễn:  Kích File  Close hoặc ấn đồng thời Ctrl+ F4. 7. Thoát khỏi ch ương trình Pow er Point:  K ích File  Exit hoặc ấn đ ồng thời Alt+F4 ho ặc k ích dấu (X) g óc trên cùng bên ph ải màn h ình. 4 Open Kích Kích Kích Kích chọn thư mục Cách 1 Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point Tiết 2: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN VỚI 1 SLIDE (Lý thuyết + thực hành) 1. Chèn thêm một trang (Slide) mới vào tệp trình diễn (Presentation):  Kích Insert  New Slide hoặc ấn đồng thời Ctrl +M 2. Nhân bản Slide: tạo ra các slide giống hệt với slide đã có.  Kích Insert  Duplicate Slide (Hoặc ấn Alt + I rồi ấn D) 3. Thay đổi cách hiển thị của các Slide:  Cách 1: - Kích View  chọn một trong các cách: + Normal (Hiện danh sách các Slide và Slide hiện hành) + Slide Sorter (Hiện tất cả các Slide) + Slide show (trình diễn Slide hiện tại)  Cách 2: Hoặc kích chuột vào m ột trong các biểu tượng: 5 Thêm mới Slide Nhân đôi Slide Nomal Slide show Slide sorter Cách 2 Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point 4.Thay đổi vị trí của các Slide: di chuyển Slide từ vị trí này sang vị trí khác - Chọn cách hiển thị Slide Sorter (Nomal) kích chuột vào slide cần thay đổi vị trí  Giữ và di Slide đến vị trí mới. 6 Chế độ hiển thị Slide Sorter Chế độ hiển thị Nomal Kích Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point 5. Đặt mầu nền cho Slide: - Kích chuột phải vào giữa slide cần thay đổi màu nền.  Cách 1: Chọn slide Design  xuất hiện cửa sổ Slide design  Chọn kiểu nền ưa thích.  Cách 2: Chọn BackGround  xuất hiện cửa sổ Background  kích chuột vào biểu tam giác chọn: 7 Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point  More colors: Chọn mầu ưa thích  Ok  Apply (đặt nền cho slide hiên tại) hoặc Apply to all (đặt nền cho tất cả các slide trong tệp).  fill Effects: Đặt các hiệu ứng mầu  xuất hiện cửa sổ Fill effects  có thể chọn: + Gradien: + Texture + Pattem: + Picture:  Sau khi chọn xong kích OK  Apply (đặt nền cho slide hiên tại) hoặc Apply to all (đặt nền cho tất cả các slide trong tệp). 6. Đặt hiệu ứng xuất hiện cho Slide khi trình diễn :  Trong mỗi một bài giảng (file trình diễn) có thể chứa nhiều các Slide  vì vậy để các slide xuất hiện có thể lôi cuốn người học, người xem  Ta có thể thêm các hiệu ứng cho các slide.  Kích chuột phải vào giữa Slide  chọn Slide Transition 8 Một mầu Hai mầu Dải nhiều mầu Thay đổi độ sang tối của mầu Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point  Cửa sổ slide Transition xuất hiện  chọn hiệu ứng ưa thích trong hộp Appy to selected. 7. Xoá 1 hay nhiều Slide:  Chọn chế độ hiển thị Slide Sorter (hoặc nomal)  đánh kích chuột vào Slide muốn xoá (giữ Ctrl, kích chuột vào các slide cần xoá)  Ấn phím Delete. 9 Đặt tốc độ xuất hiện của slide Chọn âm thanh xuất hiện của slide Đặt thời gian để slide xuất hiện tự động Slide xuất hiện sau khi kích chuột Áp dụng hiệu ứng cho tất cả các slide (nếu chọn) Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point Bài 3: THÊM CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀO SLIDE (Lý thuyết + Thực hành) 1. Thêm các đối tượng từ thanh Drawing:  Trong quá trình thiết kế các Slide, việc thêm các đối tượng từ thanh Drawing không thể thiếu. Nó cho phép người thiết kế thêm các hộp chữ, hình vẽ hay thay đổi màu sắc… một cách nhanh chóng, dễ dàng.  Hiển thị thanh Drawing trên màn hình (nếu không có) bằng cách: - Kích View  Toolbars Drawing  Thêm các đối tượng từ thanh drawing bằng cách: Kích chuột vào đối tượng cần thêm  đưa chuột đến vị trí trên Slide cần thêm và vẽ theo ý muốn.  Thêm chữ vào đối tượng: Kích chuột phải vào đối tượng  Add text 10 Vẽ đường thẳng Vẽ đường mũi tên Vẽ hình tròn hoặc Elip Vẽ hình vuông, hình chữ nhật Chèn hộp chữ Chèn chữ nghệ thuật Vẽ các hình có sẵn Đặt mầu nền cho đối tượng Đặt mầu đường kẻ cho đối tượng Đặt mầu chữ cho đối tượng Đặt kiểu đường kẻ cho đối tượng Đặt kiểu đường nét đứt cho đối tượng Đặt độ bóng đối tượng Đặt các kiểu đường mũi tên Đặt không gian 3 chiều cho đối tượng [...]... Shadow Style hoặc 3-D Style 2 Chèn một bức tranh (ảnh) từ ngoài vào Slide:  Bài trình diễn sẽ trở lên hấp dẫn nếu như trong file trình diễn có thếm những tranh ảnh minh hoạ liên quan đến nội dung bài giảng kích thích, lôi cuốn người học  Cách 1: Kích chuột vào biểu tượng Trên thanh Drawing  Cách 2: Kích Insert  Picture  From file  Cả hai xuất hiện hộp thoại Insert Picture  Trong Look In chọn... như chữ, tranh, hình vẽ, âm thanh, video….Để lôi cuốn, thu hút người học, người xem ta có thể tạo thêm các hiệu ứng cho các đối tượng khi xuất hiện, đồng thời các hiệu ứng đó cón thể còn nhấn mạnh theo hướng tích cực hơn tới người học, người xem Việc đặt hiệu ứng cho các 16 Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point đối tượng là rất quan trọng và cần thiết khi thiết kế giáo án điện tử Nếu khai... + After Previous: Hiệu ứng được áp dụng ngay sau hiệu ứng của đối tượng trước đó 17 Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point  Đồng thời tac ũng có thể đặt tốc độ xuất hiện các hiệu ứng bằng cách: - Kích chuột vào Tam giác ở ô Speed có thể chọn: + Very Slow: Hiệu ứng xảy ra rất chậm + Slow: Hiệu ứng xảy ra rất chậm +Medium: Hiệu ứng xảy ra x ảy ra ở m ức độ vừa phải + Fast: Hiệu ứng xảy ra . (Hoặc ấn Alt + I rồi ấn D) 3. Thay đổi cách hiển thị của các Slide:  Cách 1: - Kích View  chọn một trong các cách: + Normal (Hiện danh sách các Slide. ý tưởng của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng. Với phần mềm này cho phép giáo viên tạo ra các bài giảng, thể hiện bài giảng một cách linh hoạt, nhịp nhàng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách soạn GAĐT_PP, Hướng dẫn cách soạn GAĐT_PP, Hướng dẫn cách soạn GAĐT_PP, Giới thiệu màn hình power point: Đóng File trình diễn: Nhân bản Slide: tạo ra các slide giống hệt với slide đã có., Đặt mầu nền cho Slide: Đặt hiệu ứng xuất hiện cho Slide khi trình diễn Xố 1 hay nhiều Slide: Thêm các đối tượng từ thanh Drawing:, Chèn thêm Slide từ m ột file trình diễn khác: Chèn đồ thị vào slide: Chèn bảng vào Slide:  Vào Insert  Table  Xuất hiện cửa sổ Insert Table: Thêm File Âm thanh hoặc Video vào Slide :, Đặt hiệu ứng cho các đối tượng: Tạo liên kết cho các đối tượng: