SKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học

14 578 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 17:59

SKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu họcSKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu họcSKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu họcSKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu họcSKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu họcSKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu họcSKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu họcSKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu họcSKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu họcSKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu họcSKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu họcSKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt……………… ………………………………………….trang 02 A.Lý chọn đề tài……………………………… ……… …………………………….03 B.Nội dung…………………………………………… …… ………………………… 03 I- Cơ sở lý luận…… ………………………………… ………………………….03 II- Thực trạng……………… ……………………….……………………………04 IIICác phương …………………………….04 pháp cụ thể……………………… 1/ Presentation ( Giới thiệu từ)……………………… ……………………………05 2/ Teaching ( Dạy từ)………………………………… ………………………… 05 3/ Practice( Luyện tập)……………………………… …………………………… 08 IV- Hiệu đạt được……………………………………….……………………11 V- Kết luận…………………………………………… ………………………….11 C.Ý kiến đề xuất…………………………………………… ………………………… 12 Phụ lục……………………………………………………… ………………………… 13 Nhận xét hội đồng khoa học…………………………… ………………………… 14 Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Trang Trường Tiểu học Hướng Phùng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ex Example T Teacher Ss Students U Unit Sec Section P Page WB Workbook Stb Student Book SGV Sách giáo viên SGK Sách giáo khoa ĐDDH Đồ dung dạy học Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Trang Trường Tiểu học Hướng Phùng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH TIỂU HỌC A - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ cuối kỷ XX, loài người bước vào thời kỳ cách mạng khoa học kỹ thuật, tạo biến đổi sâu sắc mặt đời sống xã hội phạm vi toàn giới Và ngày trước thềm kỷ XXI, giới đứng trước ngưỡng cửa văn minh tin học, người lao động tay chân mà phải lao động trí óc, phải biết chinh phục đỉnh cao trí tuệ áp dụng khoa học vào đời sống Mọi mặt đời sống xã hội gắn với thành tựu tiến khoa học Để có điều này, đòi hỏi người phải có giao lưu học hỏi bạn bè quốc tế Muốn phải biết ngoại ngữ sử dụng cách thành thạo Chính mà thấy việc dạy học ngoại ngữ nhà trường, đặc biệt trường tiểu học nhu cầu thiết yếu bắt buộc Một ngoại ngữ dạy học phổ biến trường phổ thông, trung học tiểu học Việt Nam Tiếng Anh Việc học ngoại ngữ khơng để biết mà để làm việc, để giao lưu với bạn bè quốc tế Bất ngôn ngữ giao tiếp cần phải có vốn từ định để trình bày diễn đạt Mặt khác, với lứa tuổi học sinh tiểu học việc tiếp thu sâu sắc chất ngơn ngũ q khó Chúng ta cần yêu cầu em hiểu biết “ Tiếng Anh” gì? Từ ngữ Tiếng Anh có nghĩa tiếng Việt gì? Để có câu hay hoàn chỉnh ngữ pháp trước hết em phải có nguồn từ vựng phong phú cách dùng từ cho hợp lý Và để học nhớ từ? … Đây lý làm tơi suy nghĩ chọn đề tài nhằm mục đích đưa phương pháp làm để học sinh, mà chủ thể học sinh tiểu học, nhớ từ vựng cách tốt B - NỘI DUNG I Cơ sở lý luận Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Trang Trường Tiểu học Hướng Phùng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học Đây đề tài mang tính chất hẹp, với mục tiêu nhằm phát huy tính tích cực, khả sáng tạo học sinh, nhằm tạo khả nhận biết giải vấn đề cho em, hướng học sinh chủ thể hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo, mạnh dạn giao tiếp sử dụng tốt ngoại ngữ việc đọc nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài, tham khảo trình giảng dạy thực tế thân dựa vào số tài liệu chuyên ngành như: Let’s learn English Book 1-2-3, Teacher’s Book, Work Book, Techniqiues in Teaching Vocabulary, A Course in TEFL Theory, ELTTP me Thodology Course( Oxford University Puss-Auen.V.F) II Thực trạng Qua thực dạy môn tiếng Anh tiểu học nhận thấy thực trạng chung hầu hết học sinh chưa nhận thấy tầm quan trọng học môn tiếng Anh, lơ xem nhẹ mơn bậc tiểu học Nên trình học em chưa tập trung cao độ để việc học có kết cao Một thực trạng khó khăn chung mức độ tiếp thu em hạn chế thời lượng dành cho mơn học lại q ít, đặc thù lớp học Việt Nam nói chung q đông học sinh nên việc tập trung ý việc rèn luyện thực hành hạn chế Vấn đề đáng quan tâm đa số học sinh xã đến trường chủ yếu em dân tộc thiểu số nên việc tiếp thu môn thực khó khăn em lung túng với Tiếng Việt Mặc dù sách giáo khoa đại cấu trúc chủ điểm học, gần gũi với sống hàng ngày, sát với mục đích nhu cầu hứng thú em, song qua giảng tiếp xúc với học sinh nghĩ làm để dạy học có hiệu hơn, sáng tạo để học sinh vừa thích thú vừa hiểu bài, dạy đạt chất lượng chiều sâu Trong học chia làm nhiều tiết dạy, tổng hợp việc dạy từ vựng, ngữ pháp việc thực hành tiết học với thời lượng 40 phút Nhưng đề cập riêng đến việc dạy từ vựng tiết học phù hợp với đối tượng học sinh đồng thời giáo viên dễ thực III- Các phương pháp cụ thể Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Trang Trường Tiểu học Hướng Phùng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học Kỹ thuật dạy từ vựng khác tùy theo trình độ lứa tuổi người học tùy vào lĩnh vực thuộc từ loại Qua việc học tập nghiên cứu tài liệu từ thực tế giảng dạy rút số phương pháp thủ thuật dạy từ vựng mà thực cho thấy hiệu cao, học lơi có hứng thú sau: 1/ Presentation( Giới thiệu từ) Đây phần giới thiệu từ vựng Người dạy phải giới thiệu cho người học biết hình thái( cách phát âm chữ viết) ngữ nghĩa từ Với phần người dạy dùng cách sau để giới thiệu từ cách sinh động: Ex: Khi dạy từ table (cái bàn) người dạy đọc từ viết lên bảng (giới thiệu hình thái từ) giới thiệu nghĩa từ cách sau: - Dùng đồ vật thực lớp (realia), đồ chơi trẻ em, mô hình (toys, objects, visuals) … - Vẽ trực tiếp hình bảng (drawing), dùng tranh ảnh (pictures), biểu đồ (charts), tranh treo tường, bìa có dán tranh cắt từ họa báo hay tạp chí… - Cho người học bắt chước, người dạy dùng nét mặt cử điệu bộ, hành động (body language, action)… - Đối chiếu, so sánh với từ học (Syntonym/ Antonym – đồng nghĩa phản nghĩa) - Liệt kê tên (Enumeration) : ví dụ dạy từ house (ngơi nhà) người dạy liệt kê thành phần có liên quan đến nhà như: window, door, room, bathroom, living room… - Cho định nghĩa (Definition), giải thích (Explanation), diễn giảng (paraphrasing), ví dụ ( Example) dịch nghĩa từ (Translation) - Đoán nghĩa khám phá nghĩa từ qua số tập đơn giản như: tra từ điển, ghép từ tranh minh họa từ, ghép từ nghĩa… 2/ Teaching ( Dạy từ) - Khi dạy nghĩa từ, người dạy không nên dịch nghĩa từ suông mà cần cho ví dụ minh họa cho nghĩa cách dùng từ để người học hiểu nhớ lâu Chỉ dùng tiếng Việt dạy nghĩa từ từ danh từ trừu tượng Ex: dạy từ table, chair, desk…: người dạy vừa giới thiệu hình thái từ vừa giới thiệu nghĩa từ đồng thời cho ví dụ để học sinh nhớ cách Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Trang Trường Tiểu học Hướng Phùng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học T: ( vào bàn nói): Look! This is a table ( Đây bàn) A table A table Ss: A table T: ( vào bàn): What’s it? Ss: A table T: In Vietnamese? Ss: bàn Như học sinh vừa biết nghĩa từ table vừa biết đặt câu với từ table (Tiếp tục với từ lại) - Sau giới thiệu nghĩa từ, để kiểm tra lại mức độ tiếp thu người học, người dạy yêu cầu người học nói lại nghĩa từ tiếng Anh/Việt tùy trình độ Bước giúp cho người học hiểu khuyến khích họ lắng nghe cách dùng từ văn cảnh tiếng Anh Ví dụ muốn kiểm tra lại người học nghĩa từ house, người dạy dùng số hình vẽ có hình ngơi nhà người học nghĩa từ house - Với người học Tiếng Anh học sinh tiểu học việc học nhớ nghĩa từ điều vô quan trọng việc học tiếng Vì người dạy khơng nên cho người học ngồi lặp lại từ nhiều lần, điều dễ làm cho em chán không đem lại hiệu cho việc nhớ nghĩa từ Các em kiểm tra cách đọc nghĩa từ kết hợp cách khuyến khích cá nhân tổ xem em nói nghĩa đọc từ mà người dạy đưa có thưởng Đây hoạt động gây nhiều hứng thú lứa tuổi em - Đối với lớp học tiếng Anh bậc tiểu học người dạy không phiên âm từ Chỉ nên khuyến khích em nghe phát âm từ theo mức dộ nghe ghi cách đọc từ tiếng Việt theo hiểu biết Vì trình độ tiếng Việt em hạn chế, nên tập trung vào việc hoc chữ viết hai hệ thống tiếng Việt tiếng Anh Khơng nên bắt em học kí hiệu phiên âm quốc tế làm cho em nhầm lẫn chữ viết kí hiệu phiên âm từ - Có trường hợp từ vựng dạy gồm nhiều từ với có nghĩa khác tách riêng từ lại có nghĩa khác, ví dụ từ “Good morning” ( Chào buổi sáng) Đây đơn vị gồm hai từ “Good” ( tốt) “morning” (buổi sáng), đơn vị từ “ Nice to meet you” ( Rất vui gặp bạn) gồm từ riêng biệt có nghĩa Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Trang Trường Tiểu học Hướng Phùng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học ghép lại: “nice” ( tốt, đẹp), “to meet” (gặp), “you” ( bạn) Nếu ghép nghĩa từ lại với câu khơng có nghĩa nguyên tiếng Anh làm cho em hoang mang nhầm lẫn Vì người dạy không nên tách từ để dạy trường hợp Trong tiếng Anh có nhiều trường hợp thế, người dạy phải khuyến khích em có mẫu giấy sổ tay nhỏ để ghi chép từ đặc ngữ/thành ngữ tiếng Anh có ghi nghĩa cách dùng - Lứa tuổi tiểu học lứa tuổi dễ học theo có sẵn Vì người dạy khơng nên giải thích nhiều cấu trúc đơn vị từ Trong chương trình tiếng Anh lớp 4, em học mẫu câu “Would you like some milk?” Mặc dù cấu trúc ngữ pháp hoàn chỉnh, với chương trình tiếng Anh giao phương pháp chức năng/ý niệm, người dạy cần xem đơn vị từ vựng tránh việc người học phân tích cấu trúc đơn giản giải thích cho em hiểu nghĩa câu dùng để “ mời thứ gì” cần đưa thêm số ví dụ đủ: “Would you like some water?”, “Would you like some ice-cream?”… - Đôi lúc người dạy cần phải giải thích khác biệt nghĩa không cho nghĩa từ Ngôn ngữ hệ thống, việc giải thích nghĩa nên thơng qua hình ảnh so sánh đối chiếu Ví dụ để dạy nghĩa hai từ “big” “small”, người dạy cần vẽ lên bảng thước kẻ lớn nhỏ người học hình dung nghĩa từ - Trong tiếng Anh tiếng Việt, từ thường có liên hệ với từ khác Vì việc dạy từ theo mối quan hệ đồng nghĩa phản nghĩa hiệu Đồng nghĩa khơng có nghĩa giống hệt mà chúng có nghĩa tương tự: ví dụ từ “see”( nhìn, thấy, xem) từ “look”(nhìn); từ “table” từ “desk” (cái bàn) - Việc dạy từ vựng vấn đề quan trọng việc học để nhớ từ lâu quan trọng không Người dạy không nên ép buộc người học phải học theo cách gò bó định mà khuyến khích động viên người học chủ động nghĩ cách học thuộc từ theo kiểu riêng Tuy nhiên người dạy đưa số kinh nghiệm làm tâm điểm giúp người học bước đầu thử nghiệm - Để trình dạy học từ vựng có hiệu khơng nhàm chán, người dạy phải ln thay đổi cách dạy nghĩa từ; có nghĩa thay đổi kỹ thuật dạy từ vựng cho lôi làm cho người học dễ nhớ Tơi nêu cụ thể phương pháp mà gây hứng thú hiếu kỳ học sinh bậc tiểu học như: vẽ hình trực tiếp lên bảng không cần sắc sảo mà cần hình que (stick, figures) Hoặc dùng đồ vật thật chẳng hạn đồ chơi diễn tả hành động… Sinh động sôi người dạy cho người học bắt chước thực việc vẽ hình, đưa đồ vật làm Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Trang Trường Tiểu học Hướng Phùng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học hành động cho từ học Đây cách mà thật thu hút tập trung ý học sinh đồng thời giúp em nhớ từ lâu - Ngoài phương pháp cụ thể, người dạy kết hợp lúc nhiều kỹ thuật để dạy từ yêu cầu phải thao tác nhanh tránh thời gian Ví dụ để dạy từ “walking”, sau đọc viết từ lên bảng, người dạy nói: T: Look at the picture He’s walking Now, look at me I’m walking, too.(bắt chước hành động đi) Walking, walking It’s an action Repeat Walking Sts: walking T: Good St A, what does “walking” mean in Vietnamese? Sts: 3/ Practice ( Luyện tập) - Sau người học hiểu nghĩa từ người dạy cho người học luyện tập cách làm số tập để giúp họ hiểu rõ thêm cách dùng từ qua hoạt động lớp đồng thời giúp người học rèn luyện thêm số kỹ khác nghe, nói … Một số hoạt động gợi ý sau: * Phản ứng toàn thân ( Total Physical Response – TPR) Ex: T: Stand up Sts: ( thực hành động đứng lên) T: Sit down Sts: ( thực hành động ngồi xuống) v v * Xếp từ theo nhóm, chủ điểm(Word groups, topics) Ex: Put the words in the right columns (U.5 – Exercise 1/ page 38 – Workbook 2) English twelve ruler Science Ten Art map Maths Seventeen School subjects notebook School objects eleven pencil Numbers * Circle the odd one out (loại từ khác nhóm/ nghĩa) Ex: Circle the odd one out: May April June Mai * Chuỗi tập liên hoàn Mai Ex1: Complete the dialogue using the words given (Hoàn thành câu/đoạn hội thoại dùng từ cho sẵn)(Exercise – U.6 – P.48/ WB 2) sing – Thursday – When – Do – during Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Trang Trường Tiểu học Hướng Phùng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học A: (1) _ you like Music? B: Yes, I A: (2) _do you have it? B: On Monday and (3) _ A: What you (4) Music lesson? B: We (5) _songs in Vietnamese and English Ex2: Complete the sentences ( Hoàn thành câu) ( E.4 – U.6 – P.47/ WB 2) 1- A: en you have Engli ? B: On Thur ay and Wedne ay 2- A: at subjects you have on Tue ay? B: M ths and nfor at cs * Matching (nối): Nối từ/ cụm từ cột A với từ cột B; Nối từ/cụm từ với tranh, đồ vật v v Ex: Nối từ/cụm từ với tranh a hat a fish to swim Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Trang Trường Tiểu học Hướng Phùng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học to play football a cat * Trò chơi hoạt động dạy từ( Games and Activities)  Matching pairs( ghép đơi): Dùng nhóm thẻ A ( viết từ tiếng Anh); nhóm thẻ B (viết nghĩa từ đó) Xáo trộn nhóm thẻ Sau phát cho nhóm người học nhóm thẻ gồm nhóm A nhóm B Quy định thời gian xem nhóm ghép thẻ nhiều  Crossword Puzzle ( Ô chữ) ( Part 6: Let’s Play – U.6 – Sec.B – P.61/ StB1)  Word square ( Ô chữ) (Part 6: Let’s Play – U.8 – Sec.B – P.81/ StB2)  Rub out and remember  Slap the board ( Part 6: Let’s Play – U.7 – Sec.B – P.73/StB2)  What and where ( Part 7: Let’s Play – U.8 – Sec.A – P.77/StB2)  Picture drill (Part 6: Let’s Play – U.10 – Sec.B – P.101/StB2)  Guess the picture  Snakes and ladders ( Part 6: Let’s Play – U.11 – Sec.B – P.109/StB1)  Simon says (Part 7: Let’s Play – U.4 – Sec.A – P.41/StB2)  Bingo ( Part 7: Let’s Play – U.9 – Sec.A – P.85/StB1)  Kim’s Game ( Part 7: Let’s Play – U.12 – Sec.A – P.113/StB1)  Chinese Whisper ( Part 7: Let’s Play – U.5 – Sec.A – P.49/ StB2)  Hang Man (Part 7: Let’s Play – U.7 – Sec.A – P.69/ StB2)  Read drill  Board drill  Ordering Ngoài việc thực hành để hiểu nhớ từ hình thức tập nêu trên, người dạy cho người học thực hành thêm nhằm mục đích củng cố hay tổng kết lại Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Phùng Trang 10 Trường Tiểu học Hướng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học nội dung lĩnh vực từ vựng mà em học ( Further Practice) cách tổ chức trò chơi nhỏ như: Lucky numbers; Pelmanism; Jumble words; Dictation Lists; Network; Finding Friends; Wordstorm; Noughts and Crosses IV- Hiệu đạt - Sau q trình nghiên cứu tơi áp dụng phương pháp vào dạy khối lớp 3( 3A,B) khối lớp 4( 4A, B) ngồi áp dụng cho khối cho thấy kết đạt cao Với kết khảo sát ban đầu chưa thực áp dụng thủ thuật số học sinh hiểu nhớ từ vựng trình học tiếng Anh đạt 20% - 25% tổng số học sinh khối lớp - Sau áp dụng thủ thuật vào trình dạy từ vựng cho tiết học, học có kết cao: ` Chưa áp dụng SK Đã áp dụng SK Khối 40% 90% Khối 45% 94% Khối 50% 85% - Trên kết đạt ban đầu áp dụng phương pháp dạy từ vựng Tuy chưa cao với mức độ yêu cầu so với đối tượng người học em học sinh tiểu học đồng thời quỹ thời gian hạn hẹp tiết học theo quy định từ 35 -40 phút tơi thấy dấu hiệu khả quan Tất cấu trúc học chương trình tiếng Anh tiểu học nói chung, chương trình Let’s Learn English nói riêng hầu hết phân bố giống Các dạy từ vựng áp dụng để dạy cho học sinh tất khối lớp 3,4,5 trường Kết cho thấy học sôi hứng thú giới thiệu từ mới, trò chăm lắng nghe nhớ từ lớp V- Kết luận - Để có dạy từ vựng tốt hút học sinh có hiệu quả; để có phương pháp kết trên, việc sử dụng sách giáo viên, sách tham khảo…thì trình dạy học sau dạy tơi tự luận lại tiến trình phương pháp truyền đạt có điểm tốt tâm đắc, điểm chưa thực ý để từ rút kinh nghiệm cho Đồng thời thường xuyên dự học hỏi điều hay đồng nghiệp, nhờ đồng nghiệp dự góp ý cho mình( ppdh tích cực tiểu học) Tích cực nghiên cứu tài liệu có liên quan lĩnh vực ngơn ngữ đặc biệt tiếng Anh Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Phùng Trang 11 Trường Tiểu học Hướng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học - Ngồi yếu tố góp phần làm nên thành công đồ dùng giáo cụ trực quan Tơi ln tìm tòi sưu tầm thêm vật dụng làm đồ dùng học tập cho học tập giảng dạy tranh ảnh, lịch cũ, bìa cứng, đồ vật nhựa đồ chơi trẻ em…Bởi lứa tuổi em học sinh bậc tiểu học ln thích khám phá trực quan sinh động - Vấn đề cuối mà muốn chia sẻ công tác giảng dạy thực tốt nguyên tắc:  Chuẩn bị dạy chu đáo trước đến lớp  Phân bố thời gian mục dạy phù hợp  Chủ động dạy  Có tầm quan sát học sinh lớp tốt  Khuyến khích học sinh trình học  Kiểm tra hiểu học sinh phần “ Further Practice”  Hướng dẫn học sinh tự học nhà sau tiết học Trên số phương pháp suy nghĩ tơi q trình dạy từ vựng tiếng Anh bậc tiểu học Tôi xin mạnh dạn nêu để góp phần nâng cao hiệu dạy học tiếng Anh bậc tiểu học Rất mong quý đồng nghiệp bổ sung thêm để đề tài ngày phong phú hiệu Về thân, xin chân thành cám ơn góp ý nhiệt tình khơng ngừng học hỏi tìm tòi thêm phương pháp để có nhiều kết dạy tốt C - Ý KIẾN ĐỀ XUẤT Để đáp ứng tốt việc dạy học tiếng Anh trường Tiểu học đạt hiệu quả; để áp dụng triệt để phương pháp thủ thuật dạy từ vựng SKKN xin mạnh dạn đề xuất với Bộ GDĐT phối hợp với Nhà xuất phát hành kịp thời tài liệu hỗ trợ cho việc dạy học tiếng Anh cụ thể SGV, băng đĩa, tranh ảnh…v.v Tăng thêm thời gian học cho em tiết Ngoài ra, xin đề nghị với Sở GDĐT thường xuyên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng để nâng cao hiệu dạy học tiếng Anh bậc Tiểu học Đối với nhà trường, cần đầu thêm trang thiết bị dạy học SGK, SGV, SNC, ĐDDH, phòng LAB… Hướng Phùng, ngày 28 tháng 03 năm 2014 Người viết Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Phùng Trang 12 Trường Tiểu học Hướng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học Nguyễn Phước Ngọc Sương PHỤ LỤC Các tài liệu tham khảo Let’s Learn English Book 1-2-3 Work Book Teacher’s Book Techniques in Teaching Vocabulary A course in TEFL Theory ELTTP me Thodologg Caurse ( Oxford University Puss-Auen.V.F) Sổ tay người dạy tiếng Anh( Tác giả: Phan Hà, Từ Anh, Mai Vi Phương, Hồ Tấn) NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Phùng Trang 13 Trường Tiểu học Hướng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GD & ĐT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Phùng Trang 14 Trường Tiểu học Hướng ... dung dạy học Người thực hiện: Nguyễn Phước Ngọc Sương Trang Trường Tiểu học Hướng Phùng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH TIỂU... Trường Tiểu học Hướng Phùng Nghiên cứu phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học Kỹ thuật dạy từ vựng khác tùy theo trình độ lứa tuổi người học tùy vào lĩnh vực thuộc từ loại Qua việc học tập... học nhà sau tiết học Trên số phương pháp suy nghĩ tơi q trình dạy từ vựng tiếng Anh bậc tiểu học Tôi xin mạnh dạn nêu để góp phần nâng cao hiệu dạy học tiếng Anh bậc tiểu học Rất mong quý đồng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học, SKKN Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh bậc Tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn