giao an lịch su 7

3 538 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:27

Giáo án lòch sử 7 NS :23/4/2007 ND :25/4/2007 Tiết PPCT : 63 Bài 29 : ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ VI I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Về kiến thức:  Lòch sử thế giới: _ Sự hình thành, phát triển và suy vong của chế độ phong kiến ở châu Âu. _ Những cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu. _ hình thành. phát triển và suy vong của các quốc gia phong kiến ở Trung Quốc và Đông Nam Á.  Lòch sử Việt Nam: _ Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê thế kỉ X. _ Nước Đại Việt thời Lý thế kỉ XI – XII, xây dựng đá6t nước và kháng chiến chống Tống. 2/ Tư tưởng: trân trọng những thành tựu mà nhân loại đạt được thời trung đại. _ Bồi dưỡng cho học sinh nhận thức về sự phát triển hợp qui luật của xã hội loài người từ chế độ nô lệ  chế độ phong kiến  xã hội tư bản chủ nghóa. _ Tự hào về quá trình đấu tranh gìn giữ nền độc lập mới giành được, ý htức chấp hành pháp luật và bảo vệ tổ quốc và tự hào là dân tộc nước ĐạiViệt. 3/ Kó năng: Hệ thống hóa kiến thức bằng biểu đồ, lược đồ và tường thuật trận đánh bằng bản đồ 4/ Trọng tâm: Ôn tập từ tiết 1 đến tiết 16. 5/ Phương pháp: tổng hợp, so sánh, đặt vấn đề, pháp vấn. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC _ Lược đồ thế giới trung đại. _ Lược đồ cuộc kháng chiến chống Tống. _ 1 số tranh ảnh về danh nhân văn hóa thế giới tiêu biểu, các anh hùng dân tộc, các công trình nghệ thuật tiêu biểu (nếu có). III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  Kiểm tra bài củ: 1. Em hãy trình bày lại âm mưu xâm lược của nhà Tống đối với Đại Việt. 2. Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống ? 3. Em hãy trình bày lại cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt của nhân dân ta ? 4. Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi ? Ý nghóa lòch sử của chiến thắng này ? A/ Giới thiệu bài mới: Qua 16 tiết học, các em đã tìm hiểu về lòch sử thế giới với sự hình thành, phát triển và suy vong của chế độ phong kiến cùng với sự ra đời của chủ nghóa tư bản trong lòng chế độ phong kiến. Lòch sử Việt Nam với buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (thế kỉ X) và nước Đại Việt thời Lí (thế kỉ XI – XII). Để chuẩn bò tuần sau kiểm tra 1 tiết, ta cần ôn lại các kiến thức trên. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP ********** 1/ Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ ? 2/ Thời kì phát triển của chế độ phong kiến phương Đông và phương Tây là thời gian nào ? 3/ Thời kì khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến ở phương Đông, phương Tây là thời gian nào 4/ Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây là gì ? 5/ Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào ? Quan hệ giữa các giai cấp ấy như thế nào ? Hình thức bóc lột chủ yếu của xã hội phong kiến là gì ? Giáo viên: Trinh Thế Hậu Trang 32 Giáo án lòch sử 7 6/ Thành thò trung đại ra đời trong khoảng thời gian nào ? Có đặc điểm gì ? Tác dụng của nền kinh tế thành thò ? 7/ Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được xác lập từ thời nào ? 8/ Em hiểu thế nào là chế độ quân chủ ? Chế độ quân chủ phương Đông khác phương tây như thế nào 9/ Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào ? 10/ Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước ? 11/ Tại sao lại xảy ra tình trạng “loạn 12 sứ quân” 12/ Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lónh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập STT kiện Ngô Quyền Đinh Bộ Lónh 1 Đánh bại ngoại xâm X 2 Thống nhất đất nước X 3 Dẹp nạn cát cứ X 4 Đặt nền móng cho 1 quốc gia độc lập X 5 Củng cố nền độc lập đất nước X 13/ Em lập sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền theo mẫu sau VUA QUAN VĂN QUAN VÕ Thứ sử các châu (châu Hoan, châu Phong …) 14/ Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương và đòa phương thời Tiền Lê : 15/ Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh – Tiền Lê có bước phát triển ? 16/ Đời sống xã hội và văn hóa nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi ? 17/ Thăng Long đã được hình thành và phát triển như thế nào ? 18/ Nhà Lý xây dựng bộ máy chính quyền ra sao ? So sánh với thời Đinh – Tiền Lê. 19/ Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất ? 20/ Em hãy trình bày cuộc kháng chiến chống Tống của nhân dân ta ? 21/ Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi ? Ý nghóa lòch sử của chiến thắng này ? 22/ Em hãy sắp xếp các chi tiết về cuộc kháng chiến chống Tống theo trình tự thời gian : 1. Sau khi chặn giặc ở cửa sông Bạch Đằng 2. Năm 981, Hầu Nhân Bảo chỉ huy quân thủy – bộ kéo vào nước ta Giáo viên: Trinh Thế Hậu Trang 33 QUAN VÕ VUA THÁI SƯ, ĐẠI TĂNG QUAN QUAN VĂN 10 LỘ PHỦ CHÂU Giáo án lòch sử 7 3. Lê Hoàn phục kích tiêu diệt giặc ở đường bộ, giết Hầu Nhân Bảo 4. Cuộc kháng chiến thắng lợi 23/ Hãy sắp xếp các ý sau cho đúng trình tự thời gian việc nhà Lý chủ động tiến công phòng vệ : 1. Lý Thường Kiệt chủ trương “tiến công trước để tự vệ” 2. Tháng 10/1075 Lý Thường Kiệt và Tôn Đản chỉ huy 10 vạn quân chia hai đường thủy-bộ tấn công châu Ung, châu Khâm và châu Liêm 3. Lý Thường Kiệt rút quân về, chuẩn bò phòng tuyến chặn giặc 4. Sau 42 ngày chiến đấu, ta hạ thành Ung Châu B/ Sơ kết bài học: IV/ CÂU HỎI TỔNG KẾT _ Hỏi lại các câu hỏi trong bài ôn tập. V/ DẶN DÒ _ Học kó bài để làm bài kiểm tra 1 tiết. _ Làm bài kiểm tra 1 tiết (45 phút) vào tiết sau. ******************** Giáo viên: Trinh Thế Hậu Trang 34 . Giáo án lòch sử 7 NS :23/4/20 07 ND :25/4/20 07 Tiết PPCT : 63 Bài 29 : ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ VI I/ MỤC TIÊU BÀI. đại. _ Lược đồ cuộc kháng chiến chống Tống. _ 1 số tranh ảnh về danh nhân văn hóa thế giới tiêu biểu, các anh hùng dân tộc, các công trình nghệ thuật tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lịch su 7, giao an lịch su 7, giao an lịch su 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn