Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ

32 540 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Hãy đọc một đoạn thơ hoặc bài Hãy đọc một đoạn thơ hoặc bài thơ viết về mùa Xuân mà em đã thơ viết về mùa Xuân mà em đã học, nêu ngắn gọn cảm nhận về vẻ học, nêu ngắn gọn cảm nhận về vẻ đẹp mùa xuân trong thơ ca đẹp mùa xuân trong thơ ca Tiết 116 Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Mùa Xuân Nho Nhỏ Bµi míi ? Qua phÇn chó thÝch SGK gióp ? Qua phÇn chó thÝch SGK gióp em biÕt g× vÒ nhµ th¬ Thanh H¶i em biÕt g× vÒ nhµ th¬ Thanh H¶i TiÕt 116 TiÕt 116 Mïa Xu©n Nho Nhá Mïa Xu©n Nho Nhá a. a. Con người và cuộc đời: Con người và cuộc đời: -Ông sinh năm 1930 mất năm 1950 -Ông sinh năm 1930 mất năm 1950 -Quê Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa -Quê Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế Thiên-Huế -Là thế hệ nhà thơ trưởng thành trong -Là thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp,có công lớn kháng chiến chống Pháp,có công lớn trong việc xây dựng nền văn học cách trong việc xây dựng nền văn học cách mạng miền Nam mạng miền Nam Tiết 116 Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Mùa Xuân Nho Nhỏ b. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ ? Hoàn cảnh ra đời của bài thơ có gì đặc biệt ? Hoàn cảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì Tiết 116 Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Mùa Xuân Nho Nhỏ Trả lời Trả lời : : - Bài thơ Mùa Xuân nho nhỏ được - Bài thơ Mùa Xuân nho nhỏ được sáng tác khi Thanh Hải đang nằm sáng tác khi Thanh Hải đang nằm trên giường bệnh, sống những ngày trên giường bệnh, sống những ngày cuối cùng trước lúc đi xa cuối cùng trước lúc đi xa - Giúp chúng ta hiểu hơn về tình yêu - Giúp chúng ta hiểu hơn về tình yêu cuộc sống, khát vọng sống của nhà cuộc sống, khát vọng sống của nhà thơ thơ Tiết 116 Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Mùa Xuân Nho Nhỏ TiÕt 116 TiÕt 116 Mïa Xu©n Nho Nhá Mïa Xu©n Nho Nhá [...]... xao xuyến -ẩn dụ : Mùa Xuân nho nhỏ Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Dù rằng đã già, dù rằng đang bị bệnh nặng, dù đang ở giữa ranh giới mong manh của sự sống- cái chết nhà thơ vẩn nuôi ước nguyện cháy bỏng : sống, dâng hiến cho đời Tiết 116- Mùa Xuân nho nhỏ ? Theo em, có gì đặc biệt trong quan niệm về mùa Xuân đời người của tác giả Tiết 116- Mùa Xuân nho nhỏ Trả lời: Lẽ thường mùa Xuân đời người chỉ... đời Đoạn 3 : Phần còn lại : Quan niệm về mùa xuân đời người Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ 2 Cảm nhận: ? Nét vẽ mùa xuân thiên nhiên hiện lên qua những hình ảnh thơ , âm thanh nào ?Nêu cảm nhận của em về thế giới mùa xuân ấy Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Các hình ảnh: -Dòng sông xanh -Bông hoa tím biếc Âm thanh : -Tiếng hót của chim Chiền Chiện Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Các hình ảnh trên mở ra trước mắt người.. .Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ 3.Tìm hiểu chú thích ( Sách giáo khoa) Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ II Tìm hiểu Văn bản 1 Bố cục: ? Bài thơ có thể chia làm mấy phần Em hãy chia đoạn và gọi tên nội dung từng phần đó Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Bài thơ có thể chia làm 3 phần: Đoạn 1: Từ đầu đến tôi đưa tay tôi hứng : Vẽ đẹp mùa xuân thiên nhiên Đoạn 2: Tiếp đó đến cứ đi lên phía trư ớc : Vẽ đẹp mùa xuân. .. trên lưng +Người ra đồng - lộc trải dài nư ơng mạ Tiết 116- Mùa Xuân Nho Nhỏ ? Hãy tưởng tượng thế giới mùa Xuân cuộc đời qua các hình ảnh thơ, qua từ láy hối hả- xôn xao ?Mùa xuân cuộc đời trên trang thơ còn gắn với điều kỳ diệu nào nữa Tiết 116- Mùa Xuân Nho Nhỏ Một mùa Xuân cuộc đời với nhịp sống khẩn trương, nhộn nhịp, hồ hởi, phấn khởi Một mùa Xuân cuộc đời có sự góp sức chiến đấu bảo vệ của... sản xuất -Tiết 116- Mùa Xuân Nho Nhỏ Một mùa Xuân cuộc đời còn gắn truyền thống đấu tranh ngàn năm, dù còn vất vả, dù phải gian lao thế nhưng vẫn như vì saođi lên phía trước Tiết 116- Mùa Xuân Nho Nhỏ ? Hãy đọc thầm đoạn thơ cuối, gọi tên các biện pháp nghệ thuật được nhà thơ sử dụng ? Nhà thơ muốn nhắn gửi điều gì qua các biện pháp nghệ thuật, từ ngữ hình ảnh thơ Tiết 116- Mùa Xuân Nho Nhỏ + Các... về nhà thơ- bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Một con người sắp từ cõi trần, bị ốm đau mà vẫn yêu thiên nhiên đến thiết tha cháy bỏng, yêu mãnh liệt như thế thì thật đáng quí, đáng trân trọng Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ ?Mùa xuân cuộc đời trong đoạn 2 của bài thơ được làm nên bởi những từ ngữ, hình ảnh nào Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Các hình ảnh thơ, từ ngữ : +Người cầm súng-... thì Xuân sẽ đến với anh bất kể tuổi tác, bệnh tật Đây là một quan niệm hết sức mới mẻ, có ý nghĩa Tiết 116 Mùa Xuân nho nhỏ III Tổng kết: ? Em hãy đọc lại bài thơ một lần nữa và nêu nhận xét khái quát về nghệ thuật được sử dụng trong văn bản ? Em hãy gấp trang sách lại , tưởng tư ợng bức tranh mùa Xuân trong bài thơ, tư ởng tượng thế giới tình cảm của tác giả Tiết 116 Mùa Xuân nho nhỏ Trả lời: *Mùa Xuân. .. Trả lời: *Mùa Xuân nho nhỏ là bài ca về mùa Xuân, một bài ca được làm nên bởi thế giới ngôn ngữ trong sáng, hình ảnh thơ giản dị, nhịp thơ rộn ràng,.nóng và ấm hơi Xuân của đất trời- cuộc đời-lòng người *Bài thơ là mùa Xuân nho nhỏ ,là khát vọng sống, là tình yêu quê hương, đất nước của một tâm hồn thơ Chúc mùa Xuân luôn luôn hiện hữu trong trái tim, tâm hồn các em Một mùa Xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng... sông, màu xanh của bầu trời Xuân. Đặt giữa nền xanh ấy là bông hoa tím, chỉ là một mà có sức lay động hồn người, tạo nên nét đẹp mang hồn đất Huế Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Giữa không gian bao la ấy xuất hiện tiếng hót của chim Chiền Chiện, tiếng hót căng tròn-đầy ngỡ như từng giọt đang rơi xuống để nhà thơ tôi đưa tay tôi hứng Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ ?Qua bức tranh mùa Xuân giúp em hiểu gì về nhà . suy nghĩ gì Tiết 116 Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Mùa Xuân Nho Nhỏ Trả lời Trả lời : : - Bài thơ Mùa Xuân nho nhỏ được - Bài thơ Mùa Xuân nho nhỏ được sáng. khát vọng sống của nhà thơ thơ Tiết 116 Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Mùa Xuân Nho Nhỏ TiÕt 116 TiÕt 116 Mïa Xu©n Nho Nhá Mïa Xu©n Nho Nhá 3.T×m hiÓu chó thÝch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ, Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ, Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ