Đánh giá kết quả điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính bằng sóng xung kích

32 159 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2017, 00:13

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH THIẾU MÁU CƠ TIM CỤC BỘ MẠN TÍNH BẰNG SĨNG XUNG KÍCH BS: Lê Duy Thành Đặt vấn đề - Mỹ (2010) triệu BN có bệnh ĐMV 350,000/năm đau ngực xuất - Bệnh TMCTCBMT chiếm ½ số BN có bệnh ĐMV - Châu Âu có 600.000 BN tử vong hàng năm bệnh ĐMV - Viên tim mạch quốc gia Việt Nam (2007) bệnh ĐMV chiếm tỷ lệ ngày tăng: năm 2003: chiếm 11,2 %, năm 2007: chiếm 24% bệnh lý tim mạch - Tỷ lệ chết tim mạch BN có bệnh TMCTCBMT 11,8% - Có phương pháp điều trị bệnh TMCTCBMT: Nội khoa, PCI, CABG - Có tỷ lệ khơng thể tái thơng PCI CABG Hoa Kỳ (12%), Châu Âu (10%) BN đau ngực tái thơng ĐMV Đặt vấn đề BTMCTCBMT: Bệnh sinh tích tụ mảng bám vữa xơ thành ĐMV, gây hẹp lòng ĐM làm giảm cung cấp máu cho vùng tim tương ứng: + Cơn đau thắt ngực (CĐTN) ổn định: dạng hay gặp -Tuổi: Tuổi cao nguy mắc bệnh ĐMV cao - Giới: Nguy mắc bệnh ĐMV bệnh tim mạch nam > nữ - Yếu tố di truyền yếu tố gia đình - THA: Làm gia tăng nguy nặng thêm bệnh ĐMV - RLLP máu: Tăng LDL-c, Giảm HDL-c,Tăng Triglycerid - Hút thuốc lá: Làm tăng nguy mắc bệnh ĐMV lên 30-50% - Béo phì: BMI  30 kg/m2 bệnh mạch vành tăng rõ rệt - Đái tháo đường kháng Insulin Các XN chẩn đoán: ECG, ECG gắng sức, Holter ECG, Siêu âm tim, SA tim GS, MSCT, XHTMCT, Chụp ĐMV qua da Đặt vấn đề Các phương pháp điều trị +Nội khoa: Giảm yếu tố nguy cơ, thay đổi lối sống, dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu, Statin, Nitrats, Block Beta, Block Canci, ACE inhibitor, thuốc mở kênh Kali, chuyển hóa… + Can thiệp ĐMV qua da: gồm nong bóng đặt stent + PT cầu nối chủ vành: Thích hợp tổn thương nhiều nhánh ĐMV, xoắn vặn, vơi hóa nhiều khơng phù hợp can thiệp + Các phương pháp khác: Cắt gọt mảng vữa xơ, đốt mảng vữa xơ nhiệt, Tia Laser (Laser nội mạch, Laser khoan thủng tim từ thượng tâm mạc đến tâm thất), tế bào gốc + Điều trị sóng xung kích: Tiến hành 2001 Hoa Kỳ Đối tượng nghiên cứu Đối tượng: 38 BN có BTTMCBMT điều trị khoa A2 - BVTWQĐ 108 - Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm bệnh: BN có BTMCTCBMT khơng phù hợp với PCI CABG có đau ngực dai rẳng điều trị nội khoa tối ưu BN có BTMCTCBMT xuất đau ngực điều trị nội khoa tối ưu tái thông ĐMV PCI CABG Đối tượng nghiên cứu - Tiêu chuẩn loại trừ nhóm bệnh BN có huyết khối buồng tim BN có NMCT vòng tháng BN lấy số siêu âm tim xác BN khơng đồng tham gia vào nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu: Mô tả theo dõi dọc tháng, so sánh với nhóm trước điều trị Các bước tiến hành: -Bước 1: Xác định BN thăm khám lâm sàng: -Bước 2: Test phút, Siêu âm tim, XHTMCT, Chụp ĐMV -Bước 3: Lựa chọn BN vào NC lập Protocon điều trị Phương pháp nghiên cứu Bước 4: Điều trị sóng xung kích Nội khoa tối ưu Tuần Tuần Tuần 3 lần/tuần 3-5 vùng thiếu máu, 100 shocks cho vùng Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 1-3 tháng LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ: mức lượng 0,09mJ/mm2 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Một số đặc điểm đối tượng nghiên cứu Đặc điểm Nhóm nghiên cứu (n= 38) Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Nam 35 92,1 Nữ 7,9 Tuổi trung bình (năm) 72,8 ± 8,8 BMI (kg/m2) 23,5 ± 2,6 Megha Prasad (2015)::Nam (83,8%), nữ (16,2%) Coronary Artery Disease, 26(3), pp 194– 200 Vanier J (2009): Tuổi TB BN 70 ±7, Eur Heart J., 30(Suppl 1), 740 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Các yếu tố nguy Các yếu tố nguy Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Tuối ≥ 65 31 81,6 Đái tháo đường 13 34,2 Hút thuốc 30 78,9 Tăng huyết áp 35 92,1 Rối loạn chuyển hóa lipid 38 100 BMI (kg/m2) ≥ 25 12 31,6 Kikuchi Y (2010): THA (87,5%); Béo phì (36,9%); Hút thuốc (50,0%); RLLM (100%), ĐTĐ (62,5%) Circulation Journal., 74(3), pp 589- 591 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN So sánh đặc điểm đau ngực trước sau điều trị Triệu chứng Trước điều trị Sau điều trị (X ± SD) (X ± SD) 8,7 ± 4,9 2,6 ± 1,7 p< 0,01 Thời gian đau/ tuần (s) 381,2 ± 152,8 85,4 ± 59,8 p< 0,01 Số lượng viên Nitrat / tuần 6,1 ± 2,2 1,9 ± 1,1 p< 0,01 340,0 ± 80,3 440,2 ± 79,7 p< 0,01 Số lượng /tuần Test phút (m) Fukumoto (2006): SL viên Nitrat/w: 5,4 ± 2,5 xuống 0,3 ± 0,3 v/w, Yury A (n=24): Test phút: 416 ± 141  509 ± 131 m p KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN So sánh đặc điểm đau ngực trước sau điều trị Hakim (2009): CCS 3,22 ± 0,43  2,2 ± 0,68, Eur J Heart Fail., 6, pp.71-80 Yury A (2010): CCS 2,6 ± 0,1  1,9 ± 0,6 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN So sánh số siêu âm tim trước sau điều trị Thời điểm Chỉ tiêu Trước điều trị (X ± SD) Sau điều trị (X ± SD) p Dd (mm) 51,2 ± 7,9 48,4 ± 8,4 p > 0,05 Ds (mm) 37,4 ± 10,7 34,9 ± 9,5 p > 0,05 EF (%) 52,8 ± 17,1 55,2 ± 14,1 p > 0,05 EF Sympson’ s 39,3 ± 12,6 44,3 ± 10,5 p < 0,01 WMSI 2,53 ± 0,18 1,48 ± 0,17 P < 0,01 Yury A (n=24): EF: 32,2 ± 6,0  34,8 ± 9,6% McGiliion M: Số vùng giảm vận động giảm từ 11,5% xuống 6% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN So sánh kết XHTMCT trước sau điều trị Thời điểm Chỉ tiêu Tổng số điểm tưới máu Trước điều trị (X ± SD) Sau điều trị (X ± SD) p 21,2 ± 12,0 17,6 ± 10,9 p < 0,001 14,7 ± 12,1 11,7 ± 10,5 p < 0,001 5,8 ± 6,2 4,8 ± 5,5 p > 0,05 8,4 ± 4,3 6,5 ± 3,7 p < 0,05 gắng sức (SSS) Tổng số điểm tưới máu nghỉ (SRS) Tổng số điểm chênh lệch hai pha (SDS) Số vùng vận động Megha Prasad: SSS: 26,49 ± 19,38  23,38 ± 19,9%, SRS: 16,62 ± 17,7  15,82 ± 15,28% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN So sánh khuyết xạ tim trước sau điều trị Thời điểm Trước điều trị Sau điều trị (n = 38) (n = 38) Đặc điểm khuyết xạ n % n % Mức độ Nhẹ 2,6 17 44,7 Vừa 18 47,4 20 52,6 Nặng 19 50,0 2,6 7,9 15 39,5 Trung bình 12 31,6 22 57,9 Rộng 23 60,5 2,6 khuyết xạ Độ rộng Hẹp khuyết xạ p p < 0,001 p < 0,001 Yu Wang (2010): Mức độ khuyết xạ cải thiện: 25,2 ± 7,2 %, Độ rộng khuyết xạ cải thiện: 23,3 ± 9,0 %, Clinical Cardiology., 33(11), pp 693-699 ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN Các rối loạn nhịp tim gặp nghiên cứu 100 84.2 80 60 40 7.9 7.9 20 Không tác dụng phụ NTT thất NTT thất Fukumoto (2006), Yoku Kikuchi (2010), Megha Prasad (2015) Không thấy xuât rối loạn nhịp tim ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN So sánh kết công thức máu trước sau điều trị Thời điểm Trước điều trị (n = 38) Sau điều trị (n = 38) p 4,7 ± 0,5 4,67 ± 0,35 p > 0,05 140,1 ± 11,0 140,6 ± 9,1 p > 0,05 Bạch cầu (G/L) 7,5 ± 1,3 7,3 ± 1,4 p > 0,05 Tiểu cầu ( G/L) 232,8 ± 47,9 229,7 ± 50,8 p > 0,05 Chỉ tiêu Hồng cầu (T/L) HST (g/L) Ruiz- Garcia (2011): Không thấy thay đổi tế bào máu ngoại vi Interventional Cardiology., 3(2), pp 191-201 Yang ping (2012): Clinical Cardiology., 39(15), pp 547-675 ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN So sánh kết sinh hóa máu trước sau điều trị Thời điểm Trước điều trị (n = 38) Sau điều trị (n = 38) p Glucose (mmol/l) 6,9 ± 2,8 6,2 ± 1,5 p > 0,05 Ure (mmol/l) 8,0 ± 3,2 7,6 ± 2,7 p > 0,05 Creatinin (mol/l) 99,9 ± 25,2 98,9 ± 23,8 p > 0,05 GOT (U/L) 35,0 ± 26,6 30,2 ± 14,2 p > 0,05 GPT (U/L) 34,0 ± 34,3 29,1 ± 19,2 p > 0,05 Na+ (mmol/l) 137,4 ± 3,1 137,5 ± 2,4 p > 0,05 K+ (mmol/l) 3,9 ± 0,3 3,8 ± 0,2 p > 0,05 Cl- (mmol/l) 102,1 ± 3,0 100,9 ± 2,7 p > 0,05 Chỉ tiêu Fukumoto Y (2006), Zimpfer Daniel (2009), Vasyuk (1010) ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN So sánh kết men tim trước sau điều trị Thời điểm Các men tim CKMB (X ± SD) (ng/ml) Tăng, n (%) CKTP (U/L) GOT (U/L) GPT (U/L) (X ± SD) Tăng, n (%) (X ± SD) Tăng, n (%) (X ± SD) Tăng, n (%) TNT-Hs (X ± SD) (ng/ml) Tăng, n (%) Pro-BNP (X ± SD) (pg/ml) Tăng, n (%) Trước điều trị Sau điều trị (n = 38) (n = 38) 2,94 ± 0,92 2,64 ± 0,86 p > 0,05 (2,6) (0) p > 0,05 90,4 ± 40,9 82,0 ± 30,8 p > 0,05 (2,6) (2,6) p > 0,05 35,0 ± 26,6 30,2 ± 14,2 p > 0,05 (21,1) (15,8) p > 0,05 34,0 ± 34,3 29,1 ± 19,2 P > 0,05 (18,4) (10,5) p > 0,05 0,0151± 0,0174 0,0137 ± 0,0175 p > 0,05 12 (31,6) (21,1) p > 0,05 2721,0 ±3507,4 927,5 ± 1265,0 p < 0,001 22 (57,9) 17 (44,7) p > 0,05 p HÌNH ẢNH KỸ THUẬT BN Trần Đình Th., 76 tuổi, SBA 5362 Xạ hình tưới máu tim TRƯỚC ĐIỀU TRỊ SAU ĐIỀU TRỊ BN Đào Nguyên V., 70 tuổi, SBA 1150 Xạ hình tưới máu tim TRƯỚC ĐIỀU TRỊ SAU ĐIỀU TRỊ KẾT LUẬN Số đau ngực 8,7 ± 4,9 xuống 2,6 ± 1,7 lần; thời gian đau(s/ tuần) 381,2 ± 152,8 xuống 85,4 ± 59,8 s, số lượng viên Nitrat tuần từ 6,1 ± 2,2 xuống 1,9 ± 1,1 viên/ tuần) so với trước điều trị với p < 0,001 - CCS (86,8 % so với 5,3%); CCS (13,2% so với 78,9%); CCS ( so với 15,8%) - Test phút (440,2 ± 79,7 m so với 340,0 ± 80,3 m) so với trước điều trị - Độ NYHA cải thiện (NYHA III từ 50% xuống 23%, NYHA IV từ 7,7% xuống 0%) Sau điều trị số Pro- BNP giảm rõ rệt (927,5 ± 1265,0 so với 2721,0 ± 3507,4 pg/ml) EF Simpson’s sau điều trị (44,3 ± 10,5%) cao trước điều trị (39,3 ± 12,6%) WMSI sau điều trị (1,148 ± 0,107) giảm so với trước điều trị (1,285 ± 0,141) - SRS (17,6 ± 10,9 so với 21,2 ± 12,0), SSS (11,7 ± 10,5 so với 14,7 ± 12,1) Số vùng vận động XHTMCT nhóm sau điều trị giảm so với trước điều trị (6,5 ± 3,7 so với 8,4 ± 4,3) KẾT LUẬN - Điều trị thiếu máu tim SW an tồn, khơng thấy có tác dụng tổn thương gan, thận, men tim quan tạo máu - Chưa thấy rối loạn nhịp phức tạp thời gian nghiờn cu Xin chân thành cảm ơn! 32 ... Th., 76 tuổi, SBA 5362 Xạ hình tưới máu tim TRƯỚC ĐIỀU TRỊ SAU ĐIỀU TRỊ BN Đào Nguyên V., 70 tuổi, SBA 1150 Xạ hình tưới máu tim TRƯỚC ĐIỀU TRỊ SAU ĐIỀU TRỊ KẾT LUẬN Số đau ngực 8,7 ± 4,9 xuống... Prasad (2015) Không thấy xuât rối loạn nhịp tim ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN So sánh kết công thức máu trước sau điều trị Thời điểm Trước điều trị (n = 38) Sau điều trị (n = 38) p 4,7 ± 0,5 4,67 ± 0,35 p >... 4: Điều trị sóng xung kích Nội khoa tối ưu Tuần Tuần Tuần 3 lần/tuần 3-5 vùng thiếu máu, 100 shocks cho vùng Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 1-3 tháng LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ: mức lượng 0,09mJ/mm2 KẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính bằng sóng xung kích , Đánh giá kết quả điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính bằng sóng xung kích

Từ khóa liên quan