Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

20 111 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:19

Tuần 21- Tiết 21 NĂM HỌC: 2015-2016 Giáo viên : Nguyễn Khắc Thiện Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Kiểm tra cũ: Trả lại rơi Câu 1: Khi nhặt rơi em cần phải làm gì? Vì em lại làm vậy? Trả lời: Khi nhặt rơi, em cần tìm cách trả lại cho người Vì làm mang lại niềm vui cho họ cho Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Kiểm tra cũ: Trả lại rơi Câu 2: Khi thấy bạn nhặt rơi không chịu trả lại cho người mất, em làm gì? Trả lời: Khi em thấy bạn nhặt rơi mà không trả lại cho người mất, em khuyên bạn tìm cách trả lại cho người mất, khơng nên tham rơi Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: * TÌNH HUỐNG: Khi em nhờ bạn nhặt hộ em bút bị rơi, em nói với bạn? Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Hoạt động 1: Đóng vai xử lý tình Trong học muốn chì Quan sát tranh vẽ, choNam biết nội dungmượn tranhbút vẽ gì? bạn Tâm Em đốn xem Nam nói với Tâm? Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Nam nói với Tâm: - Cậu cho mượn bút chì khơng? - Tâm ơi, cho mượn bút chì! - Cậu cho tớ mượn bút chì, dùng xong tớ trả ngay! - Cậu cho tớ mượn bút chì với! Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Muốn mượn bút chì bạn Tâm, Nam cần sử dụng câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch Như Nam tôn trọng bạn có lòng tự trọng Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Hoạt động 2: Đánh giá hành vi Các bạn tranh làm gì? Em có đồng tình với việc làm bạn khơng? Vì sao? Thảo luận nhóm Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Sai Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Đúng Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Đúng Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Việc làm tranh 2, tranh bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần giúp đỡ Là anh, muốn mượn đồ chơi em cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị lịch Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức:Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1) Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến a Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng e Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Hoạt động cá nhân (Giơ thẻ xanh - đỏ) Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức:Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1) Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến a Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng e.Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: • Qua em học điều gì? Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày • Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp thể điều gì? Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp thể tự trọng tôn trọng người khác Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức: Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao Dặn dò * Về nhà sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp giao tiếp * Tìm hiểu bài, tuần sau học tiếp tiết ... ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần... ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần... tranh bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần giúp đỡ Là anh, muốn mượn đồ chơi em cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị lịch Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 Đạo đức :Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Từ khóa liên quan