Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

21 95 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:19

môn : đạo đức Giỏo viờn : Lờ Th Kim Oanh Kiểm tra cũ Em giơ thẻ đỏ vào ô mà em tán thành Sau chào cờ em nhặt mũ ca nô , em làm ? Em đem lớp bỏ vào cặp sách Em mang lên nhờ cô tổng phụ trách thông báo để trả lại người Trongvàgiờ học vẽ,nội Nam muốn mượn bút chì Quan sát tranh cho biết dung tranh vẽ gì? Thảo luận bạn Tâm Em đốn xem Nam nói Nhóm vi Tõm? Cậu cho mợn bút chì đợc không? Tâm ơi, cho mợn bút chì với! Cậu cho tớ mợn bút, dùng xong tớ trả ngay! Cậu cho tớ mợn bút với! Khi muốn nhờ việc gì, em cần nói lời yêu cầu,đề nghị cách chân thành, nhẹ nhàng, lịch sự, tơn trọng người khác có lòng tự trọng Quan sát tranh cho biết bạn tranh làm gì? 3 Em có đồng tình với bạn tranh khơng? Vì sao? Thảo luận Nhóm Sai Đúng Đúng Đúng Đúng Sai Hãy giơ thẻ đỏ vào ô trống trước ý kiến mà em tán thành : Nói lời yêu cầu lịch thời gian , khơng cần thiết Nói lời u cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khách sáo Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Nói lời yêu cầu lịch thời gian , khơng cần thiết Nói lời u cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khách sáo Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao ... : Nói lời yêu cầu lịch thời gian , không cần thiết Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khách sáo Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị. .. yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói. .. trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tơn trọng người khác Nói lời yêu cầu lịch thời gian , khơng cần thiết Nói lời u cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khách sáo Chỉ cần nói lời yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Từ khóa liên quan