Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

9 91 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:18

Lớp Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hằng - Tròng Tâm Nam Quan sátvẽ, tranh cho biết nội dung tranh Giờ học Namvà muốn mợn bút chì bạn Em đoán xem, Tâm Nam nói với Tâm ? * 1: Kết luận Tâm Nam Muốn mợn bút chì bạn Tâm, Nam cần sử dụng câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch Nh Nam tôn trọng bạn * Bài 2: Em ghi vào ô dới tranh chữ Đ việc làm bạn đúng, chữ S việc làm bạn sai * Bài 2: Em ghi vào ô dới tranh chữ Đ việc làm bạn đúng, chữ S việc làm bạn sai * Bµi 2: Em h·y ghi vào ô dới tranh chữ Đ việc làm bạn đúng, chữ S việc làm bạn sai S Đ Đ * Bài 3: Hãy đánh dấu + vào trớc ý kiến mà em tán thành a) Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b) Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết c) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng + đ) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tơn trọng người khác * Ghi nhí Lêi nãi chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng trun g thàn h ... không cần thiết c) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng + đ) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tơn trọng người... * Bài 3: Hãy đánh dấu + vào trớc ý kiến mà em tán thành a) Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b) Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết c) Chỉ cần nói. .. tranh cho biết nội dung tranh Giờ học Namvà muốn mợn bút chì bạn Em đoán xem, Tâm Nam nói với Tâm ? * 1: Kết luận Tâm Nam Muốn mợn bút chì bạn Tâm, Nam cần sử dụng câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị