Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

12 98 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:18

MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường Tiểu học Thị trấn Kim Bài Huyện Thanh Oai – TP Hà Nội Quangiờ sát học tranhvẽ, Nam cho biết nộimượn dung tranh vẽ Trong muốn bút chì bạngì? Tâm Em đốn xem Nam nói với Tâm? Khi muốn nhờ việc gì, em cần nói lời u cầu,đề nghị cách chân thành, nhẹ nhàng, lịch sự, tôn trọng người khác có lòng tự trọng 1 Sai Đúng Đúng Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến S A Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch S B Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với bạn bè, nhiều thời gian, không cần thiết S người thân không cần thiết C Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với người lớn tuổi S D Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch Đ cần nhờ việc quan trọng Đ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tơn trọng người khác Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao im 10 im 10 im 10 Khi cần nói lời yêu cầu, đề im 10 nghị? Khi nói lời yêu cầu, đề nghị phải có thái độ nh nào? Nếu thấy ng ời khác lấy đồ dùng mỡnh, bạn làm gỡ? ... ý kiến S A Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch S B Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với bạn bè, nhiều thời gian, không cần thiết S người thân khơng cần thiết C Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với... tuổi S D Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch Đ cần nhờ việc quan trọng Đ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tơn trọng người khác Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng... Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao Điểm 10 Điểm 10 Điểm 10 Khi cần nói lời yêu cầu, đề im 10 nghị? Khi nói lời yêu cầu, đề nghị phải có thái độ nh nào? Nếu thấy ng ời khác lấy đồ dùng mỡnh, bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Từ khóa liên quan