Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

15 141 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:18

PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM Giáo viên : Đặng Thị Mỹ Trang Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Câu : Khi nhặt rơi em phải làm gì? Vì em lại làm vậy? Trả lời : Khi nhặt rơi, em cần tìm cách trả lại rơi cho người Vì làm mang lại niềm vui cho họ cho Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Câu : Khi thấy bạn nhặt rơi không chịu trả lại cho người em làm gì? Trả lời : Khi em thấy bạn nhặt rơi mà không trả lại cho người em khuyên bạn tìm cách trả lại cho người mất, không nên tham rơi Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: (S/31) Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Quan sát tranh cho biết nội dung tranh vẽ gì? Thảo luận nhóm Trong học vẽ, Nam muốn mượn bút chì bạn Tâm Em đốn xem Nam nói với Tâm? Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Muốn mượn bút chì bạn Tâm, Nam cần sử dụng câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch Như Nam tơn trọng bạn có lòng tự trọng Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Quan sát tranh cho biết bạn tranh làm gì? Em có đồng tình với bạn tranh khơng? Vì sao? Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Sai Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Đúng Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Đúng Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Việc làm tranh 2, tranh bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần giúp đỡ Là anh muốn mượn đồ chơi em cần phải nói lời yêu cầu đề nghị lịch Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Hãy đánh dấu + vào ô trước ý kiến mà em tán thành a) Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b) Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết c) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng + đ) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao Thứ năm ngày 15 tháng nm 2014 o c: Cô chúc em có đợc kiến thức bổ ích Chúc em học giỏi ! ... ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b) Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết c) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần... nhờ việc quan trọng + đ) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức: Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao Thứ... tháng năm 2014 Đạo đức: Việc làm tranh 2, tranh bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần giúp đỡ Là anh muốn mượn đồ chơi em cần phải nói lời yêu cầu đề nghị lịch Thứ năm ngày 16 tháng năm 2014 Đạo đức:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Từ khóa liên quan