Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

66 204 4
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2017, 09:43

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o THỊ TRANG Chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY PHÁT ĐẠT, THỊ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o THỊ TRANG Chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY PHÁT ĐẠT, THỊ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y Lớp: K45 - CNTY - N04 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Hà Thị Hảo Thái Nguyên, năm 2017 Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn giáo ThS Hà Thị Hảo tận tình hướng dẫn cho em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân công ty Phát Đạt, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện cho em trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực đề tài Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Lê Thị Trang ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1.Quy trình thức ăn cho lợn nái chửa 33 Bảng 3.2 Quy trình thức ăn thuốc cho lợn nái đẻ .34 Bảng 3.3 Lịch sát trùng trại 37 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại từ năm 2015 đến năm 2017 .45 Bảng 4.2 Kết sinh sản đàn lợn nái tại từ tháng 12/2016 đến tháng 5/2017 .46 Bảng 4.3 Kết đánh giá số lượng đàn lợn từ tháng 12/2016 đến tháng 5/2017 47 Bảng 4.4 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại 48 Bảng 4.5 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái .49 Bảng 4.6 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn 50 Bảng 4.7 Kết thực công tác khác trại 51 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Kg : Kilogam G : gam Ml : Mililit Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự TT : Thể trọng VAC : Vườn - Ao - Chuồng PED : Dịch tiêu chảy cấp lợn iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Mục tiêu 1.2.3 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Hiểu biết q trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái sinh sản 2.2.2 Đặc điểm lợn giai đoạn theo mẹ 10 2.2.3 Những hiểu biết phòng trị bệnh cho vật nuôi 15 2.2.4 Hiểu biết số bệnh lợn nái sinh sản lợn 19 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 28 2.3.1 Các nghiên cứu nước 28 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 30 v Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 32 3.1 Đối tượng thực 32 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 32 3.3 Nội dung thực 32 3.4 Các tiêu phương pháp thực 32 3.4.1 Các tiêu thực 32 3.4.2 Phương pháp thực 32 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 44 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn nuôi trại 44 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn 45 4.2.1 Kết theo dõi đàn lợn đẻ trại 46 4.2.2 Kết thực ni dưỡng,chăm sóc đàn lợn trại 47 4.3 Kết thực cơng tác phòng bệnh trại 47 4.4 Kết thực cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn trại 48 4.4.1 Kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái 49 4.4.2 Kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn 51 4.4.3 Kết thực công việc khác đàn lợn trại 51 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cùng với phát triển cơng nghiệp hóa -hiện đại hóa, nước ta ngày phát triển mặt từ công-nông-thương nghiệp Trong chăn ni ngành chiếm vị trí khơng nhỏ ngành sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp nước ta Trong cấu ngành sản xuất nông nghiệp không nông - lâm - ngư-nghiệp, ngành chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng ngành chiếm ưu Để phục vụ cho nhu cầu ngày cao người dân chăn ni lợn ngày mở rộng hơn, không chăn nuôi theo hộ gia đình mà trang trại xây dựng ngày nhiều Bên cạnh chăn ni lợn đang áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào thực tế sản xuất nhằm cải tạo giống, hồn thiện quy trình chăm sóc, ni dưỡng trọng Tuy nhiên, trở ngại lớn chăn nuôi lợn nái dịch bệnh xảy phổ biến gây nhiều thiệt hại cho đàn lợn nái nuôi trang trại hộ gia đình Đối với lợn nái, đặc biệt lợn nái ngoại nuôi theo phương thức cơng nghiệp bệnh sinh sản xuất nhiều khả thích nghi đàn lợn ngoại với điều kiện khí hậu nước ta Mặt khác trình đẻ lợn nái hay bị loại vi khuẩn như: Streptococcus, E.coli xâm nhập gây số bệnh cho lợn như: Viêm tử cung, viêm âm đạo Vì vậy, bệnh sinh sản lợn nái ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đàn lợn giống nói riêng, đồng thời ảnh hưởng đến suất, chất lượng hiệu toàn ngành chăn ni lợn nói chung Chúng ta cần phải có biện pháp chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái cách an toàn hiệu Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn đó, để nắm bắt quy trình ni dưỡng, chăm sóc phòng trị bệnh cho lợn, em tiến hành thực chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản công ty Phát Đạt, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Thực quy trình ni dưỡng, chăm sóc phòng trị bệnh đàn lợn nái nuôi sở - Rèn luyện tay nghề nâng cao hiểu biết kinh nghiệm thực tế - Góp phần giúp sở nâng cao suất, chất lượng chăn ni 1.2.2 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni sở - Xác định quy trình ni dưỡng, chăm sóc phòng trị bệnh cho đàn lợn nái trại 1.2.3 Yêu cầu - Nắm vững quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái sinh sản - Nắm vững quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái sinh sản - Thực tốt yêu cầu, quy định sở - Chăm chỉ, học hỏi để nâng cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trại lợn cơng ty Phát Đạt xây dựng bắt đầu hoạt động vào năm 2009, trại đối tác công ty Greenfeed Việt Nam với quy mô 120 lợn nái, đến năm 2013 công ty mở lên quy mô 600 nái 2000 lợn thịt Trại xây dựng thôn Cao Quang, Cao Minh, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích Thị Phúc Yên nằm phía đơng nam tỉnh Vĩnh Phúc, phía đơng bắc thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thủ 30km, thị Phúc n có chiều dài theo trục bắc -nam 24 kilomet, từ phường Hùng Vương đến đèo Nhe, phía bắc giáp tỉnh Thái Nguyên, phía tây giáp huyện Bình Xun Phúc n có vị trí giao thơng đa dạng đường có tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 23, đường xuyên Á Hà Nội - Lào Cai qua, đường sắt Hà Nội - Lào Cai, giáp cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tạo điều kiện cho Phúc Yên tiềm lực lợi thế, lợi để mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, giao lưu kinh tế, văn hóa 2.1.2 Điều kiện khí hậu Thị Phúc Yên nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ bình qn năm 230C, có nét đặc trưng nóng ẩm mưa nhiều mùa hè, hanh khô lạnh kéo dài mùa đơng Khí hậu tương đối thuận lợi cho phát triển nơng nghiệp đa dạng Độ ẩm khơng khí tương đối trung bình năm 83%, độ ẩm cực tiểu tuyệt đối 16% Hướng gió chủ yếu mùa đơng ĐơngBắc,về mùa hè Đơng-Nam, vận tốc gió trung bình năm 2,4m/s Vận tốc gió cực đại xảy theo chu kì năm 25m/s, 10 năm 32m/s, 20 năm 32m/s Với điều kiện khí hậu vậy, tương đối thuận lợi cho ngành chăn nuôi phát triển ... Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản công ty Phát Đạt, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Thực quy trình. .. NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o LÊ THỊ TRANG Chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY PHÁT ĐẠT, THỊ XÃ PHÚC YÊN,... chăn nuôi sở - Xác định quy trình ni dưỡng, chăm sóc phòng trị bệnh cho đàn lợn nái trại 1.2.3 Yêu cầu - Nắm vững quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái sinh sản - Nắm vững quy trình phòng, trị bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn