Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)

63 162 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2017, 13:43

Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NGUYỄN THỊ NGA Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành/ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Địa mơi trường : Quản lý tài ngun : 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NGUYỄN THỊ NGA Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành/ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Địa mơi trường : K45 - ĐCMTN01 : Quản lý tài nguyên : 2013 - 2017 : GS TS Nguyễn Thế Đặng Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng tồn q trình học tập, rèn luyện sinh viên Với phương châm “học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên củng cố hệ thống hóa lại tồn kiến thức học, áp dụng cách sáng tạo, linh hoạt vào thực tế nhằm nâng cao lực chun mơn để sau trường đáp ứng nhu cầu xã hội Được trí BGH nhà trường, BCN khoa Quản lí tài nguyên em tiến hành thực đề tài: “Ảnh hưởng phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016” Để hồn thành khóa luận này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, em nhận nhiều giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn quan chủ quản Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy giáo khoa Quản lí tài nguyên thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin chân thành cảm ơn UBND Huyện Phú Bình, Phòng TN & MT Huyện Phú Bình hộ nông dân địa bàn Thị trấn Hương Sơn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em q trình thu thập thơng tin để thực khóa luận Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo GS TS Nguyễn Thế Đặng bảo hướng dẫn em trình nghiên cứu Do thời gian có hạn, kinh nghiệm trình độ thân hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp ý thầy bạn để đề tài em hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Nga ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Dân số đô thị tỷ lệ % dân số sống khu vực đô thị năm 1970, 1990 2025 Bảng 2.2 Dân số đô thị nước kinh tế phát triển qua năm Bảng 4.1 Thống kê số hộ, số số lao động năm 2014 19 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Hương Sơn năm 2016 24 Bảng 4.3 Tình hình biến động đất đai thị trấn Hương Sơn từ năm 2012 đến năm 2016 29 Bảng 4 Diện tích, cấu đất nông nghiệp đến năm 2016 32 Bảng 4.5 Thông tin hộ điều tra thể qua bảng 34 Bảng 4.6 Thu nhập bình quân hộ dân từ 2012 - 2016 35 Bảng 4.7 Tình hình nghề nghiệp hộ giai đoạn 2012 - 2016 37 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ cấu tổng diện tích đất tự nhiên thị trấn Hương Sơn năm 2016 24 Hình 4.2 Biểu đồ cột biến động loại đất nhóm đất nơng nghiệp giai đoạn 2012- 2016 thị trấn Hương Sơn 33 Hình 4.3 Biểu đồ thu nhập ngành nghề tổng thu nhập bình quân năm 2012 2016 (Tổng hợp từ phiếu điều tra 50 hộ dân) 36 Hình 4.4 Cơ cấu nghề nghiệp 50 hộ dân giai đoạn 2012- 2016 37 Hình 4.5 Cơ cấu sử dụng tiền bồi thường hộ dân thị trấn Hương Sơn 40 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu Tên viết tắt CNH Cơng nghiệp hố ĐTH Đơ thị hố GPMB Giải phóng mặt HĐH Hiện đại hoá KD - DV Kinh doanh - dịch vụ KT - XH Kinh tế - xã hội PTĐT Phát triển đô thị SXKD Sản xuất kinh doanh SXNN Sản xuất nông nghiệp TN&MT Tài nguyên môi trường TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở pháp lý 2.1.2 Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1.2.1 Đô thị 2.1.2.2 Đơ thị hóa 2.2 Thực tiễn thị hóa 2.2.1 Tình hình thị hóa giới 2.2.2 Đơ thị hóa số nước phát triển Thế giới 2.2.3 Q trình thị hóa Việt Nam 2.2.3.1 Thời kỳ tiền công nghiệp (trước kỉ XVIII) 2.2.3.2 Thời kỳ công nghiệp (đến nửa kỉ XX) 2.2.3.3 Thời kì hậu công nghiệp 2.3 Nghiên cứu nước thị hố tác động đến đất đai đời sống người Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 12 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 12 vi 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 12 3.3 Nội dung nghiên cứu 12 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội 12 3.3.2 Đánh giá thực trạng phát triển đô thị thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình 12 3.3.3 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới cơng tác quản lí đất đai địa bàn thị trấn Hương Sơn 12 3.3.4 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới đời sống người dân địa bàn thị trấn Hương Sơn 12 3.3.5 Một số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế hộ, tăng cường vai trò quản lý nhà nước q trình thị hóa thị trấn Hương Sơn 13 3.4 Phương pháp nghiên cứu 13 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu 13 3.4.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 14 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 14 3.4.4 Phương pháp quan sát trực tiếp 14 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 15 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 15 4.1.1.1 Vị trí địa lý 15 4.1.1.2 Địa hình, địa mạo 15 4.1.1.3 Khí hậu 16 4.1.1.4 Thủy văn 16 4.1.1.5 Các nguồn Tài nguyên: 16 4.1.1.6 Thực trạng môi trường 18 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 18 4.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 18 4.1.2.2 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 19 4.2 Đánh giá thực trạng đô thị thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình 20 4.2.1 Thực trạng thị thị trấn Hương Sơn 20 4.2.1.1 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 20 vii 4.1.2.2 Thực trạng phát triển đô thị 21 4.1.2.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng kỹ thuật 22 4.1.2.4 Nhận xét 23 4.2.2 Thực trạng sử dụng đất đai thị trấn Hương Sơn 23 4.3 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới cơng tác quản lí đất đai địa bàn thị trấn Hương Sơn 26 4.3.1 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới quản lí đất đai thị trấn Hương Sơn 26 4.3.1.1 Việc thực văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai 26 4.3.1.2 Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành 27 4.3.1.3 Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất 27 4.3.1.4 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 27 4.3.1.5 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 27 4.3.1.6 Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất 27 4.3.1.7 Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 27 4.3.1.8 Thống kê, kiểm kê đất đai 28 4.3.1.9 Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 28 4.3.1.10 Quản lý tài đất đai giá đất 28 4.3.1.11 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 28 4.3.1.12 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai 28 4.3.1.13 Phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai 28 4.3.1.14 Giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo quản lý sử dụng đất đai 28 4.3.1.15 Quản lý hoạt động dịch vụ đất đai 29 viii 4.3.2 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới biến động sử dụng đất tình hình sử dụng đất nông nghiệp 29 4.3.2.1 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới biến động sử dụng đất 29 4.3.2.2 Ảnh hưởng phát triển đô thị tới cấu đất nông nghiệp 31 4.4 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới đời sống người dân địa bàn thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 33 4.4.1 Ảnh hưởng phát triển đô thị đến thu nhập việc làm người dân 33 4.4.1.1 Ảnh hưởng phát triển đô thị đến thu nhập người dân 33 4.4.1.2 Ảnh hưởng phát triển đô thị đến việc làm người dân 37 4.4.2 Ảnh hưởng phát triển đô thị đến đời sống -xã hội người dân 39 4.5 Một số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế hộ, tăng cường vai trò quản lý nhà nước q trình thị hóa thị trấn Hương Sơn 42 4.5.1 Những giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp nâng cao đời sống người dân trước phát triển thị hóa 42 4.5.1.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 42 4.5.1.2 Giải pháp nâng cao đời sống người dân trước phát triển thị hóa 42 4.5.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đất đai q trình thị hóa thị trấn Hương Sơn 43 4.5.2.1 Nâng cao nhận thức pháp luật quan hệ quản lý sử dụng đất 43 4.5.2.2 Sửa đổi, bổ sung chế sách đất đai phù hợp với q trình thị hóa điều kiện kinh tế thị trường 44 4.5.2.3 Điều chỉnh điểm bất hợp lý quản lý chặt chẽ việc thực quy hoạch sử dụng đất 44 4.5.2.4 Tăng cường chất lượng hiệu hoạt động máy quản lý nhà nước đất đai 45 Phần 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 II TÀI LIỆU TỪ INTERNET 48 PHỤ LỤC ... Quản lí tài nguyên em tiến hành thực đề tài: Ảnh hưởng phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016”... động sử dụng đất 29 4.3.2.2 Ảnh hưởng phát triển đô thị tới cấu đất nông nghiệp 31 4.4 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới đời sống người dân địa bàn thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình, tỉnh. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NGUYỄN THỊ NGA Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN, HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016. (Khóa luận tốt nghiệp), Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn