Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016.

63 147 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2017, 09:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NGUYỄN THỊ NGA Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành/ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Địa mơi trường : Quản lý tài ngun : 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NGUYỄN THỊ NGA Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành/ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Địa mơi trường : K45 - ĐCMTN01 : Quản lý tài nguyên : 2013 - 2017 : GS TS Nguyễn Thế Đặng Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng tồn q trình học tập, rèn luyện sinh viên Với phương châm “học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên củng cố hệ thống hóa lại tồn kiến thức học, áp dụng cách sáng tạo, linh hoạt vào thực tế nhằm nâng cao lực chun mơn để sau trường đáp ứng nhu cầu xã hội Được trí BGH nhà trường, BCN khoa Quản lí tài nguyên em tiến hành thực đề tài: “Ảnh hưởng phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016” Để hồn thành khóa luận này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, em nhận nhiều giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn quan chủ quản Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy giáo khoa Quản lí tài nguyên thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin chân thành cảm ơn UBND Huyện Phú Bình, Phòng TN & MT Huyện Phú Bình hộ nông dân địa bàn Thị trấn Hương Sơn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em q trình thu thập thơng tin để thực khóa luận Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo GS TS Nguyễn Thế Đặng bảo hướng dẫn em trình nghiên cứu Do thời gian có hạn, kinh nghiệm trình độ thân hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp ý thầy bạn để đề tài em hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Nga ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Dân số đô thị tỷ lệ % dân số sống khu vực đô thị năm 1970, 1990 2025 Bảng 2.2 Dân số đô thị nước kinh tế phát triển qua năm Bảng 4.1 Thống kê số hộ, số số lao động năm 2014 19 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Hương Sơn năm 2016 24 Bảng 4.3 Tình hình biến động đất đai thị trấn Hương Sơn từ năm 2012 đến năm 2016 29 Bảng 4 Diện tích, cấu đất nông nghiệp đến năm 2016 32 Bảng 4.5 Thông tin hộ điều tra thể qua bảng 34 Bảng 4.6 Thu nhập bình quân hộ dân từ 2012 - 2016 35 Bảng 4.7 Tình hình nghề nghiệp hộ giai đoạn 2012 - 2016 37 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ cấu tổng diện tích đất tự nhiên thị trấn Hương Sơn năm 2016 24 Hình 4.2 Biểu đồ cột biến động loại đất nhóm đất nơng nghiệp giai đoạn 2012- 2016 thị trấn Hương Sơn 33 Hình 4.3 Biểu đồ thu nhập ngành nghề tổng thu nhập bình quân năm 2012 2016 (Tổng hợp từ phiếu điều tra 50 hộ dân) 36 Hình 4.4 Cơ cấu nghề nghiệp 50 hộ dân giai đoạn 2012- 2016 37 Hình 4.5 Cơ cấu sử dụng tiền bồi thường hộ dân thị trấn Hương Sơn 40 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu Tên viết tắt CNH Cơng nghiệp hố ĐTH Đơ thị hố GPMB Giải phóng mặt HĐH Hiện đại hoá KD - DV Kinh doanh - dịch vụ KT - XH Kinh tế - xã hội PTĐT Phát triển đô thị SXKD Sản xuất kinh doanh SXNN Sản xuất nông nghiệp TN&MT Tài nguyên môi trường TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở pháp lý 2.1.2 Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1.2.1 Đô thị 2.1.2.2 Đơ thị hóa 2.2 Thực tiễn thị hóa 2.2.1 Tình hình thị hóa giới 2.2.2 Đơ thị hóa số nước phát triển Thế giới 2.2.3 Q trình thị hóa Việt Nam 2.2.3.1 Thời kỳ tiền công nghiệp (trước kỉ XVIII) 2.2.3.2 Thời kỳ công nghiệp (đến nửa kỉ XX) 2.2.3.3 Thời kì hậu công nghiệp 2.3 Nghiên cứu nước thị hố tác động đến đất đai đời sống người Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 12 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 12 vi 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 12 3.3 Nội dung nghiên cứu 12 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội 12 3.3.2 Đánh giá thực trạng phát triển đô thị thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình 12 3.3.3 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới cơng tác quản lí đất đai địa bàn thị trấn Hương Sơn 12 3.3.4 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới đời sống người dân địa bàn thị trấn Hương Sơn 12 3.3.5 Một số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế hộ, tăng cường vai trò quản lý nhà nước q trình thị hóa thị trấn Hương Sơn 13 3.4 Phương pháp nghiên cứu 13 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu 13 3.4.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 14 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 14 3.4.4 Phương pháp quan sát trực tiếp 14 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 15 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 15 4.1.1.1 Vị trí địa lý 15 4.1.1.2 Địa hình, địa mạo 15 4.1.1.3 Khí hậu 16 4.1.1.4 Thủy văn 16 4.1.1.5 Các nguồn Tài nguyên: 16 4.1.1.6 Thực trạng môi trường 18 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 18 4.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 18 4.1.2.2 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 19 4.2 Đánh giá thực trạng đô thị thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình 20 4.2.1 Thực trạng thị thị trấn Hương Sơn 20 4.2.1.1 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 20 vii 4.1.2.2 Thực trạng phát triển đô thị 21 4.1.2.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng kỹ thuật 22 4.1.2.4 Nhận xét 23 4.2.2 Thực trạng sử dụng đất đai thị trấn Hương Sơn 23 4.3 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới cơng tác quản lí đất đai địa bàn thị trấn Hương Sơn 26 4.3.1 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới quản lí đất đai thị trấn Hương Sơn 26 4.3.1.1 Việc thực văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai 26 4.3.1.2 Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành 27 4.3.1.3 Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất 27 4.3.1.4 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 27 4.3.1.5 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 27 4.3.1.6 Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất 27 4.3.1.7 Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 27 4.3.1.8 Thống kê, kiểm kê đất đai 28 4.3.1.9 Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 28 4.3.1.10 Quản lý tài đất đai giá đất 28 4.3.1.11 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 28 4.3.1.12 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai 28 4.3.1.13 Phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai 28 4.3.1.14 Giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo quản lý sử dụng đất đai 28 4.3.1.15 Quản lý hoạt động dịch vụ đất đai 29 viii 4.3.2 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới biến động sử dụng đất tình hình sử dụng đất nông nghiệp 29 4.3.2.1 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới biến động sử dụng đất 29 4.3.2.2 Ảnh hưởng phát triển đô thị tới cấu đất nông nghiệp 31 4.4 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới đời sống người dân địa bàn thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 33 4.4.1 Ảnh hưởng phát triển đô thị đến thu nhập việc làm người dân 33 4.4.1.1 Ảnh hưởng phát triển đô thị đến thu nhập người dân 33 4.4.1.2 Ảnh hưởng phát triển đô thị đến việc làm người dân 37 4.4.2 Ảnh hưởng phát triển đô thị đến đời sống -xã hội người dân 39 4.5 Một số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế hộ, tăng cường vai trò quản lý nhà nước q trình thị hóa thị trấn Hương Sơn 42 4.5.1 Những giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp nâng cao đời sống người dân trước phát triển thị hóa 42 4.5.1.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 42 4.5.1.2 Giải pháp nâng cao đời sống người dân trước phát triển thị hóa 42 4.5.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đất đai q trình thị hóa thị trấn Hương Sơn 43 4.5.2.1 Nâng cao nhận thức pháp luật quan hệ quản lý sử dụng đất 43 4.5.2.2 Sửa đổi, bổ sung chế sách đất đai phù hợp với q trình thị hóa điều kiện kinh tế thị trường 44 4.5.2.3 Điều chỉnh điểm bất hợp lý quản lý chặt chẽ việc thực quy hoạch sử dụng đất 44 4.5.2.4 Tăng cường chất lượng hiệu hoạt động máy quản lý nhà nước đất đai 45 Phần 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 II TÀI LIỆU TỪ INTERNET 48 PHỤ LỤC 39 khiến nguồn vốn tự nhiên (đất đai) chuyển thành nguồn vốn tài chính, thời gian phát triển đô thị kéo dài trở thành lí khiến người dân dần ý thức việc cần phải chuyển đổi sang ngành nghề phù hợp để trì phát triển nguồn vốn tài cho gia đình Điều phản ánh thực trạng người dân sau thu hồi đất, phần lớn hộ nông dân chuyển sang kinh doanh - buôn bán, dịch vụ với nguồn vốn tài lớn bồi thường, việc hoạt động kinh doanh khiến nguồn thu nhập ổn định phù hợp với điều kiện phát triển khu vực Tuy nhiên, lượng lớn lao động chưa thể tìm kiếm ngành nghề ổn định, phù hợp nên chuyển sang lao động tự Thực tế điều tra cho thấy, lao động tự đem lại nguồn thu nhập cao sản xuất nông nghiệp trước đây, nhiên lại nguồn thu nhập không ổn định, dễ tiêu xài khó tiết kiệm Bên cạnh đó, số hộ nơng dân chưa biết cách tận dụng hội thị trường nên chưa tìm phương thức sản xuất phù hợp với thân gia đình 4.4.2 Ảnh hưởng phát triển đô thị đến đời sống -xã hội người dân Khi thu hồi đất để xây dựng đô thị, sở hạ tầng, phát triển kinh tế làm tăng hội tiếp cận nguồn vốn xã hội, điều kiện phát triển người cho người dân Bên cạnh đó, sở sản xuất, kinh doanh, cụm công nghiệp xây dựng tạo hội việc làm cho nhiều lao động Tuy nhiên, đặc điểm chung người nông dân Việt Nam, người dân thường gặp nhiều khó khăn việc thay đổi hình thức sinh kế họ Các hình thức sản xuất chăn ni trồng trọt thường không dễ dàng thực liên quan đến hàng loạt thay đổi sống, điều kiện sản xuất người dân Cơ hội tiếp cận nguồn vốn xã hội mở người dân tận dụng hội để cải thiện điều kiện thân nhằm thay đổi sinh kế Khi bị thu hồi đất, 100% hộ gia đình nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tiền mặt có người sử dụng nguồn vốn cho việc học nghề Tuy nhiên, theo kết điều tra có 13% hộ gia đình sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ vào việc học nghề, cho học hành Khi vấn nhiều người cho biết nguyên nhân 40 việc người chủ động học nghề tuổi cao, thơng tin hướng nghiệp, tìm kiếm nơi làm việc khó khăn Lao động 30 tuổi khơng có theo học, họ hiểu tình hình thị hóa, cơng nghiệp ngày phát triển muốn có việc làm phải có trình độ tay nghề cấp, nhiên, hạn chế lớn mà tuổi cao, khó khăn việc theo học Phần lớn số hộ sử dụng nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà cửa, mua sắm tài sản, chi tiêu đầu tư nhu cầu thiết yếu mặt xã hội dẫn đến không bền vững cho sinh kế người dân Đây điều mà quan chức thực phương án bồi thường, hỗ trợ phải quan tâm có giải pháp hợp lý sát với điều kiện địa phương cụ thể Qua điều tra cấu sử dụng tiền bồi thường thể cụ thể hình 4.5 Hình 4.5 Cơ cấu sử dụng tiền bồi thường hộ dân thị trấn Hương Sơn Đầu tư kinh doanh từ nguồn tiền bồi thường hộ chiếm 25% Đây thường hộ gia đình giả, mạnh dạn việc chuyển đổi cấu ngành nghề Họ mở cửa hàng buôn bán, kinh doanh dịch vụ tổng hợp Việc sử dụng tiền bán đất vào việc xây dựng nhà cửa, chuồng trại chủ yếu tập trung vào hộ có thu nhập trung bình hay thấp Một số hộ dùng tiền bồi 41 thường hay bán đất để trả nợ, số tiền lại họ dùng để làm chi phí tìm cơng việc khác Nhận xét: Nhìn chung, nhận tiền bồi thường tiền bán đất, hộ nơng dân đầu tư trở lại cho sản xuất đất nông nghiệp học hành, tìm việc làm Họ thường sử dụng số tiền để xây dựng nhà cửa, mua sắm vật dụng gia đình hay gửi tiết kiệm Một số hộ khác đầu tư vào lĩnh vực phi nông nghiệp để chuyển đổi ngành nghề Từ qua khảo sát, cho thấy số hộ cho thu nhập tăng nhanh so với trước do: Thứ nhất: Do ĐTH diễn mạnh mẽ nên việc tìm kiếm công việc làm thêm người nông dân dễ dàng nhiều so với trước Tầng lớp lao động trẻ có xu hướng làm cơng nhân cho xí nghiệp, nhà máy, cơng ty liên doanh giải phần tình trạng dơi dư lao động Thứ hai: Do thương mại dịch vụ khu vực ngày phát triển với nhiều loại hình phong phú đa dạng Quá trình ĐTH diễn mạnh mẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực đời sống, văn hố, xã hội hộ nơng dân ĐTH có ảnh hưởng tích cực đến nhiều lĩnh vực như: Thương mại, dịch vụ, tiếp cận thị trường dễ dàng nhiều so với năm qua Cơ hội học tập có chiều hướng tốt lên Trường học tu bổ lại trang thiết bị giáo dục giáo viên bổ sung đáp ứng nhu cầu học tập em người dân Sự quan tâm hộ nông dân tầm quan trọng giáo dục tăng lên, họ tạo điều kiện cho em học hành mong muốn họ có tương lai tốt đẹp 42 4.5 Một số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế hộ, tăng cường vai trò quản lý nhà nước q trình thị hóa thị trấn Hương Sơn 4.5.1 Những giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp nâng cao đời sống người dân trước phát triển đô thị hóa 4.5.1.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp - Hướng tới việc sử dụng đất có hiệu cách chuyển đổi cấu trồng từ lúa sang loại ăn đặc sản, rau có giá trị kinh tế cao Sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, tăng vụ, thay đổi cấu trồng để mang lại hiệu sử dụng cao kinh tế cao - Khuyến khích hộ dân mạnh dạn việc chuyển đổi cấu trồng, sử dụng giống có suất cao giá trị kinh tế cao - Tạo điều kiện cho hộ dân tìm hiểu quy trình kỹ thuật chăm sóc trồng tiên tiến, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu ngày hợp lý có hiệu - Thành lập hội khuyến nông, hội nông dân, hội làm vườn thị trấn để truyền đạt khoa học kỹ thuật cung cấp kiến thức, thông tin cần thiết đến người nông dân 4.5.1.2 Giải pháp nâng cao đời sống người dân trước phát triển thị hóa Thứ là, đặc biệt quan tâm đến cập nhật, bổ sung, hồn thiện thể chế, chế, sách, luật pháp để nâng cao lực, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước để phát triển mạnh hơn, tốt hơn, hiệu lĩnh vực phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn, cải thiện đời sống người nông dân Thứ hai là, tiếp tục tập trung đạo liệt tái cấu ngành nông nghiệp với mục tiêu nâng cao suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao thu nhập người nông dân Trong tái cấu nông nghiệp, cần đặc biệt quan tâm xây dựng chế, sách để tạo điều kiện thuận lợi đưa khoa học công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tái cấu nông, lâm trường phải lên phương án, đề án cụ thể để tổ chức lại nông, lâm trường một, kêu gọi chung chung 43 Thứ ba là, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu thực Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quan tâm tập trung vào tái cấu sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân, quan tâm xây dựng chế, sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh khu vực nơng thơn, qua góp phần chuyển dịch cấu lao động, nâng cao đời sống người dân nông thôn Thứ tư là, tập trung đạo, quản lý tốt vật tư nông nghiệp, gắn với cơng tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phải thực tạo chuyển biến rõ nét công tác năm 2017 Thứ năm là, phải đặc biệt quan tâm đến việc chủ động xây dựng kế hoạch phòng tránh thiên tai; hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn thiên tai, thời tiết; triển khai đồng bộ, hiệu nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; củng cố phát triển hệ thống thủy lợi; bảo vệ sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên 4.5.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đất đai q trình thị hóa thị trấn Hương Sơn 4.5.2.1 Nâng cao nhận thức pháp luật quan hệ quản lý sử dụng đất * Đối với nhà nước: + Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đất đai cách nâng cao nhận thức pháp luật nói chung pháp luật đất đai nói riêng, biến quy định pháp luật thành nhận thức thành viên xã hội, từ có tác động tới ý thức tự giác chấp hành pháp luật toàn thể nhân dân + Cần tập trung đạo có chế hoạt động cụ thể để tăng cường chức giám sát Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân cấp Thanh tra nhân dân việc tổ chức thực công tác quản lý nhà nước đất đai * Đối với người sử dụng đất: + Nhà nước cần có biện pháp tuyên truyền sâu rộng luật đất đai luật liên quan đến điều chỉnh quan hệ đất đai xã hội, để người sử dụng đất nhận thức đắn quyền nghĩa vụ họ 44 + Người sử dụng đất phải sử dụng theo quy hoạch quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đất sử dụng cấu sử dụng đất chung toàn xã hội + Người sử dụng đất cần xác định rõ quyền lợi họ nằm lợi ích sử dụng đất cộng đồng, giải pháp quy hoạch sử dụng đất nhà nước lợi ích chung tồn xã hội có lợi ích họ Người sử dụng đất cần tự giác bàn giao đất nhanh chóng có định quan nhà nước có thẩm quyền, chủ động phối hợp với chủ đầu tư giao đất thực định thu hồi đất giao đất nhà nước + Người sử dụng đất phải tuân thủ nguyên tắc, có trách nhiệm thực đầy đủ, thời hạn nghĩa vụ tài nghĩa vụ khác sử dụng đất Nhà nước quy định 4.5.2.2 Sửa đổi, bổ sung chế sách đất đai phù hợp với q trình thị hóa điều kiện kinh tế thị trường Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống văn pháp luật Nhà nước đất đai chế sách quản lý đất đô thị Nghiên cứu để ban hành kịp thời, đồng các quy định để thực Luật kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở, Luật xây dựng… theo hướng đơn giản cho người sử dụng đất Chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời nghiên cứu để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tồn phường Đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, có quy định chế tài xử lý cán lãnh đạo, cán quản lý vi phạm quy định quản lý sử dụng đất biện pháp hành biện pháp kinh tế 4.5.2.3 Điều chỉnh điểm bất hợp lý quản lý chặt chẽ việc thực quy hoạch sử dụng đất - Cần xem xét lại quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch thị sở có tham gia cộng đồng quyền định nhà đầu tư, 45 hạn chế tập trung quyền lực ngân sách Nhà nước vào công tác quy hoạch thị, chấm dứt tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo” - Cần nghiên cứu để ban hành tiêu chuẩn, định mức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, quy phạm cụ thể đô thị bền vững, để từ xây dựng quy trình chiến lược phát triển đô thị bền vững, làm lập đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị Có nhà chun mơn, quan có chức lập quy hoạch đo thị đơn vị, nhân có thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực quy hoạch có đủ hành lang pháp lý cần thiết để thực Tránh tình trạng chồng chéo quy định pháp luật 4.5.2.4 Tăng cường chất lượng hiệu hoạt động máy quản lý nhà nước đất đai - Tăng cường trang bị thiết bị quản lý đại cách sử dụng công nghệ tin học nhất, đảm bảo cung cấp thông tin, liệu phục vụ cho công tác quản lý nhanh nhất, đồng thời giảm bớt sức ép từ khối lượng công việc lên máy quản lý - Cần có phối hợp Nhà nước với sở đào tạo, đảm bảo lực lượng cán quản lý nhà nước đất đai có đủ trình độ chun mơn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Những định hướng, giải pháp nêu kết tổng kết học kinh nghiệm thu thập qua tài liệu quản lý đất đai với mong muốn đề xuất số định hướng giải pháp tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đất đai, giúp Đảng quyền thị trấn Hương Sơn xây dựng chế sách phù hợp, quản lý hiệu nguồn tài nguyên đất đai quý giá quốc gia đồng bào dân tộc tỉnh 46 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu “Ảnh hưởng phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp đời sống người dân địa bàn thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2012 – 2016”, rút số kết luận sau đây: * Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Phú Bình có nhiều điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ * Thực trạng ảnh hưởng phát triển đô thị tới đời sống kinh tế hộ nông dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình từ năm 2012- 2016 thể rõ số nội dung sau: - Ảnh hưởng trình phát triển đô thị tới đất nông nghiệp địa bàn thị trấn Hương Sơn giai đoạn 2012 - 2016: Trong giai đoạn 2012 – 2016, đất nông nghiệp địa bàn có thay đổi, diện tích nơng nghiệp giảm 7,72ha Việc giảm diện tích đất nơng nghiệp chủ yếu tập trung vào đất sản xuất nông nghiệp chủ yếu giảm đất trồng lúa, đất trồng lâu năm, đất trồng lâu năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp đất chuyên dụng nghĩa trang nghĩa địa đặc biệt chuyển sang đất đô thị - Ảnh hưởng phát triển đô thi tới hộ dân thị trấn Hương Sơn: - Q trình ĐTH có tác động lớn kinh tế hộ dân Thu nhập hộ tăng lên chủ yếu lĩnh vực KD - DV Nguồn thu từ nông nghiệp giảm cách đáng kể - Qua biểu đồ cấu nghề nghiệp tỷ lệ sử dụng tiền bồi thường hộ dân thấy mức sống người dân tăng lên 5.2 Kiến nghị - Để thực yêu cầu đặt việc giải thách thức nêu trên, cần có giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai lâu dài, thực 47 hiệu Đảm bảo tính phát triển bền vững cho thị trấn Hương Sơn nói riêng, cho khơng huyện Phú Bình mà tỉnh Thái Ngun khu vực nói chung - Hồn thiện chế sách quản lý đất đai, sách bồi thường giải phóng mặt bằng, sách hỗ trợ học tập, việc làm cho người dân bị đất cho phù hợp với phát triển khu vực toàn xã hội - Nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai, cần có phối hợp đồng thuận nhiều ngành nghề, lĩnh vực cho mối quan hệ Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân đạt hiệu cao 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Bassand, Michel (chủ biên) (2001), Đơ thị hóa, khủng hoảng sinh thái phát triển bền vững, Nhà xuất Trẻ Bộ Xây dựng (1995) “Đô thị Việt Nam tập 1”, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Chính phủ (1998), Quyết định số: 10/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng năm 1998 việc phê duyệt định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 Phạm Ngọc Côn (1999), Kinh tế học đô thị, Nxb Khoa học - Kỹ thuật Nguyễn Đình Cự (1997), Giáo trình Dân số Phát triển, Nxb Nơng Nghiệp Luật đất đai năm 2003, NXB trị Quốc gia Luật quy hoạch đô thị 2009, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2009 Chính phủ việc phân loại đô thị Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 10 Bùi Ngọc Thanh (2009) “Việc làm cho hộ nông dân thiếu đất sản xuất - vấn đề giải pháp”, Tạp chí Cộng sản, tr.26 11 Cẩm Bá Thường (2009), “Vấn đề ĐTH ảnh hưởng đến đời sống xã hội nông thôn Việt Nam” 12 UBND Thị trấn Hương Sơn (2015), “Kiểm kê đất đai năm 2014” 13 UBND Thị trấn Hương Sơn (2014), “Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kì đầu(20102015) thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ” 14 UBND thị trấn Hương Sơn (2016), Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010- 2015 15 Văn phòng đăng kí sử dụng đất huyện Phú Bình, “Thống kê 2016 ” II TÀI LIỆU TỪ INTERNET 16 Đơ Thị hóa, http://tamnhin, Net/do-thi-hoa-mau-hong-va-mau-den.html 17 tailieu.vn, http://tailieu.vn/doc/do-thi-hoa-o-cac-nuoc-phat-trien-va-cac-nuocdang-phat-trien-73209.html PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN (Rất mong ông, bà giúp hoàn chỉnh số thông tin sau đây!) I THÔNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ: ………………………………Tuổi:…… .giới tính: Trình độ văn hóa: ……… …………………… Dân tộc: ………………… Địa chỉ: Thơn (Tổ) Xã (phường)…………………………………………… Nghề nghiệp Mức sống chung Nông nghiệp Khá giả Nông nghiệp+ phi nông nghiệp Trung bình Phi nơng nghiệp Khó khăn Tình hình thành viên gia đình STT Họ tên Nam (nữ) Tuổi Trình độ học vấn Nghề nghiệp Tình trạng việc làm * Mục tình trạng việc làm: 1- học 4- khơng có việc làm 2- có việc làm thường xun 5- khác 3- có việc làm thời vụ II TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT Tình hình sử dụng đất gia đình nào? Loại đất Trước PTĐT Sau PTĐT (trước 2012) (sau 2012) Diện tích Cơ cấu Diện tích Cơ cấu Tổng diện tích đất Đất nơng nghiệp Đất phi nơng nghiệp Diện tích đất nơng nghiệp gia đình bị thu hồi để phục vụ cho PTĐT STT Diện tích % so với tổng DT hộ Năm thu hồi Nguyên nhân bị thu hồi đất: III ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN Thu nhập bình quân/tháng gia đình trước sau PT đô thị Trước PT đô thị Sau PT đô thị Dưới triệu đồng Dưới triệu đồng Từ triệu - triệu Từ triệu - triệu Từ triệu - triệu Từ triệu - triệu Từ triệu - triệu Từ triệu - triệu Trên triệu Trên triệu Nguồn thu nhập Sau PT đô thị Trước PT đô thị Nông nghiệp Nông nghiệp Phi nông nghiệp Phi nông nghiệp Nhà gia đình Sau PT thị Trước PT thị Nhà tạm Nhà tạm Nhà nông thôn truyền thống Nhà nông thôn truyền thống Nhà mái tầng Nhà mái tầng Nhà tầng trở lên Nhà tầng trở lên Tình hình pháp lý nhà đất sử dụng Có giấy tờ hợp pháp Khơng có giấy tờ Tài sản phương tiện sinh hoạt hộ Trước PTĐT Chỉ tiêu ĐVT Ơ tơ Chiếc Xe máy Chiếc Máy giặt Chiếc Tủ lạnh, tủ đá Chiếc Máy tính Chiếc Ti vi Chiếc Điện thoại cố định Chiếc Điện thoại di động Chiếc Bếp ga Chiếc 10 Bình nóng lạnh Chiếc 11 Tủ gỗ loại Chiếc 12 Giường, phản, sập Chiếc 13 Bàn ghế, xa lông Bộ Số lượng Giá trị (đồng) Sau PTĐT Số lượng Giá trị(đồng) Tổng giá trị Biến động lao động hộ trước sau phát triển đô thị Chỉ tiêu Trước phát triển đô thị (2012) Số lượng (người) Cơ cấu (%) 100 1.1 Tổng lao động hộ - Lao động nông nghiệp - Lao động phi nông nghiệp 1.2 Số người việc làm Sau phát triển thị (2016) 2.1 Tổng lao động hộ - Lao động nông nghiệp - Lao động phi nông nghiệp 2.2 Số người khơng có việc làm 100 Tình hình học thành viên gia đình độ tuổi học Trước PTĐT (2012) Sau PTĐT (2016) Bỏ học Bỏ học Có học Có học So sánh thu nhập trước sau bị thu hồi đất Giảm nhiều Giảm Tăng nhiều Tăng Thay đổi không đáng kể Đã sử dụng tiền bồi thường để: (tích X vào dưới) Đầu tư sản xuất Đầu tư xây dựng - Trồng trọt - Nhà - Chăn nuôi - Nhà xưởng - Thủy sản - Chuồng trại - Lâm nghiệp - Xây dựng khác - Khác Chi phí cho đào tạo nghề Đầu tư kinh doanh Chi phí tìm việc làm - Dịch vụ ăn uống Đầu tư, chi phí khác - Nhà nghỉ, phòng trọ - Gửi tiết kiệm - Sửa chữa - Cho vay lãi - Dịch vụ khác - Đầu tư khác 10 Đã nhà nước hỗ trợ thơng qua hình thức + Được đào tạo nghề Được đào tạo nghề có việc làm ổn định Được đào tạo nghề khơng có việc làm ổn định Được đào tạo nghề khơng có việc làm + Được vay vốn + Được giao đất, thuê đất Được giao đất để kinh doanh thương mại dịch vụ Được giao đất nông nghiệp Được ưu tiên đấu thầu đất nơng nghiệp cơng ích + Được cấp tư liệu sản xuất miễn phí, giá ưu đãi + Hình thức hỗ trợ khác 11 Về sách bồi thường giải tỏa Thỏa đáng Chưa thỏa đáng 12 Tình hình vay vốn sử dụng vốn trước sau PTĐT hộ Chỉ tiêu Số lượng (đồng) Trước PTĐT Sau PTĐT Mục đích sử dụng vốn Vốn tự có Vốn vay 13 Tình hình cấp nước, cấp điện, giáo dục, y tế Chỉ tiêu Trước PTĐT Sau PTĐT Cấp nước - Nguồn nước - Lượng nước - Chất lượng nước Cấp điện Giáo dục Y tế Giếng Giếng Máy Máy Thiếu Thiếu Đủ Đủ Sạch Sạch Có vị lạ Có vị lạ Đục Đục Ổn định Khơng ổn định Ổn định Khơng ổn định Khơng có điện Khơng có điện Đủ trường học Đủ trường học Thiếu trường học Thiếu trường học Tiện nghi Tiện nghi Thiếu tiện nghi Thiếu tiện nghi Bất tiện Bất tiện 14 Cá nhân ơng (bà) có ủng hộ việc mở rộng phát triển thị? Có Khơng Khơng ý kiến 15 PTĐT có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội khơng? Có Khơng 16 PTĐT có ảnh hưởng vấn đề tệ nạn xã hội xã hội không? Có Khơng Nếu có ngun nhân: ……………………………………………………………………………………… Người cung cấp thơng tin Phú Bình, ngày … tháng… Năm 2016 Người điều tra Nguyễn Thị Nga ... Quản lí tài nguyên em tiến hành thực đề tài: Ảnh hưởng phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016”... động sử dụng đất 29 4.3.2.2 Ảnh hưởng phát triển đô thị tới cấu đất nông nghiệp 31 4.4 Đánh giá ảnh hưởng phát triển đô thị tới đời sống người dân địa bàn thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình, tỉnh. .. hành nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng phát triển đô thị đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016” 1.2 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016., Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2016.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn