Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

58 201 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2017, 18:22

Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VIỆT DŨNG Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON, GIAI ĐOẠN TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI DƢƠNG THANH TRỌNG TÍCH LƢƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành:Chăn ni Thú y Khoa:Chăn ni Thú y Khóa học:2013 - 2017 Thái Nguyên, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VIỆT DŨNG Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON, GIAI ĐOẠN TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI DƢƠNG THANH TRỌNG TÍCH LƢƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn ni thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học:2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn:TS Phạm Diệu Thùy Thái Nguyên, 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên truyền đạt cho em kiến thức quý báu bổ ích suốt năm học vừa qua Em xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới TS Phạm Diệu Thùy tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt q trình thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tới thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn bác Dương Thanh Trọng tồn thể anh em kỹ thuật, cơng nhân trang trại tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể gia đình, bạn bè giúp đỡ động viên em suốt trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Trong trình thực tập chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong ý kiến nhận xét thầy cô để giúp cho kiến thức em ngày hồn thiện có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho công việc sau Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Nguyên Việt Dũng ii LỜI MỞ ĐẦU Ngành chăn nuôi lợn có vị trí quan trọng ngành chăn ni gia súc nước giới nói chung nước ta nói riêng, nguồn cung cấp thực phẩm với tỷ trọng cao chất lượng tốt cho người, ngồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt nguồn cung cấp sản phẩm da mỡ cho ngành cơng nghiệp chế biến, ngồi chăn ni lợn góp phần giữ vững cân sinh thái trồng, vật nuôi người Trong nghiên cứu môi trường nông nghiệp lợn vật nuôi quan trọng thành phần thiếu hệ sinh thái nơng nghiệp Theo tín ngưỡng người Á Đơng lợn vật ni coi biểu tượng may mắn „„cầm tinh tuổi hợi” hay Trung Quốc có quan niệm lợn biểu tượng may mắn đầu năm âm lịch Tuy nhiên để thịt lợn trở thành ăn nâng cao sức khỏe cho người, điều quan trọng q trình chọn giống, ni dưỡng, chăm sóc phòng trị bệnh cho lợn từ lúc sinh đến xuất bán, đàn lợn phải khỏe mạnh, sức đề kháng cao, thành phần thành phần đinh dưỡng tích lũy vào thịt có chất lượng tốt có giá trị sinh học cao Căn vào tình hình thực tế trên, đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ ban BCN khoa, giáo viên hướng dẫn sở thực tập Em tiến hành thực chuyên đề: “ Áp dụng biện pháp chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sinh đến 21 ngày tuổi trang trại Dương Thanh Trọng Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” iii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Cơ cấu đàn lợn nái trại Dương Thanh Trọng Tích Lương thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên từ năm 2015 đến Bảng 2.2 Lịch tiêm vắc xin phòng bệnh trại cho lợn nái 20 Bảng 4.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 30 Bảng 4.2 Lịch tiêm phòng trại 31 Bảng 4.3 Kế t quả công tác phu ̣c vu ̣ sản xuấ t 36 Bảng 4.4 Kết tiêm phòng thuốc vắc xin cho lợn theo mẹ 38 Bảng 4.5 Kết chẩn đoán bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 39 Bảng 4.6 Phác đồ điều trị bệnh bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực sở 40 iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT cs : Cộng Nxb : Nhà xuất Pr : Protein SS : sinh STT : Số thứ tự TT : Thể trọng Ml : mililit Kg : kilogram Mg2+ : Magie 2+ v MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.2 Đối tượng vật nuôi kết sản xuất cở sở 2.2.1 Đối tượng vật nuôi trại 2.2.2 Kết sản xuất sở 2.3 Cơ sở khoa học đề tài 2.3.1 Một số hiểu biết lợn 2.3.2 Kỹ thuật chăm sóc lợn theo mẹ 2.3.3 Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn theo mẹ 10 2.3.4 Cai sữa cho lợn 15 2.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng lợn 17 2.3.6 Một số biện pháp phòng bệnh cho lợn theo mẹ 19 2.4 Tình hình nghiên cứu nước ngồi nước 21 2.4.1 Tình hình nghiên cứu nước 21 2.4.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 24 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG - NỘI DUNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 25 3.2 Nội dung nghiên cứu 25 vi 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Phương pháp theo dõi 25 3.3.2 Các tiêu theo dõi phương pháp xác định tiêu 25 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 25 PHẦN 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 26 4.1 Kế t quả công tác phu ̣c vu ̣ sản xuấ t 26 4.1.1 Công tác chăn nuôi 26 4.1.2 Công tác thú y 28 4.1.2.1 Công tác vệ sinh 28 4.1.2.2 Công tác phòng bệnh 31 4.1.3.3 Chẩn đoán bệnh 32 4.1.2.4 Điều trị bệnh 32 4.1.3 Công tác khác 35 4.2 Cơng tác chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi sở 36 4.3 Kết phòng bệnh cho đàn lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập sở 37 4.3.1 Cơng tác vệ sinh phòng bệnh 37 4.3.2 Phòng bệnh vắc xin 38 4.4 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh cho lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi 39 4.4.1 Kết chẩn đoán bệnh 39 4.4.2 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi sở thời gian thực tập 40 PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ở Việt Nam, trồ ng tro ̣t và chăn nuôi là hai thành phầ n quan tro ̣ng cấ u sản xuấ t nông nghiê ̣p, đó chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lơ ̣n nói riêng đóng góp mô ̣t phầ n lớn vào thu nhâ ̣p của người dân Chăn nuôi không những cung cấ p mô ̣t lươ ̣ng lớn sản phẩ m cho nhu cầ u tiêu thu ̣ nước mà cung cấp cho xuất Vì chăn ni ngày có vị trí quan trọng cấu ngành nông nghệp Sản phẩm ngành chăn nuôi nguồn thực phẩm thiếu nhu cầu đời sống người Chủ trương nhà nước phát triển ngành chăn ni thành ngành sản xuất hàng hóa thực nhằm tạo sản phẩm chăn ni có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ nước phần cho xuất Nói đến ngành chăn nuôi phải kể đến chăn nuôi lợn tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực đời sống kinh tế hội nhân dân Chăn ni lợn góp phần giải cơng ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập hội làm giàu cho nông dân Theo thống kê tổ chức nông lương giới (FAO), Việt Nam nước nuôi nhiều lợn, đứng hàng thứ giới, hàng thứ Châu Á vị trí hàng đầu khu vực Đơng Nam Châu Á Hiện nước ta có 23 triệu đầu lợn, bình quân tốc độ tăng hàng năm 3,9% Đảm bảo cung cấp 80% sản phẩm thịt cho thị trường nội địa phần xuất Kế hoach đến năm 2010 Việt Nam có 25 triệu đầu lợn đạt sản lượng triệu thịt Chiếm tỷ trọng 30% tổng thu nhập ngành nông nghiệp (Đoàn Thị Kim Dung, 2004)[4] Để có đ ược kết việc tăng nhanh số đầu lợn , ngành chăn nuôi lơ ̣n nước ta đã và từng bước đưa các tiế n bô ̣ khoa ho ̣c kỹ thuâ ̣t vào thực tế sản xuấ t , từ khâu cải ta ̣o giố ng , nâng cao chấ t lươ ̣ng thức ăn đế n viê ̣c hồn thiện quy trình chăm sóc ni dưỡng Tuy nhiên để thịt lợn nâng cao sức khỏe cho người, điều quan trọng q trình chọn giống, ni dưỡng, chăm sóc phòng trị bệnh cho lợn từ lúc sinh đến lúc xuất bán, đàn lợn phải khỏe mạnh, sức đề kháng cao, thành phần dinh dưỡng tích lũy vào thịt có chất lượng có giá trị sinh học cao Em tiến hành thực chuyên đề “Áp dụng biện pháp chăm sóc ni dƣỡng phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sinh đến 21 ngày tuổi trang trại Dƣơng Thanh Trọng Tích Lƣơng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn ni trang trại - Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng cho lợn nuôi trại - Nắm loại thức ăn dành cho lợn con, phần ăn cách cho lợn ăn qua giai đoạn - Nắm bệnh hay xảy lợn phương pháp phòng trị bệnh hiệu 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni tại Dương Thanh Trọng Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi - Xác định tình hình nhiễm bệnh, biết phòng trị bệnh cho lợn nuôi trại ... lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên iii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Cơ cấu đàn lợn nái trại Dương Thanh. .. chăn ni tại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Ngun - Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi - Xác định tình hình nhiễm bệnh, ... cao, thành phần dinh dưỡng tích lũy vào thịt có chất lượng có giá trị sinh học cao Em tiến hành thực chuyên đề Áp dụng biện pháp chăm sóc ni dƣỡng phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp), Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trang trại Dương Thanh Trọng xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan