bien ban thoa thuan nhap tai san rieng vao khoi tai san chung vo chong

2 141 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2017, 16:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THỎA THUẬN NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG Chúng ký tên đây: Vợ: Ngày, tháng, năm sinh: Chứng minh nhân dân số: cấp ngày .tháng năm Địa thường trú: Chồng: Ngày, tháng, năm sinh: Chứng minh nhân dân số cấp ngày tháng năm Địa thường trú: Chúng kết từ ngày đến có Giấy chứng nhận kết hôn số: cấp ngày Chúng tơi xác nhận, Ơng/bà có tài sản riêng là: - Căn nhà toạ lạc số: đường phường (xã) quận (huyện) (thừa kế, tặng cho, ) - Đặc điểm nhà: + Loại nhà: + Cấu trúc: + Diện tích khn viên: + Diện tích xây dựng: + Diện tích sử dụng: + Diện tích lộ giới: + Có vẽ trạng Phòng Quản lý thị quận (Phòng Xây dựng Giao thơng vận tải huyện) lập (duyệt) ngày tháng năm Nay văn này, thỏa thuận sau: Ông/bà , đồng ý tự nguyện nhập tài sản riêng tồn nhà số: đường phường (xã) quận (huyện) vào khối tài sản chung vợ chồng Kể từ ngày hoàn tất việc đăng lý sở hữu chung vợ chồng nhà trên, Ông Bà đồng sở hữu nhà theo quy định Pháp luật Các tài sản riêng lại khơng thỏa thuận văn tài sản riêng người (vợ chồng) Chúng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nêu không nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản chúng tơi Thỏa thuận khơng có hiệu lực pháp luật có sở xác định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản Văn lập thành bản, trang, Phòng Cơng chứng số lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày , ngày tháng năm Vợ (Ký ghi rõ họ, tên) Chồng (Ký ghi rõ họ, tên) ... số: đường phường (xã) quận (huyện) vào khối tài sản chung vợ chồng Kể từ ngày hoàn tất việc đăng lý sở hữu chung vợ chồng nhà trên, Ông Bà đồng sở hữu nhà theo quy định... vào khối tài sản chung vợ chồng nêu không nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản chúng tơi Thỏa thuận khơng có hiệu lực pháp luật có sở xác định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: bien ban thoa thuan nhap tai san rieng vao khoi tai san chung vo chong, bien ban thoa thuan nhap tai san rieng vao khoi tai san chung vo chong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn