Bien ban thoa thuan bao dam an toan cho ho lien ke khi xay dung 1

3 403 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2017, 21:55

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​ Độc lập – Tự – Hạnh Phúc​ ​ , ngày tháng năm ​ BIÊN BẢN CAM KẾT GIỮA HỘ GIA ĐÌNH​ (Về việc bảo đảm an toàn cho hộ liền kề xây dựng)​ Địa điểm: Thành phần tham gia ký biên a) Đại diện gia đình ơng/bà (Gọi tắt bên A) - Ông/Bà: - Địa chỉ: - Điện thoại: b) Đại diện bên xây dựng lô đất số (Gọi tắt bên B) - Ông/Bà: - Địa chỉ: - Điện thoại: c) Đại diện tổ dân phố (Bên làm chứng) - Ông/Bà: Tổ trưởng tổ dân phố - Điện thoại: Thời gian ký biên bản: - Bắt đầu: h phút, ngày tháng năm - Kết thúc: .h phút, ngày tháng năm - Tại: Hiện trạng cơng trình bên A bên B Từ ngày tháng năm , bên B tổ chức phá dỡ mặt xây dựng tiếp giáp với mặt sau nhà bên A, chiều dài phần cơng trình tiếp giáp .m Trước phá dỡ phần mặt xây dựng bên B, phần móng phần tường tiếp giáp nhà bên A với mặt xây dựng nhà bên B tình trạng ổn định Nhà không bị nứt, ngấm nước, nghiêng Từ ngày tháng năm , bên B tổ chức triển khai xây dựng cơng trình nhà mặt phần tiếp giáp nhà bên A Để tránh tranh chấp hai bên xây dựng cơng trình liền kề, bên A bên B bàn bạc, thống điều khoản cam kết sau: Các điều khoản cam kết bên B với bên A: Điều 1: Bên B cam kết xây dựng diện tích cấp phép, không mở loại cửa sổ, chớp lật, thơng gió, làm văng mái che mái vẩy lấn sang nhìn sang đất nhà bên A [Các bạn tham khảo, bổ sung thêm thông tin số điều Luật chi tiết, liên quan đến vấn đề để bạn áp dụng linh hoạt theo trường hợp thực tế: Theo Quy định Điều 271 Bộ luật Dân hạn chế quyền trổ cửa thì: “Chủ sở hữu nhà trổ cửa vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện đường chung theo quy định pháp luật xây dựng” Điều 10, Luật Xây dựng quy định hành vi bị nghiêm cấm hoạt động xây dựng cấm: “Xây dựng cơng trình khơng tn theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng” Theo điểm 1, khoản 7.12.2, Điều 7.12 quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phần quy định kiến trúc đô thị (ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quy định quan hệ với cơng trình bên cạnh thì: “Từ tầng hai trở lên, tường cách ranh giới đất với cơng trình bên cạnh không mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông (chỉ mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh m Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh” Điểm 3, khoản 7.12.2, Điều 7.12 nêu: “Nếu trường hợp có thỏa thuận mở cửa tường xây cách ranh giới đất m mở lỗ cửa… Các lỗ cửa phải cửa cố định (chớp lật lắp chết kính) có mép cao mặt sàn m Khi thỏa thuận bị hủy bỏ, việc bít lỗ cửa mặc nhiên, thương lượng, xét xử”.] Điều 2: Trong q trình xây dựng cơng trình bên B có tác động xấu đến nhà bên A như: nứt, lún, nghiêng, xé tường, bong tróc vơi vữa, biến dạng nhà, ngấm nước qua tường, đùn sủi tác động ảnh hưởng đến kết cấu nhà bên A bên B phải có trách nhiệm giám định, sửa chữa đền bù, khắc phục cố, trả nguyên trạng ban đầu cho nhà bên A Mọi chi phí giám định, sửa chữa, đền bù bên B hồn tồn chi trả (Có kèm ảnh chụp cụ thể trạng nhà bên A trước bên B tiến hành xây dựng kèm theo để làm đối chứng) Điều 3: Bên B phải đảm bảo an tồn xây dựng, có che chắn cơng trình, khơng làm bụi bẩn, không gây ô nhiễm tiếng ồn giới hạn ảnh hưởng đến nhà hàng xóm có gia đình bên A Bảo đảm an tồn cháy nổ an ninh, trật tự khu dân cư Quản lý nhân cơng tốt để phòng chống tệ nạn trộm cắp tài sản hộ liền kề khu dân cư Điều 4: Khi có cố xảy yêu cầu bên B phải có mặt trường để bên A bàn bạc phương án giải hợp lý Không dây dưa kéo dài gây nguy hiểm cho an toàn sống đảo lộn sinh hoạt gia đình bên A Kết luận: Bên A bên B có trách nhiệm thi hành điều khoản cam kết, trường hợp tranh chấp không giải đưa trước pháp luật để giải tranh chấp theo luật định Biên lập thành có giá trị nhau, bên A, bên B bên làm chứng bên giữ ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH ƠNG ​ (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN BÊN XÂY DỰNG LÔ ĐẤT SỐ ​ (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN TỔ DÂN PHỐ (Ký, ghi rõ họ tên)​ ... điểm 1, khoản 7 .12 .2, Điều 7 .12 quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phần quy định kiến trúc đô thị (ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 /12 /19 96 Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quy định quan hệ... lấn sang nhìn sang đất nhà bên A [Các bạn tham khảo, bổ sung thêm thông tin số điều Luật chi tiết, liên quan đến vấn đề để bạn áp dụng linh ho t theo trường hợp thực tế: Theo Quy định Điều 2 71 Bộ... Điểm 3, khoản 7 .12 .2, Điều 7 .12 nêu: “Nếu trường hợp có thỏa thuận mở cửa tường xây cách ranh giới đất m mở lỗ cửa… Các lỗ cửa phải cửa cố định (chớp lật lắp chết kính) có mép cao mặt sàn m Khi thỏa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban thoa thuan bao dam an toan cho ho lien ke khi xay dung 1, Bien ban thoa thuan bao dam an toan cho ho lien ke khi xay dung 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn