Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt chi chè búp tươi

32 172 2
 • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2017, 16:50

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT CHO CHÈ BÚP TƯƠI Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Hà Nội, tháng 12 năm 2011 MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI GIỚI THIỆU PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT CHO CHÈ BÚP TƯƠI 13 Chương 1: Đánh giá lựa chọn vùng trồng chè 13 Chương 2: Giống gốc ghép 17 Chương 3: Quản lý đất giá thể 18 Chương 4: Phân bón chất phụ gia 20 Chương 5: Nước tưới 22 Chương 6: Bảo vệ thực vật sử dụng hóa chất 24 Chương 7: Thu hoạch, bảo quản vận chuyển 30 Chương 8: Quản lý xử lý chất thải 34 Chương 9: Người lao động 35 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chương 10: Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc thu hồi sản phẩm 40 Chương 11: Kiểm tra nội 42 ASEAN (Tiêu chuẩn) Đông Nam Á Chương 12: Khiếu nại giải khiếu nại 43 BVTV Bảo vệ thực vật CP Cổ phần PHẦN III CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH YÊU CẦU CHỨNG NHẬN VIETGAP 45 CODEXBộ tiêu chuẩn thực phẩm Tổ chức Nông lương Tổ chức Y tế Liên hợp quốc xây dựng PHỤ LỤC 47 ICM Quản lý trồng tổng hợp IPM Quản lý dịch hại tổng hợp ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế NNPTNT Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn SNV Tổ chức Phát triển Hà Lan Phụ lục Mức giới hạn tối đa cho phép số kim loại nặng đất 47 Phụ lục Mức giới hạn tối đa cho phép số kim loại nặng nước tưới 47 Phụ lục Mức giới hạn tối đa cho phép số vi sinh vật hóa chất gây hại sản phẩm chè 48 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam Phụ lục Mẫu giấy đăng ký chứng nhận VietGAP 49 VietGAP Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Phụ lục Mẫu báo cáo kết khắc phục sai lỗi 50 Phụ lục Bảng tiêu kiểm tra hướng dẫn đánh giá 51 Tài liệu tham khảo 62 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi LỜI GIỚI THIỆU Đến năm 2010, Việt Nam có 136 nghìn chè ước tính có khoảng 600 nghìn hộ gia đình tham gia trồng chè Tỷ trọng xuất chè Việt Nam mức cao, năm 2010 đạt 73%.1 Tuy nhiên, giá chè xuất thấp, 60 - 70% giá chè trung bình giới Việt Nam có lợi sản lượng, giá chè thấp nên đóng góp ngành cải thiện sinh kế hộ gia đình trồng chè hạn chế, đặc biệt hộ vùng sâu, vùng xa Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiệu sản xuất chè Việt Nam thấp, song chủ yếu chất lượng sản phẩm chè chưa cao, dư lượng hóa chất vượt mức cho phép sử dụng thiếu kiểm soát thuốc BVTV phân hóa học, vệ sinh chế biến chưa tốt v.v làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị ngành chè Việt Nam từ năm 2007, tập trung tỉnh Lai Châu, Hà Giang Lào Cai với mục tiêu tăng thu nhập tạo công ăn việc làm cho hộ gia đình trồng chè, ưu tiên hộ gia đình nghèo Một ưu tiên hỗ trợ SNV ngành chè thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản xuất chè, có quy trình VietGAP tiêu chuẩn hữu Với mong muốn phổ biến thúc đẩy hộ gia đình doanh nghiệp sản xuất chè theo quy trình VietGAP để đảm bảo sức khỏe người lao động, người tiêu dùng nâng cao giá trị sản phẩm góp phần cải thiện sinh kế người nghèo, SNV xây dựng Sổ tay “Hướng dẫn Thực hành Sản xuất Nông nghiệp tốt cho Chè Búp tươi” cung cấp miễn phí cho hộ gia đình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè Cuốn Sổ tay in thành cung cấp cho hộ gia đình doanh nghiệp tỉnh Lai Châu, Hà Giang Lào Cai, đồng thời mềm (bản điện tử) cập nhật website tổ chức http://www.snvworld.org/EN/COUNTRIES/VIETNAM/Pages/ default.aspx số website khác để nhiều cá nhân, tổ chức tiếp cận sử dụng Bộ NNPTNT có văn pháp quy tài liệu hướng dẫn thực hành VietGAP cho chè, với mục tiêu xây dựng sổ tay ngắn gọn, dễ hiểu, thân thiện với người sử dụng SNV thu N guồn: “Báo cáo phân tích ngành chè tỉnh Lào Cai, Lai Châu Hà Giang”, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương – trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2011 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi thập thông tin từ nhiều nguồn khác bổ sung hình ảnh, mẫu biểu để minh hoạ Sổ tay Do hạn chế phương pháp biên soạn, hiểu biết kỹ thuật, Sổ tay “Hướng dẫn Thực hành Sản xuất Nông nghiệp tốt cho Chè Búp tươi”sẽ không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý bạn đọc để Sổ tay hoàn thiện Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV PHẦN I: MỞ ĐẦU Mục đích Sổ tay Cuốn Sổ tay hướng dẫn cụ thể chi tiết tổ chức, cá nhân trình thực hành tiêu chí quy trình VietGAP sản xuất chè búp tươi Việt Nam Tài liệu giúp cho nhà sản xuất phân tích, xác định mối nguy suốt trình sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch giải pháp điều chỉnh để đảm bảo sản phẩm chè búp tươi an toàn có chất lượng cao, đồng thời tiến đến cấp chứng nhận VietGAP Phạm vi điều chỉnh Sổ tay hướng dẫn áp dụng quy trình VietGAP cho sản xuất chè búp tươi an toàn từ khâu sản xuất giống đến trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển bảo quản chè búp tươi Đối tượng áp dụng Sổ tay phục vụ cho tổ chức, cá nhân sản xuất, vận chuyển kinh doanh chè búp tươi Việt Nam, tài liệu tham khảo cho nhà quản lý, kỹ thuật, giảng viên nông dân, tổ chức chứng nhận VietGAP Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Giải thích từ ngữ (đối với sản phẩm chè búp tươi) 4.1 VietGAP VietGAP tên viết tắt Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt nam (Vietnamese Good Agricultural Practices) VietGAP nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, bảo quản chứng nhận chè búp tươi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng bảo vệ môi trường, làm sở để truy nguyên nguồn gốc sản phẩm 4.2 Ủ phân (Composting) Là trình lên men sinh học tự nhiên mà qua chất hữu phân huỷ Quá trình sinh nhiều nhiệt lượng làm giảm trừ nguy sinh học chất hữu Cấu trúc hướng dẫn sử dụng Sổ tay Cuốn Sổ tay bao gồm phần Phần I – giới thiệu mục đích, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng giải thích từ ngữ Sổ tay Phần II – phần nội dung Sổ tay, giới thiệu cụ thể, chi tiết bước thực để tn thủ tồn 12 quy trình thực hành VietGAP Ở bước (nếu cần), Sổ tay cung cấp mẫu nhật ký, ghi chép cụ thể để người đọc (tổ chức, cá nhân) sử dụng trình thực hành quy trình VietGAP Phần cuối quy trình, Sổ tay tóm tắt loại hồ sơ mà tổ chức, cá nhân cần lưu trữ suốt trình thực hành VietGAP để sử dụng cần thiết (như đánh giá chứng nhận VietGAP, truy nguyên nguồn gốc,…) Phần III – Sổ tay hướng dẫn tổ chức, cá nhân bước tiến hành đăng ký chứng nhận VietGAP loại hồ sơ cần có đăng ký chứng nhận VietGAP 4.3 Mối nguy an toàn thực phẩm (Food Safety Hazard) Là loại vật chất làm cho chè búp tươi trở nên có nguy rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng Có nhóm mối nguy gây an tồn thực phẩm: hóa học (như kim loại nặng, thuốc BVTV,…), sinh học (như vi khuẩn, vi rút,…), vật lý (như mảnh kính, cành cây,…) 4.4 Mức dư lượng tối đa cho phép, ký hiệu MRL (Maximum Residue Limit) Là nồng độ tối đa hóa chất sản phẩm chè người sử dụng mà cho phép quan có thẩm quyền MRL có đơn vị ppm (mg/kg), nói cách ngắn gọn dư lượng hóa chất tối đa cho phép sản phẩm chè 4.5 Khoảng thời gian cách ly, ký hiệu PHI (Pre-Harvest Interval) PHI khoảng thời gian tối thiểu từ xử lý thuốc BVTV lần cuối thu hoạch sản phẩm chè búp tươi xử lý (nhằm đảm bảo sản phẩm chè búp tươi có dư lượng thuốc BVTV an tồn) PHI có đơn vị ngày ghi bao bì thuốc BVTV 4.6 Truy nguyên nguồn gốc (Traceability) Là khả theo dõi di chuyển sản phẩm chè búp tươi qua giai đoạn cụ thể trình sản xuất phân phối sản phẩm Việc truy nguyên nguồn gốc thực để xác định nguyên nhân khắc phục sản phẩm chè búp tươi khơng an tồn 10 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 11 PHẦN II: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT CHO CHÈ BÚP TƯƠI Chương 1: Đánh giá lựa chọn vùng trồng chè 1.1 V ùng trồng chè phải phù hợp với quy hoạch địa phương Đơn vị sản xuất chè phải cung cấp sơ đồ vùng sản xuất chứng minh vùng sản xuất phù hợp với quy hoạch 1.2 V ùng trồng chè phải cách xa khu vực gây nhiễm hóa học, sinh học vật lý, khu dân cư, bệnh viện, bãi rác, nhà máy, nghĩa địa, khu giết mổ tập trung, khu công nghiệp… Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 13 1.3 1.4 1.5 V ùng trồng chè phải khảo sát, đánh giá phù hợp với quy định hành nhà nước địa phương mối nguy hóa học, sinh học vật lý vùng sản xuất chè vùng lân cận T rong trường hợp không đáp ứng điều kiện phải có đủ sở chứng minh khắc phục làm giảm nguy tiềm ẩn V ùng trồng chè có nguy nhiễm hóa học, sinh học, vật lý mà khơng thể khắc phục khơng sản xuất chè theo VietGAP Mẫu ghi chép: Mẫu 1.1: Nhật ký đánh giá định kỳ môi trường/đất đai vùng sản xuất Môi trường Đất Nước tưới Nước rửa sản phẩm Phân hữu Vườn chè sát chuồng lợn khơng thể đảm bảo vệ sinh; khơng thể áp dụng quy trình VietGAP Nguồn: Báo www.giadinh.net.vn 14 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Khơng khí Đánh giá kỳ trước Đánh giá kỳ sau Đạt* Không đạt* Biện pháp xử lý áp dụng Thuốc BVTV … … … … … Nitrat … … … … … Vi sinh vật … … … … … Thuốc BVTV … … … … … Nitrat … … … … … Kim loại nặng … … … … … Thuốc BVTV … … … … … Nitrat … … … … … Vi sinh vật … … … … … Thuốc BVTV … … … … … Nitrat … … … … … Vi sinh vật … … … … … Mùi … … … … … Khí thải độc hại … … … … … Bụi … … … … … Tiếng ồn … … … … … Tác nhân gây ô nhiễm Đạt* Không đạt* Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 15 Chương 2: Giống gốc ghép Mẫu 1.2: Nhật ký ghi chép xử lý đất Ngày Tên hóa chất, phụ gia sử dụng Số lượng Cách xử lý Diện tích (m2) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Thời Người xử tiết lý sử dụng 2.1 G iống gốc ghép phải có nguồn gốc rõ ràng, quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép sản xuất 2.2 Đ ối với trường hợp mua giống gốc ghép, phải mua sở quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh giống gốc ghép có hồ sơ ghi chép đầy đủ thông tin liên quan mẫu 2.3 Đ ối với trường hợp tự sản xuất giống gốc ghép, phải có hồ sơ ghi chép đầy đủ thông tin liên quan mẫu Mẫu ghi chép: Mẫu 2.1: Mẫu ghi chép giống chè mua Hồ sơ cần lưu trữ - S đồ quy hoạch địa phương bao gồm vùng sản xuất chè búp tươi theo VietGAP - Hồ sơ biên đánh giá nguy ô nhiễm - P hương án khắc phục (nếu có) xác nhận quan có thẩm quyền Biện pháp xử lý hóa chất Lý áp dụng Người thực … … … … … … … … … … … … … … Tên giống Ngày sản xuất Ngày Số Chất mua lượng lượng giống (bầu) Nơi bán … … … … … … … … … … … … … Mẫu 2.2: Mẫu ghi chép giống chè tự sản xuất Tên giống/ Gốc mắt ghép ghép Ngày sản xuất Nơi cung cấp hom/ mắt ghép Số lượng (bầu) Chất lượng (tỷ lệ % xuất vườn Biện pháp xử lý hóa chất Tên hóa chất xử lý Mục Người đích thực xử lý … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Hồ sơ cần lưu trữ 16 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi - Hồ sơ ghi chép giống chè mua - Hồ sơ ghi chép giống chè tự sản xuất Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 17 Chương 3: Quản lý đất giá thể 3.1 T rước thực sản xuất định kỳ hàng năm, nhà sản xuất phải tiến hành phân tích, đánh giá nguy hóa học, sinh học vật lý sử dụng phân bón, chất phụ gia nguy khác tiềm ẩn đất giá thể, tổ chức, cá nhân sản xuất phải tiến hành lấy mẫu đất để phân tích, đánh giá nguy Việc lấy mẫu phải người lấy mẫu cấp chứng Cục Trồng trọt – Bộ NNPTNT cấp, mẫu phải phân tích phòng thí nghiệm định 3.2 C ần có biện pháp khắc phục nguy nhiễm, chống xói mòn thối hóa đất Các biện pháp phải ghi chép lưu hồ sơ 3.3 K hi cần thiết, phải xử lý nguy tiềm ẩn từ đất giá thể Tổ chức cá nhân sản xuất phải tư vấn người có chun mơn Biện pháp xử lý phải ghi chép lưu hồ sơ 3.4 18 T ổ chức cá nhân sản xuất chè không chăn thả vật nuôi gây ô nhiễm nguồn đất, nước vùng trồng chè Nếu bắt buộc phải chăn ni phải có chuồng trại có biện pháp xử lý chất thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường sản phẩm sau thu hoạch Mẫu 3.2: Nhật ký ghi chép biện pháp xử lý đất trồng bị ô nhiễm Lô, Loại ô nhiễm Mức độ ô nhiễm Biện pháp xử lý Kết Người xử lý … … … … … … Mẫu 3.3: Nhật ký mua phân bón/chất kích thích sinh trưởng/ chất xử lý đất Ngày, tháng, năm Tên phân bón (chi tiết loại phân bón/chất kích thích sinh trưởng/chất xử lý đất) Số lượng (kg, lít) Đơn giá (đồng/ kg, lít) Tên người, cửa hàng/đại lý bán địa … … … … … Mẫu 3.4: Nhật ký sử dụng phân bón/chất kích thích sinh trưởng/chất xử lý đất Ngày, tháng, năm Giống chè … … Lơ đất Diện tích (m2) Loại phân/ chất sử dụng Liều lượng sử dụng Lượng sử dụng (kg, lít) Cách sử dụng (bón, tưới, phun) … … … … … … Mẫu ghi chép: Hồ sơ cần lưu trữ Mẫu 3.1: Nhật ký đánh giá định kỳ đất đai giá thể - Tác nhân gây ô nhiễm Vùng đất Nguồn giá thể Ô nhiễm xảy năm trước Ô nhiễm Mức độ Biện pháp xử lý áp dụng Loại ô nhiễm Mức độ … … … … … … … … … … Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi B iên lấy mẫu kết phân tích, đánh giá nguy nhiễm hóa học, sinh học, vật lý mẫu đất trước tiến hành sản xuất định kỳ hàng năm - B iện pháp xử lý kết phân tích mẫu sau xử lý (nếu có) - B iện pháp khắc phục nguy nhiễm, chống xói mòn thối hóa đất - B iện pháp xử lý để đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường trồng sản phẩm trường hợp có chăn ni Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 19 Chương 8: Quản lý xử lý chất thải Chương 9: Người lao động 8.1 9.1 An toàn lao động 8.2 8.3 T ổ chức, cá nhân sản xuất chè phải có biện pháp quản lý xử lý chất thải, nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, bảo quản chè búp tươi Đó hồ, bể nước rửa chân, tay dụng cụ chăm sóc, thu hoạch chè phải thường xuyên thay nước khử trùng Không để ô nhiễm từ nguồn nước lên sản phẩm P hải có địa điểm thu gom chất thải vùng sản xuất chè, vỏ bao, vỏ chai phân bón, thuốc BVTV, khơng vứt bừa bãi nương chè C hất thải liên quan đến hóa chất, vỏ bao bì, chai lọ chứa thuốc BVTV phân bón phải xử lý theo quy định nhà nước có ý kiến đạo quan có thẩm quyền (như Chi cục BVTV Sở Khoa học Công nghệ quan cấp dưới) 9.1.1 N hững người mắc bệnh truyền nhiễm có khả gây nhiễm bẩn cho chè phải nghỉ việc để điều trị tới khỏi hẳn tiếp tục làm việc 9.1.2 N gười giao nhiệm vụ quản lý sử dụng hóa chất phải có kiến thức kỹ hóa chất phải có kỹ ghi chép 9.1.3 T ổ chức cá nhân phải có trang thiết bị áp dụng biện pháp sơ cứu cần thiết đưa người lao động bị nhiễm hóa chất đến bệnh viện gần để điều trị Phải có tài liệu hướng dẫn bước sơ cứu dán kho chứa hóa chất 9.1.4 N gười lao động giao nhiệm vụ xử lý sử dụng hóa chất tiếp cận vùng phun thuốc phải trang bị quần áo bảo hộ thiết bị phun thuốc an toàn 9.1.5 Q uần áo bảo hộ lao động phải giặt không để chung với thuốc BVTV Mẫu ghi chép: Mẫu 8.1: Nhật ký ghi chép thu gom xử chất thải Tên chất thải Có xử lý/ không xử lý Biện pháp xử lý áp dụng Ghi … … … … … … … … … … … … Hồ sơ cần lưu trữ - 34 N hật ký ghi chép thông tin thu gom tiêu huỷ loại rác thải Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 35 Quần áo bảo hộ lao động phải giặt không để chung với thuốc BVTV Nguồn: Cục BVTV Khi xử lý sử dụng hóa chất tiếp cận vùng phun thuốc, người lao động phải trang bị bảo hộ thiết bị phun thuốc an toàn Nguồn: Cục BVTV Mang đồ bảo hộ pha thuốc 9.2 Điều kiện làm việc 36 9.2.1 Nhà làm việc thoáng mát, mật độ người làm việc hợp lý 9.2.2 Đ iều kiện làm việc phải đảm bảo phù hợp với sức khỏe người lao động Người lao động phải cung cấp quần áo bảo hộ 9.2.3 C ác phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ (các thiết bị điện khí) phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhằm tránh rủi ro gây tai nạn cho người sử dụng 9.2.4 P hải có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn chế tối đa rủi ro di chuyển nâng vác vật nặng Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Nguồn: Cục BVTV Không múc khuấy thuốc tay không Nguồn: Cục BVTV Vệ sinh cá nhân sau tiếp xúc với thuốc BVTV/hóa chất Rửa tay rửa mặt trước ăn, uống, hút thuốc Nguồn: Cục BVTV Nguồn: Cục BVTV Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 37 9.3 Vệ sinh cá nhân 9.5 Đào tạo 9.3.1 N gười lao động cần trang bị kiến thức cần thiết, tập huấn thực hành vệ sinh cá nhân Các khóa tập huấn phải ghi hồ sơ 9.5.1 T rước làm việc, người lao động phải thông báo nguy liên quan đến sức khỏe điều kiện an toàn 9.3.2 C ung cấp cho người lao động tài liệu hướng dẫn thực hành vệ sinh cá nhân nội quy vệ sinh cá nhân phải đặt địa điểm dễ thấy 9.5.2 N gười lao động phải tập huấn công việc lĩnh vực duới đây: 9.3.3 9.3.4 C ần có nhà vệ sinh trang thiết bị cần thiết nhà vệ sinh cho người lao động trì đảm bảo điều kiện vệ sinh bố trí vị trí thuận lợi, cách ly với khu sản xuất phù hợp với số lượng người giới theo quy định hành Có biện pháp, thiết bị xử lý nước thải vệ sinh - Phương pháp sử dụng trang thiết bị, dụng cụ - Các hướng dẫn sơ cứu tai nạn lao động - Sử dụng an tồn hóa chất, vệ sinh cá nhân Mẫu ghi chép: Mẫu 9.1: Nhật ký ghi chép tập huấn cho người lao động 9.4 Phúc lợi xã hội người lao động 9.4.1 9.4.2 9.4.3 38 T uổi người lao động phải phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam K hu nhà cho người lao động phải phù hợp với điều kiện sinh hoạt có thiết bị, dịch vụ L ương, thù lao cho người lao động phải hợp lý, phù hợp với pháp luật lao động người lao động Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Thời gian tập huấn Ngày … tháng … năm Nội dung tập huấn ………………………………………………………… Đơn vị tập huấn ………………………………………………………… Stt Tên người tập huấn Đơn vị Stt Tên người tập huấn Đơn vị … … … … … … … … … … … … … … … … Hồ sơ cần lưu trữ - Hồ sơ người lao động (lý lịch cá nhân) - Hợp đồng lao động - H sơ ghi chép tập huấn biện pháp quản lý an toàn lao động, vận hành máy móc (nếu có) - Nhật ký ghi chép tập huấn cho người lao động Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 39 Chương 10: Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc thu hồi sản phẩm 10.1 10.2 10.3 T ổ chức cá nhân sản xuất chè theo VietGAP phải ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất, nhật ký BVTV, phân bón, bán sản phẩm v.v (theo nội dung cụ thể theo mục trên) Hồ sơ phải lưu trữ hai năm lâu có yêu cầu khách hàng quan quản lý T ổ chức cá nhân sản xuất chè theo VietGAP hàng năm phải tự kiếm tra thuê kiểm tra viên kiểm tra nội xem việc thực sản xuất, ghi chép lưu trữ hồ sơ đạt yêu cầu chưa Nếu chưa phải có biện pháp khắc phục phải lưu hồ sơ S ản phẩm sản xuất theo VietGAP phải ghi rõ vị trí mã số lơ sản xuất Vị trí mã số lô sản xuất phải lập hồ sơ lưu trữ 10.4 B ao bì, túi đựng sản phẩm cần có nhãn mác để giúp việc truy nguyên nguồn gốc dễ dàng 10.5 M ỗi xuất hàng, phải ghi chép rõ thời gian cung cấp, nơi nhận lưu giữ hồ sơ cho lô sản phẩm 10.6 K hi phát sản phẩm bị nhiễm có nguy ô nhiễm, phải cách ly lô sản phẩm ngừng phân phối Nếu phân phối, phải thông báo tới người chế biến kinh doanh 10.7 Đ iều tra nguyên nhân ô nhiễm thực biện pháp ngăn ngừa tái nhiễm, đồng thời có hồ sơ ghi lại nguy giải pháp xử lý Chương 11: Kiểm tra nội 11.1 T ổ chức cá nhân sản xuất chè phải tiến hành kiểm tra nội năm lần 11.2 V iệc kiểm tra phải thực theo bảng kiểm tra đánh giá Sau kiểm tra xong, tổ chức, cá nhân sản xuất kiểm tra viên có nhiệm vụ ký vào bảng kiểm tra đánh giá Bảng tự kiểm tra đánh giá bảng kiểm tra đột xuất định kỳ quan nhà nước có thẩm quyền phải lưu hồ sơ 11.3 T ổ chức cá nhân sản xuất chè theo VietGAP phải tổng kết báo cáo kết kiểm tra cho quan quản lý chất lượng Hồ sơ cần lưu trữ - B iên kiểm tra nội hàng năm theo bảng kiểm tra đánh giá, có chữ ký kiểm tra viên đơn vị - B iên kiểm tra đột xuất định kỳ quan nhà nước có thẩm quyền - B ản báo cáo tổng kết kết kiểm tra cho quan quản lý chất lượng Hồ sơ cần lưu trữ - Hồ sơ kiểm tra nội bộ, ghi chép lưu trữ hồ sơ - Biện pháp khắc phục công tác lưu trữ hồ sơ chưa đạt yêu cầu 40 - hật ký ghi chép thời gian, nơi nhận (bên mua) sản phẩm hồ N sơ lô sản phẩm (hồ sơ vị trí mã số lô sản xuất) - Hồ sơ thông báo, thu hồi sản phẩm khơng đạt u cầu (nếu có) - H sơ điều tra nguyên nhân chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu, biện pháp xử lý - Mẫu bao bì, thùng chứa sản phẩm Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 41 Chương 12: Khiếu nại giải khiếu nại 12.1 T ổ chức cá nhân sản xuất chè theo VietGAP phải có sẵn mẫu khiếu nại khách hàng có yêu cầu 12.2 T rong trường hợp có khiếu nại, Tổ chức cá nhân sản xuất chè theo VietGAP phải có trách nhiệm giải theo quy định pháp luật, đồng thời lưu đơn khiếu nại kết giải vào hồ sơ Mẫu ghi chép: Mẫu 12.1: Mẫu đơn khiếu nại nhà phân phối/khách hàng sử dụng sản phẩm VietGAP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ….Ngày tháng năm Kính gửi:………………………………………………… - Tên tơi là: ……………………………………………………… - Chỗ nay: ………………………………………………… Tôi xin trình bày với … (tên tổ chức/cá nhân sản xuất chè búp tươi an toàn theo VietGAP) việc cụ thể sau: Tơi có sử dụng/mua sản phẩm chè búp tươi/chè sơ chế …….(tên tổ chức/cá nhân trực tiếp sản xuất) ngày…tháng….năm …….tại ……… Và trình sử dụng/lưu thông, phát thấy sản phẩm của………… (tên tổ chức/cá nhân trực tiếp sản xuất) có biểu ……… (ơi ngốt, có mùi lạ, có mùi thuốc trừ sâu/dư lượng thuốc sâu cao, có kim loại nặng … ) PHẦN III CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH YÊU CẦU CHỨNG NHẬN VIETGAP Bước Nhà sản xuất đáp ứng Quy trình VietGAP cho chè an tồn gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP (phụ lục 4) Tổ chức Chứng nhận Bước Trong thời hạn không 03 (ba) ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ đăng ký, Tổ chức Chứng nhận xem xét hồ sơ, hướng dẫn văn cho nhà sản xuất bổ sung hồ sơ thiếu chưa quy định Bước Sau nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Tổ chức Chứng nhận thoả thuận để ký hợp đồng chứng nhận VietGAP với nhà sản xuất Hợp đồng cần bảo đảm quyền lợi trách nhiệm hai bên hoạt động chứng nhận VietGAP Vì lý trên, mà sản phẩm tình trạng …(chưa dùng, lưu kho, đưa tiêu huỷ…) Tơi làm đơn kính đề nghị ……(như kính gửi) cần xem xét rõ ngun nhân gây nhiễm cho sản phẩm để xử lý có trách nhiệm giải tình trạng lơ sản phẩm bị ô nhiễm Rất mong tổ chức/cá nhân quan tâm giải Xin chân thành cảm ơn! Ký, ghi rõ họ tên Hồ sơ cần lưu trữ: 42 - Mẫu đơn khiếu nại cho khách hàng - H sơ khiếu nại khách hàng (bao gồm đơn khiếu nại, phương pháp kết giải khiếu nại) Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 43 Trong thời hạn không 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ký Hợp đồng Chứng nhận, Tổ chức Chứng nhận thành lập Đoàn kiểm tra thực kiểm tra lần đầu địa điểm sản xuất nhà sản xuất theo trình tự, thủ tục sau: a) Thông báo định kiểm tra; Bước b) Kiểm tra theo nội dung phương pháp đánh giá quy định Phụ lục 6; lấy mẫu định tiêu kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định (nếu cần); PHỤ LỤC Phụ lục Mức giới hạn tối đa cho phép số kim loại nặng đất (Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) TT Nguyên tố d) Thông báo kết kiểm tra cho nhà sản xuất Trường hợp đại diện nhà sản xuất từ chối ký vào biên kiểm tra, biên có giá trị pháp lý có đầy đủ chữ ký thành viên Đoàn kiểm tra Bước Trong thời hạn không 10 (mười) ngày làm việc sau kết thúc kiểm tra, Tổ chức Chứng nhận cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho nhà sản xuất đủ điều kiện Nếu nhà sản xuất chưa đủ điều kiện để chứng nhận VietGAP Tổ chức Chứng nhận thơng báo sai lỗi cho nhà sản xuất để khắc phục thời hạn định Sau khắc phục sai lỗi, nhà sản xuất gửi báo cáo khắc phục sai lỗi theo mẫu quy định Phụ lục Tổ chức Chứng nhận để kiểm tra lại Thành phần hồ sơ G iấy đăng ký chứng nhận VietGAP theo mẫu phụ lục Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAP tổ chức có nhiều thành viên cần gửi kèm theo danh sách thành viên (bao gồm họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất) B ản đồ giải phân lô khu vực sản xuất, thuyết minh thiết kế, bố trí mặt khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản Kết kiểm tra nội theo quy định B áo cáo khắc phục sai lỗi (nếu có) theo mẫu phụ lục Phương pháp thử * (mg/kg đất khô) c) Lập biên kiểm tra theo mẫu quy định; Bước Mức giới hạn tối đa cho phép 12 TCVN 6649:2000 (ISO11466:1995) TCVN 6496:1999 (ISO11047:1995) Arsen (As) Cadimi (Cd) Chì (Pb) 70 Đồng (Cu) 50 Kẽm (Zn) 200 *: Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ xác tương đương Phụ lục Mức giới hạn tối đa cho phép số kim loại nặng nước tưới (Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) TT Nguyên tố Thuỷ ngân (Hg) Cadimi (Cd) Mức giới hạn tối đa cho phép (mg/lít) 0,001 Phương pháp thử* TCVN 5941:1995 0,01 TCVN 665:2000 Arsen (As) 0,1 TCVN 665:2000 Chì (Pb) 0,1 TCVN 665:2000 *: Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ xác tương đương Số lượng hồ sơ: Không quy định 44 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 45 Phụ lục Mức giới hạn tối đa cho phép số vi sinh vật hóa chất gây hại sản phẩm chè (Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) STT III Chỉ tiêu Hàm lượng kim loại nặng (quy định cho chè) Mức giới hạn tối đa cho phép Phụ lục Mẫu giấy đăng ký chứng nhận VietGAP (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phương pháp thử* GIẤY ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN VIETGAP mg/kg Kính gửi: Tổ chức Chứng nhận Arsen (As) 1,0 TCVN 7601:2007; TCVN 5367:1991 Tên nhà sản xuất:……………………………………………………… Chì (Pb) 2,0 TCVN 7602:2007 Số điện thoại:………………………… Fax: (nếu có)………………… Thủy Ngân (Hg) 0,05 TCVN 7604:2007 Cadimi (Cd) 1,0 TCVN 7603:2007 IV Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (quy định cho chè) Sau nghiên cứu Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, chè an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, xin đăng ký kiểm tra chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt cho mơ hình: Những hóa chất có Quyết định 46/2007/QĐBYT ngày 19/12/2007 Bộ Y tế Những hóa chất khơng có Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Bộ Y tế Theo Quyết định 46/2007/ QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Bộ Y tế Theo TCVN ISO, CODEX tương ứng Theo CODEX ASEAN Ghi chú: Căn thực tế tình hình sử dụng thuốc BVTV sở sản xuất để xác định hóa chất có nguy gây nhiễm cao cần phân tích *: Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ xác tương đương Địa chỉ:………………………………………………………………… Trang trại  Hợp tác xã (tổ hợp tác, )  Diện tích sản xuất: ………m2 hoặc…………ha Địa điểm: thơn…………………… xã, (phường)……………………… huyện(quận)…………… tỉnh/thành phố……………………………… Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAP ……………………………………………… Sản lượng dự kiến: … … kg hoặc……………… tấn/đơn vị thời gian Phạm vi sản xuất: ……………………………………………………………………………………… Đề nghị Tổ chức Chứng nhận kiểm tra cấp Giấy chứng nhận VietGAP Tài liệu kèm theo: Bản đồ giải phân lô khu vực sản xuất, thuyết minh thiết kế, bố trí mặt khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản (nếu có); Kết kiểm tra nội bộ; Danh sách thành viên hợp tác xã (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất, mã số địa điểm sản xuất (nếu có) ……, ngày… tháng…năm…… Đại diện nhà sản xuất (Ký tên đóng dấu có) 46 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 47 48 TT Sai lỗi theo kết luận kiểm tra Biện pháp khắc phục Kết … … … … … … … … - Tài liệu kèm theo (nếu có): ………………………………………………… ……, ngày… tháng… năm…… Đại diện nhà sản xuất (ký tên đóng dấu có) Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI I Thông tin chung: Tên nhà sản xuất:……………………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………… Số điện thoại:………………………… Fax: (nếu có)…………………………………… Diện tích sản xuất: ……….m2 …………………ha Địa điểm: thôn…………………… xã, (phường)………………………………………… huyện(quận)…………… tỉnh/thành phố…………………………………………… Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAP ………….……………………… II Kết khắc phục sai lỗi Chỉ tiêu B Đã có đủ sở khoa học để khắc phục giảm nguy nhiễm hóa học, sinh vật, vật lý chưa? Đã có hồ sơ ghi lại đầy đủ biện pháp xử lý giống gốc ghép tự sản xuất chưa? B A Đã đánh giá nguy nhiễm hóa học, sinh vật, vật lý vùng sản xuất gây nhiễm bẩn sản phẩm chưa? Giống gốc ghép A Mức độ Vùng sản xuất có phù hợp với quy hoạch Nhà nước địa phương loại trồng dự kiến sản xuất không? Đánh giá lựa chọn vùng sản xuất TT Kiểm tra số liệu phân tích nhiễm kiểm tra thực địa Kiểm tra quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương pháp đánh giá Lập hồ sơ giống gốc ghép theo biểu mẫu quy định VietGAP Kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực địa Có đủ sở khoa học để khắc phục Kiểm tra số liệu phân giảm nguy nhiễm hóa học, sinh tích nhiễm vật, vật lý kiểm tra thực địa Vùng sản xuất khơng có mối nguy nhiễm hóa học, sinh vật, vật lý sản phẩm vượt mức giới hạn cho phép theo quy định Vùng sản xuất phù hợp với quy hoạch Nhà nước địa phương loại trồng dự kiến sản xuất Yêu cầu theo VietGAP I BẢNG CHỈ TIÊU KIỂM TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) Phụ lục Bảng tiêu kiểm tra hướng dẫn đánh giá Phụ lục Mẫu báo cáo kết khắc phục sai lỗi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 49 50 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 51 Mức độ B Chỉ tiêu Trong trường hợp phải mua, có hồ sơ ghi lại đầy đủ nguồn gốc giống gốc ghép chưa? Chỉ tiêu A A Dụng cụ, nơi trộn lưu giữ phân bón chất phụ gia bảo dưỡng, giữ vệ sinh nhằm giảm nguy gây ô nhiễm phải không? Đã ghi chép lưu vào hồ sơ mua sử dụng phân bón chất phụ gia chưa? Chất lượng nước tưới nước sử dụng sau thu hoạch cho sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn hành chưa? A A A Kết phân tích chất lượng nước tưới nước sử dụng sau thu hoạch phù hợp với tiêu chuẩn hành Ghi chép lưu giữ hồ sơ mua sử dụng phân bón chất phụ gia Nơi trộn lưu giữ phân bón chất phụ gia xây dựng bảo dưỡng để đảm bảo giảm nguy gây ô nhiễm vùng sản xuất nguồn nước Dụng cụ sau bón phân phải vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên Sử dụng loại phân hữu qua xử lý (ủ hoai mục) Trường hợp phân hữu xử lý chỗ, phải ghi lại thời gian phương pháp xử lý Sử dụng loại phân bón có danh mục phép kinh doanh Việt Nam Yêu cầu theo VietGAP Chỉ sử dụng loại phân hữu qua xử lý có đầy đủ hồ sơ loại phân hữu phải không? Chỉ sử dụng loại phân bón có danh mục phép kinh doanh Việt Nam phải không? Nước tưới TT Đã đánh giá nguy ô nhiễm hóa học, sinh vật, vật lý gây nhiễm bẩn sản phẩm từ việc sử dụng phân bón chất phụ gia chưa? Có chuồng trại biện pháp xử lý chất thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường sản phẩm sau thu hoạch Mức độ A Nếu có chăn thả vật ni, có biện pháp xử lý để bảo đảm khơng làm ô nhiễm môi trường sản phẩm chưa? Không chăn thả vật nuôi gây ô nhiễm nguồn đất, nước vùng sản xuất Kiểm tra kết phân tích mẫu nước phòng kiểm nghiệm cơng nhận định tiến hành Kiểm tra hồ sơ Kiểm tra thực địa Kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực địa Kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực địa Phương pháp đánh giá Kiểm tra hồ sơ vấn tổ chức, cá nhân Kiểm tra thực địa Kiểm tra thực địa Kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực địa Có biện pháp phù hợp để chống xói mòn thối hóa đất trồng ghi chép lưu hồ sơ B B Có chăn thả vật ni gây ô nhiễm đất, nguồn nước vùng sản xuất khơng? Kiểm tra số liệu phân tích kiểm tra thực địa Kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực địa Phương pháp đánh giá Kết phân tích mối nguy hóa học, sinh học, vật lý đất giá thể vùng sản xuất không vượt mức tối đa cho phép theo quy định Lập hồ sơ giống gốc ghép theo biểu mẫu quy định VietGAP Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp, kết đánh giá nguy nhiễm hóa học, sinh vật, vật lý gây nhiễm bẩn sản phẩm từ việc sử dụng phân bón chất phụ gia ghi chép lưu giữ hồ sơ B Đã có biện pháp chống xói mòn thối hóa đất khơng? Phân bón chất phụ gia A Đã tiến hành hàng năm cơng tác phân tích, đánh giá nguy tiềm ẩn hóa học, sinh vật, vật lý đất giá thể vùng sản xuất gây nhiễm bẩn sản phẩm chưa? Quản lý đất giá thể TT 52 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 53 Đã lưu vào hồ sơ đánh giá nguy ô nhiễm hóa chất sinh học từ nguồn nước sử dụng chưa? Chỉ tiêu A Mức độ TT C A B Có áp dụng biện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) quản lý trồng tổng hợp (ICM) khơng? Hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học mua có danh mục phép sử dụng khơng? Có mua loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học từ cửa hàng có giấy phép kinh doanh khơng? A B B A B Các loại nhiên liệu xăng, dầu, hóa chất khác có bảo quản riêng nơi phù hợp khơng? Có tiến hành kiểm tra thường xun kho hóa chất để loại bỏ hóa chất hết hạn sử dụng, bị cấm sử dụng không? Khi thay bao bì, thùng chứa có ghi đầy đủ tên hóa chất, hướng dẫn sử dụng bao bì, thùng chứa gốc khơng? Việc tiêu huỷ hóa chất bao bì có thực theo quy định nhà nước không? A A Kho chứa, cách xếp, bảo quản, sử dụng xử lý loại hóa chất thực VietGAP hướng dẫn chưa? Đã lập nhật ký hồ sơ theo dõi việc sử dụng xử lý hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật chưa? Có sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn ghi nhãn không? Mức độ A Người lao động sử dụng hay hướng dẫn sử dụng hóa chất huấn luyện chưa? Chỉ tiêu B Tổ chức, cá nhân sử dụng lao động tập huấn hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật cách sử dụng chưa? Sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật TT Kiểm tra hồ sơ vấn Phương pháp đánh giá Kiểm tra hồ sơ vấn Kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực địa Kiểm tra hồ sơ vấn Phỏng vấn kiểm tra thực địa Kiểm tra hồ sơ vấn Kiểm tra hồ sơ Phương pháp đánh giá Kiểm tra thực địa Kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực địa Tiêu hủy hóa chất bao bì theo quy định nhà nước Kiểm tra hồ sơ vấn Khi thay bao bì, thùng chứa hóa Kiểm tra hồ sơ chất ghi đầy đủ tên hóa chất, hướng dẫn kiểm tra thực địa sử dụng bao bì, thùng chứa gốc Có quy định kiểm tra định kỳ kho hóa chất để loại bỏ hóa chất hết hạn sử dụng bị cấm sử dụng Các loại nhiên liệu xăng, dầu hóa Kiểm tra thực địa chất bảo quản riêng nơi phù hợp Kho chứa hóa chất, cách xếp, bảo quản, sử dụng xử lý loại hóa chất thực theo hướng dẫn VietGAP Lập, ghi chép lưu giữ đầy đủ hồ sơ sử Kiểm tra hồ sơ dụng xử lý hóa chất Sử dụng hóa chất theo hướng dẫn ghi nhãn hướng dẫn quan nhà nước có thẩm quyền Yêu cầu theo VietGAP Mua loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học từ cửa hàng có giấy phép kinh doanh Hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học có Danh mục phép sử dụng Nên áp dụng biện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) quản lý trồng tổng hợp (ICM) Người lao động tập huấn cách sử dụng hóa chất Tổ chức, cá nhân tập huấn hóa chất cách sử dụng hóa chất Phương pháp xử lý, kết đánh giá nguy nhiễm hóa chất sinh học từ nguồn nước sử dụng ghi chép lưu hồ sơ Yêu cầu theo VietGAP 54 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt cho chè búp tươi 55 Có thường xuyên kiểm tra việc thực quy trình sản xuất dư lượng hóa chất khơng? Chỉ tiêu C B B B Người lao động làm việc vùng sản xuất có hồ sơ cá nhân khơng? Người lao động có nằm độ tuổi lao động theo quy định pháp luật không? Người lao động tập huấn vận hành máy móc, sử dụng hóa chất, an toàn lao động trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chưa? Người lao động có cung cấp điều kiện làm việc sinh hoạt theo VietGAP khơng? Người lao động Nước thải, rác thải có thu gom xử lý theo quy định để giảm thiểu nguy gây nhiễm bẩn đến người lao động sản phẩm không? A A A Gia súc, gia cầm có cách ly khỏi khu vực bảo quản khơng? Đã có biện pháp ngăn chặn loại sinh vật lây nhiễm khu vực bảo quản chưa? A Khu vực bảo quản chè có xây dựng cách xa kho chứa xăng dầu, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật không? Mức độ A Có tn thủ việc khơng để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với đất không? Chỉ tiêu A Dụng cụ thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm có bảo đảm sẽ, an tồn phù hợp khơng? Quản lý xử lý chất thải TT A B Mức độ Việc thu hoạch sản phẩm có thời gian cách ly không? Thu hoạch, bảo quản vận chuyển TT Kiểm tra thực địa Nhà bảo quản sản phẩm chè búp tươi phải cách ly khu chăn thả gia súc, gia cầm Kiểm tra thực địa vấn Kiểm tra hồ sơ vấn Người lao động tập huấn vận hành máy móc, sử dụng hóa chất, an tồn lao động trang bị bảo hộ lao động Điều kiện làm việc phù hợp với sức khỏe người lao động Kiểm tra hồ sơ Kiểm tra hồ sơ Kiểm tra thực địa vấn Kiểm tra thực địa Độ tuổi người lao động phù hợp với quy định pháp luật Có hồ sơ cá nhân người lao động Có biện pháp thu gom xử lý nước thải, rác thải để giảm thiểu nguy gây nhiễm bẩn theo quy định Có biện pháp ngăn chặn loại sinh vật lây nhiễm khu vực bảo quản Phương pháp đánh giá Kiểm tra thực địa Nhà bảo quản sản phẩm chè búp tươi phải xây dựng cách xa kho chứa xăng dầu, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật Yêu cầu theo VietGAP Kiểm tra thực địa Kiểm tra thực địa Kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực địa Kiểm tra hồ sơ vấn Phương pháp đánh giá Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với đất Dụng cụ thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên Thu hoạch sản phẩm thời gian cách ly Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực quy trình sản xuất lấy mẫu kiểm tra dư lượng hóa chất sản phẩm phòng kiểm nghiệm công nhận định Kết phân tích dư lượng hóa chất khơng vượt q mức giới hạn tối đa theo quy định Yêu cầu theo VietGAP 56 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 57 Mức độ C B A Chỉ tiêu Người lao động tham gia vận chuyển, bốc dỡ có tập huấn thao tác để thực nhiệm vụ không? Đã trang bị đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế bảng hướng dẫn sơ cứu bị ngộ độc hóa chất chưa? Đã có biển cảnh báo vùng sản xuất rau, vừa phun thuốc chưa? Có biển cảnh báo khu vực sản xuất phun thuốc bảo vệ thực vật Mức độ A Chỉ tiêu Có ghi chép thời gian bán sản phẩm, tên địa bên mua lưu giữ hồ sơ cho lô sản phẩm xuất hàng không? A C B B Đã tiến hành kiểm tra nội năm lần chưa? Có phải thuê kiểm tra viên kiểm tra nội không? Đã ký vào bảng kiểm tra đánh giá/ kiểm tra nội chưa? Đã tổng kết báo cáo kết kiểm tra cho quan quản lý chất lượng có yêu cầu chưa? A Yêu cầu theo VietGAP A Bao bì, thùng chứa sản phẩm dán nhãn hàng hóa để việc truy nguyên nguồn gốc dễ dàng không? Khi phát sản phẩm bị nhiễm có nguy ô nhiễm, cách ly ngừng phân phối; đồng thời thông báo cho người tiêu dùng chưa? Bao bì, thùng chứa sản phẩm dán nhãn hàng hóa thuận lợi cho việc truy nguyên nguồn gốc A Đã ghi rõ vị trí lơ sản xuất chưa? Phương pháp đánh giá Kiểm tra thực địa Kiểm tra hồ sơ vấn Kiểm tra hồ sơ vấn Kiểm tra hồ sơ vấn Kiểm tra thực địa Tổng kết báo cáo kết kiểm tra cho quan quản lý chất lượng có yêu cầu Bảng kiểm tra đánh giá/kiểm tra nội ký người có thẩm quyền Tự kiểm tra thuê kiểm tra viên nội Tiến hành kiểm tra nội năm lần có kết kiểm tra đáp ứng yêu cầu củaVietGAP Kiểm tra hồ sơ Kiểm tra hồ sơ Kiểm tra hồ sơ Kiểm tra hồ sơ Có biện pháp cách ly sản phẩm bị nhiễm có nguy nhiễm Có biện Kiểm tra hồ sơ pháp điều tra ghi chép lại nguy gây ô nhiễm giải pháp xử lý Lập ghi chép hồ sơ tiêu thụ sản phẩm Kiểm tra hồ sơ theo quy định VietGAP Ghi rõ vị trí lơ sản xuất Có quy định ghi chép, lưu giữ hồ sơ kiểm tra nội A Có kiểm tra nội bộ, ghi chép lưu trữ hồ sơ chưa? Ghi chép đầy đủ nhật ký thu hoạch, bán sản phẩm theo quy định VietGAP A Đã ghi chép đầy đủ nhật ký thu hoạch, bán sản phẩm v.v… chưa? 11 Kiểm tra nội TT Phỏng vấn kiểm tra hồ sơ Phương pháp đánh giá Có trang bị thuốc, dụng cụ y tế tài Kiểm tra thực địa liệu hướng dẫn sơ cứu ngộ độc hóa chất Người lao động tập huấn thao tác vận chuyển, bốc dỡ Yêu cầu theo VietGAP 10 Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc thu hồi sản phẩm TT a N hà sản xuất đánh giá đạt tiêu mức độ A 100% thành viên kiểm tra tuân thủ tiêu b N hà sản xuất đánh giá đạt tiêu mức độ B có tối thiểu 90% thành viên kiểm tra tuân thủ tiêu Đối với nhà sản xuất gồm nhiều thành viên, việc xử lý kết kiểm tra quy định sau: Nhà sản xuất cấp Giấy chứng nhận VietGAP đạt 100% tiêu mức độ A tối thiểu 90% tiêu mức độ B II HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ: Ghi chú: A: Chỉ tiêu bắt buộc thực hiện; B: Chỉ tiêu cần thực hiện; C: Chỉ tiêu khuyến khích thực Kiểm tra hồ sơ B Tổ chức cá nhân sản xuất giải đơn khiếu nại quy định pháp luật chưa? Có lưu hồ sơ khơng? Có quy định giải đơn khiếu nại khách hàng theo quy định pháp luật B 12 Khiếu nại giải khiếu nại Tổ chức cá nhân sản xuất có sẵn mẫu đơn khiếu nại khách hàng có yêu cầu chưa? Có mẫu đơn khiếu nại khách hàng có Kiểm tra hồ sơ yêu cầu Phương pháp đánh giá Yêu cầu theo VietGAP Mức độ Chỉ tiêu TT 58 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi TÀI LIỆU THAM KHẢO Q uyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Ban hành Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn Q uyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Q uyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Q uyết định số 43/2007/QĐ-BNN, ngày 16/5/2007 Bộ Nông nghiệp PTNT Ban hành Quy định quản lý sản xuất, chế biến chứng nhận chè an toàn S ổ Tay “Hướng Dẫn Quy trình Thực hành Sản xuất Nơng nghiệp tốt (VietGAP) cho Chè búp tươi” Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn S ổ tay “Hướng dẫn Thực hành VietGAP Rau”, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada T ài liệu “Sử dụng an toàn hiệu thuốc bảo vệ thực vật” Công ty Cổ phần Trà Than Uyên Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 59 SNV Vietnam Office Add: 6th Floor, Building B, La Thanh Hotel, 218 Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam T (04) 38463 791 F (04) 38463 794 E vietnam@snvworld.org ... lỗi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 49 50 Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp. .. dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 11 PHẦN II: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT CHO CHÈ BÚP... nhiễm bẩn lên sản phẩm, vùng sản xuất, nguồn nước Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi 21 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt chi chè búp tươi, Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt chi chè búp tươi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn