Giải pháp phát triển hoạt động bào lãnh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng, CN Đà Nẵng

98 101 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2017, 18:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ KHÁNH TRANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ KHÁNH TRANG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng- Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ Thị Khánh Trang MỤC LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ HIỆU TÊN BẢNG TRANG BẢNG 2.1 CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN Error: CỦA NH VPBANK CHI NHÁNH ĐÀ Referenc NẴNG 2.2 e source not found TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG Error: BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH Referenc e source 2.3 not found TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA HOẠT Error: ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH Referenc e source 2.4 not found TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO LÃNH Error: THEO LOẠI BẢO LÃNH TỪ NĂM 2007- Referenc 2011 2.5 e source not found TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG (%) CÁC Error: LOẠI BẢO LÃNH QUA NĂM 2007-2011 Referenc e source 2.6 not found DOANH SỐ CÁC LOẠI BẢO LÃNH Error: THEO LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TẠI Referenc VPBANK ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2007- 2.7 e source 2011 not found TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG (%) DOANH Error: SỐ HIỆU TÊN BẢNG TRANG BẢNG SỐ BẢO LÃNH THEO LĨNH VỰC HOẠT Referenc ĐỘNG TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG GIAI 2.8 ĐOẠN 2007-2011 not found DOANH SỐ CÁC LOẠI BẢO LÃNH Error: THEO THỜI HẠN BẢO LÃNH TẠI Referenc VPBANK ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 20072.9 e source e source 2011 not found TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG (%) DOANH Error: SỐ BẢO LÃNH THEO THỜI HẠN BẢO Referenc LÃNH TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG GIAI 2.10 e source ĐOẠN 2007-2011 not found DOANH SỐ CÁC LOẠI BẢO LÃNH Error: THEO HÌNH THỨC BẢO ĐẢM TẠI Referenc VPBANK ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2007- 2.11 e source 2011 not found TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG (%) DOANH Error: SỐ BẢO LÃNH THEO HÌNH THỨC BẢO Referenc ĐẢM TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG GIAI 2.12 e source ĐOẠN 2007-2011 not found DOANH THU BẢO LÃNH TẠI VPBANK Error: ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2007-2011 Referenc e source 2.13 not found TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG (%) DOANH Error: THU BẢO LÃNH TẠI VPBANK ĐÀ Referenc NẴNG GIAI ĐOẠN 2007-2011 2.14 e source not found PHÍ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH Error: SỐ HIỆU TÊN BẢNG TRANG BẢNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG Referenc e source not found DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SỐ HIỆU SƠ ĐỒ 2.1 TÊN SƠ ĐỒ TRAN SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY G Error: QUẢN LÝ Referen ce source not 2.2 QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NH VPBANK CN ĐÀ NẴNG found Error: Referen ce source not 2.3 DOANH SỐ BẢO LÃNH TỪ NĂM 20072011 CỦA CHI NHÁNH found Error: Referen ce source not 2.4 SỐ MÓN BẢO LÃNH TỪ NĂM 2007-2011 CỦA CHI NHÁNH found Error: Referen ce source not found 2.5 DOANH THU PHÍ BẢO LÃNH TỪ NĂM 2007-2011 CỦA CHI NHÁNH Error: Referen ce source not 2.6 TỶ TRỌNG PHÍ BẢO LÃNH SO VỚI found Error: TỔNG THU DỊCH VỤ CỦA CHI NHÁNH Referen TỪ CÁC NĂM 2007-2011 ce source not 2.7 TỶ TRỌNG DOANH SỐ BẢO LÃNH PHÂN found Error: THEO LOẠI BẢO LÃNH TỪ NĂM 2007- Referen 2011 ce source not 2.8 TỶ TRỌNG DOANH SỐ BẢO LÃNH PHÂN found Error: THEO LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM Referen 2007-2011 ce source not 2.9 TỶ TRỌNG DOANH SỐ BẢO LÃNH PHÂN found Error: THEO THỜI HẠN BẢO LÃNH TỪ NĂM Referen 2007-2011 ce source not 2.10 TỶ TRỌNG DOANH SỐ BẢO LÃNH PHÂN found Error: THEO H ÌNH THỨC BẢO ĐẢM TỪ NĂM Referen 2007-2011 ce source not 2.11 TỶ TRỌNG DOANH THU BẢO LÃNH found Error: PHÂN THEO LOẠI HÌNH BẢO LÃNH TỪ Referen NĂM 2007-2011 ce source not found 74 - Đối với khách hàng truyền thống Đây xem đối tượng khách hàng quan trọng Chi nhánh, chăm sóc, phục vụ cần phải khác khách hàng thông thường để nâng cao lòng trung thành giữ chân khach hàng Ngân hàng cần có sách sau: + Có ưu đãi việc xác định mức phí giá trị tài sản bảo đảm, áp dụng song song hình thức chấp tài sản bảo đảm tín chấp theo tỷ lệ định tỷ lệ linh hoạt tùy đặc điểm hợp đồng bảo lãnh + Bổ sung gói dịch vụ chăm sóc riêng với nhiều ưu đãi như: có quầy giao dịch riêng, ưu đãi thời gian, địa điểm thực giao dịch, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp ngân hàng phục vụ + Cử nhân viên đến chúc mừng, tặng quà ngày đặc biệt ngày thành lập công ty, ngày lễ lớn… - Đối với khách hàng Nhóm khách hàng tiếp xúc với ngân hàng ngân hàng có sách phù hợp nhóm khách hàng trở thành khách hàng truyền thống ngân hàng Đối với khách hàng này, ấn tượng quan trọng nên ngâ hàng cần có sách ưu đãi định: + Có tư vấn nhiệt tình trong trình ký kết, thực hợp đồng nhân viên ngân hàng + Có linh hoạt điều kiện bảo lãnh mức thu phí bảo lãnh, mở rộng hình thức đảm bảo cho việc thực nghĩa vụ khách hàng 75 + Xem xét giảm thiểu thủ tục không cần thiết, sẵn sàng giải đáp thắc mắc đáp ứng nguyện vọng hợp lý khả ngân hàng, tạo cho khách hàng thoải mái cảm giác tin tưởng, thân thiết đến với ngân hàng - Đối với khách hàng tiềm Đây nhóm khách hàng mà ngân hàng nhắm đến, kỳ vọng tiếp cận, khai thác đưa nhóm khách hàng thành nhóm khách hàng ngân hàng Qua đó, Ngân hàng cần: + Tăng cường cơng tác marketing, giới thiệu nghiệp vụ bảo lãnh đến với khách hàng cách rộng rãi, phổ biến, thông qua tờ rơi, áp phích giới thiệu ưu đãi mức phí, điều kiện bảo lãnh, hình thức bảo lãnh + Tổ chức đội ngũ gồm cộng tác viên nghiên cứu thị trường nhu cầu bảo lãnh hoạt động bảo lãnh diễn theo xu hướng nào, tìm hiểu mong muốn khách hàng, điểm chưa ngân hàng để đưa bước phù hợp, phát huy ưu điểm có giải pháp khắc phục nhược điểm để phục vụ tối ưu nhu cầu khách hàng, qua lơi kéo tìm kiếm thêm khách hàng mới… + Tiếp tục mở rộng, hợp tác với loại hình doanh nghiệp Hiện khách hàng chủ yếu chi nhánh công ty cổ phần, công ty TNHH Những năm gần đây, loại hình doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi ngày phát triển nhận hỗ trợ tích cực theo chủ trương lãnh đạo thành phố Để thu hút loại hình doanh nghiệp này, chi nhánh cần có sách hướng đến đối tượng khách hàng đầy tiềm này, cụ thể: • Tích cực đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá nghiệp vụ bảo lãnh tới đối tượng khách hàng 76 • Hoàn thiện hệ thống quy định rõ ràng, dễ hiểu, giảm thiểu thủ tục khơng cần thiết • Đối với doanh nghiệp bảo hộ tổ chức có uy tín, chi nhánh linh hoạt giá trị bảo đảm cho hợp đồng bảo lãnh tăng giá trị tín chấp giá trị bảo đảm d) Những tiện ích khác - Kết hợp dịch vụ bảo lãnh với nghiệp vụ khác tín dụng, tiền gửi, tốn…thành dịch vụ trọn gói đem lại tiện ích tối đa cho khách hàng - Đa dạng hóa phương thức phát hành bảo lãnh với hình thức đồng bảo lãnh dự án lớn nhằm tăng tiện ích cho khách hàng phân tán rủi ro cho khách hàng 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro Mặc dù Chi nhánh thực tốt công tác kiểm soát rủi ro hoạt động bảo lãnh dịch vụ bảo lãnh thực năm gần đây, để đảm bảo việc kiểm soát rủi ro điều kiện mở rộng thị trường tới, tác giả đề xuất số giải pháp sau: - Ban hành hệ thống văn quy định hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh: Quy trình bảo lãnh CN VPBank Đà Nẵng sử dụng dưa quy trình cho vay hoạt động tín dụng doanh nghiệp, bước trình tự nhau, khác phần hồ sơ bảo lãnh, cứng nhắc trình áp dụng vào việc phát hành bảo lãnh cho khách hàng Do đó, thời gian đến, ngân hàng cần chun mơn hóa quy trình nghiệp vụ bảo lãnh độc lập với hoạt động cấp tín dụng Cụ thể ban hành văn hướng dẫn cụ thể quy trình thực bảo lãnh, tái bảo lãnh cho khách hàng Ngoài ra, tiến hành ban hành bổ sung hệ thống văn mặt pháp lý, 77 quy định chặt chẽ nhằm giải tình trạng vướng mắc khoản bảo lãnh có liên quan tới yếu tố nước ngồi - Tiếp tục hồn thiện quy trình bảo lãnh: Việc xây dựng hồn thiện quy trình bảo lãnh có ý nghĩa quan trọng trình phát triển hoạt động bảo lãnh Một quy trình bảo lãnh hợp lý góp phần nâng cao chất lượng, giảm thiểu rủi ro trình thực hoạt động bảo lãnh Bên canh đó, giúp ngân hàng xử lý thủ tục, hồ sơ cách nhanh chóng hơn, tạo thuận tiện cho khách hàng, góp phần mở rộng hoạt động bảo lãnh, gia tăng doanh thu cho ngân hàng Vì vậy, quy trình bảo lãnh chi nhánh cần hoàn thiện theo hướng bảo đảm trình thực nghiệp vụ bảo lãnh nhanh gọn đắn an toàn cho ngân hàng thuận tiện cho khách hàng Để làm điều này, ngân hàng cần lưu ý số điểm sau: - Trước tiên, Ngân hàng cần rà soát, đánh giá lại quy trình bảo lãnh mình, tham khảo ý kiến cán bảo lãnh để kiến nghị với VPBank nhằm hồn thiện quy trình bảo lãnh, thích ứng với thay đổi nước quốc tế - Đẩy mạnh tìm kiếm tư vấn hướng dẫn khách hàng thực yêu cầu bảo lãnh nhằm chủ động thu hút khách hàng công tác bảo lãnh tiến triển thuận lợi - Tăng cường công tác thẩm định khách hàng nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng bảo lãnh - Ngân hàng nên đơn giản hoá thủ tục, quy trình để đảm bảo thuận tiện cho khách hàng Ngân hàng phải hoàn thiện mẫu biểu để phục vụ công tác bảo lãnh Đồng thời, tiến hành có vướng mắc phải xin ý kiến đạo cấp để trả lời cho khách hàng sớm tốt 78 - Phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cán bảo lãnh trình tiến hành bảo lãnh Nâng cao chất lượng theo dõi, giám sát quản lý chặt chẽ khách hàng trình thực hợp đồng - Đơn giản hóa thủ tục bảo lãnh chứng từ liên quan đến bảo lãnh: giảm thời gian xét duyệt cấp bảo lãnh để tăng thuận tiện cho khách hàng, thực nhanh chóng khách hàng có hạn mức tín dụng; giảm bớt giấy đề nghị cấp bảo lãnh hợp đồng bảo lãnh loại hình bảo lãnh dự thầu có nhiều gói thầu - Thường xuyên thực cơng tác kiểm tra, kiểm sốt khách hàng: Ngân hàng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch vụ bảo lãnh mình, nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định, nắm bắt tình hình thực bảo lãnh để tìm khó khăn, thiếu sót đưa biện pháp điều chỉnh kịp thời, góp phần hạn chế tổn thất rủi ro xảy - Sau định bảo lãnh, cán ngân hàng cần xuống kiểm tra định kì đột xuất khách hàng nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn mục đích khách hàng Trường hợp phát khách hàng sử dụng vốn sai mục đích ngân hàng phải có biện pháp xử lí kịp thời, thu hồi lại nợ để trả cho bên cho vay, đồng thời có biện pháp xử lí thích đáng khách hàng - Trong trình giám sát việc sử dụng vốn khách hàng, ngân hàng tư vấn cho khách hàng cách sử dụng vốn có hiệu hơn, đồng thời giúp khách hàng giải khó khăn phát sinh Điều làm cho mối quan hệ ngân hàng khách hàng trở nên mật thiết trình bảo lãnh diễn thuận lợi - Tăng cường công tác đào tạo tổ chức nâng cao trình độ cán Ngân hàng cần tăng cường mở lớp tập huấn, rèn luyện kĩ cho nhân viên để qua nâng cao trình độ hiểu biết nhân viên 79 vấn đề liên quan tới chuyên môn họ, qua lớp nhân viên chia sẻ kinh nghiệm với việc phòng tránh rủi ro, hành vi gian lận xảy thực bảo lãnh Chính sách nhân Trong dài hạn nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực khả thu hút nhân tài coi nhiệm vụ quan trọng ngân hàng Do ngân hàng cần: - Nâng cao chất lượng tuyển dụng Trên sở chiến lược kinh doanh, ngân hàng cần cân đối, xem xét nhu cầu tuyển dụng yêu cầu tuyển dụng cụ thể vị trí cơng việc phòng ban không mà nhu cầu tương lai Có thể liên kết với trường đại học để phát tuyển dụng nguồn nhân chất lượng cao, đào tạo nhân tiềm từ sinh viên theo học trường Theo cách này, ngân hàng giảm chi phí đào tạo nhân viên sau - Nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực Trên sở chiến lược kinh doanh, cần xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn Cần thực chuẩn hóa nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo theo hướng gắn liền với nhu cầu thực tiễn công việc - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu Với gia tăng áp lực công việc, áp lực sống, vấn đề môi trường làm việc trở nên quan trọng Ngân hàng có mơi trường làm việc thân thiện hiệu ngân hàng tạo cho nhân viên cảm giác vui vẻ, tự hào công việc sẵn sàng gắn bó làm việc lâu dài Điều không giúp nhân viên làm việc hiệu mà hạn chế nhu cầu họ - Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá nhân viên minh bạch khoa 80 học Ngân hàng cần thiết kế phương pháp công cụ để đánh giá mức độ thành thạo nhân viên làm sở cho việc tuyển dụng bình xét khen thưởng, lương năm - Xây dựng chế độ đãi ngộ minh bạch có tác dụng khuyến khích nhân tài 3.2.3 Nhóm giải pháp bổ trợ - Hiện đại hóa trang thiết bị công nghệ ngân hàng: Trang thiết bị công nghệ ngân hàng đóng vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động chất lượng dịch vụ ngân hàng Có thể nói, khơng có cơng nghệ thông tin, dịch vụ ngân hàng đại khơng thể phát triển ngày Vì vậy, để phát triển hoạt động bảo lãnh nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung, ngân hàng cần phải có đầu tư thích đáng để nâng cấp, cải tạo lại nơi làm việc, trang thiết bị Bên cạnh ngân hàng phải trọng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động bảo lãnh Việc đầu tư vào công nghệ thông tin tạo chất lượng tốt hoạt động bảo lãnh mà giúp ngân hàng nắm bắt thơng tin với khách hàng, với thị trường cách nhanh chóng, kịp thời, xác Để bước tiến tới đại hố thơng tin trước hết Ngân hàng cần phải: - Xây dựng trang thiết bị máy móc đầu tư máy vi tính, hệ thống thơng tin liên lạc cho phòng cách đầy đủ - Xây dựng trang webside giới thiệu ngân hàng, có cung cấp thơng tin quảng cáo phục vụ khách hàng mạng internet - Xây dựng mối quan hệ thường xuyên với số công ty, tổ chức tin học chuyên nghiệp có uy tín để tận dụng tư vấn, hỗ trợ q trình ứng dụng cơng nghệ vào lĩnh vực bảo lãnh Cùng với phòng thơng tin điện tốn 81 phòng ban khác ngân hàng hồn thiện chương trình phần mềm quản lý, theo dõi khách hàng - Nghiên cứu xác định hạn mức tín dụng thường xuyên cho khách hàng: Việc xác định hạn mức tín dụng thường xun cơng việc quen thuộc với ngân hàng Bảo lãnh loại hình tín dụng đặc biệt khơng áp dụng nguyên tắc tín dụng cho bảo lãnh sản phẩm có trình hồn thiện phát triển Trong cơng tác tín dụng xây dựng hạn mức tín dụng thường xuyên cho khách hàng nhằm hạn chế thủ tục chi phí cho khách hàng ngân hàng Như bảo lãnh ta hoàn toàn tìm phương pháp xác định hạn mức bảo lãnh thường xun để hồn thiện cơng tác bảo lãnh ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước - Hoàn thiện hành lang pháp lý: Trong lĩnh vực vậy, hành lang pháp lý yếu tố định đến phát triển bền vững lĩnh vực Bảo lãnh ngân hàng không ngoại lệ, bảo lãnh ngân hàng dựa quy chế bảo lãnh ngân hàng nhà nước mà chưa có đạo luật riêng dành cho hoạt động Chính phủ cần ban hành đạo luật cụ thể áp dụng cho hoạt động bảo lãnh Đây việc cần thiết để ngân hàng vào mà áp dụng thống nhất, đặc biệt có sở pháp lý để áp dụng cho trường hợp bảo lãnh với đối tượng nước - Hồn thiện mơi trường kinh tế Hệ thống ngân hàng thương mại có vai trò thủ quỹ kinh tế Vì mơi trường kinh tế phát triển đầy đủ hồn thiện hoạt động 82 ngân hàng hoàn thiện đầy đủ chức Với sách, định hướng kinh tế vĩ mỗ từ phía Nhà Nước Chính Phủ sở tạo môi trường kinh doanh đồng thúc đẩy thành phần kinh tế phát triển, nhu cầu dịch vụ ngân hàng bảo lãnh ngân hàng tăng lên Cụ thể: - Các quan quản lý Nhà nước cần thoáng việc tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp, khơng nên ưu tiên doanh nghiệp nhà nước Cần mở rộng số lĩnh vực đầu tư thuỷ lợi, điện lực cơng trình giao thơng cho công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh thành phần kinh tế khác tham gia dự thầu bỏ vốn đầu tư Các hoạt động phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng chắn mở rộng để bảo đảm an toàn cho hợp đồng mang lại lợi ích cho ngân hàng doanh nghiệp - Để hoạt động kinh tế nói chung hoạt động ngân hàng thương mại nói riêng lành mạnh hiệu quả, quan ban ngành cần cung cấp đẩy đủ xác thơng tin định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tránh tình trạng bưng bít thơng tin thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế ngân hàng thương mại 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Về điều kiện bảo lãnh: + Điều kiện nợ hạn: Ngân hàng Nhà nước nên quy định doanh nghiệp bảo lãnh khơng có nợ q hạn dài ba tháng nguyên nhân chủ quan gây + Điều kiện chấp: hầu hết doanh nghiệp khơng có đủ tài sản chấp đủ tiêu chuẩn Từ thực trạng rủi ro lĩnh vực đầu tư ít, xin kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép chi nhánh áp dụng tín chấp bảo lãnh với doanh nghiệp nhà nước có uy tín cao, có khả tài lớn số tiền bảo lãnh 83 - Về mức phí bảo lãnh: Để đảm bảo bù đắp chi phí tối thiểu tạo biên độ đủ rộng cho ngân hàng thực thi sách phí linh hoạt, mềm dẻo Ngân hàng Nhà nước nên tăng mức phí bảo lãnh tối đa Đây mức phí tối đa việc áp dụng cụ thể ngân hàng định phù hợp với sách Marketing ngân hàng - Về loại hình bảo lãnh: Theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26 tháng năm 2006 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc ban hành quy chế bảo lãnh loại hình bảo lãnh áp dụng cho ngân hàng thương mại hạn chế Ngân hàng Nhà nước nên sửa đổi bổ sung định này, quy định thêm số loại bảo lãnh khác xuất giới như: + Bảo lãnh giao hàng thiếu chứng từ sở hữu; + Bảo lãnh hải quan; + Bảo lãnh hối phiếu… Việc sửa đổi, bổ sung thêm số loại hình bảo lãnh từ phía Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện thúc đẩy ngân hàng mở rộng hoạt động bảo lãnh 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng VPBank Về việc cấp hạn mức bảo lãnh cho chi nhánh Hiện hạn mức bảo lãnh mà hội sở cho phép VPBank Đà Nẵng thực tỷ đồng Khi khách hàng có nhu cầu vượt q hạn mức chi nhánh phải trình lên hội sở để cho phép nâng hạn mức Để linh hoạt vấn đề hội sở cho phép chi nhánh chủ động việc xác định nhu cầu khách hàng lớn mà xin hạn mức Điều giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi cho khách hàng mà ngân hàng có lợi việc đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng 84 Tổ chức tập huấn cho chi nhánh nghiệp vụ bảo lãnh VPBank cần có biện pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên viên phụ trách hoạt động bảo lãnh chi nhánh Thông qua lớp tập huấn, trao đổi thông tin chi nhánh với cách tốt để góp phần hồn thiện kĩ cho chuyên viên Đồng thời cần chủ động nhờ hỗ trợ, giúp đỡ từ ngân hàng đối tác nước để hoàn thiện kĩ cần thiết cho nhân viên, nâng cao trình độ khả phục vụ cho công việc họ 3.3.4 Một số kiến nghị với khách hàng Hoạt động bảo lãnh ngân hàng không mang lại thu nhập cho ngân hàng mà cần thiết doanh nghiệp thương vụ làm ăn lớn có yếu tố nước tham gia Hoạt động bảo lãnh ngân hàng cần phối hợp từ phía khách hàng sở đơi bên có lợi Cũng nhiều dịch vụ ngân hàng khác, ngân hàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng khách hàng trả phí bảo lãnh cho ngân hàng, bình đẳng Vì để bảo lãnh ngân hàng có hiệu khơng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh uy tín khách hàng, doanh nghiệp cần chủ động cung cấp thông tin mà ngân hàng cần cách nhanh chóng xác Tuy nhiên để mối quan hệ doanh nghiệp ngân hàng ngày tốt đẹp hơn, doanh nghiệp cần có kiến nghị kịp thời với ngân hàng để ngân hàng hồn thiện Bên cạnh doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá dự án lập dự án hiệu quả, đánh giá kết kinh doanh cách xác Đồng thời đánh giá tài sản chấp, tránh tình trạng tự ý nâng giá tài sản lên để rút chiếm dụng vốn Ngân hàng; nghiêm túc thực cam kết hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng 85 KẾT LUẬN Với mong muốn góp phần vào phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng Ngân hàng TMCP VPBank Đà Nẵng, tác giả vào nghiên cứu sở lý luận bảo lãnh ngân hàng, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng để từ đưa giải pháp thực thời gian tới Trong giải pháp đưa ra, có giải pháp mà ngân hàng triển khai ngay, có giải pháp mang tính chất đề xuất, cần nghiên cứu sâu để đề chiến lược cụ thể Bên cạnh đó, luận văn đưa 86 gợi ý sách, kiến nghị đến cấp, quan hữu quan việc tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động bảo lãnh nói riêng Ngân hàng VPBank Đà Nẵng ngày phát triển Các giải pháp kiến nghị đề xuất luận văn cần thực đồng đẻ tạo động lực tổng hợp giúp Ngân hàng VPBank Đà Nẵng phát triển hoạt động bảo lãnh thời gian tới Do gặp nhiều hạn chế tài liệu tham khảo khó khăn việc tìm số liệu phục vụ cho việc thực luận văn hạn chế kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, tác giả mong nhận góp ý quý thầy cô người đọc để luận văn hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS.Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống Kê, TP.Hồ Chí Minh [5] Nguyễn Thị Mai (2011), Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngồi quốc doanh (VPBank) Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh 87 [3] Đặng Thị Khánh Phượng (2009), Phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh [4] Lê Thị Phương Thảo (2010), Phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh [2] TS.Nguyễn Trọng Thùy (2000), Bảo lãnh – Tín dụng dự phòng điều luật áp dụng, NXB Thống Kê, TP.Hồ Chí Minh [6] http://www.tinmoi.vn/gian-nan-bao-lanh-ngan-hang-05791050.html [7]http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/578382/Lo-hong-chung-thu-bao-lanhngan-hang-tpp.html ... cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh Đây hành vi gian lận nhằm làm lợi bất người thụ hưởng bảo lãnh 1.2 Phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng 1.2.1 Quan niệm phát triển hoạt động bảo lãnh Phát triển. .. lãnh ngân hàng của NHTM 1.1.1 Sự đời phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng 1.1.1.1 Sự đời hoạt động bảo lãnh ngân hàng Nền kinh tế ngày phát triển kéo theo phát triển không ngừng hoạt động. .. thiện phát triển hoạt động huớng phương châm cho Ngân hàng tồn phát triển Và xét cho đáp ứng cho yêu cầu đại hoá, đa dạng hoá hoạt động Ngân hàng xu hội nhập kinh tế Hoạt động bảo lãnh hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển hoạt động bào lãnh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng, CN Đà Nẵng, Giải pháp phát triển hoạt động bào lãnh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng, CN Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn