Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Bình Định

104 251 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2017, 15:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG THỊ THẢO LINH CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM THỨC ĂN GIA SÚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI C.P VIỆT NAM TẠI BÌNH ĐỊNH Chun ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Thế Giới Đà Nẵng - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người viết luận văn Trương Thị Thảo Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING SẢN PHẨM 1.1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING 1.1.1 Khái niệm Marketing 1.1.2 Khái niệm Marketing Mix 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing – Mix 1.2 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING 1.2.1 Phân tích mơi trường Marketing 1.2.2 Xác định mục tiêu Marketing 11 1.2.3 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 12 1.2.4 Chính sách Marketing – Mix 14 1.2.5 Tổ chức thực kiểm tra 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM THỨC ĂN GIA SÚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM TẠI BÌNH ĐỊNH 20 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 20 2.1.1 Giới thiệu 20 2.1.2 Các ngành nghề kinh doanh trọng yếu 20 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Công ty 21 2.2 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN GIA SÚC 23 2.2.1 Đặc điểm sản phẩm 23 2.2.2 Đặc điểm thị trường thức ăn gia súc Bình Định 29 2.3 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM THỨC ĂN GIA SÚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NI C.P VIỆT NAM TẠI BÌNH ĐỊNH 31 2.3.1 Mục tiêu Marketing sản phẩm thức ăn gia súc 31 2.3.2 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 31 2.3.3.Chính sách Marketing sản phẩm thức ăn gia súc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam 41 2.3.4 Thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến sách Marketing Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Bình Định 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM THỨC ĂN GIA SÚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NI C.P VIỆT NAM TẠI BÌNH ĐỊNH 60 3.1 XU HƯỚNG NGÀNH SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC 60 3.2 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM THỨC ĂN GIA SÚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NI C.P VIỆT NAM TẠI BÌNH ĐỊNH 61 3.2.1 Phân tích mơi trường Marketing ngành thức ăn gia súc 61 3.2.2.Mục tiêu Marketing sản phẩm thức ăn gia súc 79 3.2.3 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 81 3.2.4 Chính sách Marketing sản phẩm thức ăn gia súc 81 3.2.5 Tổ chức thực kiểm tra 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH-HĐH : Cơng nghiệp hố- đại hoá ISO : International Organization for Standardization = Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế KHCN : Khoa học công nghệ NVLCB : Nguyên vật liệu chế biến TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh WTO : World Trade Organization = Tổ chức thương mại giới USD : Dollar VND : Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2010, 2011, 2012 2.2 Thị phần phân phối công ty miền 2.3 Tình hình tiêu thụ thức ăn gia súc số tỉnh miền Trung 03 năm qua (2010 – 2012) Trang 22 33 33 2.4 Sản lượng tiêu thụ phân theo vùng địa lý 34 2.5 So sánh thị phần số hãng chủ yêu thị trường 36 2.6 Sản lượng tiêu thụ phân loại theo đại lý 37 2.7 Số lượng đại lý thương hiệu công ty năm 2011 2.8 Mức cạnh tranh C.P đại lý vùng thị trường năm 2011 2.9 Một số loại thức ăn gia súc tiêu biểu C.P Việt Nam 2.10 Nhãn hiệu, chủng loại bao bì TAGS C.P so với công ty khác 2.11 Tiêu chuẩn thực thức ăn hỗn hợp 2.12 Tổng hợp ý kiên khách hàng chất lượng sản phẩm chủ yếu công ty 2.13 Đánh giá khách hàng chất lượng sản phẩm công ty đối thủ cạnh tranh 2.14 Bảng giá số loại thức ăn chăn nuôi công ty C.P Việt Nam 38 39 42 43 45 47 48 51 2.15 Giá bán số sản phẩm C.P Việt Nam vùng thị trường 2.16 Mức chiết khấu Công ty vùng miền 2.17 Doanh thu tiêu thụ TAGS qua kênh công ty qua 03 năm 51 52 54 3.1 Sản lượng thịt heo tiêu thụ qua năm 60 3.2 Một số Công ty lớn ngành thức ăn gia súc 68 3.3 Dự kiến doanh thu lợi nhuận thức ăn gia súc qua năm 3.4 Sản lượng sản xuất TAGS theo loại hình doanh nghiệp 3.5 Tình hình tiêu thụ sản phẩm ngành chăn nuôi lợn tỉnh 3.6 Dự kiến sản lượng qua năm 73 76 77 82 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 2.1 Kênh tiêu thụ công ty 3.1 Sản lượng sản xuất TAGS theo loại hình doanh nghiệp 3.2 Mẫu bao thức ăn gia súc thị trường Trang 53 76 83 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Marketing ln có vai trò quan trọng tổ chức ảnh hưởng trực tiếp đến khả đáp ứng nhu cầu gia tăng giá trị cho khách hang, tăng doanh thu thị phần, tăng khả cạnh tranh, tạo lợi cạnh tranh bền vững cho tổ chức Bên cạnh đó, vấn đề nan giải công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi nguyên liệu sản xuất vùng nguyên liệu thu mua phục vụ sản xuất cho giảm chi phí, tăng khả cạnh tranh điều cân nhắc quan trọng Qua nhiều giai đoạn điều chỉnh để vượt qua khó khăn, hoàn thiện để trở thành tập đồn lớn hoạt động kinh doanh 03 lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, trang trại thực phẩm Việt Nam; Nhiều Công ty lĩnh vực tìm hướng phù hợp cho Cơng ty cổ phần chăn ni C.P Việt Nam khơng ngoại lệ Tại thị trường Bình Định, vấn đề Marketing Công ty chưa quan tâm mức thị trường khai thác, nhu cầu người sử dụng chưa định hình rõ ràng Vì vậy, thiết kế sách Marketing phù hợp với đơn vị kinh doanh công ty nhằm mục tiêu trì phát triển quan hệ khách hàng, tăng doanh thu thị trường khu vực miền Trung Tây nguyên, cụ thể Bình Định quan tâm nhà quản lý Marketing ngày phát huy tính mức độ ảnh hưởng tổ chức Nên, đề tài “Chính sách Marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi C.P Việt Nam Bình Định” tác giả chọn nghiên cứu thiết cho nhu cầu doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 81 Bình Định, sản phẩm cơng ty có mặt hầu hết tỉnh miền Trung Tây nguyên chiếm 23% thị phần d Mục tiêu kênh phân phối Để đạt mục tiêu 23% thị phần nước từ đến năm 2020 năm khu vực miền Trung, Tây nguyên phải có thêm 30 đại lý hoạt động kinh doanh hiệu Để làm điều cơng ty phải nổ lực nhiều sách áp dụng phải linh hoạt có khả thỏa mãn yêu cầu ngày khó khách hàng 3.2.3 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu a Phân đoạn thị trường Với mục tiêu kinh doanh, Công ty ty Cổ phần chăn ni C.P Việt Nam Bình Định phân đoạn thị trường theo tiêu chí: - Theo khu vực địa lý: huyện tỉnh Bình Định; Các tỉnh Miền Trung Tây nguyên - Đối tượng tiêu thụ sản phẩm hộ nông dân thực chăn nuôi theo mơ hình chăn ni cơng nghiệp bán cơng nghiệp b Lựa chọn thị trường mục tiêu Thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn gia súc tập trung huyện địa bàn tỉnh Bình Định ngắn hạn tỉnh miền Trung Tây nguyên dài hạn 3.2.4 Chính sách Marketing sản phẩm thức ăn gia súc a Chính sách sản phẩm Căn vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thị trường Bình Định khả tài chính, iềm lực cơng ty Xây dựng sách sản phẩm cho công ty sau: - Sản lượng: 82 Bảng 3.6: Dự kiến sản lượng qua năm Năm Sản lượng (tấn/năm) Mức tăng trưởng % sử dụng 2013 142.698 2014 160.235 12% 74% 2015 184.668 15% 85% 2016 211.223 14% 98% 2017 216.000 12% 100% 2018 216.000 12% 100% 2019 235.000 11% 2020 235.000 66% - Chất lượng sản phẩm: + Tăng chi phí cho cơng tác nhiên cứu, phát triển sản phẩm mới, thí nghiệm, kiểm tra sản phẩm Giải vấn đề chất lượng sản phẩm cải thiện + Quan tâm đến chất lượng nhân viên phận phát triển sản phẩm Cho cán công ty tham gia vào lớp hợp nâng cao trình độ + Tăng cường thực công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, sản phẩm đối thủ cạnh tranh để có đối sách kịp thời + Kiểm tra nguồn nguyên liệu sản xuất, chế độ bảo quản, lưu kho + Thường xuyên bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống máy móc, dây chuyền cơng nghệ để đảm bảo hoạt động sản xuất vận hành với công suất cao + Với chủng loại sản phẩm quy định mức chất lượng khác cho phù hợp giai đoạn tăng trưởng gia súc, phù hợp với giống gia súc chọn nuôi nơng dân - Đa dạng hóa sản phẩm Đối với ngành sản xuất thức ăn gia súc, việc phát triển sản phẩm 83 quan tâm sản phẩm tính khơng đáp ứng u cầu tăng trọng yêu cầu kháng thể gia súc Hoặc Công ty nghiên cứu đưa sản phẩm phù hợp thời điểm cần thiết sản phẩm tương đồng chết chu kinh doanh Tuy nhiên, có biến chứng nạn dịch heo tai sanh việc đầu tư cho sản phẩm phải tiêu tốn nhiều thay đổi, phận nghiên cứu thị trường định thay đổi Công ty Hiện nay, mơ hình chăn ni heo cơng nghiệp phát triển mạnh, cần nghiên cứu sản xuất sản phẩm đủ chất lượng, an toàn để đáp ứng thị trường - Bao bì đóng gói Việc thiết kế bao gói sản phẩm Cơng ty thực công ty chuyên quảng cáo sản xuất bao bì Riêng khâu đóng gói, Cơng ty có nhập thiết bị để thực cơng việc Nội dung thiết kế nhân viên văn phòng thực hiện, mẫu mãn đơn giản, thể đặc điểm cơng ty tính tùy theo loại sản phẩm giám đốc phê duyệt Mỗi sản phẩm thường chọn mẫu để trưng bày, lưu kho giới thiệu đến khách hàng Sau số mẫu đóng gói truyền thống đưa để tham khảo: Hình 3.2: Mẫu bao thức ăn gia súc thị trường b Chính sách giá - Giảm giá thành sản phẩm: Thời gian qua, thực chủ trương bình 84 ổn giá cho mặt hàng Mặc dù thức ăn gia súc sản phẩm trực tiếp ảnh hưởng đến mức tiêu dùng thiết yếu người sản phẩm có liên quan gián tiếp Chính sách giá xây dựng phải xuất phát từ nguồn nguyên liệu thu mua, quy trình sản xuất khép kín, vận chuyển, sách tiêu thụ sản phẩm công ty Nên, giá khác kiềm chế, giá thành phẩm sản phẩm điều chỉnh theo hướng tích cực Việc xây dựng triển khai giá bán lẽ đến khách hàng khả quan - Xây dựng sách giá phù hợp: + Với mục tiêu công ty + Phân tích đối thủ cạnh tranh, tình hình kinh tế phải thực nghiêm túc, khách quan + Cập nhật biến động thị trường, sức cạnh tranh Liên tục đo lường biến động doanh số, sức mua, mức độ chi trả để có chiến lược điều chỉnh phù hợp + Phân tích sản phẩm, mục tiêu marketing dựa vào đối thủ ngắn hạn dài hạn để có sở điều chỉnh sách giá công ty + Điều chỉnh giá theo kênh phân phối: kênh bán lẻ cần có hệ thống giá riêng biệt Đối với nhà phân phối, nhà phân phối định phân phối sản phẩm cơng ty theo sách giá định thị trường thu lợi nhuận từ hoa hồng sản phẩm + Xây dựng sách giá điều chỉnh theo sản lượng mua thời hạn toán Nếu thời gian 30 ngày, người mua toán cho cơng ty ngồi mức chiết khấu theo quy định, cơng ty thu tiền tốn giảm 02 mức giá cho bên mua… Hoặc, mua với sản lượng lớn chia nhỏ đoạn sản lượng tương ứng với mức giá cho sản lượng tăng giá giảm 85 c Chính sách phân phối * Hoàn thiện kênh phân phối trực tiếp: - Đối xử công với nhà phân phối giá cả, sách hỗ trợ tránh mâu thuẫn trung gian gây tổn hại cho Công ty - Mở thêm đại lý khu vực huyện Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh Đối với tỉnh thuộc khối miền Trung Tây nguyên nên phát triển thêm đại lý chuyên cung cấp, phân phối cho khu vực trung tâm khu vực huyện xã * Nâng cao chất lượng thị trường - Chính sách ưu tiên cho thị trường + Áp dụng mức giá thấp + Hỗ trợ chi phí vận chuyển + Hỗ trợ vốn * Nâng cao chất lượng kênh phân phối + Thường xuyên đánh giá hoạt động thành viên kênh + Tăng cường nghiên cứu dự báo thị trường: trích kinh phí, tuyển cán có lực nghiên cứu dự báo, quản lý thông tin từ đại lý chặt chẽ, xây dựng chế độ khen thưởng khả toán đại lý d Xúc tiến - Tăng cường đội ngũ phát triển thị trường số lượng lẫn chất lượng Lập kế hoạch đào tạo kiến thức tiếp thị, chăn nuôi để hỗ trợ tư vấn cho người chăn nuôi vấn đề liên quan đến ngành - Tăng chi phí cho hoạt động quảng cáo, ngồi hình thức quảng cáo truyền thống phải sử dụng hình thức quản cáo truyền hình, báo, đài Thực cách chi phí đắt hình ảnh sản phẩm, công ty nhanh mang lại hiệu cho doanh nghiệp - Đa dạng hóa hình thức khuyến phiếu khuyến bên 86 sản phẩm; sản lượng tiêu thụ trại nuôi, chiết khấu sản phẩm… - Tạo quan hệ với quyền địa phương, tổ chức hội nghị khách hàng thường xuyên có mời chuyên gia lĩnh vực hoạt động đến chia kinh nghiệm cho người chăn nuôi… - Khuyến khích khách hàng đặt hàng hình thức hỗ trợ chi phí vận chuyển với số lượng lớn, chí qng đường vận chuyển cơng ty nên phân đoạn phạm vi nào, sản lượng vận chuyển khơng tính phí ngược lại Chính linh động làm cho khách hàng thấy ưu tiên nhận nhiều lợi ích, điều chi phối định mua hàng khách hàng 3.2.5 Tổ chức thực kiểm tra a Tổ chức thực hiên Thực theo tiêu chí phân quyền cho phận, phòng ban, cá nhân theo chương trình hoạt động đề .Chương trình thực phải gắn kết phụ hợp với yêu cầu kỹ thuật, sản xuất, lực tài nhân cơng ty Phân tích tính khả thi cơng việc thực hiện, đưa phương thức có tính khả thi cao có thống phòng ban liên quan Phân quyền trách nhiệm cho phòng ban cá nhân hoạt động b Kiểm tra thực Marketing Kiểm tra Marketing cho ta kết dấu hiệu thành công hay thất bại Nếu có thất bại nhanh chóng đưa chiến lược thay chiến lược dự phòng thích hợp Kiểm tra nhằm phát sai lệch thực chương trình Marketing với kế hoạch thực hiện, xác định nguyên nhân dẫn đến sai lệch, điểm sai khuyết mà trình xây dựng thiếu sót; sở đưa 87 giải pháp điều chỉnh nhằm đạt mục tiêu đề Q trình kiểm tra, Cơng ty phải thăm dò thị trường, đối thủ cạnh trạnh, nhu cầu thái độ khách hàng thông qua đại lý, đội ngũ phân phối, phản hồi khách hàng thực theo mẫu công ty để làm sở đánh giá Bên cạnh đó, kênh thơng tin báo chí, truyền thơng kênh thông tin đáng ý để xem xét kiểm tra đánh giá KẾT LUẬN CHƯƠNG Giai đoạn 2011 – 2015 giai đoạn nước ta chuyển từ nước nông nghiệp sang công nông nghiệp Từ trồng trọt sang chăn ni đặc biệt mơ hình chăn ni nơng hộ sang mơ hình chăn ni trang trại có quy mô lớn Việc đầu tư xây dựng Nhà xưởng sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm Bình Định kế hoạch phát triển Công ty Miền trung Nắm bắt nhu cầu, địa lý, xu hướng thị trường, với sách Marketing phù hợp góp phần phát triển sản phẩm, phát triển thị trường theo mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh nội lực tài chính, kinh nghiệm loại hình kinh doanh nhân tố thiết yếu khác; để Chính sách Marketing mang lại hiệu theo mục tiêu đề quan tâm lãnh đạo Cơng ty, lãnh đạo tỉnh Bình Định nhân tố quan trọng góp phần hỗ trợ thực để sách Marketing đạt giá trị theo chức việc phối hợp thực mục tiêu Công ty 88 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu phân tích, đề tài làm rõ sở lý luận Marketing doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc, nêu nội dung chủ yếu Marketing Mix doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc, sở vận dụng sách cho phù hợp với điều kiện thực tế công ty Thị trường mục tiêu Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam ngắn hạn nâng mức sản lượng tiêu thụ tỉnh Bình Định nhiều hình thức dài hạn khu vực miền Trung Tây nguyên Với sách sản phẩm đa dạng, sản phẩm chủ yếu dành cho lợn chăn nuôi với quy mô lớn, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ nguyên liệu sản xuất, quy trình sản xuất, bảo quản chế biến thực phẩm sau thu mua sản phẩm chăn nuôi Sản phẩm chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, sách giá linh hoạt tùy vào đối tượng khách hàng, thời điểm, vùng địa lý mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Với nội dung nghiên cứu, xác định thị trường mục tiêu, lợi doanh nghiệp, thuận lợi, khó khăn… gắn với triển vọng phát triển chung ngành, sách nhà nước việc xây dựng sách Marketing cho cơng ty cần thiết để góp phần thực mục tiêu mà công ty hướng tới đơn vị chiếm tỷ lệ 18% thị trường thức ăn gia súc Bình Định đạt 23% thị phần miền Trung Tây nguyên giai đoạn từ đến 2020 Mục tiêu phù hợp định hướng phát triển tỉnh nhà, khả thi việc hỗ trợ người chăn ni phát triển kinh tế theo hình thức chăn nuôi công nghiệp mục tiêu tỉnh Bình Định nói riêng tỉnh miền Trung, Tây nguyên nói chung Góp phần vào việc phát triển ngành sản xuất thức ăn gia súc, chăn nuôi… giải việc làm nâng cao đời sống cho hộ chăn ni, mang lại lợi ích thực tế cho xã hội 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] PGS.TS Trương Đình Chiến (2010), Quản trị Marketing, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội [2] PGS.TS Lê Thế Giới (2011), Quản trị Marketing định hướng giá trị, NXB Tài chính, Đà Nẵng [3] TS Nguyễn Xuân Lãn (2010), Hành vi người tiêu dùng, NXB Tài chính, Đà Nẵng [4] Philip Kotle (2009), Quản trị Marketing, NXB Lao động- Xã hội, TP.HCM [5] Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất thức ăn gia súc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Bình Định Trang Website: [6] http://www.cp.com.vn PHỤ LỤC Danh mục sản phẩm dành cho việc chăn nuôi lợn công ty sản xuất nhà máy KCN Biên Hòa, Bình Dương) TAGS CHO HEO Thùng 25kg 550S HEO SỮA (5 ngày tuổi - 12 kg thể trọng) 550S HEO SỮA (5 ngày tuổi - 12 kg thể trọng) 550S HEO SỮA (5 ngày tuổi - 12 kg thể trọng) 25 (túi 1kg) Bao 50kg 351/551 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) 351/551 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) 25 551X23 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) 25 551X26 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) 25 352S/552S HEO CON (30 kg - 50 kg thể trọng) 25 352/552 HEO CON (50 kg - 80 kg trể trọng) 25 353S/553S HEO THỊT (80 kg thể trọng- xuất chuồng) 25 353/553 HEO THỊT (80 kg thể trọng- xuất chuồng) 25 354 HEO THỊT (60 kg thể trọng- xuất chuồng) 25 562 HEO GIỐNG (40 kg - 110 kg thể trọng) 25 366/566 367S/567S 367/567 150S 150X HEO NÁI CHỬA(sau phối giống - tuần trước đẻ) HEO NÁI NUÔI CON (2 tuần trước đẻ - cai sữa) HEO NÁI NUÔI CON (2 tuần trước đẻ - cai sữa) (túi 5kg) 25 25 25 TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọng- Bao 50kg xuất chuồng) (túi 5kg) TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọngxuất chuồng) 25 151 151 157M 157S TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọng- Bao 50kg xuất chuồng) (túi 5kg) TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọngxuất chuồng) 25 TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO NÁI CHỮA & NÁI Bao 50kg NUÔI CON (túi 5kg) TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO NÁI CHỮA & NÁI NUÔI CON 25 TAGS CHO HEO LAI 352L / 552L HEO CON (15 kg - 30 kg thể trọng) 25 353L / 553L HEO THỊT (30 kg - 60 kg thể trọng) 25 354L / 554L HEO THỊT (60 kg thể trọng - xuất chuồng) 25 366 / 566 367L / 567L HEO NÁI CHỬA (sau phối giống tuần trước đẻ) 25 HEO NÁI NUÔI CON TAGS CHO HEO 950S HEO SỮA (5 ngày tuổi - 12 kg thể trọng) 950S HEO SỮA (5 ngày tuổi - 12 kg thể trọng) 25 Bao 50kg 851 / 951 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) 851 / 951 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) 25 852S/952S HEO CON (30 kg - 50 kg thể trọng) 25 852/952 HEO CON (50 kg - 80 kg trể trọng) 25 953S HEO THỊT (80 kg thể trọng- xuất chuồng) 25 853/953 HEO THỊT (80 kg thể trọng- xuất chuồng) 25 866/966L 867 / 967 HEO NÁI CHỬA(sau phối giống - tuần trước đẻ) HEO NÁI NUÔI CON (2 tuần trước đẻ - cai sữa) (túi 5kg) 25 25 852L / 952L HEO CON (15 kg -30 kg thể trọng) 25 853L / 953L HEO THỊT (30kg - 60 kg thể trọng) 25 854L / 954L HEO THỊT (60 kg thể trọng - xuất chuồng) 25 750 750 751 751 TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọng- Bao 50kg xuất chuồng) (túi 5kg) TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọngxuất chuồng) 25 TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọng- Bao 50kg xuất chuồng) (túi 5kg) TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọngxuất chuồng) TAGS CHO HEO HS11 HEO SỮA (5 ngày tuổi - 12 kg thể trọng) HT01/HT11 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) HT01/HT11 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) Bao 50kg (túi 5kg) 25 HT02S/HT12S HEO CON (30 kg - 50 kg thể trọng) 25 HEO CON (50 kg - 80 kg trể trọng) 25 HT13S HEO THỊT (80 kg thể trọng- xuất chuồng) 25 HT03/HT13 HEO THỊT (80 kg thể trọng- xuất chuồng) 25 HT04 HEO THỊT (60 kg thể trọng- xuất chuồng) 25 HT02/HT12 HG06/HG16 HG07 / HG17 HEO NÁI CHỬA(sau phối giống - tuần trước đẻ) HEO NÁI NUÔI CON (2 tuần trước đẻ - cai sữa) 25 25 HEO NÁI CHỬA (sau phối giống đẻ) 25 HL01/HL12 HEO CON (15 kg - 30 kg thể trọng) 25 HL03/HL13 HEO THỊT (30 kg - 60 kg thể trọng) 25 HL04/HL14 HEO THỊT (60 kg thể trọng - xuất chuồng) 25 HG06L HT 20 HT 20 HT 21 HT 21 TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọng- Bao 50kg xuất chuồng) (túi 5kg) TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọngxuất chuồng) 25 TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọng- Bao 50kg xuất chuồng) (túii 5kg) TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọngxuất chuồng) TAGS CHO HEO 9650S HEO SỮA (5 ngày tuổi - 12 kg thể trọng) 9650S HEO SỮA (5 ngày tuổi - 12 kg thể trọng) 25 Bao 50kg 9451/9651 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) 9451/9651 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) 25 9452S/9652S HEO CON (30 kg - 50 kg thể trọng) 25 9452/9652 HEO CON (50 kg - 80 kg trể trọng) 25 9653S HEO THỊT (80 kg thể trọng- xuất chuồng) 25 9453/9653 HEO THỊT (80 kg thể trọng- xuất chuồng) 25 9466/9666 HEO NÁI CHỬA (lúc mang thai - tuần trước đẻ) 25 9667S 9467/9667 HEO NÁI NUÔI CON GIỐNG TỐT (2 tuần trước đẻ - phối giống ) HEO NÁI NUÔI CON (2 tuần trước đẻ - cai sữa) (túi 5kg) 25 25 9452A/9652A HEO CON (15 kg - 60kg thể trọng) 25 9453A/9653A HEO THỊT (30 kg - 60 kg thể trọng) 25 9454A HEO THỊT (60 kg thể trọng - xuất chuồng) 25 9466A HEO NÁI CHỬA (sau phối giống đẻ) 9250 TAGS CHO HEO (15 kg thể trọng - xuất chuồng) Bao 50kg (túi 5kg) 9250 TAGS CHO HEO (15 kg thể trọng - xuất chuồng) 9251 TAGS CHO HEO (15 kg thể trọng - xuất chuồng) 9251 TAGS CHO HEO (15 kg thể trọng - xuất chuồng) 25 Bao 50kg (túi 5kg) 25 TAGS CHO HEO 8650S HEO SỮA (5 ngày tuổi - 12 kg thể trọng) 8650S HEO SỮA (5 ngày tuổi - 12 kg thể trọng) 25 Bao 50kg 8451/8651 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) 8451/8651 HEO CON TẬP ĂN (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng) 25 8452S/8652S HEO CON (30 kg - 50 kg thể trọng) 25 8452/8652 HEO CON (50 kg - 80 kg trể trọng) 25 8653S HEO THỊT (80 kg thể trọng - xuất chuồng) 25 8453/8653 HEO THỊT (80 kg thể trọng - xuất chuồng) 25 8466/8666 8467S/8667S 8467/8667 HEO NÁI CHỬA(lúc mang thai - tuần trước đẻ) HEO NÁI NUÔI CON GIỐNG TỐT (2 tuần trước đẻ - phối giống) HEO NÁI NUÔI CON (2 tuần trước đẻ - cai sữa) (túi 5kg) 25 25 25 8452A/8652A HEO CON (15 kg - 30 kg thể trọng) 25 8453A/8653A HEO THịT (30 kg - 60 kg thể trọng) 25 8454A/8654A HEO THịT (60 kg thể trọng - xuất chuồng) 25 8466A/8666A HEO NÁI CHỬA (sau phối giống - đẻ) 25 8467A/8667A HEO NÁI NUÔI CON 25 8250 8250 TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọng- Bao 50kg xuất chuồng) (túi 5kg) TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọngxuất chuồng) 25 8251 8251 TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọng- Bao 50kg xuất chuồng) (túi 5kg) TAGS ĐẬM ĐẶC CHO HEO (15 kg thể trọngxuất chuồng) Nguồn: Phòng kinh doanh công ty ... năm 1993, Công ty TNHH Chăn Nuôi C.P Việt Nam thành lập xây nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tỉnh Đồng Nai Năm 2009, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chăn Nuôi C.P Việt Nam hợp với Công ty trách... 2.3.3.Chính sách Marketing sản phẩm thức ăn gia súc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam 41 2.3.4 Thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến sách Marketing Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Bình... cầm, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản nhà máy sấy ngô Thức ăn chăn nuôi Công ty sản xuất cung cấp cho miền đất nước Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm C.P tỉnh Bình Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Bình Định, Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Bình Định

Từ khóa liên quan