Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

51 2,031 65
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2017, 15:26

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 15: Thứ hai ngày tháng 12 năm 2017 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: a Tập đọc: - HS đọc đúng: Siêng năng, lười biếng, làm lụng, kiếm nổi, - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Hai bàn tay lao động người nguồn tạo nên cải (trả lời câu hỏi 1,2,3,4) b Kể chuyện: - Kể lại tồn câu chuyện- kể tự nhiên, phân biệt lời kể với giọng nhân vật ông lão Kỹ năng: - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Sắp xếp lại tranh (SGK) theo trình tự kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ - Rèn kĩ nói, kĩ nghe Thái độ: Giáo dục học sinh chăm lao động II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ truyện SGK - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - HS hát bài: Ba kể nghe - Kiểm tra HS đọc “Nhớ Việt Bắc” - Giáo viên giới thiệu mới: - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Học sinh thực theo YC - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: Siêng năng, lười biếng, làm lụng, kiếm nổi, GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Người Chăm, hũ, dúi, thản nhiên, dành dụm, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Giáo viên đọc mẫu lần Giọng đọc chậm - Học sinh lắng nghe, theo dõi rãi, nhẹ nhàng tình cảm, hồi hộp với phát triển tình tiết câu chuyện b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Luyện đọc từ khó: câu trước lớp (2 lượt bài) + Siêng năng, lười biếng, làm lụng, kiếm nổi, - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, Chú ý phát âm: Thanh, Việt Anh, Bảo, lớp) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: Người Chăm, hũ, dúi, thản đoạn kết hợp giải nghĩa nhiên, dành dụm, từ luyện đọc câu khó + Đặt câu với từ dúi? + Hồng dúi cho em kẹo + Đặt câu với từ dành dụm? + Bà dành dụm tiền mua cho - Luyện câu: cháu quần áo + Tuy vậy,/ ơng buồn / cậu trai lười biếng// + Cha muốn trước nhắm mắt/ thấy kiếm bát cơm// + Con làm/ mang tiền // d Học sinh đọc đoạn nhóm - Học sinh hoạt động theo nhóm, Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối luân phiên đọc đoạn tượng M1 (5 đoạn) e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc toàn - Yêu cầu lớp đọc đồng - Học sinh đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Hai bàn tay lao động người nguồn tạo nên cải *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Gọi HS đọc lại toàn trước lớp -1 HS đọc, lớp theo dọi SGK - Câu chuyện có nhân vật nào? - Câu chuyện có nhân vật ơng lão, bà mẹ cậu trai - Ông lão người nào? - Ông lão người siêng năng, chăm GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp - Ông lão buồn điều gì? - Ông lão mong muốn điều người con? Năm học 2017 - 2018 - Ơng lão buồn người trai lão lười biếng - Ông lão muốn người tự kiếm bát cơm, nhờ vả vào người khác -Người dùng số tiền bà mẹ cho để chơi ngày, lại mang cho cha -Vì muốn tự kiếm bát cơm nên ông lão yêu cầu mang tiền nhà Trong lần thứ người làm gì? -Người cha làm số tiền đó? -Người cha ném tiền xuống ao -Vì người cha lại ném tiền xuống -Vì lão muốn thử xem có phải số ao? tiền mà người kiếm khơng Nếu thấy tiền vứt mà khơng xót nghĩa đồng tiền khơng phải nhờ lao động vất vả kiếm -Vì người phải lần thứ hai? -Vì người cha biết số tiền anh mang tiền anh kiếm nên anh phải tiếp tục kiếm tiền -Người làm lụng vất vả tiết -Anh vất vả xay thóc thuê, ngày kiệm tiền n.t.n? hai bát gạo, anh dám ăn bát Ba tháng, anh dành dụm mươi bát gạo liền đem bán lấy tiền mang cho cha -Khi ông lão vứt tiền vào lửa người -Người vội thọc tay vào lửa để lấy làm gì? tiền -Hành động nói lên điều gì? -……anh vất vả kiếm tiền nên q trọng - Ơng lão có thái độ n.t.n trước hành - Ông lão cười chảy nước mắt thấy động con? biết quí đồng tiền sức lao động -HS đọc thầm đoạn 4, trả lời: -Câu văn truyện nói lên ý - Có làm lụng vất vả, người ta biết nghĩa câu chuyện? q đòng tiền./ Hũ bạc tiêu khơng hết bàn tay -Hãy nêu học ông lão dạy -HS suy nghĩ trả lời théo ý riêng: Chỉ có lời em sức lao động đơi bàn tay nuôi sống đời./ Đôi bàn tay sức * GV kết luận: Đôi bàn tay sức lao lao động người nguồn động người nguồn tạo tạo nên cải không cạn GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nên cải không cạn HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm toàn - Học sinh đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Cho HS luyện đọc theo vai - nhóm đọc: vai người dẫn chuyện, vai ơng lão + HS thi đọc theo vai nhân vật Giáo viên nhận xét chung lớp - Nhận xét chọn bạn đọc hay bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nhập vai nhân vật: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Kể lại toàn câu chuyện- kể tự nhiên, phân biệt lời kể với giọng nhân vật ông lão * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: -Sắp xếp tranh nháp theo trình tự -Kể lại tồn câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh - Gọi HS đọc yêu cầu SGK - Yêu cầu HS suy nghĩ, xếp tranh theo nhóm 2, đại diện nhóm báo cáo trước lớp - GV nhận xét chốt *Tổ chức cho HS tập kể a HS kể chuyện - Yêu cầu lớp chon đoạn tự nhẩm kể - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách kể b HD HS kể chuyện nhóm - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm - GV nhóm quan sát HS kể chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp -HS tập kể trước lớp + số nhóm kể truyện Năm học 2017 - 2018 - HS đọc yêu cầu - Làm việc theo nhóm, sau bao cáo - Lời giải: - - -1 -2 +Tranh 3: Anh trai lười biếng ngủ cha già còng lưng làm việc +Tranh 5: Người cha vứt tiền xuống ao, người nhìn theo thản nhiên + Tranh 4: Người xay thóc thuê để lấy tiền sống dành dụm mang +Tranh 1: Người cha ném tiền vào bếp lửa, người thọc tay vào lửa để lấy tiền + Tranh 2: Vợ chồng ông lão trao hũ bạc cho lời khuyên: Hũ bạc tiêu khơng hết hai bàn tay - HS kể theo yêu cầu - HS nhận xét cách kể bạn -Từng cặp HS kể -HS kể trước lớp + Đại diện số nhóm kể truyện + Các nhóm theo dõi, nhận xét +Gọi đại diện nhóm lên thi kể + Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp chuyện theo đoạn +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương - > Lớp bình chọn người kể hay HS kể hay - Yêu cầu số em kể lại câu -HS M3+ M4 kể chuyện GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 chuyện theo vai nhân vật -GV nhận xét, đánh giá - Học sinh nhận xét, khen bạn HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa + Qua câu chuyện em học điều gì? - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị bài: Nhà rông Tây Nguyên Điều chỉnh: - Học sinh trả lời - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân - Lắng nghe, ghi nhớ - Lắng ng - Lắng nghe thực TỐN: CHIA SỐ CĨ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết đặt tính tính chia số có ba chữ số cho số có chữ số (chia hết chia có dư ) - Bài tập cần làm; Bài ( Cột 1,2,3 ); Bài 2; Bài Kỹ năng: - Rèn kĩ đặt tính tính chia số có ba chữ số cho số có chữ số - Làm tính nhanh xác Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, xác làm tốn II/ CHUẨN BỊ : Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị bảng con, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) - Trò chơi: "Nối nhanh, nối đúng" - Học sinh tham gia chơi _TBHT đưa phép tính cho học sinh nêu kết quả: 84 : 18 90 : 42 89 : 22 dư1 97 :7 14 dư1 - Cách chơi: Gồm hai đội, đội có em tham gia chơi Khi có hiệu lệnh nhanh chóng lên nối phép tính với kết Đội nhanh đội thắng, bạn HS lại cổ vũ cho đội chơi - GV nhận xét tuyên dương HS tham gia chơi - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Chia số có ba chữ số cho số có chữ số trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết đặt tính tính chia số có ba chữ số cho số có chữ số (chia hết chia có dư ) *Cách tiến hành: Làm việc lớp -> Làm việc cá nhân - GV viết lên bảng phép tính: 648 : 3=? - HS đọc - Yêu cầu HS đặt tính theo cột dọc tự thực - Cả lớp thực đặt tính vào phép tính giấy nháp GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Nêu cách thực phép chia -HS lên bảng đặt tính tính chia + HD HS chia bước sẻ trước lớp - Chốt: 648 chia bao nhiêu? - 648 : = 216 * GV nêu phép chia: 236 : - HS đặt tính tính - Tiến hành tương tự phép tính 236 : = 47 ( dư 1) 648 : Gv cho Hs nhận xét khác - Hs nhận biết chia số phép tính có chữ số cho số có chức số khác 235 : *GV giúp đỡ đối tượng M1, M2 phép chia có dư… - Đặt tính - Cách tính +Tính từ trái sang phải theo ba bước tính nhẩm -Lắng nghe ghi nhớ thực chia, nhân, trừ; lần chia chữ số thương (Từ hàng cao đến hàng thấp) +Lần 1:Tìm chữ số thứ thương (2) +Lần 2: Tìm chữ số thứ thương (1) +Lần 3: Tìm chữ số thứ thương (6) Lưu ý: Ở lần chia thứ lấy chữ số (trường hợp 648 :3), phải lấy hai chữ số (như trường hợp 236 :5) HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Bài tập cần làm; Bài ( Cột 1,2,3 ); Bài 2; Bài *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Nhóm Bài 1: ( Cột 1,3,4) - Xác định yêu cầu bài, sau cho HS tự - … HS lên bảng làm bài, lớp làm làm vào bảng - Chữa cho HS -Chia sẻ cách làm KQ: a, 218 ; 75 ; 181 b, 114 ( dư 1); 192 ( dư 2); 38 (dư 2) Bài 2: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu - HS đọc - HD HS phân tích tìm cách giải -Hs trao đổi nhóm đơi làm vào - u cầu HS tự làm - Chữa HS - HS lên bảng làm, chia sẻ trước lớp *GV củng cố: áp dụng bảng chia để thực Bài giải giải Có tất số hàng là: GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 234 : = 26 ( hàng) Đáp số: 26 hàng Bài 3: - GV treo bảng phụ có sẵn mẫu hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu - Yêu cầu HS làm theo nhóm vào bảng phụ - Chữa HS +Muốn giảm 432m lần ta làm nào? +Muốn giảm 432m lần ta làm nào? Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập *GV củng cố: Giảm số nhiều lần µBài tập PTNL: Bài tập (cột 2) (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết - HS đọc mẫu trả lời theo câu hỏi GV - Các nhóm làm lên trình bày, lớp chia sẻ -Lấy số cho chia cho -Lấy số cho chia cho (Lưu ý Hs viết đơn vị kèm theo) - HS đọc nhẩm YC +Thực + Học sinh tự làm vào báo cáo với giáo viên HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Yêu cầu HS nhà luyện tập thêm phép - Lắng nghe thực chia số có hai chữ số cho số có chữ số - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Luyện tập Điều chỉnh: ĐẠO ĐỨC QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (TIẾT 2) I MỤC TIÊU Kiến thức Giúp Học sinh hiểu: - Các em quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng việc làm vừa sức với - Biết làm chưa làm để từ điều chỉnh thân Hành vi: GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Bày tỏ ý kiến trước tập thể làm cho em mạnh dạn - Thực hành động cụ thể biểu quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng sống Thái độ: - Đồng tình với biết quan tâm đến hàng xóm láng giềng, khơng đồng tình với thờ ơ, khơng quan tâm đến hàng xóm láng giềng II.CHUẨN BỊ II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Nội dung tiểu phẩm “Chuyện hàng xóm” Phiếu thảo luận cho nhóm - Nội dung truyện “Tình làng, nghĩa xóm” III CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - HS kể việc làm để giúp đỡ - Học sinh kể làng xóm láng giềng? - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng: Quan - Quan sát lắng nghe tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết 2) HĐ hình thực hành: (27 phút) *Mục tiêu - HS bày tỏ ý kiến trước tập thể làm cho em mạnh dạn - HS biết làm chưa làm để từ điều chỉnh thân - Tìm hiểu truyện: “ Tình làng, nghĩa xóm” Qua câu chuyện HS hiểu tình làng, nghĩa xóm *Cách tiến hành: *Việc 1: : Bày tỏ ý kiến Làm việc theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp + Chia lớp thành nhóm, phát phiếu thảo luận, + Thảo luận nhóm u cầu học sinh đưa lời giải thích hợp lý cho + Đại diện nhóm trình bày kết nhóm ý kiến Các tình sau: Hằng làm sai, giúp Bác Tư sống mình, lúc bị ốm khơng có hàng xóm theo điều kiện cho GV: 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Yêu cầu HS nêu lại cách tìm tích phép tính - GV nhận xét chữa Bài :Hoạt động cặp đơi - Gọi HS đọc đề - Cho HS làm theo nhoùm -Gợi ý cho HS sử dụng bảng chia để thực YC * Lưu ý HS M1+M2 : -GV chốt kiến thức - HS nối tiếp nêu lại cách tìm tích phép tính -Nêu KQ, thống đáp án - 2HS đọc đề bài, lớp theo dõi - nhóm HS làm bảng làm, chia sẻ cách làm, sau số HS lên bảng nêu cách tìm thương thống KQ (Cả lớp làm vào vở) SBC SC Thương Bài 3: Làm việc lớp -> Làm việc cá nhân - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS nêu dạng toán + Bài toán cho biết gì? 16 4 45 24 21 72 56 - HS đọc tốn, phân tích đề + dạng giải hai phép tính + Quyển truyện có: 132 trang + Đã đọc: ¼ số trang + Còn lại: ? trang - Tìm số trang đọc + Bài tốn y/c gì? +Muốn biết bạn Minh đọc trang ta làm nào? - HS làm vở: - GV gợi ý vẽ sơ đồ minh họa toán: -2 HS lên bảng làm bài, chia sẻ 132 trang +HS 1: tóm tắt +HS 2: giải Bài giải: Đã đọc ? trang Còn ? trang Số trang truyện minh đọc là: - Yêu cầu HS tự làm 132 : = 33(trang) - GV hướng dẫn, yêu cầu HS giải vào Số trang truyện Minh phải đọc là: *Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 hoàn 132 - 33 = 99 (trang) thành BT Đáp số: 99 trang - GV chữa *GV củng cố: dạng giải hai phép tính µBài tập PTNL: Bài tập 4- (M3+M4): Yêu cầu học sinh - HS thực theo YC xếp hình tam giác thành HCN (như SGK + Học sinh tự xếp, báo cáo kết trang 76) báo cáo với giáo viên GV: 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động kết nối (3 phút) - Tổng kết nội dung tiết học - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn HS nhà luyện tập thêm phép tính học, chuẩn bị sau Luyện tập Điều chỉnh: Tập làm văn GIỚI THIỆU TỔ EM I MỤC TIÊU Kiến thức: - Viết đoạn văn ngắn (khoảng câu) giới thiệu tổ (BT2) * Điều chỉnh: Giảm BT1 Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết, kĩ nói trước đám đơng Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết câu hỏi gợi ý giúp hs làm tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) -Lớp hát - Cho học sinh xung phong giới thiệu với bạn lớp tổ em hoạt động tổ tháng 11 - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng: Giới thiệu tổ em -Hát bài: Lớp đoàn kết - HS giới thiệu với bạn lớp tổ em hoạt động tổ tháng vừa qua - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ hình thực hành: (28 phút) *Mục tiêu: Viết đoạn văn ngắn (khoảng câu) giới thiệu tổ (BT2) *Cách tiến hành GV: 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Việc 1: Phân tích đề Làm việc cá nhân -> Chia sẻ trước lớp Bài tập - Gọi hs nêu yêu cầu tập: Viết - HS nêu yêu cầu tập đoạn văn ngắn (khoảng câu) giới thiệu tổ - Yêu cầu HS dựa vào gợi ý phần kể trình bày tiết trước để viết vào + Tổ em có bạn nào? + Các bạn người dân tộc nào? + Mỗi bạn có đặc điểm gì? + Tháng vừa qua bạn làm việc gì? - HD viết vào vở, cách trình bày + Nhắc hs: em không cần viết theo cách - Tên bạn - kinh - - Thi đua học tốt, tập văn nghệ chào mừng 20.11 giới thiệu với khách tham quan Vì vậy, em viết nội dung giới thiệu bạn tổ hoạt động bạn - HS viết cá nhân -Lệnh cho Hs viết -Giúp đỡ HS hạn chế hồn thành nội dung viết: em Lan, Hòa, - HS giới thiệu tổ - Gv mời Hs chia sẻ trước lớp VD tổ 2: Tổ em có 12 bạn Đó -Mời Hs tham gia ý kiến bạn Giang, Thảo, Minh, Linh, …Mỗi bạn tổ em có - Cả lớp gv nhận xét, tuyên dương số viết hay điểm đáng quý Bạn Thảo lớp trưởng, bạn gương mẫu công việc Bạn Minh lớp phó học tập, bạn học giỏi hay giúp đỡ bạn bè Trong tháng vừa qua bạn thi đua học tốt, tập văn nghệ chào mừng 20.11 nhận lời khen thầy, GV: 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 cô, (,…) HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Đánh giá kết làm học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên giáo dục học sinh: - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau: Giới thiệu hoạt động Điều chỉnh: - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực THỂ DỤC: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh - Hoàn thiện TD phát triển chung Yêu cầu thuộc thực động tác tương đối xác - Chơi trò chơi "Đua ngựa" Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: ĐỊNH LƯỢNG NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - HS đứng chỗ vổ tay hát - HS chạy vòng sân tập - Kiểm tra cũ: HS - Nhận xét, tuyên dương II/ CƠ BẢN: a.Ôn thể dục phát triển chung : -TBTDTT điều hành cho bạn ôn luyện ĐT TDPTC GV: 5phút phút 1lần 40 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * Trường Tiểu học * * * * * * * * * * Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Mỗi động tác thực 2x8 nhịp - GV trợ giúp cho em: Thúy, Hải tập YC - Nhận xét, khen *Kiểm tra thể dục phát triển chung động tác -Mỗi lần kiểm tra từ 3-5 học sinh -TB.TDTT hô *Cách đánh giá: - Hoàn thành tốt:Thuộc từ 7-8 động tác,có ý thức luyện tập rèn luyện * * 16phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Hoàn thành:Thuộc từ động tác trở lên,các động tác thực tương đối - Chưa hoàn thành:Chỉ thuộc 1-3 động tác,thực động tác thiếu cố gắng b.Trò chơi : Chim tổ - Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho - HS tham gia cchơi (Động viên HS tham gia tích cực: Lan Minh, Hải,…) 8phút Đội hình trò chơi - Tổng kết TC, nhận xét III/ KẾT THÚC: - HS đứng chỗ vổ tay hát - Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà luyện tập TD phát triển chung 4phút Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * Điều chỉnh: Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: GV: 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết làm tính nhân, tính chia (bước đầu làm quen với cách viết gọn ) giải tốn có hai phép tính - Thực hành tập: 1( a,c), 2( a,b.c ), 3, 2.Kĩ năng: -Rèn kĩ tính toán qua tập 3.Giáo dục: Biết vận dụng toán học vào sống II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị bảng phụ nội dung tập, phiếu BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5phút) - Trò chơi: Truyền điện +Giáo viên tổ chức cho học sinh TC truyền điện nêu phép tính kết tương ứng bảng nhân, bảng chia? - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh - Giới thiệu mới, ghi đầu lên bảng Luyện tập - Học sinh tham gia chơi +HS nêu phép tính VD: 3x4 =? +HS2 nêu KQ phép tính (3 x =12) (…) - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐthực hành: (28 phút) *Mục tiêu: - Biết làm tính nhân, tính chia (bước đầu làm quen với cách viết gọn ) giải tốn có hai phép tính - Thực hành tập: 1( a,c), 2( a,b.c ), 3, *Cách tiến hành: HĐ lớp Bài 1: Làm việc cá nhân- Chia sẻ trước lớp +Hs thực bảng - GV viết phép tính lên bảng, yêu cầu HS +Hs chia sẻ trước lớp tính +Thống KQ Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1+M2 cách đặt a) 213 c) 208 tính thực tính x x - Giáo viên nhận xét chữa 639 832 *Củng cố cách đặt tính thực phép tính Bài 2a: Hoạt động lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu -Yêu cầu HS thực bảng -Trợ giúp cho em Hoa, Thúy lượt chia lần câu b - Giáo viên nhận xét chữa GV: 42 +Hs thực bảng +Hs chia sẻ trước lớp +Thống cách đặt tính, cách tính KQ Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *GV lưu ý cho Hs: Chia nhẩm, lần chia viết số dư khơng viết tích thương số chia Bài 3: Làm việc cặp đôi -Thực theo hiệu lệnh -Đọc toán - HS đọc -QS sơ đồ đoạn thẳng, trao đổi cách làm - Lớp quan sát sơ đồ xác định quãng đường AB, BC, AC -Làm vào phiếu HT lớn (2 nhóm) - Lớp làm vào phiếu HT Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT -Đổi chéo phiếu kiểm tra -Đại diên nhóm trình bày - Đại diện nhóm lên trình bày -GV nhận xét Bài giải *GV củng cố giải toán phép tính Quãng đường BC dài số m là: 172 × = 688 ( m ) Quãng đường AC dài: 688 + 172 = 860 ( m ) Bài : Cặp đôi- Làm việc cá nhânĐ/S: 860m - GV nêu đề toán - HS đọc - Hướng dẫn,yêu cầu HS trao đổi N2, tự giải - HS trao đổi N2 làm vào Bài giải - GV chấm, chữa Tổ sản xuất làm là: - Giáo viên nhận xét 450 : = 90 ( ) Tổ phải dệt số áo là: 450 – 90 = 360 (chiếc ) µBài tập PTNL: Đ/S: 360 Bài tập 1b; tập 2d (đối tượng HS -HS làm cá nhân M3+M4): Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo với - Học sinh báo cáo kết với giáo viên: giáo viên HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương Hs - Lắng nghe có cố gắng làm tính - Dặn học sinh xem lại học lớp Làm - Lắng nghe thực lại tập sai Xem trước bài: Luyện tậpchung Điều chỉnh: GV: 43 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thủ công CẮT, DÁN CHỮ V I – MỤC TIÊU Kiến thức: -Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ V - Kẻ cắt dán chữ V Các nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng - Với học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán chữ V Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng Kỹ năng: Rèn cho học sinh kỹ kẻ, cắt, dán chữ Thái độ: Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp: -PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành -Luyện tập, 2.Đồ dùng: - Giáo viên : Mẫu chữ V; Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ V, giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán - Học sinh : Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động thầy 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan - Kiểm tra đồ dùng học tập học sinh -Gọi học sinh lên nêu bước cắt, dán chữ H, U -Giáo viên nhận xét -Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: Hoạt động trò - Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ V - Kẻ cắt dán chữ V Các nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét - Giáo viên cho học sinh -Học sinh quan sát quan sát mẫu chữ V GV: 44 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Chữ V rộng ô, cao - Nét chữ rộng ơ, cao ô ? - Chữ V có nửa bên trái nửa bên phải -Cho hoïc sinh nhận xét chữ giống Nếu gấp đơi chữ V theo chiều dọc nửa bên trái nửa bên V -Giáo viên nhận xét, phải chữ trùng khít dùng mẫu chữ để rời gấp đôi theo chiều dọc *Việc : Hướng dẫn quy trình kẻ, cắt, dán chữ -HS nêu quy trình vẽ chữ V, thống V bước vẽ: -Giáo viên gợi ý quy trình hình vẽ: +Bước 1: Kẻ chữ V -Kẻ cắt hình chữ nhật có chiều dài ô, rộng ô mặt trái tờ giấy thủ công -Chấm điểm đánh dấu hình chữ V vào hình chữ nhật Sau đó, kẻ chữ V theo điểm đánh dấu +Bước 2: Cắt chữ V -Gấp đôi hình chữ nhật kẻ chữ V theo đường dấu (mặt trái ngoài) Cắt theo đường kẻ nửa chữ V bỏ phần gạch chéo Mở chữ V chữ mẫu + Bước 3: Dán chữ V -Kẻ đường chuẩn, -Học sinh nhắc lại bước kẻ, cắt, dán đặt ướm chữ cắt chữ V vào đường chuẩn cho cân GV: 45 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 đối Bôi hồ vào mặt kẻ ô chữ dán vào vò trí đònh *Việc 3: Học sinh thực hành cắt, dán chữ V -Học sinh tập kẻ, cắt dán chữ V -Với học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán chữ V Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng -Cho học sinh nhắc lại bước kẻ, cắt, -Học sinh trưng bày, nhận xét sản phẩm thực hành -Dán chữ V -Giáo viên cho học sinh + Đổi chéo sản phẩm, góp ý thực hành kẻ, cắt chữ V +Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm -Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày, nhận xét sản phẩm thực hành -Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại + Học sinh nêu lại bước kẻ, cắt, dán chữ V - Chuẩn bị giấy thủ cơng, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để sau thực hành cắt dán chữ E - Nhận xét tiết học: Tuyên dương – nhắc nhở Điều chỉnh: Tự nhiên Xã hội HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Sau học, HS biết: - Kể tên số hoạt động nông nghiệp tỉnh ( thành phố ) nơi em sống - Nêu lợi ích hoạt động nơng nghiệp 2.Kĩ GDKNS: Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin: Quan sát, tìm kiếm thơng tin hoạt động nơng nghiệp nơi sống GV: 46 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3.Thái độ: Biết trân trọng sản phẩm nông nghiệp II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… 2.Đồ dùng: - Hình vẽ trang 58, 59 SGK, tranh ảnh sưu tầm hoạt động nông nghiệp III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát “ Hạt gạo làng ta” - HS kể hoạt động diễn nhà bưu điện tỉnh? -Nêu ích lợi hoạt động bưu điện? -Nếu khơng có hoạt động bưu điện có nhận thư tín, bưu phẩm từ nơi xa gửi có điện thoại khơng? -GVNX, tun dương -Kết nối nội dung bài: Chúng ta sống vùng nông thơn hay thành thị? Các em thấy gia đình ni vật gì? Trồng gì? *GVKL: Những hoạt động gọi hoạt động nơng nghiệp Bài học hơm tìm hiểu Hoạt động nơng nghiệp 2.Hoạt động hình thành kiến thức (15 phút) * Mục tiêu: - Kể tên số hoạt động nông nghiệp tỉnh ( thành phố ) nơi em sống - Nêu lợi ích hoạt động nông nghiệp * Cách tiến hành : Hoạt động nhóm 4- Cả lớp *Việc 1: Quan sát theo nhóm GV: 47 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm quan sát hình trang 58, 59 SGK thảo luận theo gợi ý sau : + Hãy kể tên hoạt động giới thiệu hình + Các hoạt động mang lại lợi ích ? +Giáo viên u cầu đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm Giáo viên nhận xét giới thiệu thêm số hoạt động khác vùng miền khác như: trồng ngô, khoai, sắn, chè, …; chăn ni trâu, bò, dê, … → Kết luận : Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đáng bắt nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng … gọi hoạt động nông nghiệp - HS trao đổi nhóm Chia sẻ trước lớp - Học sinh quan sát thảo luận +Học sinh thảo luận nhóm + Ghi kết giấy +Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm +Các nhóm khác nghe, bổ sung • Ảnh 1: chụp người nơng nhân • chăm sóc cối, để khơng khí • thêm lành • Ảnh : chụp cảnh chăm sóc đàn cá • – cung cấp cá cho người làm thức ăn • Ảnh : chụp cảnh gặt lúa – • cung cấp cho người thóc gạo để ăn • Ảnh : chụp cảnh chăm sóc • đàn lợn – cung cấp thức ăn cho người • Ảnh : chụp cảnh chăm sóc • đàn gà – cung cấp thức ăn cho người 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: -Kể tên số hoạt động nông nghiệp -Nêu lợi ích hoạt động nơng nghiệp GDKNS: Kĩ tìm kiếm v xử lí thơng tin - Thơng qua triển lãm tranh ảnh, em biết thêm khắc sâu hoạt động nông nghiệp *Cách tiến hành Hoạt động thảo luận nhóm *Việc 2: Thảo luận cặp đơi -Giáo viên cho cặp học sinh kể cho -Học sinh thảo luận nhóm trả lời nghe hoạt động nông nghiệp nơi câu hỏi em sống -Từng cặp học sinh kể cho nghe -GV cho số cặp trình bày trước lớp -Học sinh trình bày trước lớp -Giáo viên nhận xét - Các nhóm khác nghe, bổ sung * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp -Lớp nhận xét GV: 48 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 đối tượng M1hoàn thành YC học * Việc Triển lãm tranh ảnh Giáo viên chia lớp thành nhóm -Phát cho nhóm tờ giấy lớn yêu - Học sinh thảo luận nhóm ghi kết cầu nhóm trình bày tranh theo cách giấy nghĩ thảo luận nhóm -Cho nhóm bình luận tranh xoay - Học sinh trình bày trước lớp quanh nghề nghiệp lợi ích nghề - Lớp nhận xét nghiệp -Giáo viên đánh giá cho nhóm khen - Lắng nghe,… nhóm làm tốt nhất- Giáo viên N.xét 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? -GV nhận xét tiết học -Chuẩn bị bài: Hoạt động công nghiệp, thương mại Điều chỉnh: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 22/12 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: HS đọc thơ “ Chú đội xa” GV: 49 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT.HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung:0 + Nề nếp: + Học tập: + Lao động vệ sinh: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt chào mừng 22/12 Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : 50 Trường Tiểu học GV: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 GV: 51 Trường Tiểu học ... - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm toàn - Học sinh đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - HS theo. .. Cả lớp Lưu ý: lệnh cho Hs làm việc cá nhân chia sẻ trước lớp - Giáo viên đọc mẫu - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn 2 ,3 - Học. .. + 2 83 : = (dư 3) sai có dư) µBài tập PTNL: - HS đọc nhẩm YC Bài tập (cột 3) (M3+M4): +Thực -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết + Học sinh tự làm vào GV: 20 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Từ khóa liên quan