luận văn quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học hà nội

111 167 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 21:44

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ KIM DUNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Chuyên ngành : QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS NGUYỄN THỊ HOA HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập làm luận văn nhận nhiều hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô, bạn bè đồng nghiệp Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: PGS.TS Nguyễn Thị Hoa, người tận tâm giúp đỡ, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Khoa Tâm lý - Giáo dục, thầy cô giáo, viên chức đơn vị thuộc Học viện Khoa học Xã hội tạo điều kiện cho trình học tập làm luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, em sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh Du lịch khoa ngôn ngữ -Trường Đại học Hà Nội ln tạo điều kiện giúp tơi hồn thành tốt nhiệm vụ học tập nghiên cứu Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người bên tôi, động viên khuyến khích tơi q trình học tập thực đề tài nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Kim Dung LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Vũ Kim Dung, học viên cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, khố 2015-2017 Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tác giả luận văn Vũ Kim Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG HỌC ĐẠI 1.1 Quản lý 1.2 Đào tạo đại học 10 1.3 Đào tạo theo hệ thống tín trường đại học 15 1.4 Quản lý đào tạo theo hệ thống tín trường đại học 20 1.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo theo hệ thống tín trường đại học .26 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 29 2.1 Giới thiệu chung Trường Đại học Hà Nội 29 2.2 Thực trạng đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội 34 2.3 Thực trạng quản lý đào tạo theo học hệ thống Trường Đại học Hà Nội 36 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội 53 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 58 3.1 Cơ sở khoa học đề xuất biện pháp .58 3.2 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 61 3.3 Một số biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội 62 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội .66 KẾT LUẬN VÀ NGHỊ 71 KHUYẾN BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt BGH Ban Giám hiệu CBQL Cán quản lý CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất CTĐT Chương trình đào tạo CVHT Cố vấn học tập GDĐH Giáo dục đại học GD&ĐT GV 10 HTTC 11 KH&CN Khoa học Công nghệ 12 KT-XH Kinh tế - Xã hội 13 NCKH Nghiên cứu khoa học 14 PGS.TS Phó giáo sư - Tiến sĩ 15 QLĐT 16 SV Cụm từ viết đầy đủ Giáo dục – Đào tạo Giảng viên Hệ thống tín Quản lý đào tạo Sinh viên DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Đánh giá chung nhóm CBQL GV nhóm SV cơng tác quản lý CTĐT theo HTTC .37 Bảng 2.2: Đánh giá nhóm CBQL GV cơng tác quản lý hoạt động dạy 39 Bảng 2.3: Đánh giá chung nhóm CBQL GV nhóm SV thực trạng quản lý hoạt động học SV .41 Bảng 2.4: Đánh giá chung nhóm CBQL GV nhóm SV thực trạng quản lý đánh giá kết học tập 42 Bảng 2.5: Đánh giá nhóm CBQL GV thực trạng quản lý CVHT 44 Bảng 2.6: Đánh giá chung nhóm CBQL GV nhóm SV thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trình dạy học 45 Bảng 2.7: Thực trạng quản lý trình dạy - học 46 Bảng 2.8: Đánh giá nhóm CBQL GV thực trạng quản lý đội ngũ GV, CBQL viên chức kỹ thuật 47 Bảng 2.9: Đánh giá nhóm CBQL GV thực trạng quản lý CSVC tài 49 Bảng 2.10: Đánh giá nhóm CBQL GV thực trạng quản lý công tác phối hợp đào tạo theo HTTC 51 Bảng 2.11: Thực trạng QLĐT theo HTTC 52 Bảng 2.12: Đánh giá nhóm CBQL GV yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến QLĐT HTTC 54 theo Bảng 2.13: Đánh giá nhóm CBQL GV thực trạng yếu tố khách quan ảnh hưởng đến QLĐT theo HTTC 56 Bảng 3.1: Thống kê kết khảo sát tính cần thiết biện pháp quản lý đề xuất 68 Bảng 3.2: Thống kê kết khảo sát tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất 68 DANH MỤC BIỂU ĐỒ CỦA ĐỀ TÀI Biểu đồ 3.1: So sánh mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội mục tiêu quan trọng giáo dục, đặc biệt GDĐH Nghị hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành TW khóa XI (Nghị 29-NQ/TW ban hành ngày 04/11/2013) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, xác định mục tiêu cụ thể GDĐH: “Đối với GDĐH, tập trung vào đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài phát triển phẩm chất lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo người học [12]” Để đạt mục tiêu trên, năm gần đây, nhà quản lý GDĐH ln tìm giải pháp cải tiến chất lượng GDĐH Một giải pháp thực đào tạo theo HTTC Đào tạo theo học chế tín hình thức đào tạo tiên tiến giới với nhiều ưu điểm, đáp ứng nhu cầu đa dạng người học, có tính liên thơng, khoa học linh hoạt Hệ thống tín đào tạo phát triển Viện Đại học Harvard, Mỹ vào năm 1872 Đến đầu kỳ thứ XX, hệ thống tín áp dụng rộng rãi hầu hết trường đại học Mỹ Tiếp sau đó, hình thức đào tạo tín áp dụng nước khác Nhật bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái làn… nhiều nước khác giới Ở Việt Nam đào tạo theo hình thức tín thức triển khai từ năm 2001 Ngày 15 tháng năm 2007 Bộ GD & ĐT ban hành định số 43/2007 Quy chế đào tạo Đại học Cao đẳng hệ quy theo HTTC Cho đến nay, nhiều trường đại học nước ta bước chuyển từ đào tạo theo niên chế sang hình thức đào tạo hồn tồn theo tín Hiện nay, Trường Đại học Hà Nội, CTĐT tín thực số khoa Trường Năm học 20152016, Trường Đại học Hà Nội tích cực chuẩn bị điều kiện để việc đào tạo tất khoa trường chuyển sang đào tạo theo tín Chúng tơi chọn đề tài: “Quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội” với mục đích đánh giá việc QLĐT theo HTTC khoa thực đào tạo theo hệ thống nhằm rút kinh nghiệm để việc chuẩn bị chuyển sang đào tạo theo tín nhà trường thực có hiệu Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện giới Việt Nam có nhiều nhà khoa học nghiên cứu cơng bố cơng trình nghiên cứu QLĐT QLĐT theo HTTC Về QLĐT, trường Đại học nhiều tác giả nước nghiên cứu tiếp cận nhiều mức độ khác tùy theo mục đích nghiên cứu tác giả, cơng trình khoa học Có thể kể đến cơng trình:“Những vấn đề cốt yếu quản lý”của Harold Koontz (1992), Cyril Donnell Heinz Weihrich “Lý luận đại cương quản lý” tác giả Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996) đề cập đến lịch sử tư tưởng quản lý chức quản lý Một số học viên cao học ngành quản lý giáo dục chọn QLĐT để nghiên cứu như: Tác giả Lê Thị Thủy nghiên cứu “Một số biện pháp quản lí hoạt động đào tạo cử nhân quản lí giáo dục Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội Tác giả Ngô Thị Lụa nghiên cứu “ c i n ph p quản lý hoạt động đào tạo trường rung học N ng - Lâm - Nghi p ứng n i nhằm đ p u c u nguồn nh n lực n ng - lâm - nghi p t nh giai đoạn hi n na ” Về QLĐT theo HTTC, cơng trình nghiên cứu HTTC bậc đại học Hoa Kỳ, Giáo sư G Dietrich nêu vai trò thiết thực, cần thiết HTTC “The emergence of the creditsystem in American education considered as a problem of social and intellectual history” (Sự xuất HTTC giáo dục Mỹ coi vấn đề lịch sử xã hội trí tuệ) Nhà nghiên cứu Huang Xiao-qin báo “Anal sis of the Management of Credit System in Local Universit ” (Phân tích quản lý HTTC trường đại học địa phương) [40] so sánh khác đào tạo truyền thống đào tạo theo HTTC tính cứng nhắc linh hoạt Ở nước có nhiều tác giả nghiên cứu QLĐT theo HTTC Tác giả Nguyễn Văn Nhã có viết “ c giải pháp triển khai phương thức đào 37 Trường Đại học Hà Nội (2016), Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 phương hướng c ng t c năm học 2016 - 2017, Hà Nội 38 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Từ điển Bách khoa Toàn thư Việt Nam, (Website: http://dictionary http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/) B Tiếng Anh 39 Fayol, H (1999), Administration industrielle et générale, Dunod, France 40 HUANG Xiao-qin (2011), “Anal sis of the Management of redit S stem in Local Universit ”, Journal of Quanzhou Normal University (01) 41 Taylor, F.W (1991), The Principles of Scientific Management,Norton Library, New York 77 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Chúng tơi tìm hiểu thực trạng quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội nhằm đưa biện pháp nâng cao hiệu công tác quản lý đào tạo theo hệ thống tín Thơng tin thu từ bảng hỏi phục vụ nghiên cứu khoa học, mong Q Thày/cơ trả lời xác trung thực tất câu hỏi Ý kiến Q Thày/cơ có ý nghĩa lớn thành công Xin cảm ơn Quý thày, cô! Xin Quý Thày, Cô cho biết số thông tin cá nhân: Giới tính: 1.1  Nam 1.2  Nữ Năm sinh: …………… Thâm niên công tác: 3.1  Dưới năm 3.2  – 10 năm 3.3  10 – 15 năm 3.4  15 năm Trình độ 4.1  Cử nhân/Thạc sĩ 4.2  Tiến sĩ 3.3  Tiến sĩ khoa học/PGS 4.4  GS Lĩnh vực công tác 5.1  Chuyên viên 5.2  Giảng viên 5.3  Cán quản lý Câu 1: Xin Thày, Cô cho biết ý kiến nhận xét kết thực nội dung quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội, cách khoanh tròn chữ số , đánh dấu “x” vào ô phù hợp với ý kiến Ý kiến đánh giá TT Nội dung Yếu Nội dung Thực trạng quản lý chƣơng trình đào tạo Xây dựng mục tiêu đào tạo Hơi Trung Khá Tốt yếu bình 5 Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo Tổ chức thực chương trình đào tạo Huy động nguồn lực thực chương trình đào tạo Kiểm tra đánh giá thực chương trình đào tạo 1 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 Công tác triển khai điều chỉnh nội dung chưa hợp lý chương trình đào tạo Cơng tác kiểm tra việc sửa đổi nội dung chưa hợp lý chương trình đào tạo Nội dung 2a:Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy giảng viên Tổ chức thực quy chế đào tạo 3 Quản lý việc thực chương trình chi tiết môn học; Chuẩn bị giảng 10 Triển khai đổi phương pháp dạy học 11 Triển khai đổi hình thức tổ chức dạy học 3 Phát triển lực dạy học theo hệ thống tín 12 cho giáo viên Quản lý trình tổ chức lớp học, công tác chủ 13 nhiệm giảng viên Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng 14 học tập sinh viên mà giảng viên thực theo quy định Xây dựng chế độ sách phù hợp 15 giảng viên Nội dung 2b: Thực trạng quản lý hoạt động học sinh viên Quán triệt đầy đủ nội quy, quy chế Bộ Trường nhiệm vụ, trách nhiệm quyền lợi 16 sinh viên cho tất sinh viên từ đầu năm học Phát triển lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh 17 viên Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức nghề 18 nghiệp, hình thành động thái độ học tập đắn sinh viên Tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học hàng 19 năm 20 Tổ chức khen thưởng, kỷ luật kịp thời phong trào thi đua học tập rèn luyện sinh viên Nội dung 2c: Thực trạng quản lý công tác đánh giá kết học tập 21 22 23 24 25 Quán triệt nhận thức cán quản lý giáo viên kiểm tra đánh giá đào tạo theo hệ thống tín Chỉ đạo đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ, kết thúc học phần Tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động tự học sinh viên Bồi dưỡng lực kiểm tra đánh giá cho viên chức làm công tác quản lý đào tạo ( tổ chức lớp bồi dưỡng kiểm tra, đánh giá) Tổ chức đánh giá kết học kỳ, đưa cảnh báo học tập sinh viên không đạt yêu cầu 5 5 Nội dung 2d: Thực trạng quản lý công tác cố vấn học tập 26 Ban hành quy định trách nhiệm, quyền hạn cố vấn học tập 27 Tổ chức bồi dưỡng lực cho cố vấn học tập 28 Chỉ đạo công tác tư vấn học tập, hướng nghiệp cho sinh viên 29 Kiểm tra đánh giá công tác cố vấn học tập Nội dung 2e: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin q trình dạy học Ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý đào 30 tạo Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động 31 dạy học Ứng dụng công nghệ thông tin kiểm tra 32 đánh giá học tập Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý kết 33 học tập Nội dung 3: Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên, viên chức quản lý đào tạo viên chức kỹ thuật 3 Quy hoạch đội ngũ giảng viên, viên chức quản lý đào tạo viên chức kỹ thuật Tuyển dụng bổ nhiệm viên chức, giảng viên 35 phù hợp với trình độ chun mơn đào tạo Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Tạo điều kiện để viên chức, giảng viên tham gia khóa 36 học; tham dự hội thảo ngồi nước để nâng cao trình độ chuyên môn Kiểm tra đánh giá đội ngũ giảng viên, viên chức 37 quản lý đào tạo viên chức kỹ thuật Ban hành sách đào tạo bồi dưỡng đội 38 ngũ thu hút viên chức, giáo viên giỏi Ban hành sách đãi ngộ, khen thưởng 39 giảng viên, viên chức quản lý đào tạo viên chức kỹ thuật Nội dung : Thực trạng quản lý sở vật chất tài Xây dựng kế hoạch tăng cường nguồn tài 40 cho đào tạo Tăng cường sở vật chất, bổ sung phòng học, 41 phòng thực hành, trang thiết bị phục vụ đào tạo theo hệ thống tín Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định quản 42 lý tài sản Tăng cường cơng tác tự kiểm tra, kiểm tốn nội 43 Công tác bảo quản, sửa chữa trang thiết bị, giảng 44 đường Quản lý việc sử dụng sở vật chất, phương tiện, 45 định kỳ kiểm kê tài sản 46 Phát triển đội ngũ chuyên viên, nhân viên phục vụ Nội dung 5: Thực trạng quản lý công tác phối hợp đào tạo phòng Quản lý đào tạo với phòng, khoa, ban liên quan Tổ chức phối hợp đào tạo theo hệ thống tín 47 phòng Quản lý Đào tạo đơn vị trường 48 Phân công nhiệm vụ quản lý đào tạo theo hệ thống tín phòng Quản lý Đào tạo 34 49 50 51 đơn vị trường Xây dựng hệ thống văn bảo đảm sở pháp lý chế sách cơng tác quản lý, đạo đào tạo theo hệ thống tín Liên kết hợp tác quốc tế đào tạo theo hệ thống tín Xây dựng chế quản lý h trợ sinh viên 5 Câu 2: Xin Quý thầy cô cho ý kiến nhận định sau (xin thầy, khoanh tròn chữ số , đánh dấu “x” vào ô bên phải phù hợp với ý kiến mình) TT Ý kiến đánh giá Hoàn Cơ Hoàn Đồng toàn tồn ý khơng phần đồng đồng đồng ý ý ý Nội dung Nội dung 1:Yếu tố chủ quan * Đội ngũ quản lý Năng lực làm việc cán quản lý không đồng làm giảm tính hiệu cơng tác quản lý Phong cách lãnh đạo đội ngũ quản lý chưa thật phù hợp với công tác quản lý đào tạo theo tín Cán quản lý chịu nhiều áp lực ảnh hưởng đến hiệu cơng việc đội ngũ cán mỏng, công việc nhiều Tinh thần trách nhiệm với công việc số cán quản lý chưa cao có ảnh hưởng định đến công tác quản lý Thiếu kinh nghiệm quản lý đào tạo theo tín cán quản lý nhân tố có ảnh hưởng đến công tác quản lý * Giáo viên, sinh viên Giáo viên muốn dạy theo hình thức truyền thống, khơng muốn dạy theo hệ thống tín khơng ủng hộ quản lý theo hệ thống tín Giáo viên gặp khó khăn chưa có kinh nghiệm dạy theo tín 4 4 4 Số lượng giảng viên trợ giảng, giảng viên chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo hệ thống tín Chế độ đãi ngộ giáo viên chưa phù hợp với chế độ đãi ngộ cho người thực hoạt động giảng dạy theo tín Sinh viên chưa thích ứng với học theo tín chỉ, họ 10 gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ Nội dung 2: Yếu tố khách quan * Chƣơng trình đào tạo phƣơng pháp dạy học Quản lý song song 02 hình thức đào tạo (niên chế 11 tín chỉ) khó khăn lớn cán quản lý Sự thiếu ổn định chương trình đào tạo gây khó 12 khăn cho cơng tác quản lý Chương trình đào tạo theo hệ tín có nhiều điểm 13 lạ có ảnh hưởng đến công tác quản lý * Cơ sở vật chất tài Việc tự chủ hồn tồn nguồn tài áp lực 14 lớn cho cơng tác quản lý Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy chưa đáp ứng đầy 15 đủ nhu cầu đào tạo theo hệ thống tín Việc hồn thiện hệ thống giáo trình tài liệu tham 16 khảo thư viện cơng việc khó khăn lớn Hệ thống internet khu giảng đường yếu 17 có ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy Tình trạng chưa hoàn thiện phần mềm quản lý 18 đào tạo, nghiên cứu có ảnh hưởng đến cơng tác quản lý đào tạo nghiên cứu 4 4 4 4 4 Câu 3: Xin Quý Thày, Cô đề xuất ý kiến để cơng tác quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội tốt ? …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… … Xin chân thành cảm ơn Quý Thày, Cô cộng tác trả lời câu hỏi trên! PHỤ LỤC PHIẾU TÌM HIỂU CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Chúng tơi tìm hiểu thực trạng quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội nhằm đưa biện pháp nâng cao hiệu công tác quản lý đào tạo theo hệ thống tín Thơng tin thu từ bảng hỏi phục vụ nghiên cứu khoa học, mong Anh, Chị trả lời xác trung thực tất câu hỏi Ý kiến anh/chị có ý nghĩa lớn thành công Xin cảm ơn Anh, Chị! Xin Anh, Chị cho biết số thông tin cá nhân: Giới tính: 1.1  Nam 1.2  Nữ Năm sinh: …………… Sinh viên năm thứ: 3.1  năm 3.2  năm 3.3  năm 3.4  năm 4 Khoa anh/chị học 4.1  Khoa Quản trị Kinh doanh Du lịch 4.2  Khoa khác Vui lòng đánh dấu (x) vào mà Anh, Chị đánh giá phù hợp ! Câu 1: : Xin Anh, Chị cho biết ý kiến nhận xét kết thực nội dung quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội, cách khoanh tròn chữ số , đánh dấu “x” vào ô phù hợp với ý kiến Ý kiến đánh giá TT Nội dung Yếu Nội dung Thực trạng quản lý chƣơng trình đào tạo Xây dựng mục tiêu đào tạo Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo 1 Tổ chức thực chương trình đào tạo Hơi Trung Khá Tốt yếu bình 2 3 4 5 5 Huy động nguồn lực thực chương trình đào tạo Kiểm tra đánh giá thực chương trình đào tạo Cơng tác triển khai điều chỉnh nội dung chưa hợp lý chương trình đào tạo Cơng tác kiểm tra việc sửa đổi nội dung chưa hợp lý chương trình đào tạo Nội dung 2: Thực trạng quản lý hoạt động học sinh viên Quán triệt đầy đủ nội quy, quy chế Bộ Trường nhiệm vụ, trách nhiệm quyền lợi sinh viên cho tất sinh viên từ đầu năm học Phát triển lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức nghề 10 nghiệp, hình thành động thái độ học tập đắn sinh viên Tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học hàng 11 năm Tổ chức khen thưởng, kỷ luật kịp thời 12 phong trào thi đua học tập rèn luyện sinh viên 2 3 4 5 5 5 5 Nội dung 3: Thực trạng quản lý công tác đánh giá kết học tập 13 14 15 16 17 Quán triệt nhận thức cán quản lý giáo viên kiểm tra đánh giá đào tạo theo hệ thống tín Chỉ đạo đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ, kết thúc học phần Tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động tự học sinh viên Bồi dưỡng lực kiểm tra đánh giá cho viên chức làm công tác quản lý đào tạo ( tổ chức lớp bồi dưỡng kiểm tra, đánh giá) Tổ chức đánh giá kết học kỳ, đưa cảnh báo học tập sinh viên không đạt yêu cầu 5 5 Nội dung 4: Thực trạng ứng dụng cơng nghệ thơng tin q trình dạy học 18 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo 5 Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học Ứng dụng công nghệ thông tin kiểm tra đánh 20 giá học tập Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý kết 21 học tập Câu 2: Xin Anh, Chị đề xuất ý kiến để công tác quản lý đào tạo theo hệ thống tín 19 Trường Đại học Hà Nội tốt ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh, Chị cộng tác trả lời câu hỏi trên! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Với mục đích đánh giá mức độ cần thiết khả thi biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội, mong nhận giúp đỡ Quý thày/cô Ý kiến Q Thày/cơ có ý nghĩa lớn thành công Xin cảm ơn Quý thày, cô! Xin Quý Thày, Cô cho biết số thơng tin cá nhân: Giới tính: 1.1  Nam 1.2  Nữ Năm sinh: …………… Thâm niên công tác: 3.1  Dưới năm 3.2  – 10 năm 3.3  10 – 15 năm 3.4  15 năm Trình độ 4.1  Cử nhân/Thạc sĩ 4.2  Tiến sĩ 3.3  Tiến sĩ khoa học/PGS 4.4  GS Lĩnh vực công tác 5.1  Chuyên viên 5.2  Giảng viên 5.3  Cán quản lý Câu 1: Xin Thày, Cô cho biết ý kiến nhận xét mức độ cần thiết khả thi biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội, cách khoanh tròn chữ số , đánh dấu “x” vào ô phù hợp với ý kiến Mức độ cần thiết (CT ) TT Biện pháp Biện pháp 1: Tăng cường công tác kiểm tra điều chỉnh nội dung Rất CT CT 10 Mức độ khả thi (KT) Ít Khơng Rất KT CT CT KT Ít Khơng KT KT 2 3 chưa hợp lý chương trình đào tạo Biện pháp 2: Tăng cường công tác bồi dưỡng phát triển lực dạy học giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín Biện pháp 3: Tăng cường lực tự học lực thực hành nghề nghiệp đào tạo theo hệ thống tín cho sinh viên sinh viên 4 4 Xin chân thành cảm ơn Quý Thày, Cô cộng tác trả lời câu hỏi trên! 11 ... trạng quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội Chương 3: Một số biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội Chƣơng CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG... hưởng đến quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội 53 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 58 3.1 Cơ sở khoa học. .. pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội 62 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học hà nội , luận văn quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học hà nội , luận văn quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học hà nội

Từ khóa liên quan