Buổi 1: Bài giảng rèn luyện kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên phổ thông và sinh viên ngành sư phạm

37 790 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 08:16

Vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện kĩ năng sử dụng các thiết bị dạy học đó là, giúp cho những giáo viên và sinh viên sư phạm hình thành năng lực dạy học nói chung và năng lực sử dụng, khai thác các thiết bị dạy học nói riêng. Như vậy, thông qua các hoạt động học tập thực hành để họ: nhận thức rõ về cấu tạo, các chức năng cơ bản của những phương tiện, thiết bị chủ yếu trong dạy học (máy vi tính, máy chiếu, bảng tương tác, tivi, máy quay, máy chiếu vật thể,...); trình bày được những yêu cầu, nguyên tắc cơ bản khi lắp đặt, cài đặt, kết nối ;vận hành các phương tiện, thiết bị trong quá trình dạy học; khắc phục những sự cố thường gặp trong quá trình cài đặt, kết nối ,sử dụng thiết bị dạy học; bảo quản, giữ gìn tốt các phương tiện, thiết bị trong quá trình dạy học. TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI -oOo - NĂNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC Tham gia nhóm FaceBook sechia119@gmail.com HNUE Kỹ sử dụng thiết bị dạy học Mục tiêu Sau học xong sinh viên cần phải có được:  Hiểu vai trò, cấu tạo, làm việc thiết bị dạy học  Kỹ nhận diện chuẩn kết nối  Nắm vững nguyên tắc kết nối, vận hành thiết bị dạy học thực theo bước việc kết nối, vận hành thiết bị dạy học xử lý cố vận hành Vai trò ý nghĩa rèn luyện xử dụng thiết bị dạy học Trong giai đoạn nay, để đáp ứng yêu cầu đổi tồn diện giáo dục phổ thơng  Hình thành lực dạy học  Góp phần thúc đẩy đổi PPDH  Thực có hiệu dạy học Khái niệm thiết bị dạy học Thiết bị dạy học hệ thống đối tượng vật chất phương tiện thuật giáo viên học sinh sử dụng trình dạy học nhằm thực mục đích dạy học Theo điều kiện sử dụng thiết bị có hai loại hình thiết bị dạy học: • Thiết bị dạy học truyền thốngThiết bị dạy học đại • Thiết bị dạy học truyền thốngThiết bị dạy học đại Một số thuật ngữ  Điểm ảnh (Pixel) • Pixel/ điểm ảnh phần tử nhỏ (phần tử ảnh) mà thiết bị thị hình, hình ảnh hình xây dựng nên từ phần tử • Pixel có hình dạng hình vng hình chữ nhật Một số thuật ngữ  Điểm ảnh (Pixel) (Pixel) Một số thuật ngữ Độ phân giải (image resolution) Độ phân giải hình số điểm ảnh hiển thị hình thường gọi pixels Các số lớn hình hiển thị chi tiết Một số thuật ngữ Mật độ điểm ảnh  Mật độ điểm ảnh dpi (dots per inch) nghĩa số chấm bề mặt có đường chéo inch  Mỗi điểm ảnh (pixel) cấu tạo từ màu chủ đạo đỏ xanh dương - xanh xếp cạnh theo cột hàng  Mật độ điểm ảnh ppi tính dựa bề mặt có đường chéo inch tương đương với 2.54 cm  Cơng thức tính mật độ điểm ảnh sau: Một số thuật ngữ Tỷ lệ khung hình  Tỉ lệ khung hình mối quan hệ chiều dài rộng hình ảnh  Để biểu diễn tỉ lệ khung hình, sử dụng hai số dương viết liền với với dấu hai chấm giữa, chẳng hạn 16:9, 4:3, 10 Các chuẩn kết nối Phone 3.5 mm Là đầu cắm tiêu chuẩn cho thiết bị đầu cuối hệ thống âm micro, tai nghe, 23 Các chuẩn kết nối Kết nối không dây bluetooth Điều khiển giao tiếp không dây thiết bị phát laptop, smatphone, tablets, với dàn âm thanh, tai nghe, 24 Các chuẩn kết nối Kết nối wifi projecter với laptop,smatphone, tablet Các thiết bị kỹ thuật số dùng cho cá nhân laptop, smatphone, tablet trở nên phổ biến, với máy chiếu (projecter) đa phương tiện không dây xuất ngày nhiều trường học sở đào tạo 25 Một số thiết bị chuyển đổi Chia video chia audio 26 Một số thiết bị chuyển đổi Chuyển đổi sang VGA 27 Một số thiết bị chuyển đổi Chuyển đổi sang VGA 28 Một số thiết bị chuyển đổi Chuyển đổi sang HDMI 29 Một số thiết bị chuyển đổi Chuyển đổi đa (nhiều dạng cổng kết nối) 30 Một số thiết bị chuyển đổi Chuyển đổi Component 31 Một số thiết bị chuyển đổi Chuyển đổi HDMI full size sang HDMI mini HDMI micro 32 Một số thiết bị chuyển đổi Chuyển đổi giắc 3.5 RCA 33 Một số thiết bị chuyển đổi Một số thiết bị nối dài 34 Nguyên tắc bước thực lắp đặt, kết nối, cài đặt vận hành hệ thống TBDH Nguyên tắc  Vị trí lắp đặt thiết bị  Chuẩn kết nối theo quy định kỹ thuật kết nối  Chiều (hướng) tín hiệu  Đặc điểm kết nối  Sử dụng nguồn điện cho thiết bị  Cài đặt chương trình thiết bị 35 Nguyên tắc bước thực lắp đặt, kết nối, cài đặt vận hành hệ thống TBDH Các bước thực 36 NHIỆM VỤ THỰC HÀNH BUỔI 1 Nhận biết chuẩn kết nối thực tiễn Phân tích ý nghĩa cho chuẩn kết nối khả ứng dụng, khai thác việc kết nối thiết bị dạy học Làm quen với thiết bị có phòng thực hành 37 ... trí cố định 12 Một số thuật ngữ Âm stereo Âm stereo tổng hòa nhiều nguồn âm nhiều vị trí khác từ trái qua phải người nghe gọi âm Stereo 13 Một số thuật ngữ Âm lập thể (SUROUND) Âm SUROUND gọi... đơn vị đo (inch/'')  Đặc tả hình cho thơng số đường chéo Cơng thức sau dùng để tìm chiều cao (h), chiều rộng (w) diện tích (A), với r tỉ lệ d đường chéo hình 11 Một số thuật ngữ Âm mono Mono... mối quan hệ chiều dài rộng hình ảnh  Để bi u diễn tỉ lệ khung hình, sử dụng hai số dương viết liền với với dấu hai chấm giữa, chẳng hạn 16 :9, 4:3, 10 Một số thuật ngữ Các kích thước độ lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Buổi 1: Bài giảng rèn luyện kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên phổ thông và sinh viên ngành sư phạm, Buổi 1: Bài giảng rèn luyện kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên phổ thông và sinh viên ngành sư phạm, Buổi 1: Bài giảng rèn luyện kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên phổ thông và sinh viên ngành sư phạm

Từ khóa liên quan