Giáo trình Cơ sở máy tính - Tin học cơ sở V2.0

116 497 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:27

Phần 1 - sở về máy tính KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học nâng cao Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 Nội dung trình bày  1.1. Khái niệm thông tin và dữ liệu  1.2. Máy tính và phần cứng  1.3. Phần mềm máy tính  1.4. Dữ liệu số trong máy tính  1.5. Thông tin cần biết khi mua máy tính Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 3 Nội dung trình bày  1.1. Khái niệm thông tin và dữ liệu  1.2. Máy tính và phần cứng  1.3. Phần mềm máy tính  1.4. Dữ liệu số trong máy tính  1.5. Thông tin cần biết khi mua máy tính Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4 1.1. Khái niệm thông tin và dữ liệu (1) Thông tin (information) là khái niệm trừu tượng, Giúp chúng ta hiểu và nhận thức thế giới: Dự báo thời tiết Thời sự Thông tin thể truyền từ người này sang người khác Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 5 1.1. Khái niệm thông tin và dữ liệu (2) Dữ liệu là cái mang thông tin Dấu hiệu Tín hiệu Cử chỉ, hành vi Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 6 Nội dung trình bày  1.1. Khái niệm thông tin và dữ liệu  1.2. Máy tính và phần cứng  1.3. Phần mềm máy tính  1.4. Dữ liệu số trong máy tính  1.5. Thông tin cần biết khi mua máy tính Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 7 1.1. Máy tính và phần cứng  1.1.1. Máy tính điện tử  1.1.2. Lịch sử phát triển  1.1.3. Các thành phần bản Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 8 1.1. Máy tính và phần cứng  1.1.1. Máy tính điện tử  1.1.2. Lịch sử phát triển  1.1.3. Các thành phần bản Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 9 Máy tính mặt khắp nơi Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 10 Các loại máy tính truyền thống  Phân loại theo khả năng sử dụng chung:  Máy tính lớn (Mainframe Computers).  Máy tính loại nhỏ (Mini Computers).  Máy vi tính ( Micro Computers). [...]... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 25 Hỏi - đáp Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 26 26 1.1 Máy tính và phần cứng  1.1.1 Máy tính điện tử  1.1.2 Lịch sử phát triển  1.1.3 Các thành phần bản Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 27 Các thế hệ máy tính Sự... gọi là máy tính cá nhân – personal computer Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 16 Các loại máy tính hiện đại  Sử dụng nhiều trong công nghiệp và giải trí:  Máy tính xách tay – Portable Computers  Máy tính mạng – Networked Computers  Máy tính “nhúng” – Embedded Computers  Máy tính chuyên dụng – Special Purpose Computers Bài giảng Tin học sở - Khoa... một dạng máy tính cá nhân  Máy tính để bàn ( Desktop Computers)  Máy tính xách tay ( Laptop)  Máy tính bỏ túi ( PDA - Personal Digital Assistants ) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 19 Các loại máy tính hiện đại  Sử dụng nhiều trong công nghiệp và giải trí:  Máy tính xách tay – Portable Computers  Máy tính mạng – Networked Computers  Máy tính “nhúng”... Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 12 Các loại máy tính truyền thống  Phân loại theo khả năng sử dụng chung:  Máy tính lớn (Mainframe Computers)  Máy tính loại nhỏ (Mini Computers)  Máy vi tính ( Micro Computers) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 13 Mini Computers • Cũng giống như các máy Mainframe... (10 – 100) • Nhỏ hơn và rẻ hơn Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 14 Các loại máy tính truyền thống  Phân loại theo khả năng sử dụng chung:  Máy tính lớn (Mainframe Computers)  Máy tính loại nhỏ (Mini Computers)  Máy vi tính ( Micro Computers) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 15 Micro Computers... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 34 1960 – IBM 360 • Thiết kế trên công nghệ IC • Tốc độ tính toán: 1000 tỷ phép toán trong 1 giây Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 35 Vi mạch – Integrated Circuits • Nhỏ hơn, • Rẻ hơn, • Hiệu quả hơn Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách... Computers  Máy tính chuyên dụng – Special Purpose Computers Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 20 Networked Computers • Là các máy tính nối mạng (thông qua thiết bị mạng): • Không cần ổ cứng, khởi động thông qua mạng,… • Hoặc hệ điều hành chuyên dụng Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 21 Các loại máy tính. ..  Máy tính xách tay – Portable Computers  Máy tính mạng – Networked Computers  Máy tính “nhúng” – Embedded Computers  Máy tính chuyên dụng – Special Purpose Computers Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 22 Embedded Computers • Gắn trong các thiết bị gia dụng, máy công nghiệp • Giúp người dùng sử dụng thiết bị hiệu quả hơn Bài giảng Tin học sở -. .. sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 17 Các loại máy tính hiện đại  Sử dụng nhiều trong công nghiệp và giải trí:  Máy tính xách tay – Portable Computers  Máy tính mạng – Networked Computers  Máy tính “nhúng” – Embedded Computers  Máy tính chuyên dụng – Special Purpose Computers Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 18 Portable... sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 23 Các loại máy tính hiện đại  Sử dụng nhiều trong công nghiệp và giải trí:  Máy tính xách tay – Portable Computers  Máy tính mạng – Networked Computers  Máy tính “nhúng” – Embedded Computers  Máy tính chuyên dụng – Special Purpose Computers Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 24 Special . phần cơ bản Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 9 Máy tính có mặt khắp nơi Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa. trong máy tính  1.5. Thông tin cần biết khi mua máy tính Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 3 Nội dung trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Cơ sở máy tính - Tin học cơ sở V2.0, Giáo trình Cơ sở máy tính - Tin học cơ sở V2.0, Giáo trình Cơ sở máy tính - Tin học cơ sở V2.0