Giáo trình Flash - Tin học cơ sở V2.0

204 649 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:27

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ FLASH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học sở Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 Nội dung 1. Flash là gì? 2. Không gian làm việc của Flash 3. Các thao tác bản với Flash 4. Thanh công cụ (Toolbar) 5. Các panel hỗ trợ thiết kế Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 3 Nội dung 1. Flash là gì? 2. Không gian làm việc của Flash 3. Các thao tác bản với Flash 4. Thanh công cụ (Toolbar) 5. Các panel hỗ trợ thiết kế Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4 1. Flash là gì?  Công nghệ đa phương tiện (multimedia)  Kỹ thuật đồ họa vector  Kích thước tệp rất nhỏ  Thay đổi kích thước mà chất lượng ảnh không bị giảm  Tạo ảnh động (.swf)  Được thông dịch bởi Flash Player  thể chạy trên trình duyệt web Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 5 1.1. Lịch sử phát triển của Flash  4/1996: Future Splash  11/1996: Macromedia Flash 1  6/1997: M. Flash 2  5/1998: M. Flash 3  6/1999: M. Flash 4  8/2000: M. Flash 5  3/2002: M. Flash MX (6)  9/2003: M. Flash MX 2004 (7)  9/2005: M. Flash 8 (Basic & Pro)  4/2007: Adobe Flash CS3 Professional (9)  2008: Adobe Flash CS4 Professional (9) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 6 1.2. Các phần mở rộng của tệp flash  .swf (ShockWave Flash):  Là tệp hoàn thiện, đã được biên dịch và xuất bản (publish) từ .fla  Chỉ cần cài Flash Player để chạy hoặc chạy trực tiếp trên trình duyệt web  Chỉ xem mà không sửa được  .fla (FLAsh): Chứa các đối tượng của Flash  Cần cài cả bộ công cụ để tạo và chỉnh sửa  thể biên dịch và xuất bản ra .swf  .flp (Flash Project): Cho phép nhóm các tệp liên quan vào một dự án để quản lý và chia sẻ thuộc tính và tài nguyên  .flv (FLash Video): Các tệp video của flash, được tạo ra bởi Adobe Flash  .as (Action Script): Mã nguồn kịch bản hành động  .asc, .aso, .f4v, .xfl… Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 7 1.3. Các tính năng của Flash thể nhúng hình ảnh, âm thanh động  Khả năng tương tác cao với người dùng  thể xuất ra nhiều loại tệp như .html, .swf, .exe, .jpg,…  Nhẹ, rất phù hợp khi nhúng vào các trang web Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 8 1.4. Ứng dụng của Flash  Thiết kế các phần mềm mô phỏng  Làm phim/phim hoạt hình  Tạo video, quảng cáo truyền hình  Tạo các trò chơi (game)  Chương trình chơi nhạc MP3, thiệp điện tử  Thiết kế web, lập trình  Soạn giáo án điện tử  … Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 9 Nội dung 1. Flash là gì? 2. Không gian làm việc của Flash 3. Các thao tác bản với Flash 4. Thanh công cụ (Toolbar) 5. Các panel hỗ trợ thiết kế Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 10 2. Không gian làm việc của Flash Vùng thiết kế Bảng thuộc tính Thanh công cụ Thanh menu Timeline Các Panel hỗ trợ thiết kế [...]... của Flash 3 Các thao tác bản với Flash 4 Thanh công cụ (Toolbar) 5 Các panel hỗ trợ thiết kế Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 16 học Bách Đại 3.1 Khởi động Flash  Cách 1:  Vào Start  All Programs  Macromedia  Macromedia Flash Professional 8  Cách 2:  Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Flash ở desktop Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 17 học. .. các lần sau vào Flash  Chọn  Create New  Create from Template Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 19 học Bách Đại Cách 2, 3: Qua menu hoặc Ctrl + N  General: Tạo tệp trắng  Templates: Tạo tệp từ các mẫu sẵn Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 20 học Bách Đại Tạo tệp Flash trắng  Flash Document:  Tạo tệp Flash mới đuôi là fla  Flash Slide Presentation... Projector) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 30 học Bách Đại Cấu hình cho từng loại định dạng Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 31 học Bách Đại Các định dạng xuất bản  Cho Web  Flash: Đuôi swf (ShockWave Flash hoặc Small Web Format)  HTML: Đuôi html: • Nhúng nội dung Flash để thể xem được trong trình duyệt • Bản thân nội dung không chứa Flash nên cần... tên, kích thước, màu sắc…  Nơi viết lệnh (Actions) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 12 học Bách Đại 2 Không gian làm việc của Flash (4)  Vùng thiết kế  Nơi đặt và sắp xếp đối tượng cần thiết kế cho chương trình Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 13 học Bách Đại 2 Không gian làm việc của Flash (5)  Thanh công cụ  Sẵn trong toolbar cho phép vẽ,... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 14 học Bách Đại 2 Không gian làm việc của Flash (6)  Các panel hỗ trợ thiết kế  Mặc định một số panel tiêu biểu  Các panel khác: Vào menu chọn Window, chọn panel muốn hiển thị  Chỉ lấy ra các panel cần thiết, tránh đưa ra quá nhiều  rối và khó thao tác Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 15 học Bách Đại Nội dung 1 Flash. .. (HTML): F12  Flash  HTML  …  Chạy thử:  Chọn menu Control  Test movie  Ctrl + Enter Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 33 học Bách Đại c Publish  Cách 1:  Sau khi thiết lập trong phần Publish Settings thể chọn Publish ngay trong đó  Cách 2:  Chọn menu File  Publish  Cách 3:  Shift + F12 Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 34 học Bách Đại... Quiz: Câu hỏi  … Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 22 học Bách Đại 3.3 Mở tệp đã  Cách 1:  Bằng Start Page (trang bắt đầu khi vào Flash)  Chọn • Open a recent item – Chọn Open – Hoặc chọn tệp trong danh sách (nếu có)  Cách 2:  Vào menu File  Open  Cách 3:  Tổ hợp phím Ctrl + O Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 23 học Bách Đại 3.3 Mở tệp đã... tệp muốn mở trong hộp hội thoại Open  Nhấn nút Open Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 24 học Bách Đại 3.4 Lưu tệp  Chọn menu File  Save hoặc Ctrl + S  Chọn thư mục lưu tệp vào trong phần Save in  Gõ tên tệp vào ô File name Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 25 học Bách Đại 3.5 Đóng tệp tin hiện hành  Cách 1: Chọn menu File  Close  Tổ hợp phím:... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 26 học Bách Đại 3.6 Nhập dữ liệu (Import)  Chèn hình ảnh, âm thanh, phim,…  Chọn File  Import:  Import to Stage (Ctrl+R): Dữ liệu được đưa vào chương trình sẽ nằm trong Frame của vào Timeline  Import to Library: Đưa vào thư viện (Library), khi cần chỉ cần lấy trong thư viện ra sử dụng Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường... tệp trình diễn giống như Power Point với nhiều nội dung đa phương tiện  thứ tự trình diễn tuần tự  Flash Project  Tạo dự án chứa nhiều loại tệp khác nhau (.fla, as, âm thanh, hình ảnh,…)  đuôi là flp … Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 21 học Bách Đại Tạo tệp từ các mẫu sẵn  Advertising: Quảng cáo  Photo SlideShows: Trình diễn ảnh  Slide Presentations: Trình . 3/ 200 2: M. Flash MX (6)  9/ 200 3: M. Flash MX 200 4 (7)  9/ 200 5: M. Flash 8 (Basic & Pro)  4/ 200 7: Adobe Flash CS3 Professional (9)  200 8: Adobe Flash. THIỆU VỀ FLASH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học cơ sở Bài giảng Tin học cơ sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Flash - Tin học cơ sở V2.0, Giáo trình Flash - Tin học cơ sở V2.0, Giáo trình Flash - Tin học cơ sở V2.0, M. Flash 8 Basic Pro