Mua xuan nho nho ( 2008 - 2009)

22 310 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:27

NGUYỄN THỊ MAI TRANG Trường THCS Nhơn Hòa Lập PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN THẠNH Ý nghĩa biểu tượng của hình tượng con cò trong văn bản “Con cò” của Chế Lan Viên là gì ? Kieåm tra baøi cuõ : Tuaàn 25 – Tieát 125 . Vaên baûn : Thanh Hải I. oïc - hieåu chuù thích :Đ 1. Tác giả: THANH HẢI I. Ñoïc – hieåu chuù thích : 1. Tác giả: SGK / 56, 57 2. Tác phẩm: THANH HẢI THANH HẢI Mọc giữa dòng sơng xanh Một bơng hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tơi đưa tay tơi hứng . Mùa xn người cầm súng Lộc giắt đầy trên lưng Mùa xn người ra đồng Lộc trải dài nương mạ Tất cả như hối hả Tất cả như xơn xao… Đất nước bốn ngàn năm Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước . Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc Mùa xuân – ta xin hát Câu Nam ai ,Nam bình Nước non ngàn dặm mình Nước non ngàn dặm tình Nhòp phách tiền đất Huế 11/1980 I. Ñoïc – hieåu chuù thích : 1. Tác giả: SGK / 56, 57 2. Tác phẩm: THANH HẢI - Thể thơ: ngũ ngôn Cảm nhận chung của em về bài thơ như thế nào ? Từ mạch cảm xúc trong bài, em hãy chia bố cục của bài thơ ? - Bố cục: 4 phần Khổ thơ đầu Khổ thơ đầu BỐ CỤC Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời Khổ 2 và 3 Mùa xuân của đất nước, con người Khổ 4 và 5 Suy nghĩ và ước nguyện của nhà thơ Lời ngợi ca quê hương, đất nước Khổ thơ cuối II. Đọc hiểu văn bản : 1. Cảm xúc trước mùa xn của thiên nhiên, đất trời : Mùa xn ở khổ thơ đầu được dùng với ý nghĩa gì ? Mùa xn của thiên nhiên được bắt nguồn từ những hình ảnh nào ? Không gian cao rộng , thiên nhiên tươi thắm . - Dòng sơng xanh - Bơng hoa tím biếc - Con chim chiền chiện Theo em, hình ảnh nào gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả ? Vì sao ?  Giọt long lanh rơi Theo em, giọt gì mà rơi long lanh ? Tác giả cảm nhận mùa xn khơng chỉ bằng thị giác mà còn cảm nhận bằng xúc giác qua động từ nào ở cuối đoạn ?  Tơi đưa tay tơi hứng Từ “hứng” diễn tả thái độ của tác giả như thế nào ? Theo em, đặc sắc nghệ thuật ở khổ thơ này là gì ? ( chuyển đổi cảm giác thật tinh tế ) Vậy cảm xúc của nhà thơ ở đây như thế nào ?  Cảm giác say sưa, ngây ngất. Đặt trong hồn cảnh cụ thể,ta có thể biết được tác giả là người như thế nào ?  u thiên nhiên, u cuộc sống. Những hình ảnh này có ý nghĩa gì ? Mọc giữa dòng sơng xanh Một bơng hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tơi đưa tay tơi hứng. [...]... của tác giả ? Tại sao ở khổ 1 xưng “tơi”, ở đây lại xưng “ta” ? 3 Tâm niệm của nhà thơ : con chim hót - Ta làm một cành hoa ( iệp từ) một nốt trầm  Mùa xn nho nhỏ  Lặng lẽ dâng cho đời  Ước nguyện cống hiến cho đời một cách khiêm tốn và thầm lặng Điệp từ “ta” khẳng định điều gì ? tuổi hai mươi - Dù là khi tóc bạc em sẽ làm gì để góp vào Vậy Tâ gian  Cống hiến vượtmùa xn m củq hương ? thời m niệcủa... Câu Nam ai ,Nam bình - Ta xin hát Nước non ngàn dặm mình Nam bình Nước non ngàn dặm tình  Tấm lòng ân nghĩa, thủy chung Nhòp phách tiền đất Huế Hình ảnh qxúc u những Huế Em hãyhương nhà Cảm nê của xứ được tácđặc sắc về lại qua néthơ ở nhắc nghệ t giả đây là gì ? -Thể thơ năm tiếng, giàu nhạc điệu thuật từa bài ? ? cụm củ nào thơ *Nghệ thuật : -Dùng biện pháp tu từ so sánh sáng tạo ( SGK /58 ) IV LUYỆN... súng Lộc giắt đầy trên lưng hối hả Mùa xuân người ra đồng - Tất cả như Lộc trải dài nương mạ xơn của Tất cả như hối hả Theo em, sức sốngxao mùa ( iệp từ, so còn được cảm Tất cả như xôn xao xn đất nước sánh, từ láy) nhậnỞ đây,bừng, rộn rãthế nào ? qua nhịp điệu như Tưng tác giả sử Đất nước bốn ngàn năm tìm dẫn vì sao→ dụng nghệ thuật gì - Đất nước như chứng.?So sánh Vất vả và gian lao KhổTác dụng3ra... trước” nhằm nhấn mạnh điều gì ? 3 Tâm niệm của nhà thơ : con chim hót - Ta làm một cành hoa một nốt trầm  Mùa xn nho nhỏ  Lặng lẽ dâng cho đời Trước mùacảm nhận gì của đất Em có xn bao la trời, nhàước đã ước vọng điều gì ? về thơ nguyện đó ? Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc... ghi lại qua từ nào ? N H O được O Làn điệu dân ca ởI Huế được viết trong bài là gì ? N A M A N A M B I N H Vì sao A U Ndễ điA Clòng người ? G I bài thơ H vào Đ I Ê U Sai rồi DẶN DỊ - Học bài , thuộc lòng bài thơ - Học ghi nhớ - Chuẩn bị: Viếng lăng Bác : +Tâm trạng và cảm xúc của nhà thơ khi viếng lăng Bác +Nêu nhận xét về nghệ thuật của bài ... xúc về mùa xn đất nước : người cầm súng - Mùa xn + Lộc người ra đồng Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy trên lưng Mùa xuân người ra đồng Lộc trải dài nương mạ Tất cả như hối hả Tất cả như xôn xao Hình ảnh nào gắn liền bên họ ? Đất nước bốn ngàn năm Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước 2 Cảm xúc về mùa xn đất nước : người cầm súng - Mùa xn + Lộc người ra đồng Mùa xuân người...2 Cảm xúc về mùa xn đất nước : người cầm súng Mùa xuân người cầm súng - Mùa xn Lộc giắt đầy trên lưng người ra đồng Mùa xuân người ra đồng Lộc trải dài nương mạ Tất cả như hối hả Tất cả như xôn xao Trong khơng Hãy tìm những ràng, khí mùa xn rộn hình ảnh mà tác giảmuốn . hình ảnh nào ? Không gian cao rộng , thiên nhiên tươi thắm . - Dòng sơng xanh - Bơng hoa tím biếc - Con chim chiền chiện Theo em, hình ảnh nào gây ấn tượng. “ta” ? 3. Tâm niệm của nhà thơ : - Ta làm con chim hót một cành hoa một nốt trầm  Mùa xn nho nhỏ  Lặng lẽ dâng cho đời ( iệp từ) Điệp từ “ta” khẳng định
- Xem thêm -

Xem thêm: Mua xuan nho nho ( 2008 - 2009), Mua xuan nho nho ( 2008 - 2009), Mua xuan nho nho ( 2008 - 2009)