Định mức lao động

21 1,029 12
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 11:16

Định mức lao động 1ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNGCHUYÊN ĐCHUYÊN ĐCHUYÊN ĐỀỀỀQUQUQUẢẢẢN LÝN LÝN LÝCác quy định 2Phương pháp thảo luậnThảo luậnGiải quyết tình huống3MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀTextText• Nhận thức tầm quan trọng của định mức lao động. • Biết cách thực hiện định mức lao động như thế nào.• Nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến định mức lao động hay năng suất lao động.NNộội dung chuyên đi dung chuyên đềề1. Vai trò của định mức lao động1. Vai trò của định mức lao động2. Bản chất của định mức lao động2. Bản chất của định mức lao động3. Các phương pháp định mức3. Các phương pháp định mức4. Các phương pháp khảo sát thời gian 4. Các phương pháp khảo sát thời gian 5. Giải pháp duy trì và phát triển 5. Giải pháp duy trì và phát triển 4Phần 1Chi phí hay đầu tư ?• Năng suất lao động được xác định bằng tỷ lệgiữa số lượng sản phẩm sản xuất ra với thời gian lao động đã đã hao phí để tạo ra số lượng sản phẩm đó.• Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng giá thành dịch vụ.• Nhân công là một khoản chi phí hay là một khoản đầu tư.• Phân biệt chi phí “tốt” và chi phí “xấu”.• Định hướng chiến lược kinh doanh.5PHẦN 2TextTextBản chất của mức lao độngMức lao động- Là lượng lao động hao phí được quy định để : + Hoàn thành một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc).+ Đúng tiêu chuẩn chất lượng.+ Trong những điều kiện tổ chức kỹ thuật nhất định.- Lượng lao động hao phí = thời gian làm việc.6Bản chất của mức lao độngLà lượng thời gian hao phí được quy định cho một hay một nhóm LĐ có trình độ nghiệp vụ thích hợp để hoàn thành một ĐV sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc).MMứức thc thờời gian (Mi gian (Mtgtg))Là số lượng sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc) quy định cho một hay một nhóm LĐ cótrình độ nghiệp vụ thích hợp phải hoàn thành trong một đơn vị thời gian. MMứức sc sảản lưn lượợng (Mng (Mss))Là số lượng máy móc, thiết bịhoặc nơi làm việc hoặc khu vực sản xuất, được quy định cho một hoặc một nhóm CN có trình độthích hợp phải phục vụ.MMứức phc phụục vc vụụ(M(Mpvpv))Là số lượng lao động có trình độthích hợp quy định chặt chẽ đểthực hiện một khối lượng công việc cụ thể.MMứức biên chc biên chếế(M(Mbcbc))Mức lao độngĐối tượng để định mức lao động• Khái niệm :• Quá trình sản xuất được chia thành các công đoạn sản xuất (hay bước công việc) và ở mỗi công đoạn lại xác định được hao phí lao động, do đó có thể tính được lượng lao động của toàn bộ quá trình sản xuất. • Định nghĩa :• Công đoạn sản xuất (hay bước công việc) là một phần của quá trình sản xuất do một hay một nhóm CN tiến hành trên một đối tượng lao động nhất định và tại một nơi làm việc cố định.• Thay đổi 1/3 yếu tố trên sẽ tạo thành một công đoạn (hay bước công việc) mới.7Phân loại thời gian hao phíThời gian làm việcThời gian hữu íchThời gian lãng phíTckTtnTpvTncTlpkTlptcTlpktTlpcn1. Thời gian chuẩn kết (Tck)- Là thời gian chuẩn bị phương tiện sản xuất để bắt đầu thực hiện và kết thúc công việc.- VD : nghe tổ trưởng phân công, nhận vật tư, phụ tùng, dọn vệ sinh nơi làm việc, …vvThời gian cần thiết để phục vụ sản xuất 82. Thời gian tác nghiệp (Ttn)- Là thời gian trực tiếp làm thay đổi trạng thái của đối tượng.- Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các loại thời gian hao phí.- Phân thành 2 loại :+ Tác nghiệp chính (Ttnc)+ Tác nghiệp phụ (Ttcp)Thời gian cần thiết để phục vụ sản xuất3. Thời gian phục vụ (Tpv)- Là thời gian hao phí để trông coi và đảm bảo cho nơi làm việc hoạt động liên tục trong suốt ngày làm việc.- Phân thành 2 loại :+ Thời gian phục vụ tổ chức (Tpvtc) : thục hiện công việc phụ vụ có tính chất tổ chức như di chuyển máy móc thiết bị nơi làm việc, …vv+ Thời gian phục vụ kỹ thuật (Tpvkt) : làm các công việc phục vụ có tính chất kỹ thuật nhằm duy trì khả năng làm việc bình thường của trang thiết bị như điều chỉnh máy móc, …vvThời gian cần thiết để phục vụ sản xuất94. Thời gian nghỉ ngơi và nhu cầu cần thiết (Tnc)- Thời gian nghỉ ngơi : Là thời gian nghỉ cần thiết để duy trì khả năng làm việc bình thường trong suốt ngày làm việc.- Thời gian nghỉ vì nhu cầu cần thiết : Là thời gian ngừng làm việc để giải quyết nhu cầu sinh lý tự nhiên như vệ sinh cá nhân, uống nước, …vvThời gian cần thiết để phục vụ sản xuất5. Thời gian ngừng công nghệ (Tncn)- Là thời gian ngừng làm việc do yêu cầu của công nghệ.- VD : thời gian chờ kích nâng lên – hạ xuống.Thời gian cần thiết để phục vụ sản xuất10Thời gian lãng phí1. Thời gian lãng phí không sản xuất (Tlpk)- Là thời gian hao phí vào những công việc không nằm trong nhiệm vụ sản xuất.- VD : thời gian giúp người khác làm, …vv2. Thời gian lãng phí tổ chức (Tlptc)- Là thời gian lãng phí do công tác tổ chức gây nên.- VD : chờ vật tư, phụ tùng, chờ lấy dụng cụ, …vvThời gian lãng phí3. Thời gian lãng phí kỹ thuật (Tlpkt)- Là thời gian hao phí do công tác kỹ thuật tạo nên.- VD : máy móc, dụng cụ hư hỏng, …vv4. Thời gian lãng phí công nhân (Tlpcn)- Thời gian lãng phí do công nhân đi muộn, về sớm, làm việc riêng, …vvLưu ý : Các lãng phí trên là lãng phí trông thấy, ngoài ra còn có lãng phí không trông thấy như lãng phí do thao tác không hợp lý, …vv[...]... ảnh hưởng đến định mức lao động hay năng suất lao động. NNộội dung chuyên đi dung chuyên đềề1. Vai trò của định mức lao động 1. Vai trò của định mức lao động 2. Bản chất của định mức lao động 2. Bản chất của định mức lao động 3. Các phương pháp định mức 3. Các phương pháp định mức 4. Các phương pháp khảo sát thời gian 4. Các phương pháp khảo sát thời gian 5. Giải pháp duy trì và phát triển... phân tích và đánh giá; xác định nguyên nhân ngừng việc.Chuẩn bị Tổng hợpTiến hànhChụp ảnh làm việcPhiếu chụp ảnh cá nhân ngày làm việcChuẩn bị Tổng hợpTiến hành 3MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀTextText• Nhận thức tầm quan trọng của định mức lao động. • Biết cách thực hiện định mức lao động như thế nào.• Nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến định mức lao động hay năng suất lao động. NNộội dung chuyên... độthích hợp quy định chặt chẽ đểthực hiện một khối lượng công việc cụ thể.MMứức biên chc biên chếế(M(Mbcbc)) Mức lao động Đối tượng để định mức lao động • Khái niệm :• Q trình sản xuất được chia thành các công đoạn sản xuất (hay bước công việc) và ở mỗi công đoạn lại xác định được hao phí lao động, do đó có thể tính được lượng lao động của tồn bộ q trình sản xuất. • Định nghĩa :•... ảnh, bấm giờ), xây dựng định mức. So sánh điển hình• Đặc điểm :+ So sánh với mức lao động của các ông đoạn (hay bước công việc) điển hình.+ Hoạt động sản xuất ln thay đổi, sự lặp lại không nhiều, không đủ thời gian để định mức bằng PP phân tích khảo sát. 6Bản chất của mức lao động Là lượng thời gian hao phí được quy định cho một hay một nhóm LĐ có trình độ nghiệp vụ thích hợp để hồn thành... động viên phi vật chất. Hình thành đội ngũ chuyên gia định mức. 11TextTextPHẦN 3 Các phương pháp định mức lao động 1. Thống kê kinh nghiệm2. Phân tích khảo sát 14Tiến trình 5 bước của So sánh điển hình• Bước 1 : Gom nhóm các bước cơng việc theo những đặc trưng nhất định. Chọn ra bước công việc điển hình.• Bước 2+3: Tương tự bước 2 và 3 của phân tích khảo sát.• Bước 4 : Xây dựng mức lao. .. bước cơng việc) là một phần của q trình sản xuất do một hay một nhóm CN tiến hành trên một đối tượng lao động nhất định và tại một nơi làm việc cố định. • Thay đổi 1/3 yếu tố trên sẽ tạo thành một công đoạn (hay bước công việc) mới. 20Giải pháp duy trì và phát triển Hội đồng định mức lao động. + Lập kế hoạch.+ Duy trì thực hiện + Đánh giá, điều chỉnh. Tổ chức phục vụ nơi làm việc:+ Nhiệt... tầng số xuất hiện nhiều nhất.• Theo dõi, điều chỉnh Ki nhiều lần. 18Chụp ảnh làm việcBước 3 : Tổng hợp dữ liệu• Xác định tổng thời gian hao phí từng loại.• Số lượng sản phẩm, dịch vụ tương ứng.• Xác định nguyên nhân lãng phí.• Giải pháp hạn chế.• Xây dựng mức lao động. Tổng hợpTiến hànhChuẩn bịChụp ảnh làm việc• Cách ghi bằng đồ thị.• Số lượng cơng nhân từ 2 – 15 người.• Cách ghi :+... khảo sát• Bước 1 : Xác định các cơng đoạn trong quy trình sản xuất, công tác tổ chức và điều kiện làm việc.• Bước 2 : Phân tích những bộ phận hợp thành cơng đoạn sản xuất hợp lý nhất.• Bước 3 : Chọn cơng nhân thực hiện (trình độ, kỹ năng và thái độ tốt).• Bước 4 : Thử nghiệm, cho kết quả ổn định. • Bước 5 : Khảo sát thời gian làm việc (chụp ảnh, bấm giờ), xây dựng định mức. So sánh điển hình•... công việc) quy định cho một hay một nhóm LĐ cótrình độ nghiệp vụ thích hợp phải hoàn thành trong một đơn vị thời gian. MMứức sc sảản lưn lượợng (Mng (Mss))Là số lượng máy móc, thiết bịhoặc nơi làm việc hoặc khu vực sản xuất, được quy định cho một hoặc một nhóm CN có trình độthích hợp phải phục vụ.MMứức phc phụục vc vụụ(M(Mpvpv))Là số lượng lao động có trình... Chọn ra bước công việc điển hình.• Bước 2+3: Tương tự bước 2 và 3 của phân tích khảo sát.• Bước 4 : Xây dựng mức lao động bước cơng việc điển hình bằng phương pháp PTKS.• Bước 5 : Xác định hệ số quy đổi (Ki) cho các bước cơng việc cịn lại trong nhóm trên những cơ sở nhất định (điều kiện tổ chức kỹ thuật, độ phức tạp công việc)Mtgi = Mtgđh x KiNâng cao chất lượng so sánh• Thu hẹp quy . định mức lao động. • Biết cách thực hiện định mức lao động như thế nào.• Nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến định mức lao động hay năng suất lao. suất lao động. NNộội dung chuyên đi dung chuyên đềề1. Vai trò của định mức lao động1 . Vai trò của định mức lao động2 . Bản chất của định mức lao động2 . Bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Định mức lao động, Định mức lao động, Định mức lao động, Vai trò của định mức lao động Vai trò của định mức lao động Bản chất của định mức lao động Bản chất của định mức lao động Các phương pháp định mức Các phương pháp định mức Các phương pháp khảo sát thời gian Các phương pháp khảo sát thời gian Giải pháp, Thời gian chuẩn kết Thời gian tác nghiệp Thời gian phục vụ Thời gian nghỉ ngơi và nhu cầu cần thiết Thời gian ngừng cơng nghệ Thời gian lãng phí khơng sản xuất Thời gian lãng phí tổ chức, Thời gian lãng phí kỹ thuật Thời gian lãng phí cơng nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn