Giáo án cô hiệp (5b) tuần 13 (năm học 2016 2017)

18 49 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2017, 01:44

TUẦN 13 Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016 Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp học sinh : - Biết thực cộng, trừ, nhân, chia số thập phân; Nhân STP với tổng hai STP - Rèn kĩ ĐT tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân; Sử dụng tính chất số nhân với tổng tính nhanh HS làm BT1; 2; 4a - GD HS ý thức chịu khó, cẩn thận, tự giác làm II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em yêu thích Hoạt động thực hành: Bài 1: Đặt tính tính: - Treo bảng phụ,YC HS làm cá nhân, gọi HS làm - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ kết trước lớp * Chốt : Quy tắc cộng, trừ, nhân với số thập phân Kĩ ĐT tính Bài : Tính nhẩm: - YC HĐ nhóm bàn, cá nhân làm vở, gọi HS làm - HĐTQ điều hành huy động kết quả, nhận xét cho bạn chia sẻ cách làm - Chốt: Quy tắc tính nhẩm số TP với 10; 100; 1000 với 0,1; 0,01; 0,001 Bài 4a: Tính so sánh: - YC HĐ cá nhân đề A-B, Gọi HS *Chốt: Cách thực thứ tự phép tính biểu thức tính chất số nhân tổng * Chốt dạng toán số nhân với tổng C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Tập đọc : NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON I.Mục tiêu: Giúp HS + Đọc diễn cảm văn với giọng kể chậm rải, phù hợp với diễn biến việc - Hiểu ý nghĩa: Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, thông minh dũng cảm công dân nhỏ tuổi (Trả lời câu hỏi 1; 2; 3b.) II.Chuẩn bị: Tranh minh hoạ sgk, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động *Khởi động: - Ban HT cho bạn chơi trò chơi u thích Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Luyện đọc - Gọi HS nối tiếp đọc Cả lớp theo dõi, đọc thầm - Nhóm trưởng cho bạn luyện đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn hoặc nhờ giáo giúp đỡ - HĐ nhóm đơi - Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nối tiếp nhóm, thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm *Việc 2: Tìm hiểu - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung bài: Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, thông minh dũng cảm công dân nhỏ tuổi - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi *Việc 3: Luyện đọc diễn cảm: HS luyên đoạn Thi đọc diễn cảm trước lớp GV nhận xét, củng cố học, liên hệ thực tế C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I.Mục tiêu: Giúp H - Kể lại việc làm tốt hoặc hành động dũng cảm bảo vệ môi trường thân hoặc những người xung quanh GD HS có ý thức BVMT, tuyên truyền với người tham gia BV môi trường II Chuẩn bị: * GV: Một số câu chuyện có nội dung bảo vệ mơi trường * HS: Chuẩn bị số câu chuyện có nội dung bảo vệ môi trường III Hoạt động học: A Hoạt động * Khởi động: - Ban văn nghệ điều hành lớp hát hát mà bạn yêu thích - Nghe GV giới thiệu mục tiêu học B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm hiểu đề: - Chép đề lên bảng: Kể việc làm tốt em người xung quanh để bảo vệ môi trường Kể hành động dũng cảm bảo vệ môi trường ? Đề yêu cầu gì ? Câu chuyện nói điều gì - Kết hợp gạch chân từ trọng tâm đề *Việc 2: HS kể trao đổi ý nghĩa câu chuyện: - Gọi H đọc gợi ý SGK ? YC HS nêu trình tự kể câu chuyện - Gọi số HS nêu câu chuyện kể * Tổ chức kể chuyện nhóm bàn - Theo dõi, giúp H lúng túng kể phù hợp - Tổ chức cho H kể chuyện trước lớp - YC HS theo dõi, đặt câu hỏi cho bạn - Định hướng cho H nhận xét… - Tổ chức cho H bình chọn bạn có câu chuyện hay, bạn kể chuyện hấp dẫn… - Nhận xét tiết học, khen biểu dương HS có câu chuyện hay, cách kể tốt; C Hoạt động ứng dụng: - Kể lại câu chuyện cho người thân nghe Chính tả: HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG I.Mục tiêu - Giúp học sinh nhớ - viết xác, trình bày câu thơ lục bát - Làm tập 2b - Giáo dục HS có ý thức viết chữ đẹp, u thích đẹp II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: Khới động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò: Đi chợ GV giới thiệu học Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu viết - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Việc 2: Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV B Hoạt động thực hành *Việc 1: Viết tả - GV lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - HS nhớ viết tả vào GV theo dõi, uốn nắn - GV đọc chậm - HS dò *Việc 2: Làm tập Bài 2b: - Gọi HS đọc YC tập 2b SGK ? Bài tập YC làm gì? - YC HS trao đổi theo nhóm: - HĐTQ điều hành Huy động kết quả: Tổ chức thi tìm từ đúng, nhanh theo nhóm - Tổng kết, tuyên dương nhóm có nhiều từ C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ những điều học với người thân Toán: Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết thực cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Vận dụng tính chất số nhân với tổng (1 hiệu) hai số thập phân thực hành tính HS làm BT1; 2; 3b; - GD HS ý thức chịu khó, cẩn thận, tự giác làm II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em yêu thích Hoạt động thực hành: Bài 1: Tính: - Treo bảng phụ,YC HS làm cá nhân, gọi HS làm - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ kết trước lớp * Chốt : Kĩ thực tính với số thập phân Bài 2: Tính hai cách - YC HĐ nhóm bàn, cá nhân làm vở, gọi HS làm - HĐTQ điều hành huy động kết quả, nhận xét cho bạn chia sẻ cách làm * Chốt: Cách sử dụng tính chất số nhân với tổng (1 hiệu) thực hành tính tính cách Bài 3b: Tính nhẩm KQ tìm x: - YC HĐ nhóm bàn, cá nhân nêu miệng, - HĐTQ điều hành cho bạn chia sẻ cách làm * Chốt: Các tính chất số nhân với 1; T/C giao hoán phép nhân số TP Bài 4: Giải toán: - YC HS đọc, HĐ nhóm bàn phân tích BT nêu dạng tốn, cá nhân làm li, gọi HS - Chữa bài, HĐKQ * Chốt dạng toán TL, bước giải C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Tập đọc: I.Mục tiêu: Giúp HS TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN - Biết đọc với giọng thông báo rõ ràng, rành mạch phù hợp với nội dung văn khoa học - Hiểu nội dung: Nguyên nhân rừng ngập mặn bị tàn phá; thành tích khơi phục rừng ngập mặn; tác dụng rừng ngập mặn khôi phục (Trả lời CH cuối bài) II.Chuẩn bị: Tranh minh hoạ sgk, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động *Khởi động: - Ban HT cho bạn chơi trò chơi yêu thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: * Việc 1: Luyện đọc - Gọi HS nối tiếp đọc Cả lớp theo dõi, đọc thầm - Nhóm trưởng cho bạn luyện đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn hoặc nhờ cô giáo giúp đỡ - Đọc nhóm đơi: - Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nối tiếp nhóm, thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm - Đọc trước lớp * Việc 2: Tìm hiểu - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung bài: Nguyên nhân rừng ngập mặn bị tàn phá; thành tích khơi phục rừng ngập mặn; tác dụng rừng ngập mặn khôi phục - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi + Liên hệ thực tế * Việc 3: Luyện đọc diễn cảm HS luyên đoạn Thi đọc diễn cảm trước lớp GV nhận xét, củng cố học C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Toán: Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2016 CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết thực phép chia số TP cho số tự nhiên - Vận dụng thực hành tính HS làm BT1; - Có ý thức chịu khó, cẩn thận, tự giác làm II.Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động dạy học A Hoạt động bản: 1.Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em u thích GV giới thiệu 2.Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu ví dụ rút cách chia 1STP cho 1STN: - Nêu VD1: YC HS nêu phép tính giải tốn để có phép chia số thập phân cho số tự nhiên GV nêu dạng toán: Chia số TP cho số tự nhiên -Y/cầu HS thảo luận nhóm bàn tìm cách thực phép chia STP cho số tự nhiên - Gọi đại diện nhóm trình bày - Nhận xét, chốt cách làm SGK - Ycầu HS nhận xét giống khác hai phép chia: 8,4 : 84 : *Chốt : Đặt tính giống nhau, chia giống nhau, khác chỗ khơng có có dấu phẩy số BC thương - Yêu cầu HS nêu cách chia số TP cho số tự nhiên từ cách làm VD1 - Nêu VD2 ghi phép tính SGK, YC HS tự đặt tính tính, trình bày N xét, chốt - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đơi nêu cách chia số TP cho số tự nhiên Gọi số nhóm trình bày, GV chốt lại quy tắc (như SGK) * Lưu ý: Muốn chia số TP cho số tự nhiên ta ĐT chia phần nguyên số bị chia cho số chia, đánh dấu phẩy vào thương trước lấy chữ số phần TP số BC để đưa vào phép chia B Hoạt động thực hành: *Bài 1: Đặt tính tính - YC HĐ cá nhân, làm - Gọi số HS lên bảng - HĐTQ Chữa bài: YC bạn nêu cách chia GV nhận xét chốt lại KQ *Chốt: : Quy tắc chia số TP cho số tự nhiên *Bài 2: Tìm x: - YC HĐ nhóm bàn thảo luận DT, cá nhân làm ô li, gọi HS lên bảng Chữa - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp * Chốt: Cách tìm thành phần phép nhân quy tắc chia số TP cho số tự nhiên Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách chia STP cho STN Luyện từ câu: MRVT: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu nghĩa cụm từ “ khu bảo tồn đa dạng sinh học” qua đoạn văn gợi ý BT1; Xếp từ ngữ hành động mơi trường vào nhóm thích hợp theo YC BT2; Viết đoạn văn ngắn môi trường theo YC BT3 - Giáo dục HS sử dụng từ ngữ thuộc chủ đề bảo vệ môi trường nói viết văn thuộc chủ đề II.Đồ dùng dạy học * GV: Bảng phụ; bút dạ; Từ điển học sinh; * GV + HS: Sưu tầm tranh ảnh việc làm bảo vệ môi trường; BTTV III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn chơi trò chơi mình u thích - Nghe GV GTB B Hoạt động thực hành: *BT1: Giải nghĩa cụm từ “ khu bảo tồn ….sinh học” - Gọi HS đọc YC nội dung tập - YC HS trao đổi theo nhóm bàn + Tìm nghĩa cụm từ: khu bảo tồn đa dạng sinh học - Gọi HS trình bày - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp * Chốt nghĩa cụm từ: khu bảo tồn đa dạng sinh học nơi lưu giữ nhiều loài động vật, thực vật quý - YC HS giải nghĩa từ cuối *BT2: Xếp TN hành động môi trường: - Gọi HS đọc nội dung tập - YC HS trao đổi nhóm bàn, cá nhân làm BT, HS làm bảng nhóm - HĐTQ điều hành chia sẻ kết trước lớp - Chữa bài, HĐ kết quả, khen nhóm có kết đúng, nhanh * Chốt kết YC HS cần làm hành động bảo vệ môi trường *BT3: Viết đoạn văn ngắn môi trường: - Gọi HS đọc YC tập - YC cá nhân tự làm bài, HS làm BP - Gọi HS trình bày - N xét nội dung, cấu tạo ĐV, câu văn; Khen HS có đoạn văn hay, HS viết ĐV tiến C Hoạt động ứng dụng: Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường - Chia sẻ với người thân học Ô luyện Toán: I Mục tiêu: ÔN LUYỆN TUẦN 13 - Thực hép tính cộng, trừ, nhân số thập phân, phép chia số thập phân cho số tự nhiên - Biết vận dụng tính chất nhân số thập phân với tổng, hiệu hai số thập phân thực hành tính - HS làm 1, 2, 3, 5, 6, - Giáo dục HS tính cẩn thận, chịu khó, tự tin, trung thực tính tốn * Chú ý giúp đỡ em hạn chế : Nam, Ngọc Linh, Lương, Hiệp, Trí Các bạn có lực làm thêm lại (nếu thời gian) Tốn: Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết thực chia số TP cho số tự nhiên - Rèn kĩ thực ĐT chia số TP cho số tự nhiên HS làm BT1; - GD HS ý thức chịu khó, cẩn thận, tự giác làm II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em u thích - GV giới thiệu B Hoạt động thực hành Bài 1: Đặt tính tính: - Gọi HS đọc nội dung tập - Bài tập yêu cầu gì? - YC HS làm cá nhân - Gọi HS lên bảng chữa bài, nhận xét, chữa bài, - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp * Chốt :Quy tắc, kĩ thực ĐT tính chia số TP cho số tự nhiên Bài 3: Đặt tính tính: - Gọi HS đọc nội dung tập - Bài tập yêu cầu gì? - YC HĐ lớp: HS GV làm mẫu phép chia 23,5 : * Chốt cách thêm vào bên phải số dư để chia tiếp cho hết - YC cá nhân làm ô li - Gọi HS làm bảng lớp Chữa bài, HĐKQ - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp *Chốt: Cách ĐT tính chia số TP cho số tự nhiên thêm vào bên phải số dư để chia tiếp cho hết C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Tập làm văn: I.Mục tiêu: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Tả ngoại hình) - Giúp học sinh nêu những chi tiết tả ngoại hình nhân vật quan hệ chúng với tính cách nhân vật văn, đoạn văn (BT1) - Vận dụng để lập dàn ý văn tả người thường gặp (BT2) - Giáo dục HS biết QS yêu quý những người xung quanh, những người thường gặp, yêu thích học văn tả người II.Đồ dùng dạy học: * GV: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban học tập điều hành trò chơi xì điện Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *BT1:Tìm chi tiết tả ngoại hình người bà - bé vùng biển - Gọi HS đọc nội dung tập - YC HS HĐ cá nhân chọn đề để làm…Theo dõi, chữa bài, chốt: Câu a:* Ý a: đoạn tả mái tóc bà qua mắt nhìn đứa cháu - cậu bé * Ý b đoạn 2: tả giọng nói, đôi mắt khuôn mặt bà Các chi tiết bổ sung cho làm bật ngoại hình tâm hồn dịu hiền, yêu đời, lạc quan Câu b: Chốt ý: tất đặc điểm miêu tả quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, làm rõ hình ảnh Thắng - đứa trẻ lớn lên biển bơi lội giỏi, có sức khoẻ dẻo dai, thông minh, bướng bỉnh gan - Khi tả nhân vật ta cần tả nào? - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ kết trước lớp - Treo bảng phụ chốt nội dung đúng, gọi HS đọc lại *BT2: Lập dàn ý cho văn tả… thường gặp - Gọi HS đọc nội dung tập - YC cá nhân dựa vào cách tả ngoại hình VD để lập dàn cho văn tả người em thường gặp Theo dõi, giúp đỡ khó khăn - Gọi HS trình bày, HD HS nhận xét, sửa lỗi về: Cách sắp xếp dàn ý; Cách dùng từ, h/ ảnh miêu tả; Cách biểu lộ tình cảm tả - Bình chọn HS có dàn ý hay, HS tiến - Giới thiệu dàn ý văn tả người em thường gặp (Đọc cho HS nghe) C Hoạt động ứng dụng: Chuẩn bị viết văn hoàn chỉnh tả người em thường gặp Luyện từ câu: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I.Mục tiêu: - Nhận biết cặp quan hệ từ biết chúng biểu thị QH gì câu (BT1) - Biết sử dụng cặp QHT phù hợp theo YC BT2; bước đầu nhận biết tác dụng QHT qua việc so sánh đoạn văn (BT3) HS có lực nêu tác dụng QHT tập - GD HS sử dụng quan hệ từ mục đích nói viết II.Đồ dùng dạy học: *GV: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn chơi trò chơi mình yêu thích Nghe GV GTB B Hoạt động thực hành: * Bài 1: Tìm cặp quan hệ từ: - Gọi HS đọc YC nội dung BT1 -YC cá nhân nêu ( HS có lực giải thích cặp QHT biểu thị QH ?) … - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ kết trước lớp - HĐKQ, N/xét, chốt đúng: + Câu a: nhờ mà + Câu b: khơng mà * Bài 2: Sử dụng cặp QHT phù hợp: -YC HĐ nhóm bàn chọn cặp quan hệ từ cần sử dụng vị trí chúng câu - Gọi HS trình bày, chữa bài, chốt KQ đúng: a/ Câu 1: thêm từ “vì” Câu 2: bỏ thêm từ nên b/ Thêm cặp từ : chẳng những… mà c, Nếu thì: biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết - kết * Bài 3: Nhận biết tác dụng QHT: - YC HĐ nhóm bàn: đọc so sánh xem đoạn hay hơn? Vì sao? - Gọi HS trình bày, chốt đoạn a hay đoạn b sử dụng QHT không với ND C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học KỸ THUẬT : I MỤC TIÊU CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN (TIẾT 2) - Vận dụng kiến thức, kĩ học để thực hành làm sản phẩm yêu thích II.CHUẨN BỊ: HS: - Mảnh vải kích thước 35cm x35cm, kim khâu, màu, phấn màu, thước kẻ, kéo, khung thêu, khuy lỗ, lỗ… III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - Hội đồng tự quản điều hành lớp KĐ: - Hội đồng tự quản mời cô giáo vào học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Thực hành làm sản phẩm u thích - Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo với cô giáo chuẩn bị đồ dùng học tập nhóm - Làm những sản phẩm học GV theo dõi, giúp đỡ - Chia sẻ cách làm sản phẩm cho bạn bên cạnh - Báo cáo với cô giáo kết làm việc thành viên nhóm Báo cáo thầy/cơ kết những điều em chưa hiểu C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ cách làm sản phẩm cho bạn bè, người thân Ô luyện T Việt: I Mục tiêu: ÔN LUYỆN TUẦN 13 - Đọc hiểu bài: Tác dụng mật ong Hiểu tác dụng cảu mật ong số lưu ý dùng mật ong - Viết từ chứa tiếng có âm cuối t/c - Viết đoạn văn vấn đề bảo vệ môi trường, đoạn văn có sử dụng quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ - Viết đoạn văn tả ngoại hình người mà em yêu mến HS làm 2, 4, 5, * Chú ý giúp đỡ em hạn chế : Nam, Lương, Hiệp, Trí Các bạn có lực làm thêm lại (nếu thời gian) Toán: Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016 CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10; 100; 1000 I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết chia nhẩm số TP cho 10; 100; 1000 - Vận dụng giải tốn có lời văn HS làm tập 1, 2(a,b); - Có ý thức chịu khó, cẩn thận, tự giác làm II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em u thích GV giới thiệu 2.Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu VD rút q/ tắc chia STPcho 10; 100; 1000 - Nêu ví dụ ví dụ 2: 213,8 : 10 = 89,13 : 100 = - YC HS tự đặt tính tính, HS làm bảng - YC HS nhận xét giống khác số bị chia thương *Chốt: Các số giống khác vị trí dấu phẩy thương chuyển sang trái (hai) chữ số - u cầu HS HĐ nhóm đơi nêu quy tắc GV chốt lại (như SGK) B Hoạt động thực hành: *Bài 1: Tính nhẩm: - YC HĐ nhóm bàn theo đề A-B, cá nhân nêu miệng - HĐTQ Chữa bài: YC bạn nêu cách chia nhẩm - GV nhận xét chốt lại KQ * Chốt: Quy tắc chia số TP cho 10; 100; 1000 *Bài 2a,b: Tính: - YC HĐ nhóm bàn thảo luận cách làm, CN làm ô li, - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp * Chốt: Một số chia cho 10; 100; 1000 tức số nhân với 0,1; 0,01; 0,001 quy tắc chia số TP cho 10; 100; 1000 *BT3: Giải toán: - YC HĐ nhóm bàn thảo luận cách làm, CN làm li - Chữa bài, HĐKQ * Chốt DT tìm phân số số cách giải C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Tả ngoại hình) I.Mục tiêu: - Giúp học sinh viết đoạn văn tả ngoại hình người em thướng gặp dựa vào dàn ý kết quan sát có - Giáo dục HS biết QS yêu quý những người xung quanh, những người thường gặp, yêu thích học văn tả người II Đồ dùng dạy học: * GV: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: * Khởi động: - Ban HT cho bạn chơi trò chơi u thích Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: * BT1: Tìm hiểu đề: -YC HS đọc đề -YC HS trao đổi theo nhóm trả lời câu hỏi: - Đề yêu cầu gì? - Đề thuộc thể loại văn tả gì ? - N xét, chốt: Đề thuộc thể loại văn tả người; trọng tâm tả người thường gặp ( cô giáo, công an, người hàng xóm…) - Khi viết văn tả người phần thân có những ý ? - YC cá nhân nêu, N xét, chốt: phần thân có ý ta viết thành đoạn: + Tả hình dáng: tuổi, vóc dáng, mái tóc… + Tả tính tình hoạt động bật * Lưu ý: Khi tả nên chọn nét tiêu biểu người định tả để làm bật hình dáng họ, không tả theo kiểu liệt kê, chung chung… *BT2: Viết đ/văn tả hình dáng người em thường gặp: - Gọi HS đọc nội dung tập -YC cá nhân dựa vào dàn ý viết tiết trước gợi ý cô giáo để viết đoạn văn tả người em thường gặp … - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ kết trước lớp - Gọi số HS trình bày… - N xét ý chính, cách dùng từ, viết câu… - Bình chọn HS có đoạn văn hay, HS tiến C Hoạt động ứng dụng: Viết thành văn hoàn chỉnh tả người em thường gặp Đạo đức: I MỤC TIÊU: KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ (Tiết 2) - BiÕt v× cần phải tôn trọng, lễ phép với ngi già, yêu thơng, nhng nhịn em nhỏ - Nêu đc hành vi, việc làm phù hợp với lứa tuổi thể kính trọng ngi già, yêu thng em nhỏ - Có thái độ, hành vi thể kính trọng, lễ phép với ngi già, nhng nhịn em nhỏ Biết nhắc nhở bạn bè thực kính trọng ngi già, yêu thng, nhng nhịn em nhỏ II CHUAN Bề: - Tìm hiểu phong tục, tập quán dân tộc ta thể tình cảm kính già yêu trẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A Hoạt động bản: * Khởi động: - Ban HT cho bạn chơi trò chơi u thích Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: Bài 2: Chọn cách ứng xử phù hợp tình để thể tình càm kính già yêu trẻ HS đọc u cầu, sắm vai xử lý tình Lớp nhận xét Bình chọn nhóm đóng vai hay GV kết luận: Khi gặp người già cần nói lễ phép, gặp em nhỏ nhường nhòn giúp đỡ * Những tổ chức ngày dành cho người già, em nhỏ - HS làm cá nhân, sau chia sẻ trước nhóm - Các nhóm khác bổ sung, thảo luận ý kiến Bài 3: Tìm hiểu truyền thống kính già, yêu trẻ dân tộc ta - Nhóm thảo luận Nối tiếp trình bày, nhận xét, KL : Xã hội chăm lo, quan tâm đến người già trẻ em - Các phong trào: Áo lụa tặng bà, quà cho cháu ngày lễ: ngày 1/ 6, Tết trung thu, tổ chức uống Vitamin, tiêm Vac-xin C Hoạt động ứng dụng: - Tìm phong tục tốt đẹp thể tình cảm kính già, yêu trẻ dân tộc Việt Nam SHTT: SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đánh giá lại tình hình hoạt động lớp tuần qua đề phương hướng hoạt động tuần tới - Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn sống II Các hoạt động học: * Khởi động: - Ban TQ điều hành lớp hát tập thể - HĐTQ điều hành bạn chơi trò chơi u thích, hát cá nhân A Hoạt động thực hành: *Việc: Đánh giá hoạt động lớp tuần qua: - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban mình tuần qua - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành - Mời TPTL lên chia sẻ *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban mình tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành - Mời TPTL lên chia sẻ - GVCN nhận xét tuyên dương cá nhân, ban B Hoạt động ứng dụng: - Về nhà chia sẻ với người thân,bạn bè ... đồng tự quản mời cô giáo vào học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Thực hành làm sản phẩm yêu thích - Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo với giáo chuẩn bị đồ dùng học tập nhóm - Làm những sản phẩm học GV theo dõi,... đoạn Thi đọc diễn cảm trước lớp GV nhận xét, củng cố học C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Toán: Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2016 CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN I.Mục... nhiều từ C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ những điều học với người thân Toán: Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết thực cộng, trừ, nhân, chia số thập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cô hiệp (5b) tuần 13 (năm học 2016 2017) , Giáo án cô hiệp (5b) tuần 13 (năm học 2016 2017)

Từ khóa liên quan