Giáo án cô anh (5a) tuần 13 (năm học 2016 2017)

20 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2017, 01:44

Trường TH Sơn Thuỷ Năm học: 2016-2017 TuÇn 13: Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016 LuyỆn tẬp chung Toán: I.Mục tiêu: Giúp học sinh : - Biết thực cộng, trừ, nhân, chia số thập phân; Nhân STP với tổng hai STP - Rèn kĩ ĐT tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân; Sử dụng tính chất số nhân với tổng tính nhanh - GD HS ý thức chịu khó, cẩn thận, tự giác làm * HS làm BT1; 2; 4a II.Chuẩn bị: *HS: Bảng con.Vở BTT in *GV: Bảng phụ, phấn màu III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em u thích Hoạt động thực hành: *Việc 1: Làm tập 1: Đặt tính tính: (8 - phút - Treo bảng phụ,YC HS làm cá nhân, gọi HS làm - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ kết trước lớp * Chốt : Quy tắc cộng, trừ, nhân với số thập phân Kĩ ĐT tính *Việc 2: Làm tập (a,b): Tính nhẩm: 7-8 phút - - YC HĐ nhóm bàn, cá nhân làm BTT in, gọi HS làm - HĐTQ điều hành huy động kết quả, nhận xét cho bạn chia sẻ cách làm - Chốt: Quy tắc tính nhẩm số TP với 10; 100; 1000 với 0,1; 0,01; 0,001 *Việc 3: Làm tập 4a: Tính so sánh: (8-10 phút) - YC HĐ cá nhân đề A-B, Gọi HS * Chốt: Cách thực thứ tự phép tính biểu thức tính chất số nhân tổng C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Tập đọc : NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ I.Mục tiêu: Giúp HS - Luyện đọc: + Đọc đúng: loanh quanh, bành bạch, + Đọc diễn cảm văn với giọng kể chậm rải, phù hợp với diễn biến việc - Hiểu được: + Nghĩa từ ngữ cuối SGK + Nội dung bài: Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, thông minh dũng cảm công dân nhỏ tuổi.( Trả lời câu hỏi 1;2; 3b.) * HS KG: Trả lời CH3a nêu ND II.Chuẩn bị: * GV: tranh minh hoạ sgk, bảng phụ * HS: SGK III.Hoạt động học: *Khởi động: - Ban HT cho bạn chơi trò chơi u thích Nghe GV giới thiệu A Hoạt động thực hành: * Việc 1: Nghe giáo (hoặc bạn) đọc - Cả lớp theo dõi, đọc thầm * Việc 2: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Nhóm trưởng cho bạn luyện đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn hoặc nhờ giáo giúp đỡ * Việc 3: Cùng luyện đọc.( - Đọc từ, câu, đoạn, HĐ nhóm đơi: Một bạn đọc đoạn - bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại (Mỗi bạn phải đọc bài) - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nối tiếp nhóm, thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm * Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung bài: Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, thông minh dũng cảm công dân nhỏ tuổi - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi B Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Trường TH Sơn Thuỷ Năm học: 2016-2017 I.Mục tiêu: Giúp H 1.- Kể lại việc làm tốt hoặc hành động dũng cảm bảo vệ môi trường thân hoặc người xung quanh - Hiểu nội dung câu chuyện biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể, biết nghe nhận xét lời kể bạn Rèn kĩ k/ chuyện chứng kiến hoặc tham gia, N xét cách kể bạn GD HS ý thức BVMT, tuyên truyền với người tham gia BV môi trường *H khá, giỏi: Chọn truyện kể lại rõ ràng, ngắn gọn; kể chuyện cách tự nhiên, sinh động II Chuẩn bị: * GV: Một số câu chuyện nội dung bảo vệ mơi trường * HS: Chuẩn bị số câu chuyện nội dung bảo vệ môi trường III Hoạt động học: * Khởi động: - Ban văn nghệ điều hành lớp hát hát mà bạn yêu thích - Nghe GV giới thiệu mục tiêu học A Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm hiểu đề: 8-10 phút- - Chép đề lên bảng: Kể việc làm tốt em người xung quanh để bảo vệ môi trường Kể hành động dũng cảm bảo vệ môi trường ? Đề yêu cầu gì ? Câu chuyện nói điều gì - Kết hợp gạch chân từ trọng tâm đề *Việc 2: H kể trao đổi ý nghĩa câu chuyện: 17-18phút - Gọi H đọc gợi ý SGK ? YC HS nêu trình tự kể câu chuyện - Gọi số HS nêu câu chuyện kể * Tổ chức kể chuyện nhóm bàn - Theo dõi, giúp H lúng túng kể phù hợp - Tổ chức cho H kể chuyện trước lớp - YC HS theo dõi, đặt câu hỏi cho bạn - Định hướng cho H nhận xét… - Tổ chức cho H bình chọn bạn câu chuyện hay, bạn kể chuyện hấp dẫn… - Nhận xét tiết học, khen biểu dương HS câu chuyện hay, cách kể tốt; B Hoạt động ứng dụng: Kể lại câu chuyện cho người thân nghe Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016 GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Trường TH Sơn Thuỷ Năm học: 2016-2017 Toán: LuyỆn tẬp chung I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết thực cộng, trừ, nhân, chia số thập phân; Nhân số TP với tổng (1 hiệu) hai số thập phân - Rèn kĩ thực tính với số thập phân; Vận dụng tính chất số nhân với tổng (1 hiệu) thực hành tính nhanh - GD HS ý thức chịu khó, cẩn thận, tự giác làm * HS làm BT1; 2; 3b; II.Chuẩn bị: *HS: Bảng con.Vở BTT in *GV: Bảng phụ, phấn màu III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em yêu thích Hoạt động thực hành: *Việc 1: Làm tập 1: Tính: (8 - phút) - - Treo bảng phụ,YC HS làm cá nhân, gọi HS làm - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ kết trước lớp * Chốt : Kĩ thực tính với số thập phân *Việc 2: Làm tập 2: Tính hai cách: 8-10 phút - YC HĐ nhóm bàn, cá nhân làm BTT in, gọi HS làm - HĐTQ điều hành huy động kết quả, nhận xét cho bạn chia sẻ cách làm * Chốt: Cách sử dụng tính chất số nhân với tổng (1 hiệu) thực hành tính tính cách *Việc 3: Làm tập 3b: Tính nhẩm KQ tìm x: (5-6 phút) - YC HĐ nhóm bàn, cá nhân nêu miệng, Gọi HS ( HS KG làm xong làm thêm 3a) - HĐTQ điều hành cho bạn chia sẻ cách làm * Chốt: Các tính chất số nhân với 1; T/C giao hoán phép nhân số TP *Việc 4: Làm tập 4: Giải toán: (6 - phút) - YC HS đọc, HĐ nhóm bàn phân tích BT nêu dạng tốn, cá nhân làm ô li, gọi HS - Chữa bài, HĐKQ * Chốt dạng toán TL, bước giải GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Chính tả: HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG I.Mục tiêu - Giúp học sinh nhớ - viết xác,tư bầy ong đến rong ruổi đến tháng ngày trình bày thơ lục bát khổ thơ cuối bài: Hành trình bầy ong Làm tập 2a; 3a: Phân biệt tiếng âm đầu s/x - Rèn kĩ nhớ - viết đúng, trình bày thơ lục bát, viết đẹp - Giáo dục HS ý thức viết chữ đẹp, u thích đẹp II.Đồ dùng dạy học: *GV: Bảng phụ *HS: Vở BTTV, tả III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: Khới động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò: Đi chợ GV giới thiệu học Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu viết - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Việc 2: Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV B Hoạt động thực hành *Việc 1: Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - GV đọc chậm cụm từ, HS nghe viết tả vào GV theo dõi, uốn nắn - GV đọc chậm - HS dò *Việc 2: Làm tập (Cá nhân - N6) Bài 2a + 3a: Phân biệt tiếngcó âm đầu s/x… - Gọi HS đọc YC tập 2a, 3a SGK ? Bài tập YC làm gì? -YC HS trao đổi theo nhóm: Tìm từ để phân biệt tiếng âm đầu s/x - HĐTQ điều hành Huy động kết quả: Tổ chức thi tìm từ đúng, nhanh theo nhóm - Tổng kết, tuyên dương nhóm nhiều từ GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Trường TH Sơn Thuỷ Năm học: 2016-2017 * C cố: Hiểu nghĩa để viết tả C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ điều học với người thân ÔN LUYỆN TV: ÔN LUYỆN TUẦN 13 I Mục tiêu: - Tìm từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ trái nghĩa - HS yếu nắm chắc k/n làm BT: 2,3,4 - HSG: Làm tốt BT, đặt câu phong phú, làm thêm BT6 II Hoạt động học: Nhất trí hình thức học TL Luyện từ câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG(T) I Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu nghĩa cụm từ “ khu bảo tồn đa dạng sinh học” qua đoạn văn gợi ý BT1; Xếp từ ngữ hành động mơi trường vào nhóm thích hợp theo YC BT2; Viết đoạn văn ngắn môi trường theo YC BT3 - Rèn kĩ giải nghĩa cụm từ, xếp từ nghĩa hành động Viết đ/văn môi trường - Giáo dục HS sử dụng từ ngữ thuộc chủ đề bảo vệ mơi trường nói viết văn thuộc chủ đề * Học sinh K - G giải nghĩa II.Đồ dùng dạy học * GV: Bảng phụ; bút dạ; Từ điển học sinh; * GV + HS: Sưu tầm tranh ảnh việc làm bảo vệ môi trường; BTTV III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn chơi trò chơi mình u thích - Nghe GV GTB B Hoạt động thực hành: *Việc 1: BT1: Giải nghĩa cụm từ “ khu bảo tồn ….sinh học” (8- 10 phút) - (N2 - Lớp) - Gọi HS đọc YC nội dung tập - YC HS trao đổi theo nhóm bàn + Tìm nghĩa cụm từ: khu bảo tồn đa dạng sinh học - Gọi HS trình bày - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp * Chốt nghĩa cụm từ: khu bảo tồn đa dạng sinh học nơi lưu giữ nhiều loài động vật, thực vật quý - YC HS giải nghĩa từ cuối * Việc 2: BT2: Xếp TN hành động môi trường: (8 - 10 phút) - (N2 - Lớp) - Gọi HS đọc nội dung tập - YC HS trao đổi nhóm bàn, cá nhân làm BTTV, HS làm bảng nhóm - HĐTQ điều hành chia sẻ kết trước lớp - Chữa bài, HĐ kết quả, khen nhóm kết đúng, nhanh GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Trường TH Sơn Thuỷ Năm học: 2016-2017 * Chốt kết YC HS cần làm hành động bảo vệ môi trường - Gọi HS K- G giải nghĩa số từ * Việc 3: BT3: Viết đoạn văn ngắn môi trường: (9-11 phút) - (CN - Lớp) - Gọi HS đọc YC tập - YC cá nhân tự làm bài, HS làm BP - Gọi HS trình bày - N xét nội dung, cấu tạo ĐV, câu văn; Khen HS đoạn văn hay, HS viết ĐV tiến C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2016 Toán: Chia mỘt sỐ thẬp phÂn cho mỘt sỐ tỰ nhiÊn I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết thực phép chia số TP cho số tự nhiên - Rèn kĩ đặt tính tính chia số TP cho STN, vận dụng thực hành tính - ý thức chịu khó, cẩn thận, tự giác làm * HS làm BT1; II.Chuẩn bị: *HS: Bảng con.Vở BTT in *GV: Bảng phụ, phấn màu A Hoạt động bản: 1.Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em u thích GV giới thiệu 2.Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu ví dụ rút cách chia 1STP cho 1STN: 12-13 phút - Nêu VD1: YC HS nêu phép tính giải tốn để phép chia số thập phân cho số tự nhiên GV nêu dạng toán: Chia số TP cho số tự nhiên -Y/cầu HS thảo luận nhóm bàn tìm cách thực phép chia STP cho số tự nhiên - Gọi đại diện nhóm trình bày - Nhận xét, chốt cách làm SGK - Ycầu HS nhận xét giống khác hai phép chia: 8,4 : 84 : *Chốt : Đặt tính giống nhau, chia giống nhau, khác chỗ khơng dấu phẩy số BC thương - Yêu cầu HS nêu cách chia số TP cho số tự nhiên từ cách làm VD1 - Nêu VD2 ghi phép tính SGK, YC HS tự đặt tính tính, trình bày N xét,chốt - u cầu HS thảo luận theo nhóm đơi nêu cách chia số TP cho số tự nhiên Gọi số nhóm trình bày, GV chốt lại quy tắc (như SGK) * Lưu ý: Muốn chia số TP cho số tự nhiên ta ĐT chia phần nguyên số bị chia cho số chia, đánh dấu phẩy vào thương trước lấy chữ số phần TP số BC để đưa vào phép chia Hoạt động thực hành: *B1/78 BTT in: Đặt tính tính: (8-10 phút) - YC HĐ cá nhân, làm BTT in ( HS TB làm nhỏ) - Gọi HS lên bảng (HS KG làm tiếp hết 1) GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ - HĐTQ Chữa bài: YC bạn nêu cách chia GV nhận xét chốt lại KQ *Chốt: : Quy tắc chia số TP cho số tự nhiên *Bài 2: Tìm x: (8-9 phút) - - YC HĐ nhóm bàn thảo luận DT, cá nhân làm ô li, gọi HS lên bảng (HS KG làm xong làm thêm 3) Chữa - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp * Chốt: Cách tìm thành phần phép nhân quy tắc chia số TP cho số tự nhiên Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách chia STP cho STN Tập đọc: TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN I.Mục tiêu: Giúp HS - Luyện đọc: + Đọc đúng: quai đê, xói lở, tuyên truyền, phấn khởi + Đọc diễn cảm: văn với giọng thông báo rõ ràng, rành mạch phù hợp với nội dung văn khoa học - Hiểu được: + Nghĩa từ ngữ cuối - Nội dung bài: Nguyên nhân rừng ngập mặn bị tàn phá; thành tích khơi phục rừng ngập mặn; tác dụng rừng ngập mặn khôi phục (Trả lời CH cuối bài) * HS KG: Đọc diễn cảm tốt; Nêu ND II.Chuẩn bị: *GV: Tranh minh hoạ sgk, bảng phụ *GV + HS: sưu tầm tranh, ảnh rừng ngập mặn III.Hoạt động học: *Khởi động: - Ban HT cho bạn chơi trò chơi yêu thích - Nghe GV giới thiệu A Hoạt động thực hành: * Việc 1: Nghe giáo (hoặc bạn) đọc - Cả lớp theo dõi, đọc thầm * Việc 2: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Nhóm trưởng cho bạn luyện đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn hoặc nhờ giáo giúp đỡ * Việc 3: Cùng luyện đọc - Đọc từ, câu, đoạn, HĐ nhóm đơi: Một bạn đọc đoạn - bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại (Mỗi bạn phải đọc bài) GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nối tiếp nhóm, thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm * Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung bài: Nguyên nhân rừng ngập mặn bị tàn phá; thành tích khơi phục rừng ngập mặn; tác dụng rừng ngập mặn khôi phục - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi + Liên hệ thực tế B Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2016 Toán: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết thực chia số TP cho số tự nhiên - Rèn kĩ thực ĐT chia số TP cho số tự nhiên - GD HS ý thức chịu khó, cẩn thận, tự giác làm * HS làm BT1; II.Chuẩn bị: *HS: Bảng con.Vở BTT in *GV: Bảng phụ, phấn màu III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em yêu thích - GV giới thiệu B Hoạt động thực hành *Bài 1: Đặt tính tính: 10-12 phút - - Gọi HS đọc nội dung tập - Bài tập yêu cầu gì? - YC HS làm cá nhân - Gọi HS lên bảng chữa bài, nhận xét, chữa bài, - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp * Chốt :Quy tắc, kĩ thực ĐT tính chia số TP cho số tự nhiên *Bài 3: Đặt tính tính: 12-14 phút - Gọi HS đọc nội dung tập - Bài tập yêu cầu gì? GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ - YC HĐ lớp: HS GV làm mẫu phép chia 23,5 : * Chốt cách thêm vào bên phải số dư để chia tiếp cho hết - YC cá nhân làm ô li (HS KG làm xong làm 4) - Gọi HS làm bảng lớp Chữa bài, HĐKQ - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp * Chốt: Cách ĐT tính chia số TP cho số tự nhiên thêm vào bên phải số dư để chia tiếp cho hết *Bài 4: : Giải tốn ( Thực thời gian): - YC HS KG, đọc, phân tích BT nêu bước giải, gọi HS KG lên bảng, cá nhân làm ô li Chữa - Chốt: Dạng toán tỷ lệ cách giải C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học KỸ THUẬT : CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN (TIẾT 1) I MỤC TIÊU - Biết chọn thực hành sản phẩm tự chọn - Thêu đượ c mũi thêu dấu nhân, mũi thêu tương đối + HS bình thường: Thêu dấu nhân Đường thêu bị dúm + HS khéo tay: Thêu dấu nhân Các mũi thêu Đường thêu bị dúm Biết ứng dụng thêu dấu nhân để thêu trang trí sản phẩm đơn giản - Một số HS nam thực hành đính khuy II.CHUẨN BỊ: Giáo viên:2 Mẫu thêu dấu nhân - Mấu đính khuy Học sinh: - Mảnh vải kích thước 35cm x35cm, kim khâu, màu, phấn màu, thước kẻ, kéo, khung thêu, khuy lỗ, lỗ… III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: * HĐ Khởi động: - Hội đồng tự quản điều hành lớp KĐ: - Hội đồng tự quản mời giáo vào học Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Trường TH Sơn Thuỷ Năm học: 2016-2017 Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ MT trước lớp, nêu ý hiểu mình cách làm để đạt mục tiêu * Hình thành kiến thức Ơn tập kiến thức học chương I Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho mình Việc 2: Nhóm trưởng cho bạn nhắc lại cách đính khuy, thêu chữ V, thêu dấu nhân… Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi * Báo cáo với giáo kết việc em làm B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Thực hành làm sản phẩm tự chọn Việc 1: Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo với giáo chuẩn bị đồ dùng học tập nhóm Việc 2: Làm sản phẩm học Việc 3: Chia sẻ cách làm sản phẩm cho bạn bên cạnh Việc 4: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm Báo cáo thầy/cơ kết điều em chưa hiểu C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ cách làm sản phẩm cho bạn bè, người thân Luyện từ câu: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I.Mục tiêu: - Nhận biết cặp quan hệ từ biết chúng biểu thị QH gì câu (BT1) Biết sử dụng cặp QHT phù hợp theo YC BT2, bước đầu nhận biết tác dụng QHT qua việc so sánh đoạn văn (BT3) - Rèn kĩ tìm cặp QHT biểu thị chúng, sử dụng cặp QHT cho trước nhận biết tác dụng QHT GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Trường TH Sơn Thuỷ Năm học: 2016-2017 - GD HS sử dụng quan hệ từ mục đích nói viết * HS K- G: nêu tác dụng QHT tập II.Đồ dùng dạy học: * GV: Bảng phụ *HS: Vở BTTV, bảng nhóm III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban học tập tổ chức cho bạn chơi trò chơi “Xì điện” Nghe Gv giới thiệu III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn chơi trò chơi mình u thích Nghe GV GTB B Hoạt động thực hành: * Việc 1: Bài 1: Tìm cặp quan hệ từ: (7- phút) - Gọi HS đọc YC nội dung BT1 -YC cá nhân nêu ( HS KG giải thích cặp QHT biểu thị QH ?) … - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ kết trước lớp - HĐKQ, N/xét, chốt đúng: + Câu a: nhờ mà + Câu b: khơng mà *Việc 2: Bài 2: Sử dụng cặp QHT phù hợp: (10-12 phút)) -YC HĐ nhóm bàn chọn cặp quan hệ từ cần sử dụng vị trí chúng câu - Gọi HS trình bày, chữa bài, chốt KQ đúng: a/ Câu 1: thêm từ “vì” Câu 2: bỏ thêm từ nên b/ Thêm cặp từ : chẳng những… mà c, Nếu thì: biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết - kết *Việc 3: Bài 3: Nhận biết tác dụng QHT: ( 8-10 phút - YC HĐ nhóm bàn: đọc so sánh xem đoạn hay hơn? Vì sao? - Gọi HS trình bày, chốt đoạn a hay đoạn b sử dụng QHT khơng với ND C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Tả ngoại hình) I.Mục tiêu: GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ - Giúp học sinh nêu chi tiết tả ngoại hình nhân vật quan hệ chúng với tính cách nhân vật văn, đoạn văn (BT1) - Vận dụng để lập dàn ý văn tả người thường gặp - Giáo dục HS biết QS yêu quý người xung quanh, người thường gặp, yêu thích học văn tả người II.Đồ dùng dạy học: * GV: Bảng phụ *HS: Bảng nhóm, BTTV III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban học tập điều hành trò chơi xì điện Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: * Việc 1: BT1:Tìm chi tiết tả ngoại hình người bà - bé vùng biển (13-15 phút) - (N2, Lớp) - Gọi HS đọc nội dung tập - YC HS HĐ cá nhân chọn đề để làm…Theo dõi, chữa bài, chốt: Câu a:* Ý a: đoạn tả mái tóc bà qua mắt nhìn đứa cháu - cậu bé * Ý b đoạn 2: tả giọng nói, đơi mắt khn mặt bà Các chi tiết bổ sung cho làm bật ngoại hình tâm hồn dịu hiền, yêu đời, lạc quan Câu b: Chốt ý: tất đặc điểm miêu tả quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, làm rõ hình ảnh Thắng - đứa trẻ lớn lên biển bơi lội giỏi, sức khoẻ dẻo dai, thơng minh, bướng bỉnh gan - Khi tả nhân vật ta cần tả nào? - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ kết trước lớp - Treo bảng phụ chốt nội dung đúng, gọi HS đọc lại *Việc 2: BT2: Lập dàn ý cho văn tả… thường gặp: (13-15 phút) - (Cá nhân - Lớp) - Gọi HS đọc nội dung tập - YC cá nhân dựa vào cách tả ngoại hình VD để lập dàn cho văn tả người em thường gặp Theo dõi, giúp đỡ khó khăn - Gọi HS trình bày, HD HS nhận xét, sửa lỗi về: Cách sắp xếp dàn ý; Cách dùng từ, h/ ảnh miêu tả; Cách biểu lộ tình cảm tả - Bình chọn HS dàn ý hay, HS tiến - Giới thiệu dàn ý văn tả người em thường gặp (Đọc cho HS nghe) C Hoạt động ứng dụng: YC CB viết văn hoàn chỉnh tả người em thường gặp Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016 GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ Toán: Chia mỘt sỐ thẬp phÂn cho 10; 100; 1000 I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết chia nhẩm số TP cho 10; 100; 1000 - Rèn kĩ chia nhẩm STP cho 10; 100; 1000 Vận dụng giải tốn lời văn - ý thức chịu khó, cẩn thận, tự giác làm * HS làm BT1; 2a,b; II.Chuẩn bị: *HS: Bảng con.Vở BTT in *GV: Bảng phụ, phấn màu III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em u thích GV giới thiệu 2.Hỡnh thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu VD rút q/ tắc chia STPcho 10; 100; 1000 8-10 phút - - Nêu ví dụ ví dụ 2: 213,8 : 10 = 89,13 : 100 = - YC HS tự ĐT tính, HS làm bảng - YC HS nhận xét giống khác số BC thương * Chốt: Các số giống khác vị trí dấu phẩy thương chuyển sang trái (hai) chữ số - Yêu cầu HS HĐ nhóm đơi nêu QT GV chốt lại (như SGK) Hoạt động thực hành: *Bài 1: Tính nhẩm: (6-7 phút) - YC HĐ nhóm bàn theo đề A-B, cá nhân nêu miệng - HĐTQ Chữa bài: YC bạn nêu cách chia nhẩm - GV nhận xét chốt lại KQ * Chốt: Quy tắc chia số TP cho 10; 100; 1000 *Bài 2a,b: Tính: (7-8 phút) - YC HĐ nhóm bàn thảo luận cách làm, CN làm ô li, (HS KG làm xong làm thêm 2c,d) - gọi HS làm - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp * Chốt: Một số chia cho 10; 100; 1000 tức số nhân với 0,1; 0,01; 0,001 quy tắc chia số TP cho 10; 100; 1000 *BT3: Giải toán: -7 phút - YC HĐ nhóm bàn thảo luận cách làm, CN làm ô li - Chữa bài, HĐKQ * Chốt DT tìm phân số số cách giải GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Trường TH Sơn Thuỷ Năm học: 2016-2017 Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Tả ngoại hình) I.Mục tiêu: - Giúp học sinh viết đoạn văn tả ngoại hình người em thướng gặp dựa vào dàn ý kết quan sát - Vận dụng dàn ý để viết văn tả người thường gặp - Giáo dục HS biết QS yêu quý người xung quanh, người thường gặp, yêu thích học văn tả người II Đồ dùng dạy học: * GV: Bảng phụ *HS: Bảng nhóm, BTTV III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: * Khởi động: - Ban HT cho bạn chơi trò chơi u thích Nghe GV giới thiệu A Hoạt động thực hành: *Việc 1: BT1: Tìm hiểu đề: (13-15 phút) -YC HS đọc đề -YC HS trao đổi theo nhóm trả lời câu hỏi: - Đề yêu cầu gì? - Đề thuộc thể loại văn tả gì ? - N xét, chốt: Đề thuộc thể loại văn tả người; trọng tâm tả người thường gặp ( giáo, cơng an, người hàng xóm…) - Khi viết văn tả người phần thân ý ? - YC cá nhân nêu, N xét, chốt: phần thân ý ta viết thành đoạn: + Tả hình dáng: tuổi, vóc dáng, mái tóc… + Tả tính tình hoạt động bật * Lưu ý: Khi tả nên chọn nét tiêu biểu người định tả để làm bật hình dáng họ, không tả theo kiểu liệt kê, chung chung… *Việc 2: BT2: Viết đ/văn tả hình dáng người em thường gặp: (13-15 phút) - Gọi HS đọc nội dung tập -YC cá nhân dựa vào dàn ý viết tiết trước gợi ý giáo để viết đoạn văn tả người em thường gặp … - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ kết trước lớp - Gọi số HS trình bày… GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ - N xét ý chính, cách dùng từ, viết câu… - Bình chọn HS đoạn văn hay, HS tiến B Hoạt động ứng dụng: Viết thành -˜ { ˜ HĐNG: CĐ tiết 1: EM LÀ BÔNG HOA CỦA QUÊ HƯƠNG I Mục tiêu: Kiến thức - Nêu điểm mạnh, điểm hạn chế thân việc tham gia hoạt động địa phương - Hiểu mỗi người thành viên quê hương, cộng đồng vì cần tích cực tham gia hoạt động xây dựng nếp sống văn minh Tham gia hoạt động giúp em phát huy điểm mạnh thân, khắc phục điểm hạn chế để ngày hoàn thiện thân Kĩ - Tự nhận thức thân: Xác định điểm mạnh, điểm hạn chế, khả tham gia hoạt động địa phương thân - Đảm nhận trách nhiệm: Tham gia hoạt động vừa sức địa phương Thái độ - Tích cực hưởng ứng tham gia vào hoạt động quê hương/địa phương - Yêu quý quê hương mình II Đồ dùng: Sách Sống đẹp III Hoạt động học: Tiết A HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động: Việc 1: Ban văn nghệ điều hành cho bạn hát hát khởi động: Quê hương tươi đẹp Việc 2: - GV giới thiệu - GV giới thiệu mục tiêu Yêu cầu HS nhắc lại Việc 3: CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp, nêu ý hiểu mình mục tiêu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ 1: Hồn thiện bơng hoa em GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ Việc 1: Đọc phần (5/Sống đẹp), xác định yêu cầu Việc 2: Tự vẽ khuôn mặt mình vào nhị hoa, viết thông tin vào chỗ trống để hồn thiện bơng hoa giới thiệu thân Việc 1: Giới thiệu thân bơng hoa vừa hồn thiện cho nghe Việc 2: Chia thêm thông tin viết cánh hoa cho nghe Việc 1: CTHĐTQ mời số bạn lên tự giới thiệu thân bơng hoa vừa hồn thiện Việc 2: Các bạn lớp hỏi thêm thông tin cánh hoa để bạn trả lời Việc 3: GV nhận xét, chốt lại HĐ 2: Vượt qua Việc 1: Trao đổi với thói quen tốt (chưa tốt) thân, giúp tác dụng (tác hại) thói quen thảo luận để tìm biện pháp phát huy (khắc phục) Việc 2: Hoàn thành vào đổi cho xem để nhận xét Việc 1: NT hướng dẫn cho bạn trình bày nhóm Việc 2: HS nhận xét, góp ý, bổ sung cho báo cáo với GV HĐ 3: Đánh giá việc làm em Việc 1: Đọc cho nghe chuyện ông Trình Tử (7/Sống đẹp) Việc 2: Học cách làm ông Trình Tử, bạn lần lượt đọc việc bảng (7/Sống đẹp) vẽ hạt đỗ đen (nếu chưa làm), hạt đỗ trắng (nếu làm rồi) để tự đánh giá việc làm mình ngày Việc 3: Đối chiếu bảng tự đánh giá với nhau, giúp lên kế hoạch để phát huy mạnh thân Việc 1: CTHĐTQ mời số bạn chia bảng tự đánh giá kế hoạch tự rèn luyện để phát huy mạnh thân trước lớp Việc 2: HS nhận xét, góp ý, bổ sung cho bạn GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ Việc 3: GV nhận xét, tuyên dương HS trình bày tốt, kế hoạch rõ ràng, hợp lí Nhắc nhở HS thực kế hoạch đề C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG : - HS vận dụng điều học vào sống ngày, chia sẻ nội dung học với người thân, bạn bè ÔLTOÁN: ÔN LUYỆN Tuần 13 I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết chuyển PSTP thành STP; làm phép cộng với STP; áp dụng tính chất giao hốn phép cộng để tính tổng nhiều STP theo cách thuận tiện - So sánh số đo độ dài viết số dạng khác (Dạng đơn vị, dạng phõn số, dạng STP) - HS vận dụng làm tập 1(51); BT4(52); BT6(52); BT8(53) HSKG làm thờm BTVD - Giáo dục HS cẩn thận, chịu khó, tự tin, trung thực học tập II.Chuẩn bị: *HS: Bảng con.Vở tự ơn luyện tốn *GV: Hệ thống BT III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi “Xì điện” hỏi đáp đơn vị đo độ dài mối qhệ đơn vị đo, cách chuyển đổi số đơn vị đo thông dụng - GV giới thiệu nờu mục tiờu trọng tõm tiết học B Hoạt động thực hành: *Bài 1(51): Chuyển cỏc PSTP thành số thập phõn đọc STP: - Y/c nhúm bàn thảo luận làm vào tự ụn luyện toỏn trang 51 - Ban học tập yờu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - Nhận xột chốt cỏch Chuyển PSTP thành số thập phânrồi đọc *Bài 4(52): Đặt tính tính: (N2 - Lớp) - Hai bạn ngồi cạnh thực vào tự ễL Toỏn - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp *Bài 6(52): Giải toán: ) - CN tự làm vào ụn luyện Toỏn trang 52 - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xột chốt cỏch Giải toán tỉ lệ dạng1 *Bài 8(53): Sử dụng tớnh chất giao hoỏn, kết hợp để tính: GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cỏch làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Sử dụng tính chất giao hốn, kết hợp để tính thuận tiện * Y/c HS KG làm thờm phần BT vận dụng C Hoạt động ứng dụng: - Tự ôn lại SINH HOẠT LỚP - TUẦN 13 I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đánh giá lại tình hình hoạt động lớp tuần qua đề phương hướng hoạt động tuần tới - Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn sống II Các hoạt động học: * Khởi động: - Ban TQ điều hành lớp hát tập thể - HĐTQ điều hành bạn chơi trò chơi yêu thích, hát cá nhân A Hoạt động thực hành: *Việc: Đánh giá hoạt động lớp tuần qua: - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban mình tuần qua - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành - Mời TPTL lên chia sẻ *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới (N6 - Lớp) - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban mình tuần tới GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016-2017 Trường TH Sơn Thuỷ - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành - Mời TPTL lên chia sẻ - GVCN nhận xét tuyên dương cá nhân, ban B Hoạt động ứng dụng: - Về nhà chia sẻ với người thân,bạn bè GV: Nguyễn Thị Thúy Anh ... Hội đồng tự quản mời cô giáo vào học Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Trường TH Sơn Thuỷ Năm học: 2016- 2017 Việc 3: Phó... cáo giáo Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi * Báo cáo với cô giáo kết việc em làm B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Thực hành làm sản phẩm tự chọn Việc 1: Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo với cô giáo. .. văn hoàn chỉnh tả người em thường gặp Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016 GV: Nguyễn Thị Thúy Anh Năm học: 2016- 2017 Trường TH Sơn Thuỷ Toán: Chia mỘt sỐ thẬp phÂn cho 10; 100; 1000 I.Mục tiêu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cô anh (5a) tuần 13 (năm học 2016 2017) , Giáo án cô anh (5a) tuần 13 (năm học 2016 2017) , Giáo án cô anh (5a) tuần 13 (năm học 2016 2017)