SKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

23 668 8
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2017, 15:56

SKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonSKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non 1 Sáng kiến kinh nghiệm SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON I ĐẶT VẤN ĐỀ: Tầm quan trọng: Ngày nay, xã hội phát triển, đồng nghĩa với việc đòi hỏi thân người cần trang bị cho vốn kỹ sống cần thiết để đáp ứng với sống xã hội Như biết, với đặc trưng xã hội nay, xã hội công nghiệp, thời đại kinh tế thị trường, người theo nhịp sống bận rộn nhiều thời gian cho việc chăm sóc, giáo dục Bên cạnh đó, với đặc trưng gia đình có từ đến hai nên trẻ em “Cô-Cậu Ấm”, quan tâm, chăm sóc cách đặc biệt đến mức thái quá, việc trẻ người lớn làm thay, trẻ có điều kiện giao tiếp với môi trường bên nên kỹ thích ứng ứng phó với tình xảy sống trẻ hạn chế, vấn đề mà xã hội quan tâm Bộ Giáo dục& Đào tạo đưa nội dung giáo dục kỹ sống vào mục tiêu Chương trình giáo dục mầm non phản ánh tầm quan trọng vấn đề Quá trình giáo dục kỹ sống nhằm trang bị cho học sinh kỹ bản, cần thiết để cháu thích ứng với sống xã hội thời đại, có thay đổi điều kiện xã hội đà phát triển hội nhập Đặc biệt rèn luyện kỹ sống cho học sinh xác định nội dung Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường mầm non Bộ GD ĐT đạo Thực trạng: Hiện nay, hệ trẻ thường xuyên chịu tác động đan xen yếu tố tích cực tiêu cực, đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn giá trị, phải đương đầu với khó khăn, thách thức, áp lực tiêu cực Nếu thiếu kỹ sống, em dễ bị lôi kéo vào hành vi tiêu cực, bạo lực lối sống ích kỷ lai căng, thực dụng, dễ bị phát triển lệch lạc nhân cách Vậy làm để hệ trẻ nhận thức giữ vững văn hóa dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến thời đại nhiệm vụ cần thiết mục tiêu xây dựng phát triển người toàn diện thời đại để sớm đào tạo cho xã hội người Tài-Đức vẹn toàn Chính việc đưa giáo dục kỹ sống vào chương trình giáo dục trường mầm non vấn đề không đơn giản, lẽ mơ hồ, không cụ thể môn học chương trình không hoạt động riêng biệt mà lồng ghép, đan xen vào tất hoạt động Vì đòi hỏi Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên phải linh hoạt, sáng tạo việc lựa chọn nội dung giáo dục, tổ chức hình thức hoạt động đồng thời phải nhận thức tầm quan trọng vấn đề Vậy làm để giáo dục kỹ sống cho trẻ đạt hiệu vấn đề mà trăn trở Lý chọn đề tài: Giáo dục kỹ sống cho trẻ việc làm quan trọng, ảnh hưởng tới trình hình thành nhân cách trẻ tuổi trưởng thành Giáo dục kỹ sống phải trẻ nhỏ, đặc biệt lứa tuổi mầm non Bởi lứa tuổi hình thành hành vi nhân, tính cách nhân cách Thông qua hoạt động giáo dục hình thành cho cháu kỹ sống như: Giao tiếp, làm việc theo nhóm,… giúp cháu tự tin, chủ động biết cách xử lý tình sống quan trọng khơi gợi khả tư sáng tạo, biết phát huy mạnh trẻ Việc giáo dục kỹ sống cho học sinh hình thành cho trẻ hành vi, thói quen, kỹ xử lý tình diễn sống ngày Cụ thể: giúp trẻ nhận thức thân tự tin, tự lực, thực quy tắc an toàn thông thường, biết làm số việc đơn giản; hình thành phát triển kỹ xã hội cần thiết thể tình cảm, chia sẻ, hợp tác, kiên trì, vượt khó; hình thành số kỹ ứng xử phù hợp với gia đình, cộng đồng, bạn bè môi trường Để thực mục tiêu nêu cần lựa chọn nội dung, phương pháp giáo dục trẻ kỹ phù hợp với khả nhận biết trẻ lứa tuổi mầm non quan trọng phải gắn liền với nội dung chương trình giáo dục mầm non, cụ thể tích hợp hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ thực ngày trường, lớp Với ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề làm để đưa giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non từ đến tuổi trường mầm non đạt hiệu quả, thân lựa chọn đề tài “Một vài biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non” để nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu đề tài: Trong phạm vi đề tài đề cập đến việc giáo dục kỹ sống cho trẻ lớp Lớn 1, Trường Mầm non Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc II CƠ SỞ LÝ LUẬN: Căn văn số 463/BGDĐT-GDTX ngày 28/01/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức giáo dục kỹ sống (KNS) sở GDMN,GDPT GDTX (sau gọi chung sở giáo dục); Căn Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 Bộ GDĐT quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống hoạt động giáo dục khóa; Thực Chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2009) nêu mục tiêu lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm kỹ xã hội là: Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử Sáng kiến kinh nghiệm - Hình thành phát triển trẻ ý thức thân - Có khả nhận biết thể tình cảm với người, vật tượng xung quanh - Có số kỹ sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ - Thực số quy tắc, quy định sinh hoạt gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi Để thực tốt vấn đề tìm hiểu số định nghĩa “kỹ sống” Vậy Kỹ sống gì? Sự cần thiết phải trang bị kỹ sống với người nào? Đó câu hỏi không dễ trả lời, cần thiết hay đủ? Phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Về hoàn cảnh sống, môi trường xung quanh, đất nước, xã hội mà ta sống Có nhiều định nghĩa khác kỹ sống: - Theo tổ chức y tế giới (WHO) kỹ sống khả để có hành vi thích ứng tích cực, giúp cá nhân ứng xử hiệu trước nhu cầu thách thức sống hàng ngày - Theo quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF), kỹ sống cách tiếp cận giúp thay đổi hình thành hành vi Cách tiếp cận lưu ý đến cân khả tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ kỹ - Theo UNESCO, kỹ sống gắn với trụ cột giáo dục, là: Học để biết, gồm kỹ tư như: giải vấn đề, tư phê phán, định, nhận thức hậu ; Học làm người, gồm kỹ cá nhân như: ứng phó với căng thẳng, cảm xúc, tự nhận thức, tự tin ; Học để sống với người khác, gồm kỹ xã hội như: giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể cảm thông ; Học để làm, gồm kỹ thực công việc nhiệm vụ kỹ đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm Kỹ sống khả phân tích tình hành vi, khả phân tích hậu hành vi khả tránh số tình Ngoài ra, kỹ sống có nghĩa khả ứng phó với tình sống Từ định nghĩa kết luận kỹ sống khả làm chủ thân người, khả ứng xử phù hợp với người khác xã hội, khả ứng phó tích cực trước tình sống Với đặc điểm trẻ mẫu giáo là: “Dễ nhớ, mau quên” nên tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ, thân cần linh hoạt, sáng tạo qua việc lồng ghép vào hoạt động, tạo tình xảy ra, trẻ phải đóng vai trò trung tâm tất hoạt động, trẻ phải thực hành trải nghiệm tình huống, có giúp trẻ khắc sâu mà trẻ lĩnh hội Nghiên cứu gần phát triển não trẻ cho thấy khả giao tiếp với người, khả biết tự kiểm soát, thể cảm giác mình, Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử Sáng kiến kinh nghiệm biết ứng xử phù hợp với yêu cầu, biết giải vấn đề cách tự lập có ảnh hưởng quan trọng kết học tập trẻ trường Vì thế, ngày nhiều trường mầm non áp dụng phương pháp học trung tính phương pháp học tập thông qua giao tiếp tích cực với người khác Học để chung sống vấn đề then chốt giáo dục, xu hướng giáo dục quan tâm trang bị cho trẻ kỹ năng: giao tiếp, ứng xử, giải vấn đề, tự bảo vệ mình, hợp tác thân thiện Trong trình phát triển nhân cách, trẻ sớm hình thành tôn vinh giá trị đích thực chắn sau trẻ có nhân cách phát triển toàn diện, bền vững, có khả thích ứng chống chọi với biến động xã hội, biết tự khẳng định sống Lứa tuổi mầm non đặc biệt tuổi giai đoạn học hỏi, tiếp thu, lĩnh hội giá trị sống để phát triển nhân cách, cần giáo dục kỹ sống cho trẻ để trẻ có nhận thức có hành vi ứng xử phù hợp từ độ tuổi mầm non Tình trạng trẻ em thụ động, ứng phó hoàn cảnh nguy cấp, cách tự bảo vệ thân trước nguy hiểm, tìm kiếm giúp đỡ Có nhiều nguyên nhân khác việc thiếu kỹ sống nguyên nhân sâu xa Do đó, việc dạy kỹ sống cho trẻ cần thiết bới kỹ sống thúc đẩy phát triển cá nhân xã hội Thực tế cho thấy, có khoảng cách nhận thức hành vi người, có nhận thức chưa có hành vi Kỹ sống nhịp cầu giúp người biến kiến thức thành thái độ, hành vi thói quen tích cực, lành mạnh Kỹ sống góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, ngăn ngừa vấn đề xã hội bảo vệ quyền người Giáo dục kỹ sống thúc đẩy hành vi mang tính xã hội tích cực, giúp nâng cao chất lượng sống xã hội giảm vấn đề xã hội Kỹ sống tảng giúp trẻ mầm non hình thành phát triển nhân cách, sẵn sàng vào học lớp Ví dụ: Nếu trẻ có ý thức cộng đồng, hành vi trẻ ảnh hưởng đến người khác, trẻ nuôi dưỡng lòng cảm thông người Điều kích thích phát triển chuẩn mực đạo đức trẻ, trẻ biết tôn trọng đối xử tốt với người xung quanh, đổi lại trẻ trải nghiệm cảm giác tốt đẹp lòng Nếu trẻ dạy đối xử công với người, trẻ cố gắng giao tiếp để hiểu mong muốn người đối xử công Khi trẻ học cách bảo vệ thân, trẻ không tạo hội cho hành vi tiêu cực từ đối tượng khác phát triển Giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non có ảnh hưởng đến phát triển toàn diện nhân cách trẻ mặt thể chất, tình cảm- xã hội, giao tiếp, ngôn ngữ, nhận thức sẵn sàng học, cụ thể là: - Giáo dục kỹ sống giúp trẻ an toàn, khỏe mạnh, khéo léo, bền bỉ, có khả thích ứng với thay đổi điều kiện sống Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử Sáng kiến kinh nghiệm - Giáo dục kỹ sống giúp cho trẻ mạnh dạn, tự tin, tự trọng tôn trọng người khác, có khả giao tiếp tốt, trẻ biết lắng nghe, nói lịch sự, hòa nhã cởi mở - Giáo dục kỹ sống giúp trẻ ham hiểu biết, sáng tạo, có kỹ thích ứng với hoạt động học tập lớp Một như: sẵn sàng hòa nhập, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, có trách nhiệm với thân, với công việc, với mối quan hệ xã hội Mục tiêu giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non nhằm giúp trẻ có kinh nghiệm sống, biết điều nên làm không nên làm, giúp trẻ tự tin, chủ động biết cách xử lý tình sống, khơi gợi khả tư sáng tạo trẻ, đặt tảng cho trẻ trở thành người có trách nhiệm có sống hài hòa tương lai III CƠ SỞ THỰC TIỄN: Thực tiễn năm qua, trường Mầm non địa bàn huyện Đại Lộc nói chung trường Mầm non Ái Nghĩa nói riêng trọng đến vấn đề giáo dục kỹ sống cho trẻ làm để đạt hiệu đòi hỏi nhà trường phải có biện pháp đạo thực phù hợp Bên cạnh giáo viên suy nghĩ, nghiên cứu để tìm biện pháp hữu hiệu nhằm thực tốt nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ, thời gian tổ chức thực giáo dục kỹ sống cho trẻ lớp phụ trách, có thuận lợi khó khăn định sau: * Thuận lợi: - Nhà trường trang bị đầy đủ sở vật chất trang thiết bị dạy học - Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch định hướng cho giáo viên rèn luyện kỹ ứng xử hợp lý với tình sống, thói quen kỹ làm việc, sinh hoạt theo nhóm, rèn luyện sức khỏe ý thức bảo vệ sức khỏe, rèn luyện kỹ ứng xử văn hóa, lịch - Bản thân nhà trường cử dự chuyên đề trường huyện để có hội học hỏi đồng nghiệp - Được phụ huynh tin tưởng gửi đến lớp * Khó khăn: - Đa số trẻ thực theo ý thích, chưa tự ý thức hành động, hành vi mình, chưa có nề nếp thói quen tốt sinh hoạt Hơn lớp phụ trách có sĩ số học sinh đông (39 trẻ) Qua khảo sát đầu năm học 40% trẻ chưa có khả tự phục vụ, giao tiếp chưa có kỹ thực số hành vi văn minh đơn giản - Hầu hết phụ huynh quan tâm đến việc học tập trẻ, mong muốn học đọc học viết năm tháng học mẫu Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử Sáng kiến kinh nghiệm giáo, đặc biệt bậc cha mẹ có chuẩn bị vào lớp Đồng thời lại chiều chuộng, cung phụng khiến trẻ kỹ sống cần thiết Từ sở lý luận thực tiễn, từ thuận lợi khó khăn suy nghĩ, nghiên cứu tài liệu “Làm để giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non” nhằm giúp trẻ có kỹ sống cần thiết, sống tích cực, có nhận thức hành động đắn Và thiết nghĩ tương lai người thiếu kỹ sống hội thành công lớn Nên giáo dục kỹ sống cho trẻ độ tuổi mầm non nhu cầu cấp bách cần thiết IV NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Từ tác động xã hội, từ thực tế giảng dạy lớp, thân nghiên cứu tìm số biện pháp vận dụng năm học qua, đúc kết thành kinh nghiệm việc giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non cụ thể sau: Cô giáo cần nhận thức xác định dược kỹ sống cần thiết để giáo dục cho trẻ mầm non Giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non nhiệm vụ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đại Lộc triển khai, thực trường mầm non Trẻ giáo dục kỹ sống mang lại cho cháu nhiều lợi ích mặt sức khỏe, giáo dục văn hóa xã hội, giúp cháu có thể cường tráng, lành mạnh trí tuệ thể lực, sớm có ý thức khả thích nghi với sống, làm chủ thân, mạnh dạn giao tiếp, kỹ làm việc nhóm,… sống tích cực hướng đến điều lành mạnh cho cho xã hội Tôi xác định kỹ cần thiết để giáo dục cho trẻ: - Có nhiều kỹ cần dạy trẻ kỹ cần thiết nhất: + Kỹ tự nhận thức: Trẻ ý thức thân mình, có khả hiểu biết đánh giá thân tính cách, sở thích, thói quen, nhận thức mặt mạnh, mặt yếu nhà trường Nhận thức tình cảm, ý tưởng giá trị mình, tự chấp nhận thân, cảm nhận chấp nhận người khác chấp nhận người VD: Cháu nhận biết tên gọi, đặc điểm thân mình, biết sở thích đồ dùng đồ chơi mà yêu thích Qua giáo dục kỹ tự nhận thức, trẻ tự nhận thức khiếu khả đặc biệt VD: Trẻ có khiếu vẽ thích vẽ Ngoài việc cho trẻ thể khiếu vẽ cô giáo, cha mẹ cho trẻ thêm bút màu, giấy vẽ cho trẻ cách lưu giữ tranh để tạo thành sưu tập tranh vẽ trẻ triển lãm tranh trẻ góc nhỏ nhà Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử Sáng kiến kinh nghiệm + Kỹ bảo vệ mình: Như tránh xa nơi nguy hiểm, bảo vệ môi trường, vệ sinh miệng, thể, kỹ tự phục vụ tự mặc quần áo, xếp áo quần để nơi qui định…Các kỹ làm việc nhóm giải tình đơn giản sống Lý thuyết đôi với thực hành thông qua nhiều hoạt động giúp cho trẻ cảm thấy hứng thú với học theo phương pháp học mà chơi, chơi mà học Những học từ trường mẫu giáo giúp trẻ phát triển tâm sinh lý lứa tuổi, có sức khỏe tốt, tự tin, mạnh dạn để học tập sống tích cực, phát huy tốt khả sở trường + Sự tự tin: Giáo viên thường xuyên trò chuyện, chơi, học với trẻ để phát triển tự tin trẻ, trẻ cần yêu thương tôn trọng Qua đó, giúp cháu biết mạnh dạn, không sợ nói trước đông người, trẻ cảm thấy tự tin tình huống, dám làm điều nghĩ biết bày tỏ cảm xúc với người khác mà không e ngại Biết giới thiệu thân gia đình trước đám đông, biết học lớp nào, thích địa nhà đâu Nhận biết ưu khuyết điểm thân Biết cách ứng xử với người xung quanh Học cách lắng nghe người đối đáp.Nhận biết hoàn cảnh không an toàn cho nơi công cộng( sân trường, công viên, siêu thị, phố, gặp người lạ,…) VD: Trẻ tự giới thiệu thân trước bạn bè múa hát, biểu diễn văn nghệ (Hình 1: Bé múa hát cô – Phần phụ lục) + Sự tự lập: Người lớn cần giúp trẻ biết tự lập sớm tốt, không để trẻ phụ thuộc vào người lớn bạn bè Trẻ biết làm việc theo khả riêng mình, lựa chọn cân nhắc tự định công việc cần phải làm làm VD: Trẻ biết tự xúc cơm ăn, biết tự chải răng, tự mặc áo quần … + Tính trách nhiệm: Giáo dục cho cháu biết tính trách nhiệm chịu trách nhiệm hành động mình, người có tinh thần trách nhiệm người người khác tin cậy, trông chờ hy vọng Trẻ biết làm xong công việc mình, cố gắng làm hết khả mình, quan tâm, chăm sóc biết giúp đỡ người khác VD: Trẻ biết giúp cô xếp đồ chơi gọn gàng hay thể tốt vai chơi + Kỹ hợp tác: Bằng trò chơi, câu chuyện, hát giáo viên giúp trẻ học cách làm việc với bạn Tạo cảm nhận, giúp trẻ tôn trọng quyền lợi trẻ khác qua việc chia sẻ Khả hợp tác giúp trẻ biết cảm thông làm việc với bạn VD: Trẻ vẽ tranh trẻ tham gia chơi góc xây dựng.(Hình 2: Bé chơi góc xây dựng – Phần phụ lục) + Kỹ quan hệ xã hội: Quan hệ xã hội kỹ mà trẻ phải học nhiều năm đầu đời: Trẻ học cách chon từ ngữ để diễn đạt ý cần Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử Sáng kiến kinh nghiệm nói, nhận biết đối phó với cảm xúc người khác Trẻ cần học cách ứng xử mà xã hội cộng đồng chấp nhận Trẻ biết hợp tác với người khác làm việc nhóm, biết chia sẻ, tôn trọng ứng xử lịch thiệp với người khác cách lắng nge quan điểm người khác, chấp nhận khác biệt tập giải tình cách thông minh, công bằng, thân thiện Trẻ cần học cách kết bạn, trì tương tác mối quan hệ tích cực với bạn lứa Trẻ biết cách làm để giải xung đột với bạn VD: Qua hoạt động lễ hội, chơi, hoạt động góc trẻ biết đóng vai người khác, học cách sử xự, trao đổi ý kiến, chia sẻ với người khác, biết nhường nhịn đồ chơi, hướng dẫn bạn chơi bạn chưa làm Giáo dục kỹ sống cho trẻ thông qua hoạt động Giáo viên cần tích cực đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực trẻ, thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục chăm sóc giáo dục trẻ cách thích hợp Qua hoạt động học có chủ đích, giáo viên giúp trẻ phát triển đồng lĩnh vực: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm - xã hội thẩm mỹ Phát huy tính tích cực trẻ, giúp trẻ hứng thú, chủ động khám phá tìm tòi, biết vận dụng vốn kiến thức, kỹ vào việc giải tình khác VD: Khi kể chuyện “Ba cô gái” giáo viên đặt câu hỏi gợi mở như: Nếu hay tin mẹ ốm, làm gì? Gợi mở cho trẻ tính tò mò, nhận thức hoạt động sai nhân vật Từ trẻ rút học thân (Hình 3: Giờ bé nghe kể chuyện - Phần phụ lục) Hoạt động vui chơi: Trẻ mạnh dạn tham gia vào hoạt động, biết thể thân mình, có nhóm bạn với Qua hoạt động vui chơi cháu biết đoàn kết chơi chung với bạn, có trách nhiệm với nhóm chơi mình, biết thân thành viên nhóm, tuân thủ quy tắc chơi VD: Cháu tham gia hoạt động trời chăm sóc góc thiên nhiên: Biết chăm sóc tưới nước cho cây, nhặt vàng (Hình 4: Bé chăm sóc góc thiên nhiên - Phần phụ lục) Cô giáo, cha mẹ cần dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống; trẻ dạy cách sử dụng đồ dùng chức cách xác thục Việc thực học, sinh hoạt hàng ngày trẻ lớp bữa cơm gia đình Như qua ăn, trẻ biết tự xúc cơm ăn, ăn cơm gọn gàng, không làm rơi vãi cơm, không ngậm thức ăn lâu miệng, không vừa ăn vừa chơi, vừa ăn vừa nói chuyện, hay lại lung tung (Hình 5: Giờ ăn bé - Phần phụ lục) Việc giáo dục kỹ sống lồng ghép vào hoạt động ngày lớp VD: Cô dạy cháu bỏ rác vào sọt (thùng rác), không vứt rác bừa bãi, Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử Sáng kiến kinh nghiệm không vứt rác ao, hồ, sông, suối, đường Thất rác tự giác nhặt, (Hình 6: Biết bỏ rác nơi quy định - Phần phụ lục) Qua ngủ, cháu biết nằm ngủ ngắn, không nói chuyện, không làm ồn chọc phá bạn * Qua hoạt động đọc sách, trò chuyện, kể chuyện cho trẻ nghe - Giáo viên cần tranh thủ đọc sách cho trẻ nghe tình hoạt động góc nhóm nhỏ, đọc sách trẻ nghe trưa trẻ khó ngủ Qua câu chuyện trẻ đặc vào vai nhân vật để học cách xử lý tình Ví dụ: Kể cho trẻ nghe câu chuyện cổ tích qua rèn luyện đạo đức cho trẻ, giúp trẻ hoàn thiện mình, dạy trẻ yêu thương bạn bè, yêu thương người Tạo hứng thú cho trẻ nhỏ qua truyện tranh tùy theo lứa tuổi, gợi mở tính tò mò, ham học hỏi, phát triển khả thấu hiểu trẻ Kết hợp phương pháp dùng trò chơi tạo tình Trẻ học kỹ cách tham gia vào trò chơi Thông qua trò chơi, giúp cháu có tự tin, biết phối hợp chơi bạn có trách nhiệm với nhóm chơi Nên tìm cho trẻ chơi nhiều trò chơi như: Cho trẻ chơi trò chơi phân vai: Trẻ đóng vai thành viên gia đình, biết tự phân vai chơi cho nhau: Ba mẹ chăm sóc cái, mẹ nấu ăn Hay: Chơi đóng vai cô giáo: Cô dạy cháu học, cho cháu ăn Thông qua hoạt động trẻ giao tiếp với vai khác, trẻ quan sát cách đối xử với trẻ khác nào, xảy xung đột cá nhân, trẻ nhận kết từ cách ứng xử Trẻ thể vai sống (gia đình, bác sĩ, thợ may ) Khi đóng vai trẻ hòa nhập vào xã hội thu nhỏ, biết thân thể vai có ứng xử hành động phù hợp Hoặc trò chơi có luật như: Trò chơi vận động, trò chơi dân gian, giúp trẻ có hợp tác với nhóm chơi, biết phối hợp đoàn kết chơi với Qua giáo dục kỹ sống như: Nhường nhịn, chia sẻ, mạnh dạn, tự tin thể (Hình 7: Bé chơi kéo co - Phần phụ lục) Ngoài trò chơi trên, thường tạo tình cho trẻ xử lý để tập tính nhanh nhẹn, bình tình tìm giải pháp đắn VD: Tôi hô: “Cháy! Cháy rồi!” quan sát xem trẻ có biểu hành động nào, sau kỹ xử lý có cháy, nổ Từ đó, qua nhiều tình khác trẻ rút cho kỹ xử lý nhạy bén Và thân hướng cho cháu tham gia vào hoạt động mang tính tập thể như: Lao động nhặt rác sân trường, tham gia văn nghệ, tham gia vào lễ hội Tạo niềm vui, tính mạnh dạn cách tự nhiên Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 10 Sáng kiến kinh nghiệm * Tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ vui chơi Giáo viên cần tạo tình chơi chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ Vì trẻ chơi trò chơi có vai trò quan trọng việc rèn kỹ sống cho trẻ Trẻ lớn lên, học hành khám phá thông qua trò chơi Các hành động chơi đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ, giải vấn đề, thực hành ý tưởng Ví dụ: Giáo viên thường xuyên tổ chức hoạt động ngày lựa chọn hình thức tổ chức thật đa dạng, phong phú có nhiều tình thông qua trò chơi đóng vai, trò chơi xây dựng, dạo chơi trời, trải nghiệm văn học âm nhạc, Làm quen với toán, khám phá khoa học Đây phương pháp có hiệu dễ “ngấm” Bởi qua trò chơi trẻ có thái độ, hành vi tích cực, kỹ ứng xử đắn, phù hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm tập thể Và đặc biệt trò chơi giúp cho trẻ tăng cường khả giao tiếp với bạn, với cô, với người lớn dần mang đến tự tin, mạnh dạn cho trẻ Động viên, khuyến khích, nêu gương, khen thưởng kịp thời Vì đặc điểm trẻ mầm non có tính bắt chước nên người lớn đặc biệt cô giáo phải gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với trẻ đặc biệt không nên hứa suông với Người lớn cần sử dụng lời nói rõ ràng, câu hỏi gợi mở phối hợp cử chỉ, điệu phù hợp nhằm khuyến khích trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh, bộc lộ, chia sẻ cảm xúc với người khác lời nói hành động cụ thể Bên cạnh lời nói khích lệ, nêu gương, khuyến khích hành vi, lời nói tốt trẻ, cô giáo cần tuyên dương khen thưởng trẻ kịp thời Nếu cô giáo biết đặt vào vị trí trẻ, nhận thấy vui mừng, hạnh phúc trẻ người lớn khen ngợi, cô giáo biết đưa lời khen vừa đủ, để trẻ tự hào, vững tin vào thân, bước tiếp tục khẳng định trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng chủ động hoà nhập vào sống Nhưng khen cho phải, cho chừng mực kích thích tính tích cực trẻ cô giáo thực hiệu Trẻ hoàn toàn nhận biết lời khen chân thành hay Vì thế, khen ngợi, khuyến khích trẻ, cần phải xuất phát từ lòng bao dung, độ lượng cách bộc lộ khéo léo Ngoài ra, cô giáo nên khen trẻ cách nghiêm túc có sở, khen ưu điểm vượt trội trẻ Hãy bắt đầu việc đánh giá thực lực trẻ, nhìn thấy triển vọng trẻ để có trợ giúp cần thiết Khen ngợi, động viên hệ thống biện pháp kích thích, nhằm củng cố lòng tin, nâng cao lĩnh ý chí cho trẻ học tập hòa nhập vào sống Bất kỳ đứa trẻ phát triển bình thường có nhu cầu vươn lên khẳng định Ngược lại, khích lệ đắn cô giáo trước 10 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 11 Sáng kiến kinh nghiệm thành mà trẻ đạt được, làm thui chột ý tưởng sáng tạo trẻ Vì thế, khen ngợi, động viên trẻ, cô giáo phải thực cách kịp thời, xác, công khai mang tính giáo dục cao, có tác dụng thúc đẩy tính tích cực, mặt ưu điểm trẻ Khen ngợi trẻ phải kết hợp với yêu cầu cao để trẻ tiếp tục phấn đấu vươn lên Cô giáo phải kết hợp linh hoạt nhiều hình thức khen ngợi khác Khen ngợi khuyến khích trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ có ý nghĩa quan trọng, tạo nên động lực để trẻ phấn đấu đạt kết sống Chẳng hạn học Tạo hình, cô tuyên dương trẻ vẽ đẹp, hoàn thành sản phẩm, ý tưởng sáng tạo trẻ chơi, cô tuyên dương trẻ thể tốt vai chơi Giáo viên cần sử dụng hình thức khen thưởng, lúc, kịp thời Biểu dương trẻ chính, không lạm dụng Cần tuyên dương khuyến khích trẻ để trẻ tự hào, tự nhận biết hành động vừa làm tiếp tục phát huy trẻ biết giúp đỡ bạn, thương yêu em nhỏ, lễ phép với người lớn Thể thái độ đồng tình chưa đồng tình người lớn trước việc làm, hành vi, cử trẻ, từ đưa nhận xét, tự nhận xét tình hay hoàn cảnh cụ thể Người lớn không sử dụng hình phạt làm ảnh hưởng đến phát triển tâm-sinh lý trẻ VD: Khi trẻ đánh bạn, cô tỏ thái độ không đồng tình giải thích cho trẻ biết không đánh bạn, hành vi sai Dạy trẻ biết xin lỗi bạn, biết yêu thương chia sẻ bạn Cô giáo khuyến khích trẻ nói lên quan điểm trẻ, nói chuyện với thành viên lớp, lựa chọn mình, cố gắng không trích định trẻ việc hình thành kỹ tự kiểm soát thân, rèn luyện tính tự tin cho trẻ tham gia hoạt động buổi thảo luận, đàm thoại, hội lễ trường sau Phối hợp gia đình nhà trường việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Qua lần họp phụ huynh, bảng tuyên truyền lớp, đón trẻ, trả trẻ qua sổ liên lạc, giáo viên tuyên truyền đến cha mẹ trẻ kết giáo dục mình, trao đổi thông tin hai chiều với bậc cha mẹ vấn đề có liên quan đến trẻ, đến lớp, thông tin sức khỏe, học tập, lĩnh hội kỹ sống Ngược lại bậc cha mẹ ghi chép yêu cầu, đề nghị thông tin cần trao đổi với giáo viên Thống số quy ước giáo viên phụ huynh việc chăm sóc giáo dục kỹ sống cho trẻ: 11 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 12 Sáng kiến kinh nghiệm Một số yêu cầu cần thực dạy trẻ kỹ sống Điều cần làm trước hết người lớn phải gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với trẻ đảm bảo an toàn cho trẻ Việc học trẻ người lớn khuyến khích, chia sẻ trẻ tự tin vào lực thân chúng thường hy vọng vào tương lai nhiều Nhân cách ý chí tình cảm trẻ hình thành thông qua chơi, chơi để lớn lên Vì thế, người lớn cần tạo hội để trẻ chơi, từ giúp trẻ tìm nhiều cách học khác nhau, kinh nghiệm trẻ nhận trò chơi tảng tạo nên hăng hái học tập lâu dài trẻ, trẻ nhận rằng, học vừa vui mà vừa có ý nghĩa Đồng thời, trẻ tham gia vào trò chơi, trẻ cần biết lập kế hoạch chơi, sáng tạo với cách chơi cố gắng đạt mục đích kỹ để sống làm việc sau Thường xuyên mà người lớn tìm tòi cách hăng hái nhiều cách, trao đổi với trẻ thông tin mà cô giáo, cha mẹ tìm thấy cho trẻ thấy học lúc vừa vui, vừa thử thách Cô giáo, cha mẹ giúp trẻ phát triển sở thích, ý thích đảm bảo ngừơi lớn cung cấp thêm phương tiện để trẻ thực ý thích Ví dụ trẻ thích vẽ, việc đáp ứng ý thích cho trẻ cô giáo, cha mẹ cho trẻ thêm bút màu, giấy vẽ cho trẻ cách lưu giữ tranh để tạo thành sưu tập tranh vẽ trẻ triển lãm tranh trẻ góc nhỏ nhà, góc sản phẩm lớp Cô giáo, cha mẹ cần dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống; trẻ dạy cách sử dụng đồ dung chức cách xác thục.Việc thực học, sinh hoạt hàng ngày trẻ lớp bửa cơm gia đình Cụ thể: Trẻ làm quen với đồ dùng, vật dụng khác nhau, (bộ đồ bếp, đồ ăn, đồ uống) Sự sẽ, gọn gàng, thói quen nề nếp, đặt ngăn nắp, ngắn đồ dùng, vật dụng, thái độ, ăn uống từ tốn, không vội vã, không khí cởi mở, thoải mái đầm ấm, trao đổi nhẹ nhàng, dễ chịu… tất yếu tố giúp trẻ có thói quen tốt để hình thành kỷ tự phục vụ ý nghĩa kỹ sống tự lập sau Tham gia việc giáo dục không nên để tốn nhiều thời gian không cần tốn sức tập luyện, cha mẹ tốn thời gian cho trẻ thấy cha mẹ coi trọng giá trị việc giáo dục Việc tham gia mức độ không quan trọng thời gian thật đáng giá đầu tư cần thiết cho tương lai trẻ Kể chuyện cho trẻ hàng ngày phương pháp “Mưa dầm thấm lâu”: Cô giáo, cha mẹ dành thời gian ngày để kể cho trẻ nghe câu chuyện, 12 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 13 Sáng kiến kinh nghiệm dành thời gian trò chuyện với trẻ chuyện kho báu dân tộc, kể chuyện cổ tích đường ngắn nhất, đơn giản hiệu giáo dục nhân cách cho trẻ Để hình thành phát triển trẻ thói quen, nghi thức văn hóa ăn uống cần thiết tập luyện mà cần thống cách thức phương thức gia đình trýờng, lớp mầm non Chỉ có kiên trì, nhẫn nại, đồng cảm, quan tâm, ý giúp đỡ quý báu người lớn giúp trẻ vượt qua khó khăn, trở ngại, tạo bầu không khí thân ái, đầm ấm cần thiết bữa ăn Một số yêu cầu cần tránh dạy trẻ kỹ sống: Không hạ thấp trẻ: Cứ lần nói lời hạ thấp khả trẻ phá vỡ suy nghĩ tích cực thân trẻ Không nên tạo cho trẻ thói quen kiêu ngạo không nên lăng nhục trẻ Không dọa nạt trẻ: Người lớn cần nhớ lần dọa nạt trẻ làm cho trẻ sợ hãi căm giận người lớn Sự đe dọa hoàn toàn có hại cho đứa trẻ không giúp cho hành vi trẻ tiến triển tốt Không bắt trẻ hứa hẹn: Vì hứa hẹn dọa nạt ý nghĩa trẻ trẻ rứt không làm tròn lời hứa trẻ phát triển cảm giác hối lỗi Không bao bọc cho trẻ cách thái làm cho trẻ yếu đuối: Cha mẹ thường không đánh giá khả trẻ, cho trẻ nhỏ không làm điều cả, nên làm thay cho trẻ tất cả, dẫn đến tính ỷ lại trông chờ, không chịu tự giác lao động dù công việc đơn giản vừa sức trẻ Nên nhớ: Đừng làm mà trẻ làm Không nên yêu cầu trẻ phục tùng theo ý người lớn phục tùng cách thái thỏa thuận bên không tạo điều kiện phát triển tính tự lập, sáng tạo việc suy nghĩ tìm cách giải vấn đề Không nên yêu cầu điều không phù hợp với lứa tuổi trẻ ảnh hưởng không tốt đến phát triển tính nhận thức trẻ Không nên giáo huấn nhiều dần làm cho trẻ nghĩ trẻ người có tội, làm nảy sinh tính tự ti, đánh giá tiêu cực thân sau Không tước đoạt trẻ quyền làm trẻ con, trẻ làm trẻ thực đừng mong đợi trẻ người giống người lớn người lớn mong muốn, không nên nhồi nhét lượng kiến thức mức so với khả tiếp nhận não Hãy giúp trẻ lớn dần thân trẻ Không thúc giục trẻ, không biến thời gian tiếp nhận thức ăn cho việc thực nhiệm vụ giáo dục Sự nóng giận người lớn sai sót 13 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 14 Sáng kiến kinh nghiệm trẻ không nên làm trẻ ăn ngon, hứng thú đồ ăn, mà gây cản trở nghiêm trọng cho trẻ việc hình thành thói quen ăn uống có văn hóa Thường xuyên kết hợp với phụ huynh việc chăm sóc, giáo dục trao đổi tìm hiểu tâm sinh lý trẻ để giáo dục kỹ sống cho trẻ tốt Hướng dẫn rèn kỹ cho trẻ lúc , nơi qua hoạt động ngày VD: Qua đón trẻ, cô nhắc cháu biết chào ba mẹ học, cất đồ dùng nơi quy định (Hình 8: Giờ đón trẻ - Phần phụ lục) V KẾT QUẢ: Từ cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm thân, đồng thuận hợp tác tập thể sư phạm, ủng hộ đồng tình bậc cha mẹ qua thời gian thực theo dõi, thân nhận thấy biện pháp có hiệu quả, cụ thể học sinh lớp động, mạnh dạn, tự tin giao tiếp trước tập thể Phần lớn trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, rèn luyện kỹ tự lập; kỹ nhận thức; kỹ vận động thô, vận động tinh, kỹ tự kiểm soát thân, phát triển óc sáng tạo, thông qua hoạt động hàng ngày sống trẻ Ngoài trẻ học hơn, gặp khó khăn đến lớp, có kỹ lao động tự phục vụ, xếp bàn ăn, tự chuẩn bị khăn ăn, xếp gối trải chiếu biết cô cất đồ chơi gọn gàng sau chơi lau chùi kệ góc Cha mẹ có ý thức phân việc cho trẻ, thay đổi cách rèn kỹ cho trẻ, không cung phụng trẻ thái quá, biết coi trọng trẻ tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục trẻ nhà trường Là gương để noi theo Các bậc phụ huynh có thói quen phối kết hợp chặt chẽ với cô giáo việc dạy trẻ kỹ sống, trao đổi với giáo viên nhiều hình thức đặc biệt quan tâm đến việc thường xuyên giáo dục kỹ sống cho trẻ Cha mẹ tin tưởng vào kết giáo dục cô giáo, nhà trường, thông cảm, chia sẻ, khó khăn cô giáo, cung cấp vật liệu, phụ giúp giáo viên trang trí lớp, làm đồ chơi Đối với trẻ: - Trẻ khơi dậy tính tích cực, tò mò, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin - 100% trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, rèn luyện kỹ tự lập, kỹ nhận thức - 100% trẻ rèn luyện kỹ xã hội, kỹ cảm xúc, giao tiếp; chung sống hòa thuận khả hợp tác - 90% trẻ có kết tốt học tập thông qua bảng đánh giá trẻ lớp sau kỳ học, cuối độ tuổi qua kết kiểm tra đánh giá chất lượng sau chủ đề trẻ đạt tốt: mạnh dạn tự tin: 95%; kỹ hợp tác: 14 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 15 Sáng kiến kinh nghiệm 93%, kỹ giao tiếp: 92.3%, phát âm rõ lời: 94%; tự lập, tự phục vụ: 92.6%; lễ phép: 96%; Kỹ vệ sinh: 92%; kỹ thích khám phá học hỏi: 91%; kỹ tự kiểm soát thân: 90% - Trẻ học hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần đạt 96% gặp khó khăn đến lớp, có kỹ lao động tự phục vụ, trực nhật, xếp bàn ăn, tự xếp gối, chiếu sau ngủ Đối với phụ huynh: - Các bậc cha mẹ phối hợp chặt chẽ với cô giáo việc dạy trẻ kỹ sống, trao đổi với giáo viên nhiều hình thức thông qua bảng thông tin dành cho cha mẹ, bảng đánh giá trẻ lớp - Giao tiếp cha mẹ tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, la mắng trẻ, thay đổi cách rèn luyện kỹ cho trẻ, phân việc cho trẻ, không cung phụng trẻ thái quá, không hình ảnh ba bế con, mẹ sau xách cặp cho con, ngược lại xuất nhiều hình ảnh trẻ tự đeo ba lô, tự lên lầu, tự xúc cơm Đối với giáo viên: Giáo viên biết phân chia thời gian hợp lý, không xem nhẹ hoạt động Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ vào hoạt động cách hợp lý đạt hiệu cao Bản thân trau dồi kiến thức có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích việc giáo dục trẻ, phụ huynh bạn đồng nghiệp tín nhiệm VI KẾT LUẬN: Việc giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non vô quan trọng Vì trình độ nhận thức tiếp thu cháu khác nhau, hoàn cảnh sống gia đình cháu không đồng qua trình thực thân nhận thấy muốn thực tốt việc cha mẹ trẻ giáo viên cần có lòng tâm, bền bỉ, thường xuyên nỗ lực cố gắng, phải tận tâm, tận lực phải cố gắng gương để trẻ học theo Giáo dục kỹ sống cho trẻ nội dung quan trọng chương trình giáo dục mầm non, việc trang bị cho trẻ kỹ sống bản, đơn giản giúp trẻ thích ứng với nhu cầu xã hội sống yêu cầu cấp bách thiết thực cần xã hội quan tâm nhận thức cách đắn Đặc biệt trường mầm non, việc trọng đầu tư mức vấn đề tiền đề cho chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường Vì vấn đề nghiên cứu biện pháp mà áp dụng đơn vị thiết thực yêu cầu thiếu thực tế qua thời gian áp dụng lớp có nhiều kết đáng kể Tuy nhiên không tránh khỏi số hạn chế mong hỗ trợ cấp lãnh đạo bạn đồng nghiệp 15 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 16 Sáng kiến kinh nghiệm Từ biện pháp nêu thực với trẻ lớp năm học này, đến nhận thấy kết khả quan điều chứng tỏ việc áp dụng biện pháp đề tài có hiệu định Tuy kinh nghiệm khiêm tốn rút từ thực tiễn giảng dạy với đóng góp phần không nhỏ Ban giám hiệu nhà trường tập thể Hội đồng Sư phạm cụ thể sau: - Cô giáo cần nhận thức xác định dược kỹ sống cần thiết để giáo dục cho trẻ mầm non - Giáo dục kỹ sống cho trẻ thông qua hoạt động - Kết hợp phương pháp dùng trò chơi tạo tình - Động viên, khuyến khích, nêu gương, khen thưởng kịp thời - Phối hợp gia đình nhà trường việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Trong trình áp dụng biện pháp, cần ý kết hợp nhiều biện pháp với để đạt hiệu cao VII KIẾN NGHỊ: Với cố gắng nỗ lực thân có thành định Trong trình thực hiện, thân số khó khăn định, kính đề nghị: - Cung cấp nhiều tài liệu để tham khảo, nghiên cứu cho giáo viên để giáo viên tìm biện pháp hay, phù hợp - Cần có riêng môn học giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non môn học khác Kính mong đón nhận góp ý, bổ sung Hội đồng khoa học cấp để Sáng kiến kinh nghiệm phong phú đạt hiệu Xin chân thành cảm ơn! Ái Nghĩa, ngày 20 tháng 02 năm 2017 Người viết Nguyễn Thị Mỹ Nử 16 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 17 Sáng kiến kinh nghiệm VIII PHỤ LỤC: Hình 1: Bé múa hát cô 17 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 18 Sáng kiến kinh nghiệm Hình 2: Bé chơi góc xây dựng Hình 3: Giờ bé nghe kể chuyện 18 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 19 Sáng kiến kinh nghiệm Hình 4: Bé chăm sóc góc thiên nhiên 19 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 20 Sáng kiến kinh nghiệm Hình 5: Giờ ăn bé Hình 6: Biết bỏ rác nơi quy định 20 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 21 Sáng kiến kinh nghiệm Hình 7: Bé chơi kéo co Hình 8: Giờ đón trẻ IX TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL Giáo viên năm học 20142015, 2015-2016, 2016-2017 Chương trình giáo dục mầm non BGD&ĐT ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Gíao dục Đào tạo Tạp chí giáo dục mầm non Tài liệu chương trình bồi dưỡng chuyên môn Tạp chí gia đình bé Công văn số 463/BGDĐT-GDTX ngày 28/01/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức giáo dục kỹ sống (KNS) sở GDMN,GDPT GDTX (sau gọi chung sở giáo dục); 21 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 22 Sáng kiến kinh nghiệm Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 Bộ GDĐT quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống hoạt động giáo dục khóa; MỤC LỤC STT TIÊU ĐỀ TRANG I Đề tài II Đặt vấn đề 1-2 III Cơ sở lý luận 2-5 IV Cơ sở thực tiễn 5-6 V Nội dung nghiên cứu 6-13 6-8 8-9 9-10 10-11 11-13 VI Kết nghiên cứu 13-15 VII Kết luận 15 VIII Kiến nghị 16 22 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 23 Sáng kiến kinh nghiệm IX Phụ lục X Tài liệu tham khảo 21 XI Mục lục 22 23 Người viết: Nguyễn Thị Mỹ Nử 17-20 ... trọng vấn đề làm để đưa giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non từ đến tuổi trường mầm non đạt hiệu quả, thân lựa chọn đề tài Một vài biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non để nghiên cứu Giới... biện pháp vận dụng năm học qua, đúc kết thành kinh nghiệm việc giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non cụ thể sau: Cô giáo cần nhận thức xác định dược kỹ sống cần thiết để giáo dục cho trẻ mầm non Giáo. .. Giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non nhiệm vụ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đại Lộc triển khai, thực trường mầm non Trẻ giáo dục kỹ sống mang lại cho cháu nhiều lợi ích mặt sức khỏe, giáo dục văn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, SKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, SKKN Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn