Thông báo thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty (12 08 2015) - PVCOATING Xem

4 202 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2017, 02:33

MẪU MTB - 25 TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC Số: . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦ A CÔNG TY NHÀ NƯỚC Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh . Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa) . Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: . Do: cấp ngày: / / . Địa chỉ trụ sở chính: . Điện thoại: . Fax: . Email: Website: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau: . . . Công ty nhà nước cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới) Kèm theo thông báo: - . - . - . ., ngày . tháng . năm . ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Tên DN: Số:…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi : Phòng Đăng ký Kinh doanh 1.Tên Doanh nghiệp : (ghi bằng chữ in hoa) - Giấy ĐKKD số : - Do : Cấp ngày : - Địa chỉ trụ sở chính : - Điện thoại : Fax : - Email : Website : 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/nữ : + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp: nơi cấp: + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau : 1.Họ tên của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/nữ : + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp : nơi cấp : + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 2.Họ tên người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thể của công ty (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/nữ : Chức danh : + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp : nơi cấp : + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Công ty cam kết : - Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi không thuộc đối tượng cấm của pháp luật. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. ngày……tháng …năm 200…. Chủ tịch HĐTV (chủ tịch HĐQT,chủ sở hữu công ty) (ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên) Kèm theo đăng ký thay đổi : Phân tích Hành vi Thay đổi Nhân sự của Giám đốc Điều hành Công ty Ausdoor Miền Nam TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HÀNH VI THAY ĐỔI NHÂN SỰ CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY AUSDOOR MIỀN NAM THÀNH VIÊN THỰC HIỆN: 1. LÊ THỊ VỊNH (TRƯỞNG NHÓM) 2. ĐÀO THÂN CHINH 3. NGUYỄN THÀNH PHI 4. NGUYỄN THỊ HÀ 5. BÙI ĐĂNG KHOA 6. TRẦN THỊ TRÀ MY 7. NGUYỄN DU THUẦN 8. TRẦN ĐỨC PHƯƠNG 9. NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 10. NGUYỄN VIẾT QUÝ GV: NGUYỄN HẢI QUANG 1 Nhóm 4 – CHKT.N3 Phân tích Hành vi Thay đổi Nhân sự của Giám đốc Điều hành Công ty Ausdoor Miền Nam MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 1. Tại sao cần phải có quyết định? 3 2. Vai trò của việc ra quyết định trong quản lý 3 II. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH AUSDOOR MIỀN NAM VÀ TÌNH HUỐNG RA QUYẾT ĐỊNH CỦA VỊ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 4 1. Về bán hàng 5 2. Về sản xuất 5 3. Về nhà cung cấp và chất lượng nguyên vật liệu 5 4. Về nhân sự 5 III.PHÂN TÍCH QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CƠNG TY TNHH AUSDOOR MIỀN NAM 6 1. Quy trình ra quyết định 6 1.1 Xác định tình huống 6 1.2 Mục tiêu/ tiêu chuẩn đánh giá 7 1.3 Tìm kiếm phương án 7 1.4 Đánh giá các phương án 7 1.5 Lựa chọn các phương án tối ưu 7 1.6 Ra quyết định 7 2. Mô hình ra quyết định 7 IV. NHẬN XÉT VỀ CÁCH RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẦN TƯ VẤN THÊM CHO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY TNHH AUSDOOR MIỀN NAM 8 1. Nhận xét về hành vi ra quyết định của giám đốc điều hành 8 2. Các giải pháp cần tư vấn thêm cho Giám đốc điều hành của công ty TNHH Ausdoor Miền Nam 8 V. KẾT LUẬN 9 GV: NGUYỄN HẢI QUANG 2 Nhóm 4 – CHKT.N3 Phân tích Hành vi Thay đổi Nhân sự của Giám đốc Điều hành Công ty Ausdoor Miền Nam I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tại sao cần phải có quyết định? “Nếu phải tổng hợp thành một từ để nói lên phẩm chất của một người giám đốc giỏi, tôi sẽ nói rằng đó là “tính quyết định”. Bạn có thể là người sử dụng máy tính tuyệt vời nhất thế giới, bạn có thể thu thập mọi số liệu, và biểu đồ, nhưng sau cùng phải kết hợp thông tin lại với nhau, vạch ra một thời khóa biểu chung và hành dộng”- Lee Lacocca – Giám đốc hãng xe hơi Chrysler đã nói. Thực vậy, trong thế giới cực kỳ đa dạng và phong phú về công việc, cách thức giải quyết công việc của các nhà quản trị nổi lên một vấn đề cốt yếu, đó là giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản trị một cách khoa học. Giải quyết vấn đề thường liên quan đến việc ra quyết định và ngược lại ra quyết định là để giải quyết vấn đề cho nên thường thì nhà quản trị phải xây dựng và lựa chọn các phương án, các giải pháp tối ưu để từ đó đưa ra được một quyết định có lợi nhất cho tổ chức của mình. Có thể nói không quá rằng cái mà xã hội, nhân viên cũng như tổ chức cần nhất ở nhà quản trị đó là khả năng đưa ra được những quyết định đúng đắn, đúng lúc và chính xác nhất. Bởi quyết định quản trị là một phương cách hành động mang tính sáng tạo nhất của nhà quản trị. Có thể nào một nhà quản trị giỏi lại chỉ Tên DN: Số:…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi : Phòng Đăng ký Kinh doanh 1.Tên Doanh nghiệp : ( ghi bằng chữ in hoa) - Giấy ĐKKD số : - Do : Cấp ngày : - Địa chỉ trụ sở chính : - Điện thoại : Fax : - Email : Website : 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/nữ : + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp: nơi cấp: + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau : 1.Họ tên của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/nữ : + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp : nơi cấp : + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 2.Họ tên người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thể của công ty (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/nữ : Chức danh : + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp : nơi cấp : + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Công ty cam kết : - Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi không thuộc đối tượng cấm của pháp luật. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. ngày……tháng …năm 200…. Chủ tịch HĐTV (chủ tịch HĐQT,chủ sở hữu công ty) (ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên) Kèm theo đăng ký thay đổi : Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--Uỷ ban nhân dânTỉnh XCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỉnh X, ngày tháng năm 2002PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên tài liệu: Số hiệu:Ngày ban hành: Lần soát xét:TT Nội dung thay đổiLần soát xétPhê duyệt Ghi chúLãnh đạo phê duyệt Người soạn thảoPhụ lục 4: Số hiệu: TT-LĐVP-KSTL/00CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM D{ic l~p - TV'do - H~nh plnic CONG TY CO PHAN DU LICH DAu KHI PHUONG DONG l-O y Tp Vinh, ~';-thang S6: fPTC- TCHC VIv: Thay d6i nhan S\I HDQT if nam 2015 Kinh giri: - Uy ban - Sa Chirng khoan Nha mroc Giao dich Chung khoan Ha N9i Ten Cong ty: Cong ty Mil Chung khoan: PDC S6 218 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông báo thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty (12 08 2015) - PVCOATING Xem

Từ khóa liên quan