Thông tin về hậu quả của biến đổi khí hậu trên báo điện tử việt nam

131 227 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2017, 16:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ HUY PHÚC THÔNG TIN VỀ HẬU QUẢ CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ Hà Nội, 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ HUY PHÚC THÔNG TIN VỀ HẬU QUẢ CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60.32.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH VĂN HƯỜNG Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu hướng dẫn giúp đỡ PGS TS Đinh Văn Hường Nội dung kết nghiên cứu đề tài trung thực Những số liệu luận văn có sở rõ ràng tác giả thu thập, phân tích tổng hợp Phần tài liệu tham khảo dẫn nguồn đầy đủ xác Các kết luận luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu trước Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung, kết trình thực nghiên cứu luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Thông tin hậu biến đổi khí hậu báo điện tử Việt Nam”, nhận giúp đỡ tận tình thầy cô, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Trước hết, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đinh Văn Hường, người trực tiếp hướng dẫn tận tình định hướng phương pháp làm việc, phương pháp nghiên cứu tạo điều kiện để hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo chuyên ngành Báo chí học, thầy cô Khoa Báo chí Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện cho suốt năm học vừa qua Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực hoàn thành luận văn Tác Giả MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 1.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài 10 1.2 Tình hình thông tin chung hậu biến đổi khí hậu 23 1.3 Vai trò báo chí hậu biến đổi khí hậu nước ta 29 Tiểu kết chương 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THÔNG TIN VỀ HẬU QUẢ CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở NƢỚC TA TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ HIỆN NAY 34 2.1 Vài nét tờ báo khảo sát 34 2.2 Khảo sát nhận xét tổng quan tin, bài, ảnh… hậu biến đổi khí hậu báo điện tử 36 2.3 Đánh giá thành công hạn chế thông tin báo điện tử hậu biến đổi khí hậu nước ta 65 2.4 Một số học kinh nghiệm cho công tác thông tin hậu biến đổi khí hậu báo điện tử 78 Tiểu kết chương 81 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA BÁO ĐIỆN TỬ TRONG VIỆC THÔNG TIN VỀ HẬU QUẢ CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 82 3.1 Một số vấn đề đặt 82 3.2 Nhóm giải pháp chung 88 3.3 Các kiến nghị cụ thể cho tờ báo điện tử khảo sát 100 Tiểu kết chương 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 DANH MỤC CÁC BẢNG Biểu đồ 2.2.1: Bản khảo sát tuần xuất đưa tin hậu BĐKH tờ báo: VnEpress, Dân trí, vtv.vn DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Bộ TN&MT : Bộ tài nguyên môi trường BĐKH : Biến đổi khí hậu VnE : VnEpress Dân trí : Dantri.com XTNĐ : Xoáy thuận nhiệt đới Nxb : Nhà Xuất Bản IPCC : Ủy ban Liên phủ thay đổi khí hậu UNFCCC : Công ước khung Liên Hiệp Quốc Biến đổi Khí hậu WMO : Tổ chức khí tượng giới LHQ : Liên hợp quốc IMHEN UNDP: Báo cáo đặc biệt Việt Nam quản lý rủi ro thiên tai tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng biến đổi khí hậu MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, nhân loại đứng trước vấn đề mang tính toàn cầu như: Sự biến đổi môi trường sinh thái; gia tăng dân số; chiến tranh hòa bình đặt cho quốc gia giới phải chung tay giải Trong đó, BĐKH thách thức lớn nhân loại BĐKH tác động nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất người Việt Nam dự báo nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng tác động BĐKH đồng bằ ng sông C ửu Long là mô ̣t ba đồ ng bằ ng bị ảnh hưởng nặng nề giới Theo Viện Khí tượng Thuỷ văn biến đổi khí hậu Việt Nam, thập kỷ vừa qua năm nhiệt độ trung bình Việt Nam tăng thêm gần 0,1°C nước biển dâng từ 2,5 đến 3cm Theo Báo cáo Phát triển người UNDP 2008, nhiệt độ trái đất tăng 2°C, khoảng 22 triệu người Việt Nam nhà cửa, khoảng 45% đất nông nghiệp khu vực ĐBSCL bị nước biển dâng Nếu kế hoạch đối phó, phần lớn diện tích đồng sông Cửu Long ngập trắng nhiều thời gian năm thiệt hại ước tính 17 tỷ USD Đặc biệt, ngày 11/5/2017, TPHCM, Quốc hội Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện giới (IPU) khai mạc Hội nghị chuyên đề IPU khu vực châu Á-Thái Bình Dương “Ứng phó với biến đổi khí hậu - Hành động nhà lập pháp nhằm thực mục tiêu phát triển bền vững” Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch IPU Saber Chowdhury đồng chủ trì Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Theo kịch BĐKH Việt Nam, vào cuối kỷ 21, có khoảng 40% diện tích vùng đồng sông Cửu Long, 11% diện tích vùng đồng sông Hồng 3% diện tích địa phương khác thuộc khu vực ven biển bị ngập nước, có khoảng 10-12% dân số Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp, với tổn thất khoảng 10% GDP Đặc biệt, TPHCM địa phương bị ngập 20% diện tích thành phố” Tác động BĐKH Việt Nam nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp, an ninh lương thực, tài nguyên nước, an ninh sinh thái, sức khỏe cộng đồng, gây rủi ro lớn nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng Nhận thức rõ những tác đô ̣ng nghiêm tr ọng BĐKH đến phát triển bền vững đất nước, Chính phủ Việt Nam sớm tham gia phê chuẩn Công ước khung Liên hợp quốc BĐKH Nghị định thư Kyoto, đồng thời đạo bước hoàn thiện văn pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với BĐKH Tháng 12 năm 2008, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH phê duyệt Đây nỗ lực quan trọng Chính phủ với hỗ trợ cộng đồng nhà tài trợ quốc tế ứng phó với BĐKH Việt Nam Với quan tâm Đảng Chính phủ, ứng phó với BĐKH nước ta đạt số thành công bước đầu quốc tế ghi nhận Để ứng phó hiệu với BĐKH phát triển bền vững đất nước, chiến lược quốc gia BĐKH với tầm nhìn kỷ, làm sở cho chiến lược, kế hoạch, quy hoạch cần thiết nước ta bối cảnh Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm hành động đắn cho cá nhân, cộng đồng BĐKH hậu trách nhiệm hệ thống trị Trong đó, báo chí nói chung đặc biệt báo điện tử nói riêng đóng vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin đến độc giả hậu BĐKH nước, khu vực, giới Báo điện tử đời muộn so với loại hình báo chí khác lợi khoa học công nghệ nhanh chóng trở thành loại hình báo chí thông dụng thu hút quan tâm độc giả Trên ý nghĩa đó, nói: Báo điện tử đảm đương nhiệm vụ tất loại hình báo chí lại cách dễ dàng trở thành kênh truyền thông vô hiệu quả, tiện ích nhờ kết hợp với Internet Với thông tin phong phú, đa dạng cập nhật lĩnh vực: trị - xã hội, kinh tế, văn hoá, thể thao, giải trí, công nghệ… báo điện tử thu hút hàng triệu lượt người truy cập ngày Sự phát triển mạnh mẽ góp phần tạo nên “thị trường báo chí” nói chung “diện mạo” báo điện tử nói riêng vô đa dạng, sinh động, hấp dẫn, mẻ không phần “khắc nghiệt”, “phức tạp” Tuy nhiên, thực tế việc đưa thông tin BĐKH hậu báo điện tử nước ta chưa thực trọng mức, chưa tương xứng chưa khai thác hết tiềm mạnh, có lúc chưa phản ánh kịp diễn biến BĐKH Bằng sách biện pháp khác nhau, Nhà nước ta can thiệp mạnh mẽ vào hoạt động cá nhân, tổ chức xã hội để bảo vệ yếu tố khí hậu Trong biện pháp mà Nhà nước ta sử dụng lĩnh vực khác, báo điện tử đóng vai trò đặc biệt quan trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cảnh báo hậu từ BĐKH cho công chúng Xuất phát từ mong muốn làm rõ thông tin liên quan đến hậu BĐKH quan tâm người BĐKH Việt Nam thông qua phương tiện chuyển tải báo điện tử Từ đó, đề số giải pháp giúp tăng cường chất lượng thông tin hậu BĐKH cho báo điện tử, tác giả luận văn xin lựa chọn đề tài: “Thông tin hậu biến đổi khí hậu báo điện tử Việt Nam” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài BĐKH không thuật ngữ xa lạ, vấn đề với công đồng toàn cầu Trên giới Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu nhà khoa học tự nhiên, nhà khoa học xã hội, nhà báo, giới truyền thông, người làm công tác tư tưởng, tuyên truyền BĐKH nhiều lĩnh vực khác với góc nhìn khác PHỤ LỤC Phụ lục 01 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Đối tƣợng độc giả) Anh/chị thân mến! Để phục vụ cho đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Báo chí học: “Thông tin hậu biến đổi khí hậu báo điện tử Việt Nam” đạt kế t quả t ốt Xin Anh/chị cho biết ý kiến số thông tin đây, cách đánh dấu () vào ô  bên phải Anh/chị không cần ghi tên vào phiếu Xin chân thành cảm ơn! Anh/chị có thƣờng xuyên đọc báo điện tử hay không? - Thường xuyên  - Rất  - Không  - Ý kiến khác  Anh/chị thƣờng xuyên chọn báo điện tử để đọc? - VnEpress  - vtv.vn  - Dan tri  Anh/chị thƣờng sử dụng phƣơng tiện để đọc báo điện tử? - Điện thoại thông minh  - Máy tính để bàn  - Máy tính bảng  - Máy tính xách tay  Anh/chị hiểu BĐKH? - Là biến đổi trạng thái hệ thống khí hậu, nhận biết qua biến đổi trung bình biến động thuộc tính  - Là thay đổi hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch tương lai nguyên nhân tự nhiên nhân tạo  - Là biến đổi trạng thái khí hậu so với trung bình giao động khí hậu trì khoảng thời gian dài, thường vài thập kỷ dài  - Là biến đổi môi trường vật lý sinh học gây ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả phục hồi sinh sản hệ sinh thái tự nhiên quản lý đến hoạt động hệ thống KT-XH đến sức khỏe phúc lợi người - Khó trả lời   Anh/chị cho biết, BĐKH gây hậu gì? - Phá hủy hệ sinh thái  - Mất đa dạng sinh học  - Gây hiệt hại người, sở vật chất  - Chiến tranh xung đột  - Dịch bệnh  - Hạn hán  - Bão lụt  - Những đợt nắng nóng gay gắt  - Mực nước biển dâng lên  - Tất ý kiến  Anh/chị cho biết hậu BĐKH tác động đến sống cá nhân, cộng đồng nhƣ nào? - Tác động mạnh mẽ  - Ảnh hưởng phần  - Không ảnh hưởng  Anh/chị đánh giá nội dung thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? - Đầy đủ, hấp dẫn  - Đáp ứng nhu cầu độc giả  - Nội dung khô khan, chưa đáp ứng yêu cầu độc giả  Anh/chị đánh giá hình thức thể tin, hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? - Đẹp, giá trị thẩm mỹ cao  - Hình thức lạ, sinh động, có tương tác cao với độc giả  - Không hài lòng  - Chất lượng ảnh, audio, video chưa tốt, thiếu tính biên tập  - Các dạng trực tuyến diễn đàn chưa có tính tương tác cao với  độc giả Anh/chị làm để góp phần vào việc hạn chế, khắc phục hậu BĐKH nơi sinh sống? - Tuyên truyền cho người, cộng đồng biết thông tin hậu BĐKH báo điện tử  - Chung tay, góp sức, ủng hộ tiền, giúp đồng bào nơi xảy BĐKH  - Nêu cao ý thức cá nhân việc hạn chế việc làm có tác động  xấu đến môi trường  - Ý kiến khác 10 Anh/chị đánh giá tính tính xác, khách quan, đầy đủ thời nội dung thông tin hậu BĐKH báo điện tử nay? - Chính xác, khách quan, đầy đủ tính thời  - Chưa bắt kịp tính thời  - Còn có sai lệch báo điện tử  - Ý kiến khác  11 Về đối tƣợng đƣợc điều tra - Học sinh  - Sinh viên  - Cán bộ, công nhân viên chức  - Doanh nhân, tiểu thương  - Thông tin khác  Một lần nữa, xin cảm ơn Anh/Chị! Phụ lục 1a TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA - Đối tượng điều tra: Học sinh, sinh viên, Cán bộ, công nhân viên chức, Doanh nhân, tiểu thương địa bàn Hà Nội - Tổng số phiếu phát ra: 160, thu 120 80 phiếu nam giới, 40 phiếu nữ giới - Thời gian điều tra: Tháng 12/ 2016 Anh/chị có thƣờng xuyên đọc báo điện tử hay không? Nội dung Kết SL % - Thường xuyên 99 82,5 - Rất 18 15 - Không 03 2,5 Anh/chị thƣờng xuyên chọn báo điện tử để đọc? Nội dung Kết SL % - VnEpress 45 37,5 - vtv.vn 34 28,33 - Dan tri.com 41 34,7 Anh/chị thƣờng sử dụng phƣơng tiện để đọc báo điện tử? Nội dung - Điện thoại thông minh Kết SL % 40 33,33 - Máy tính để bàn 12 10 - Máy tính bảng 30 25 - Máy tính xách tay 38 31,67 Anh/chị hiểu BĐKH? Nội dung Kết SL % 25 20,83 - Là thay đổi hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch tương lai nguyên nhân tự nhiên nhân tạo 18 15 - Là biến đổi trạng thái khí hậu so với trung bình giao động khí hậu trì khoảng thời gian dài, thường vài thập kỷ dài 24 20, - Là biến đổi môi trường vật lý sinh học gây ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả phục hồi sinh sản hệ sinh thái tự nhiên quản lý đến hoạt động hệ thống kinh tế - xã hội đến sức khỏe phúc lợi người 21 17,5 Khó trả lời 32 26,67 - Là biến đổi trạng thái hệ thống khí hậu, nhận biết qua biến đổi trung bình biến động thuộc tính Anh/chị cho biết, BĐKH gây hậu gì? Nội dung - Phá hủy hệ sinh thái Kết SL % 4.16 - Mất đa dạng sinh học 4.16 - Gây hiệt hại người, sở vật chất 10 8.35 100 83.33 - Chiến tranh xung đột - Dịch bệnh - Hạn hán - Bão lụt - Những đợt nắng nóng gay gắt - Mực nước biển dâng lên - Tất ý kiên Anh/chị cho biết hậu BĐKH tác động đến sống cá nhân, cộng đồng nhƣ nào? Nội dung Kết SL % Tác động mạnh mẽ 67 55,84 Ảnh hưởng phần 40 33,33 Không ảnh hưởng 13 10,83 Anh/chị đánh giá nội dung thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Đầy đủ, hấp dẫn 66 55 - Đáp ứng nhu cầu độc giả 34 28,33 - Nội dung khô khan, chưa đáp ứng yêu cầu độc giả 20 16,67 Anh/chị đánh giá hình thức thể tin, hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Đẹp, giá trị thẩm mỹ cao 40 33.33 - Hình thức lạ, sinh động, có tương tác cao với độc giả 30 25 - Không hài lòng 20 16.66 - Chất lượng ảnh, audio, video chưa tốt, thiếu tính biên tập 20 16.66 - Các dạng trực tuyến diễn đàn chưa có tính tương tác cao với độc giả 10 8.35 Anh/chị làm để góp phần vào việc hạn chế, khắc phục hậu BĐKH nơi sinh sống? Nội dung Kết SL % - Tuyên truyền cho người, cộng đồng biết thông tin hậu BĐKH báo điện tử 59 49,17 - Chung tay, góp sức, ủng hộ tiền, giúp đồng bào nơi xảy BĐKH 30 25 - Nêu cao ý thức cá nhân việc hạn chế việc làm có tác động xấu đến môi trường 12 10 - Khó trả trả lời 19 15,83 10 Anh/chị đánh giá tính tính xác, khách quan, đầy đủ thời nội dung thông tin hậu BĐKH báo điện tử nay? Nội dung Kết SL % - Chính xác, khách quan, đầy đủ tính thời 85 70,83 - Chưa bắt kịp tính thời 17 14,17 - Còn có sai lệch báo điện tử 18 15 Phụ lục 02 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Đối tƣợng phóng viên, nhà báo) Anh/chị thân mến! Để phục vụ cho đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Báo chí học: “Thông tin hậu biến đổi khí hậu báo điện tử Việt Nam” đạt kế t quả tốt Xin Anh/Chị cho biết ý kiến số thông tin đây, cách đánh dấu () vào ô  bên phải Anh/chị không cần ghi tên vào phiếu Xin chân thành cảm ơn! Anh/chị đánh giá trách nhiệm quan chức năng, lãnh đạo tòa soạn thông tin hậu BĐKH báo điện tử nƣớc ta nhƣ nào? - Có trách nhiệm  - Đã Quan tâm  - Còn hạn chế  - Khó trả lời  Anh/chị đánh giá trách nhiệm quan chức việc định hƣớng cho lãnh đạo tòa soạn chƣơng trình, kế hoạch, nội dung thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? - Rất tốt  - Tốt  - Còn hạn chế  - Khó trả lời  Anh/chị đánh giá lực đội ngũ phóng viên, nhà báo, biên tập viên biên tập, viết tin, thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? - Tốt  - Khá  - Còn hạn chế  - Yếu  Anh/chị cho biết hình thức thông tin hậu BĐKH báo điện tử năm qua nhƣ nào? - Phog phú, Đa dạng  - Hiệu  - Còn hạn chế  - Khó trả lời  Theo anh/chị tính thiết thực, linh hoạt nội dung thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? - Rất tốt  - Tốt  - Còn hạn chế  - Khó trả lời  Theo Anh/chị, khả kết hợp ƣu đa phƣơng tiện tính tƣơng tác thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? - Rất tốt  - Tốt  - Còn hạn chế  - Khó trả lời  Anh/chị đánh giá mức độ nhận thức hậu BĐKH báo điện tử ngƣời dân Việt Nam nhƣ nào? - Rất tố t  - Tốt  - Còn hạn chế  - Khó trả lời  Anh/chị đánh giá mức độ đổi nội dung báo điện tử hậu BĐKH cho công chúng nhƣ nào? - Thường xuyên đổi  - Có đổi không thường xuyên  - Còn hạn chế  - Khó trả lời  Anh/chị đánh giá vai trò cộng đồng việc chia sẻ thông tin hậu BĐKH nhƣ nào? - Rất tốt  - Tốt  - Còn hạn chế  - Khó trả lời  10 Anh/chị cho biết, mức độ quan tâm lãnh đạo báo điện tử đến nâng cao kiến thức BĐKH cho phóng viên, nhà báo nhƣ nào? - Rất quan tâm  - Thường xuyên  - Quan tâm không thường xuyên   - Khó trả lời 11 Anh/chị cho biết, mức độ quan tâm quan chức năng, lãnh đạo tòa soạn, đến thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? - Rất quan tâm  - Thường xuyên  - Quan tâm không thường xuyên   - Khó trả lời Một lần nữa, xin cảm ơn Anh/Chị! Phụ lục 2a TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA - Đối tượng điều tra: Phóng viên, nhà báo - Thời gian điều tra: Tháng 12/ 2016 - Số lượng phiếu điều tra: 40 Anh/chị đánh giá trách nhiệm quan chức năng, lãnh đạo tòa soạn thông tin hậu BĐKH báo điện tử nƣớc ta nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Có trách nhiệm 19 47,50 - Đã quan tâm 13 32,50 - Còn hạn chế 20 Anh/chị đánh giá trách nhiệm quan chức việc định hƣớng cho lãnh đạo tòa soạn chƣơng trình, kế hoạch, nội dung thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Rất tốt 16 40 - Tốt 15 37,50 - Còn hạn chế 22,50 Anh/chị đánh giá lực đội ngũ phóng viên, nhà báo, biên tập viên biên tập, viết tin, thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Tốt 17 42,50 - Khá 16 40 - Còn hạn chế 17,50 Anh/chị cho biết hình thức thông tin hậu BĐKH báo điện tử năm qua nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Phong phú, đa dạng 22 55 - Hiệu 12 30 - Còn hạn chế 15 Theo anh/chị tính thiết thực, linh hoạt nội dung thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Rất tốt 21 52,50 - Tốt 14 35 - Còn hạn chế 12,50 Theo Anh/chị, khả kết hợp ƣu đa phƣơng tiện tính tƣơng tác thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Rất tố t 16 40 - Tốt 15 37,50 - Còn hạn chế 22,50 Anh/chị đánh giá mức độ nhận thức hậu BĐKH báo điện tử ngƣời dân Việt Nam nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Rất tố t 20 - Tốt 20 50 - Còn hạn chế 12 30 Anh/chị đánh giá mức độ đổi nội dung báo điện tử hậu BĐKH cho công chúng nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Thường xuyên 23 57,5 - Có đổi không thường xuyên 10 25 - Còn mức độ 17,5 Anh/chị đánh giá vai trò cộng đồng việc chia sẻ thông tin hậu BĐKH nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Rất tố t 15 37,5 - Tốt 14 35 - Còn hạn chế 11 27,5 10 Anh/chị cho biết, mức độ quan tâm lãnh đạo báo điện tử đến nâng cao kiến thức BĐKH cho phóng viên, nhà báo nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Rất quan tâm 11 27,5 - Thường xuyên 22 55 - Quan tâm không thường xuyên 17,5 11 Anh/chị cho biết, mức độ quan tâm quan chức năng, lãnh đạo tòa soạn, đến thông tin hậu BĐKH báo điện tử nhƣ nào? Nội dung Kết SL % - Thường xuyên 11 27,50 - Có quan tâm 19 47,50 - Còn hạn chế 10 25 ... hình thông tin chung hậu biến đổi khí hậu 23 1.3 Vai trò báo chí hậu biến đổi khí hậu nước ta 29 Tiểu kết chương 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THÔNG TIN VỀ HẬU QUẢ CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU... 2: Thực trạng thông tin hậu biến đổi khí hậu Việt Nam báo điện tử Chương 3: Một số vấn đề đặt giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò báo điện tử việc thông tin hậu biến đổi khí hậu nước ta... Đánh giá thành công hạn chế thông tin báo điện tử hậu biến đổi khí hậu nước ta 65 2.4 Một số học kinh nghiệm cho công tác thông tin hậu biến đổi khí hậu báo điện tử 78 Tiểu kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin về hậu quả của biến đổi khí hậu trên báo điện tử việt nam , Thông tin về hậu quả của biến đổi khí hậu trên báo điện tử việt nam

Từ khóa liên quan