Giáo án 1 - Tuần 6

24 293 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:28

TUẦN 6 Thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2008 Tiết 1: CHÀO CỜ ------------------------------------------------------------------ Tiết 2,3 HỌC VẦN Bài 22: p - ph - nh I/ Mục tiêu:  Học sinh dọc và viết được p, ph, nh, phố xá, nhà lá.  Đọc được câu ứng dụng: Nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chợ, phố, thò xã. II/ Đồ dùng dạy học.  Giáo viên: Tranh minh hoạ như SGK; Bộ đồ dùng Tiếng việt.  Học sinh: Bộ ghép chữ, sách, bảng con. III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu: Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ 2. Dạy học bài mới 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Dạy chữ ghi âm. a. Nhận diện chữ b. Phát âm Tiết 1 - GV nêu yêu cầu. - GV nhận xét và cho điểm. * GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng: p - ph, nh Âm p * GV ghi bảng và giới thiệu chữ p in thường, chữ p viết thường. - GV nhận xét và gài bảng: p * - GV phát âm mẫu. - GV nhận xét và sửa lỗiphát âm cho học sinh. Âm ph * GV giới thiệu và ghi bảng:ph - Học sinh đọc rồi viết: xe chỉ - rổ khế - . Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con. - 3 học sinh đọc câu ứng dụng của bài 21. - Học sinh đọc theo GV: p - ph, nh. - Học sinh chú ý lắng nghe. - Học sinh tìm và gài bảng chữ: p - Học sinh so sánh : p - n. - Chú ý lắng nghe. - Phát âm theo nhóm, cá nhân, cả lớp. 26 a. Nhận diện chữ b. Phát âm và đánh vần c. Đọc tiếng, từ ứng dụng. ? Chữ ph được tạo bởi những con chữ nào. - Chữ ph là chữ được ghép từ hai con chữ p và h. - GV nhận xét và gài bảng: ph - So sánh: ph - p * Âm. - GV phát âm mẫu: ph - GV nhận xét và sửa lỗi phát âm. * Tiếng. - GV nêu yêu cầu - GV nhận xét và gài bảng mẫu: phố * Từ khoá - GV sử dụng tranh và giới thiệu từ khoá: phố xá - Yêu cầu học sinh nêu âm, tiếng, từ mới vừa học. -Hướng dẫn học sinh đọc phần 1. Âm nh ( Tiến hành tương tự ph ) * GV ghi bảng và giới thiệu từ ứng dụng: phở bò nho khô phá cỗ nhổ cỏ -Gọi học sinh phát hiện tiếng có âm ph - nh. - Đọc mẫu và giải nghóa một số từ. - Nhận xét và sửa lỗi. -Hướng dẫn học sinh đọc toàn bài. - Học sinh trả lời. - Ghép chư:õ ph - HS: Giống: Đều có p. Khác: Chữ ph có thêm h. * Học sinh nhìn bảng gài của mình và phát âm: ph theo cá nhân, lớp. - Học sinh nhận xét bạn đọc. - HS phân tích và ghép tiếng: phốï - HS phân tích, đánh vần và đọc trơn: phờ - ô- phô - sắc - phố ( Cá nhân, tập thể) - Học sinh ghép từ và đọc trơn. ( Cá nhân, tập thể ) - HS nêu âm, tiếng mới vừa học: p - ph - phố- phố xá - Đọc đồng thanh. ( Nghỉ giữa giờ) - HS đọc thầm, tìm tiếng mới. - Đọc tiếng có chứa chữ mới học. ( đọc cá nhân, lớp.) phở - phá - nho - nhổ. - Đọc từ theo cá nhân, lớp. - Đọc cá nhân, lớp. 27 d. HD HS viết trên bảng con 2.3. Luyện tập a.Luyện đọc b.Luyện viết c.Luyện nói * GV viết mẫu, nêu quy trình viết. - Nhận xét và sửa lỗi. Tiết 2 * Đọc phần bài học của tiết 1 - GV nêu yêu cầu. - GV nhận xét và sửa lỗi bài đọc cho học sinh. * Đọc câu ứng dụng. -Treo tranh H : Tranh vẽ gì? - Giới thiệu câu ứng dụng : Nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù. H: Tìm tiếng có âm vừa học? - GV sửa lỗi phát âm và đọc mẫu. * Luyện viết. -Giáo viên viết mẫu vào khung và hướng dẫn cách viết: ph - nh - phố xá - nhà lá. -Giáo viên quan sát, nhắc nhở. -Thu chấm, nhận xét. * Luyện nói theo chủ đề: Chợ, phố, thò xã. -Treo tranh: H: Tranh vẽ gì? H: Chợ là nơi để làm gì? H: Chợ có gần nhà em không, nhà em ai hay đi chợ? H: Em được đi phố chưa? Ở phố - Học sinh chú ý quan sát và lắng nghe. - Lấy bảng con. - Học sinh viết bảng con. p - ph - phố nh - nhà - Học sinh luyện đọc phần bài học ở tiết 1 theo nhóm, cá nhân, cả lớp. - Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. - Các bạn đang vẽ. - Đọc cá nhân: 2 em - Lên bảng dùng thước tìm và chỉ âm vừa mới học (nhà, phố) - HS đọc câu ứng dụng theo cá nhân, lớp. - Lấy vở tập viết. - Học sinh viết từng dòng. - Học sinh nêu chủ đề luyện nói. - Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. + Chợ, phố, thò xã. + Mua, bán các hàng hóa phục vụ đời sống. + Tự trả lời. + Tự trả lời. Ở phố có nhiều nhà cửa, 28 3. Củng cố- Dặn dò. có những gì? H: Em đang ở thuộc thò xã, thò trấn hay thành phố .? -Nhắc lại chủ đề : Chợ, phố, thò xã. * Hướng dẫn học sinh đọc bài trong SGK. - Chơi trò chơi tìm tiếng mới có p - ph - nh * Dặn HS học bài. Tìm thêm một số tiếng, từ có chứa ph - nh xe cộ, hàng quán . + Tự trả lời. Đang ở thò trấn . * HS mở SGK và đọc bài.( CN + ĐT) - Học sinh tìm và nêu: Sa Pa, phì phò, nha só . * Học sinh chú ý lắng nghe. -------------------------------------------------------------- Tiết 3 TOÁN Tiết 21: SỐ 10 I/ Mục tiêu:  Học sinh có khái niệm ban đầu về số 10.  Biết đọc, viết số 10. Đếm và so sánh số trong phạm vi 10. Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vò trí của số 10 trong dãy số từ 0 đến 10.  Giáo dục cho học sinh ham học toán. II/ Đồ dùng dạy học.  Giáo viên: Sách, các số 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10, 1 số tranh, mẫu vật.  Học sinh: Sách, bộ số, vở bài tập. III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu: Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. 2. Dạy học bài mới. a.Giới thiệu bài. - Gv nêu yêu cầu - GV nhận xét và cho điểm -Treo tranh H: Có mấy bạn làm rắn? H: Mấy bạn làm thầy thuốc? H: Tất cả có mấy bạn? -Hôm nay học số 10. Ghi đề bài lên bảng. - Học sinh đọc và viết các số từ 1 đến 9. - Nêu cấu tạo số 9. - Quan sát và nêu. + Có 9 bạn. + Có 1 bạn. + Có tất cả 10 bạn. - Nhắc lại tên bài học. 29 b. Giới thiệu số 10 *Hoạt động 1:Lập số10. *Hoạt động 2 :Giới thiệu chữ số 10 *Hoạt động 3: Thứ tự số 10 trong dãy số. b. Vận dụng thực hành. * GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn qua các tranh vẽ trong SGK. * Để chỉ số lượng của mỗi nhóm ta dùng số 10. - GV viết số 10 lên bảng. ? Số 10 được viết bằng những chữ số nào. -Yêu cầu học sinh gắn chữ số 10. - GV nhận xét và sửa lỗi. - Hướng dẫn viết bảng số 10 * Yêu cầu học sinh gắn dãy số 0 -> 10, - Từ 10 -> 0. -Trong dãy số 0 -> 10. H: Số 10 đứng liền sau số mấy? Những số nào bé hơn 10? Bài 1 : - Hướng dẫn viết số 10. Viết số 1 trước, số 0 sau. - GV quan sát, giúp đỡ các em còn lúng túng. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống -Hướng dẫn học sinh đếm số cây nấm trong mỗi nhóm rồi điền kết quả vào ô trống. - GV nêu kết quả đúng. Bài 3: -Nêu yêu cầu. * Học sinh thực hành với que tính: "Có 9 que tính đếm thêm 1 que tính thì được 10 que tính." - Học sinh nhận biết được:" mười bạn, mười chấm tròn, mười con tính đều có số lượng làmười .” . - Học sinh chú ý lắng nghe. - Học sinh đọc: Mười - Chữ số 1 và chữ số 0 bên phải số 1 - HS gài bảng chữ số 10. Đọc:mười (Cá nhân, đồng thanh.) - Học sinh viết bảng số 10 - Gắn 0 1 2 3 4 5 67 8 9 10 Đọc. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Đọc. + Sau số 9. + Những số bé hơn 10 là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. - Mở sách làm bài tập. + Nghe hướng dẫn. + Viết 1 dòng số 10. 10 10 10 10 10 10 10 10 * Làm bài. - 2 em cạnh nhau đổi vở chấm bài. * Điền số. 30 3. Củng cố - Dặn dò -Cho học sinh nêu cấu tạo số 10. VD: Ô 1, nhóm bên trái có mấy chấm tròn? Nhóm bên phải có mấy chấm tròn? Cả 2 nhóm có mấy chấm tròn? -Vậy 10 gồm mấy và mấy. -Các ô sau gọi học sinh làm và nêu cấu tạo số 10 Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống. -Điền số theo dãy số đếm xuôi và đếm ngược. Bài 5: Khoanh tròn vào số lớn nhất theo mẫu. -Thu 1 số bài chấm, nhận xét. -Chơi trò chơi “Nhận biết số lượng là 10” -Dặn học sinh về học bài. Ô 1: 9 chấm tròn. Ô 2: 1 chấm tròn. Có tất cả: 10 chấm tròn. 10 gồm 1 và 9, gồm 9 và 1. 10 gồm 2 và 8, gồm 8 và 2. 10 gồm 3 và 7, gồm 7 và 3. 10 gồm 4 và 6, gồm 6 và 4. 10 gồm 5 và 5. - Học nêu cấu tạo số 10 theo nhóm, cá nhân. * Học sinh làm, đọc lại. 0 1 4 8 10 2 - Nhận xét và khoanh số. 10 và 6 - Học sinh chơi trò chơi. - Học sinh chú ý lắng nghe. -------------------------------------------------------------------------------- Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2008 Tiết 1,2 HỌC VẦN Bài 23: G – GH I/ Mục tiêu:  Học sinh dọc và viết được g, gh, gà ri, ghế gỗ.  Nhận ra các tiếng có âm g - gh. Đọc được từ, câu ứng dụng: Nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gà ri, gà gô. II/ Đồ dùng dạy học  Giáo viên: Tranh, sách, bộ chữ.  Học sinh: Bộ ghép chữ, sách, bảng con, vở tập viết. III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu: 31 Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ 2. Dạy học bài mới 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Dạy chữ ghi âm. a. Nhận diện chữ b. Phát âm Tiết 1 - GV nêu yêu cầu - GV nhận xét và cho điểm. - GV giới thiệu và ghi đầu bài: g - gh. Âm g -Giới thiệu, ghi bảng g. H: Đây là âm gì? -Giáo viên phát âm mẫu: g -Yêu cầu học sinh gắn âm g. - GV nhận xét và gài bảng mẫu: g * Âm - GV phát âm mẫu:g - GV nhận xét và sửa lỗi phát âm. * Tiếng ? Muốn có tiếng gà cần thêm những gì. -Yêu cầu học sinh gắn tiếng gà. -Hướng dẫn phân tích tiếng gà. -Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng gà. -Hướng dẫn học sinh đọc tiếng gà. * Từ khoá - Cho học sinh quan sát tranh và giới thiệu từ khoá: gà ri. - Giảng từ gà ri. ? Nêu âm, tiếng, từ khoá vừa học. - GV nhận xét và đọc mẫu. Âm gh ( Tiến hành tương tự g) Chú ý: So sánh g - gh + gh chỉ ghép với e – ê – i. - Học sinh đọc và viết: phở bò - nho khô - 2 học sinh đọc: Nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù. - Học sinh đọc theo giáo viên: g - gh. - Học sinh quan sát. - Học sinh trả lời. - Học sinh phát âm: g (gờ): Cả lớp - Thực hiện trên bảng gắn: g - Đọc cá nhân, lớp: g - Học sinh trả lời và gài bảng: gà - Tiếng gà có âm g đứng trước, âm a đứng sau, dấu huyền đánh trên âm a - HS đọc: gờ – a – ga – huyền – gà (Cá nhân, lớp.) - Cá nhân, nhóm, lớp. - Học sinh gài bảng và đọc trơn từ khoá: gà ri (Cá nhân, nhóm, lớp). - Học sinh nêu và đọc.(Cá nhân, lớp.): g -- gà ri. -Giống: g. 32 c. Đọc từ ứng dụng. d. Hướng dẫn viết 2.3.Luyện tập. a. Luyện đọc. b. Luyện viết. - Hướng dẫn học sinh đọc toàn bài. * Giới thiệu từ ứng dụng: nhà ga gồ ghề gà gô ghi nhớ - Gọi học sinh phát hiện tiếng có âm g – gh. - Giáo viên giảng từ, đọc mẫu. - GV nhận xét và sửa lỗi. * Viết bảng con. - Giới thiệu chữ g viết: Nét cong trái và nét khuyết ngược. -Giáo viên vừa viết vừa hướng dẫn qui trình: g, gh, gà ri, ghế gỗ (Nêu cách viết). - GV quan sát, nhận xét và sửa lỗi. Tiết 2 * Luyện đọc phần bài học ở tiết 1. - GV nêu yêu cầu. - GV nhận xét và sửa lỗi phát âm. * Đọc câu ứng dụng. -Treo tranh H : Tranh vẽ gì? - Giới thiệu câu ứng dụng : nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ. H: Tìm tiếng có âm vừa học? -Gọi học sinh đọc câu ứng dụng. - GV nhận xét và đọc mẫu. * Giáo viên viết mẫu vào khung và hướng dẫn cách viết: g, gh, gà gô, ghế gỗ. -Giáo viên quan sát, nhắc nhở. -Thu chấm, nhận xét. -Khác: gh có thêm chữ h. - Cá nhân, lớp. (Học sinh nghỉ giữa giờ) - Học sinh đọc thầm tìm tiếng mới: ga, gà gô, gồ ghề, ghi. - Đọc tiếng mới - Đọc từ theo cá nhân, lớp. - Học sinh đọc đồng thanh toàn bài. - Học sinh quan sát sau đó luyện viết vào bảng con. g - gh - gà ri - ghế gỗ -Học sinh đọc bài tiết 1(Thi đua 2 nhóm.) - Đọc cá nhân, lớp. - Quan sát tranh. + Gà ri, gà gô. - Đọc cá nhân: 2 em - Lên bảng dùng thước tìm và chỉ âm vừa mới học(gỗ, ghế gỗ) - Đọc cá nhân, lớp. - Lấy vở tập viết. - Học sinh viết từng dòng vào vở. 33 c. Luyện nói. 3. Củng cố - Dặn dò. * Luyện nói theo chủ đề: Gà ri, gà gô. -Treo tranh: H: Trong tranh vẽ những loại gà gì? -Giáo viên giảng về gà ri, gà gô. H: Em kể tên các loại gà mà em biết? H: Nhà em có nuôi gà không? Gà của nhà em là loại gà nào? H: Em thường cho gà ăn gì? H: Gà ri trong tranh là gà trống hay gà mái? Vì sao em biết? H: Chủ để luyện nói là gì? * Nhắc lại tên bài học. - Hướng dẫn đọc bài trong sách giáo khoa -Chơi trò chơi tìm tiếng mới có g – gh: *Dặn HS về nhà tự ôn lại bài g - gh. Xem trước bài 24 - Quan sát tranh nêu chủ đề luyện nói. - Thảo luận nhóm, gọi nhóm lên bảng lớp trình bày. + Gà ri, gà gô. + Gà chọi, gà công nghiệp . + Học sinh kể. + Ăn tấm, thóc . + Gà trống. Vì có mào to và đang gáy. - Gà ri, gà gô. - g - gh - Học sinh đọc bài - Học sinh tìm và nêu: nhà ga, ghe, ghê sợ . - Học sinh chú ý lắng nghe. ------------------------------------------------------------------------- Tiết 3 TOÁN Tiết 22: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu:  Giúp học sinh củng cố về: Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.  Đọc, viết so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo số 10.  Giáo dục cho học sinh ham học toán. II/ Chuẩn bò:  Giáo viên: Sách.  Học sinh: Sách, bộ đồ dùng học toán. III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu: 34 Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. 2. Dạy học bài mới. a.Giới thiệu bài. b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Gv nêu yêu cầu. - GV nhận xét và cho điểm *GV giới thiệu bài và ghi đầu bài lên bảng: Luyện tập. Bài 1: -Treo tranh - Nêu yêu cầu bài. -Hướng dẫn làm bài 1. - G: Tranh 1 có mấy con vòt? Nối với số 10. Các tranh khác làm tương tự. Bài 2 : Vẽ thêm chấm tròn. -Hướng dẫn học sinh vẽ thêm chấm tròn vào cột bên phải sao cho cả 2 cột có đủ 10 chấm tròn. -Gọi 1 em lên bảng làm. Bài 3: Điền số hình tam giác vào ô trống. Bài 4: So sánh các số -Nêu yêu cầu (a). -Câu b, c: Giáo viên nêu yêu cầu ở từng phần. -Học sinh trả lời. H: Số nào bé nhất trong các số 0 -> 10? H: Số nào lớn nhất trong các số 0 -> 10? Bài 5 : Viết số thích hợp vào ô trống. -Cho học sinh quan sát 10 gồm 1 - Học sinh nêu các số từ 0 đến 10. - Cả lớp đọc đồng thanh các số từ 0 đến 10. - Học sinh nhắc lại yêu cầu bài 1 - Quan sát và trả lời: Có 10 con vòt - Nối mỗi nhóm vật với số thích hợp. - Làm bài, sửa bài. * Nêu yêu cầu, làm bài. - 1 em làm trên bảng.Nhận xét sửa bài *- Điền số 10. Học sinh nêu có 10 hình tam giác, gồm 5 hình tam giác trắng và 5 hình tam giác xanh. * Điền dấu > < = thích hợp vào ô trống. Đọc kết quả. 1 em gắn dãy số 0 -> 10. Nhận ra các số bé hơn 10 là 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. + Số 0. + Số 10. - Làm bài.Đổi vở sửa bài - Trả lời và điền số vào bài.Học sinh lần lượt làm và đọc to kết quả chữa 35 [...]... thích hợp - Gv nêu yêu cầu Hoạt động của học sinh - Học sinh nêu: + 10 gồm 9 và 1, gồm 1 và 9 + 10 gồm 8 và 2, gồm 2 và 8 + 10 gồm 7 và 3, gồm 3 và 7 + 10 gồm 6 và 4, gồm 4 và 6 + 10 gồm 5 và 5 - Mở sách, theo dõi 39 sinh làm bài tập - Hướng dẫn cách làm - GV quan sát , giúp đỡ các em còn lúng túng Bài 2: Viết số từ 0 đến 10 -Hướng dẫn học sinh viết các số từ 0 – 10 - GV nhận xét bài Bài 3: Số? -Hướng... về ôn bài Tiết 4 - Đếm và nối với số tương ứng ở mỗi hình - Học sinh làm bài rồi chữa bài - Học sinh viết sốvà đọc - 2em đổi vở sửa bài - Học sinh nêu yêu cầu bài:Viết số - Làm bài và đọc to kết quả - Chữa bài - Học sinh làm bài: Viết số bé nhất vào vòng đầu tiên: 1 3 6 7 10 - Dựa kết quả trên viết ở dưới: 10 7 6 3 1 - 2 học sinh lên bảng chữa bài - Xếp hình theo mẫu - Lấy hình và xếp - Học sinh chú... theo thứ tự từ 10 -> 1 Viết số theo thứ thứ tự từ 0 -> 10 - GV nhận xét, nêu kết quả đúng Bài 4: Viết các số 6, 1, 7, 3, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé - GV nêu yêu cầu và hướng dẫn cách làm - Gv cùng cả lớp nhận xét và cho điểm Bài 5: ( Chuyển thành trò chơi ) 3 Củng c - -Yêu cầu học sinh xếp 2 hình Dặn dò vuông, 1 hình tròn và cứ tiếp tục như vậy - Nhận xét tuyên dương -Dặn học sinh về... 2 .1 Giới thiệu bài 2.2 Dạy chữ ghi âm a Nhận diện chữ b Phát âm Hoạt động của giáo viên Tiết 1 Hoạt động của học sinh - GV nhận xét và cho điểm - Học sinh đọc và viết: ngã tư; nghệ só; ngõ nhỏ.( mỗi tổ viết 1 từ) -3 học sinh đọc bài 23 * GV giới thiệu và ghi đầu bài - Học sinh đọc theo giáo viên: y - tr - GV nêu yêu cầu y - tr Âm y -Giới thiệu, ghi bảng: y H: Đây là âm gì? -Giáo viên phát âm mẫu: y -. .. tự ôn lại bài - Nêu yêu cầu, làm bài - HS đổi vở để kiểm tra kết quả của nhau Nhận xét bài của bạn - Kiểm tra lại bài của mình - Điền dấu thích hợp - Học sinh làm bài - Đọc to kết quả chữa bài - Học sinh đọc theo yêu cầu của GV - Tự làm bài và chữa bài - Từ bé đến lớn: 2 5 6 8 9 - Từ lớn đến bé: 9 8 6 5 2 - 2 em đọc kết quả - Học sinh lên chỉ: 3 hình tam giác - Học sinh chơi trò chơi - Học sinh chú... nêu + Đi đến nha só khám - Nhắc lại kết luận - Lắng nghe để thực hiện -CHIỀU Tiết 1 HƯỚNG DẪN HỌC Hoàn thành môn toán tiết 24: Luyện tập chung I Mục tiêu - Củng cố cho học sinh cách đọc viết số , vò trí, thứ tự của các số trong phạm vi 10 - Hoàn thành các bài tập tiết 24 vở: Em học toán 1 T1 II Đồ dùng dạy học - Vở: Em học toán 1 T1 46 III Các hoạt động dạy học... tế xã -Giảng nội dung tranh H: Tìm tiếng có âm vừa học? -Gọi học sinh đọc câu ứng dụng - GV nhận xét và đọc mẫu b Luyện viết c Luyện nói * Giáo viên viết mẫu vào khung và hướng dẫn cách viết: y – tr – y tá – tre ngà -Giáo viên quan sát, nhắc nhở -Thu chấm, nhận xét - Học sinh đọc thầm tìm tiếng mới: y - ý - trê - trí - Đọc tiếng mới - Đọc từ theo cá nhân, lớp - Học sinh đọc đồng thanh toàn bài - Học... dung 1 Kiểm tra bài cũ 2 Dạy học bài mới 2 .1 Giới thiệu bài 2.2 Dạy chữ ghi âm Hoạt động của giáo viên Tiết 1 Hoạt động của học sinh - GV nhận xét và cho điểm - Học sinh đọc và viết: nhà ga; gồ ghề; ghi nhớ.( mỗi tổ viết 1 từ) -3 học sinh đọc bài 22 * GV giới thiệu và ghi đầu bài ng - ngh - Học sinh đọc theo giáo viên: ng ngh -Giới thiệu, ghi bảng ng - Học sinh quan sát - GV nêu yêu cầu Âm ng 36 a Nhận... phát hiện tiếng có âm y - tr - Giáo viên giảng từ, đọc mẫu - GV nhận xét và sửa lỗi Viết bảng con -Giáo viên vừa viết vừa hướng dẫn qui trình: y - tr -y tá - tre ngà (Nêu cách viết) - GV quan sát, nhận xét và sửa lỗi cho học sinh Tiết 2 * Luyện đọc phần bài học ở tiết 1 -Yêu cầu học sinh đọc bài tiết 1 - GV nhận xét và sửa lỗi * Đọc câu ứng dụng -Treo tranh H : Tranh vẽ gì? - Giới thiệu câu ứng dụng :... Hoạt động của thầy 1 Kiểm - GV nêu yêu cầu tra bài cũ - GV nhận xét và cho điểm 2.Dạy học bài mới a.Giới thiệu bài b.Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 Củng Hoạt động của trò - Học sinh đọc các số từ 0 đến 10 và từ 10 về 0 - 1 học sinh lên bảng viết cacù số từ 0 đến 10 - Giáo viên giới thiệu bài và ghi đầu - Học sinh nhắc lại tên bài học bài lên bảng Bài 1: Số ? - GV nêu yêu cầu: - GV quan sát và giúp . lớp) -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008. Tiết 1, 2. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Tiết 4 ĐẠO ĐỨC ( Đồng chí Thức soạn bài và lên lớp.) -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 1 - Tuần 6, Giáo án 1 - Tuần 6, Giáo án 1 - Tuần 6, Dạy chữ ghi, Giới thiệu bài. Vận dụng thực, Củng cố- Dặn dò. Củng cố - Dặn dò, Dạy chữ ghi âm., Củng cố - Dặn dò. Củng cố - Dặn dò., Dạy học bài mới, Củng cố - Dặn dò. Củng cố- Dặn dò., Dạy học bài mới, Củng cố - Dặn dò. Củng cố- Dặn dò., Củng cố - Dặn dò. Củng