Bài 13: Công dân với cộng đồng

38 937 2
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

BÀI 13 • CÔNG DÂNVỚI CỘNG ĐỒNG  • 1.- Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể lớp học, trường học. • 2.- Yêu quý, gắn bó với cộng đồng lớp họ, trường học, làng sớm, quê hương mình. • 3.- Biết cư xữ đúng đắn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người chung quanh MỤC TIÊU BÀI HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC • I.- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người. • 1.- Cộng đồng là gì • 2.- Vai trò của cộng đồng • II.- Trách nhiệm công dân đối với cộng đồng. • 1.- Nhân nghóa • 2.- Hòa nhập • 3.- Hợp tác I.- Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. • 1.- Cộng đồng là gì ? Cộng đồng là tòan thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau gắn bó thành một khối trong sinh họat xã hội ? Nêu ví dụ về các cộng đồng mà em biết Con người có thể tham gia nhiều cộng đồng không? Nêu những đặc điểm của cộng đồng Daân cö Laøng xaõ Gia ñình Người Việt Nam ở nước ngoài Cộng đồng Dân tộc Cộng đồng kinh tế Gia đình, dân cư, làng xã, ngôn ngữ, quốc gia, nhân loại Được.do con người có nhiều nhu khác nhau Khác nhau : về quy mô, loại hình, tổ chức Giống nhau : cùng ngôn ngữ, chữ viết, đời sống … Vậy vai trò của cộng đồng là gì? 2.- Vai trò của cộng đồng? Chăm lo cuộc sống của cá nhân Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển Giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa quyền lợi và nghóa vụ Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng II.- Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng Bạn ơi! Nhân nghóa là gì? Tại sao phải có nhân nghóa? Bi u hi nể ệ nhân nghóa? [...]... chung của cộng đồng •Người sống hoà nhập • với cộng đồng sẽ có • thêm niềm vui •và sức mạnh • trong cuộc sống • Ngược lại • người sống xa lánh • cộng đồng •sẽ cảm thấy đơn độc, • buồn tẻ, cuộc sống •sẽ kém ý nghóa 3 HP TÁC •? • Thế nào là hợp tác? Tại sao cần phải hợp tác? Sự hợp tác dựa trên nguyên tắc nào?  HP TÁC KHÁI NIỆM NGUYÊN TẮC Là cùng chung sức làm việc giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong một công. .. Lương Chủ tòch nước BÀI TẬP 1 Các câu tục ngữ sau đây câu nào có ý nghóa là nhân nghóa, hợp tác, hòa nhập : 1.- Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 2.- Nhập gia tùy tục 3.- Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ BÀI TẬP 2 Chia lớp ra làm 3 nhóm mỗi nhóm nói về một câu ca dao tục ngữ về nhân nghóa – hợp tác – hòa nhập Dặn dò • Các em về xem trước bài : Công dân với sự nghiệp xây dựng... 1 Nhân nghóa là lòng thương người và sự đối xử với người theo điều phải, là tình cảm, thái độ, việc làm đúng đắn, phù hợp với đạo lí của dân tộc Việt Nam Ý nghóa 1.- Giúp cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp 2.-Con người thêm yêu cuộc sống, có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn 3.- Là truyền thống tốt đep của dân tộc ta Biểu hiện 1.- Nhân ái thương yêu giúp đỡ nhau 2.- Nhường nhòn... với ông bà cha mẹ Quan tâm giúp đỡ mọi người Cảm thông, bao dung, độ lượng, vò tha Tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghóa Chăm sóc người già Lễ phép với Thầy cô Ký tên vì công lý 2 HOÀ NHẬP •? • Thế nào là sống hoà nhập? • Tại sao phải sống hoà nhập? Những biểu hiện nào thể hiện sống hoà nhập  Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người, không gây mâu thuẫn, bất hòa với. .. nhân nghóa – hợp tác – hòa nhập Dặn dò • Các em về xem trước bài : Công dân với sự nghiệp xây dựng • và bảo vệ Tổ quốc Cần chuẩn bò một số hình ảnh • hoặc tiểu phẩm để minh hoạ cho bài học Tổ 2 chòu trách nhiệm thuyết trình • bài học này •CHÚC CÁC EM HỌC TỐT . BÀI 13 • CÔNG DÂN • VỚI CỘNG ĐỒNG  • 1.- Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể. TIÊU BÀI HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC • I.- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người. • 1.- Cộng đồng là gì • 2.- Vai trò của cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13: Công dân với cộng đồng, Bài 13: Công dân với cộng đồng, Bài 13: Công dân với cộng đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn