Tiểu luận khoa học quản lý (1) Phân tích những nội dung, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp”

10 487 10
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:56

.Đối với Việt Nam nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa. Do xuất phát chậm, chúng ta cần kế thùa có chọn lọc các thành tựu về quản lý mà loài người đã đạt được, đồng thời tự mình tổng kết, rút kinh nghiệm sáng tạo phương thức quản lý thích hợp. Chính vì vậy mà trong quá trình học môn quản lý, em đã dần làm quen và nghiên cứu đề tài: “Phân tích những nội dung, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp” TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ I PHẦN MỞ ĐẦU Quản lý hoạt động người, xét từ phạm vi cá nhân, tập đoàn đến quốc gia nhóm quốc gia Đây hoạt động có ý nghĩa định mang tính chất sống chủ thể tham dự vào hoạt động, xã hội nhân loại Quản lý dẫn đến thành công, tồn ổn định phát triển bền vững, quản lý sai dẫn đến thất bại, suy thoái, lệ thuộc, biến chát đổ vỡ Khoa học quản lý ta thấy ngày kết trình nhiều năm tổng kết từ thực tiễn quản lý không ngừng bổ sung, nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội Đó ngành khoa học luôn sáng tạo, vận dụng phù hợp với đặc điểm kinh tế, trị, văn hoá nước thời kỳ khác Ngay nước phát triển cao không vấn đề quản lý cần tiếp tục nghiên cứu tranh luận để làm sáng tỏ phong phú thêm Đối với Việt Nam kinh tế trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa Do xuất phát chậm, cần kế thùa có chọn lọc thành tựu quản lý mà loài người đạt được, đồng thời tự tổng kết, rút kinh nghiệm sáng tạo phương thức quản lý thích hợp Chính mà trình học môn quản lý, em dần làm quen nghiên cứu đề tài: “Phân tích nội dung, ưu điểm hạn chế phương pháp quản lý nội doanh nghiệp” TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ II PHẦN NỘI DUNG Để quản lý có hiệu tổ chức, với việc tuân thủ nguyên tắc quản lý nhà quản lý cần phải vận dụng sáng tạo linh hoạt phương pháp quản lý Phương pháp quản lý tổng thể cách thức tác động có hướng đích chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý (cấp tiềm tổ chức) khách thể quản lý (các hệ thống khác, ràng buộc môi trường…) sở lựa chọn công cụ phương tiện thích hợp nhằm thực mục tiêu tổ chức Có thể thể phân loại phương pháp quản lý theo nhiều cách như: (1) Căn vào phương thức tác động, có phương pháp trực tiếp phương pháp gián tiếp; (2) vào chức quản lý, có phương pháp kế hoạch hoá, phương pháp tổ chức, phương pháp kiểm tra, hạch toán…; (3) vào nội dung chế hoạt động quản lý, có phương pháp kinh tế, phương pháp hành – tổ chức, phương pháp tâm lý – xã hội/giáo dục; (4) vào phạm vi, đối tượng tác động có phương pháp quản lý nội hệ thống phương pháp tác động lên hệ thống khác Ở tìm hiểu phương pháp quản lý theo nội dung chế hoạt động Theo ta chia thành nhóm phương pháp quản lý chủ yếu sau: – Nhóm phương pháp hành – tổ chức tổ chức – Nhóm phương pháp kinh tế – Nhóm phương pháp tâm lý - xã hội – Nhóm phương pháp tâm lý - giáo dục I Nhóm phương pháp hành - tổ chức Khái niệm: Đây phương pháp dùng quyền lực hành để tác động vào đối tượng quản lý Đặc điểm: - Dựa vào quyền lực, quyền uy để quản lý Người cấp phải phục tùng mệnh lệnh cấp Phương pháp có tính cưỡng bức, bát buộc, dựa vào dấu chữ ký - Phương pháp có hiệu ứng trực tiếp mạnh mẽ Tuy nhiên có tính máy móc, không phát huy sáng tạo cấp - Phương pháp sử dụng phố biến trường hợp sau: TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ + Thiết lập máy tổ chức Quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn cấp, khâu quản lý + Các tác động điều chỉnh hoạt động, bảo đảm phối hợp nhịp nhàng phận + Thực chức kiểm tra, đánh giá Yêu cầu: Một là, Người định phải am hiểu tình hình thực tế; phải cân nhắc lợi ích tính đến khả thi hành cấp Hai là, Thu thập đủ thông tin cần thiết cho việc định, bảo đảm định có Dự đoán tác dụng tích cực tiêu cực định thi hành Từ có biện pháp phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực có Ba là, Phải gắn chặt quyền hạn với trách nhiệm người định.Ngĩa cấp cao, phạm vi tác động định rộng, định không tổn thất tác hại lớn Cho nên người định cần chịu trách nhiệm đầy đủ định Ưu, nhược điểm vận dụng: * Ưu điểm – Sử dụng mệnh lệnh, quyền lực buộc cấp thực thiện nhiệm vụ định Giúp trì kỷ cương trật tự cho môi trường tổ chức – Khi sử dụng không cần phải kèm phương pháp khác mà đảm bảo hiệu * Nhược điểm: – Tạo áp lực, sức ép tâm lý, làm giảm khả sáng tạo – Lạm dụng mức dẫn đến quan liêu tổ chức dẫn đến hậu xấu – Nhà quản lý phải người có lĩnh để quan sát nắm bắt đối tượng để có tác động chuẩn xác, phù hợp có hiệu cao * Vận dụng: Việc ban hành quy chế chuyên môn, nội quy quan, quy định giấc, hồ sơ sổ sách … việc vận dụng phương pháp hành – tổ chức Phương pháp vận dụng thường xuyên suốt trình hoạt động đơn vị TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ II Nhóm phương pháp kinh tế Định nghĩa: Đây phương pháp dựa vào lợi ích kinh tế để tác động đến đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu quản lý Đặc điểm: Thứ nhất, đối tượng quản lý tự tính toán thiệt hơn, từ điều chỉnh hành vi tự lựa chọn phương án hành động có lợi cho Đồng thời nhà quản lý đạt mục tiêu, mà không cần thúc đẩy biện pháp hành tổ chức Ví dụ: áp dụng lương khoán có thưởng thay cho lương thời gian Công nhân hăng hái làm việc mệnh lệch, mà lợi ích họ Anh ta làm việc hoàn toàn tự nguyện Trên bình diện xã hội, việc áp dụng chế thị trường, Nhà nước không cần phải mệnh lệnh sản xuất gì, sản xuất sản xuất cho Chính chế bàn tay vô hình, thông qua lợi ích kinh tế chủ thể sản xuất, điều khiển toàn sản xuất xã hội - Thứ hai, Tính chất tác động phương pháp kinh tế tác động gián tiếp - Thứ ba, Các phương pháp kinh tế mở rộng quyền hạn tăng trách nhiệm cấp dưới, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác cấp Giúp doanh nghiệp giảm công việc vụ quản lý - Thứ tư, phương pháp kinh tế đòi hỏi phải sử dụng bổ sung số công cụ pháp lý để thể chế hoá điều kiện lợi ích mà nhà quản lý muốn sử dụng Ví dụ: muốn áp dụng lương khoán, cần phải có định chuyển chế độ lương sang lương khoán Mọi người phải thực Thứ năm, phương pháp kinh tế thường áp dụng trường hợp sau: Khuyến khích cấp hoàn thành nhiệm vụ; áp dụng chế độ thưởng, phạt, trách nhiệm vật chất để khuyến khích, răn đe cấp Thứ sáu, Hiệu lực tác động phương pháp kinh tế không mạnh phương pháp hành chính- tổ chức tính chất tác động gián tiếp Yêu cầu: - Áp dụng phương pháp kinh tế gắn với việc sử dụng đòn bẩy kinh tế như: giá cả, tiền lương, tiền thưởng, lãi suất, thuế, trợ cấp, tín dụng… - Các công cụ có tác dụng đa chiều tinh tế Do người quản lý phải có đủ lực kinh nghiệm xử lý vấn đề phát sinh TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ - Phải có phân cấp, phân quyền phù hợp - Cần có hình thức pháp lý phù hợp Cần phải xác định hình thức pháp lý để thể chế hoá phương pháp kinh tế Ưu, nhược điểm vận dụng * Ưu điểm: – Mỗi người tự định cách làm việc co có thu nhập vật chất cao giúp hiệu công việc đạt cao – Tác động lên đối tượng quản lý cách nhẹ nhàng, không gây sức ép tâm lý, tạo bầu không khí thoaỉ mái, dễ chấp nhận – Tính dân chủ cao, đối tượng quản lý có quyền lựa chọn hành động theo ý – Nó kích thích khả sáng tạo, phát huy tính sáng tạo công việc, mang lại hiệu cao – Có thể áp dụng linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng nhiều điều kiện hoàn cảnh nhiều lĩnh vực * Nhược điểm: – Nếu coi lệ thuộc vào vật chất, quên giá trị tinh thần, đạo đức, truyền thống văn hóa, hủy hoại môi trường sống… – Không có dảm bảo thực cao không bắt buộc – Dễ bị đối tượng quản lý xem thường không kèm theo phương pháp tác động khác * Vận dụng: Tại quan mình, phương pháp quản lý kinh tế vận dụng như: Có chế độ đãi ngộ giáo viên, nhân viên (được hưởng thêm 50% lương); thưởng tổ chuyên môn cá nhân bồi dưỡng học sinh giỏi có giải quốc gia; thưởng tổ chuyên môn có học sinh đỗ thủ khoa tốt nghiệp, đại học… III Nhóm phương pháp tâm lý – xã hội Khái niệm Đây phương pháp tác động đến đối tượng thông qua quan hệ tâm lý xã hội Nhờ nâng cao nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, niềm say mê, phấn khởi, tính tích cực đối tượng việc thực công việc tổ chức với hiệu suất hiệu cao TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ Đặc điểm: - Tác động vào nhận thức, tâm lý tình cảm đối tượng, qua nâng cao tính tự nguyện, tự giác nhiệt tình đối tượng, làm cho đối tượng có thêm niềm tin, lòng tự hào, kiêu hãnh…trong việc thực nhiệm vụ - Hiệu ứng tác động phương pháp không mạnh phương pháp hành Nhưng sử dụng tốt phương pháp phát huy tiềm người Từ có động lực to lớn, với hiệu lâu bền, sâu sắc - Phương pháp đòi hỏi cần có môi trường quản lý thân thiện, cởi mở Trong người quản lý phải gương, có uy tín, có sức thuyết phục, lôi Hiện phương pháp có xu hướng phổ biến việc khơi dậy tiềm ẩn giấu nhân tố người thước đo tài năng, nghệ thuật cán quản lý Ưu, nhược điểm vận dụng * Ưu điểm: – Bền vững – Không gây sức ép tâm lý cho đối tượng, trái lại đói tượng cảm thấy quan tâm nên tạo phấn khởi, hăng hái, không khí làm việc sôi nổi, mang lại kết vượt xa mong đợi * Nhược điểm: – Tác động chậm, cầu kỳ, không đảm bảo thực chắn, nên sử dụng cần phải có kết hợp kèm phương pháp khác – Phương pháp yêu cầu cho người quản lý phải người có đủ uy tín, có điều kiện có thời gian quan tâm chăm sóc, động viên cấp * Vận dụng Tuyên truyền, phân tích để người biết khó khăn thách thức, hội công việc để giúp vượt qua khó khăn Bằng cách xây dựng niềm tự hào chất lượng giảng dạy, học tập nề nếp sinh hoạt văn hóa cho giáo viên, học sinh nhà trường hun đúc tinh thần tự học, tự rèn thầy trò làm cho chất lượng giáo dục ngày nâng cao bền vững Thể quan tâm, đánh giá lực giáo viên học sinh để khen thưởng, tôn vinh kịp thời biện pháp áp dụng thành công có tác dụng lớn đơn vị Kịp thời chấn chỉnh cá nhân có tư tưởng chưa TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ đắn để tránh tượng tâm lý lây lan bất lợi IV Nhóm tâm lý – giáo dục Khái niệm Đây phương pháp tác động đến đối tượng thông qua quan hệ tâm lý xã hội Nhờ nâng cao nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, niềm say mê, phấn khởi, tính tích cực đối tượng việc thực công việc tổ chức với hiệu suất hiệu cao Đặc điểm: - Tác động vào nhận thức, tâm lý tình cảm đối tượng, qua nâng cao tính tự nguyện, tự giác nhiệt tình đối tượng, làm cho đối tượng có thêm niềm tin, lòng tự hào, kiêu hãnh…trong việc thực nhiệm vụ - Hiệu ứng tác động phương pháp không mạnh phương pháp hành Nhưng sử dụng tốt phương pháp phát huy tiềm người Từ có động lực to lớn, với hiệu lâu bền, sâu sắc - Phương pháp đòi hỏi cần có môi trường quản lý thân thiện, cởi mở Trong người quản lý phải gương, có uy tín, có sức thuyết phục, lôi Hiện phương pháp có xu hướng phổ biến việc khơi dậy tiềm ẩn giấu nhân tố người thước đo tài năng, nghệ thuật cán quản lý Yêu cầu Thứ nhất, Cần có kiến thức sâu rộng tâm lý vận dụng tinh tế, khéo léo Thứ hai, Người quản lý phải thực gương đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm; có uy tín, có khả động viên, thuyết phục, khích lệ, lôi cấp Thứ ba, Cần kết hợp với phương pháp khác, đặc biệt phương pháp kinh tế Kết hợp tuyên truyền, giáo dục, động viên tinh thần với khuyến khích lợi ích vật chất » Bởi vì, đối tượng chủ yếu trực tiếp quan lý người- thực thể có ý thức, tổng hòa nhiều mối quan hệ xã hội đa dạng tinh tế Lợi ích họ không đơn lợi ích vật chất mà có lợi ích tinh thần » Họ làm việc lao động với tinh thần hăng hái, tích cực, động, sáng tạo Nhưng không loại trừ trường hợp tiêu cực, nhu TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ cầu lợi ích vật chất không thỏa mãn không công III PHẦN KẾT LUẬN Trong thực tiễn quản lý tuyệt đối hoá phương pháp mà phải có quan điểm tổng hợp, phải biết kết hợp nhịp nhàng linh hoạt phương pháp quản lý với để nâng cao hiệu quản lý lẽ: (1) Đối tượng quản lý hệ thống phức tạp bao gồm nhiều yếu tố nhiều mối quan hệ tồn phát triển môi trường biến động; (2) Tất phương pháp quản lý hướng người mà chất TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ người tổng hó mối quan hệ xã hội, người hoạt động nhiều động nên phải vận dụng tổng hợp phương pháp; (3) Mỗi phương pháp quản lý có ưu nhược điểm riêng cần kết hợp lại để bổ sung cho Chính vậy, Phương pháp quản lý kinh doanh nội doanh nghiệp có vai trò quan trọng hệ thống quản lý, yếu tố định thành bại doanh nghiệp Quản lý có hiệu cao biết lựa chọn đắn kết hợp linh hoạt phương pháp quản trị Một nhà quản lý cần phải nắm rõ phương pháp quản lý phải biết sử dụng phương pháp cách linh hoạt, lúc, với tình hình cụ thể, quản lý kinh doanh vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật Trong tiểu luận này, em nêu lên lý luận phương pháp quản lý nội doanh nghiệp Mỗi phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng, áp dụng khác doanh nghiệp nước ta Bằng hiểu biết em xin mạnh dạn trình bày việc phân tích phương pháp quản lý nội doanh nghiệp áp dụng doanh nghiệp nước ta có phê phán, từ phân tích em đưa yêu cầu nhằm góp phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện, nâng cao tính hiệu phương pháp quản lý Với thời gian hạn chế trình độ có hạn, tiểu luận có thiếu sót, em mong thầy cô khoa góp ý cho em để em hoàn thiện thêm phần lý luận thực tiễn phương pháp quản lý Em xin trân thành cảm ơn Tài liệu tham khảo chính: [1] PGS TS Vũ Văn Hân, giảng viên môn Khoa học quản lý Trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội; [2] PGS.TS Phạm Ngọc Thanh, Tập giảng môn Khoa học quản lý, cao học Đo lường đánh giá giáo dục; [3] TS Nguyễn Thị Doan (1996), Các học thuyết quản lý, NXB Chính trị quốc gia; TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ [4] Vũ Thế Phú (1999), Quản Trị Học, ĐH Mở bán công – Thành phố HCM; [5] TS Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình Khoa học quản lý, ĐH Công nghệ quản lý Hữu Nghị 10 ... cụ thể, quản lý kinh doanh vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật Trong tiểu luận này, em nêu lên lý luận phương pháp quản lý nội doanh nghiệp Mỗi phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng,... thể phân loại phương pháp quản lý theo nhiều cách như: (1) Căn vào phương thức tác động, có phương pháp trực tiếp phương pháp gián tiếp; (2) vào chức quản lý, có phương pháp kế hoạch hoá, phương. ..TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ II PHẦN NỘI DUNG Để quản lý có hiệu tổ chức, với việc tuân thủ nguyên tắc quản lý nhà quản lý cần phải vận dụng sáng tạo linh hoạt phương pháp quản lý Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận khoa học quản lý (1) Phân tích những nội dung, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp”, Tiểu luận khoa học quản lý (1) Phân tích những nội dung, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp”, Tiểu luận khoa học quản lý (1) Phân tích những nội dung, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp”

Từ khóa liên quan