mẫu bài giảng điện tử lớp 5 sinh hoạt lớp chủ đề 263

24 856 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 18:06

SINH HOẠT TẬP THỂ LỚP – TUẦN 28 Lớp: Năm NỘI DUNG SINH HOẠT Báo cáo hoạt động tuần cán lớp Sinh hoạt chủ điểm Phổ biến công tác tuần 29 Hoạt động 1: Báo cáo hoạt động tuần cán lớpLỚP TRƯỞNG  LỚP PHÓ HỌC TẬP  LỚP PHÓ KỈ LUẬT  CÁC TỔ TRƯỞNG Các tổ trưởng báo cáo  Tổ trưởng tổ  Tổ trưởng tổ  Tổ trưởng tổ  Tổ trưởng tổ NHẬN XÉT CHUNG  Chuyên cần  Kỷ luật  Học tập  Thi đua TỔNG KẾT – KHEN THƯỞNG Sinh hoạt chủ điểm Lịch sử Đoàn ta Sơ lược lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại Hội hội nghịĐoàn Ban toàn chấp quốc hành lần Trung thứương (22Đảng – 25/3/1961) lần (từquyết 20 – định lấy ngày 26/3/1931), 26/3/1931 Trung làmương ngàyĐảng thànhbàn lậpbạc Đoàn định số vấn đề quan trọng công tác niên Đoàn viên niên cộng sản Đ.c Lê Văn Trọng (tức Lý Tự Trọng) Đ.c Đinh Chương Long (tức Lý Văn Minh) Đ.c Vương Thúc Thoại (tức Lý Thúc Chất) Đ.c Hoàng Tự (tức Lý Anh Tợ) Đ.c Nguyễn Sinh Thản (tức Lý Nam Thanh) Đ.c Ngô Trí Thông (tức Lý Trí Thông) Đ.c Ngô Hậu Đức (tức Lý Phương Đức) Đ.c Nguyễn Thị Tích (tức Lý Phương Thuận) HUY HIỆU ĐOÀN CỜ ĐOÀN BÀI HÁT CHÍNH THỨC Từ ngày 26/3/1931 đến nay, Đoàn trải qua lần đổi tên với tên gọi khác 1937 11/1939 – 1939: 1941: Đoàn Thanh Thanh niên niên Dân Phản chủ đế Đông Đông Dương Dương ++12/1976 2/1970 11/1976: nay: Đoàn Đoàn Thanh Thanh niên niên Cộng Lao động sản Hồ Hồ Chí ChíMinh Minh 1931 1936: TNCS Đông Dương 5/1941 25/10/1956 ––đến 1956: – Đoàn 1970: Đoàn Đoàn Thanh Thanh niên niên Cứu Lao quốc động Việt Việt Nam Nam LÝ TỰ TRỌNG (1914 – 1931) Tên thật Lê Văn Trọng, quê gốc Hà Tĩnh, sinh Thái Lan Năm 1923, Lý Tự Trọng sang Trung Quốc học tập Năm 1929, Lý Tự Trọng nước hoạt động 9/2/1931, anh bắn chết Gơ-răng bị bắt Ngày 21/11/1931, anh bị thực dân Pháp xử tử VÕ THỊ SÁU (1933 – 1952) Tên thật Nguyễn Thị Sáu, quê Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Năm 1949, chị nhận nhiệm vụ cách mạng giao cho Năm 1950, chị bị bắt giam 23/1/1952, chị bị quân Pháp đưa xử bắn BỨC TRANH BÍ MẬT Đoàn thành lập vào ngày tháng năm nào? Nêu vài điều em biết anh Lý Tự Trọng Em tả lại cờ Đoàn Bài hát thức Đoàn gì? Tác giả hát Em hát hát đọc thơ nói chủ đề Đoàn Bí thư Chi Đoàn trường ta ai? Phổ biến công tác tuần 29  Đảm bảo chuyên cần  Thi đua học tốt  Thực nề nếp tự quản tốt  Tham gia đọc báo Đội thi giải Lê Quý Đôn  Tham gia hội thi Nghi thức Đội cấp Quận - Đi học giờ; - Nghỉ học cần xin phép - Đôi bạn học tập giúp đỡ lẫn - Ban cán lớp nhắc nhở bạn thực kỉ luật học - Mua báo Đội làm Lê Quý Đôn - Tập dợt dự thi nghiêm túc hội thi Nghi thức Đội cấp Quận ...NỘI DUNG SINH HOẠT Báo cáo hoạt động tuần cán lớp Sinh hoạt chủ điểm Phổ biến công tác tuần 29 Hoạt động 1: Báo cáo hoạt động tuần cán lớp  LỚP TRƯỞNG  LỚP PHÓ HỌC TẬP  LỚP PHÓ KỈ LUẬT... Phản chủ đế Đông Đông Dương Dương ++12/1976 2/1970 11/1976: nay: Đoàn Đoàn Thanh Thanh niên niên Cộng Lao động sản Hồ Hồ Chí ChíMinh Minh 1931 1936: TNCS Đông Dương 5/ 1941 25/ 10/1 956 ––đến 1 956 :... – KHEN THƯỞNG Sinh hoạt chủ điểm Lịch sử Đoàn ta Sơ lược lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại Hội hội nghịĐoàn Ban toàn chấp quốc hành lần Trung thứương (22Đảng – 25/ 3/1961) lần (từquyết
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu bài giảng điện tử lớp 5 sinh hoạt lớp chủ đề 263, mẫu bài giảng điện tử lớp 5 sinh hoạt lớp chủ đề 263, mẫu bài giảng điện tử lớp 5 sinh hoạt lớp chủ đề 263

Từ khóa liên quan