MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

3 279 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 23:04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ - Căn vào luật hình nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm - 2005; Căn Bộ luật dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2005 - có hiệu lực từ ngày 01/01/2006; Căn nhu cầu khả hai bên Hôm nay, ngày …….tháng … năm ……tại địa chỉ: Chúng gồm có: Bên cho thuê: (Gọi tắt Bên A) Ông (Bà): CMND số: .cấp ngày: CA Địa chỉ: Điện thoại: Bên thuê: (Gọi tắt Bên B) Ông (Bà): CMND số: .cấp ngày: CA Địa chỉ: Điện thoại: Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê nhà với điều khoản sau đây: Điều 1: Đối tượng hợp đồng Bên A đồng ý cho bên B thuê nhà địa chỉ: Mục đích thuê: Bao gồm: Nhà cấp 4, hệ thống điện nước sẵn sàng sử dụng dụng được, bóng đèn phòng hệ thống công tắc, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh sử dụng tốt Điều 2: Thời hạn thuê 2.1 Thời gian thuê: …… năm tính từ ngày …… tháng ……năm …….đến ngày …… tháng……năm …… Sau kết thúc thời gian thuê, bên thuê có nhu cầu tiếp tục thuê hai bên thương lượng lại hợp đồng 2.2 Bên B đặt cọc cho bên A khoản tiền đồng ( khoản tiền đặt cọc Bên A trả lại cho Bên B kết hạn hợp đồng Điều 3: Giá phương thức toán Giá thuê nhà kể từ ký Hợp đồng là: - Năm thứ 1: giá thuê: đồng/tháng ), - Năm thứ 2: giá thuê: đồng/tháng - Năm thứ 3: giá thuê: đồng/tháng Số tiền thuê nhà hàng tháng nói không bao gồm chi phí dịch vụ như: điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh….Các chi phí Bên B trực tiếp toán hàng tháng với quan cung cấp dịch vụ cho khu nhà kể từ sau ngày ký Hợp đồng Giá không bao gồm thuê VAT, thuế môn bài, thuế nhà loại thuế khác (Các chi phí phát sinh bên thuê nhà toán) Phương thức toán: - Tiền thuê nhà toán 01 (một) tháng lần toán vào ngày từ …………đến ngày ………….của tháng đầu kì toán - Đơn vị giao dịch toán Đồng Việt Nam Hình thức toán: Việc toán tiền mặt chuyển khoản Điều 4: Quyền Trách nhiệm Bên A Bàn giao cho Bên B nhà diện tích sử dụng thiết bị kèm liệt kê điều sau ký Hợp đồng Bảo đảm quyền cho thuê nhà cam kết tranh chấp, khiếu nại nhà cho Bên B thuê Tạo điều kiện cho Bên B việc sử dụng nhà, đảm bảo quyền sử dụng dịch vụ công cộng nhà cung cấp cho bên thuê Không đơn phương chấm dứt hợp đồng suốt thời hạn thuê không thống hai bên Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải có trách nhiệm bồi thường cho Bên B số tiền tương ứng với số tiền đặt cọc Trong trường bên thuê nhà hoạt động trái với pháp luật cho phép bên A có quyền chấm dứt hợp đồng mà có trách nhiệm bồi thường Phối hợp giúp đỡ bên thuê vấn đề liên quan đến bên thứ có phát sinh pháp luật có quy định bắt buộc Điều 5: Quyền trách nhiệm Bên B Sử dụng diện tích nhà nêu Điều mục đích không sử dụng vào mục đích khác ký hợp đồng cho thuê lại chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà cho bên thứ ba Thanh toán đầy đủ, hạn tiền thuê nhà theo Điều 3 Bảo quản, giữ gìn trang thiết bị thuộc sở hữu Bên A Trường hợp xảy hỏng hóc lỗi Bên B gây Bên B phải hoàn lại theo giá trị thiệt hại (Hoặc tự lắp đặt lại thiết bị bên cho thuê đồng ý) Sử dụng nhà thuê pháp luật, tuân thủ quy định đảm bảo vệ sinh, trật tự, an toàn phòng chống cháy, nổ theo quy định chung Nhà nước nội quy bảo vệ toàn khu nhà Nếu sử dụng việc thuê nhà vào mục đích trái pháp luật, bên A có quyền chấm dứt hợp đồng không trả lại số tiền đặt cọc Bàn giao lại nhà trang thiết bị cho Bên A hết hạn hợp đồng Khi dời nhà thuê, Bên B không quyền tháo dỡ trang thiết bị Bên A lắp đặt Trong thời hạn hợp đồng, không nhu cầu thuê nhà nữa, Bên B phải số tiền đặt cọc Có trách nhiệm đóng góp chi phí bảo vệ vệ sinh theo quy định toàn khu nhà Trong trình thuê nhà không tự ý sữa chữa, thay đổi kết cấu kiến trúc nhà Điều 6: Thỏa thuận chung Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trường hợp Bên B vi phạm điều khoản ghi hợp đồng mà không thống hai bên Trường hợp có phát sinh tranh chấp trình thực Hợp đồng này, hai bên chủ động bàn bạc giải sở thương lượng, đàm phán Nếu hai bên không thỏa thuận tranh chấp giải quan thầm quyền theo luật định Hợp đồng lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý Mỗi bên giữ 01 để thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày ký kết, Thuê nhà thời hạn Nhà nước có giải tỏa Bên A không bồi thường khoản tiền đặt cọc không hỗ trợ di dời cho bên B ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ NHÀ ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ NHÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ, MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ, MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ